Dodaj do ulubionych

Pierwsze podejście rządu do in vitro

18.02.08, 07:34
A co na to ""Czarni"
Obserwuj wątek
  • wlodek.piekut Pierwsze podejście rządu do in vitro 18.02.08, 08:11
   Poczęcie dziecka jest tożsame z zapłodnieniem komórki jajowej
   kobiety komórką rozrodczą mężczyzny - plemnikiem. W warunkach
   prawidłowych, u zdrowej pary, odbywa się ono w jajowodzie. Jajowód
   to parzysty przewód łączący wnętrze macicy z okolicą jajnika,
   stanowiącego źródło dojrzewających komórek rozrodczych kobiety. We
   wnętrzu macicy - po zagnieżdżeniu się (implantacji) zarodka, czyli
   po połączeniu się go ze ścianą macicy - dziecko będzie się dalej
   rozwijało. Ten fizjologiczny (prawidłowy, zdrowy, normalny) proces
   może ulec zaburzeniu na każdym jego etapie, co prowadzi do
   niemożności poczęcia i/lub donoszenia ciąży.
   Ginekologia, korzystając z osiągnięć naukowych embriologii, biologii
   komórkowej, biochemii i chirurgii, stara się rozpoznawać przyczyny
   niepłodności małżeńskiej i w miarę możliwości skutecznie je leczyć.
   Wspomniana przed chwilą skuteczność stała się zaczynem tworzenia
   szczególnych technik wspomagających zaburzoną prokreację, a
   właściwie jej brak. Techniki te zostały tak nawet nazwane -
   technikami wspomaganego rozrodu. Osobiście wolę je nazywać
   technikami wspomaganej prokreacji, ponieważ słowo rozród kojarzy mi
   się z weterynarią - z pełnym dla niej szacunkiem.
   Techniki wspomaganej prokreacji są różne i cechują się mniejszą lub
   większą inwazyjnością, co oznacza większą lub mniejszą ingerencję w
   zaburzone funkcje prokreacyjne organizmu kobiety, mężczyzny - pary.
   Przykładem jednej z mniej inwazyjnych technik jest podawanie
   odpowiednio przygotowanego nasienia mężczyzny do wnętrza macicy
   leczonej kobiety. Technika ta pozwala na istotne skrócenie drogi
   plemników do miejsca, w którym winno dojść do zapłodnienia, czyli
   wspomnianego już jajowodu. Pozwala przez odpowiednie postępowanie
   laboratoryjne oddzielić plemniki, o których nauka o rozwoju
   zarodkowym - embriologia - stwierdziła, że nie mogą uczestniczyć w
   zapłodnieniu, bo są wadliwe, nieruchome czy wręcz nieżywe. Te
   plemniki nie stanowią już prawidłowych komórek rozrodczych; stają
   się balastem utrudniającym zapłodnienie przez zdrowy plemnik.
   Ponadto przeszkodą na drodze zdrowych plemników mogą być czynniki
   hamujące ich ruch, obecne w śluzie wytwarzanym w szyjce macicy. Aby
   ominąć te wszystkie przeszkody, proponuje się niepłodnej parze
   wprowadzenie zdrowych plemników do jamy macicy - najlepiej do
   okolicy, w której otwiera się do macicy jajowód. Technika ta
   nazywana jest inseminacją domaciczną lub wewnątrzmaciczną. Pozwala
   ona także - przy wykorzystaniu nasienia uzyskanego z banku nasienia -
   na poczęcie dziecka przez kobietę, której mąż nie posiada w swych
   jądrach komórek rozrodczych.
   Do technik zaawansowanych laboratoryjnie i silnie ingerujących w
   proces prokreacji należy technika nazywana zapłodnieniem in
   vitro. "In vitro" oznacza dosłownie "w szkle". Myślimy wówczas o
   szkle laboratoryjnym - przysłowiowej próbówce. Stąd skrót myślowy -
   zapłodnienie w próbówce. Faktycznie, w tej metodzie wspomaganej
   prokreacji do połączenia się komórek rozrodczych i rozwoju
   początkowych faz wzrastania i kształtowania się nowego życia
   dochodzi w odpowiednio do tego przystosowanym naczyniu
   laboratoryjnym, które umownie możemy dalej nazwać próbówką.
   Po osiągnięciu stadium rozwojowego właściwego z punktu widzenia
   embriologii zarodek zostaje wprowadzony (przy użyciu techniki
   zbliżonej do inseminacji wewnątrzmacicznej) do wnętrza macicy, gdzie
   zagnieżdża się w tkance wypełniającej wnętrze macicy, to jest w jej
   błonie śluzowej, z którą wspólnie utworzy struktury mające chronić i
   odżywiać rozwijające się - ale poczęte poza organizmem matki - nowe
   życie.
   Dalszy rozwój tak "stworzonej" ciąży przebiega bez istotnych różnic
   w porównaniu z ciążą poczętą naturalnie - w jajowodzie - przez
   współżyjącą parę rodzicielską. Podobnie ma się rzecz z narodzeniem
   tak poczętego dziecka, które nie różni się niczym od narodzin
   każdego innego malca, może z wyjątkiem zwiększonego odsetka cięć
   cesarskich jako rozwiązania ciąży, co wynika na ogół z nadmiernych
   obaw o finał tej wysublimowanej techniki prokreacyjnej.
   Powstaje pytanie, dlaczego te procedury medyczne, stosowane
   w "leczeniu" niepłodności małżeńskiej, budzą spory światopoglądowe i
   wielkie emocje. Starając się utrzymać w konwencji medycyny
   współczesnej, racjonalnej, a może raczej medycyny opartej na
   dowodach (EBM - evidence based medicine) - a do takiej medycyny
   należy się odwołać, pragnąc pozostać w sferze nauki - należy
   przyznać, że w toku procedur zapłodnienia pozaustrojowego,
   zapłodnienia in vitro, może dochodzić i dochodziło do świadomego i
   zaplanowanego niszczenia zarodków. Miało to miejsce w przypadkach
   wprowadzenia większej liczby zarodków do macicy (aby maksymalnie
   zwiększyć prawdopodobieństwo zagnieżdżenia się). Jeżeli ta większa
   liczba zarodków uległa implantacji, powstawała liczna ciąża
   wielopłodowa, która stwarzała niebezpieczeństwo jej niedonoszenia i
   ewentualnej straty, wskutek wcześniactwa czy innych powikłań, które
   mogą się pojawić w przypadku ciąży wielopłodowej (mnogiej). Stąd,
   kierując się prawdopodobnie ową skutecznością całej procedury,
   mającą przecież na celu urodzenie zdrowego dziecka, wybierano jeden
   lub dwa zarodki rokujące najlepsze szanse rozwojowe (zagnieżdżone
   najkorzystniej), a pozostałe poddawano tzw. selektywnej terminacji,
   czyli niszczono, zabijano.
   Wśród procedur budzących istotny niepokój pozostaje kwestia
   przechowywania zarodków (zamrażania - bo tylko przez umieszczenie
   ich w bardzo niskiej temperaturze możliwe jest zabezpieczenie przed
   biologicznym zniszczeniem). Jest to postępowanie mające w swym
   założeniu służyć jako możliwość ponowienia ciąży u dotkniętej
   niepłodnością pary, bez konieczności ponownego pobierania komórek
   rozrodczych, łączenia ich w "próbówce" i tak dalej, czyli
   pozwalające ominąć wszystkie przedimplantacyjne etapy opisywanej
   procedury in vitro. Wystarczy zarodek "odmrozić" i po potwierdzeniu,
   że jest żywy, wprowadzić go do macicy. Trywializując - za 9 miesięcy
   mamy kolejnego potomka niepłodnej dotychczas pary. Takie były -
   prawdopodobnie - założenia. Rezultat jednak jest inny - w wielu
   laboratoriach zajmujących się tymi procedurami w zamrażarkach
   czekają embriony, których nikt nie potrzebuje, ponieważ
   ich "biologiczni" rodzice nie chcą - czy nie mogą -
   ich "wykorzystać". Czasami nie mogą, bo na przykład zginęli w
   wypadku drogowym.
   Wśród budzących wątpliwości technik prokreacyjnych są także takie,
   które budzą istotne zastrzeżenia z biologicznego punktu widzenia,
   kiedy to sięga się po niedojrzałe biologicznie komórki, używając ich
   do rozmnażania. Powstaje w tym wypadku wątpliwość, którą można
   określić jako sprzeciw wobec kardynalnej zasady przetrwania
   ewolucyjnego, która - upraszczając - głosi, że dla dobra gatunku
   winno przetrwać i ulec replikacji "najlepsze DNA", czyli najlepszy
   molekularny wzór życia danego gatunku. Ale to już całkiem inna
   opowieść.
   dr hab. n.med. Marian St. Gabryś, prof. nadzw.

   Autor jest kierownikiem II Katedry Ginekologii i Położnictwa
   Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  • wlodek.piekut Pierwsze podejście rządu do in vitro 18.02.08, 08:13
   PRAWDA O IN VITRO - Epidemia niepłodności


   Rozmowa z prof. dr. hab. Bogdanem Chazanem, ginekologiem
   położnikiem, byłym krajowym konsultantem ds. ginekologii i
   położnictwa

   Kiedy mamy do czynienia z problemem niepłodności?
   - Niepłodność jest to stan, kiedy po roku regularnego współżycia
   płciowego bez stosowania środków ograniczających płodność nie
   dochodzi do poczęcia dziecka. To nie znaczy, że taka para już nie
   może począć dziecka. Jest to sygnał, by rozpocząć postępowanie
   lekarskie w celu ustalenia przyczyn tego stanu. Takich działań nie
   należy podejmować zbyt wcześnie. Są opinie, że dopiero po dwóch
   latach niezachodzenia w ciążę należy rozpocząć ustalanie przyczyny.

   W swej praktyce lekarskiej spotkał się Pan z problemem niepłodności.
   Czy dotyczy on wielu par?
   - Jeżeli niepłodność określamy tak, jak przedstawiłem powyżej, to
   taki stan dotyczy mniej więcej co piątej, szóstej pary. Natomiast
   jeśli mówimy o niepłodności trwałej, to dotyczy ona jednej
   dziesiątej par małżeńskich. Przyczyny mogą być różne. Uważa się, że
   po stronie kobiet leżą one w 50 proc. przypadków, w tym zaburzenia
   owulacji, czyli hormonalne, stanowią 20 proc., czynniki jajowodowe,
   głównie niedrożność jajowodów - 20 proc., a u 10 proc. kobiet
   przyczyną niepłodności są nieprawidłowości szyjki macicy. Mniej
   więcej w 35 proc. przyczyna niepłodności małżeńskiej jest po stronie
   mężczyzny. Pozostałe 10-15 proc. to niepłodność z nieznanych
   przyczyn.
   Wyniki badań wskazują, że u 60 proc. par, u których przyczyny
   niepłodności są niewyjaśnione i które nie są leczone, dochodzi do
   poczęcia dziecka w ciągu trzech-pięciu lat. Natomiast wśród par, u
   których rozpoznano przyczynę niepłodności, zachodzi w ciążę 50 proc.
   Te liczby świadczą o tym, że nie należy się tak bardzo spieszyć z
   diagnozą i leczeniem, szansa na poczęcie dziecka istnieje u wielu
   par uważających się i uważanych przez lekarzy za niepłodne. Z
   drugiej strony, upływ czasu nie jest korzystny.

   Jakie są najczęstsze przyczyny niepłodności?
   - O mechanizmach zaburzeń płodności już mówiliśmy. Znamy wiele
   przyczyn, tak zwanych czynników ryzyka, których istnienie sprzyja
   niepłodności. Uważa się, że obecna "epidemia niepłodności"
   spowodowana jest przede wszystkim odkładaniem poczęcia dziecka na
   później. Płodność maleje wraz z wiekiem i trwaniem związku. Trzeba o
   tym pamiętać. Powodem niepłodności mogą być zaburzenia hormonalne,
   stany zapalne, przede wszystkim choroby przenoszone drogą płciową,
   endometrioza, zaburzenia immunologiczne, żylaki powrózka nasiennego
   u mężczyzn.

   Czy niepłodność jest wyleczalna?
   - Niepłodność to nie jedna choroba, ale następstwo różnych schorzeń.
   Ich leczenie, na przykład zaburzeń owulacji, stanów zapalnych, może
   dać oczekiwany rezultat. W niepłodności pochodzenia jajowodowego
   stosuje się leczenie operacyjne z wykorzystaniem mikrochirurgii i
   laparoskopii. Tutaj rzadziej osiąga się sukces. Żylaki powrózka
   również leczy się operacyjnie.

   W jakim kierunku zmierza medycyna w leczeniu niepłodności?
   - O leczeniu już wspomniałem, ale trzeba podkreślić znaczenie
   profilaktyki, jak w każdej dziedzinie medycyny. Trzeba unikać tych
   czynników, które mogą zaburzyć płodność. Myślę tu przede wszystkim o
   wczesnym rozpoczynaniu życia seksualnego, chorobach przenoszonych
   drogą płciową, o paleniu tytoniu, narkotykach, o wpływie niektórych
   czynników zawodowych i środowiskowych.

   Czy do tych przyczyn można zaliczyć stosowanie antykoncepcji?
   - Antykoncepcja może niekorzystnie wpływać dwiema drogami. Po długim
   stosowaniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych może dochodzić do
   zaburzeń cyklu miesięcznego. Wkładki wewnątrzmaciczne mogą ułatwiać
   szerzenie się zakażenia i prowadzić do niedrożności jajowodów.
   Długotrwałe stosowanie antykoncepcji przesuwa w czasie planowany
   termin poczęcia dziecka. W zaawansowanym wieku trudniej zajść w
   ciążę, częściej dochodzi do niepowodzeń prokreacji.

   W jakim wieku kobiety powinny decydować się na poczęcie dziecka?
   - Z czysto biologicznego punktu widzenia - w 20.-25. roku życia.
   Pamiętajmy jednak, że są i inne uwarunkowania decyzji prokreacyjnych.

   Czy są w Polsce jakieś ośrodki, do których mogłyby się zwrócić po
   pomoc osoby mające problem niepłodności?
   - Takie ośrodki znajdują się w wielu szpitalach, zwłaszcza w
   akademiach medycznych i instytutach naukowo-badawczych. Problemem
   jest to, że bliżej miejsca zamieszkania kobiet nie ma oddziałów,
   gdzie para małżeńska mogłaby znaleźć wszystko na miejscu, a więc
   pełną diagnostykę przyczyn, wszystkie możliwości leczenia, pomoc
   psychologiczną, prawną i socjalną.
   Do głównych nieprawidłowości w zakresie postępowania medycznego
   należy rozproszenie działań. W jednym miejscu wykonuje się jakieś
   badania diagnostyczne, stosując różne odmiany metod, gdzie indziej
   ktoś, kto nie ma odpowiedniego wyposażenia ani doświadczenia,
   próbuje wykonać operację. Nie tak dawno konsultowałem pacjentkę,
   która przeszła wcześniej operację z powodu trudności z zajściem w
   ciążę, wykonaną niestety nie metodą laparoskopową, tylko po
   przecięciu powłok brzusznych. Nic dziwnego, że doszło do zrostów
   pooperacyjnych, do niedrożności drugiego jajowodu. Inny lekarz, w
   małym miasteczku, uznał za stosowne wykonać drugą operację, też po
   otwarciu brzucha - starał się przywrócić drożność jajowodu. Obecnie
   szanse na przywrócenie płodności pacjentce są niewielkie. Ile kobiet
   traci płodność w ten sposób? Niestety, czasem nie przestrzega się
   standardów postępowania, zarówno w postępowaniu diagnostycznym, jak
   i w leczeniu. Problem niepłodności jest bardzo delikatny, ma pewne
   uwarunkowania natury psychicznej u kobiet i u mężczyzn. W związku z
   tym postępowanie medyczne powinna cechować ogromna odpowiedzialność,
   najpierw za słowa przy udzielaniu porady, potem za wybór i wykonanie
   procedur diagnostycznych i leczniczych.

   Coraz częściej jako jeden ze sposobów leczenia niepłodności podaje
   się metodę zapłodnienia pozaustrojowego. Czy tę metodę można nazwać
   leczeniem?
   - Zapłodnienie pozaustrojowe nie jest metodą leczenia niepłodności,
   jest to metoda obejścia problemu.

   Czy są jakieś konsekwencje zdrowotne dla kobiet, które poddały się
   zabiegom zapłodnienia in vitro?
   - Zapłodnienie pozaustrojowe łączy się z koniecznością pobrania
   komórek jajowych przy pomocy nakłucia jajników, przedtem trzeba
   doprowadzić się do owulacji przy pomocy leków hormonalnych. To
   powoduje czasami nadmierne pobudzenie jajników (hiperstymulację).
   Objawia się to najczęściej bólami brzucha, czasem pojawia się płyn w
   jamach ciała, co oznacza ciężkie powikłanie.

   Czy dla dziecka poczętego w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego nie
   ma żadnych konsekwencji?
   - Ostatnio w piśmiennictwie medycznym podnosi się problem możliwych,
   nieznanych obecnie czy tylko podejrzewanych, odległych następstw
   rozwoju zarodka w bardzo wczesnej fazie życia w nienaturalnych
   warunkach. Zarodek ma bardzo duży potencjał rozwojowy, jednak nie
   można wykluczyć, że nawet niewielkie różnice tego środowiska w
   porównaniu z naturalnym środowiskiem wewnątrz jajowodu mogą w
   przyszłości niekorzystnie wpływać na rozwój człowieka.

   Dziękuję bardzo za rozmowę.

   Małgorzata Jędrzejczyk
  • wlodek.piekut Pierwsze podejście rządu do in vitro 18.02.08, 08:14
   PRAWDA O IN VITRO - In vitro nie jest metodą leczenia   Rozmowa z ginekologiem położnikiem Ewą Ślizień-Kuczapską


   Co wszyscy powinni wiedzieć o metodach in vitro?
   - Na początek trzeba jasno powiedzieć, że nie są to metody leczenia
   niepłodności. Służą temu, żeby skonstruować, stworzyć człowieka poza
   łonem matki w warunkach laboratoryjnych, a następnie w postaci
   embrionalnej wprowadzić go do jej organizmu. To nie ma nic wspólnego
   z leczeniem. Rodzice po uzyskaniu dziecka nadal są niepłodni.

   Niektórzy mówią, że najwięcej dylematów etycznych jeśli chodzi o in
   vitro wzbudza zamrażanie zarodków. Mówi się nawet, że są takie
   metody, w których ten etap jest pomijany. Sugeruje się, że wówczas
   problemu etycznego nie ma.
   - Mówiąc o metodach in vitro, trzeba też uświadomić sobie, że
   kwestia zamrażania zarodków to tylko jeden z problemów etycznych
   dotyczących in vitro. Według naszych najnowszych badań, te zamrażane
   zarodki to potencjalni ludzie, którzy są zdrowi i mogą się urodzić.
   Drugim bardzo istotnym problemem jeśli chodzi o metody in vitro jest
   to, że mamy tu do czynienia z prenatalną selekcją. Chodzi o to, że
   preimplantacyjnie [przed umieszczeniem zarodka w łonie kobiety -
   przyp. red.] lekarze są w stanie ocenić, który z zarodków jest
   zdrowy, a który jest obarczony jakąś wadą. Wówczas państwo "x"
   lub "y" mogą powiedzieć, że nie chcą mieć takiego dziecka. Inaczej
   mówiąc, zostaje ono wyeliminowane. Powstaje pytanie: skąd czerpiemy
   prawo do wyboru, który z tych kilku zarodków ma być wszczepiony, a
   który wyeliminowany? Jeszcze raz podkreślam, że przy takich metodach
   doświadczenia dokonywane są po prostu na ludziach.

   Właśnie, przecież nie od dziś wiemy, że człowiek pojawia się w
   momencie połączenia komórki jajowej z plemnikiem.
   - Tak, dokładnie ten moment jest momentem poczęcia człowieka. Co
   więcej, ta mała istota właśnie w tej chwili ma już w pełni
   ukształtowany materiał genetyczny, pochodzący od matki i ojca, i
   tylko kwestią czasu jest, czy to wszystko rozwinie. A więc płeć,
   kolor oczu, kolor włosów, a nawet potencjalnie taka czy inna
   predyspozycja do chorób, wzrost, wygląd, zachowanie - to wszystko
   powstaje już na samym początku.

   Wróćmy jeszcze do poruszonego wcześniej problemu selekcji
   prenatalnej. Czy znane są Pani jakieś przypadki szczególne?
   - Wiem, że w niektórych ośrodkach za granicą, gdzie dokonuje się
   zapłodnienia in vitro, ma miejsce selekcja płci, np. eliminuje się
   chłopców, a wybiera się dziewczynki lub odwrotnie.

   Czyli - parafrazując przysłowie - im dalej w las, tym więcej
   możliwości manipulacji.
   - Zgadza się. To, że in vitro stosuje się od 27 lat i że ponad
   milion osób właśnie w ten sposób przyszło na świat, nie powinno być
   dowodem na to, że jest to metoda dobra i niemająca żadnych skutków
   ubocznych. Badania wskazują, że osoby te mogą nie mieć łatwego życia
   jeśli chodzi o sferę psychiki, np. ich relacje w rodzinie nie
   rozwijają się prawidłowo. Jednak o tym wszystkim nie mówimy.

   Co dokładnie ma Pani na myśli?
   - W swojej praktyce lekarskiej spotkałam takich rodziców i wiem, że
   przez całe lata mają później problemy z nadopiekuńczością wobec
   dziecka, stresem, napięciem, konfliktami między sobą. Rezygnują z
   wielu ważnych dla siebie spraw, ich wybory również nie do końca są
   właściwe. Kiedyś spotkałam kobietę, która kilkakrotnie próbowała
   metod in vitro. Wreszcie doszło do poczęcia. Już będąc w ciąży,
   leżąc w szpitalu, wybierała się na badania prenatalne. Wówczas
   powiedziała mi wyraźnie: jeśli okaże się, że to dziecko jest chore,
   to je usunie. To jest dramat i jednocześnie pewien paradoks:
   najpierw panicznie boimy się swojej płodności i uciekamy od niej,
   stosując różnego rodzaju środki zabezpieczające, antykoncepcyjne,
   potem pojawia się problem płodności, której, jak się okazuje, nie
   możemy osiągnąć, i znów idziemy w stronę kolejnych nadużyć,
   działając cały czas na bardzo delikatnej materii, jaką jest embrion,
   czyli mały człowiek.

   Z zapłodnieniem pozaustrojowym wiąże się jeszcze jeden problem,
   mianowicie ciąża wielopłodowa. Mogłaby Pani wyjaśnić, jak to się ma
   do in vitro?
   - Teraz już się odchodzi od tego procederu w in vitro, ale jeszcze
   niedawno żeby zwiększyć prawdopodobieństwo udanej inplantacji i
   ciąży, do jamy macicy wprowadzano pięć lub sześć zarodków. Zdarzało
   się, że wszystkie one były zdrowe i dobrze się rozwijały. Wówczas
   pojawiał się ogromny problem ciąży wielopłodowej, wielorakiej, która
   nie jest w stanie rozwijać się w ciele kobiety. I tu wyrastał
   kolejny dylemat etyczny - eliminacja; wybór, które dzieci mają
   zginąć, a które żyć. W tej chwili naukowcy starają się ten problem
   omijać. Obecnie nie wprowadza się już aż takiej liczby zarodków, ale
   jeszcze nie tak dawno tak było i ta eliminacja miała miejsce.
   Ponadto chcę tu zwrócić uwagę, że obróbka komórek jest bardzo
   intensywna. Są one poddawane różnego rodzaju manipulacjom w celu
   zwiększenia prawdopodobieństwa ich zapłodnienia, a następnie
   zagnieżdżenia. Chcę podkreślić, iż cały problem jest w tym, że
   dokonuje się tego wszystkiego na ludzkim organizmie. Co więcej, są
   to procedury nowe, a czas badań i obserwacji jest dość krótki, zatem
   ostateczny efekt tych działań nie jest znany. Nie chciałabym być
   zrozumiana jako osoba piętnująca rodziców, którzy mają dzieci
   poczęte pozaustrojowo. Pragnę jedynie podkreślić, że obecnie nie ma
   barier, które ograniczałyby możliwość nabycia przez rodziców
   dokładnej wiedzy o tym, jakie są przyczyny niepłodności i jak ją
   leczyć. Ostatecznie podejmowane przez nas decyzje zależą od naszego
   sumienia.

   Dziękuję za rozmowę.
   Łucja Pietraszun
  • wlodek.piekut Pierwsze podejście rządu do in vitro 18.02.08, 08:16
   PRAWDA O IN VITRO Skutki zapłodnienia in vitro


   Niektóre współczesne czasopisma dla kobiet, a także inne środki
   społecznego przekazu przedstawiają zapłodnienie in vitro
   jako "jedyną szansę dla bezpłodnych małżeństw" i "leczenie
   niepłodności". Oba te twierdzenia są nieprawdziwe.

   Warto zauważyć, że:
   1. Szansą rodzicielstwa dla bezpłodnych małżeństw jest również
   adopcja, dająca miejsce we własnym domu i sercu dzieciom, które
   bardzo tego potrzebują.
   2. Zapłodnienie in vitro nie leczy, gdyż nie przywraca zdolności
   samodzielnego poczęcia dziecka.

   Procedura zapłodnienia in vitro składa się z kilku faz. Są nimi:
   1. Stymulacja hormonalna - wywołanie superowulacji: Przez podawanie
   analogu GnRH stymuluje przysadkę mózgową do wyrzutu hormonów
   oddziałujących na jajnik. Skutkiem tego jest indukcja jednoczesnego
   dojrzewania wielu pęcherzyków jajnikowych. Przebieg stymulacji
   monitoruje się przez cały cykl codziennymi przezpochwowymi badaniami
   USG, które pozwalają zmierzyć rozwijające się pęcherzyki. Codziennie
   też oznacza się poziom estradiolu w surowicy krwi. Na podstawie tych
   badań modyfikuje się dawkowanie środka stymulującego stosownie do
   reakcji pacjentki.
   2. Aspiracja pęcherzyka - pobranie gamet wymaga punkcji pęcherzyków
   jajnikowych dokonywanej w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.
   Punkcja wykonywana jest albo przy użyciu wprowadzanego przez pępek
   laparoskopu, albo sondy dopochwowej wprowadzanej drogą nakłucia
   sklepienia bocznego pochwy, albo sondy brzusznej. Przy wybraniu tej
   ostatniej metody wprowadza się igłę punkcyjną przez cewkę moczową i
   punktuje jajnik przez ścianę pęcherza moczowego. Po pobraniu komórek
   jajowych ocenia się ich dojrzałość, a następnie umieszcza w rurkach
   z pożywką hodowlaną.
   3. Przygotowanie plemników - pobranie nasienia wymaga wcześniejszego
   przeprowadzenia kontroli bakteriologicznej i w przypadku
   stwierdzenia dużej ilości bakterii podjęcia leczenia antybiotykami.
   Przy pozytywnym wyniku badań następuje oddanie nasienia przez
   masturbację. Kolejne czynności, którym poddawane jest nasienie
   męskie, to: wyeliminowanie płynu nasiennego, wyselekcjonowanie
   żywych i najbardziej ruchliwych plemników, zastosowanie substancji
   polepszających ruchliwość i zdolność przeżycia plemników,
   ewentualnie izolację plemników z moczu w przypadku istnienia
   ejakulacji wstecznej do pęcherza moczowego.
   4. Zapłodnienie - po mniej więcej 4-6 godzinach od pobrania komórek
   jajowych do płynu hodowlanego, w którym się znajdują, dodaje się ok.
   200 tysięcy plemników. Po upływie 16-20 godzin sprawdza się, czy
   doszło do syngamii. Eliminuje się komórki zapłodnione
   polispermicznie lub aktywowane partenogenetycznie. U pozostałych
   zarodków obserwuje się rozwój w postaci podziału blastomerów. Duży
   odsetek zarodków zamiera w okresie przedimplantacyjnym, czego
   przyczyną są m.in. duże zmiany chromosomalne.
   5. Implantacja - w celu uzyskania większego prawdopodobieństwa
   zagnieżdżenia do jamy macicy wprowadza się od 2 do 4 zarodków.
   Transfer dokonuje się przez szyjkę macicy przy użyciu cewnika, tj.
   rurki z giętkiego tworzywa. Szacuje się, że skuteczność zabiegu przy
   wprowadzeniu jednego zarodka wynosi 10 proc., przy dwóch - 15 proc.,
   przy trzech - 25 proc., przy czterech - 30 proc. Ewentualność ciąży
   mnogiej wiąże się ze znacznym ryzykiem medycznym. Z tego względu
   przeniesienie większej liczby zarodków uzależnia się od wieku
   kobiety, z zastrzeżeniem poinformowania partnerów o ryzyku i
   możliwości uśmiercenia niektórych, czyli eufemistycznie
   nazywanej "selektywnej redukcji zarodków" w przypadku ciąży
   wielorakiej.

   Zapłodnienie in vitro jest:
   * manipulacją na ludzkich gametach,
   * sprowadzaniem człowieka do laboratoryjnego zagadnienia,
   * "produkowaniem" i "hodowaniem" ludzi,
   * przywłaszczaniem przez człowieka miejsca należnego Bogu.
   Poza tym niesie ono wiele negatywnych skutków w sferze fizycznej,
   psychicznej, duchowej i społecznej. Warto je poznać, by nie dać sobą
   manipulować. Pogłębiona wiedza pozwala podejmować właściwe decyzje i
   zajmować słuszne stanowisko. Poznana prawda każe stawać w obronie
   człowieka i nigdy nie uwłaczać jego godności ani świadomie w nią
   godzić.

   Fizyczne następstwa zapłodnienia in vitro:
   * śmierć wielu dzieci w fazie embrionalnej i w późniejszym okresie
   życia;
   * nierzadkie uśmiercanie dzieci nazywanych "nadprodukcyjnymi
   embrionami" w ramach tzw. aborcji selektywnej;
   * częstsze wady wrodzone u dzieci poczętych w probówce;
   * większa zachorowalność dzieci;
   * obciążenie organizmu kobiety hiperstymulacją jajników;
   * możliwość powstawania torbieli;
   * ryzyko wystąpienia nowotworu jajnika;
   * niewydolność lutealna jajnika;
   * niewygoda i dolegliwości związane np. z punkcją oocytów;
   * zwiększone ryzyko ciąż wielorakich;
   * porody przedwczesne;
   * mała masa urodzeniowa dzieci z ciąży mnogiej;
   * ryzyko mutacji genetycznych przy manipulacjach dokonywanych na
   gametach i embrionach w celu modyfikacji określonych sekwencji
   genomu;
   * ryzyko negatywnych następstw zdrowotnych dla matki i dziecka w
   przypadku przeprowadzania zabiegów in vitro wśród kobiet starszych.

   Psychologiczne konsekwencje zapłodnienia in vitro:
   * nadmierna koncentracja na jednym problemie (tj. bezdzietności i
   staraniach o to, by mieć dziecko);
   * podporządkowanie dotychczasowego życia małżonków zabiegom
   związanym z poczęciem dziecka;
   * brak czasu na spotkania towarzyskie ze znajomymi, zaniedbywanie
   ich;
   * dyskomfort spowodowany wielokrotnymi iniekcjami, pobieraniem krwi,
   badaniami ultrasonograficznymi;
   * napięcie emocjonalne i stres związany z oczekiwaniem na rezultaty
   kolejnych zabiegów;
   * zwiększenie liczby konfliktów między małżonkami, teściami itp.;
   * zawód związany z niepowodzeniami;
   * zmęczenie i zniechęcenie;
   * instrumentalizacja mężczyzny związana z pozyskiwaniem plemników
   poprzez masturbację;
   * uprzedmiotowienie kobiety poprzez poddawanie jej sztucznej
   inseminacji, tak jak zwierzęcia;
   * przedmiotowe traktowanie dziecka, które zamiast ciepła ciała i
   miłości rodziców zastaje szklane probówki i zimne lodówki;
   * patologizacja postawy macierzyńskiej (matka nie chroni wszystkich
   dzieci, ale naraża je na śmierć i rozmaite zaburzenia, traktuje
   dziecko jak przedmiot, który musi zdobyć);
   * postawa: za wszelką cenę "mieć dziecko", zamiast "być matką",
   * dążenie do celu "po trupach", godzenie się na śmierć wielu
   embrionów i przyczynianie się do tego;
   * nadopiekuńczość lub nadmierne wymagania wobec dzieci, których
   poczęciu towarzyszyły tak długotrwałe starania;
   * możliwość "zespołu ocaleńca" u osób urodzonych z zapłodnienia in
   vitro: "dlaczego ja żyję, skoro tyle moich sióstr i braci zginęło?" -
   ciężar trudny do udźwignięcia, chęć zasługiwania na życie,
   balansowanie na granicy życia i śmierci.

   Wydaje się, że u wielu współczesnych zwolenników zapłodnienia in
   vitro występuje nie tyle zła wola, co niewiedza. Artykuły poczytnych
   czasopism opisują zwykle zapłodnienie in vitro w samych
   superlatywach. Zwykle jednak są to artykuły sponsorowane,
   reklamujące usługi osób zarabiających na tym procederze. Trzeba więc
   uzupełnić wiadomości i poznać prawdę, która wyzwala. Fałszywe,
   zliberalizowane poglądy namawiają do tolerancji zapłodnienia
   pozaustrojowego, jednakże nie wolno tolerować niczego, co jest
   moralnie złe, szkodliwe, nikczemne.
   dr Urszula Dudziak, Instytut Nauk o Rodzinie, KUL
   • renjag Re: Pierwsze podejście rządu do in vitro 08.11.08, 09:47
    Jestem osoba ktora podchodzi do in vitro i takich głupot nie da
    sie czytac na spokojnie.Najczesciej pisza i opiniuja in vitro osoby
    ktore nie maja pojecia co przyzywa osoba ktora dowiaduje sie ze nie
    moze miec dziecka . Dlaczego kosciol nie krytykuje matek ktore pija
    w ciazy , wyrzucaja dzieci przez okno albo robia skrobanki. Zawsze
    uwazalam ze mam wplyw na swoje zycie do momentu kiedy uslyszalam
    slowo endometrioza . Przez okolo 10 lat ta choroba niszzczyla moj
    i dowiedzialam sie jak bardzo jestem chora .Jesli uda mi sie zajsc
    w ciaze endometrioza moze sie cofnac a jakosc mojego zycia tez
    bedzie zupelnie inna . To chyba nie jest bez znaczenia. Kosciol
    traktuje in vitro jako zło a ja uwazam ze jest wokol tyle zla nas i
    bez tego , glupich matek , ojcow , mezow ktorzy gwałca swoje zony
    niech kosciol sie tym zajmie a nie robi jescze trudnosci osobom
    ktorym juz jest ciezko.W przeciewienstwie do do osob ktore mowia i
    pisza o sprawach o ktorych wiedza z ksiazek i gazet ja przezywam ten
    trudny okres i wiem o czym pisze provitka
  • wlodek.piekut Pierwsze podejście rządu do in vitro 18.02.08, 08:17
   PRAWDA O IN VITRO Zagrożenia dla matek i potomstwa


   Coraz dokładniej widać zagrożenia dla matek i potomstwa, które
   przyszło na świat metodą in vitro, płynące z konfliktu natury z
   biotechnologiami. O tych zagrożeniach mówi się niechętnie i niewiele.
   Pierwsze dziecko z probówki przyszło na świat w 1978 r. w Wielkiej
   Brytanii. Wystarczy prześledzić pewne doniesienia ze świata
   (chociażby na stronach internetowych Human Life International:
   www.hli.org.pl), aby dowiedzieć się, że poczęcie w ten sposób niesie
   zagrożenie dla zdrowia matki i dziecka. Te fakty są ukrywane.
   W styczniu 2002 r. ukazała się notatka o barierze naturalnej, która
   jest jedną z przyczyn utrudniających implantację dziecka poczętego.
   Profesor Alan Beer z Chicago Medical School stwierdza, że kobiecy
   system immunologiczny traktuje wprowadzone do macicy embriony jako
   obcą tkankę. Z grupy badawczej matek, które przeszły 3 nieudane
   próby poczęcia metodą in vitro, 7 na 10 miało znacznie podwyższony
   poziom czynnika, który występuje w przypadku chorób
   autoimmunizacyjnych.
   O zwiększonym ryzyku wystąpienia wad układu rozrodczego u dzieci
   poczętych w sztuczny sposób poinformowano w czerwcu 2002 roku.
   Badania genetyków pracujących pod kierownictwem dr. Kena McElreavey
   z paryskiego Instytutu Pasteura dowiodły, że około 5 procent
   mężczyzn z zaburzeniami płodności ma zmutowany chromosom Y w
   niektórych komórkach, np. plemnikach. Z połączenia tak zmutowanego
   plemnika z komórką jajową może urodzić się dziecko - chłopiec z
   niedorozwojem płciowym, dziedzicząc przypadłość po ojcu.
   U dzieci poczętych in vitro dochodzi także do rozwoju wad układu
   moczowego, takich jak np. rozwój pęcherza moczowego na zewnątrz
   organizmu. Naukowcy twierdzą, że prawdopodobieństwo wystąpienia wad
   układu moczowego jest u nich 7 razy większe niż u pozostałych dzieci.
   Listopad 2002 r. - kolejne badania medyczne potwierdzają, że dzieci
   poczęte in vitro cierpią na liczne wady wrodzone. Lekarze z dwóch
   amerykańskich uczelni - Uniwersytetu Johna Hopkinsa i
   Waszyngtońskiej Akademii Medycznej w St. Louis - odkryli, że
   zapłodnienie pozaustrojowe związane jest z występowaniem u dzieci
   rzadkiej kombinacji wad wrodzonych przejawiających się w
   niekontrolowanym rozroście różnych tkanek. Naukowcy dokonali analizy
   danych statystycznych z krajowego rejestru osób chorych na zespół
   Beckwitha-Wiedemanna (BWS - choroba uwarunkowana genetycznie,
   prowadzi do rozwoju hipoglikemii oraz guzów nowotworowych). Okazało
   się, że dzieci poczęte in vitro są sześciokrotnie bardziej narażone
   na BWS niż poczęte siłami natury. U dzieci dotkniętych syndromem
   Beckwitha-Wiedemanna dochodzi najczęściej do rozwoju tzw. guza
   Wilmsa (nerczak zarodkowy), wątrobiaka zarodkowego, nerwiaka
   niedojrzałego i innych nowotworów. Prawdopodobieństwo wystąpienia
   zaburzeń jest wprost proporcjonalne do czasu przechowywania
   embrionów w sztucznym środowisku przed przeniesieniem do organizmu
   matki.
   W opinii amerykańskich naukowców z Cornell University, wady
   genetyczne dzieci poczętych metodą in vitro są wywołane działaniem
   preparatów wykorzystywanych do stymulacji jajeczkowania oraz
   preparatów ułatwiających implantację dzieci w organizmie matki.
   Poważne uszkodzenia mogą być również spowodowane przez substancje
   tworzące specjalne kultury, w których żyją embriony przed
   wprowadzeniem do łona matki oraz przechowywanie ich w ciekłym azocie.
   Metoda in vitro niesie również ryzyko dla zdrowia i życia kobiet. W
   kwietniu 2003 r. w Krakowie zmarła 29-letnia kobieta, która poddała
   się technice in vitro. Do śmierci pacjentki doszło podczas
   pobierania komórek jajowych. Jak ustaliła prokuratura, lekarka
   anestezjolog po podaniu pacjentce pierwszej dawki leku
   znieczulającego podała jej kolejną dawkę, nie czekając na skutki
   pierwszej. Doszło do niewydolności oddechowej, a lekarze zbyt późno
   zareagowali. Można by powiedzieć: zwykły błąd w sztuce, mógł zdarzyć
   się przy każdym innym zabiegu. Tak. Ale każda inna ingerencja
   chirurgiczna jest konieczna ze względu na zdrowie, natomiast in
   vitro nie jest zabiegiem ratującym zdrowie czy życie.
   Magdalena Garbacz
  • wlodek.piekut Pierwsze podejście rządu do in vitro 18.02.08, 08:19
   jeszcze czegoś Wam trzeba o in-vitro? A teraz z apraszam do
   rzeczowej i merytorycznej dyskusji na argumenty, bez obrazania i
   opluwania siebie nawzajem...
   ps. Jeszcze można by powołać się na encyklikę Jana Pawła
   II "Evangelium vitae"... gdyby ktoś zapomniał, Jan Paweł II był
   naszym "ukochanym Papieżem Polakiem, którego kochał każdy Polak i
   szanował"... Więc jak to jest z tym szacunkiem, szanujemy ale mamy w
   d..., co taki mądrzejszy od nas autorytet mówi... ?
   • hatake Re: Pierwsze podejście rządu do in vitro 18.02.08, 09:52
    Nikt cię nie czyta. Przypominasz mi tym pisaniem objętościowo wielkiej "PRAWDY"
    jednego błazna z takiego portalu... ale to tak na marginesie.

    Jeśli przez chwilę wydawało ci się, że masy społeczne słuchały każdego słowa ich
    idola, to chyba się przeliczyłeś. On był idolem, bo był Polakiem, którym
    mogliśmy się chwalić. Takim jak Małysz, Jędrzejczak i inni.

    Jeśli piszesz, że pozbywanie się embrionów to zabijanie, to wszyscy jesteśmy
    mordercami. Pewnie nie wiesz, że nasze ścieki(głównie z kuchni i wychodka) po
    przejściu przez niedostateczny proces oczyszczania wędrują do Zatoki Gdańskiej,
    gdzie gniją i wytwarzają ogromne ilości fenoli. Dioksyn. Na zasadzie dyfuzji
    wędrują w stronę lądu i trują wszystko, co się da. Wywołują raka i poronienia.

    A poronienia to coraz częstsza rzecz w Trójmieście, które narażone jest na
    działanie tego syfu.

    Zatem, czy spodziewasz się, że jakaś osoba publiczna będzie miała odwagę
    rozpocząć kroki w celu egzekwowania kar za "zabijanie"? Wszystkich nas powinno
    się w takim przypadku wpakować do więzienia.
  • toja3003 no właśnie - etyka to ważna sprawa ale 18.02.08, 14:39
   Etyka to ważna sprawa ale może spytać też ludzi dla, których badania
   genetyczne są szansą na wyjście z choroby czy kalectwa? Ciekawe co
   by powiedzieli rodzice chorego dziecka na pytanie naukowca: „proszę
   państwa ja mogę dać wzrok waszemu ślepemu dziecku ale
   muszę parę komórek sklonować”. Już to widzę jak ta matka i ojciec
   mówią: „ależ panie naukowcu, proszę nic nie klonować, bo z powodów
   etycznych chcemy mieć dalej niewidomego dzidziusia”.

   Wygodnie się o takich rzeczach dyskutuje podczas partyjki golfa,
   decydując o ludziach np. spraliżowanych, którzy mogą sobie tylko
   pograć w kulki na małe bramki albo popatrzeć jak inni grają w TV.

   Że też zawsze znajdą się jacyś Afrykanie decydujący za Eskimosów jak
   zachować się podczas mrozu.

   Tak? To co jest ważniejsze pytam? Komórki w lodówce czy żywy
   człowiek? Bo dla mnie jest różnica. I nie chciałbym być w sytuacji
   gdy szpital się pali, ja jestem sam w jednym budynku a w drugim jest
   lodówka ze 100 komórkami i dowódca akcji mówi do
   strażaków: „panowie, w tym budynku jest tylko jeden człowiek więc
   ratujemy ten drugi gdzie jest 100 ludzi”. A potem dumnie wychodzą z
   tą lodówką a ja płonę żywcem. Dziękuję ale beze mnie z taką etyką.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka