Dodaj do ulubionych

Sprawozdanie z udzielonych zamówień

17.02.14, 10:57
Witam,

W opinii UZP w sprawie sporządzania sprawozdania z udzielonych zamówień jest napisane: "Zmiana pierwotnie ustalonego wynagrodzenia, a tym samym zapłata wynagrodzenia tytułem realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie innej niż początkowo ustalona (także wówczas, gdy zawarcie i wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego ma miejsce w tym samym roku, za który zamawiający sporządza sprawozdanie), nie ma wpływu na podawaną w sprawozdaniu wartość zamówienia.
Zastanawiam się czy aneksy zawarte w 2013 roku, które zwiększają wartość zamówienia, powinny być uwzględnione w sprawozdaniu? Chodzi tu o zamówienia poniżej 14 tys. euro. Czy w tym przypadku "aneks zawarty w 2013 roku do umowy zawartej w 2013 roku jest taką właśnie "zmianą" i nie muszę go uwzględniać w sprawozdaniu .... czy jednak powinnam.
Bardzo proszę o odpowiedź... do wysłania sprawozdania czasu niewiele.

Pozdrawiam.
Obserwuj wątek
  • ewilek2 Re: Sprawozdanie z udzielonych zamówień 23.02.14, 14:21
   w piątek byłam na szkoleniu odn. wypełniania sprawozdania za 2013r. Prowadzący wyraźnie zaznaczał, że aneksów nie bierze się pod uwagę, nawet jak zmienia się wartość.
   • ania_2_ania Re: Sprawozdanie z udzielonych zamówień 24.02.14, 13:22
    Hmm, co szkolenie to inna opinia. Na szkoleniu, na którym był ostatnio mój kolega - szkolący powiedział dokładnie odwrotnie....
    • ania_2_ania Re: Sprawozdanie z udzielonych zamówień 28.02.14, 12:25
     Fragment WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ DOTYCZĄCYCH ZASAD SPORZĄDZANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH. CZĘŚĆ VII
     III. Zawarcie aneksu do umowy najmu przewidującego podwyższenie wartości czynszu oraz nowy okres obowiązywania najmu po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej umowy.
     Pytanie:
     Czy uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach za 2013 r. podlegają zawarte w 2013 r. aneksy do umów najmu, w sytuacji gdy na ich podstawie podwyższona została wartość czynszu należna wynajmującemu oraz ustalony został nowy okres obowiązywania najmu po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej umowy?
     Odpowiedź:
     W sprawozdaniu za 2013 r. zamawiający zobowiązani są uwzględnić wszystkie zamówienia udzielone od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., w tym także zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp na podstawie
     art. 4 pkt 1-3, 6-8 i 10 -13 oraz art. 136 -138 ustawy Pzp.

     W świetle definicji zamówienia publicznego, zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp,
     pod pojęciem „udzielenie zamówienia” należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. A zatem, dla powstania obowiązku sprawozdawczego za dany rok decydujące znaczenie ma data zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

     W związku z tym, w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach przekazywanym za 2013 r., w części dotyczącej udzielonych zamówień (tj. tabele II – V) należy zawrzeć informacje o zamówieniach, w odniesieniu do których umowa została podpisana w 2013 r. Powyższa zasada dotyczy zarówno umów w sprawie zamówień publicznych zawartych na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

     Jeżeli aneksy do umów najmu dotyczą nowego okresu obowiązywania najmu po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej umowy, rozszerzają zakres powierzchni najmu lub w inny sposób istotnie modyfikują warunki dotychczasowych umów należy uznać, że z chwilą podpisania aneksów dochodzi do zawarcia nowych umów, które podlegają, ze względu na przedmiot, ujawnieniu w tabeli II pkt 12 wzoru rocznego sprawozdania.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka