Dodaj do ulubionych

wykluczenie osoby fizycznej

15.01.10, 08:51
Proszę o interpretacje przepisu z art. 2 pkt 12 ustawy P.z.p., t j.
Czy Wykonawcą może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ?
Jeżeli tak, to składając oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - o jaką
likwidację lub ogłoszoną upadłość w stosunku do osoby fizycznej nie
prowadzącej działalności gospodarczej chodzi?
Obserwuj wątek
  • cjanek Re: wykluczenie osoby fizycznej 15.01.10, 09:53
   Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może być wykonawcą na gruncie Prawa zamówień publicznych. Przesądza o tym zresztą wprost art 2 pkt 11 (nie jak pomyłkowo w poście 12) "Ilekroć w ustawie jest mowa o wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (...)"
   Nie trzeba być przedsiębiorcą, żeby wykonać dla kogoś usługę. Można odśnieżać na umowę zlecenie nie zajmując się tym profesjonalnie i nie prowadząc takiej działalności - a będzie to zamówienie publiczne.

   kwestia upadłości:
   Zdolność upadłościowa przysługuje co do zasady przedsiębiorcom (art. 5 prawa upadłościowego i naprawczego), którymi są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np. spółki osobowe) prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
   Obecnie zdolność upadłościową posiadają także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej - tzw. upadłość konsumencka.
   W związku z tym nie ma wątpliwości o co w przepisie może chodzić.

   Przed 2009 rokiem nie było instytucji upadłości konsumenckiej a art. 24 ust 1 pkt 2 w ustawie był i podobne pytanie wtedy można było zadać.
   Odpowiadając na nie można było wskazać, iż ustawowy wymóg a w ślad za tym oświadczenie maja charakter uniwersalny. Osoba fizyczna w tamtym czasie mogła z oświadczenia wyłączyć ten punkt, bądź oświadczyć że postępowanie upadłościowe w stosunku do niej nie toczy się, co byłoby przecież prawdą:)
   pozdrawiam
   • kancelariazp.pl Re: wykluczenie osoby fizycznej 09.03.10, 11:19
    Przy osobach fizycznych nie prowadzących działaności godpodarczej
    oraz "niewatowcach" trzeba jeszcze pamiętać o kwestii VATu. Zwykle
    zamawiający standardowo tworzą formularze oferty, zobowiązując do
    wskazania stawki VAT oraz cen netto i brutto - należy wyraźnie
    zaznaczyć w ofercie sytuację podatkową danego podmiotu.
  • aaa.001 wykluczenie osoby fizycznej 24.04.10, 13:48
   A czy osoba fizyczna prowadząca działalność skazana prawomocnie z
   art. 270 par. 1 i ukarana grzywną za posługiwanie się fałszywym
   dokumentem (uprawnienia budowlane z 83r.) nie używanym do zamówień
   publicznych podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 upzp? Składając
   zapytanie do KRK figuruje w Kartotece karnej.
   • kancelariazp.pl Re: wykluczenie osoby fizycznej 24.06.10, 23:16
    Informacja o figurowaniu w Kartotece Karnej udzielana jest w związku z art. 24
    ust. ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP. Posługiwanie się sfałszowanym dokumentem zapewne
    miało na celu osiągnięcie korzyści majątkowej, zatem w takim przypadku wskazana
    osoba fizyczna będzie figurować w Kartotece Karnej i jeśli przedstawi informację
    z KRK potwierdzającą ten fakt, podlegać będzie wykluczeniu.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka