Dodaj do ulubionych

rozliczenie umowy ryczałtu

11.10.07, 12:29
Podpisano z Wykonawcą umowę na kwotę ryczałtową z określeniem
zakresu rzeczowego (liniówka). W trakcie realizacji inwestycji
okazało się że Projektant pomylił sie w sumowaniu długości sieci.
Zawyżył ją o ponad 5%.Czy można skorzystać z zapisu art. 144 ust.
1 "..zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego" i aneksować umowę
zmniejszajac zakres rzeczowy oraz wartość inwestycji. Co w przypadku
nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę.
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: rozliczenie umowy ryczałtu 16.10.07, 12:04
   W zaistniałej sytuacji, uważamy, że możliwe jest skorzystanie z art.
   144 ust. 1 Pzp – jednakże, zgodnie z ogólną zasadą zawierania umów i
   zmiany ich treści – za zgodą drugiej strony. Zgodnie z opinią
   zawartą w pytaniu, zmiany te byłyby korzystne dla Zamawiającego, tym
   samym zostałaby spełniona przesłanka umożliwiająca zastosowanie art.
   144 Pzp.

   W przypadku braku zgody Wykonawcy, niestety nie ma podstaw do
   powyższej zmiany treści umowy. Opisaną sytuację i jej konsekwencje
   dla stron należałoby ocenić według ogólnych zasad odpowiedzialności
   kontraktowej (poprzez zastosowanie zapisów wynikających z zawartej
   umowy oraz przepisów kc).

   Na pewno nie zachodzą przesłanki określone w art. 357 [1] kc
   (nadzwyczajna zmiana stosunków).
   Zamawiający w przypadku odmowy Wykonawcy, może ewentualnie bronić
   się twierdzeniem niemożliwości świadczenia, o której mowa w art. 387
   §1 kc (o ile rzeczywiście stan faktyczny i prawny pozwoliłby na taką
   interpretację, co w naszym przekonaniu wydaje się mało
   prawdopodobne).
   Można próbować również powołać się na istotny błąd oświadczenia woli
   (art. 84 k.c.) i postarać się wykazać, iż wykonawca mógł z łatwością
   błąd zauważyć (jeżeli do SIWZ załączony był projekt, a wykonawca
   samodzielnie mógł zsumować długość sieci).

   Powyższe rozwiązania są jednak dość trudne do zastosowania i
   prawdopodobnie musiałoby dojść do sądowego dochodzenia swoich praw,
   dlatego też proponujemy dojście do kompromisu z Wykonawcą i zmianę
   sposobu świadczenia (pod warunkiem oczywiście, iż zmiana ta będzie
   korzystna dla Zamawiającego).

   Pozdrawiamy
   Zespół Ekspertów
   Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  • 63ad00 Re: rozliczenie umowy ryczałtu 17.10.07, 12:10
   Czy w sytuacji odwrotnej niedoszacowania w dokumentacji 1 km sieci a
   po dostarczeniu rysunków do SIWZ i niezauważenia przez żadnego z
   Wykonawców na etapie przygotowywania oferty, zwiekszonego zakresu -
   też moglibysmy się niezgodzić na zwiększony zakres finansowy i
   tłumaczyc się ryczałtem. Z tego co wiem to orzeczenia Sądów są chyba
   inne. Pozdrawiam
   • kancelariazp.pl Re: rozliczenie umowy ryczałtu 20.10.07, 13:45
    Wydaje się, iż treść pytania uzupełniającego dotyczy całkiem innego
    stanu faktycznego. W pierwszym pytaniu mamy do czynienia ze spójną
    dokumentacja przetargową i zawarciem umowy o określonej precyzyjnie
    treści. Dopiero na etapie realizacji umowy wykryty zostaje błąd, tj.
    iż umowa została zawarta na zbyt szeroki (niepotrzebny
    zamawiającemu) zakres przedmiotowy. Co do zasady strony są związane
    oświadczeniami złożonymi w formie umowy, szczególnie, że ich treść
    nie budzi wątpliwości. Jedynie zamawiający ma interes faktyczny w
    zmianie zakresu przedmiotowego umowy.

    Natomiast w drugim pytaniu mamy do czynienia z rozbieżnym opisem
    przedmiotu zamówienia w SIWZ (w dokumentacji o 1 km mniej niż wynika
    to z rysunków załączonych do SIWZ). Jeżeli już dojdzie w takiej
    sytuacji do zawarcia umowy, a cena będzie ceną ryczałtową, to – co
    wynika z istoty ceny ryczałtowej – zamawiający będzie musiał
    zapłacić umówioną cenę niezależnie od ostatecznie ustalonego
    przedmiotu zamówienia. Kwestią sporną będzie więc ustalenie, jaki
    jest rzeczywisty wiążący przedmiot zamówienia. Umowę będzie należało
    interpretować zgodnie z ogólnymi zasadami interpretacji umów, a
    także będzie należało wziąć pod uwagę konstrukcję oraz postanowienia
    zawartej umowy. Bez analizy zapisów umowy nie jest możliwe ustalenie
    zakresu robót.

    Pozdrawiamy
    Zespół Ekspertów
    Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka