Dodaj do ulubionych

Rząd Niemiec dał ziomkostwom milion euro więcej

23.02.06, 13:07
Ojjjjjj, Kaczorenko nie będzie zadowolony.
Obserwuj wątek
  • eva15 prawidłowe wybory polityczne 23.02.06, 13:12
   No proszę, proszę, czarno na białym, to co zawsze mówię - uznany w PL za
   wrednego Schröder nie popierał ziomkowstwa a partia kochanej w PL Merklowej i
   ona sama już jak najbardziej.

   Słowem - wszystko po staremu PL jak zawsze stawia na złego konia. A gdy znów
   przegra winni będą oczywiście Ruscy, albo cykliści zza Odry...
  • euro67 Re: Rząd Niemiec dał ziomkostwom milion euro więc 23.02.06, 13:12
   Niech wiec te ziomkostawa utrzymuja tez swoich tzw. "mniejszosc niemcka" na
   opolszczyznie. Dlaczego finansuje ich polski budzet?
   Przypominam ze Niemcy nie pozwalaja na podwojne obywatelstwo i nie zycza sobie
   zadnych mniejszosci.
   W Polsce podwojne obywatelstwo tez nie jest legalne, dlaczego wiec toleruje sie
   to na opolsczyznie, niech sie zdecydyja kim sa i problem mniejszosci
   niemeickiej rozwiaze sie sam. To bezprawie, do roboty Panie Ziobro!
   • eva15 Märchenstunde 23.02.06, 13:18
    euro67 napisał:

    > Przypominam ze Niemcy nie pozwalaja na podwojne obywatelstwo i nie zycza sobie
    > zadnych mniejszosci.

    Masz więcej bajek na składzie?
    • euro67 Re: Märchenstunde 23.02.06, 13:30


     > Masz więcej bajek na składzie?

     Super ze to napisales. Kazdy kto stara sie o obywatelstwo niemieckie musi
     najpier zrzec sie sowjego dotychczasowego. Nie dotyczy to tylko "tzw
     mniejszosci niemieckich" za granica.
     Czemu wiec klamiesz?
     Skubiszewski podpisujac ukald z Niemcami pokazal jak bardzo Polacy naiwni, ale
     ja mam nadzieje ze juz nie dlugo...     • bak_on Re: Märchenstunde 23.02.06, 14:07
      To juz nie jest w pelni aktualne. Obecnie wiekszosc obywateli UE moze nabywac
      obywatelstwo niemieckie bez rezygnacji dotychczasowego. Dotyczy to takze Polakow.
       • 79er rzad polski od 15 lat stoi tylem do Polakow w Rosj 23.02.06, 16:59
        rzad polski od 15 lat stoi tylem do Polakow w Rosji i w innych panstwach
        powstalych po rozpadzie zwiazku sovieckiego,
        jest trudne do uwierzenia ze Polacy nie sa w stanie wymoc na swoim rzadzie
        pomocy dla rodakow i ich rodzin w wymiarze jaki jest rzeczywiscie potrzebny,
        mozemy kpic albo krytykowac Niemcow ale ich dbalosc o swoich rodakow jest godna
        szcunku i nasladowania,
        wiem ze Polska nie jest tak zasobna jak Niemcy, ale trzeba pamietac co przeszli
        ludzie ze wschodnich terenow Polski systematycznie represjonowani przez soviety
        wlasnie za to ze sa Polakami,
        tak dlugo jak nie mamy szacunku dla zwiazkow krwi i tradycji tak dlugo nie
        bedziemy mieli szacunku dla samych siebnie i szacunku u innych,
        tak jak Polacy zachowuja sie w stosunku do Polakow nie zachowuje sie zadna inna
        nacja wobec swoich rodakow,
        nic dodac nic ujac,
        polskie pieklo z polskim straznikiem u wrot ale za to mamy radio maryja i
        wielebnego ojca narodu rydzyka w moherowym berecie
        • eva15 Re: Märchenstunde 23.02.06, 23:31
         euro67 napisał:

         > mam dowody ze klamiesz

         Masz swoje urojone dowody, ale nie masz zbytnio rozumu, biedaku. Zadzwoń do
         polskiego konsulatu np. w Monachium tam się dowiesz, że świat wokół ciebie się
         zmienił i tylko ty stoisz w miejscu. Ten czas, który poświęcasz na obrażanie
         udzi, poświęć na DOINFORMOWANIE, sieroto.
      • euro67 Re: Märchenstunde 23.02.06, 17:45
       Nieprawda, mieszkam we Francji na granicy z Niemcami i mam przyjaciol, ona
       Francuska mieszkajaca we Niemczech, on Niemiec. Ostatnio probowala starac o
       obywatelstwo niemeickie i Nimecy kazali jej zrzec sie francuskiego. To sprzed
       miesiaca. I co???
       • bak_on Re: Märchenstunde 23.02.06, 21:12
        euro, doprawdy nie popisuj sie swoja ignorancja i argumentami "jedna pani,
        drugiej pani". Poczytaj nieco, rozwin nieco horyzonty, a przestaniesz
        anachronizmy gadac.
  • wj1980x Re: Rząd Niemiec dał ziomkostwom milion euro więc 23.02.06, 13:37
   Niemcy mieszkający w Polsce mieli między innymi własne organizacje polityczne.
   Czołową organizacją mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim był od 1921 roku
   Związek dla Ochrony Praw Mniejszości Niemieckiej, (Deutschtumsbund zur Wahrung
   der Minderheitsrechte in Polen) z siedzibą w Bydgoszczy. W 1923 roku za
   działalność antypolską został on rozwiązany decyzją wojewody pomorskiego, a
   szereg jego działaczy postawiono przed polskimi sądami3. Utworzono wówczas
   Zjednoczenie Niemieckie w Sejmie i Senacie (Deutsche Vereinigung im Sejm und
   Senat), które dysponując rozbudowaną siecią biur sejmowych i lokalnych mężów
   zaufania pełniło rolę konspiracyjnej partii politycznej mniejszości niemieckiej.
   Zjednoczenie to utrzymywało ścisłą łączność z najwyższymi władzami Rzeszy;
   uzyskując od nich znaczne środki finansowe. Rozwijało ono działalność mającą na
   celu powstrzymanie emigracji . niemieckiej z Polski; a także prowadziło wywiad
   na rzecz Trzeciej Rzeszy.

   Znaczną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej mniejszości niemieckiej na
   Pomorzu Gdańskim odegrało szkolnictwo niemieckie. Niemcy dysponowali w
   województwie pomorskim rozbudowaną siecią szkół podstawowych i średnich, których
   jednak liczba stopniowo zmniejszała się. Toteż szkolnictwo to zostało wzmocnione
   dodatkowo przez dobrze zorganizowane nauczanie domowe i wędrowne (w większości
   mające charakter nielegalny).

   Mniejszość niemiecka w Polsce stała się również obiektem penetracji licznych
   instytucji rządowych, partyjnych oraz społecznych, przygotowujących się do
   aneksji polskiego Pomorza do Niemiec. Utworzenie Deutsche Vereiniguńg (DtV)
   zapobiegało na pewien czas opanowaniu terenu Pomorza Gdańskiego przez Partię
   Młodoniemiecką (Jungdeutsehe Partei-JdP) reprezentującą ideologię
   narodowo-socjalistyezną.

   Władze Trzeciej Rzeszy podjęły szereg wysiłków w celu zunifikowania ruchu
   politycznego mniejszości niemieckiej, w czym najważniejszą rolę odegrała
   Organizacja Zagraniczna NSDAP (Auslandsorganisation der NSDAP). Na terenie
   Pomorza podlegała jej powstała w 1934 roku Krajowa Komórka NSDAP w Polsce
   (Landesgruppe NSDAP - Polen), która przyczyniła się znacznie do zwiększenia
   wpływów hitlerowskich wśród Niemców pomorskich.Wkońcu 1934 roku przy czynnej
   pomocy konsulatu niemieckiego w Toruniu, zorganizowano pierwsze oddziały NSDAP
   na Pomorzub.

   W 1937 roku NSDAP na Pomorzuliczyła blisko 1000 członków, zorganizowanych w 17
   oddziałach i 2 komórkach, stając się najsilniejszą organizacji NSDAP istniejącą
   w Polsce. Wśród jej członków prowadzono intensywne szkolenie ideologiczne w
   oparciu o materiały propagandowe przesyłane z Rzeszy. Nawiązano także kontakt z
   Deutsche Fichtenbund, którego głównym zadaniem było szerzenie propagandy
   hitlerowskiej poza granicami Niemiec. Fichte~ nbund kolportował ulotki wśród
   pomorskich Niemców, starając się w ten sposób wzbudzić ich sympatię dla ruchu
   narodowo-socjalistycznego i Trzeciej Rzeszy; rozpowszechniano je również w
   języku polskim.

   Bazą dla NSDAP była liczna grupa optantów, obejmująca przeszło 500( osób; czynny
   udział w pracach brali również obywatele gdańscy. Działacze NSDAP obejmować
   zaczęli szereg poważnych stanowisk w niemieckich orga~ nizacjach
   mniejszościowych. Wpływy hitlerowskie docierały do mniejszośc niemieckiej na
   Pomorzu także za pośrednictwem organizacji spółdzielczych.

   Landesgruppe NSDAP-Polen podporządkowane były Niemiecki From Pracy (Deutsche
   Arbeitsfront) i Narodowo-Socjalistyczny Związek Kobie (NS-Frauenschaft).

   Obok działającej oficjalnie NSDAP, złożonej z obywateli niemieckich, ist mała
   druga, tajna organizacja, zrzeszająca w swych szeregach Niemców-oby wateli
   polskich. Jej zadaniem było przygotowanie miejscowych Niemców dc prowadzenia
   akcji dywersyjnych. podczas działań wojennych.

   Jungdeutsche Partei po zorganizowaniu swoich komórek na Pomorzu prze niosła na
   ten teren radykalne metody walki politycznej. Pomiędzy nią a Deutsch~
   Vereinigung doszło do zaciętej walki o wpływy w organizacjach społecznych
   kulturalnych. W końcu 1936 roku konkurencja wewnątrz obozu niemieckiegc zaczęła
   słabnąć, a ujawniły się tendencje jednościowe. Było to wynikiem wej ścia w fazę
   konsolidacji wewnętrznej JdP i DtV, po organizacyjnym opanowa niu terenu, oraz
   ingerencji władz Trzeciej Rzeszy. Na tendencje pojednawcze miał wpływ również
   nacisk dołów partyjnych znużonych walką obu partii. Nie bez znaczenia było też
   objęcie przez NSDAP i SS kierownictwa Niemców za gra nicą oraz utworzenie
   Volksdeutsche Mittelstelle, mającej zjednoczyć wszystkie nie mieckie organizacje
   polityczne, gospodarcze i kulturalne w Polsce.

   Poza jawną i legalną pracą polityczną Deutsche Vereinigung oraz Jung deutsche
   Partei prowadziły nielegalną i zakonspirowaną działalność. Polegał ona głównie
   na przygotowywaniu szeroko zakrojonej dywersji i akcji wywia dowczej oraz na
   szkoleniu wojskowym.

   W województwie pomorskim - podobnie jak i na innych terenach przygranicznych -
   Niemcy gromadzili broń dla celów dywersyjnych. Polskie władze w 1935 roku
   znalazły broń u Niemców w powiatach: morskim, kartuskim i kościerskim. W związku
   z tym, broń przeznaczoną dla dywersantów przechowywano w nądgranicznych rejonach
   Niemiec lub na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

   Nielegalnie działające w województwie pomorskim niemieckie organizacje
   młodzieżowe Hitlerjugend i Bund Deutscher Madel, stanowiące przybudówki NSDAP,
   koordynowały przygotowania dywersyjne na odcinku młodzieżowym. W porozumieniu z
   centralą w Berlinie tworzono specjalne grupy dywersyjne, do których wciągano
   młodzież niemiecką zamieszkałą na Pomorzu.

   Niemiecki wywiad prowadził werbunek agentów wśród mniejszości niemieckiej na
   Pomorzu Gdańskim. Dla celów szpiegowskich wykorzystano między innymi liczne jej
   kontakty z rodzinami mieszkającymi na terenie Niemiec. Poza tym wywiad Trzeciej
   Rzeszy pozyskiwał do penetracji Pomorza również Niemców gdańskich, Polaków oraz
   przedstawicieli innych - poza niemiecką - mniejszości narodowych,
   zamieszkujących w Polsce.

   Główną rolę w kierowaniu i koordynowaniu niemieckiej działalności dywersyjnej w
   Polsce odegrał aparat Reichsfuhrera SS. Ożywiona działalność agentów SD
   (Sicherheitsdienst) i Gestapo na Pomorzu kierowana była przez ośrodki SD w
   Gdańsku, Królewcu i Szczecinie. Oddziały i bojówki dywersyjne powstawać zaczęły
   na Pomorzu, głównie w okolicach Bydgoszczy i Torunia, od późnej jesieni 1938
   ro~u. Działania te pozostawały prawdopodobnie w ścisłym związku z planami
   opanowania Wolnego Miasta Gdańska za pomocą nagłego ataku wojsk niemieckich,
   wspartego akcją V kolumny w Polscel3.

   W listopadzie 1938 roku w niemieckim majątku Sławkowo przebywał przez parę
   tygodni Ludolf von Alvensleben, oficer SS z Gdańska. Był on krewnym
   SS-Oberfuhrera Ludolfa Hermanna von Alvenslebena, adiutanta Heinricha Himmlera,
   któremu Reichsfuhrer SS powierzył pieczę nad tworzonymi na Pomorzu hitlerowskimi
   oddziałami dywersyjnymi. SS-Oberfiihrer Alvensleben przebywał w Polsce z
   prywatną wizytą zimą 1938/1939 roku. Zasadniczym celem jego pobytu była
   inspekcja tworzonych prawdopodobnie już wówczas na Pomorzu dywersyjnych
   oddziałów. Wkrótce okazało się, że głównym zadaniem Selbstschutzu (oficjalnie
   utworzonego dopiero 20 września 1939 r.) było zorganizowanie miejscowej kadry
   związanej z SS i podporządkowanej Himmlerowil4. Kadry tej użyto jesienią 1939
   roku podczas masowych egzekucji i wysiedleń.

   Członków oddziałów dywersyjnych rekrutowano z szeregów Jungdeutsche Partei i
   sekcji młodzieżowych Deutsche Vereinigung. Kierowani oni byli często na
   przeszkolenie dywersyjne do Gdańska. Na terenie województwa pomorskiego
   aktywnymi ośrodkami szkolenia dywersantów były majątki Niemców: Noidwina Kórbera
   w Nowych Jankowicach w powiecie grudziądzkim i Horsta Kuhli w Małym Kacku
   niedaleko Gdyni.

   Polityka władz polskich wobec mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim była
   mało konsekwentna i niezbyt zdecydowana. Główną jej przesłankę stano
  • iwo1991 Re: A nasz ile da Powiernictwu Polskiemu. 23.02.06, 13:52
   Niemieckie pieniadze to ich rzecz. Niech dają komu chcą. Ale kiedy usłyszymy,
   że działania polskiego stowarzyszenia stojącegoi na straży prawdy historycznej
   dostaną oficjalne rzadowe wsparcie! Tym bardziej, że uroda senator
   Arciszewskiej bije na głowę Brunhildę Steinbach.
  • matrioszka25 Nie oddamy, bo to stalin zabral 23.02.06, 14:14
   tak, odpowiadja polskie organizacje, na zydowskie zadania zwrotu zagrabionego mienia. Nie zadamy i nie oddawajcie, tak mowia wypedzeni z redzennych niemieckich ziem, ktore pod tymczasowym zarzedem polskim, przypominaja kraj, po trzciej atomowej wojnie swiatowej. Jedzcie do Legnicy, jedzie na Ziemie Odzyskane, brud, nedza i tymczasowosc. wstystcy czekaja na powroz prawowitych wlascicieli, gdy zeimie te kwitly i byly porawowicie wkorzstane.

   Nie ma i nie bedzie zapomnienia, skad pochodza korzenie tej ziemi, kto je musi oddac prawowitym i w ksiegach wieczystych zapisanych wlascicielom, Europa to sprawiedliwosc, ochrona majatku prywatengo. Oddaj, a bedziesz oczyszczony z grzechu kradziezy i zaglady.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka