Dodaj do ulubionych

~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~

  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 23.06.20, 17:32
   Prezydent Andrzej Duda jest przekonany, że jego nagła waszyngtońska wizyta zwiększa szanse na reelekcję. Może jednak nie? – wątpi ekonomista i polityk.
   Racja stanu polega na zapewnianiu warunków bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju własnego narodu i państwa. W każdych okolicznościach jest to kategoria kontekstowa, której precyzowanie musi uwzględniać nie tylko doraźną sytuację geopolityczną i jej ekonomiczne implikacje, lecz również długookresowe megatrendy kształtujące przyszłość świata. Politycy – a już zwłaszcza ci spośród nich, którzy aspirują do roli mężów stanu – muszą wykazywać się zdolnością dalekosiężnego spojrzenia i odpowiedzialnością, muszą mieć zarówno wyczucie czasów, w których żyjemy, jak i wyobraźnię co może się dziać w przyszłości. Także tej daleko wykraczającej za ich urzędowe kadencje.
   POLSKA RACJA STANU
   Polska racja stanu wyraża się w dbałości o zagwarantowanie ustrojowych i materialnych warunków funkcjonowania państwa i gospodarki w interesie dobra wspólnego. Piecza ta musi być pragmatyczna i skuteczna, a nie werbalna i deklaratywna. Od przemówień na wiecach i wpisów na Twitterze dobrobyt się nie poprawia, od stosownych reform i mądrych działań – tak. Gdy tych pierwszych jest nadmiar, a tych drugich niedostatek, tracimy czas, nie wykorzystujemy szans, sytuacja miast poprawiać, pogarsza się. Jeśli nie bezwzględnie, to na pewno relatywnie; mogło być lepiej, ale nie jest.
   Nasza racja stanu – podobnie jak i każdego innego państwa – jest zdeterminowana w pierwszej kolejności osiągniętym poziomem rozwoju oraz bliższym i dalszym otoczeniem. Współcześnie miejsce Polski na mapie to wygrana historii. O ile przez wieki położenie tu – na środkowoeuropejskich nizinach, w sąsiedztwie nieprzyjaznych czy wręcz wrogich nam państw – było swoistym przekleństwem, o tyle teraz znaleźć się na styku Wschodu z Zachodem, którego w pełni zintegrowaną częścią staliśmy się podczas ostatniego pokolenia, to ogromna szansa na dynamiczny rozwój. Do tego wszak potrzebna jest strategia dla Polski opierająca się na dobrze pojmowanej racji stanu, a nie na jej zaprzeczeniu.
   Sąsiedztwo z jednej strony Niemiec i dalej Zachodu, a z drugiej Rosji i dalej Wschodu, to zważywszy na całokształt sytuacji geopolitycznej dogodne warunki do dalszego rozwoju. Trzeba je wszakże chcieć i umieć wykorzystać. A tego polityka żadnej z post-solidarnościowych partii, a już w szczególności Prawo i Sprawiedliwość nie czyni w należyty sposób. Trzeba bowiem intensyfikować współpracę gospodarczą nie tylko z Zachodem i stamtąd przyciągać bezpośrednie inwestycje, lecz także ze Wschodem, zwłaszcza z Rosją i Chinami. Tym bardziej, że jedna ma ogrom potrzebnych nam surowców, drugie poszukiwane u nas produkty, technologie i kapitał, a oba kraje chłonne rynki na nasze towary. Podsycanie rusofobii i sinofobii, jakże nagminne w polskim politykowaniu, jest sprzeczne z naszymi interesami, szkodzi bowiem narodowemu bezpieczeństwu i utrudnia rozwój gospodarczy. Immanentny aspekt ekonomicznej racji stanu to szerokie otwarcie gospodarki na wymianę handlową i współpracę z całym światem, nie tylko z bliską nam w tej epoce ideowo i kulturowo jego częścią.
   Kluczowym ogniwem polskiej racji stanu jest wspomaganie procesu integracji europejskiej i wykorzystywanie go na rzecz własnego rozwoju. Integrację europejską trzeba wzmacniać, a nie osłabiać poprzez a to rozmaite koncepcje grupy wyszehradzkiej, oczywiście z megalomańską Polską na czele, a to pomysł tzw. Trójmorza traktowanego jako czynnik osłabiania instytucjonalnej i politycznej zwartości Unii Europejskiej. Nie dlatego Donald Trump jako prezydent USA jedną ze swych pierwszych zagranicznych wizyt złożył w Warszawie, że ceni i szanuje Polskę – bo nie cechuje go i jego polityki ani jedno, ani drugie – ale ponieważ doradcy wytłumaczyli mu, iż projekt Trójmorza, choć tak naprawdę bez przyszłości, może być instrumentem osłabiania integracji europejskiej. A na tym prezydentowi Trumpowi akurat zależy. Według jego mniemania wszystko, co komplikuje innym sytuację, poprawia szansę na uczynienie Ameryki „great again!”. Im inni słabsi, tym my silniejsi. Nawet gdyby tak było – a nie jest – to niech martwi się o to amerykański prezydent, a polski niech troszczy się nie o jego, a o polską rację stanu.
   Konsekwentnie uważam, że w kategoriach długookresowych – a racja stanu tego właśnie dotyczy – interesy Polski będą miały się lepiej, jeśli przystąpimy do wspólnego obszaru walutowego euro. Nie chodzi tylko o wagę polityczną tego kolejnego etapu integracji europejskiej, lecz głównie o korzyści gospodarcze. O ile można jeszcze pojąć odkładanie tego projektu „na potem”, o tyle żenujący jest pogląd, głoszony również przez prezydenta Andrzeja Dudę, że sprawę podejmiemy, jak zrównają się płace w Polsce z wynagrodzeniami w Niemczech. Takie traktowanie sprawy też jest sprzeczne z racją stanu, gdyż osłabia nasze możliwości rozwojowe, bo wprowadzenie euro (przy właściwym kursie, co zawsze podkreślam) skracałoby okres doganiania krajów od nas bogatszych.
   • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 23.06.20, 17:37

    Sąsiedztwo z jednej strony Niemiec i dalej Zachodu, a z drugiej Rosji i dalej Wschodu, to zważywszy na całokształt sytuacji geopolitycznej dogodne warunki do dalszego rozwoju. Trzeba je wszakże chcieć i umieć wykorzystać. A tego polityka żadnej z post-solidarnościowych partii, a już w szczególności Prawo i Sprawiedliwość nie czyni w należyty sposób. Trzeba bowiem intensyfikować współpracę gospodarczą nie tylko z Zachodem i stamtąd przyciągać bezpośrednie inwestycje, lecz także ze Wschodem, zwłaszcza z Rosją i Chinami. Tym bardziej, że jedna ma ogrom potrzebnych nam surowców, drugie poszukiwane u nas produkty, technologie i kapitał, a oba kraje chłonne rynki na nasze towary. Podsycanie rusofobii i sinofobii, jakże nagminne w polskim politykowaniu, jest sprzeczne z naszymi interesami, szkodzi bowiem narodowemu bezpieczeństwu i utrudnia rozwój gospodarczy. Immanentny aspekt ekonomicznej racji stanu to szerokie otwarcie gospodarki na wymianę handlową i współpracę z całym światem, nie tylko z bliską nam w tej epoce ideowo i kulturowo jego częścią.
    Kluczowym ogniwem polskiej racji stanu jest wspomaganie procesu integracji europejskiej i wykorzystywanie go na rzecz własnego rozwoju. Integrację europejską trzeba wzmacniać, a nie osłabiać poprzez a to rozmaite koncepcje grupy wyszehradzkiej, oczywiście z megalomańską Polską na czele, a to pomysł tzw. Trójmorza traktowanego jako czynnik osłabiania instytucjonalnej i politycznej zwartości Unii Europejskiej. Nie dlatego Donald Trump jako prezydent USA jedną ze swych pierwszych zagranicznych wizyt złożył w Warszawie, że ceni i szanuje Polskę – bo nie cechuje go i jego polityki ani jedno, ani drugie – ale ponieważ doradcy wytłumaczyli mu, iż projekt Trójmorza, choć tak naprawdę bez przyszłości, może być instrumentem osłabiania integracji europejskiej. A na tym prezydentowi Trumpowi akurat zależy. Według jego mniemania wszystko, co komplikuje innym sytuację, poprawia szansę na uczynienie Ameryki „great again!”. Im inni słabsi, tym my silniejsi. Nawet gdyby tak było – a nie jest – to niech martwi się o to amerykański prezydent, a polski niech troszczy się nie o jego, a o polską rację stanu.
    Konsekwentnie uważam, że w kategoriach długookresowych – a racja stanu tego właśnie dotyczy – interesy Polski będą miały się lepiej, jeśli przystąpimy do wspólnego obszaru walutowego euro. Nie chodzi tylko o wagę polityczną tego kolejnego etapu integracji europejskiej, lecz głównie o korzyści gospodarcze. O ile można jeszcze pojąć odkładanie tego projektu „na potem”, o tyle żenujący jest pogląd, głoszony również przez prezydenta Andrzeja Dudę, że sprawę podejmiemy, jak zrównają się płace w Polsce z wynagrodzeniami w Niemczech. Takie traktowanie sprawy też jest sprzeczne z racją stanu, gdyż osłabia nasze możliwości rozwojowe, bo wprowadzenie euro (przy właściwym kursie, co zawsze podkreślam) skracałoby okres doganiania krajów od nas bogatszych.
    PRESTIŻ POLSKI
    W ostatnich latach prestiż Polski wiele ucierpiał. Nie dlatego, że nas na świecie nie lubią i ktoś obcy chce nas jakoby osłabiać, ale ponieważ psują opinie o nas samych liczne wypowiedzi i zachowania rodzimych polityków. Okres pięcioletnich rządów PiS-u i prezydenta Dudy zapisuje się pod tym względem dobitnie. To znamienne, ale w tym czasie najbardziej na świecie opiniotwórczy w profesjonalnych sferach biznesu i gospodarki anglo-amerykański tygodnik „The Economist” nie napisał nic korzystnego o Polsce. Trudno, acz o gospodarce, która jest jedną z lepszych stron naszej rzeczywistości, mógłby. Jednakże nasi władcy dostarczają tyle ciekawych materiałów z innych sfer życia publicznego, że jest o czym pisać – od nierespektowania Konstytucji przez Prezydenta Państwa do padania koni w elitarnej stadninie, od nietolerancji wobec mniejszości seksualnych do klerykalizacji życia publicznego, od manipulacji publicznymi mediami do chorobliwego antykomunizmu bez komunistów, od wyrąbywania Puszczy Białowiejskiej do odrąbywania Mierzei Wiślanej.
    Nierzadkie bezkrytyczne naśladowanie Zachodu, widoczne choćby w zachwaszczaniu języka polskiego; rozdęte partyjniactwo, także w sprawach, w których ewidentnie chodzić powinno o wspólne dobro; emocjonalne zachowania i idące w ślad za tym bulwersujące wypowiedzi prominentów sceny politycznej; seria nieracjonalnych posunięć i zaniechań w polityce zagranicznej – to wszystko jest wbrew polskiej racji stanu. Czasami wypadałoby kierować się po prostu zdrowym rozsądkiem i uczciwością (zalicza się do niej też szczerość i prawdomówność), ale racja stanu to dużo więcej. Wymaga jeszcze mądrego patriotyzmu. Ale czy patriotyzm może być niemądry? Niestety tak. Tak jest wtedy, gdy myli się go z nieroztropnością, bo do tego w epoce nieodwracalnej globalizacji gospodarki i informacji, kultury i nauki, sportu i turystyki kwalifikują się protekcjonizm, populizm, nacjonalizm, ksenofobia i szowinizm.
    Tak oto Polska, która jeszcze niedawno cieszyła się za granicami prestiżem – być może nawet większym niż na to zasługiwała, teraz ma go dużo mniej, niż obiektywnie na to zapracowała. Ale pracują też elity polityczne, w tym Pan Prezydent, mamy zatem tego efekty.

    Do Białego Domu na zawołanie
    Są mężowie stanu, którzy nie lecą do Waszyngtonu na zawołanie amerykańskiego prezydenta. Kanclerz Angela Merkel odmówiła złożenia wizyty w Białym Domu zwoływanej pod pretekstem spotkania przywódców krajów G-7, gdyż podporządkowuje swoją agendę sprawom Niemiec, a nie hamowaniu spadku poparcia starającego się o reelekcją prezydenta USA. Prezydent Polski melduje się na wezwanie. Obaj prezydenci traktują to spotkanie instrumentalnie jako element prowadzonych kampanii wyborczych, wierząc, że pomoże im w zabiegach o utrzymanie stanowiska.
    Biały Dom w komunikacie o nagłym przyjeździe polskiego prezydenta informuje o planowanych tematach rozmów: „Prezydenci będą omawiać dalsze wzmacnianie współpracy w zakresie obronności, handlu, energii i bezpieczeństwa telekomunikacyjnego”. Żadne to zaskoczenie, bo w każdym z nich chodzi o amerykańskie interesy polityczne i gospodarcze, którym Polska ma podporządkować swoje długofalowe interesy. Wiadomo czego dotyczą sprawy energii. Chodzi o zwiększenie zakupu niekonkurencyjnego amerykańskiego gazu, LNG, w zamian za zmniejszenie importu z Rosji. W tym też celu już od kilku lat Polska współdziała z USA w skądinąd skazanych na niepowodzenie próbach storpedowania rosyjsko-niemieckiego projektu podmorskiego gazociągu Nord Stream 2. To nic, że koniec końców zapłacimy trochę drożej za energię, ale za to ile będziemy słyszeć o zwiększonym „bezpieczeństwie energetycznym” Polski i dzięki nam całej Europy! Zwiększą się za to zyski amerykańskich firm energetycznych, także tych, które sowicie finansują show wyborczy prezydenta Trumpa. Zamiast poprawiać, psuje to nam jeszcze bardziej i tak już fatalne stosunki z Rosją. To wbrew polskiej racji stanu.
    Co zaś tyczy się „bezpieczeństwa telekomunikacyjnego”, to chodzi przede wszystkim o blokowanie dostępu do europejskiego rynku chińskim firmom high-tech, zwłaszcza Huawei, które dysponuje najlepszą technologią szybkiego internetu piątej generacji, 5G. Amerykańskie firmy nie potrafią sprostać chińskiej konkurencji, uciekają się więc do protekcjonizmu i swoistych transakcji wiązanych. Dotyczy to też innych krajów, które w tej sprawie szantażuje prezydent Trump, w tym tak znaczących jak Wielka Brytania, której grozi się zablokowaniem sprzedaży myśliwców F-35, oraz Włochy, które w przypadku akceptacji oferty Huawei miałaby być odcięte od dostępu do NATO-wskich informacji wywiadowczych. To nic, że to nie sprzyja tak pożądanemu rozwojowi współpracy gospodarczej z Chinami. To nic, że w rezultacie później uzyskamy dostęp do szybkiego internetu i będziemy za niego płacić drożej. Przecież to zwiększy nasze „bezpieczeństwo telekomunikacyjnym”… Taka polityka jest wbrew polskiej racji stanu.
    OBCE WOJSKA NA POLSKIEJ ZIEMI
    Większość państw NATO słusznie nie przeznacza na wydatki wojskowe 2 proc. dochodu narodowego, bo są świadome rzeczywisty
    • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 23.06.20, 17:41
     Większość państw NATO słusznie nie przeznacza na wydatki wojskowe 2 proc. dochodu narodowego, bo są świadome rzeczywistych priorytetów społecznych i gospodarczych, takich jak ochrona zdrowia i inwestycje w kapitał ludzki, troska o środowisko naturalne i inwestycje w infrastrukturę. Ale są i takie jak Polska, które pod naciskiem amerykańskim w swojej gorliwości chętnie marnuje coraz więcej środków publicznych. W tym roku jest to już 2,1 proc. PKB, za kilka lat ma być aż 2,5 proc. Oczywiście, niebłaha część idzie na zakup amerykańskiej broni. Nie trzeba dodawać, że tamtejsze koncerny zbrojeniowe niemniej sowicie niż te energetyczne wspierają starania prezydenta Trumpa o kolejne cztery lata w Białym Domu. Niemcy nie zamierzają przepłacać za amerykański gaz i podnosić swych wydatków wojskowych do 2 proc. PKB, więc prezydent USA ogłasza, że wycofa stamtąd 9500 żołnierzy.
     I oto Polska – a dokładniej jej władcy – ponawiają gotowość przyjęcia wielu z nich na swojej ziemi. Co więcej, prezydent Duda deklaruje gotowość do wydatkowaniem na ten cel z naszego budżetu prawie 10 miliardów złotych! W ten sposób prezydent Trump, którego tak naprawdę Polska nie obchodzi, chce za jednym zamachem osiągnąć trzy cele: zrobić dobrze swojemu, jakże wpływowemu lobby militarno-przemysłowo-politycznemu, ukarać Niemcy i dokuczyć Rosji. W sposób oczywisty bowiem realokacja amerykańskich wojsk bliżej jej granic potraktowana zostanie jako prowokacja, której Rosja nie pozostawi bez odpowiedzi.
     Prezydent Duda jest przekonany, że jego nagła waszyngtońska wizyta zwiększa szanse na reelekcję. Może jednak nie? Może jednak dotrze do świadomości społecznej, że działa on wbrew polskiej racji stanu, czyli także na szkodę swoich wyborców. Notabene, tylko jeden z kandydatów do najwyższego urzędu w państwie wyraźnie opowiada się przeciwko nieracjonalnym wydatkom wojskowym i sprowadzaniu obcej armii na ojczystą ziemię. Pozostali nie rozumieją istoty sprawy, czy najzwyczajniej się boją? Tchórze nie nadają się na mężów stanu.
     Gdyby prezydent Polski takowym był, to na scenie krajowej zażądałby obecnie – zwłaszcza w obliczu ogromnego kryzysu wywołanego zarazą – zamrożenia wydatków wojskowych i przesunięcia kwoty ich planowanego przyrostu na cele społeczne i rozwojowe. Na scenie międzynarodowej zaś wezwałby innych mężów stanu do pójścia podobnym śladem. W ten sposób z polskiej inicjatywy rozpocząć mógłby się tak potrzebny światu dialog o konieczności przerwania spirali zbrojeń i jej odwróceniu.
     Czyż to nie kuriozalne, że naród może ponownie wybrać na prezydenta kogoś, kto nie służy narodowej racji stanu? Może, nie musi…
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 23.06.20, 18:47
   https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/104708627_4201868239886487_1214005964229858118_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoibCJ9&_nc_ohc=aGNHcluqpZYAX_VCbZf&_nc_ht=scontent-atl3-1.xx&_nc_tp=14&oh=b4e5d1ea9021b3de8cba65fd3a98a179&oe=5F16C8F8seremine napisała:

   >
   >
   > W tej dramatycznej, epidemicznej sytuacji
   > - Sejm odrzucił niezbędne poprawki Senatu: ☹️
   > ❌20 mld zł ze środków UE na poprawę sytuacji finansowej służby zdrowia (zabezpi
   > eczenie medyczne, respiratory, dodatkowe wynagrodzenia),
   > ❌testy dla służb medycznych: lekarzy, ratowników, pielęgniarzy, laborantów, san
   > itariuszy, pielęgniarek
   >
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 05:45
   Madeleine Albright1 ZDJĘCIE
   Madeleine Albright (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)
   - Ta wizyta to błąd - tak Madeline Albright, była Sekretarz Stanu ocenia przylot polskiego prezydenta do USA na cztery dni przed wyborami w Polsce. To kolejny głos krytykujący zaproszenie Dudy przez Donalda Trumpa

   - Jest jasne, że zaproszenie [prezydenta Andrzeja Dudy] do Białego Domu, na kilka dni przed polskimi wyborami, będzie w obydwu krajach wykorzystane w partyjnych celach. Co więcej zostało ono wystosowane akurat w momencie, gdy partia rządząca w Polsce podważa praworządność, atakuje niezależne media i grupy mniejszościowe, w tym, co niedawno miało miejsce, wspólnotę LGBT w Polsce. Tego typu działania grożą, że Polska będzie słabszym sojusznikiem USA w dziedzinie bezpieczeństwa i słabszym członkiem NATO. Dlatego martwi mnie to, że dwóch prezydentów podobno rozmawia o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce kosztem Niemiec. Członkowie amerykańskich sił zbrojnych nigdy nie powinni być używani jako pionki w politycznej grze – czytamy w oświadczeniu Albright przesłanym do redakcji „Wyborczej”.
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 05:55
   Jak poinformował PAP Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta, w Waszyngtonie planowane jest spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w cztery oczy. Oprócz tego mają się odbyć rozmowy plenarne delegacji obu krajów oraz wspólne oświadczenie prezydentów.

   Prezydentowi będą towarzyszyć szefowie MON Mariusz Błaszczak oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Paweł Soloch.

   Spotkanie prezydenta Polski USA ma potrwać niecałe pół godziny. Z kolei delegacje będą ze sobą dyskutować przez 45 minut. Na godzinę 21:30 czasu polskiego zaplanowano konferencję prasową.
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 07:18
   Radosław Sikorski, były przełożony Waszczykowskiego komentuje wizytę Andrzeja Dudy w USA

   – Nie wiem, do czego rząd go upoważnił. To rząd prowadzi w Polsce politykę zagraniczną. Jeśli tam miałyby nastąpić jakieś decyzje czy umowy, to rząd musiałby go do tego upoważnić a o niczym takim się nie słyszy – komentuje Sikorski w radio ZET.

   – Wizyta jest bardzo odważna, bo prawie wszyscy rozmówcy Donalda Trumpa później żałują. On gra wyłącznie na siebie i bardzo często prowadzi do kłopotów politycznych dla swoich rozmówców

   „PiS jest w desperacji i kładzie wszystko na jedną szalę”, decydując się na wizytę Dudy w USA. – Obydwaj panowie są w kłopotach – Trump jest daleko za Bidenem. Dynamika Dudy też jest zła, bo już są sondaże, w których Trzaskowski go wyprzedza – dodał polityk.
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 16:45
   SCIEMA LOT-u
   45 min. temu
   polskie linie lotnicze L O T sa winne podroznym ok. pol miliarda zlotych/ 500 milionow...
   czekamy na zwrot pieniedzy za nie zrealizowane uslugi lotu....... wladze firmy nic sobie z tego nie robia.........
   tlumacza, ze zwrot nastepuje powoli......to nie jest prawda.......
   ludzie juz w marcu zazadali zwrotu pieniedzy, a wladze LOT -u dzisiaj tlumacza, ze beda zwracali systematycznie.......
   a co wladze LOT robily przez te 3 miesiace.............. inne linie lotnicze prawie natychmiast dokonywaly zwrotu pieniedzy za niewykorzystane bilety.......
   Pisowski nominat Mielczarski doprowadzil LOT do bankructwa , a boja sie tego glosno powiedziec.......
   chca oglosic upadlosc firmy i dlatego nie chca zwracac za niewykorzystane bilety..
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 16:50
   TVP znów uderza w Rafała Trzaskowskiego. Tym razem atakuje go za znajomość języków obcych. Zdaniem przedstawicieli telewizji publicznej, publiczne wypowiedzi kandydata KO w językach angielskim i francuskim, świadczą o jego pogardzie dla innych oraz "trudnościach z wyrażaniem myśli po polsku...co za durnoty TVP prawi...
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 17:21
   https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/104940801_1240200619678907_2555584394763845767_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoibCJ9&_nc_ohc=cdliBGZI3CwAX9RvSXR&_nc_ht=scontent-atl3-1.xx&_nc_tp=14&oh=b1fdff1666553a6035ef89c7b1cbb1b6&oe=5F1852ACTVP znów uderza w Rafała Trzaskowskiego. Tym razem atakuje go za znajomość języków obcych. Zdaniem przedstawicieli telewizji publicznej, publiczne wypowiedzi kandydata KO w językach angielskim i francuskim, świadczą o jego pogardzie dla innych oraz "trudnościach z wyrażaniem myśli po polsku...co za durnoty TVP prawi...
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 17:37
   Ks. Wacław Buryła na politycznym wiecu poparcia dla Andrzeja Dudy pytał czy da się posłom opozycji odebrać polskie obywatelstwo....(sic!)
   Ks. Wacław Buryła na politycznym wiecu poparcia dla Andrzeja Dudy pytał czy da się posłom opozycji odebrać polskie obywatelstwo. (Fb Prawo i Sprawiedliwość w Miliczu)
   Wybory prezydenckie 2020. Ks. Wacław Buryła, katecheta europosłanki PiS Beaty Kempy, nie tylko brał aktywny udział w wiecu poparcia dla Andrzeja Dudy. W politycznym wystąpieniu zapytał, czy posłom opozycji można odebrać polskie obywatelstwo.

   O matko!
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 17:42
   https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/105522175_10207672729491898_6687624921754571138_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=ca434c&efg=eyJpIjoibCJ9&_nc_ohc=vANhq8pSQVEAX_Td0G2&_nc_ht=scontent-atl3-1.xx&_nc_tp=14&oh=9c4ed479c2b196def77c4e75e818f20e&oe=5F17FFA4seremine napisała:

   >
   >
   > W tej dramatycznej, epidemicznej sytuacji
   > - Sejm odrzucił niezbędne poprawki Senatu: ☹️
   > ❌20 mld zł ze środków UE na poprawę sytuacji finansowej służby zdrowia (zabezpi
   > eczenie medyczne, respiratory, dodatkowe wynagrodzenia),
   > ❌testy dla służb medycznych: lekarzy, ratowników, pielęgniarzy, laborantów, san
   > itariuszy, pielęgniarek
   >
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 17:49
   Pułapka Donalda Trumpa
   "Dziennik Gazeta Prawna" twierdzi, że środowe rozmowy będą dotyczyć przeniesienia do Polski dwóch tysięcy amerykańskich żołnierzy. Do naszego kraju ma też zostać przebazowanych z Niemiec trzydzieści samolotów F-16.
   Jak przekonywał w TOK FM Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i Niemiec, nie zależy od obecności określonej liczby amerykańskich żołnierzy. – Tylko od wiarygodności i sprawności NATO. A to, co robi Donald Trump, czyli nie konsultuje z nikim swoich planów, osłabia wiarę w Sojusz Północnoatlantycki. To jest główny problem, który dotyka bardziej Europejczyków niż Amerykanów – wskazywał ekspert.
   Wskazywał też na błędy, które popełnił w tej sprawie prezydent Andrzej Duda. – Nie było żadnych rozmów z partnerami europejskimi, poza połączeniem telefonicznym z szefem NATO. Oferta Trumpa to pewna pułapka. Wplątujemy się w niedobrą grę z punktu widzenia własnego bezpieczeństwa. Polska powinna przykładać dużą wagę do dyskusji na ten temat w Europie. Takie zachowanie powoduje ryzyko, że Francja i Niemcy przekonają się jeszcze bardziej, że Trump jest nieobliczalny w sprawie Europy. Wtedy mogą szukać innych rozwiązań, np. rozmawiać z Rosją o architekturze bezpieczeństwa, bo uznają, że tego wymaga sytuacja - wyjaśniał Piotr Buras.
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 18:20
   Za żarty z prezydenta będzie grozić kara do roku pozbawienia wolności.

   – Co ciekawe, nie jest też w żadnym wypadku rozwiązaniem nieznanym polskiemu prawu karnemu. Art 37a kodeksu karnego wprowadzony przez tarczę antykryzysowa 4.0 jest niczym innym, jak wskrzeszeniem art 55 kodeksu karnego z 1969 r. Z tą różnicą, że przepis z PRL rodem jest mimo wszystko zauważalnie łagodniejszy – zauważył prawnik Rafał Chabasiński z Bezprawnik.pl.
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 21:05
   Zgromadzeni trzymają transparenty z napisami “Stop Homofobii”, “Wstyd, panie Duda” oraz flagi Unii Europejskiej i w kolorach tęczy. Część Polaków przyjechała z Nowego Jorku i Chicago. Tłumaczą, że protestują przeciwko wizycie Andrzeja Duda w Białym Domu w ostatnich dniach kampanii prezydenckiej w Polsce. Mówią też, że w związku z ostatnimi wypowiedziami prezydenta Dudy na temat LGBT jest im wstyd za nasz kraj.
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 24.06.20, 22:51

   "Oczekuję od Pana, że w komunikacie ze spotkania z Prezydentem Stanów Zjednoczonych padnie jednoznaczna deklaracja, że nie ma teraz, ani w przyszłości planów przenoszenia amerykańskiej broni atomowej na teren Polski. To zwiększyłoby niebezpieczeństwo wrogiego uderzenia na terytorium naszego kraju" - pisze w liście do Andrzeja Dudy Rafał Trzaskowski
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 25.06.20, 14:11
   zarobił "pan Jacek". To asystent i były kierowca Jarosława Kaczyńskiego
   Ponad 200 tysięcy złotych – tyle zarobił w ubiegłym roku Jacek Cieślikowski. To wieloletni, najbliższy współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, nazywany jego kierowcą, asystentem i osobistym ochroniarzem. To z namaszczenia prezesa PiS Cieślikowski zasiada w zarządzie spółki "Srebrna", pełni też funkcję radnego w Radzie Warszawy.
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 25.06.20, 14:18
   Były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenia, że wizyta polityka w Białym Domu 4 dni przed wyborami jest "zgrzytem i złym pomysłem". W jego ocenie Andrzej Duda jest wykorzystywany przez Donalda Trumpa do rozgrywki z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. W ten sposób Trump próbuje wygrać wyścig o reelekcję w nadchodzących w USA wyborach
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 25.06.20, 19:53
   https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/106001561_10156965393726432_141307416731928597_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=ca434c&efg=eyJpIjoibCJ9&_nc_ohc=VWPmgVUPp_gAX_AqGSb&_nc_ht=scontent-atl3-1.xx&_nc_tp=14&oh=bbd6e5b70dd18d9f9dae55467b4ad586&oe=5F1ADEABseremine napisała:

   >
   >
   > W tej dramatycznej, epidemicznej sytuacji
   > - Sejm odrzucił niezbędne poprawki Senatu: ☹️
   > ❌20 mld zł ze środków UE na poprawę sytuacji finansowej służby zdrowia (zabezpi
   > eczenie medyczne, respiratory, dodatkowe wynagrodzenia),
   > ❌testy dla służb medycznych: lekarzy, ratowników, pielęgniarzy, laborantów, san
   > itariuszy, pielęgniarek
   >
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 26.06.20, 17:30
   „COVID-19 zaatakował bankomaty” - donosi piątkowy „Puls Biznesu”. Właściciele sieci bankomatów wprowadzają limity jednorazowych wypłat, a PKO BP, dysponujący największą siecią własnych bankomatów, rozważa ograniczenia dla obcych klientów.

   Polacy tuż przed i już po okresie lockdownu oraz zamrożenia gospodarki wypłacili ogromne kwoty, które trzymają w domach. „Dla sieci bankomatów jest to prawdziwy dramat” - ocenia „PB”. Dlatego też, by zwiększyć rentowność biznesu, przed dwoma tygodniami największy niezależny operator bankomatów Euronet wprowadził limit jednorazowej transakcji w wysokości tysiąca złotych.

   "Niedługo potem w ślady konkurenta poszła druga niebankowa sieć - Planet Cash, ustalając ograniczenia w tej samej wysokości" – dodaje dziennik. W przypadku Planet Cash limity nie obowiązują klientów banków: ING, Getin, BNP Paribas, BPS i mBank.
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 26.06.20, 19:19
   Kogo Polacy wybiorą w drugiej turze? Ekspert wskazuje, kto zdecyduje
   Wybory prezydenckie 2020 coraz bliżej. Którzy wyborcy zdecydują o zwycięstwie danego kandydata jeśli dojdzie do II tury? - Tak naprawdę zdecyduje specyficzny rodzaj wyborców, których w tym momencie w sondażach nie widać - mianowicie ci, którzy są zwolennikami tych mniejszych kandydatów, to oni w tym momencie nie odpowiadają na pytanie, na kogo zagłosujesz w drugiej turze, bo wierzą, że to ich kandydat wejdzie do drugiej tury (…), na razie ciągle liczą na zwycięstwo swojego ulubieńca - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Jarosław Flis. Ekspert skomentował też szanse na zwycięstwo w wyborach kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Jak stwierdził, ze względu na przepływy poparcia wyborców zarówno on, jak i Andrzej Duda wciąż mogą otrzymać w drugiej turze znacznie więcej głosów.
  • mala200333 Re: ~~~~~~~POLSKA~~~~~~~……~~~~~~…………~~~~~~~ 27.06.20, 01:13
   Wybory prezydenckie 2020. Premier Mateusz Morawiecki wprowadził wyższy poziom alarmowy w cyberprzestrzeni - Bravo-CRP
   Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, wprowadzające wyższy, drugi stopień alarmowy w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni - BRAVO CRP. Powodem jego ogłoszenia są wybory prezydenckie 2020.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka