Dodaj do ulubionych

art 24 ust 1 pkt 2 tej ustawy..

19.08.10, 11:20
Witam ,
Zamierzam startować do przetargu jednak jednym w wymogów jest pkt:

oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, tj.:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 tej ustawy,

Proszę o informację skąd wziąć ten odpis. Czy jest to odpis EDG? Czy może pkt. 1 i 2 to to samo i nie trzeba dodatkowo wyciągać odpisu, tlyko należy wypełnić i podpisać załącznik (którego treść potwierdza brak podstaw do wykluczenia)

Bardzo proszę o szybką i rzetelną informację.

Obserwuj wątek
  • wupis Re: art 24 ust 1 pkt 2 tej ustawy.. 19.08.10, 14:26
   Witam!
   Takim rejestrem jest np KRS (Krajowy Rejestr Sądowniczy), do którego
   muszą być wpisane min. sp. z o.o.( posiadają osobowość prawną). Z
   rejestru zamawiający uzyskuje informacje na temat ewentualnej
   likwidacji lub upadłości...
  • ottawio Re: art 24 ust 1 pkt 2 tej ustawy.. 21.08.10, 23:15
   Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność to na ogół
   wystarczy potwierdzone za zgodność xero wpisu do ewidencji. Jeżeli wpis
   wydany jest ponad 6 m-ce temu musisz udać się do urzędu i poprosić o
   adnotację stwierdzającą że wpis jest aktualny. U mnie wygląda to tak że
   mam adnotację urzędnika na odwrocie wpisu, że na dzień taki i taki
   wpis jest aktualny :) Jeżeli spółka to pewnie jakiś wyciąg z KRS ale
   tego nie jestem pewny
   • wupis Re: art 24 ust 1 pkt 2 tej ustawy.. 24.08.10, 12:30
    Obecnie zamawiający nie może żądać wpisu do działalności
    gospodarczej, ponieważ nie występuje w wykazie dokumentów w
    rozporządzeniu PRM z dnia 30 grudnia 2009r.Dokument powyższy nie
    zawiera informacji dotyczących podstaw wykluczenia. Osoba fizyczna
    składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu.
  • kancelariazp.pl Re: art 24 ust 1 pkt 2 tej ustawy.. 30.08.10, 21:43
   Wypada nam się zgodzić z odpowiadającymi, tytułem uzupełnienia dodamy tylko,
   odpowiadając na zadane pytanie, że dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 nie są
   tożsame, pierwszy jest dokumentem prywatnym składanym przez wykonawcę i
   zawierającym jego oświadczenie, drugi jest odpisem dokumentu urzędowego; w
   przypadku osób fizycznych, które nie składają tego dokumentu, oświadczenie w
   zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP zawiera się w treści oświadczenia z pkt 1.
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka