Dodaj do ulubionych

Brak aktualnego odpisu w złożonej ofercie

03.07.13, 15:13
Dzień dobry,

Zwracam się z takim zapytaniem. Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi. Termin składania ofert był wyznaczony na dzień 24.06.2013 r. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. W toku badania ofert stwierdzono, że Wykonawca X nie załączył do oferty jest brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do złożonej oferty. Został wezwany do uzupełnienia w/w dokumentu. W wezwaniu do uzupełnienia wskazano, iż uzupełniony dokument Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert. Wykonawca X uzupełnił ten dokument, jednakże na dole tego dokumentu znajduje się zapis, tj.: „wygenerowanego ze strony ceidg.gov.pl stan na 2013-06-01.” Na stronie ceidg.gov.pl wpisałem i znalazło mi tą firmę i jest historia wpisu odnośnie tej firmy, gdzie znajduje się zapis „Wpis przeniesiony z ewidencji gminnej” „data 2011-12-11 19:43:11”. W związku z tym uzupełnionym dokumentem przez Wykonawcę należy wykluczyć czy tez nie? Jak do tego podejść? Czy można też patrzeć na to przez pryzmat historii wpisu tej firmy, czy nie a tylko na datę tego wygenerowanego ze strony ceidg.gov.pl czy jak podejść do tego zagadnienia? Z góry dziękuje za wszelkie udzielona pomoc w tym zakresie.

Pozdrawiam
Obserwuj wątek
  • maniutek23stan Re: Brak aktualnego odpisu w złożonej ofercie 04.07.13, 09:44
   Przepraszam, ale w założonym wątku popełniłem błąd, powinno być „wygenerowanego ze strony ceidg.gov.pl stan na 2013-07-01.”, a nie jak podałem, „wygenerowanego ze strony ceidg.gov.pl stan na 2013-06-01.”
   W związku ztym wklejam ponownie ten problem ze zmienioną datą.

   Zwracam się z takim zapytaniem. Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi. Termin składania ofert był wyznaczony na dzień 24.06.2013 r. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. W toku badania ofert stwierdzono, że Wykonawca X nie załączył do oferty jest brak aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do złożonej oferty. Został wezwany do uzupełnienia w/w dokumentu. W wezwaniu do uzupełnienia wskazano, iż uzupełniony dokument Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert. Wykonawca X uzupełnił ten dokument, jednakże na dole tego dokumentu znajduje się zapis, tj.: „wygenerowanego ze strony ceidg.gov.pl stan na 2013-07-01.” Na stronie ceidg.gov.pl wpisałem i znalazło mi tą firmę i jest historia wpisu odnośnie tej firmy, gdzie znajduje się zapis „Wpis przeniesiony z ewidencji gminnej” „data 2011-12-11 19:43:11”. W związku z tym uzupełnionym dokumentem przez Wykonawcę należy wykluczyć czy tez nie? Jak do tego podejść? Czy można też patrzeć na to przez pryzmat historii wpisu tej firmy, czy nie a tylko na datę tego wygenerowanego ze strony ceidg.gov.pl czy jak podejść do tego zagadnienia? Z góry dziękuje za wszelkie udzielona pomoc w tym zakresie.

   Pozdrawiam
   • kancelariazp.pl Re: Brak aktualnego odpisu w złożonej ofercie 05.07.13, 00:06
    Przytoczmy zdanie drugie art. 26 ust. 3: "Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wyma-gań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.".
    Problemem z którym się stykamy jest kwestia zakwalifikowania odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dzięki pewniej ekwilibrystyce słownej UZP stworzyło pojęcie warunków pozytywnych i negatywnych -rzekomo potwierdzenie spełniania warunków negatywnych odbywa się poprzez złożenie np. odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Nie wdając się w polemikę z tymi ustaleniami należy stwierdzić, że ww. dokument ma na celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W tym konkretnym przypadku chodzi o wykazanie, że w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. Data wystawienia dokumentu nie ma znaczenia, istotne jest tylko, czy dokument potwierdza brak podstaw do wykluczenia, to znaczy oczywiście jakże by inaczej, spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
    • grzegorz.grzegorz Re: Brak aktualnego odpisu w złożonej ofercie 30.06.14, 11:08
     szkoda tylko, że z tej odpowiedzi nie wynika konkretna odpowiedź tylko ogólne sformułowanie zaczerpnięte z orzecznictwa, nie mówiące wprost czy taki wypis z ceidg należy uznać za prawidłowy - potwierdzający spełnienie warunku.
     Wątpliwość może budzić czy sam zapis dot. upadłości : "brak wpisów" oznacza, że na dzień wydruku nie ma np. upadłości czy potwierdza też okres wcześniejszy tzn. że nigdy (więc tez i w dniu otwarcia ofert) nie było prowadzone postępowanie naprawcze/upadłościowe. W krs np. jak mamy odpis aktualny to potwierdza stan na dany dzień i nie potwierdza danych np. sprzed kilku dni/tygodni, które mogły ulec zmianie.
  • grzegorz.grzegorz cdn 30.06.14, 11:08
   szkoda tylko, że z tej odpowiedzi nie wynika konkretna odpowiedź tylko ogólne sformułowanie zaczerpnięte z orzecznictwa, nie mówiące wprost czy taki wypis z ceidg należy uznać za prawidłowy - potwierdzający spełnienie warunku.
   Wątpliwość może budzić czy sam zapis dot. upadłości : "brak wpisów" oznacza, że na dzień wydruku nie ma np. upadłości czy potwierdza też okres wcześniejszy tzn. że nigdy (więc tez i w dniu otwarcia ofert) nie było prowadzone postępowanie naprawcze/upadłościowe. W krs np. jak mamy odpis aktualny to potwierdza stan na dany dzień i nie potwierdza danych np. sprzed kilku dni/tygodni, które mogły ulec zmianie.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka