Dodaj do ulubionych

Po jakiego wuja jest Andrzej Duda?

13.09.21, 07:43
Andrzej Duda jest nie po to, żeby strzec art. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 26, 30, 32, 33, 53, 54, 74, 87, 126, 130 i 190 konstytucji. Więc po co?
Agnieszka Kublik


Arogancki, protekcjonalny, obłudny, potakiwacz, prawny ignorant, fatalny mówca. Andrzej Duda jest sobą.

Po co nam taki prezydent jak Andrzej Duda? Jest arogancki, protekcjonalny, obłudny, jest prawnym ignorantem, partyjnym potakiwaczem, fatalnym mówcą. Jest sobą.

Więc po co?

Bo nie po to, by strzec Rzeczpospolitej „jako dobra wspólnego wszystkich obywateli" (art. 1 Konstytucji).

Nie po to, by stać na straży Polski jako „demokratycznego państwa prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej" (art. 2).

Nie po to, by pilnować, by „organy władzy publicznej działały na podstawie i w granicach prawa" (art. 7).

Nie po to, by chronić Konstytucji, która jest „jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej" (art. 8).

Nie po to, by czuwać nad zasadą, że „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego" (art. 9).

Nie po to, by pamiętać, że „ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej" (art. 10).

Nie po to, by troszczyć się o zapis, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu" (art. 14).

Nie po to, by przestrzegać zasady, że „władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym" (art. 25).

Nie po to, by dbać, by „Siły Zbrojne zachowały neutralność w sprawach politycznych oraz podlegały cywilnej i demokratycznej kontroli" (art. 26).

Nie po to, by chronić zapis, iż „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych" (art. 30).

Nie po to, by pilnować, że „wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne" (art. 32).

Nie po to, by zadbać o to, że „kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń)" (art. 33).

Nie po to, by „każdemu zapewniać wolność sumienia i religii" (art. 53).

Nie po to, by „każdemu zapewnić wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji" (art. 54).

Nie po to, by baczyć, że „cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi" (art. 56).

Nie po to, by dbać, by „władze publiczne prowadziły politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom" (art. 74).

Nie po to, by troszczyć się o zapis, że „źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia" (art. 87).

Nie po to, by stać na straży zasady, iż „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium" (art. 126).

CDN...
Obserwuj wątek
  • diabollo Re: Po jakiego wuja jest Andrzej Duda? 13.09.21, 07:44
   Nie po to, by wypełnić przysięgę: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem" (art. 130).

   Nie po to, by pilnować zasady, iż „orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne" (art. 190).

   Nie po to wszystko, bo Kaczyński chce inaczej.

   Więc po nic.

   wyborcza.pl/magazyn/7,124059,27548771,andrzej-duda-jest-nie-po-to-zeby-strzec-art-1-2-7-8-9.html#S.W-K.C-B.4-L.1.maly

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka