Dodaj do ulubionych

Czym jest wojna

18.03.21, 18:02

Prawo karne obejmuje i tym samym stabilizuje relacje społeczne, zachodzące na dowolnym szczeblu życia wspólnotowego. Odstępstwa od tej dyrektywy nie stanowi nawet wojna, która niesie z sobą wytyczone wzorce postępowania i implikowane nimi skutki wszczynanych procedur, dotyczących stosunków wewnętrznych, a do tego stosunków wobec państw obcych. Émile de Girardin wypowiedział się o niej następująco: Wojna to morderstwo, nauczane i nakazywane ludom przez ich rządy, to morderstwo oklaskiwane, uherbowane.To morderstwo wolne od kary i hańby, a otoczone sławą. Wojna to niekonsekwencja prawna, społeczeństwu bowiem nakazuje to, czego zabrania, i zabrania tego, co nakazuje; wynagradza to, co piętnuje i piętnie to co wysławia: czyny są identyczne, nazwy ich tylko różne.

profesor Julian Kaczmarek: Z punktu widzenia walczących stron, można ujmować wojnę jako maksymalne nasilenie aktywności wojskowej, napięcia psychologicznego, działalności prawnej, ekonomicznej wytrzymałości i konsolidacji społecznej.

Zamieszki wojenne, z mieszczącymi się w tym pojęciu konfliktami zbrojnymi, towarzyszyły ludzkości od zarania jej dziejów.

Profesor Julian Kaczmarek: Z punktu widzenia walczących stron, można ujmować wojnę jako maksymalne nasilenie aktywności wojskowej, napięcia psychologicznego, działalności prawnej, ekonomicznej wytrzymałości i konsolidacji społecznej.


Generał Władysław Sikorski, jako zwolennik darwinizmu społecznego, podkreślał, że: od początku istnienia człowieka i od chwili, gdy jego historia jest znana, wojna uchodzi za jedną z reguł rozwoju ludzkości. Oczywiście nie da się zaprzeczyć, że konfrontacje zbrojne przyspieszały rozwój myśli naukowo- technicznej, opcjonalnie stymulując przekształcenia polityczno-społeczne państw.


Czyny niezgodne z prawem, dla popełnienia jakich wojna stwarza sprzyja- jące okoliczności, a podane i stypizowane w Kodeksie karnym jako przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, mają postać:

 pożarów, zawalenia się budowli, eksplozji materiałów wybuchowych,

gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących itp., wyzwolenia energii jądrowej lub promieniowania jonizującego (art. 163);powodowania zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzania do obro- tu szkodliwych dla zdrowia substancji, powodowania uszkodzeń urzą- dzeń użyteczności publicznej, destrukcyjnego wpływu na urządzenia gromadzące, przetwarzające itp. dane informatyczne (art. 165);

 gromadzenia, przekazywania, oferowania środków płatniczych w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 165a);

 stosowania podstępu, gwałtu lub próby gwałtu dla przejęcia kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym (art. 166);

 umieszczania na statku wodnym lub powietrznym urządzeń lub sub- stancji zagrażających bezpieczeństwu osób lub mieniu znacznej wielko- ści (art. 167);

 uzbrajania lub przysposabiania statku morskiego, przeznaczonego do dokonania na morzu rabunku lub przyjmowania na takim służby (art. 170);

 wyrabiania, posiadania, posługiwania się itp. substancjami lub przyrzą- dami wybuchowych, materiałami radioaktywnymi, urządzeniami emitu- jącymi promieniowanie jonizujące lub innymi, sprowadzającymi nie- bezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wiel- kich rozmiarach (art. 171);

 przeszkadzania działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpie- czeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach (art. 172).


Przestępstwa te, choć popełniane są również w stanie pokoju, to wskazać w tym miejscu wypada, iż czynnik wojny w odniesieniu do tej kategorii prze- stępstw stanowi szczególny asumpt do działania. Podsumowując, zaznaczyć nale- ży, że okoliczność zaistnienia stanu wojny stanowi wiktymo- i kryminogenne pod- łoże także i dla innych kategorii przestępstw, zaś przedmiotowe jej powiązanie, na łamach tegoż artykułu, z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu publicznemu explicite wynika z ich natury.
Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka