Dodaj do ulubionych

Unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4

19.07.12, 14:10
W przetargu nieograniczonym wpłynęły 3 oferty, których kwoty przekraczają wartość jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Nie zamierzamy zwiększyć środków. Jak wyglądają kolejne kroki Zamawiającego, bo spotkałem się z rożnymi głosami.
1) Zamawiający dokonuje oceny ofert, wybiera najkorzystniejszą ofertę (wysyła zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty), następnie dokonuje unieważnienie postępowania w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4
2) Zamawiający z góry unieważnia postępowanie w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4
Co z protokołem ZP - PN, pkt. 13 i 15

Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: Unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 07.08.12, 19:42
   W orzecznictwie prezentowane były dwa stanowiska:
   SO w Opolu (Wyrok SO w Opolu z 8.11.2005 r., sygn. akt II Ca 752/05) zajął stanowisko, że czynność w postaci ewentualnego unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy następuje dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Odmiennie ustosunkował się do tego problemu SO w Lublinie (Wyrok SO w Lublinie z 24.02.2005 r., sygn. akt II Ca 689/04). Utożsamiając określenie „kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” ze sformułowaniem „kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, przyjął on, iż „jeżeli w chwili otwarcia ofert podana przez zamawiającego kwota, jaką mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oferty, była niższa niż cena najniższej (uznanej za najkorzystniejszą przez zamawiającego) oferty”, to „już z tą chwilą zamawiający winien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia”.
   Powyższe orzeczenia dotyczyły przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w brzmieniu: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia."
   Obecne brzmienie przepisu jest następujące: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty."
   W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
   Wypełnienie pkt 15 protokołu nie powinno budzić wątpliwości (zawiadomienie o unieważnieniu i powody unieważnienia), natomiast w pkt 13 należy wypełnić tylko ppkt 1 i 2.
   • elka_g Re: Unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 08.08.12, 19:43
    Sprawa jest dosyć prosta, choć wydaje sie skomplikowana.
    Przepis mówi "cena najkorzytniejszej oferty".
    Dlatego:
    1) jeżeli jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena - nalezy sprawdzić czy zamawiający może zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia, jeśli nie może to nie trzeba dokonywać oceny spełnienia warunków, uzupełniania dokumentów, oceny ofert, jesli może, to ocenić wykonawców i oferty trzeba.
    2) jesli cena nie jest jedynym kryterium, ale ceny wszystkich ofert przekraczają kwote przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia to patrz pkt 1) - - nalezy sprawdzić czy zamawiający może zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia, jeśli nie może to nie trzeba dokonywać oceny spełnienia warunków, uzupełniania dokumentów, oceny ofert, jesli może, to ocenić wykonawców i oferty trzeba
    3) jesli cena nie jest jedynym kryterium, i ceny niektórych ofert przekraczaja kwoty przeznaczone na sfinasowanie zamówienia to oczywiście przeprowadza sie postepowanie zgodnie z regułami i dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty sprawdza czy istnieje mozliwość zwiekszenia kwoty na sfonansowanie zamówienia (jesli zgodnie z kryteriami wygrała oferta droższa od kwoty przeznaczonej...)

    • kancelariazp.pl Re: Unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 29.08.12, 18:07
     Który przepis? Trzeba czytać ze zrozumieniem, wyraźnie wskazaliśmy, że po nowelizacji przepis mówi o cenie najkorzystniejszej oferty lub ofercie z najniższą ceną. Dalsze dywagacje nie mają sensu, gdyż odnoszą się do nieaktualnego stanu prawnego.
     • stepod_1 Re: Unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 27.02.13, 21:58
      Ok, a co w sytuacji, kiedy jest kilka ofert, cena nie jest jedynym kryterium wyboru, jedynie jedna oferta jest poniżej kwoty, którą zamawiający zamierza (i może) przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś ofertą najkorzystniejszą nie jest oferta z najniższą ceną.
      Co w takiej sytuacji? Unieważnia się postępowanie, czy wybiera tę jedną, która mieści się w kwocie, którą zamawiający może (jest równa tej, którą zamierza) przeznaczyć na realizację zamówienia. Jaka jest procedura?

      • kancelariazp.pl Re: Unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 28.02.13, 23:14
       Unieważnia się postępowanie. Decydują wszystkie kryteria oceny ofert, a nie tylko cena. Nie można wybrać oferty z najniższą cena, skoro nie jest ofertą najkorzystniejszą.
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka