Dodaj do ulubionych

nie uwzględnienie złożonych wyjaśnień

30.01.11, 22:05
Odrzucono moją ofertę z uwagi na to, że nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wcześniej poproszono mnie o złożenie wyjaśnień na temat rażąco niskiej ceny. Bład mój polegał na tym, że w złożonej ofercie podałam kwotę miesięczną a nie całościową. Złożyłam wyjaśnienia ale ich nie uwzględniono. Unieważniono postępowanie i odrzucono moja ofertę. Czy nie ma możliwości ponownej oceny mojej oferty? Czy ponownie będzie ogłaszany przestarg? Czy jest jakiś okres czasu wyznaczony na ponowne ogłoszenie przetargu na to stanowisko?
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: nie uwzględnienie złożonych wyjaśnień 02.02.11, 22:04
   Wobec czynności zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy Pzp podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający
   jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie, które składa się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, dalej "KIO", po uiszczeniu stosownego wpisu (więcej w Dziale VI ustawy Pzp). W przypadku uwzględnienia przez KIO odwołania, KIO może nakazać powtórzenie czynności zamawiającego, w tym ponowną ocenę ofert.
   Z opisu zaistniałej sytuacji wynika jednak, że oferta została odrzucona zasadnie (o ile faktycznie należało podać kwotę "całościową", a nie "miesięczną" - powinno to jasno wynikać z treści specyfikacji). Co prawda niezbyt trafna wydaje się podstawa odrzucenia oferty (niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji zamiast rażąco niskiej ceny), co nie zmienia faktu, że ofertę należało odrzucić, a jeżeli w postępowaniu nie złożono innych ofert niepodlegajacych odrzuceniu, postępowanie należało unieważnić. Przepisy ustawy Pzp nie nakazują zamawiającemu w takiej sytuacji ogłaszać ponownie przetargu. Jest to jego dobra wola, podobnie jest w przypadku ogłoszenia nowego postępowania, nie ma żadnych regulacji odnośnie okresu czasu jaki miałby upłynąć od unieważnienia poprzedniego postępowania.
   • majk-anet Dziękuję serdecznie i jeszcze 1 pytanie 03.02.11, 21:29
    Co w takim razie sądzą Państwo o takim zapisie zamieszczonym w zawiadomieniu:
    Zgodnie z art.93 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
    Zgodnie z tym zapisem i instrukcją przesłaną mailem o następującej treści:
    W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że musi Pani wystąpić z wnioskiem o przesłanie zawiadomienia o wszczęciu kolejnego postępowania. W chwili kiedy będzie już ogłoszone nowe postępowanie otrzyma Pani mailowo informację o wszczęciu postępowania.

    - przesłałam wniosek o którm mowa.
    Do dnia dzisiejszego brak jakichkolwiek informacji o nowym przetargu a sprawa rekrutacji "ciągnie się" od początku stycznia.
    • majk-anet jeszcze 1 pytanie 10.02.11, 14:31
     UP

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka