Dodaj do ulubionych

Gdzie leży pis pogrzebany

01.04.20, 20:04
Jak słusznie głoszą memy napotykane na forach społecznościowych, Wolska doskonale dała sobie radę z umieralnością z powodu koronawirusa, natomiast ma "chwilowe" problemy z nadumieralnością z powodu niewydolności-krążeniowo-oddechowej.

Jedną z możliwych przyczyn jest wciąż jeszcze powszechny brak wiedzy lekarzy wypełniających karty zgonu - ponieważ druk jest skomplikowany merytorycznie, kusi stosowanie kodów powszechnie zrozumiałych i w znacznym stopniu pasującym do przebiegu choroby i zgonu w jej konsekwencji.

W związku z epidemią COVID-19 WHO musiała zmodyfikować listę schorzeń opatrzonych odpowiednim kodem używanym w statystyce medycznej - wprowadzono indywidualny kod dla koronawirusa - jeszcze nie przyswojony przez środowisko medyczne, które wypełniając karty zgonu posługuje się listą sprzed wspomnianej modyfikacji.
Uznając zatem, iż główną przyczyną zaniżania tak liczby chorych, jak i zmarłych z powodu COVID jest łgarstwo rzondu, nikła ilość testów w stosunku do zalecanych przez WHO, trzeba też zauważyć, że także i niewiedza lekarzy odnośnie wprowadzenia nowego kodu może leżeć u podłoża przekłamań.
Kolejną przyczyną może być biurokracja. Stwierdzenie np. zgonu z powodu koronawirusa w warunkach domowych zmusza do wezwania specjalnego zespołu przewożącego zwłoki, powiadomienia SANEPIDU i wypełnienia tysięcy druczków. Ktoś powie, ze to obowiązek.
Dziś słuchałem komentarzy odnośnie wsparcia firm w Niemczech i w Wolsce.
Przepisy niemieckie liczą... kilka stron tekstu. Wolskie stron TRZYSTA napisanych jak zwykle takim bełkotem, iż aby przebić się przez przepisy trzeba zażyć kilogram relanium i poświęcić kilka dni na przebrnięcie. Przy końcu analizy odniechciewa się zabiegania o cokolwiek.

Wytyczne dotyczące określania przyczyn zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19

Data przygotowania: 26.03.2020r. (widać jak świeży to dokument - minęło kilkanaście dni bez tych wytycznych a ludzie umierali.)WPROWADZENIE

Celem tego opracowania jest dostarczenie wskazówek dotyczących kodowania zgonów związanych z zakażeniem nowym koronawirusem
wywołującym COVID-19, które uwzględniają:

– przyczynę zgonu (bezpośrednią, wtórną i wyjściową)

– choroby współistniejące

potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 (dodatni wynik testu) (już wiecie czemu się ich nie robi?)

I. KODOWANIE ZGONÓW

Kody przyczyn zgonów są nadawane zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja (ICD-10). W naszym kraju stosowanych jest ok. 3 tys. kodów przyczyn zgonów.

Choroby zakaźne jako przyczyny wyjściowe zgonów są nadrzędne w stosunku do chorób niezakaźnych. Ponadto przy rozpoznaniu choroby zakaźnej z listy chorób zakaźnych podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu i rejestracji, lekarz stwierdzający zgon z takiej przyczyny zobowiązany jest do wypełnienia druku Zgłoszenia Choroby Zakaźnej i przesłania jej do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Dlatego COVID-19 oznaczony kodem U07.1 będzie stanowił wyjściową przyczynę zgonu.

Łańcuch zdarzeń prowadzących do zgonu w przypadku COVID-19

COVID-19 jest chorobą układu oddechowego, która może przebiegać w postaci np. zapalenia płuc, ostrego zapalenia oskrzeli, zakażenia dolnych dróg oddechowych. W przypadku zgonu pacjenta stanowią one wtórną przyczynę zgonu, która powinna zostać zakodowana według AAP Division of Health Care Finance z zastosowaniem poniższych kodów z ICD-10-CM (International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification)

Zapalenie płuc: w przypadku zapalenia płuc potwierdzonego zakażeniem koronawirusem (COVID-19) należy przypisać kody J12.89- inne wirusowe zapalenie płuc i B97.29- inne koronawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Ostre zapalenie oskrzeli: w przypadku pacjenta z ostrym zapaleniem oskrzeli i potwierdzonym COVID-19 należy użyć kodu J20.8 – ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez inne określone drobnoustroje i wraz z kodem B97.29 – inne koronawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych gdzie indziej Jeśli zapalenie oskrzeli w wyniku COVID-19 nie jest określone jako ostre należy zastosować kod J40- zapalenie oskrzeli, nieokreślone jako ostre lub przewlekłe i kod B97.29
Zakażenie dolnych dróg oddechowych: jeśli udokumentowano, że COVID-19 jest związany z zakażeniem dolnych dróg oddechowych, nieokreślonym inaczej lub ostrą infekcją dróg oddechowych, nieokreśloną inaczej należy użyć kodu J22 – nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych wraz z kodem B97.29. Jeżeli udokumentowano, że COVID-19 jest związany z infekcją układu oddechowego, nieokreśloną inaczej w tym wypadku właściwe byłoby użycie kodu J98.8 – inne określone zaburzenia układu oddechowego i kodu B97.29.
Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS): ARDS może rozwijać się w połączeniu z COVID-19. Przypadkom z ARDS z powodu COVID-19 należy przypisać kody J80 – zespół ostrej niewydolności oddechowej wraz z kodem B97.29.
Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) związany z COVID-19 można uznać za bezpośrednią przyczynę zgonu.
Nie należy zgłaszać „podejrzewanych” przypadków COVID-19 wraz z kodem B97.29

Przykłady

Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby starszej chorującej na POCHP, chorobę wieńcową i nadciśnienie tętnicze

bezpośrednia przyczyna zgonu -> ostra niewydolność oddechowa (ARDS)
wtórna przyczyna zgonu -> ostre zapalenie oskrzeli
wyjściowa przyczyna zgonu -> COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-19
choroby współistniejące: POCHP, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze

Bezpośrednia przyczyna zgonu zostanie zakodowana przez lekarza- kodera jako J.80, B97.29
Wtórna przyczyna zgonu jako J20.8, B97.29
Wyjściowa przyczyna zgonu jako U07.1

Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby młodej, bez chorób współistniejących i czynników ryzyka

bezpośrednia przyczyna zgonu -> ostra niewydolność oddechowa (ARDS)
wtórna przyczyna zgonu -> zapalenie płuc
wyjściowa przyczyna zgonu -> COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-19
choroby współistniejące: nie stwierdzono

Bezpośrednia przyczyna zgonu zostanie zakodowana przez lekarza- kodera jako J.80, B97.29
Wtórna przyczyna zgonu jako J 12.89, B97.29
Wyjściowa przyczyna zgonu U07.1


Sami oceńcie - proste jak strzała czy jak sinusoida? Zwłaszcza, że część z tych kodów dopiero została wprowadzona de novo.W celu uzyskania możliwości kodowania zgonu z powodu COVID-19 został wprowadzony przez WHO kod U07.1 z priorytetem w sekwencji zdarzeń. Oznacza to, że kluczowe znaczenie podczas kodowania przyczyn zgonu przez lekarzy ma zachowanie chronologicznego opisu łańcucha przyczyn/chorób odpowiedzialnych za zgon chorego oraz prawidłowe jego przedstawienie, co w konsekwencji skutkuje właściwą lub precyzyjnie wskazaną wyjściową przyczyną zgonu.


Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka