Dodaj do ulubionych

Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbkach.

01.10.13, 08:39
referendum.info.pl/
STOP wydawaniu milionów na Straż Miejską w Ząbkach !

POWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA REFERENDUM

Działając na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 706) my, mieszkańcy Miasta Ząbki, jako inicjatorzy referendum informujemy, że występujemy z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach.


W referendum zostanie postawione pytanie:

Czy jest Pan/Pani za likwidacją Straży Miejskiej w Ząbkach?


Uzasadnienie: Straż Miejska w Ząbkach, licząca obecnie trzynastu funkcjonariuszy, po kilkunastu latach nieobecności została reaktywowana w dniu 1 stycznia 2008 roku Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r.
Od początku istnienia stanowi istotne obciążenie dla budżetu naszego Miasta. Przez sześć lat działalności, przy tak małej liczbie funkcjonariuszy, ząbkowska Straż Miejska kosztowała Mieszkańców blisko 6 (sześć) milionów złotych. W ostatnich latach, samorząd miasta na utrzymanie Straży Miejskiej przeznacza prawie 1 (jeden) milion 200 tys. złotych rocznie.
Kwota ta w zdecydowanej większości jest przeznaczana na płace i pokrywa wynagrodzenia oraz ich pochodne dla Strażników.
Według nas to skandal.

Wobec powyższego uważamy, iż w trudnym dla samorządu terytorialnego okresie kryzysu gospodarczego, gdy w wielu dziedzinach, a w szczególności w sektorze usług publicznych trwa poszukiwanie oszczędności, nasze miasto nie powinno wydawać posiadanych środków finansowych na utrzymywanie Straży Miejskiej. Środki te powinny być przeznaczane na cele
bardziej użyteczne społecznie, jak np. rozbudowa bazy oświatowej w Ząbkach, budowa dróg, chodników, placów zabaw i wiele innych. Kwota około sześciu milionów złotych, które już zostały wykorzystane przez tę, naszym zdaniem, zbędną z punktu widzenia potrzeb miasta formację, z powodzeniem wystarczyłaby na wybudowanie przedszkola, bądź rozbudowę szkoły, wybudowanie kilku kilometrów dróg i chodników, utworzenie nawet kilkunastu atrakcyjnych, estetycznych i bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych, bądź rozpoczęcie budowy Stacji Uzdatniania
Wody w Ząbkach co w efekcie umożliwiłoby znaczne obniżenie opłat za wodę ponoszonych przez Mieszkańców Miasta.

Ząbkowska Straż Miejska zarówno ze względu na niewielką liczebność funkcjonariuszy, jak również ze względu na specyfikę pełnienia służby, ograniczoną tylko do dni powszednich (a więc z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych), w znikomy sposób przyczynia się do realnego zwiększenia bezpieczeństwa Mieszkańców Ząbek i do upowszechniania przestrzegania porządku publicznego. Tym bardziej, że znaczna część wykroczeń ma miejsce w weekendy, a w szczególności w godzinach nocnych.

Do połowy 2013 roku jednym z głównych obowiązków Straży Miejskiej w Ząbkach była kontrola posiadania przez Mieszkańców
Miasta aktualnych umów z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów. W sytuacji gdy od 1 lipca 2013 r. w Polsce obowiązuje tzw. ustawa śmieciowa, kontrola taka jest zbędna.

Pragniemy jednocześnie nadmienić, iż nasza inicjatywa w żaden sposób nie jest skierowana personalnie przeciwko jakiejkolwiek
osobie zatrudnionej w Straży Miejskiej w Ząbkach. Szanujemy funkcjonariuszy Straży Miejskiej i ich pracę. Zależy nam tylko i wyłącznie na zaprzestaniu, w naszej ocenie, niepotrzebnego wydatkowania środków finansowych z budżetu miejskiego.Inicjatorami referendum są:
Tomasz Kalata, Monika Kamińska, Andrzej Kiryluk, Paweł Kielar, Agnieszka Mastalerska, Tomasz Cierpisz, Robert Napłoszek,
Beata Skwierczyńska-Mizerska, Sebastian Ślusarczyk, Piotr Tradecki, Aleksandra Wojciechowska.
Pełnomocnikiem Grupy Inicjatywnej do przeprowadzenia referendum jest:

Tomasz Kalata, zam. Ząbki.
Niniejsze powiadomienie zostało wydrukowane i podane do wiadomości na koszt inicjatora referendum i na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 15 września 2000 r.o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 706) podlega ochronie prawnej.

Jeśli mają Państwo pytania związane z referendum lub chcą Państwo poprzeć inicjatywę swoim podpisem, prosimy o kontakt na adres e-mail: kalata@referendum.info.pl

ZAPRASZAMY DO POPARCIA NASZEJ INICJATYWY NA FACEBOOKU:
www.facebook.com/pages/STOP-wydawaniu-milion%C3%B3w-na-Stra%C5%BC-Miejsk%C4%85-w-Z%C4%85bkach/383064831822594
Obserwuj wątek
  • ross-jac Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 01.10.13, 10:51
   Popieram inicjatywę likwidacji Straży Miejskiej, ale nie mam zamiaru logowania się na Facebooku-to jest zły pomysł w/g mnie. Proponuję założenie strony do głosowania. W Ząbkach śmierdzi palonymi śmieciami i nie wiadomo czym jeszcze a Straż przez tyle lat nic nie zrobiła z tym problemem. To nie jest jedyny powód dla którego jestem za odwołaniem nierobów przyzwyczajonych tylko do wystawiania mandatów za jakieś "dupne" przeewinienia.
  • route67 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 01.10.13, 10:58
   Dla tak słuznej i szczytnej inicjatywy byłbym gotów się nawet u zameldować! :)
   Podpisze sie "obiema recami" pod takim referendum, przecież to zbieranina nieprzydatnych do niczego poza wystawianiem idiotycznyc mandatów <cenzura>.
   • kalbud Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 02.10.13, 05:30
    Niech hołota, która nie jest tu meldowana i nie płaci podatków, nie zabiera głosu! Nieprzydatni to są tacy jak Ty, darmozjadzie.
    route67 napisał:

    > Dla tak słuznej i szczytnej inicjatywy byłbym gotów się nawet u zameldować! :)
    > Podpisze sie "obiema recami" pod takim referendum, przecież to zbieranina niepr
    > zydatnych do niczego poza wystawianiem idiotycznyc mandatów <cenzura>.
    >
    • scubares Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 02.10.13, 07:37
     @kalbud - co z tobą nie tak? Cierpisz na jakąś manię prześladowczą?
     • kalbud Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 02.10.13, 09:11
      Czytam posty i widzę jak najbardziej na wszystko narzekają Ci, co nie chcą się tu meldować i nie płacą tu podatków!      scubares napisał:

      > @kalbud - co z tobą nie tak? Cierpisz na jakąś manię prześladowczą?
      • attiya Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 02.10.13, 14:01
       ależ jestem tu zameldowana
       no i?
    • 1solid Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 20.10.13, 14:55
     Kupiłem tu mieszkanie, płacę tu podatki, ale nie mam zamiaru się meldować jak i tak meldunek zostanie zniesiony w 2016 r. To jest zaszłość starego systemu, który w dzisiejszych czasach jest zupełnie nieaktualny i niewiarygodny.
     Dzisiaj podszedłem aby zapytać w jakiej sprawie jest referendum.
     Panowie opowiedzieli, że są wydawane duże pieniądze na straż, a nic nie robią. OK, stwierdziłem, czemu nie zrobić referendum, korzystajmy z praw demokracji jestem jak najbardziej za. Ale jak ktoś mi odmawia moich praw i mówi, że muszę mieć meldunek nie znając kompletnie przepisów to lepiej niech idzie do innej roboty. Bardzo słaba reklama p. Kalata, zostałem po prostu okłamany. Poniżej wklejam art 19 z kodeksu wyborczego:

     Art. 19.
     § 1. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt sta-ły wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:
     1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
     2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.
     § 3. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ad-res ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa § 1, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obsza-rze gminy.
    • drugi_obiektywny Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 20.02.14, 15:37
     Zamknij ryja chamie. Dobrze mówi.
   • kalbud Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 13.10.13, 07:49
    Ciekawi mnie, czy się zameldowałeś i podpisałeś pod wnioskiem o referendum?    route67 napisał:

    > Dla tak słuznej i szczytnej inicjatywy byłbym gotów się nawet u zameldować! :)
    > Podpisze sie "obiema recami" pod takim referendum, przecież to zbieranina niepr
    > zydatnych do niczego poza wystawianiem idiotycznyc mandatów <cenzura>.
    >
  • abojawiemm Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 01.10.13, 14:28
   Ja również jestem ZA, widzę ich tylko przy przenośnych fotoradarach, po co taka straż miejska co pracuje od poniedziałku do piątku, a w weekendy gdzie może i by się ich interwencja przydała to ma wolne.
   • oqwa Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 01.10.13, 21:12
    A co w zamian?
    Rewolucja, a potem co?
    Jeśli są złe wyniki pracy straży to należy rozliczyć ich szefa.
    Co do radarów? Powinni co dziennie łapać piratów na ten swój śmietnik, głównie przy szkołach i przedszkolach. Jak ktoś lubi sobie poszaleć, to niech jedzie na tor wyścigowy.
    Fakt, mało jest służb w nocy. To powinno się zmienić. Powinni pracować 24h
    • route67 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 02.10.13, 14:27
     Żadna rewolucja. Normalność.
     Straż Miejska nie ma nic wspolnego z tym czym powinna być z założenia.
     W całym kraju służy tylko i wyłącznie do robienia fotek i polowania na wszystko co może podreperować budżet, nic poza tym - żadnej roli wsparcia dla obywateli, karanie a nie pomaganie. Za pierdoły. Jak komuś sie dzieje krzywda i porzeba interwencji mundurowych to na nich nie mozna liczyć.

     Pozamiatać ten śmietnik, zamiast utrzymywać dwie instytucje, zwiekszyć z tego samego budżetu zasoby Policji i po temacie. To nie jest problem samych Ząbek tylko całego kraju.
  • remi_martin Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 01.10.13, 21:50
   Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy straż miejska w Ząbkach powinna istnieć to zapraszam do odwiedzenia strony internetowej tej instytucji.
   www.strazmiejska-zabki.pl/
   Już na stronie głównej w nagłówku zobaczymy zabawne zdjęcia naszych dzielnych strażników, np na jednym z nich policjant stoi z radarem a za jego plecami stoi strażnik miejski. Czyżby policjant z radarem w Ząbkach tak się boi o swoje życie że musi go zabezpieczać od tyłu strażnik miejski?
   Ponadto mamy rok 2013, a nasi strażnicy miejscy chwalą się na swojej stronie interwencjami z 2011 r. Mamy tam opisane całe kilkanaście interwencji: www.strazmiejska-zabki.pl/2011.html
   Pewnie są to wybrane najważniejsze interwencje z całego roku 2011, między innymi: "Spotkanie z dziećmi", "Dzień Dziecka w Nadleśnictwie", "Przyłapanie nieletnich", "Nieprawidłowe parkowanie" etc.
   Brakuje mi wyobraźni na wymyślenie interwencji tych mniej ważnych którymi straż miejska nie chwali się na stronie.
   O interwencjach z roku 2012 i 2013 w ogóle nie ma nic.
   Na utrzymanie tej zasłużonej dla mieszkańców instytucji miasto wydaje milion złotych rocznie!
   • attiya Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 02.10.13, 14:00
    wow
    przyłapanie nieletnich
    ciekawe czy posiłki wzywali jak ruszali do tej akcji
    i jak bardzo ci nieletni byli nieletni - bo jak straż miejska postanowiła samodzielnie dokonac owej interwencji, to stawiam, iż nieletni mieli góra 5-6 lat :>
  • netgater Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 01.10.13, 22:19
   Można dyskutować o sensowności istnienia tej instytucji, ale po co od razu referendum? Jeśli tylko po to, żeby parę osób się na tym wylansowało, to szkoda pieniędzy na takie zabawy. Rada Miasta ma prawo zlikwidować SM, a wybory Rady w przyszłym roku.

   --------------------------------------------------------------
  • referendum_zabki Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 01.10.13, 22:54
   www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/01102013/12572646
   Stanowczo nie zgadzamy się z tym co powiedział burmistrz, że ponad milion zł (a dokładniej: prawie 1 mln 200 tys. zł) to niewiele.
   W sytuacji, gdy w budżecie Miasta trzeba liczyć każdą złotówkę, było to wyjątkowo niefortunne stwierdzenie.
   Ewentualne koszty referendum na pewno nie wyniosą kilkuset tysięcy złotych. Będą wielokrotnie niższe. Panie burmistrzu, Ząbki to nie Miasto Stołeczne Warszawa, gdzie trzeba zapłacić wynagrodzenie wszystkim członkom kilkuset obwodowych Komisji Wyborczych. W Ząbkach będziemy mieli tylko 13 takich Komisji.
   Pamiętajmy, że do tej pory, przez sześć lat Straż Miejska kosztowała nas prawie 6 milionów zł! Gdy zlikwidujemy tę, bardzo obciążającą nasz budżet, formację to zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na bardzo potrzebne temu Miastu inwestycje: drogi, chodniki, rozbudowę szkoły, rozpoczniemy budowę SUWu itp.
   Czy naprawdę musimy utrzymywać 13 strażników, bardzo drogich strażników, z których podobno kilku przebywa na długotrwałych zwolnieniach?

   Zbieramy podpisy. Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do poparcia naszej inicjatywy. Uwolnijmy nasze pieniądze.
   • nazir_brooklyn Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 02.10.13, 09:09
    Popieram odwołanie w całej rozciągłości. Jeśli jednak faktycznie Rada Miasta ma możliwość bez referendum zorganizować akcję likwidacji, szkoda wydawać pieniędzy na referendum. Potrzebne pieniądze na zorganizowanie tego przedsięwzięcia, można by zainwestować w światła przy sosnowej, o czym mowa innym wątku, a bur-mistrzunio, nie chce próbować walczyś o tą skromną, aczkolwiek potrzebną inwestycję.
    Jeśli jednak Rada Miasta nie ma takiej władzy, czekam na ogłoszenie terminu referendum, aby zagłosować za likwidacją.
   • e-olenka Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 02.10.13, 11:07
    referendum_zabki napisał(a): Gdy zlikwidujemy tę, bardzo obciążającą nasz budżet, formację
    to zaoszczędzone pieniądze przeznaczymy na bardzo potrzebne temu Miastu inwestycje: drogi, chodniki, rozbudowę szkoły, rozpoczniemy budowę SUWu

    W związku z tym mam pytanie jaki wpływ w zł do UM straż miejska rocznie przekazuje z mandatów i itp, bo może sie okazać, że nie dokładamy do niej, a zarabiamy, tego nie wiem. Do czynienia ze strażą miejską nie miałam więc o ich pracy nie mam zdania. Jeśli robią coś pozytywnego dla bezpieczeństwa czy porządku to może warto żeby zostali, jeśli nie to niestety nie.

    Co do referendum jestem zdecydowanie przeciwna, dla mnie to robienie kariery jak Guział w W-wie. Skoro pan Kalata jest od wielu lat radnym to dlaczego tego nie przeforsuje, albo trzeba działać jako radny, albo dać sobie z tym spokój.
    • attiya Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 02.10.13, 14:06
     istotnie, kasa z mandatów idzie do kasy danego miasta
     ale....
     w założeniu miała to być kwota niemal równa:> tej którą założył sobie Wincent jeśli idzie o kasę państwową i wpływy do niej z mandatów
     a poza tym strażnicy skarżą się - ci z Ząbek - że ludzie jeżdżą w Ząbkach coraz uważniej, przestrzegają przepisów i wpływy zaczynają być minimalne - wiem to z pierwszej ręki
     więc nawet jak jest to kwota powiedzmy 100 tysięcy, no, niech będzie 150 tysięcy, to i tak zostaje całkiem ładna kwota
     a poza tym zaczynamy już powoli zwracać kasę z mandatów, bo okazuje się, że straż miejska tak do końca nie ma prawa owych mandatów wystawiać :>
  • referendum_zabki O referendum w mediach 03.10.13, 11:42
   Wypowiedzi Członków Grupy Referendalnej oraz Burmistrza dla Kuriera Mazowieckiego od 6 minuty i 20 sekundy.

   Wypowiedź Pana Tomaszy Kalaty dla Wiadomości Radia Warszawa
   • oldboy42wawa Re: O referendum w mediach 03.10.13, 13:26
    strażnik miejski to jest brakujące ogniwo ewolucji pomiędzy małpą i człowiekiem
   • duze.piwo Re: O referendum w mediach 06.10.13, 04:08
    Pytanie do inicjatorów referendum, których trudno nie kojarzyć z Ząbkowskim PO.
    Czy również PO negatywnie ocenia działalność straży miejskiej w Warszawie ?
    Która kosztuje stołecznych podatników 106 mln rocznie !!!
    Czyli w przeliczeniu na mieszkańca 150 % tego co straż w Ząbkach.
    Dlaczego w Warszawie straż miejska jest OK, a w Ząbkach trzeba ją likwidować ?

    Pozwoliłem sobie delikatnie zmodyfikować treść uzasadnienia z wniosku o referendum do warunków warszawskich i brzmiało by to tak.
    -----------------------------------------------------------------
    W Warszawie w trudnym dla samorządu terytorialnego okresie kryzysu gospodarczego, gdy w wielu dziedzinach, a w szczególności w sektorze usług publicznych (zwłaszcza w komunikacji miejskiej) trwa poszukiwanie oszczędności, Warszawa nie powinna wydawać posiadanych środków finansowych na utrzymywanie Straży Miejskiej. Środki te powinny być przeznaczane na cele bardziej użyteczne społecznie, jak np. rozbudowa bazy oświatowej w Warszawie, budowa dróg, chodników, placów zabaw i wiele innych. Kwota około 550 milionów złotych, które zostały wydane tylko w ostatnich 5 latach przez tę, naszym zdaniem, zbędną z punktu widzenia potrzeb miasta formację, z powodzeniem wystarczyłaby na wybudowanie połowy obwodnicy Pragi lub rozbudowę ul. Żołnierskiej, przedszkoli, bądź rozbudowę szkół, wybudowanie kilkudziesięciu kilometrów dróg i chodników, utworzenie nawet kilkuset atrakcyjnych, estetycznych i bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych.
    -----------------------------------------------------
  • ross-jac Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 06.10.13, 12:36
   Za mało wiem (nie znam stosunków w Urzędzie Miasta) by wypowiadać się, kto z kim trzyma. Na pewno Perkowski jest zainteresowany by Straż Miejska istniała dalej- powodów jest niemało (sitwa). Nie odmawiam burmistrzowi pewnych osiągnięć, ale sa też ciemne strony jego rządów, które mnie do niego zrażają.
   Przy wyborach na burmistrz zatrudnił „piarowca” ksywa-Zarzeczyński (26 postów to
   peany na cześć Perkowskiego ociekające wazeliną. {Słońce Ząbek}bo Peru już było.
   Ceny ścieków, wody, opłat za garaże, śmieci, trudno mi oceniać iwestycje np.co będzie przy rozbudowie ronda przy stacji benzynowej przy wylocie na Wołomin (brak miejsca na rozbudowę). Dla czego nie zabezpieczono miejsca na rozbudowe.
   Zatrudnienie dawnego szefa kancelarii (Kaczyńskiego) Sasina (PIS) na Oczyszczalni Ścieków w Ząbkach. Na szczęście nie zagrzał na długo miejsca.
   Przypominam też-a pamięć mam długą (przed paru laty) że nie odwołał swojego zastępcy Mickiewicza (PIS) gdy ten wspomagał wybory Kaczyńskiego wykorzystując teren przykościelny (za zgodą proboszcza) przy ul.Kościelnej. Przy następnych wyborach Mickiewicz na szczęscie wyląndował w Wołominie.
   Basen-przyda się, tylko nie wiem czy jest niezbędny w chwili obecnej {zadłużenie Ząbek ile wynosi?}.Ile nas to może kosztować-trudno ocenić.
   Chciałbym wiedzieć kto osobowo wystąpił z wnioskiem o odwołanie Tomasza Kalaty (Wice Przewodniczący Rady Miasta) za chęć rozwiązania Straży Miejskiej.{Głosowanie za odwołaniem to 11 spośród 21 radnych}, czyli 1 głosem przewagi –dziwne. Czli problem był rozwiązać czy nie o czym świadczy stosunek głosów. Przy następnych wyborach zostanie mu to zapamiętane i jego totumfackim.
   Nie interesuje mnie po której stronie jest serce Perkowskiego (partyjne)-ważne aby dobrze rządził w w Ząbkach. Perkowski sam na wszelki wypadek nie jest partyjny (przezorny), ale jego sece jest wyrażnie po prawej stronie-oczym świadczą fakty. Ciekawe jak głosował Perkowski, oraz jego totumfatcy-chciłbym poznać ich nazwiska.
   Chciałbym zaznaczyć,że ja (76 lat) nie mam zaufania do żadnej partii i żadnej nie reprezentuje.
   To odwołanie jest jednym wielkim skandalem z Perkowskim w tle.
  • duze.piwo Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 06.10.13, 21:10
   Jeszcze kilka pytań do inicjatorów referendum.

   1) W uzasadnieniu pojawia się takie zdanie ?
   Tym bardziej, że znaczna część wykroczeń ma miejsce w weekendy, a w szczególności w godzinach nocnych.
   Czy można prosić o przedstawienie statystyk mówiących o tym jaka część wykroczeń ma miejsce w godzinach nocnych, a jaka w dziennych ?
   Jaka jest ta znaczna część 5%, 20%, 40 % czy może 60 % ???

   2) W uzasadnieniu tego nie znalazłem, ale pojawia się w wypowiedziach medialnych.
   Że za zaoszczędzone pieniądze będzie można dofinansować kilka etatów policyjnych ?
   Czy Pan Kalata lub ktoś inny z inicjatorów są w stanie wskazać jakąś gminę która dofinansowuje etaty w Policji ?
   Chodzi o etaty, a nie zakup sprzętu lub nagrody.
   Bo wg mojej wiedzy jest to niemożliwe w naszym systemie prawnym.

   3) W wypowiedzi medialnej pojawia się też zarzut, że część strażników miejskich jest na zwolnieniach lekarskich.
   Czy w policji nie występuje ten problem ?
   Z tego co wiem, policjanci w odróżnieniu od zwykłych śmiertelników czy pracują czy też są na zwolnieniu lekarskim dostają taką samą pensję, więc zjawiska chorobowego występują dosyć często. Nie powinno to być kryterium różnicującym straż miejską i policję. w obu formacjach ten problem będzie występował.

   4) Czy policjanci z komisariatu w Ząbkach mają uprawnienia, przeszkolenie i wyposażenie do prowadzenia kontroli prędkości i kontroli drogowych ?
   Czy może to wykonywać drogówka z komendy powiatowej ?
   Czy likwidacja straży miejskiej nie będzie oznaczała w rzeczywistości zaprzestania kontroli radarowych i kontroli pojazdów ?
   Bo komenda powiatowa ma takie zasoby jakie ma i będą się w Ząbkach pojawiać od wielkiego dzwonu lub przyjeżdżać do zdarzeń drogowych.

   Liczę, że inicjatorzy referendum ustosunkują się do tych pytań
   • duze.piwo Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 14.10.13, 00:14
    No i nie doczekałem się odpowiedzi od inicjatorów referendum na żadne z postawionych przeze mnie pytań. A w sumie wątek jest założony przez nich i zapewne często tu zaglądają.
    Pojawiło się nawet stwierdzenie że inicjatywa referendum o likwidację straży ma rozpocząć dyskusje o straży miejskiej !!!
    Jak chcecie podyskutować to
    1. zabieracie się do tego od dupy strony
    2. Nie dyskutujecie, bo nie odpowiadacie na podstawowe pytania związane z Waszą inicjatywą.
    Próbuje dalej
    Czy Pan Kalata lub Pani Mastalerska lub inni radni podpisani pod inicjatywą referendalną wcześniej składali uwagi, wnioski, interpelacje, zapytania dotyczące działalności straży miejskiej w Ząbkach ? Jakie były to działania i jakie odpowiedzi dostaliście od straży miejskiej.
    Jak wg. Was wpłynie odwołanie straży miejskiej na bezpieczeństwo mieszkańców Ząbek ?
    Jaką wiedzą o pracy straży miejskiej dysponowaliście składając taki wniosek ?
    Czy inicjatorzy referendum mają jakieś doświadczenie w pracy w służbach porządku (policja, straż miejska)
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ja się trochę rozpytałem i mam na chwilę taką wiedzę ?
    - obsada posterunku policji w Ząbkach nie bardzo mała, są wolne etaty nie ma chętnych policjantów do pracy w Ząbkach. pomimo, że liczba etatów jest też zaniżona bo jest ustalana od liczby zameldowanych a nie mieszkających.
    obsada posterunku policji nie umożliwia zapewnienia przez policję patrolu 2 osobowego przez całą dobę !!!
    Patrole funkcjonują tylko dla tego, że są wspomagane przez straż miejską - są to patrole łączone i odbywają się często poza godzinami pracy straży.
    Ktoś pisał, że widział w nocy strażnika - jest to możliwe mógł to być patrol łączony policji i straży miejskiej.

    Reasumując, w mojej ocenie inicjatywa referendum to zwykłe awanturnictwo i początek kampanii wyborczej, a nie konkretne działanie mające na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Ząbkach. A może nawet pogorszyć.
    Przedstawianie straży miejskiej jako jednostki wyłącznie represyjnej i eksponując koszty
    Niewiele się różnicie od Pana Guziała.
    Fakt, straż nie jest do lubienia, straż jest od egzekwowania prawa i porządku. Wiele osób jej z tego powodu nie lubi i hasło rozwiązać straż jest bardzo populistyczne.
    Zrozumiał to nawet warszawski ratusz ograniczając represyjnosć straży w okresie przed referendalnym
    warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,14645630,Co_obiecal_komendant_strazy_miejskiej__Nagrali_rozmowe.html
    Może tej Ząbkowskiej straży daleko do ideału, na pewno dało by się wiele poprawić i motywować strażników do pracy. Jako radni macie znacznie większe możliwości niż obywatele.
    No ale widać łatwiej rozpirzyć wszystko w diabła, a potem jakoś to będzie...
    • referendum_zabki Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 14.10.13, 09:07
     Do Osoby ukrywającej się pod "duze.piwo"

     Panie/i ..............,
     Proszę o wysłanie swoich pytań na adres kalata@referendum.info.pl oraz podpisanie się, a w trybie pilnym zostanie Panu/i udzielona odpowiedź.

     Grupa Inicjatywna
     referendum.info.pl/
     • zambek Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 15.10.13, 21:52
      referendum_zabki napisał(a):
      >
      > Grupa Inicjatywna
      > referendum.info.pl/

      Odwiedziłem tą stronę dotyczącą referendum i utwierdziłem się w przekonaniu, że to kolejna wojenka PO i PiS, a nie żadna inicjatywa w interesie mieszkańców. Widać wybory się zbliżają.

      Najciekawszy był jednak artykulik w gazecie regionalnej, w którym winą za odwołanie Pana Kalaty obarczono Pana Chibowskiego. Śmieszne jest to, że ten Pan też jest z PO. Pewne już niedługo.
      Przy okazji wyłania się paskudny obraz naszych radnych. Do politycznej rozróby są pierwsi a do roboty ostatni, przynajmniej w tej części która dotyczy Straży Miejskiej.
  • nie_pisowiec Tomasz Kalata odwołany z viceprzewodniczącego rady 07.10.13, 12:49
   Dla mnie to skandal. Perkowski pokazał tak naprawde kim jest.
   A radni pisu, jego wierni słudzy, przegłosowali by nawet uchwałę, że od dziś słońce będzie zachodzić na wschodzie...
   Jak człowiek chce byc uczciwy i pokazać gdzie szukac oszczędności to trzeba mu przyciąć skrzydła.
   www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/05102013/12616813
   informacja zaczyna sie w okolicach 7 minuty.
   • nie_pisowiec Re: Tomasz Kalata odwołany z viceprzewodniczącego 07.10.13, 12:54
    Podaje prawidłowy link, od 7 minuty i 14 sek. www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/04102013/12606124
   • zambek Re: Tomasz Kalata odwołany z viceprzewodniczącego 08.10.13, 19:42
    nie_pisowiec napisał:

    > Dla mnie to skandal. Perkowski pokazał tak naprawde kim jest.
    > A radni pisu, jego wierni słudzy, przegłosowali by nawet uchwałę, że od dziś sł
    > ońce będzie zachodzić na wschodzie...

    Taka durna wypowiedź, pod nickiem który od razu definiuje autora i od razu psuje ten wątek. Uważam, że Pan Kalata po to jest radnym aby walczyć o likwidację straży w tej radzie, a dopiero wtedy gdy nic nie zdziała organizować referendum. Teraz to wygląda na wojenkę pomiędzy PO i PiS a próbę rzeczywistego rozwiązania problemu. A tego typu nicki i wypowiedzi tylko to potwierdzają.
    To czego mi brakuje to odpowiedzenie, kto przejmie robotę straży. Na moim osiedlu dosyć często młodzież organizuje prywatki, więc raz, dwa razy w miesiącu widzę strażnika. Policjanta nie widziałem ładnych kilka lat.
    • nazir_brooklyn Re: Tomasz Kalata odwołany z viceprzewodniczącego 09.10.13, 07:33
     Zambek, czy te prywatki są organizowane w dzień? Według informacji zaawrtych w uzasadnieniu odwołania, jest także mowa o godzinach pracy SM, czyli w ciągu dnia, a o ile mi wiadomo cisza nocna obowiązuje, jak sama nazwa wskazuje, w nocy. Czyli strażnicy wzięli nocne nadgodziny, aby do prywatek przyjeżdżać?
    • aparatinio Re: Tomasz Kalata odwołany z viceprzewodniczącego 09.10.13, 08:32
     zambek napisał:

     > To czego mi brakuje to odpowiedzenie, kto przejmie robotę straży. Na moim osied
     > lu dosyć często młodzież organizuje prywatki, więc raz, dwa razy w miesiącu wid
     > zę strażnika. Policjanta nie widziałem ładnych kilka lat.

     I to jest właśnie durna i kłamliwa wypowiedź. Kłamstwo na kłamstwie. Jak wiesz kolego ząbkowska straż gminna pracuje tylko w dni powszednie, a nie noce.
     To w jaki sposób strażnicy przyjeżdżali do, twoim zdaniem, prywatek na twoim osiedlu?
     Czyżby takie imprezy były organizowane w dzień powszedni w ciągu dnia? Coś tu ściemniasz kolego zambek.
     Zresztą patrząc po Twoich poprzednich postach jasno widać, że albo jako radny z pisu lub wspólnoty, albo jako burmistrz ukrywasz sie pod nickiem zambek.
     • zambek Re: Tomasz Kalata odwołany z viceprzewodniczącego 09.10.13, 19:01
      aparatinio napisał:

      >
      > I to jest właśnie durna i kłamliwa wypowiedź. Kłamstwo na kłamstwie. Jak wiesz
      > kolego ząbkowska straż gminna pracuje tylko w dni powszednie, a nie noce.

      Nie wiem czy straż pracuje w nocy. Grunt, że widziałem strażników miejskich a nie policjantów, może biuro jest tylko zamknięte ?

      > Zresztą patrząc po Twoich poprzednich postach jasno widać, że albo jako radny z
      > pisu lub wspólnoty, albo jako burmistrz ukrywasz sie pod nickiem zambek.

      Po jakich moich poprzednich postach? Ale się uśmiałem z pisu lub wspólnoty. Niektórym na mózg już padło. Aparatino a co tak bronisz Kalaty, może ty jesteś z po lub jego kółka różańcowego ?
      • nazir_brooklyn Re: Tomasz Kalata odwołany z viceprzewodniczącego 10.10.13, 07:29
       Zmień dealera, jak już widzisz w nocy w Zabkach strażników miejskich.
       • zambek Re: Tomasz Kalata odwołany z viceprzewodniczącego 11.10.13, 18:27
        nazir_brooklyn napisał(a):

        > Zmień dealera, jak już widzisz w nocy w Zabkach strażników miejskich.

        Żałosna i prymitywna odpowiedź, świadcząca o poziomie zwolenników referendum.
      • 0forumowicz Re: Tomasz Kalata odwołany z viceprzewodniczącego 18.02.14, 10:59
       Ja zadzwoniłem przed 17 , że palą śmieci i śmierdzi w całej okolicy , to przyjechała Policja bo strażnicy już skończyli urzędowanie .
  • a.mastalerska Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 11.10.13, 15:13
   Witam,

   dla jeszcze niezdecydowanych polecam materiały prasowe do obejrzenia/zapoznania się z tematem
   - www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/01102013/12572646
   od 6 minuty i 20 sekundy.
   - www.youtube.com/watch?v=oebz5F3S_As
   - www.facebook.com/pages/STOP-wydawaniu-milion%C3%B3w-na-Stra%C5%BC-Miejsk%C4%85-w-Z%C4%85bkach/383064831822594

   ZAPRASZAM DO POPARCIA NASZEJ INICJATYWY POPRZEZ ZŁOŻENIE PODPISU!

   Jeśli mają Państwo pytania związane z referendum lub chcą Państwo poprzeć inicjatywę swoim podpisem, prosimy o kontakt na adres e-mail: kalata@referendum.info.pl

   Osoby chętne do złożenia podpisu zapraszamy w ciągu dnia do:
   1. Salonu Play przy ul. Powstańców 42
   2. Sklepu JULA przy ul. Powstańców 44
   Prosimy pytać Sprzedawców

   • zambek Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 11.10.13, 18:33
    a.mastalerska napisała:

    > Witam,
    >
    > dla jeszcze niezdecydowanych polecam materiały prasowe do obejrzenia/zapoznania
    > się z tematem

    Pani to chyba radna PO ? Może Pani napisze co zrobiła w sprawie straży miejskiej jako radna? Jakieś pisma do burmistrza lub komendanta straży ? Czy też jako radna "funduje" mieszkańcom na ich koszt, rok przed wyborami danie "a'la Guział"?
   • kalbud Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 12.10.13, 05:52
    Może zamiast odwołania Straży Miejskiej, odwołajmy wszystkich darmozjadów z UM. Straż Miejska kilka lat temu uratowała dziewczynkę, która spadła, straciła przytomność i o mały włos nie utopiła się w płytkiej wodzie w nie zabezpieczonym pałacyku przy Langiewicza. Osobiście widziałem ich akcję, jak udzielali pierwszej pomocy człowiekowi, który miał zawał. Mam to nagrane telefonem. Nawet jedno życie jest warte więcej niż 1 200 000 zł.Zamiast odwołania, lepiej i taniej będzie zmienić priorytety.


    a.mastalerska napisała:

    > Witam,
    >
    > dla jeszcze niezdecydowanych polecam materiały prasowe do obejrzenia/zapoznania
    > się z tematem
   • a.mastalerska Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 12.10.13, 08:17
    Witam,

    każdy z Państwa ma prawo do własnego zdania, tak samo w tej, jak i w innych kwestiach. Wolą inicjatorów akcji było m.in. wywołanie dyskusji nt. czy straż miejska w Ząbkach jest potrzebna - uświadamiając koszty jakie ponosimy na jej utrzymanie. Trzeba mieć na uwadze, że następnym krokiem będzie zapewne zwiększenie nakładów na te służby, jeśli je utrzymamy, ponieważ zaludnienie naszego miasta się zwiększa. Ja osobiście odbierałam negatywne opinie, od mieszkańców, ale oczywiście nie miałam okazji porozmawiać ze wszystkimi, stąd propozycje referendum - aby wszyscy mogli się wypowiedzieć w tak ważnej dla nas kwestii.

    Podpisy zbieramy dziś:
    1) przy bazarku obok Biedronki oraz
    2) przy "Centrum Handlowym" na Powstańców (Kaufland, Biedronka).
    - do godz. 14-tej.

    Agnieszka Mastalerska
    Radna Rady Miasta Ząbki
    • zambek Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 13.10.13, 10:43
     a.mastalerska napisała:

     > Witam,
     >
     > każdy z Państwa ma prawo do własnego zdania, tak samo w tej, jak i w innych kwe
     > stiach. Wolą inicjatorów akcji było m.in. wywołanie dyskusji nt. czy straż miej
     > ska w Ząbkach jest potrzebna - uświadamiając koszty jakie ponosimy na jej utrzy
     > manie.

     Nie odpowiedziała Pani na pytanie, co Pani zrobiła w sprawie straży miejskiej jako radna? Po to została Pani wybrana, żeby reprezentować ludzi w radzie, referendum to mogą zorganizować mieszkańcy i bez Pani.
     Śmieszna jest wypowiedź, że wolą organizatorów jest wywołanie dyskusji. Co Pani chce dyskutować, jak już zbiera Pani podpisy pod referendum? Nie za późno na dyskusje ?
     • zambek Co zrobiła w sprawie SM radna Mastalerska ? 03.11.13, 21:52
      A ja wciąż czekam na odpowiedź radnej Mastalerskiej. Czyżby ta Pani nie miała nic do powiedzenia jako radna? Może wstydzi się, że nic nie zrobiła w sprawie funkcjonowania straży tylko przebimbała kilka lat? Jeżeli rzeczywiście nic nie zrobiła to powinna od razu sama zrzec się tej funkcji. Po co nam tacy radni ?      zambek napisał:

      > a.mastalerska napisała:
      >
      > > Witam,
      > >
      > > każdy z Państwa ma prawo do własnego zdania, tak samo w tej, jak i w inny
      > ch kwe
      > > stiach. Wolą inicjatorów akcji było m.in. wywołanie dyskusji nt. czy stra
      > ż miej
      > > ska w Ząbkach jest potrzebna - uświadamiając koszty jakie ponosimy na jej
      > utrzy
      > > manie.
      >
      > Nie odpowiedziała Pani na pytanie, co Pani zrobiła w sprawie straży miejskie
      > j jako radna?
      Po to została Pani wybrana, żeby reprezentować ludzi w radzi
      > e, referendum to mogą zorganizować mieszkańcy i bez Pani.
      > Śmieszna jest wypowiedź, że wolą organizatorów jest wywołanie dyskusji. Co Pani
      > chce dyskutować, jak już zbiera Pani podpisy pod referendum? Nie za późno na d
      > yskusje ?
      • kriis.borowski patrole Policji i SM w nd 04.11.13, 10:06
       Chciałbym potwierdzić że wczoraj (tj. 3 lis 2013 o godz 16) zjawił się u nas patrol mieszany (policjant i strażnik miejski) w związku z włamaniem. Od zgłoszenia (na Policję) minęło jakieś kilkanaście minut.
  • etam2.0 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 11.10.13, 20:43
   Nie jestem przeciwny Staży Miejskiej, ale informacje zawarte w poniższych artykułach:

   Sopot bez straży miejskiej? Przecież to absurd
   W Sopocie nie chcą straży miejskiej. Czy mają rację?

   - zastanawiają mnie, zwłaszcza: "W 2012 r. utrzymanie straży kosztowało miasto niecały 1,2 mln zł. (...) Strażnicy pracują 24 godz. na dobę przez siedem dni w tygodniu. Przynajmniej raz w miesiącu strażnik z konkretnego rewiru spotyka się z mieszkańcami."

   U nas też jest 1,2 mln PLN rocznie, ale ani pracy 24h/7 dni, ani spotkań z "mieszkańcami z rewiru" nie ma. Dlaczego? Jestem przeciwny decyzji o likwidacji Straży "od tak" - ale jestem za dyskusją o jej funkcjonowaniu. Zmiany - "tak".

   Referendum jestem przeciwny - a gdy już miałoby być, to za rok w tym samym terminie co wybory samorządowe - odpadłaby duża część kosztów związanych z referendum. Nie da się sensownie wytłumaczyć tego, że radni PO nie spróbowali rozpocząć dyskusji na ten temat w ramach Rady. Co szkodziło i przegrać głosowanie a dopiero potem zająć się referendum?
   • rukwiak Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 12.10.13, 21:34
    etam2.0 napisał:
    > Nie da się sensownie wytłumaczyć tego, że radni PO nie spróbowali rozpocząć
    > dyskusji na ten temat w ramach Rady. Co szkodziło i przegrać głosowanie a dopi
    > ero potem zająć się referendum?

    Odpowiedź jest oczywista - zaczęli już kampanię wyborczą :)
   • maca1975 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 14.10.13, 09:00
    A ja popieram działania radnego Kalata. Bardzo dobrze robi, że prosi mieszkańców o wypowiadanie się w tym temacie. To forum, choć anominowe (być może nicki krytykujące Pana Kalatę to, po prostu, jeden radny z pisu) jest też cennym nośnikiem informacji, choć traktowanym z przymrużeniem oka.
    Skądinąd wiadomo, że rada miasta odrzuciła by wniosek o debatę na ten temat, a mieszkańcy by w niej nie uczestniczyli. Wiadomo również, że radni z pisu (a napewno jeden z nich) złożył wniosek o to by przyszłym roku przekazać więcej pieniędzy na straż miejską w Ząbkach i zwiększyć w niej zatrudnienie.
    Podsumowując: mieszkańcy powinni się cieszyć (i cieszą się), że Pan Tomasz Kalata zorganizował ogólnoząbkowską dyskusje na ten temat.
    Teraz wiadomo już, że rada miasta będzie zmuszona zająć się odwołaniem straży miejskiej (obliguje ją do tego ustawa o referendum lokalnym) i nie będzie mogła tego zamieść pod dywan.

    Proponuję tylko Panu Kalacie by po zebraniu podpisów przedłożył na sesji rady miasta projekt uchwały, który odwołał by (decyzją rady, a więc bezkosztowo) tę żałosną straż miejską.
    • kalbud Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 14.10.13, 09:11
     W sobotę zbierali podpisy i jakoś nie chwalą się, ile udało się zebrać tych podpisów? Jeżeli garstka oszołomów chce referendum, to niech ze swoich pieniędzy pokryje koszty! Ci, którzy popierają ten głupi pomysł, niech przy składaniu podpisów dadzą na ten cel np. 10 zł.


     maca1975 napisał(a):

     > Proponuję tylko Panu Kalacie by po zebraniu podpisów przedłożył na sesji rady m
     > iasta projekt uchwały, który odwołał by (decyzją rady, a więc bezkosztowo) tę ż
     > ałosną straż miejską.
  • bela113 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 14.10.13, 23:57
   Nie mam zdania na temat zasadności funkcjonowania straży miejskiej w Ząbkach. W sumie to z forum dowiedziałam się ile kosztuje jej utrzymanie i że pracuje tylko w godzinach roboczych - jeśli tak, to szkoda.
   Dziwi mnie tylko jedno - mimo że dużo mówi się tu o potrzebie dyskusji, to jednak nie odpowiada się na pytania. Gdzie zatem ta dyskusja? Gdzie ta rzekoma potrzeba rozmowy z mieszkańcami?
   Zakładanie wątku na forum, a potem odpowiadanie na pytania tylko na maila i to na dodatek pod warunkiem podania nazwiska jest dla mnie takim samym bezsensem jak milczenie na temat straży na forum rady, a potem organizowanie referendum. Czy informacje na temat straży/poglądy radnych są objęte jakąś tajemnicą? Chętnie zapoznam się ze stanowiskiem inicjatorów referendum na tematy, o które pytały inne osoby, w tym ci "ukrywający się":) (ja też się ukrywam - bela to nie jest moje imię a 113 to nie nazwisko).

   • 0mike0 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 16.10.13, 11:57
    A tu raporcik jakby ktoś nie widział robertswiatkiewicz.pl/straz-miejska-w-zabkach-sprawozdanie/
    • nazir_brooklyn Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 21.10.13, 07:57
     Gdzie w tym raporcie jest informacja o procentowym udziale interwencji/mandatów związanych z tematem śmieci? Z tego co można się dowiedzieć z bloga prowadzonego przez Pana Kalatę, do głównych zadań SM należał właśnie ten fragment pilnowania porządku w mieście.
  • referendum_zabki Rozmowa z radnym Tomaszem Kalata 24.10.13, 13:56
   W dzisiejszej "Mojej Gazecie Regionalnej) ukazał się wywiad z Panem Radnym Tomaszem Kalata.
   tomaszkalata.blog.onet.pl/
   www.regionalna.waw.pl/
   • yoker4 Re: Rozmowa z radnym Tomaszem Kalata 03.11.13, 17:59
    Panie Radny Kalata to co Pan wyprawia jest żałosne. Pana wypowiedź jaką widziałem na jednym z programów telewizyjnych w wiadomościach można porównać do wypowiedzi pierwszoklasisty. Uważam, że zamiast gadać głupoty i bzdury to powinien Pan się pofatygować do Straży Miejskiej i zasięgnąć prawdziwych informacji kiedy i w jakich godzinach pracują. Rozumiem, że Pan chce zaistnieć bo Straż Miejska to gorący temat. Ciekaw jestem czy to Pan robi dla siebie czy dla społeczności Ząbkowskiej? Jestem mieszkańcem Ząbek i uważam, że Straż powinna funkcjonować w naszym mieście. Pana zbieranie podpisów kojarzy mi się z cyganką pod bazarem która prosi parę groszy na chleb.
    • maca1975 Re: Rozmowa z radnym Tomaszem Kalata 03.11.13, 19:50
     Co za bezmyślny wpis. Człowieku, założyłeś sobie przed chwilą nowe konto i dokonałeś pierwszego i od razu jadowitego wpisu. Wygląda na to, że jesteś strażnikiem miejskim, albo jednym z samorządowej "drużyny" Pana Burmistrza.
     Powiem tak
     dziś spotkaliśmy zbierających podpisy w okolicy Powstańców. Okazuje się, że mają ogromne poparcie.
     A więc nie pisz głupot, tylko spotkaj się z radnym Tomaszem Kalata i porozmawiaj z nim.
     A ty co robisz? Zakładasz sobie nowiutki nicck i myślisz, że nie wiadomo kim jesteś? Żal.
     • chris.ww Re: Rozmowa z radnym Tomaszem Kalata 03.11.13, 22:04
      maca1975 napisał(a):

      > A ty co robisz? Zakładasz sobie nowiutki nicck i myślisz, że nie wiadomo kim je
      > steś? Żal.

      Wiadomo, wiadomo :) Zauważ, że "zambek" od razu też się uaktywnił :))
    • sara06 Re: Rozmowa z radnym Tomaszem Kalata 04.11.13, 11:19
     A ja mam pytanie do Was zwolenników referendum, kto będzie pilnował porządku w Ząbkach? Policji jest mało, bo mało zameldowanych, wiec kto będzie ganiał młodzież palącą itp, pilnował porządku przy gimnazjum i szkole? Do kogo zgłoszę, że już 5 lat właściciel wulkanizacji przy Kauflandzie pali gumy w piecu i jest smród na cała okolicę, albo ze ktoś pali liście przy szkole, kto będzie interweniował, ze pies mordę wystawia za ogrodzenie i może ugryzc mi dziecko? Policja nie jest od tego i nie zareaguje.

     Skąd w Was taka zawiść i chęć uszczuplania wszystkiego co się da. Co z tego, ze za to płącę dużą kasę, to ja, moje dzieci, rodzina mamy być bezpieczni, chcę mieć gdzie zadzwonić, jak będę potrzebować pomocy.

     Mam nadzieję, że jednak Ząbkowianie to mądrzy ludzie i zależy im na odpowiedniej obsłudze.
     Uwazam, że mamy super Burmistrza, wprowadzałam się do Ząbek z płyt mon, 10 lat temu, poprzedni burmistrz nie kiwnal palcem i nic nie robil, a ten gosc ma jaja, checi i juz sa efekty i g... mnie obchodzi z jakiej jest partii, czyim jest znajomym i gdzie mieszka, wazne, ze mi, moim znajomym mieszka sie lepiej.
     • aparatinio Re: Rozmowa z radnym Tomaszem Kalata 04.11.13, 15:59
      Proszę nie pisać o tym, że straż miejska gania palącą młodzież, pilnuje porządku pod szkołami itd. Tak po prostu nie jest. Straz tego nie robi!
      A z tym człowiekiem, który juz od 5 lat pali śmieci w piecu to jak jest? Przez 5 lat straż miejska nie może z tym zrobic porządku? To po co im płacić, skoro nie wywiązują się z tego co sie od nich oczekuje.
      A ja napewno nie zagłosuję na tego, jak Pani powiedziała, burmistrza z jajami. jaj to może on ma, ale ... .
      Zadłużenie miasta jest ogromne, a budowa tunelu przelała czarę goryczy. Człowiek sie nie nadaje na burmistrza tak dużego miasta. Koniec, kropka.
      Popieram również referendum. Brawo Obywatele.
      • sara06 Re: Rozmowa z radnym Tomaszem Kalata 05.11.13, 07:58
       Mam dziecko w SP1, Straż gania parkujących, młodzież z Gimnazjum, widziałam jak kontrolowali kilku młodocianych rowerzystów przy SP 2, przyjeżdża na osiedla w sprawie źle parkujących samochodów, a palącego śmieci ściga, bo widać jak przyjeżdza, pewnie nakłada kary, ale co z tego, jak nie mają narzędzi innych oprócz grodzkiego??
       Pewnie, po co płacić, niech już wogóle nikt nic nie robi, niech Burmistrz nam nie polepsza dojazdów do pracy, szkół, bo to kosztuje, wyrzućmy straż, po co nam darmobusy, zróbmy sobie ząbkowską wolną amerykankę. Niech tylko powstają sklepy, niech ludzie z marek, targówka, wawra zaleją ząbki robiąc w weekend zakupy.

       Sorry, czarnogród przez Was przemawia. Każdy z Was ma kredyt na mieszkanie i ciuła co m-c grosz do grosza, ale za to szykanuje burmistrza, który też wziął kredyt na to, żeby nam było lepiej. To nie on jeździ do Warszawy do pracy tylko MY!!!


  • referendum_zabki Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 29.11.13, 09:21
   www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/28112013/13144894
   28 listopada 2013 roku w Urzędzie Miasta Ząbki grupa inicjatywna złożyła ponad 3 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej (wymagane było złożenie niespełna 2200 podpisów)
   Dziękujemy mieszkańcom za tak liczne poparcie wniosku.
   • oqwa Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 29.11.13, 09:48
    Ile ma kosztować referendum?
   • ek.0 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 29.11.13, 13:44
    referendum_zabki napisał(a):

    > www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/28112013/13144894
    > 28 listopada 2013 roku w Urzędzie Miasta Ząbki grupa inicjatywna złożyła ponad
    > 3 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskie
    > j (wymagane było złożenie niespełna 2200 podpisów)
    > Dziękujemy mieszkańcom za tak liczne poparcie wniosku.

    Kiedy będę mógł zagłosować ZA?
    • powstanie60 PR: Referendum. 29.11.13, 14:41
     ek.0 napisał(a):

     > referendum_zabki napisał(a):
     >
     > > www.tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/28112013/13144894

     Na składanie podpisów trzej Panowie sobie nawet telewizję zamówili ? Normalna ustawka jak u kiboli. Coś w tym za dużo polityki a za mało konkretów.
     Niech może referendum_zabki powie kto będzie chronił mieszkańców po likwidacji straży i robił to o czym mówiła ta Pani z urzędu. Tylko niech nie pisze że policja, bo parsknę śmiechem.
     • route67 Re: PR: Referendum. 29.11.13, 20:21
      ...tak jakby SM w Ząbkach chroniła cokolwiek...chronią fotoradar i krawężniki.

      zlikwidowac, zaorać.
      • ek.0 Re: PR: Referendum. 29.11.13, 20:49
       Jestem tego samego zdania.
       Ba, nawet z fotoradaru nie chcą zbytnio korzystać, o czym informuje sam Perkowski.
  • referendum_zabki 23.02.2014-Referendum. Likwidacja Straży Miejskiej 30.12.13, 11:57
   Wobec zebrania wymaganej liczby podpisów pod inicjatywą w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach, Rada Miasta Ząbki 23 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum.
   REFERENDUM ODBĘDZIE SIĘ 23 lutego 2014 r.
   Pomimo, że przeciwni naszej inicjatywie burmistrz i radni PiS wybrali termin wypadający w samym środku ferii zimowych, liczymy na to, że mieszkańcy udadzą się do urn w lokalach wyborczych.
   referendum.info.pl/
   • warszawa_zabki Re: 23.02.2014-Referendum. Likwidacja Straży Miej 30.12.13, 18:50
    Burmistrz i obecna władza Ząbek jak dla mnie to toalna porażka.
    Niestety nie będę mógł wziąć udziału w referendum, gdyż się wymeldowałem, wróciłem do Warszawy. Tylko fizycznie jestem w Ząbkach, nie będę płacił podatku na droższy bilet i inwestycje, które w 90% to tunel i basen, a południowe Ząbki są olewane.
    Gdy zmieni się władza, lub podejście obecnej władzy do ludzi, znów wróce tutaj ze swoimi podatkami.
    • etam2.0 Re: 23.02.2014-Referendum. Likwidacja Straży Miej 02.01.14, 03:04
     warszawa_zabki napisał(a): " Niestety nie będę mógł wziąć udziału w referendum, gdyż się wymeldowałem, wróciłem do Warszawy. Tylko fizycznie jestem w Ząbkach"

     Wydaje mi się, że będziesz mógł wziąć udział w tym referendów, mimo że przemeldowałeś się do Wawy. Trzeba dopisać się do spisu wyborców - złożyć oświadczenie (tym razem będzie nawet prawdziwe), że mieszkasz w Ząbkach i tyle. Inicjatorzy referendum powinni opisać "co i jak".
   • aparatinio Re: 23.02.2014-Referendum. Likwidacja Straży Miej 31.12.13, 09:32
    Bravo dla inicjatora. Dobrze że się udało doprowadzić do referendum.
    Mój głos będzie napewno! Za odwołaniem :-)
   • robert.swiatkiewicz Re: 23.02.2014-Referendum. Likwidacja Straży Miej 31.12.13, 18:30
    referendum_zabki napisał(a):

    > Pomimo, że przeciwni naszej inicjatywie burmistrz i radni PiS wybrali termin wy
    > padający w samym środku ferii zimowych, liczymy na to, że mieszkańcy udadzą się
    > do urn w lokalach wyborczych.

    Proszę być precyzyjnym. Uchwała w sprawie referendum została przyjęta głosami PO i SIS, natomiast radni PiS wstrzymali się od głosu. Nieuprawnione jest zatem twierdzenie, że byli przeciwni referendum a tym bardziej, że wybrali określony termin. Raczej prawdziwe jest twierdzenie, że ten termin zatwierdzili radni-inicjatorzy referendum.
    Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie musi odbyć się w terminie do 50 dni od ogłoszenia uchwały w Dz. Urz. Woj. Maz. Obecnie wojewoda ogłasza uchwały zazwyczaj w ciągu miesiąca od dnia ich podjęcia. Oznacza to, że referendum mogłoby się odbyć pomiędzy 24 stycznia a 15 marca 2014 r. Termin przedstawiony przez Burmistrza był tylko propozycją. Radni mogli ten termin zmienić oczywiście w granicach ustawowych 50 dni, ale nikt z inicjatorów referendum, w tym ich pełnomocnik Pan Radny Tomasz Kalata,takiego wniosku nie zgłosił. Ba nawet nie zabrał głosu w sprawie zasadności terminu.

    • robert.bert Re: 23.02.2014-Referendum. Likwidacja Straży Miej 13.01.14, 12:47
     Witam,

     Panie Robercie pana informacje tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że jest to kampania wyborcza - zrobić szum, uchwalić, a być może termin grupie inicjatywy itd. jest bardzo na rękę, no bo oni swoje zrobili doprowadzili do referendrum, a to że ludzie woleli wyjechać z dziećmi na ferie to już nie ich problem, a jak nie będzie frekwencji to trudno, bo oni swoje zrobili, choć wystarczyło przełożyć na inny termin ale kto mógł wiedzieć, trzeba by przeczytać ustawę

     polityka i nic więcej a podatnicy niech płacą - jak widać przykład idzie z góry, no chyba że grupa inicjatywy z lokalnego PO przekształciła się już w inny twór na potrzeby wyborów, które niechybnie przez platformę będą przegrane


     robert.swiatkiewicz napisał:

     > referendum_zabki napisał(a):
     >
     > > Pomimo, że przeciwni naszej inicjatywie burmistrz i radni PiS wybrali ter
     > min wy
     > > padający w samym środku ferii zimowych, liczymy na to, że mieszkańcy udad
     > zą się
     > > do urn w lokalach wyborczych.
     >
     > Proszę być precyzyjnym. Uchwała w sprawie referendum została przyjęta głosami P
     > O i SIS, natomiast radni PiS wstrzymali się od głosu. Nieuprawnione jest zatem
     > twierdzenie, że byli przeciwni referendum a tym bardziej, że wybrali określony
     > termin. Raczej prawdziwe jest twierdzenie, że ten termin zatwierdzili radni-ini
     > cjatorzy referendum.
     > Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym głosowanie musi odbyć się w terminie do
     > 50 dni od ogłoszenia uchwały w Dz. Urz. Woj. Maz. Obecnie wojewoda ogłasza uchw
     > ały zazwyczaj w ciągu miesiąca od dnia ich podjęcia. Oznacza to, że referendum
     > mogłoby się odbyć pomiędzy 24 stycznia a 15 marca 2014 r. Termin przedstawiony
     > przez Burmistrza był tylko propozycją. Radni mogli ten termin zmienić oczywiści
     > e w granicach ustawowych 50 dni, ale nikt z inicjatorów referendum, w tym ich p
     > ełnomocnik Pan Radny Tomasz Kalata,takiego wniosku nie zgłosił. Ba nawet nie za
     > brał głosu w sprawie zasadności terminu.
     >
  • zaba008 Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską (polityka) 03.01.14, 16:50
   Cieszę się że w naszym mieście coś się dzieje, ale miałam nadzieję, że jest to poważne miasto. Może gdyby radni traktowali je poważnie nie mielibyśmy tak niedorzecznych sytuacji. Likwidacja straży miejskiej nie ma na celu odciążenia budżetu miasta tylko wypromowanie konkretnych osób. Jak widzę plakaty w sprawie referendum, a na nich wielkie zdjęcie osoby, która wpadła na ten "genialny" pomysł, to już wiem że oni nie dbają tu o mnie tylko o siebie. Jeszcze wspomnę, że ten pomysł wypłynął z urzędu miasta omijając główny organ decydujący w takich sprawach, czyli całą rade miasta.
   Taka mała informacja z mojej strony:
   Jeśli jesteś przeciw wspierania ludzi, którzy robią tylko politykę to będzie lepiej jak na referendum nie pójdziesz. Zmniejszy to frekwencje i ustawa nie przejdzie. Zrobisz jak uważasz, ale zanim podejmiesz decyzję, dobrze ją przemyśl.
  • referendum_zabki 23.02.2014. Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską 10.01.14, 13:04
   Zapraszamy Państwa do udziału w referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach, które odbędzie się w niedzielę 23 lutego 2014 r.

   Te osoby, które są Mieszkańcami Ząbek, ale z pewnych powodów nie mogą głosować w wyborach na terenie Miasta mają możliwość temu zaradzić.
   Powinni jak najszybciej dopisać się do rejestru wyborców w Ząbkach.
   Wystarczy tylko wypełnić wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (można go pobrać ze strony: bip.zabki.pl/referat-spraw-obywatelskich-1 ) i wraz z dowodem osobistym zanieść go do Urzędu Miasta Ząbki. To wszystko - żadnych innych formalności. Dla ułatwienia informujemy, że Urząd jest czynny w poniedziałki 10-18, piątki 7-15, a w pozostałe dni 8-16. Trzeba to zrobić osobiście w pokoju na dole (tam gdzie wyrabia się dowody osobiste).
   Warto dodać, że jesienią odbędą się również wybory samorządowe. A więc Mieszkańcy, którzy dopiszą się do spisu wyborców będą mogli również wziąść w nich udział i osobiście zadecydować jaki kształt będą miały ząbkowskie władze.
   Nie zmarnujmy tej szansy. Daje to nam możliwość głosowania i wpływania na no co nas otacza.

   Zapraszam również na naszą referendalną stronę: referendum.info.pl/

   I na fanpage'a na FB, który polubiło juz ponad 1000 osób facebook.com/pages/STOP-wydawaniu-milion%C3%B3w-na-Stra%C5%BC-Miejsk%C4%85-w-Z%C4%85bkach/383064831822594


   A tu są linki z rozmaitych mediów, które podjęły temat ząbkowskiego referendum:

   1. gazetaecho.pl/straz-miejska-zabki-referendum-w-lutym_66293

   2. youtube.com/watch?v=oebz5F3S_As

   3. tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/08012013/13581450

   4. politykawarszawska.pl/index.php/article/389

   5. tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,zabki-bez-strazy-miejskiej-bedzie-referendum,110255.html

   6. zw.com.pl/artykul/2,664460-Chca-zlikwidowac-straz-miejska.html

   7. tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/28112013/13144894

   8. sebastian-kozlowski.sxx.pl/gal/GAZETA.PDF

   9. zyciepw.pl/czy-w-zabkach-zechca-likwidacji-strazy-miejskiej

   10. tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/04102013/12606124

   11. tvp.pl/warszawa/informacyjne/kurier-mazowiecki/wideo/01102013/12572646

   12. radiowarszawa.com.pl/2013/10/zabki-nie-chca-strazy-miejskiej/

   i wiele innych informacji, które można znaleźć na naszych stronach i w necie.

   Kontakt z Grupą Inicjatywną: kalata@referendum.info.pl
   • e-olenka Re: 23.02.2014. Referendum. Zlikwidujmy Straż Mie 10.01.14, 13:18
    referendum_zabki napisał(a): Warto dodać, że jesienią odbędą się również wybory samorządowe. A więc Mieszkańcy, którzy dopiszą się do spisu wyborców będą mogli również wziąść w nich udział i osobiście zadecydować jaki kształt będą miały ząbkowskie władze.

    właśnie, dla mnie to referendum i sposób załatwiania sprawy od początku to niestety robienie sobie kampani przed jesiennymi wyborami, takie jest moje odczucie
    • aparatinio Re: 23.02.2014. Referendum. Zlikwidujmy Straż Mie 10.01.14, 14:29
     Nie wydaje mi się, żeby to już była kampania samorządowa. referendum ma konretny cel i służy odwołaniu za drogiej straży miejskiej.

     A czy takie działania Perkowskiego jak nie wrzucanie istotnych informacji dotyczących Ząbek na miejski-urzędowy portal tylko na swoją prywatną stronę internetową nie są niekończącą sie kampanią? On to robi już od kilku lat.
     A publikowanie swoich zdjęć i nawet takiej informacji, że został członkiem klubu wędkarskiego w gazecie Co Słychać, która wydawana jest za publiczne pieniądze to nie nieustanna kampania? Wstrętne, ale prawdziwe...
  • referendum_zabki Referendum 23 lutego 2014 28.01.14, 09:18
   NIE TRZEBA BYĆ ZAMELDOWANYM ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU 23 LUTEGO 2014 r.
   Osoby, które są mieszkańcami Ząbek, ale z pewnych powodów nie mogą głosować w wyborach na terenie miasta, mają możliwość temu zaradzić.
   Powinny jak najszybciej dopisać się do rejestru wyborców w Ząbkach.
   Wystarczy tylko wypełnić wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (można go pobrać ze strony: bip.zabki.pl/referat-spraw-obywatelskich-1 ) i wraz z dowodem osobistym zanieść do Urzędu Miasta Ząbki.
   To wszystko. Nie potrzeba żadnych innych formalności.
   Dla ułatwienia informujemy, że Urząd jest czynny w poniedziałki w godzinach: 10-18, piątki 7-15, a w pozostałe dni 8-16. Należy to zrobić osobiście, w miejscu gdzie wyrabia się dowody osobiste.

   Więcej informacji na referendum.info.pl/
   • powstanie60 Re: Referendum 23 lutego 2014 28.01.14, 10:48
    Może dopiszemy drugie pytanie. Czy czujesz się w Ząbkach bezpieczny ?
    wiadomosci.onet.pl/warszawa/mazowieckie-areszt-dla-sprawcow-serii-rozbojow-w-zabkach/zs2d4
    • aparatinio Re: Referendum 23 lutego 2014 28.01.14, 14:45
     No i co z tego, że mamy jeszcze straż miejską? Nie zapobiegli tym zdarzeniom. Sprawców ujęła policja.
     W Ząbkach potrzeba dodatkowych (napewno płatnych) potroli policyjnych.
     A strażnikom miejskim, którzy przejadają prawie 1,2 mln zł na rok powinniśmy jak najszybciej podziękować.
     • powstanie60 Re: Referendum 23 lutego 2014 28.01.14, 19:26
      aparatinio napisał:

      > No i co z tego, że mamy jeszcze straż miejską? Nie zapobiegli tym zdarzeniom. S
      > prawców ujęła policja.
      > W Ząbkach potrzeba dodatkowych (napewno płatnych) potroli policyjnych.
      > A strażnikom miejskim, którzy przejadają prawie 1,2 mln zł na rok powinniśmy ja
      > k najszybciej podziękować.

      Straż Miejska nie jest od tego aby łapać kryminalistów, tylko pilnować czy jakiś artysta nie chleje w parku, nie parkuje na ścieżce rowerowej, rozwala wiatę przystankową albo naparza po Powstańców 100 km/h. Jak zajmą się tym policjanci to kto będzie łapał tych prawdziwych bandziorów ? A o dodatkowych policjantach dla Ząbek gdzieś czytałem - zerowe szanse. Mówienie o dodatkowych partolach policji to wciskanie ludziom kitu.
      • kalbud Re: Referendum 23 lutego 2014 29.01.14, 08:40
       Ogólnie, jestem przeciwny kasowaniu SM, ale jeśli dojdzie do odwołania, to może te pieniądze wydawane na SM, przeznaczyć na rozmieszczenie kilku kamer? Budżet Obywatelski jeszcze długo nie zawita do Ząbek, więc niech obecna władza znajdzie pieniądze na kamery.       powstanie60 napisał(a):
       > Straż Miejska nie jest od tego aby łapać kryminalistów, tylko pilnować czy jaki
       > ś artysta nie chleje w parku, nie parkuje na ścieżce rowerowej, rozwala wiatę p
       > rzystankową albo naparza po Powstańców 100 km/h. Jak zajmą się tym policjanci t
       > o kto będzie łapał tych prawdziwych bandziorów ? A o dodatkowych policjantach d
       > la Ząbek gdzieś czytałem - zerowe szanse. Mówienie o dodatkowych partolach poli
       > cji to wciskanie ludziom kitu.
      • maca1975 Re: Referendum 23 lutego 2014 29.01.14, 08:44
       powstanie60 napisał(a):

       > Straż Miejska nie jest od tego aby łapać kryminalistów, tylko pilnować czy jaki
       > ś artysta nie chleje w parku, nie parkuje na ścieżce rowerowej, rozwala wiatę p
       > rzystankową albo naparza po Powstańców 100 km/h. Jak zajmą się tym policjanci t
       > o kto będzie łapał tych prawdziwych bandziorów ? A o dodatkowych policjantach d
       > la Ząbek gdzieś czytałem - zerowe szanse. Mówienie o dodatkowych partolach poli
       > cji to wciskanie ludziom kitu.

       No własnie tych obowiązków straż miejska w ząbkach nie wykonuje. Są to chamscy i wulgarni obwiesie.
       Sądząc po rozmowach ze znajomymi wcześniej czy później zostaną zlikwidowani.
       A ten, który mówi, że w Zabkach nie można zorganizować dodatkowych płatnych patroli policyjnych po prostu kłamie i łże w nasze oczy.
       Da się to zrobić i można panie burmistrzu!
       • powstanie60 Re: Referendum 23 lutego 2014 29.01.14, 08:51
        maca1975 napisał(a):

        >
        > A ten, który mówi, że w Zabkach nie można zorganizować dodatkowych płatnych pat
        > roli policyjnych po prostu kłamie i łże w nasze oczy.

        Znalazłem. Komendant Policji Powiatowej z Wołomina mówił, że nie da na Ząbki więcej policjantów, bo ich zwyczajnie nie ma skąd wziąć.
        • maca1975 Re: Referendum 23 lutego 2014 29.01.14, 09:17
         Komendant wołomiński dzisiaj jest, a jutro już go pewnie nie będzie. Przyjdzie nowy - może mądrzejszy.
         Polecam informację o naborze w tym roku prawie 400 nowych policjantów.
         www.policja.waw.pl/portal/pl/39/47/Informacja_o_naborze.html
         Mam nadzieję, i skądinąd wiem, że inicjator referendum radny Tomasz Kalata prowadzi już z komendantem stołecznym rzeczowe rozmowy.
     • kalbud Re: Referendum 23 lutego 2014 29.01.14, 05:41

      Jakim zdarzeniom nie zapobiegli?      aparatinio napisał:

      > No i co z tego, że mamy jeszcze straż miejską? Nie zapobiegli tym zdarzeniom. S
      > prawców ujęła policja.
      > W Ząbkach potrzeba dodatkowych (napewno płatnych) potroli policyjnych.
      > A strażnikom miejskim, którzy przejadają prawie 1,2 mln zł na rok powinniśmy ja
      > k najszybciej podziękować.
      • warszawa_zabki Re: Referendum 23 lutego 2014 04.02.14, 18:52
       Nie jest to dodatkowy duży koszt, ale na kartach do głosowania w referendum, powinno znaleźć się pytanie o chęci przyłączenia Ząbek do Warszawy.
       Temat jest ważny, o czym można się przekonać czytając to forum i posty zamieszczone na przestrzeni kilku lat, przez wiele osób.
       Jeszcze nie jest za późno, żeby władza pozwoliła wypowiedzieć się mieszkańcom w tak bardzo ważnej sprawie.
       • gzbk Re: Referendum 23 lutego 2014 05.02.14, 08:36
        Czyli co... wymyślcie coś, powinni zrobić itp, itd...
        Zorganizuj zbieranie podpisów, zdobądź wymaganą ilość, złóż wniosek do Rady Miasta o referendum a nie wypisuj w koło na forum jak to by było dobrze gdyby... i że nikt nic nie robi.
        W tym referendum podpisy były zbierane w zupełnie innym celu i nie widzę żadnej możliwości "podłączania się" z innymi żądaniami.

        warszawa_zabki napisał(a):

        > Nie jest to dodatkowy duży koszt, ale na kartach do głosowania w referendum, po
        > winno znaleźć się pytanie o chęci przyłączenia Ząbek do Warszawy.
        > Temat jest ważny, o czym można się przekonać czytając to forum i posty zamieszc
        > zone na przestrzeni kilku lat, przez wiele osób.
        > Jeszcze nie jest za późno, żeby władza pozwoliła wypowiedzieć się mieszkańcom w
        > tak bardzo ważnej sprawie.
  • matmir brak informacji 14.02.14, 21:28
   Do referendum został tydzień, a w Ząbkach jest zero informacji o tym wydarzeniu. Nie wiadomo, gdzie są punkty wyborcze, większość mieszkańców nic nie wie o referendum. Nie widziałem nawet jednego plakatu, który by informował o terminie referendum. Marnie to wróży powodzeniu całej akcji.
   • sibeliuss Re: brak informacji 15.02.14, 14:07
    Nie wiadomo też kto za to referendum zapłaci.
    • matmir Re: brak informacji 15.02.14, 19:33
     Jak to nie wiadomo? Wiadomo, Urząd Miasta czyli wszyscy mieszkańcy. Dlatego powinni być skutecznie powiadomieni, aby mogli wziąć udział. Jakoś przy wyborach samorządowych informacje o wyborach wiszą w każdym bloku.
     • powstanie60 Re: brak informacji 15.02.14, 20:06
      matmir napisał:

      > Jak to nie wiadomo? Wiadomo, Urząd Miasta czyli wszyscy mieszkańcy. Dlatego pow
      > inni być skutecznie powiadomieni, aby mogli wziąć udział. Jakoś przy wyborach s
      > amorządowych informacje o wyborach wiszą w każdym bloku.

      W życiu nie widziałem ogłoszenia Urzędu Miasta wywieszonego na klatce schodowej. Nie tylko wyborczego, ale też każdego innego. Coś ściemniasz człowieku.

      • matmir Re: brak informacji 16.02.14, 11:29
       Nie ściemniam. U mnie kiedyś wisiała informacja, gdzie jest nasz punkt wyborczy.
       • bataher1 Re: brak informacji 17.02.14, 12:21
        matmir napisał:

        > Nie ściemniam. U mnie kiedyś wisiała informacja, gdzie jest nasz punkt wyborczy
        > .


        Wisiały. Ciekawe jak będzie na jesieni gdy będziemy naszych Radnych i Burmistrza wybierać. Kiedy pojawią się obwieszczenia, czy będzie informacja na stronie www Urzędu, na Fan Page Facebook, w gazetce "Co słychać"... O referendum poza BIP - nic.... Żenujące....
        • matmir Re: brak informacji 18.02.14, 09:40
         > Ciekawe jak będzie na jesieni gdy będziemy naszych Radnych i Burmistrza
         > wybierać. Kiedy pojawią się obwieszczenia, czy będzie informacja na stronie w
         > ww Urzędu, na Fan Page Facebook, w gazetce "Co słychać"... O referendum poza BIP
         > - nic.... Żenujące....

         Informacje będą na conajmniej kilka tygodni przed wyborami, a miasto zostanie tak obwieszone plakatami, żeby nawet ślepy zauważył. Bo włodarze miasta będą żywotnie zainteresowani tymi wyborami.
         Teraz Urząd Miasta robi wszystko, aby przez niedoinformowanie mieszkańców spowodować jak najniższą frekwencję na referendum.
  • zabkowiak33 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 16.02.14, 15:58
   Piszą różne dyrdymały "maca1974" taki matmir co nie mają zielonego pojęcia i nie wiedzą o co chodzi. Ja nie życzę sobie żeby jakiś człowiek który jest w MOIM MIEŚCIE ZĄBKI tylko przelotem ,dopisywał się do list i decydował o ważnych sprawach miasta w który nie jest zameldowany, nie płaci podatków, śmiecie wyrzuca na ulice, niszczy nasze drogi. Mieszkańcy ( zameldowani ) powinni w dniu wyborów zostać w domach i tym samym pokazać, tym przyjezdnym gdzie jest prawdziwa siła. Pan Kalata i jego poplecznicy nie mają żadnych argumentów w sprawie straży i innych dotyczących Naszego Miasta. Robią sobie kampanię za Nasze pieniądze i nic więcej. Proszę dać jeden przykład co zrobił pan Kalata jako radny ? . Rzucać hasełka to każdy może, Tu trzeba się zastanowić , nie będzie straży to kto przejmie jej obowiązki. Policja nie przejmie bo brak jest etatów i kasy, miasto nie kupi dodatkowych etatów bo brak jest możliwości prawnych. Chyba te obowiązki przejmie pan Kalata i ta panienka co wczoraj stała na ul.Powstańców i nic nie wiedziała zapytana o straż twierdząc że są to gbury ale już na pytanie na czym polega ta ich gburowatość nie umiał nic powiedzieć. ŻENADA!! Wierzę że rodowity mieszkaniec nie da się zbajerować takim prymitywnym hasełkom. Pozdrawiam wszystkich zameldowanych i płacących w Ząbkach podatki.,
   • bataher1 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 17.02.14, 12:42

    ========
    zabkowiak33 napisał(a):

    > Piszą różne dyrdymały "maca1974" taki matmir co nie mają zielonego pojęcia i ni
    > e wiedzą o co chodzi. Ja nie życzę sobie żeby jakiś człowiek który jest w MOIM
    > MIEŚCIE ZĄBKI tylko przelotem ,dopisywał się do list i decydował o ważnych spra
    > wach miasta w który nie jest zameldowany, ble ble ble....

    ========


    Oj, uśmiałem się mocno :-)
    Z takim podejściem do życia i innych ludzi to raczej oddział zamknięty lub jakieś wydzielone państwo ze szklaną kopułą bym Tobie polecał :-)

    Zgodnie z prawem - rozumiem że zostało zebranych minimum 10% podpisów aktualnie zameldowanych MIESZKAŃCÓW - więc dyskredytowaniem Pana Kalaty i jak to napisałeś "podopiecznych" - obrażasz ok 2500 ludzi. Dodatkowo rozpisując się w swoich słowach o pewnej Pani udowadniasz że jest Tobie całkowicie obce pojęcie męskości a dodatkowo jesteś moralnym zerem.

    Natomiast w kwestii Straży Miejskiej:
    - na przestrzeni lat nie wykonywali i nie wykonują swoich obowiązków. Nie sprawdzali umów śmieciowych w okresie gdy były wymagane, nie reagują na zaśmiecanie miasta, w większości nie reagują na wezwania do interwencji a swoim zachowaniem nie wzbudzają poczucia bezpieczeństwa. Wielokrotnie byłem światkiem karania pani sprzedającej kwiatki - gdy obok stała grupa młodzieńców pijących piwo w miejscu publicznym, której Straż się bała i odstąpiła od dalszej interwencji... Czy Straż Miejska jest tylko od tych prostych, nie wymagających zaangażowania spraw? Od fotoradaru i pilnowania prawidłowego parkowania? Od tych, które wskaże Pan Burmistrz a nie Mieszkańcy?
    Straż Miejska w Ząbkach to 13 osób - a spotkać je ciężko...
    Pójdę na referendum, podobnie jak moi sąsiedzi i zagłosuję zgodnie z tym co od lat obserwuję :-)
    Zachęcam mieszkańców do podobnego działania :-)
   • 0forumowicz Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 18.02.14, 11:09
    Odwróćmy pytanie i napiszcie co straż miejska robi dobrze ? Bo ja jeszcze nie zauważyłem . Obecność na "akademiach ku czci " to chyba ostatnio główna działalność . Nawet interweniować w sprawie spalonych śmieci nie potrafią . Bo od razu mówią kto zgłosił . Wlepiają mandaty pod szkołami jak sie na chwilka przystanie , a pod bazarkiem nie da się przejechać i nic sie tam nie dzieje ( bo nie ma właścicieli samochodów i to wymaga więcej zachodu żeby z nich ściągnąć)
    • ek.0 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 18.02.14, 11:54
     0forumowicz napisał:

     > Odwróćmy pytanie i napiszcie co straż miejska robi dobrze ?

     JA WIEM: Obija się
     • netgater Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 18.02.14, 13:47
      Tylko czy rozwiązaniem problemu będzie rozwiązanie Straży?

      Nasi politycy już tak mają: jak jakaś służba, urząd, komórka nie działa, to powołuje się nową. Tak jakby to coś zmieniało i pomagało. Tak robią ciągle w służbie zdrowia: powołali Kasy Chorych, odwołali, powołali NFZ, potem go scentralizowali, teraz chcą decetralizować (albo odwrotnie). Coś się poprawiło od tego? To samo zaczyna się ze SM w naszym mieście. SM powinna mieć zadania z których ktoś ich rozlicza, jak ich nie realizuje - to zmieniamy skład i próbujemy z nowym składem.

      Jak odwołamy SM, to czy powołamy w to miejsce "nową lepszą SM" czy tych zadań w zamian nikt nie będzie realizował (jeszcze gorszy scenariusz)? Proszę nie piszcie naiwnie że Policja się tym zajmie, bo to mrzonki.

      --------------------------------------------------------------
      • referendum_zabki Alternatywa dla Straży Miejskiej? 19.02.14, 08:35
       Kilka dni temu pan radny Tomasz Kalata opublikował w internecie tekst, z którego wynika, że istnieje inne, lepsze rozwiązanie niż utrzymywanie ząbkowskiej Straży Miejskiej.

       23 LUTEGO 2014 ROKU ODWOŁUJEMY STRAŻ MIEJSKĄ W ZĄBKACH

       Referendum w sprawie zlikwidowania ząbkowskiej Straży Miejskiej zbliża się wielkimi krokami. Za kilka dni, w niedzielę 23 lutego br., każdy Mieszkaniec, jeśli tylko będzie chciał, może... wyrazić swoją opinię na temat dalszego funkcjonowania tej jednostki organizacyjnej. Czy powinniśmy pójść i zagłosować za likwidacją? Ja uważam, że tak, i dlatego będę głosował „za”.
       Kilka tygodni temu pan Burmistrz w wieczornym wydaniu Kuriera Mazowieckiego powiedział, że Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Dariusz Działo poinformował go, że Miasto Ząbki nie ma najmniejszych szans na przydział dodatkowych funkcjonariuszy Policji w naszym komisariacie. Proszę Państwa, okazuje się, że jest to ewidentna nieprawda. Burmistrz, mam nadzieję, że niecelowo, wprowadza Ząbkowani w błąd. Aby nie dopuścić do rozwiązania swojej „przybocznej gwardii” posuwa się do głoszenia NIEPRAWDY!
       Otóż, Drodzy Państwo, na początku stycznia zapytałem się Pana nadinsp. Dariusza Działo m.in. o „czy w niedalekiej przyszłości będzie istniała możliwość zwiększenia stanu zatrudnienia Komisariatu Policji w Ząbkach przy ul. Górnośląskiej 30? Zapewne bardzo dobrze Pan wie, że Miasto Ząbki od kilkunastu lat przeżywa i doświadcza ogromnego napływu ludności. Powstają duże osiedla, które przyciągają ludność z całego kraju do osiedlania się w tej podwarszawskiej miejscowości. Mimo, iż Ząbki w swoich granicach zajmują tylko niewiele ponad 11 km2 (tak samo jak warszawska Dzielnica Praga Północ) to z dnia na dzień wzrasta tam liczba ludności. Obecnie zameldowanych w mieście jest prawie 30 tys. mieszkańców, a szacuje się, iż mieszka tam ok. 50 tys. Liczba ta wciąż wrasta.
       Czy wobec powyższego przewiduje się zwiększenie liczby Policjantów dla polepszenia bezpieczeństwa w Ząbkach, oraz czy możliwe jest utworzenie kilku, płatnych przez samorząd, dodatkowych policyjnych patroli w mieście?”

       Pan Komendant Stołeczny Policji udzielił mi, oczywiście, odpowiedzi i okazuje się, że nie jest tak jak widzi to Burmistrz. Wygląda na to, że w tym roku przyjętych zostanie na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji 462 nowych Policjantów. Na razie nie wiadomo ilu przyjdzie do Ząbek, ale samorząd już powinien prowadzić rozmowy, by nowych policjantów w naszym Mieście było jak najwięcej. Pan Komendant nadinsp. Działo jasno i wyraźnie oświadczył, że „odnośnie kwestii dodatkowych patroli policyjnych na terenie miasta Ząbki istnieje możliwość ich zwiększenia, ale właściwym w podejmowaniu decyzji jest Komendant Powiatowy Policji w Wołominie (i co bardzo ważne!) w porozumieniu z lokalnymi władzami samorządowymi.” A więc wniosek jest prosty: władze Ząbek muszą chcieć, aby w naszym Komisariacie nie było wakatów i było więcej Policjantów. Okazuje się jednak, że Burmistrz tego nie chce – woli pompować ogromne pieniądze w kilku Panów, którzy nie są w stanie w żaden sposób pilnować porządku w Ząbkach.

       Rozmawiałem również z wysokimi rangą urzędnikami w m.st. Warszawa. Powiem w skrócie: mam pomysł na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku w Mieście. Zrobimy to przy pomocy… Straży Miejskiej. Tak, tak, to nie pomyłka: Straży Miejskiej! Jako Miasto Ząbki podpiszemy z Miastem Stołecznym Warszawa porozumienie, na mocy którego warszawskie jednostki Straży Miejskiej będą, w nocy, niedziele i święta także, mogły pracować na terenie Miasta Ząbki. Wynegocjować trzeba tylko cenę i inne szczegóły. W wielkim skrócie tak to wygląda.
       Okazuje się, że można zdobyć więcej policjantów, korzystać z ogromnych, bardziej doświadczonych struktur SM z sąsiedniej Warszawy. Tylko trzeba chcieć – a Burmistrz najwyraźniej nie chce i wprowadza ludzi w błąd. Jaki on ma cel w tym, aby za 1,2 mln zł utrzymywać kilku Strażników? Czyżby to byli jego….? Niewiem, mam nadzieję, że tak nie jest!
       Panie Burmistrzu, ZADBAJMY O NASZE MIASTO! Co Pan na to?

       Tomasz Kalata
       Radny Miasta Zabki
       Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej
       www.facebook.com/#!/kalata.tomasz
       tomaszkalata.blog.onet.pl/
       www.referendum.info.pl/
       • sibeliuss Re: Alternatywa dla Straży Miejskiej? 19.02.14, 09:54
        Samemu o sobie pisać "pan radny" to dość śmiałe posunięcie.
       • 0mike0 Re: Alternatywa dla Straży Miejskiej? 19.02.14, 10:18
        A SM Warszawy będzie robić to charytatywnie lub za symboliczną złotówkę? Proszę o przedstawienie wstępnego kosztorysu. Podsumowując wszystkie zatrudnione firmy i obsługę zastępującą SM i podać różnice w kosztach. Oprócz zbędnego gadania proszę o konkrety. Jeśli odpowiedz będzie zasadna pójdę zagłosować za odwołaniem.
        PS. Fajny sposób na kampanie
        • zambek Re: Alternatywa dla Straży Miejskiej? 19.02.14, 22:34
         0mike0 napisał(a):

         > A SM Warszawy będzie robić to charytatywnie lub za symboliczną złotówkę? Proszę
         > o przedstawienie wstępnego kosztorysu. Podsumowując wszystkie zatrudnione firm
         > y i obsługę zastępującą SM i podać różnice w kosztach. Oprócz zbędnego gadania
         > proszę o konkrety. Jeśli odpowiedz będzie zasadna pójdę zagłosować za odwołanie
         > m.
         > PS. Fajny sposób na kampanie

         Mam takie same odczucia. Ale sam pomysł zastąpienia SM z Ząbek, warszawską nie jest taki zły. Moim zdaniem profesjonalizm, ale też i restrykcyjność działań strażników w Warszawie jest wyższa. Tylko jak zwykle brakuje konkretów. Pan Kalata rzucił hasło i na tym skończył. Ogólniki, hasła i deklaracje, nic więcej. Ja chciałbym się dowiedzieć, ile może kosztować ta warszawska przyjemność. Nawet poprzez porównanie kosztów funkcjonowania obu straży w przeliczeniu na jednego strażnika, czy godzinę pracy. Bez tego Pan Kalata jest mało wiarygodny, w tym co pisze.
         • jestem.za23 Re: Alternatywa dla Straży Miejskiej? 20.02.14, 15:10
          Super pomysł Warszawska Straż do Ząbek
          Widzę że ktoś nie ma pomysłu na życie
          Jedno proste pytanie co to da
          Czy w Warszawie są lepsi strażnicy może ?
          A myślcie gdzie pójdą „nasi strażnicy” do Warszawy i pewnie wrócą do Ząbek w rejon bo znają miasto Gratulacje
  • zabkowiak33 Re: Referendum. Zlikwidujmy Straż Miejską w Ząbka 19.02.14, 19:44
   Szanowny sibelius, nikt na żadne pytanie Ci nie odpowie, chyba ,że agresją. Pan Kalata nie ma pojęcia o zadaniach Straży i o godzinach pracy, a wystarczy wykręcić numer do Straży automat poinformuje dokładnie o godzinach pracy, pracują od 7 do 22 od poniedziałku do piątku. w soboty, niedziele i święta pracują we wspólnych patrolach z Policją i wte dni należy dzwonić pod podany numer komisariatu Policji w Ząbkach, gdyż patrole podlegają Dyżurnemu Komisariatu Policji ,który nimi zawiaduje. jakie to proste ha ,ha, ha. dla Pana Kalaty widać za trudne?. Następny Oforumowicz napisał , iż wlepiają mandaty pod szkołami, tylko komu wlepiają? tym co maja za nic czyjąś pracę i wszystkie przepisy ruchu drogowego., bo kto ? zrył te wszystkie trawniki wokół szkoły Podstawowej nr1 i wyglądają jakby stado dzików robaków szukało. przecież to jest zniszczenie ludzkiej pracy i poniesionych nakładów , kto by chciał żeby na jego trawniku ktoś parkował i taki chlewik zostawił?
   • marek_greda Do zabkowiaka33, czyli Pana Dominika Manowskiego 19.02.14, 22:17
    Panie Manowski, bo tak się zabkowiaku33 nazywasz. Masz na imię Dominik.
    To, że burmistrz pozwala ci na bieganie z odpalonymi racami po mieście, również to, że obklejasz ząbkowskie słupy wlepkami z napisem 'nie czytam wyborczej, nie oglądam tvnu i nie lubię po' nie interesuje mnie. Świadczy to tylko o twoim braku wychowania. Ale tego, że nawyzywałeś i bezwstydnie obraziłeś w sobotę pod kauflandem narzeczoną mojego brata ci nie zapomnę. Przeproś.

    I mam nadzieję, że pan Kalata nie puści ci płazem tego co o nim za brednie tu wypisujesz. Mam nadzieję, że złoży pozew do sądu. Ty zostałeś już namierzony.

    Nie masz zielonego pojęcia o funcjonowaniu straży w ząbkach.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka