Dodaj do ulubionych

29 lipca Odpust u Świętej Anny

18.07.12, 12:58
zamknięty
Rok 2012 to jubileuszowy rok dla Parafii św. Anny w Janowie. Parafia a wraz z nią społeczność Nikiszowca i Janowa obchodzą swoje 100-lecie. Jest to więc znakomita okazja do wspólnego świętowania. Już po raz czwarty Odpust obchodzony jest nie tylko jako święto religijne, ale także jako święto integrujące mieszkańców naszej zabytkowej dzielnicy. Jest też okazją do otwarcia się na społeczność całego miasta i regionu, pokazania zarówno niezwykłej architektury jak i aktywnych, życzliwych ludzi.

Odpust jak co roku odbędzie się na Palcu Wyzwolenia. Już od rana będzie można posmakować tradycyjnych śląskich maszketów. Od południa natomiast na dzieci czekać będą atrakcje w postaci zamku dmuchanego, zjeżdżalni, „kecioka”, czyli karuzeli łańcuchowej, trampoliny. Będą też lody i inne łakocie. Pojawią się też Wesołe Clowny i wielkie mydlane bańki. Na scenie pojawi się wielu wykonawców, którzy uświetnią ten dzień. Będzie m.in. Orkiestra Dęta Kopalni Wieczorek i inne zespoły. Na zakończenie jako gwiazda wieczoru wystąpi Gang Marcela.

Na mieszkańców i gości czekać będzie wiele innych atrakcji – będzie rękodzieło, malarstwo, ciasta Michalskich, śląska kuchnia reprezentowana przez lokalnych restauratorów. Już dzień wcześniej w sobotnie po mszy wieczornej o 18:00 popołudnie w Kościele św. Anny odbędzie się święcenie pojazdów a zaraz po nim koncert Orkiestry Dętej Kopalni Wieczorek z wieży kościelnej. Będzie można też zwiedzić Muzeum Historii Katowic i Kościół Św. Anny.
Impreza objęta jest patronatem Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka. Jest współfinansowana ze środków Urzędu Miasta w Katowicach. Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • madohora1 PROGRAM IMPREZY 18.07.12, 12:59
   zamknięty
   PROGRAM IMPREZY:

   Scena:
   12.30 Pochód i koncert Orkiestry Dętej KWK Wieczorek
   13.30 Koncert zespołu Ligocianie
   14.30 Występ Kabaretu-Kapeli Podwórkowej ,,Trzy Ofiary Drogi do Europy”
   15.30 Kabaret dla dzieci ,,Wesołe Clowny” oraz pokaz baniek mydlanych
   17.00 Występ Magdy DURECKIEJ
   18.00 Występ IROXANY
   19.00 Występ Zespołu Gang Marcela

   Poza sceną: Zjeżdżalnia dmuchana, karuzela, zamek dmuchany, trampolina, ciasta Michalskich, śląska kuchnia, lody, stragany z rękodziełem, malarstwo, „budy” odpustowe, kawiarenki i inne.

   ORGANIZATORZY:

   Rzymskokatolicka Parafia św. Anny w Janowie
   Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu
   (działające w ramach MOPS Katowice)

   Termin: 29 lipca 2012r.
   Godzina: 12:00 – 21:00
   Miejsce: Plac Wyzwolenia w Nikiszowcu
   Wstęp: wolny
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 26.07.12, 17:33
   zamknięty
   Na mieszkańców i gości czekać będzie wiele innych atrakcji będzie rękodzieło, malarstwo, ciasta Michalskich, śląska kuchnia reprezentowana przez lokalnych restauratorów. Już dzień wcześniej w sobotnie po mszy wieczornej o 18:00 popołudnie w Kościele św. Anny odbędzie się święcenie pojazdów a zaraz po nim koncert Orkiestry Dętej Kopalni Wieczorek z wieży kościelnej. Będzie można też zwiedzić Muzeum Historii Katowic i Kościół Św. Anny.

   PROGRAM IMPREZY:

   Scena:
   12.30 Pochód i koncert Orkiestry Dętej KWK Wieczorek
   13.30 Koncert zespołu Ligocianie
   14.30 Występ Kabaretu-Kapeli Podwórkowej ,,Trzy Ofiary Drogi do Europy
   15.30 Kabaret dla dzieci ,,Wesołe Clowny oraz pokaz baniek mydlanych
   17.00 Występ Magdy DURECKIEJ
   18.00 Występ IROXANY
   19.00 Występ Zespołu Gang Marcela

   Poza sceną: Zjeżdżalnia dmuchana, karuzela, zamek dmuchany, trampolina, ciasta Michalskich, śląska kuchnia, lody, stragany z rękodziełem, malarstwo, budy odpustowe, kawiarenki i inne.

   katowice.naszemiasto.pl/imprezy/573303,odpust-u-swietej-anny,id,t.html
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 27.07.12, 22:13
   zamknięty
   Odpust – w teologii katolickiej pojęcie oznaczające darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust może być zupełny, jeśli jest darowaniem całej, przewidzianej przez Boga kary, lub cząstkowy – jeśli jest tej kary zmniejszeniem. Odpust może być udzielony żywym lub zmarłym i dotyczy wyłącznie chrześcijan.

   Pojęcie odpustu ściśle związane jest z pojęciami dotyczącymi prawa rządzenia w Kościele i związanym z tym "prawem kluczy" oraz z wiarą w wymianę darów pomiędzy żyjącymi i umarłymi, tzn. obcowanie świętych. W przeciwieństwie do sakramentów, które są łaską i wprowadzają w stan łaski uświęcającej, a także są niezależne od zasług, odpusty są skutkiem zadośćuczynienia.

   Z powodu nadużyć, które miały miejsce w historii Kościoła, odpusty stały się jedną z przyczyn wystąpienia Marcina Lutra i reformacji.
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 27.07.12, 22:14
   zamknięty
   Jedynym dysponentem odpustów w Kościele jest papież. Tylko on może określać warunki jego uzyskania, lub delegować swą władzę w tej materii innym. Delegacja ta nie może być przekazywana dalej, chyba, że ze zgodą papieża.

   Starający się o odpust może go uzyskać dla siebie lub dla zmarłego. Nie można uzyskać odpustu dla innego żyjącego. Nie można też uzyskać więcej niż jeden odpust zupełny dziennie.

   Odpust uzyskuje się poprzez spełnienie odpowiednich warunków i wykonanie przypisanych odpustowi czynności. Warunkami koniecznymi i wspólnymi dla wszystkich odpustów są:

   bycie ochrzczonym i nieekskomunikowanym
   bycie w stanie łaski uświęcającej
   posiadanie szczerej intencji uzyskania odpustu
   wykonanie w określonym czasie i w określonej formie czynności związanych z odpustem

   Czynności związane z odpustem mogą być różnorakie. Mogą to być określone modlitwy, określone dobre uczynki lub określone praktyki religijne. Czynności te mogą być ponadto związane z określonym miejscem lub z określonym czasem. Za przykładowe czynności warunkujące uzyskanie odpustu mogą posłużyć:

   przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej lub pobożny udział w tej ceremonii
   pobożne nawiedzenie jednej z czterech rzymskich bazylik większych i odmówienie tam Ojcze nasz oraz wyznania wiary
   nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych – odpust ten może być ofiarowany tylko za zmarłych
   pobożne przyjęcie, choćby przez transmisję medialną, błogosławieństwa Urbi et Orbi
   pobożne nawiedzenie kościoła w dniu jego konsekracji i odmówienie tam Ojcze nasz oraz wyznania wiary

   Podstawowe zasady dotyczące uzyskiwania odpustów zawarte są w prawie kanonicznym. Nad właściwym sprawowaniem odpustów czuwa w Kościele trybunał Penitencjarii Apostolskiej, który publikuje również Enchiridion Indulgentiarum, będący swoistym katalogiem odpustów. Ostatnie, czwarte wydanie Enchiridionu ukazało się w lipcu 1999 i związane było z Wielkim Jubileuszem Roku 2000.
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 27.07.12, 22:15
   zamknięty
   Pierwszym znanym odpustem jest odpust udzielony w 1019 przez biskupa Poncjusza z Arles dla pielgrzymów przybywających do opactwa w Montmajour. Następnie, ok. 1063 papież Aleksander II i w 1095 Urban II udzielili odpustu dla wszystkich uczestników wypraw krzyżowych. W 1300 Bonifacy VIII ogłosił pierwszy Rok Jubileuszowy, w związku z którym na mocy bulli Atiquorum habet udzielił odpustu wszystkim pielgrzymującym do grobu Piotra Apostoła.

   Pierwszy rok jubileuszowy spełnił oczekiwania duszpasterskie i w związku z tym Klemens VI ogłosił rok 1350 kolejnym jubileuszem. Z tego powodu wydał w 1343 bullę Unigenitus Dei Filius. Bulla ta była nie tylko ogłoszeniem jubileuszu, ale również pierwszym wykładem teologicznym dotyczącym odpustów. Od tamtej pory lata jubileuszowe i odpusty z nimi związane obchodzone są w Kościele regularnie.

   Kolejnymi zachowanymi dokumentami dotyczącymi odpustów są akta procesowe zwolenników Jana Wiklefa i Jana Husa z okresu Soboru w Konstancji (1414–1418). Wśród pytań, które stawiano oskarżonym o herezję były również te, które dotyczyły prawa papieża do udzielania odpustu oraz możliwości skorzystania z odpustu w ogóle.
   List odpustowy wydany przez Jana Tetzla: W autorytecie wszystkich świętych i w miłosierdziu względem ciebie ja odpuszczam tobie wszystkie grzechy i cofam tobie wszystkie kary na dziesięć dni. Johannes Tietzel
   Drzwi kościoła, do których Marcin Luter przybił swoje tezy

   Na początku XVI wieku arcybiskupem Magdeburga był Albrecht Brandenburski. Biskup ten zaczął gromadzić majątek i przywłaszczać beneficja w sposób sprzeczny z zasadami. Współpracował z nim ściśle dominikanin Jan Tetzel, który upraszczając doktrynę i działając jako wędrowny kaznodzieja, opracował sposób na gromadzenie zysków przez handel "listami odpustowymi", które nie tylko miały być dowodem odpuszczenia kar doczesnych, ale miały być również gwarancją zbawienia. Takie postępowanie wzbudziło powszechny niesmak i zgorszenie wśród duchownych. 31 października 1517 augustianin Marcin Luter wywiesił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez przeciw "handlowi odpustami". Dzięki wynalazkowi druku tezy szybko rozpowszechniły się w Rzeszy.

   W następstwie tych wydarzeń w 1518 papież Leon X wydał bullę Cum postquam, która przypominała właściwą naukę o odpustach. Pisał w niej:
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 27.07.12, 22:16
   zamknięty
   Biskup Rzymu, następca Piotra klucznika i namiestnik Jezusa na ziemi, mocą władzy kluczy otwierających królestwo niebieskie, usuwa u wiernych to, co stanowi przeszkodę w dostępie do Chrystusa, mianowicie winę i karę należną za grzechy uczynkowe; winę – za pośrednictwem sakramentu pokuty, karę zaś doczesną należną za grzechy według sprawiedliwości Boskiej – za pośrednictwem odpustu Kościoła. (...) Kiedy na mocy swej władzy apostolskiej udziela odpustu tak dla żywych, jak i dla umarłych, wówczas rozdziela ze skarbca zasług Jezusa Chrystusa i Świętych. (...) Postanawiamy władzą apostolską i mocą obecnego pisma, że tak powinni wszyscy utrzymywać i głosić pod karą wyłączenia ze społeczności wiernyc
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 27.07.12, 22:17
   zamknięty
   Bulla ta została szybko zakwestionowana. Miała bowiem charakter listu prywatnego do ówczesnego legata papieskiego w Niemczech, kardynała Kajetana de Vio. Zabrakło w niej wyraźnego zaprzeczenia nauczaniu Tetzla, nadto papież nie wyraził w niej jasno, że jest to nauczanie ex cathedra. Jesienią 1518 po nieudanych spotkaniach de Vio i Lutra, Mistrz Marcin wystąpił z Kościoła. Dopiero 30 czerwca 1519 w tzw. Liście do Szwajcarów Leon X wyjaśniał, iż miał zamiar podać naukę zawartą w bulli jako obowiązującą.

   Pod wpływem uniwersytetów w Kolonii i Louvanium Leon X wydał w 1520 kolejną bullę – Exsurge Domine. Bulla ta uznawała za nieprawowierne 41 zdań Lutra i wzywała go do ich odwołania w ciągu 60 dni. Wśród tych zdań sześć dotyczyło odpustów.

   W 1545 zwołany został Sobór Trydencki, który był reakcją Kościoła na reformację. 27 listopada 1563 papież Pius IV, który spodziewał się rychłego nadejścia swojej śmierci, w liście do kardynała Karola Boromeusza prosił o szybkie zakończenie obrad. W nocy z 3 na 4 grudnia zredagowano Dekret o odpustach, który o świcie został przyjęty przez ojców soborowych. Był to jeden z ostatnich dekretów soboru i ograniczał się do zdefiniowania podstaw nauki o odpustach, czyli prawa Kościoła do dysponowania nimi oraz do rzeczywistego pożytku dla korzystających z nich.

   Papież Paweł VI wydał w 1967 r. konstytucję apostolską Indulgentiarum Doctrina, w następnym roku uzupełniony przez zawierający szczegółowy wykaz odpustów Enchiridion Induldentiarum. Zniesiono miary czasu odpustów cząstkowych: „Co do odpustu cząstkowego pominięto dawne określenie dni i lat, a wyszukano nową formę czyli miarę, wedle której bierze się pod uwagę samą czynność wiernego, spełniającego dzieło ubogacone odpustem.”[2] Uzasadnieniem jest fakt, iż czas jest właściwością rzeczywistości ziemskiej i trudno o nim mówić w przypadku czyśćca. Konstytucja mówi natomiast o wielkości odpustu cząstkowego, „tym większej, im większa jest miłość działającego i wartość dzieła.”

   Konstytucja zasugerowała także zmniejszenie liczby odpustów zupełnych, po to, by bardziej docenić ich wartość. Zniesiono także zasadę toties quoties, czyli możliwość uzyskiwania wielokrotnie w ciągu dnia łaski odpustu przy ponownym spełnieniu warunków. Paweł VI zostawił jeden wyjątek: drugi odpust zupełny można zyskać tego samego dnia w godzinie śmierci.
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 27.07.12, 22:18
   zamknięty
   W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 27.07.12, 22:19
   zamknięty
   Obecnie odpusty parafialne kojarzą się z zewnętrzną otoczką, na którą składają się wydarzenia religijne (suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja), ale także cała otoczka w postaci festynu, kramów z zabawkami i słodyczami itp. (stąd np. zwroty typu "kupić coś na odpuście", "odpustowy" w znaczeniu "tandetny, o małej wartości"). Jest to w pewnym sensie nawiązanie do pochodzenia owego święta, tym niemniej często zatraca ono charakter duchowy. Zapewne dlatego w kazaniach tego dnia przypomina się wiernym o samym patronie oraz o możliwości zyskania odpustu. Ażeby ułatwić świętowanie, wolno obchód liturgiczny ku czci patrona przenieść na najbliższy dzień wolny, np. na niedzielę po właściwym wspomnieniu.
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 27.07.12, 22:20
   zamknięty
   Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych.
  • madohora Re: 29 lipca Odpust u Świętej Anny 28.07.12, 15:25
   zamknięty
   Odpusty parafialne coraz częściej są świętami całych dzielnic i miast

   Jakubowe jadło, Jakubowa loteria, Jakubowe ogniska. To tylko niektóre elementy corocznej całodniowej zabawy, jaką dziś w przededniu odpustu po raz jedenasty organizuje parafia św. Jakuba w Szczyrku wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Informacji. Wczoraj, gdy oficjalnie plac w centrum miasta otrzymywał nazwę św. Jakuba, uroczystości przyglądało się około stu osób. Dziś ludzi będzie więcej. W końcu to święto całego Szczyrku.
   - Odpust w tradycji polskiej był zawsze świętem dwóch obliczy - przyznaje Małgorzata Kiereś, góralka z Istebnej, etnograf, dyrektorka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. W pierwszym z nich podkreślano rolę patrona parafii lub ważnego wydarzenia np. budowy kościoła lub założenia parafii. Druga część miała już charakter ludyczny i bardzo wspólnotowy.

   - Zabawa towarzyszyła odpustom od pra pra wieków. Przepiękne było też to, że górale mówili, iż "nie idzie się doczekać odpustu" - podkreśla Kiereś.
   Wychowany w mysłowickiej dzielnicy Wesoła bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej przyznaje, że obchodzenie odpustów w porównaniu do tych, jakie pamięta z lat dzieciństwa, trochę się zmieniło.

   - Odpust to przede wszystkim uroczystość w kościele związana z przywilejem zyskania odpustu zupełnego, czyli darowania kary doczesnej - zaznacza biskup. - Ale poza tym, po południu był czas na biesiadę w gronie rodziny, sąsiedztwa i parafii. W miejscu do tego przystosowanym były karuzele, strzelnice, takie małe miasteczka atrakcji. To był czas wspólnego świętowania, do którego ludzie specjalnie się przygotowywali. A potem, po takim odpuście, długo się jeszcze o nim mówiło - dodaje.

   Ale odpust to nie tylko kwestia straganów. Małgorzata Kiereś przypomina, że odpust był czymś więcej w tradycji ludowej. Przez rok na przykład zbierało się grosze, by na odpuście można było sobie coś kupić. Przyniesienie do domu pamiątki z odpustu było czymś istotnym.

   - Dziewczyna czekała na serce (z piernika - red.). To był znak wyrażenia uczucia - przypomina. I dodaje, że w tradycji miało znaczenie, iż stragany rozkładano wokół kościoła. Tam rozkładały się stoiska, na których można było kupić np. gulasz, albo kiełbaski, a zabawa trwała do wieczora.

   Karuzele i stragany, na których można było kupić korkowce, zabawki wykonane metodą rękodzieła, szybko zastąpił chiński kicz sprzedawany po kosmicznych cenach. Stare korkowce i kapiszony wyparły hałaśliwe petardy, a wspólną zabawę rodzinny obiad i popołudnie przy grillu. Wprawdzie spotkać można jeszcze gdzieniegdzie stoiska z watą cukrową, ale okazji do zabawy jest zdecydowanie mniej.

   Na szczęście powoli wraca się do tradycyjnego świętowania. Wystarczy dobry pomysł, grupa osób chętnych do działania, otwarty na propozycje parafian proboszcz i zaangażowani mieszkańcy. Wtedy łatwiej odpustowi nadać rangę atrakcyjnego dla parafian i gości festynu. W Szczyrku na przykład jest rajd rowerowy, są domowe wypieki, loteria, zabawy dla dzieci i dorosłych oraz koncert muzyczny (w tym roku zagra Gang Marcela).

   Z kolei w parafii św. Anny w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec tegoroczny odpust to wydarzenie numer jeden w dzielnicy. Parafia świętuje bowiem 100-lecie. Tradycyjnie oprócz religijnych obchodów będą dodatkowe atrakcje, jakie przygotowali organizatorzy z Programu Centrum Aktywności Lokalnej Nikiszowiec. W niedzielę 29 lipca zabawa rozpocznie się już rano. Będzie można skosztować tradycyjnych śląskich maszketów, dzieci pobawią się w zamku dmuchanym i na karuzeli, a mieszkańcy i goście będą mogli kupić wyroby rękodzieła, popróbować ciast Michalskich, lub przysmaków śląskiej kuchni reprezentowanej przez lokalnych restauratorów.

   www.dziennikzachodni.pl/artykul/621737,odpusty-parafialne-coraz-czesciej-sa-swietami-calych,id,t.html
  • madohora Na odpuście św. Anny w Nikiszowcu będą maszkety 28.07.12, 15:35
   zamknięty
   Na odpuście św. Anny w Nikiszowcu będą maszkety Magdalena Podsiadło

   Parafia Św. Anny, a wraz z nią społeczność Nikiszowca i Janowa, obchodzą swoje 100-lecie. To znakomita okazja do wspólnego świętowania. Już po raz czwarty Odpust obchodzony będzie nie tylko jako święto religijne, ale także jako wydarzenie integrujące mieszkańców tej zabytkowej dzielnicy. Odpust jak co roku odbędzie się 29 lipca na Palcu Wyzwolenia.

   Już od rana będzie można posmakować tradycyjnych śląskich maszketów. Od południa natomiast czekać będą atrakcje dla dzieci. Na scenie pojawi się tradycyjnie m.in. Orkiestra Dęta Kopalni Wieczorek (o 12.30 pochód). Na zakończenie jako gwiazda wieczoru wystąpi Gang Marcela. Na mieszkańców i gości czekać będzie wiele innych atrakcji - rękodzieło, malarstwo, ciasta Michalskich, śląska kuchnia reprezentowana przez lokalnych restauratorów, wycieczka z przewodnikiem
   Będzie można też zwiedzić Muzeum Historii Katowic i Kościół Św. Anny.

   Już dzień wcześniej w sobotnie popołudnie po mszy wieczornej o 18:00 w Kościele św. Anny odbędzie się święcenie pojazdów a zaraz po nim koncert Orkiestry Dętej Kopalni Wieczorek z wieży kościelnej. Szykujcie się.

   www.dziennikzachodni.pl/artykul/625313,katowice-na-odpuscie-sw-anny-w-nikiszowcu-beda-maszkety,id,t.html
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka