Dodaj do ulubionych

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poleci Eurocopterem

10.10.07, 19:21
Fajnie jak by podali jaki typ, bo zdjęcie sobie znajdę....

Pzdr Pablo
Obserwuj wątek
   • antykaczy Re: L P R poleci na kasę dla urzędasów pisu 10.10.07, 19:53
    No i wszystko jasne - tak jak było ustalone od początku: wygrywa nie
    najlepsza oferta producenta który daje pracę Świdnikowi tylko
    poprawna ale co ważniejsze będąca w pisowskim układziku. Pozdrawiamy
    pana poncyliusza. Warto poczytać (troszkę) na temat:

    www.altair.com.pl/r_arch/r_archiwum.htm
    Oferty na śmigłowce dla LPR otwarte
    W dniu dzisiejszym zostały otwarte oferty dostawy 23 nowych
    śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przetarg realizuje
    Ministerstwo Zdrowia. Resort zdrowia, na podstawie stosownej ustawy,
    przeznaczył na zakup 23 maszyn budżet w wysokości 496 450 000 zł.

    Oferty złożyły dwa europejskie koncerny: Eurocopter i AgustaWestland
    (wcześniej na podstawie kruczków formalnych MZ wyeliminowało
    polskiego producenta – PZL Świdnik). Według naszych informacji,
    Eurocopter wycenił swój pakiet oparty na śmigłowcach EC135 na 495
    192 539 zł, zaś AgustaWestland, oferująca śmigłowce A109 Grand, o
    ponad 6 mln zł mniej, na 489 000 000 zł. To o tyle zaskakujące, że
    katalogowo EC135 jest znacznie tańszy od bardziej zaawansowanego
    technicznie i bardziej komfortowego A109 (3,5 mln USD wobec 5,2 mln
    USD). AgustaWestland zaproponowała też, że serwisowanie oferowanych
    śmigłowców zapewni PZL Świdnik, z którym włosko-brytyjski koncern
    współpracuje już 12 lat. Eurocopter do tej pory w ogóle nie
    współpracuje z polskim przemysłem lotniczym.

    Organizujące przetarg MZ (patrz Układ Eurocoptera) od początku
    faworyzuje śmigłowiec Eurocoptera. Szczególnie dziwny jest warunek,
    by odległość pomiędzy górną powierzchnią materaca a sufitem wynosiła
    97 cm. W wymaganiach nie ma mowy o zapewnieniu dostępu do całego
    ciała pacjenta (nie tylko klatki piersiowej), nosze mogą leżeć na
    podłodze (w A109 kabina ma większą wysokość, ale nosze leżą, dla
    wygody lekarza, na wys. ok. 30 cm, w EC135 nosze leżą na podłodze),
    czy systemu załadunku i wyładunku pacjenta. Co więcej, masaż serca
    jest jedną z wielu procedur medycznych, które mogą być prowadzone na
    pokładzie śmigłowca (zwykle po przyziemieniu), ale o pozostałych w
    wymaganiach nie ma mowy.

    Wśród parametrów ocenianych są trzy faworyzujące Eurocoptera. To
    wymiar wolnej przestrzeni za zagłówkiem noszy, możliwość
    przemieszczania się ratownika medycznego podczas lotu i wyposażenie
    w podwozie typu płozowego. Opisują one parametry EC135, których nie
    spełnia A109.

    Przetarg realizowany jest w drodze dialogu konkurencyjnego, który
    zmusza oferentów do przedstawienia parametrów proponowanych
    śmigłowców przed sformułowaniem wymagań technicznych. To umożliwiło
    takie ich określenie, by oferta Eurocoptera zyskała, bez żadnych
    możliwości zmiany tej sytuacji, 14 pkt. (na 25) przewagi już na
    pierwszym etapie oceny. Według wymogów przetargu, parametry
    techniczne stanowią o 25%, warunki eksploatacyjne – 25%, a cena 50%
    kryteriów oceny
    • antykaczy L P R poleci na kasę dla urzędasów pisu 2 10.10.07, 20:46
     troszkę więcej i dokładniej:
     Pod koniec sierpnia zakończył się etap dialogu konkurencyjnego
     przetargu na 23 śmigłowce HEMS i jeden symulator lotu dla Lotniczego
     Pogotowia Ratunkowego (LPR), podczas którego oferenci przedstawiali
     propozycje komisji Ministerstwa Zdrowia (MZ), przekazując im wiedzę
     na temat proponowanych produktów. Na podstawie tych rozmów komisja
     opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), według
     których producenci śmigłowców mają przygotować ostateczną ofertę.
     Pod uwagę brane są dwie propozycje (alfabetycznie) – AgustaWestland
     AW109S Grand i Eurocopter EC135. SIWZ zostały tak sformułowane, że
     Eurocopter musi wygrać.
     Według Matthew Harveya, dyrektora przedstawicielstwa AgustaWestland
     w Polsce, jego śmigłowiec stoi na gorszej pozycji przed złożeniem
     ostatecznej oferty, ponieważ w SIWZ znajdują się cztery parametry
     jednoznacznie faworyzujące EC135. To ściśle określone wymiary kabiny
     medycznej (odległość za zagłówkiem noszy, punktowana za każdy
     dodatkowy centymetr powyżej 30 oraz gabaryty przestrzeni dające
     dostęp do pacjenta z co najmniej trzech stron), możliwość
     przechodzenia z kabiny pilotów do kabiny medycznej oraz wyposażenie
     śmigłowca w podwozie płozowe. Ponieważ wymagania te budzą wiele
     wątpliwości i emocji, poprosiliśmy o wyjaśnienia dyrektora SPZOZ LPR
     Wojciecha Bukowskiego.

     Jak mówi dyrektor Bukowski, wymiary kabiny zostały opracowane na
     podstawie wiedzy i analiz ekspertów z różnych dziedzin (m.in.
     medycyny, lotnictwa, ratownictwa medycznego itd.). Na przykład
     wysokość minimum 97 cm (w opublikowanym w ub.r. Załączniku do
     Zamówienia było to 100 cm) mierzona na odcinku klatki piersiowej
     pacjenta pomiędzy górną powierzchnią materaca i sufitem kabiny, przy
     płaskim ustawieniu noszy, umożliwia skuteczne wykonanie masażu serca
     podczas lotu. Według oficjalnych danych LPR w ub.r. miało miejsce 30
     takich przypadków. Wymiar co najmniej 30 cm za zagłówkiem pozwala
     zaś na wykonanie intubacji dotchawiczej, także w czasie lotu.

     Warto w tym miejscu zauważyć, że szwajcarscy ratownicy z REGA,
     działający w wysokich partiach Alp i trudnych warunkach pogodowych,
     nie mieli takich wymagań i wybrali A109K2, a potem AW109S jako
     śmigłowce HEMS uważając, że ich kabina daje lekarzowi wystarczającą
     swobodę działania. Osoby, które ustawiają przetarg na śmigłowiec dla
     LPR nie wzięły pod uwagę nawet tego, że pojemność kabiny A109 jest
     znacznie większa niż EC135. Kolejnym ocenianym parametrem
     technicznym jest konieczność wyposażenia śmigłowców w podwozie
     płozowe. Wymóg ten tłumaczony jest faktem, że wiropłaty LPR często
     wykonują lądowania w terenie przygodnym, a w naszym kraju przez 7-8
     miesięcy w roku grunt jest grząski albo pokryty śniegiem. Urzędnicy
     z MZ uznali, że płozy zapewniają większe bezpieczeństwo wykonywania
     operacji lotniczych.

     Czy podwozie kołowe dyskwalifikuje śmigłowiec jako ratowniczy? Jak
     pokazuje przykład REGA, A109 z powodzeniem jest używany do akcji
     ratowniczych w Alpach Szwajcarskich, wykonując lądowania na pokrywie
     śnieżnej, czy grząskim gruncie. Wystarczy tylko założyć na koła
     narty lub nakładki zapobiegające zapadaniu się. Łączny nalot A109K2
     używanych przez REGA wyniósł do sierpnia b.r. 44,5 tys. godzin. W
     tym czasie wykonano przy ich pomocy 95 tys. operacji lotniczych, w
     warunkach cięższych niż w Polsce. Dlaczego zatem lepsze są płozy, a
     nie koła?

     Większość pilotów uważa, że to właśnie podwozie kołowe zapewnia
     większe bezpieczeństwo podczas lądowania w terenie przygodnym – po
     prostu łatwiej znaleźć trzy punkty podparcia niż dwie równoległe
     płaszczyzny. Płozy są tańsze w produkcji, ale poza tym mają tylko
     wady. Uniemożliwiają start z rozbiegu, utrudniają manewrowanie
     śmigłowcem na ziemi (by przemieścić śmigłowiec potrzeba specjalnych
     wózków), bardziej skomplikowane jest też awaryjne lądowanie z
     wyłączonym silnikiem. W Rosji, gdzie warunki terenowe są znacznie
     trudniejsze niż w Polsce podwozi płozowych się prawie nie używa.

     Następnym wymogiem SIWZ jest możliwość przemieszczenia się
     ratownika, zajmującego miejsce II pilota (po lewej stronie) w
     kabinie załogi do kabiny medycznej podczas lotu. Jak mówi dyrektor
     Bukowski LPR operuje załogami trzyosobowymi – pilot, lekarz
     (zajmujący miejsce z tyłu) i ratownik. W przypadku transportu
     pacjenta w stanie krytycznym może okazać się, że lekarz nie jest w
     stanie sam poradzić sobie z akcją reanimacyjną – wówczas potrzebna
     jest pomoc ratownika.

     Nasuwa się pytanie, czy ratownik musi zajmować miejsce w kabinie
     pilotów, skoro i tak nie ma uprawnień do pilotowania śmigłowca?
     Nowoczesne śmigłowce HEMS (wśród nich zarówno A109S, jak i EC135)
     przystosowane są do wykonywania lotów z załogą jednoosobową.
     Dlaczego LPR tego nie zauważa?

     Dyrektor Bukowski stwierdził, że niespełnienie powyższych warunków
     nie dyskwalifikuje śmigłowca. W takim razie po co je stawiać i
     nazywać Istotnymi? I dlaczego dają EC135 przewagę 20 punktów nad
     A109, a więc rozstrzygają przetarg?

     Inna ważna dla śmigłowca HEMS kwestia to prędkość maksymalna.
     Wiadomo, że podczas ratowania życia ludzkiego czas jest
     najważniejszy. Dyrektor Bukowski uważa, że ze specyfiki działań HEMS
     na terenie naszego kraju wynika promień operacyjny śmigłowca
     (odległość od bazy do miejsca wypadku) nie większy niż 60 km.
     Dlatego też prędkość maksymalna nie ma tak wielkiego znaczenia.
     Nawet 30 – 40 km/h to nie jest duża różnica. EC135 rozwija podczas
     przelotu prędkość maksymalną 257 km/h. Grand – 288 km/h. Jeżeli
     przyjmiemy, że rannego w stanie krytycznym należy przetransportować
     do szpitala odległego o 60 km, odliczając czas potrzebny do startu i
     lądowania (kilkanaście sekund), to AW109S jest w stanie przebyć ją w
     12,5 min., a EC135 – w 14 min. W rzeczywistości jednak śmigłowce LPR
     muszą często pokonywać znacznie dalsze odległości. Wówczas różnica w
     czasie znacznie się zwiększa. A szanse przeżycia pacjenta maleją...
     Ci którzy ustawiają przetarg będą mieli takich ludzi na sumieniu.

     W SIWZ znalazło się jeszcze jedno kuriozum – oceniane jest
     wymaganie, że dostawca będzie prowadził aktualizację dokumentacji
     technicznej śmigłowca w języku polskim do momentu wycofania z
     eksploatacji ostatniego śmigłowca. Jeżeli oferta oceniana jest przed
     dostarczeniem śmigłowców i po wyborze przetarg jest zakończony, to
     jak można oceniać coś, co będzie się działo w przyszłości? Chyba
     bardziej trafne byłoby sformułowanie, że dostawca przedstawi
     dokumentację techniczną w języku polskim, a potem będzie ją
     aktualizował.

     Wielce interesujące jest też podejście do konkurentów przez
     Ministerstwo Zdrowia. Jedyny polski producent śmigłowców – PZL
     Świdnik został wykluczony już na początku z przetargu, ponieważ nie
     zdążył przetłumaczyć jednego (jednego!) z dokumentów. Wiceminister
     Bolesław Piecha obiecał naprawienie tej sytuacji. Okazało się
     jednak, że znacznie więcej do powiedzenia ma nadzorujący przetarg
     wiceminister Jarosław Pinkas. Gdy podobny błąd znaleziono w
     dokumentacji Eurocoptera – fakt ten został zaskarżony przez
     AgustaWestland do sądu arbitrażowego przy Urzędzie Zamówień
     Publicznych MZ, który uznał jej racje. Wyrokiem z 12 czerwca 2007
     nakazano Zamawiającemu (MZ i LPR) powtórzenie czynności badania i
     ocenę wniosków. Decyzja, na mocy której Eurocopter mógł zostać
     wykluczony z przetargu, podobnie jak wcześniej PZL Świdnik, została
     zaskarżona do sądu. Jednak w tym przypadku skarżącym był nie
     producent, a... Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Kalińskiego,
     wynajęta przez Ministerstwo Zdrowia.

     Na tym polega równe traktowanie obydwu oferentów?

     Na koniec jeszcze jedno pytanie. PZL Świdnik jest jedynym w Europie
     Środkowo-Wschodniej producentem śmigłowców. Przedsiębiorstwo radzi
     sobie coraz lepiej, osiąga zyski i kooperuje z wieloma zagranicznymi
     przedsiębior
     • antykaczy Re: L P R poleci na kasę dla urzędasów pisu 2 1/2 10.10.07, 20:48
      resztówka:
      Na koniec jeszcze jedno pytanie. PZL Świdnik jest jedynym w Europie
      Środkowo-Wschodniej producentem śmigłowców. Przedsiębiorstwo radzi
      sobie coraz lepiej, osiąga zyski i kooperuje z wieloma zagranicznymi
      przedsiębiorstwami z branży lotniczej. Od 11 lat trwa współpraca
      pomiędzy PZL Świdnik i AgustaWestland. Włosi zamawiają w Świdniku
      produkcję wartą kilkadziesiąt milionów złotych. Obecnie w polskich
      zakładach produkowane są kadłuby do AW109 Power/LUH, AW119Ke, AW139
      i AW109S Grand. Dzięki temu zatrudnienie znajduje ponad 1000
      wysokokwalifikowanych pracowników. Dlaczego więc jedyne polskie
      przedsiębiorstwo startujące w przetargu zostało z niego już na
      wstępie wyeliminowane, w dodatku pod błahym pretekstem?

      AgustaWestland zawarła umowę z PZL Świdnik, na mocy której w
      przypadku zwycięstwa AW109S w przetargu na nowe śmigłowce dla LPR,
      całość obsługi technicznej i bieżącej będzie realizowana przez
      polskie przedsiębiorstwo. Jest to zapewnienie pracy na kolejnych 25
      lat (przewidywany czas żywotności śmigłowca HEMS). Dlaczego zatem
      preferowany jest Eurocopter, który dotychczas nie dokonał w Polsce
      żadnych inwestycji (w ub.r. zadeklarował jedynie chęć pomocy WZL-1 i
      WZL-2, ale nie poszły za tym żadne konkrety), a sekuje się jedynego
      dostawcę mającego dobre relacje z polskim przemysłem?

      Jaki śmigłowiec zostanie wybrany dla LPR – przekonany się o tym już
      niedługo. Termin złożenia ostatecznych ofert mija 27 września.
      • alatien Re: L P R poleci na kasę dla urzędasów pisu 2 1/2 10.10.07, 21:28
       Podajesz ciekawe przypisy, ale niestety jest to bicie piany. Eurocopter EC135
       to obecnie jeden z najlepszych lekkich smiglowcow na swiecie. Wiekszosc
       Europejskich jednostek ratowniczych uzywa wlasnie tego helikoptera (Niemcy,
       Holendrzy, Norwegowie, Francuzi, Czesi itd.). Jego kabia, o ile posiada troche
       mniejsza przestrzen, ma "wygodniejsze" wymiary, jako ze kadlub jest szerszy. Do
       tego istnieje wieksze doswiadczenie i EC135 ma w Europie lepsza infrastrukture
       (serwisy, przeszkolone zalogi naziemne).

       Co do predkosci lotu, to predkosc maksymalna ma niewielkie znaczenie, jako ze
       helikoptery prawie nigdy nie lataja z ta predkoscia. Oba smiglowce maja taka
       sama predkosc przelotowa (cruise speed) 140 wezlow.

       Eurocopter, jak firma EADS wlasnie wchodzi na Polski rynek, i inwestycje
       Eurocoptera powinny pojsc w slad za tymi z EADS. Nie przecienialbym dokonan AW w
       Polsce, bo wykorzystuja jedynie zaklady produkcyjne, a nie prowadza dzialanosci
       badawczo rozwojowej, i nie inwestuja w rozbudowe zakladow.

       Pozdrawiam
      • sklis Guzik prawda, EC-135 jest lepszy od A-109 10.10.07, 22:21
       EC-135 to maszyna skonstruowana specjalnie jako śmigłowiec HEMS,
       A-109 to adaptacja śmigłowca dyspozycyjnego.

       Natomiast z tekstu Altaira po prostu zieje stronniczością :(

       Bardzo się cieszę, że MZ dokonało merytorycznego, a nie politycznego wyboru.
       • kapitan.kirk Re: Guzik prawda, EC-135 jest lepszy od A-109 10.10.07, 22:57
        > Natomiast z tekstu Altaira po prostu zieje stronniczością :(

        Nie jest to specjalnie dziwne - przejrzyj sobie dowolny
        numer "Skrzydlatej" albo "Raportu" i choćby dla zabawy podsumuj
        reklamy Augusty, nawet na produkty w ogóle w Polsce nie oferowane
        (np. szturmowy "Krogulec"...). "Raport" w ogóle ostatnio składa sie
        prawie wyłącznie z "obiektywnych" artykułów sponsorowanych
        wplecionych między reklamy danych producentów :-/ (gwoli
        sprawiedliwości, to samo zresztą jest z NTW innego wydawcy)

        Pzdr
     • aadii Re: L P R poleci na kasę dla urzędasów pisu 2 10.10.07, 23:45
      Witam
      Doskonale sie stało że wybrany został śmigłowiec dla LPR (HEMSu. Znam dokładnie
      relacje z użytkowania Agusty- śmigłwca używanego obecnie. Mój dobry przyjaciel
      jest tam zatrudniony. Nie zostawia suchej nitki na tym sprzęcie. Jest to
      dokładnie to czym jest - śmigłowiec dyspozycyjny adaptowany do wersji
      ratowniczej. Po prostu paranoja żeby coś takiego było. Prędkosci maksymalne o 20
      mil większe nie mają tutaj znaczenia. To są dywagacje ludzi którzy zatrzymują
      sie na tabliczkach osiągów i dostają spazmów z radości gdy coś lata szybciej.
      Przede wszystkim chodzi o funkcje śmigłowca i jego użytkowanie. Jeśli nosze
      trzeba wkładać ekwilibrystycznie przez za małe drzwi boczne, a największy
      pacjent może mieć 192 cm wzrostu. Poza tym sprzęt do reanimacji jest umieszczony
      pod łóżkiem pacjenta(???) bo nigdzie indziej go nie można było zmieścić i
      zamontować. Paranoja.
      Nie wspomnie już o tym że kilka razy był problem z przekładnią główną i
      elektroniką (wszysko siadło).
      Eurocopter jest budowany i wymyślony do zadań ratowniczych.
      To że Audi A6 czy inne jest szybkie to nie znaczy że można z niego zrobić
      katetkę (teoretyczne można- z kombiaka i wywalając siedzenia). A za karetki
      jeżdżą samochody dostawcze z silnikiem diesla i doskonale sie spisują - ważny
      jest sprzęt i miejsce pracy.

      Jeszcze kwestia przejście ratownika z miejsca dla II pilota na tył. W załodze
      HEMS ratownik pełni też funkcję nawigatora i radiooperatora a nie pilota. W
      takich zadaniach jak lądowanie we wsi gdy trzeba wyszukiwać miejsca wypadku jest
      to niezbędne. Oczywiście decyzję podejmuje pilot ale ratownik może wskazać
      miejsce, wprowadzić dane do GPS-u itp. A przejście z przodu do tyłu jest
      niezbędne aby w krytycznej sytuacji by wspomóc lekarza.
      Poza tym czy w Aguście jest miejsce dla lekarza, ratownika i pacjęta z tyłu?
      przecież oni się tam poduszą razem!

      Owszem w Alpach lata Agusta, ale też ile wersji Eurocoptera lata jako śmigowce
      ratownicze? Czy w alpach nie latają?

      O płozach sie nie wypowiem bo tego nie

      Jeszcze co do prędkości- przy zadanich ratowniczych (i 26 stacjach LPR) dolot do
      wypadku będzie w zasiegu 100-120 km do stacji. Loty transportowe wykonuje sie w
      inny sposób na inne odlegości i przede wszystkim przy innym stanie pacjenta- gdy
      jest stabilny i 10-20 minut nie będzie dla niego zagrożeniem.
      Zadanie HEMS to pomoc na miejscu, stabilizacja i dostarczenie do najbiższego
      specjalistycznego szpitala a nie lot na dugi koniec polski z człowiekiem od razu
      po wypadku. Różnica w prekości maksymalnej to bzdura w takich warunkach i na
      odłegłości 100 km.

      Bardzo sie cieszę że wybrali eurocoptera i takie zdanie opieram na relacjach
      ratowników z HEMSU (wielu znam, z kilkoma sie przyjaźnie, a też poznałem pilotów).
      Wiem że lobbujesz za Agustą, to duże pieniądze, ale jest jeszcze dobro
      poszkodowanych a nie tylko interesy.
      Mam nadzieję że sie popłaczesz gdy Agustę też odrzucą po tym odwołaniu.

    • oko-21 Re: L P R poleci na kasę dla urzędasów pisu 10.10.07, 21:45
     Odpowiem tak kiedys pracowalem jako rtownik pokladowy na smiglowcach.
     Widze ze z medycznego punktu widzenia jestes zielony. Na poczatku
     tego roku mialem okazje poznac oba typy smiglowca z medycznego
     punktu widzenia wloski to 60 % mozliwosci niemieckiego nie wspomne o
     kosztach eksploatacji.
     Pozdrawiam
   • aadii Re: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poleci Eurocopte 10.10.07, 23:47
    Witam
    Doskonale sie stało że wybrany został śmigłowiec dla LPR (HEMSu. Znam dokładnie
    relacje z użytkowania Agusty- śmigłwca używanego obecnie. Mój dobry przyjaciel
    jest tam zatrudniony. Nie zostawia suchej nitki na tym sprzęcie. Jest to
    dokładnie to czym jest - śmigłowiec dyspozycyjny adaptowany do wersji
    ratowniczej. Po prostu paranoja żeby coś takiego było. Prędkosci maksymalne o 20
    mil większe nie mają tutaj znaczenia. To są dywagacje ludzi którzy zatrzymują
    sie na tabliczkach osiągów i dostają spazmów z radości gdy coś lata szybciej.
    Przede wszystkim chodzi o funkcje śmigłowca i jego użytkowanie. Jeśli nosze
    trzeba wkładać ekwilibrystycznie przez za małe drzwi boczne, a największy
    pacjent może mieć 192 cm wzrostu. Poza tym sprzęt do reanimacji jest umieszczony
    pod łóżkiem pacjenta(???) bo nigdzie indziej go nie można było zmieścić i
    zamontować. Paranoja.
    Nie wspomnie już o tym że kilka razy był problem z przekładnią główną i
    elektroniką (wszysko siadło).
    Eurocopter jest budowany i wymyślony do zadań ratowniczych.
    To że Audi A6 czy inne jest szybkie to nie znaczy że można z niego zrobić
    katetkę (teoretyczne można- z kombiaka i wywalając siedzenia). A za karetki
    jeżdżą samochody dostawcze z silnikiem diesla i doskonale sie spisują - ważny
    jest sprzęt i miejsce pracy.

    Jeszcze kwestia przejście ratownika z miejsca dla II pilota na tył. W załodze
    HEMS ratownik pełni też funkcję nawigatora i radiooperatora a nie pilota. W
    takich zadaniach jak lądowanie we wsi gdy trzeba wyszukiwać miejsca wypadku jest
    to niezbędne. Oczywiście decyzję podejmuje pilot ale ratownik może wskazać
    miejsce, wprowadzić dane do GPS-u itp. A przejście z przodu do tyłu jest
    niezbędne aby w krytycznej sytuacji by wspomóc lekarza.
    Poza tym czy w Aguście jest miejsce dla lekarza, ratownika i pacjęta z tyłu?
    przecież oni się tam poduszą razem!

    Owszem w Alpach lata Agusta, ale też ile wersji Eurocoptera lata jako śmigowce
    ratownicze? Czy w alpach nie latają?

    O płozach sie nie wypowiem bo sie na tym nie znam.

    Jeszcze co do prędkości- przy zadanich ratowniczych (i 26 stacjach LPR) dolot do
    wypadku będzie w zasiegu 100-120 km do stacji. Loty transportowe wykonuje sie w
    inny sposób na inne odlegości i przede wszystkim przy innym stanie pacjenta- gdy
    jest stabilny i 10-20 minut nie będzie dla niego zagrożeniem.
    Zadanie HEMS to pomoc na miejscu, stabilizacja i dostarczenie do najbiższego
    specjalistycznego szpitala a nie lot na dugi koniec polski z człowiekiem od razu
    po wypadku. Różnica w prekości maksymalnej to bzdura w takich warunkach i na
    odłegłości 100 km.

    Bardzo sie cieszę że wybrali eurocoptera i takie zdanie opieram na relacjach
    ratowników z HEMSU (wielu znam, z kilkoma sie przyjaźnie, a też poznałem pilotów).
    Wiem że lobbujesz za Agustą, to duże pieniądze, ale jest jeszcze dobro
    poszkodowanych a nie tylko interesy.
    Mam nadzieję że sie popłaczesz gdy Agustę też odrzucą po tym odwołaniu.
  • czapka-nie-widka-online Eurocopter Group) jest światową firmą produkującą 10.10.07, 20:02
   Eurocopter Group) jest światową firmą produkującą i serwisującą śmigłowce.
   Powstała w 1992 z połączenia wydziałów helikopterowych francuskiej firmy
   Aerospatiale i niemieckiej firmy DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA).

   W 2001, udział Eurocoptera w światowym rynku sprzedaży helikopterów wynosił 40%,
   a na amerykańskim rynku 30%.

   Grupa Eurocopter jest filią koncernu EADS.
   • a.k.traper Czy offset był warunkiem przetargu? 11.10.07, 07:51
    Włosi sa obecni w Świdniku a nawet przymierzja się byc jego
    włascicielami, z czego ja osobiscie zachwycony nie jestem, mieli
    propozycje z Bella, woleli robic dla Włochów którzy zaczynali od
    licencji Bella. Z tego co mi wiadomo, Mi-2 jest konstrukcja
    radziecka ale licencja chyba juz dawno przeszła na własność
    producenta, w końcu to było chyba w 1965 roku. Polskie zakłady
    powinny madrze wybierać a nie bac sie zmian. W tej chwili i tak
    główna produkcja to zleceia firm zagranicznych i gdybym ja miał
    wybierać wybrałbym amerykański system zarzadzania. Najlepszy dowcip
    jaki słyszałem od związkowców, to ten, że Bell chciał wykupic
    Świdnik by pozbyc się konkurencji:)))) Nawet nie pytam w czym.
    Takimi opiniami karmi sie ludzi, by się bronili przed zmianami,
    które zapewne wygoniłyby z tych cudownych polskich fabryk niektorych
    specjalistów od nic nierobienia.
  • pyzz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poleci Eurocopterem 10.10.07, 21:48
   Co do wysokości wnętrza: Agusta ma 94cm od noszy do sufitu, a wymóg przetargu
   był taki, że ma być 97. Bardzo chętnie się dowiem ile ma EC135, choć nie bardzo
   wierzę, że ma 100. Stawiam na 98. I wiecie co? Nie wierzę klakierowi z
   ministerstwa, że 3 (słownie TRZY) cm robią różnicę w kwestii czy DA, czy NIE DA
   się robić masażu serca.
   Podobnie z płozami. Płozy zamiast prawdziwego podwozia są tam dlatego, że są po
   prostu lżejsze. Zaś w kwestii lądowania "w każdym terenie" to jest to oczywista,
   bezdyskusyjna bzdura, ba, wątpię, aby powierzchnia styku tych rurek z ziemią
   była jakkolwiek większa niż kół, a to by oznaczało, że możliwości lądowania w
   grząskim terenie nie są ani trochę lepsze. Za to brak kół oznacza, że śmigłowca
   nie da się przekołować bez specjalnego wózka.
   Jak powiedział rzecznik: "kupiliśmy ten śmigłowiec, który chcieliśmy". Chcieli
   EC135, to tak napisali przetarg, aby tylko EC135 wygrał. Ale czy ktoś słyszał o
   jakimkolwiek przetargu państwowym, który nie byłby napisany pod konkretnego
   zwycięzcę?
   To tak, jak z F-16: Był to jedyny samolot, który spełniał warunki techniczne
   wojska, tylko, że te warunki były opracowane, zupełnie otwarcie na podstawie...
   możliwości technicznych samolotu f-16.

   EC135 to dobry śmigłowiec, ale podobnie jest z Agustą.
   • sklis Re: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poleci Eurocopte 10.10.07, 23:10
    > Co do wysokości wnętrza: Agusta ma 94cm od noszy do sufitu,
    > a wymóg przetargu był taki, że ma być 97.
    > Bardzo chętnie się dowiem ile ma EC135, choć nie bardzo
    > wierzę, że ma 100. Stawiam na 98.

    Za fotelami pilotów - 115 cm (3,77 ft) :)

    A co do powierzchni styku płóz z podłożem, to jest zdecydowanie większa. I nie
    ma możliwości, że koło wpadnie w dołek.

    Do tego otunelowane śmigło ogonowe, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo
    (trudniej w nie wejść - całkiem niedawno w Polsce w takim wypadku zginęła
    pielęgniarka), łopaty wirnika głównego znacznie wyżej nad ziemią niż w A-109.

    No i możliwość wsuwania noszy przez drzwi od tyłu kadłuba...
   • aadii Re: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poleci Eurocopte 10.10.07, 23:21
    Witam
    Doskonale sie stało że wybrany został śmigłowiec dla LPR (HEMSu. Znam dokładnie
    relacje z użytkowania Agusty- śmigłwca używanego obecnie. Mój dobry przyjaciel
    jest tam zatrudniony. Nie zostawia suchej niktki na tym sprzęcie. Jest to
    dokładnie to czym jest - śmigłowiec dyspozycyjny adaptowany do wersji
    ratowniczej. Po prostu paranoja żeby coś takiego było. Prędkosci maksymalne o 12
    - 20 mil większe nie mają tutaj znaczenia. To są dywagacje ludzi którzy
    zatrzymują sie na tabliczkach osiągów i dostają spazmów z radości gdy coś lata
    szybciej. Przede wszystkim chodzi o funkcje śmigłowca i jego użytkowanie. Jeśli
    nosze trzeba wkładać ekwilibrystycznie przez za małe drzwi boczne, a największy
    pacjęt może mieć 192 cm wzrostu. Poza tym sprzęt do reanimacji jest umieszczony
    pod łóżkiem pacjenta(???) bo nigdzie indziej go nie można było zmieścić i
    zamontować. Paranoja.
    Nie wspomnie już o tym że kilka razy był problem z przekładnią główną i
    elektroniką (wszysko siadło).
    Eurocopter jest budowany i wymyslony do zadań ratowniczych.
    To że Audi A8 jest szybkie to nie znaczy że można z niego zrobić katetkę
    (teoretyczne można- z kombiaka i wywalając siedzenia). A za karetki jeżdżą
    samochody dostawcze z silnikiem diesla.
    ZASTANÓWCIE SIE.

    Bardzo sie cieszę że wybrali eurocoptera i takie zdanie opieram na relacjach
    ratowników z HEMSU.
   • m-kow Re: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poleci Eurocopte 11.10.07, 00:57
    Jest też inny kontekst, mianowicie Westland wystartuje też w przetargu na
    śmigłowiec dla wojska, z przyzwoitymi i nowoczesnymi produktami, a ten przetarg
    musi wygrać dziadzia Black Hawk choćby nie wiem co ( będzie skręcany w całość w
    zakupionym przez Sikorsky'ego Mielcu ( to będzie udział polskiej myśli
    technicznej ). Z tym wojskowym przetargiem będzie problem więc nie zaszkodzi
    poopluwać Angoli i Włochów już teraz.
  • bartoszbankowski Oto Polska właśnie. a co z Sokołem??? 10.10.07, 23:06
   porównując kilkanaście konstrukcji światowych producentów wybrano eurocoptera. A
   świdnicki Sokół, z dwoma silnikami pracującymi niezależnie, mogący latać na
   jednym (i to wznosić się) z pełnym obciążeniem, z najnowocześniejszą awioniką
   został potraktowany z buta. pogrzebcie własny przemysł lotniczy dalej tłumacząc,
   że nie taki bo to bo sramto. najśmieszniejsze było dla mnie uzasadnianie, że
   niezbędny jest śmigłowiec z dwoma silnikami, bo Sokół ma właśnie dwa, a ten
   model eurocoptera chyba nie. gratuluję.
  • yogibaboo1 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poleci Eurocopterem 10.10.07, 23:47
   Nareszcie!!!

   Co najważniejsze dokonano najlepszego wyboru z możliwych. Wiedzą o tym piloci,
   lekarze i ratownicy, którzy przy pomocy tego sprzętu będą ratować ludzkie życie.
   W przeciwieństwie do plujących jadem pieniaczy, którzy się na tym kompletnie nie
   znają, ale mają misję, żeby opluć i skrytykować wszystko wokół.

   Yogi
  • krusnik02 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poleci Eurocopterem 11.10.07, 08:57
   Po przeczytaniu wszystkich postów komentujących ten artykuł dochodzę do wniosku,
   że na tematy związane z techniką lotniczą powinny wypowiadać się osoby, które
   faktycznie się na tym znają :) a większość piszących kombinuje tylko jak tu
   d.........ć rządzącym, nie znając się na śmigłowcach zupełnie. Ja osobiście wolę
   mieć pewność, że LPR będzie miało taki sprzęt, który pozwoli skutecznie ratować
   ludzkie życie.
   • sklis Tu akurat PiS-owi nie udało się nic zepsuć 11.10.07, 14:26
    Tu akurat PiS-owi nie udało się nic zepsuć - może po prostu przegapili sprawę, a
    może Relidze, który pisowcem nie jest, a po prostu zatyka nos i stara się
    działać na korzyść ochrony zdrowia, udało się jakoś powstrzymać pisowskie zapędy.

    Fakt jest faktem - wybrano najlepszą maszynę. Na szczęście.
  • mekagojira A niektorym sie wszystko z PiSem kojarzy:) 11.10.07, 11:34
   ...jak widac z tych txtow o kolejnym przekrecie.
   Obojetnie co sie mysli o obecnym rzadzie/nierzadzie, to jak rozumiem przetarg
   byl na latajace karetki a nie na latajace karawany:

   "Chodzi m.in. o zbyt małą wysokość kabiny przez co nie można w niej reanimować
   pacjenta. Firma stwierdziła nawet, że załoga powinna najpierw wylądować,
   wyciągnąć pacjenta na zewnątrz, a potem dopiero reanimować."

   Augusta to moze i niezly helikopter do polatania sobie (nie wiem, nie znam sie),
   ale jak wynika z lektury artykulu(a nie tylko naglowka) nie spelnia wymogow na
   helikopter ratowniczy - i nie ma tu nic do rzeczy lepsza cena, offset czy tapicerka.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka