Dodaj do ulubionych

Zielony interes

18.07.07, 23:20
panie Andrzeju Kłopotowski a ile dostał pan od Pana Mroczki za publikacje
tych kłamstw?

to przykład tekstu na zlecenie inwestorów niszczących środowisko i łamiących
prawo, któremu "przeszkadzają" ekolodzy czy zieloni, tak jak robił to np.
Kurier Poranny, (poprzednie miejsce pracy pana Andrzeja ? - dziennikarz
Porannego R. Malinowski po serii artykułów szkalujących
"zielonych" został rzecznikiem prasowym białostockiej Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Austostrad. Wcześniej Poranny pisał takie artykuły na nasz
temat, zamieszczając jednocześnie reklamy firm niszczących środowisko jak
np. Statoil.).

Działalność Federacji Zielonych jest zgodna z prawem, statutem i w
przeciwieństwie do pseudopozarządowych organizacji które utrzymują się z
dotacji wyłudzanych poprzez znajomości od rządu czy samorządów jest zgodna w
europejskim modelem finansowania organizacji ekologicznych (udział
organizacji ekologicznych w postępowaniach jako strony został przeniesiony
do polski z Unii Europejskiej) , doradzających w postępowaniach np.
inwestycyjnych jak zmienic działania firmy by zmniejszyć wpływ na
środowisko. Niestety większość firm woli nie stosować takich zaleceń, łamiąc
prawo - tak jest niestety taniej (przykład Browar Dojlidy - stosowanie
amoniaku i tiry niszczące miejskie drogi, hipermarket Zielone Wzgórza
sprzeczny z prawem www.hipermarket.w.pl). Postępowanie sądowe przeciwko
Browarowi czy odwołane do Komisji Europejskiej przeciwko nielegalnemu
hipermarketowi na Zielonych Wzgórzach z wniosków Stowarzyszenia są w toku.

Pozytywne przykłady współpracy inwestora i naszej organizacji ekologicznej
to np. Galeria Biała (pokazowe zagospodarowanie zaniedbanych przez Urzad
Miasta przez wiele lat terenów zieleni wzdłuż rzeki Białej, wyspa - azyl dla
kaczek) czy np. Elektrociepłownia Białystok - wykorzystywanie biomasy
zamiast węgla - zmniejszenie zanieczyszczeń i tworzenie nowych lokalnych
miejsc pracy w rolnictwie.

Stowarzyszenie zobowiązane jest do jawnych sprawozdań wpłat i wydatków,
sprawozdania są przekazywane i kontrolowane przez Urząd Skarbowy,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sąd Gospodarczy - Krajowy Rejestr
Sądowy, są dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób i
publikowane np.
bopp.pozytek.gov.pl/opp_pokaz.do;jsessionid=C3AA5D31758B65C8EDB9971CE
D554A5B?oppId=39957 i na naszych stronach www.zieloni.w.pl

Tak więc trudno doszukiwać się sensacji czy łamania prawa tam gdzie wszystko
jest zgodne z prawem, jasne i służy ochronie środowiska
Obserwuj wątek
  • mvito Zielony interes 18.07.07, 23:22
   No ciekawe czy na ten tekst pan Zielony tez wklei swoje teksty. Moze napisze
   ze to jest jakas prowokacja, albo walka z nim.
   W sumie dobrze ze ktos wreszcie napisal jak dziala FZ, moze otworzy to oczy na
   to o co w sumie walcza "zieloni"

   Michał
  • Gość: wojewoda Re: Zielony interes IP: 212.2.101.* 18.07.07, 23:33
   No prosze , zieloni to jednak też lubią w łapę wziąć!!!!!

   Przestańcie więc robic z siebie nie wiadomo kogo jak i tak jesteście
   p.ierdolonymi oszustami i jedyne co was obchodzi to kasa.
   W.ypie..ć!!!!!
   • Gość: obserwator Re: Zielony interes IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 18.07.07, 23:39
    nie wiem czy tylko mi się tak wydaje czy ci zileoni to zwykłe oszołomy
    • Gość: Iza Re: Zielony interes IP: 212.160.236.* 19.07.07, 10:22
     Nie, nie wydaje Ci się. Ja też mam takie wrażenie.
     Nic tylko robić wokół siebie duzo szumu i brać kasiorę.
   • mvito Re: Zielony interes 18.07.07, 23:41
    oj dlaczego tak niekulturalnie ;) Zajrzyj w link z wiadomosci od p.Kosno. Z tego
    sprawozdania wychdodzi ze doklada do interesu.... to sie dopiero nazywa
    poswiecenie ;)

    Michał

    ps. ale ze to wyborcza uderzyla w temat to sie mocno zdziwilem
  • www.zieloni-bialystok.w.pl Browar kłamie dlatego sprawa w sadzie 18.07.07, 23:38

   Browar kłamie dlatego sprawa w sadzie

   Czego nie zrobił do dzisiaj browar ? My nie mamy nic do ukrycia:

   POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

   Zawarte w dniu .... grudnia 2005 r. w Białymstoku, pomiędzy:

   I. Spółką pod firmą KOMPANIA PIWOWARSKA S.A., z siedzibą w Poznaniu przy ul.
   Szwajcarskiej 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
   Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
   numerem KRS 0000086269, w skład Zarządu której wchodzą pp. Paweł Sudoł, Karl
   Lippert, Tomasz Bławat, Michael Harman, Jacek Kopiejewski, Tomasz Paszek,
   Bogusław Biszof, Małgorzata Zachorowska reprezentowaną przez:
   a. Jacka Kopiejewskiego, Wiceprezesa ds.Techniki
   b. Michaela Harmana
   zwaną w dalszej części Porozumienia „Kompanią” a
   II. Stowarzyszeniem Federacja Zielonych w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku
   przy ul. Rumiankowej 14/41, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez
   Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
   Sądowego, pod numerem KRS 214421, reprezentowanym przez:
   a. Rafała Kosno – Prezesa Stowarzyszenia; działającego na podstawie
   pełnomocnictwa Zarządu (w załączeniu), zwanym w dalszej części
   Porozumienia “Stowarzyszeniem”.

   § 1
   Oświadczenia Stron
   Zważywszy, iż:
   1. Stowarzyszenie, jest organizacją ekologiczną realizującą zadania statutowe
   mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
   2. Kompania, zainteresowana jest realizacją inwestycji w zakresie rozbudowy
   zdolności produkcyjnych browaru do poziomu 2,5 mln hl rocznie, w tym wydziału
   Fermentowni wraz ze stacją CI.. CO2 oraz sieciami infrastruktury technicznej na
   działce o nr ewid. gr. 781/3 przy ul. Dojlidy Fabryczne 28 w Białymstoku oraz w
   zakresie rozbudowy Warzelni wraz z sieciami infrastruktury technicznej
   (zlokalizowanej j.w.) zwanej dalej „Inwestycją”.
   3. Strony wyraziły wolę prowadzenia działań wykraczających poza wymagane przez
   przepisy prawa minimum w zakresie ochrony środowiska.
   4. Strony wyraziły wolę współpracy w dziedzinie zabezpieczenia wymagań ochrony
   środowiska w związku z prowadzeniem wyżej wymienionej inwestycji Kompanii.

   Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:

   § 2
   1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia wniosku do Urzędu
   Miasta w Białymstoku, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w
   ramach prowadzonego przez Urząd postępowania w sprawie wyżej wymienionej
   inwestycji Kompanii, w którym oświadczy, że Stowarzyszenie dopuszcza
   kontynuowanie inwestycji pod warunkiem zobowiązania się przez Kompanię do
   stosowania bezpiecznych technologii w realizacji inwestycji oraz pod warunkiem
   złożenia deklaracji poszukiwania bezpieczniejszych technologii chłodzenia o ile
   ich zastosowanie będzie uzasadnione ekonomicznie oraz realizacji działań
   kompensacyjnych, zgodnie z § 3 porozumienia.
   2. Do oceny zasadności ekonomicznej stosowania bezpiecznych technologii w
   realizacji inwestycji oraz w poszukiwaniu bezpiecznych technologii chłodzenia
   uprawniona jest Kompania przy udziale Stowarzyszenia. Decyzja rozstrzygająca
   należy do Kompanii

   § 3
   1. Kompania, w zamian za złożenie przez Stowarzyszenie wniosku o którym jest
   mowa w § 2 Porozumienia, zobowiązuje się do podjęcia działań
   tzw. “kompensacyjnych”, pod pojęciem których rozumiane są działania mające na
   celu przyczynienie się do poprawy ogólnych warunków ekologicznych w
   Białymstoku.
   2. Działania kompensacyjne zostaną określone w odrębnym porozumieniu zawartym
   ze Stowarzyszeniem, w terminie 45 dni od dnia złożenia przez niego wniosku o
   którym jest mowa w § 2.
   3. Strony ustalają, że porozumienie to określać będzie szczegółowo działania
   kompensacyjne wybrane spośród wymienionych poniżej:
   a. dofinansowanie instalacji systemu tzw. “zielonej fali” systemu poprawy
   płynności i sterowania ruchem w Białymstoku, łagodzącej dolegliwości
   transportowe wynikające dla mieszkańców miasta w związku ze spodziewanym
   nasileniem ruchu ciężarowego, pod warunkiem, że taka inwestycja jest planowana
   przez gminę;
   b. dofinansowanie działalności Centrum Informacji Turystycznej, np. w kwocie
   umożliwiającej utrzymywanie stałego punktu informacji ekologicznej i
   turystycznej na dworcu PKP w Białymstoku;
   c. uruchomienie i utrzymywanie strony internetowej o charakterze edukacyjnym,
   promującej walory turystyczne oraz ekologiczne Podlasia;
   d. dofinansowanie tzw. festiwalu wolności – imprezy o charakterze edukacyjnym,
   promującej działania ekologiczne na Podlasiu, składającej się m.in. z wydarzeń
   teatralnych, muzycznych, plastycznych lub innych.
   e. Dofinansowanie prowadzonych obecnie stron internetowych Stowarzyszenia
   Federacja Zielonych o charakterze edukacyjnym w postaci dotacji na działalność
   statutową stowarzyszenia w kwocie 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) płatne
   przelewem na konto Stowarzyszenia BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
   nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001 w terminie 7 dni po złożeniu wniosku
   przez Stowarzyszenie zgodnie z paragrafem 2 i 4 porozumienia.
   • Gość: r.... "kazda kasa jest dobra..."-cytat z zielonego... IP: 80.54.13.* 19.07.07, 14:06
    do obejrzenia na
    portalwiedzy.onet.pl/1,15,8,26343399,72951780,2826517,0,forum.html ,
    dzisiaj nie podaję linku do jego sprawozdania finansowego za rok 2006 bo wszyscy
    je już znają...według
    www.bialystok.pl/files/organizacje_pozarzadowe/spis_organizacji/Spis_ngo.xls z
    oficjalnego portalu Urzędu Miejskiego zieloni nie mają żadnego "prezesa"


    • www.zieloni-bialystok.w.pl ale czemyu ty r klamiesz 19.07.07, 18:35
     ale czemyu ty r klamiesz

     aktualne informacje na temat Stowarzyszenia sa np. W KRAJOWYM REJESTRZE SADOWYM
     Ministerstwa Sprawiedliwości pdi.cors.gov.pl/KRSSED/Podmiot.aspx?
     nrkrs=0000214421

     a ty r..jak sprawozdanie ze wspołpracy z SB anonimowy sbcki(?) klamczuchu : )?

     r.... to lewicowy (sbecki?) lobbysta pracujacy na zlecenie browarów, firm
     tytoniowych itp. osob niszczacych środowisko, zdrowie ludzi. Specjalizuje się w
     preparowaniu kłamstw na ich zlecenie jak np. blog „w obronie praw palaczy
     papierosów do trucia innych ludzi w miejscach publicznych”. Przypisuje innym
     swoje wypowiedzi itp. rappaport.blog.onet.pl/
     • Gość: r.... zielony udaje, że nie potrafi czytać... IP: 80.54.13.* 19.07.07, 18:45
      Urząd Miejski nie uważa zielonego za "prezesa", wystarczy przeczytać
      www.bialystok.pl/files/organizacje_pozarzadowe/spis_organizacji/Spis_ngo.xls z
      oficjalnego portalu Urzędu Miejskiego, czy ja jestem Urzędem Miejskim? tekst
      autorstwa zielonego o oszukiwaniu płacących mu jest na
      portalwiedzy.onet.pl/1,15,8,26343399,72951780,2826517,0,forum.html ,
      uważasz, że to moje dzieło? co do rapaporta, ile płaci ci za wklejanie jego
      linku? napisz w końcu
  • grazz Re: Zielony interes 18.07.07, 23:44
   Ewidentnie Panie Zielony przydałaby się Panu opieka prokuratora bo te wpłaty na
   Pana konto czy tam stowarzyszenia wyglądają jak łapówka. Jeżeli przychodząc
   gdziekolwiek reprezentując swoje najbardziej szczytne interesy proponuje za
   bezczynność pieniądze to chyba nie jest to działalność społeczna tylko działanie
   nastawione na kasę. I to jest fakt co do którego nie ma wątpliwości. Proponuje
   ustawić się w najbliższym czasie po dotacje do Inwestora budującego Galerie
   Jagiellonia (powód rzeka Biała) oraz inwestora budującego lotnisko (powód
   hektary lasów) Do czytelnika forum- jeżeli będzie cicho przy tych inwestycjach
   ze strony federacji to znaczy, że kupiono moralność a celem nie jest przyroda
   tylko pieniądze. I jeszcze jedno Federacja to rozumiem ale Zielonych to chyba od
   koloru dolców. Pewnie teraz zacznie się wklejana polemika.... pozdrawiam
  • www.zieloni-bialystok.w.pl podobnie Galeria Biala czemu Klopotowski klamie? 18.07.07, 23:50
   boi sie prawdy ?

   POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

   Zawarte w dniu .... marca 2005 r. w Białymstoku, pomiędzy:
   TK DEVELOPMENT
   zwaną w dalszej części Porozumienia "Inwestorem" a Stowarzyszeniem Federacja
   Zielonych w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 14/41,
   wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
   Białymstoku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
   KRS 0000214421, reprezentowanym przez:
   Rafała Kosno - Prezesa Stowarzyszenia; działającego na podstawie pełnomocnictwa
   Zarządu (w załączeniu), zwanym w dalszej części Porozumienia "Stowarzyszeniem".
   Dotyczące:
   Budowy i lokalizacji centrum handlowo- rekreacyjno- usługowego z zielenią
   urządzoną wraz z towarzyszącą infrastrukturą i parkingami w rejonie ul.
   Drewnianej i ul. Mickiewicza w Białymstoku
   zwane w dalszej części Porozumienia "Inwestycją"

   § 1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
   W celu sprawnej realizacji inwestycji oraz przestrzegania przepisów i wymagań
   ochrony środowiska Stowarzyszenie, jako organizacja ekologiczną realizując
   zadania statutowe - doradztwo związane z ochroną środowiska przygotuje na rzecz
   Inwestora uwagi i wskazówki dotyczące "inwestycji", w formie ustnej i
   pisemnej , w szczególności dotyczące:
   a) Działań zmniejszających uciążliwości komunikacyjne
   b) Zagospodarowania terenów zielonych stawu i terenów przyległych do rzeki
   Białej objętych zakresem inwestycji .

   § 2. Inwestor zobowiązuje się do:
   1. Udostępniania informacji dotyczących inwestycji zgodnie z obowiązującym
   prawem.
   2. Zastosowania uwag i wskazówek przekazanych przez Stowarzyszenie,
   uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, zgodnie z obowiązującym prawem.
   3. W ramach działań kompensujących wpływ inwestycji na środowisko na skutek
   pisemnych uwag i propozycji Stowarzyszenia Inwestor zobowiązuje się do:
   a) Opracowania i analizy dotyczącej poprawy płynności ruchu, środków
   organizacyjnych i technicznych możliwych do zastosowania w Białymstoku (np.
   opracowanie koncepcji "zielonej fali" w Białymstoku, zastosowania sygnalizacji
   świetlnej i modernizacji skrzyżowania ul. Branickiego, Pałacowej,
   Piłsudskiego). w oparciu o szczegółowe pisemne wytyczne dostarczone przez
   Stowarzyszenie. Szczegóły dotyczące punktu 3a porozumienia zostaną określone w
   odrębnym porozumieniu.
   b) Współpracy ze Stowarzyszeniem przy zagospodarowaniu terenów zielonych -
   stawu i terenów przyległych do rzeki Białej, w tym realizacji elementów
   edukacji ekologicznej - np. tablic informacyjnych dotyczących ochrony
   środowiska i przyrody według wskazówek Stowarzyszenia na terenie stawu i
   terenie przyległym do rzeki Białej.
   c) Realizacji innych działań związanych z ochroną środowiska i przyrody przy
   inwestycji jak. np. fragment "zielonego dachu", działania zmierzające do
   oszczędności światła, wody i surowców (np. świetliki w dachu budynku itp.),
   stosowania nieszkodliwych materiałów i technologii, uzasadnionych technicznie i
   ekonomicznie, zgodnie z obowiązującym prawem.
   4. Pokrycia kosztów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia - doradztwa
   związanego z ochroną środowiska określonego w § 1 Porozumienia poprzez wpłatę
   dotacji na rzecz Stowarzyszenia na konto Stowarzyszenia:
   BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-
   0412-0001
   w sposób następujący:
   a) w terminie do 28 marca 2006 r - kwoty 20 000 zł (dwudziestu tysięcy złotych).
   b) po uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej dla inwestycji - kwoty 20 000
   zł (dwudziestu tysięcy złotych).

   § 3. Inwestor i Stowarzyszenie zobowiązują się do:
   1. Rozwiązania dotyczące inwestycji uzasadnione technicznie i ekonomicznie,
   zgodne z obowiązującym prawem, opracowane i zaakceptowane w ramach porozumienia
   na zasadzie współpracy Inwestora i Stowarzyszenia nie będą kwestionowane przez
   Inwestora i Stowarzyszenie w toku postępowań administracyjnych dotyczących
   inwestycji.

   § 4.
   Spory mogące wyniknąć z Porozumienia, rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby
   Stowarzyszenia.

   § 5.
   Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody obu Stron w formie
   pisemnej.

   § 6.
   Porozumienie sporządzone zostaje w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym
   dla każdej ze Stron.

   INWESTOR
   STOWARZYSZENIE
   • Gość: jot Re: podobnie Galeria Biala czemu Klopotowski klam IP: *.adsl.szeptel.net.pl 19.07.07, 00:18
    Wyjaśnij mi proszę kto w tym kawale krzyczy "Łapaj złodzieja"
    • www.zieloni-bialystok.w.pl a dziennikarza mozna kupic za kilkaset złotych:) ? 19.07.07, 11:44

     Gość portalu: jot napisał(a):

     > Wyjaśnij mi proszę kto w tym kawale krzyczy "Łapaj złodzieja"

     jesliby chodzilo o lapowki czy wymuszenia po co ktos zostawialby slady w
     dokumentach:) a "szantazowany" inwestor zamiast placic zglosilby sprawe na
     policje i mialby spokoj, chyba ze sam ma cos na sumieniu:)

     a dziennikarza podobno mozna kupic juz za kilkaset złotych:) ja nie chcialem
     placic ale browary czy hipermarkety oplacaja dziennikarzy, reklamy itd.
     • Gość: r.... zielony bierze każdą kasę, sam pisze o tym na... IP: 80.54.13.* 19.07.07, 14:20
      portalwiedzy.onet.pl/1,15,8,26343399,72951780,2826517,0,forum.html , w
      dodatku nie przejmuje się wymaganiami płacących mu...według Urzędu Miejskiego
      zieloni nie mają żadnego "prezesa", informacje są na
      www.bialystok.pl/files/organizacje_pozarzadowe/spis_organizacji/Spis_ngo.xls
  • Gość: Lopez Re: Zielony interes IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 00:23
   STOP EKO-HARACZOM !!!
   • Gość: qwerty Re: Zielony interes IP: *.csk.pl 19.07.07, 05:54
    Matoda walki zielonego z uzasadnionymi podejrzeniami, że jest zwykłym
    naciągaczem polega na zalewaniu for epistołami, których i tak nikt nie czyta,
    więc wątek ginie naturalną śmiercią. I tak do następnego razu ...
   • www.zieloni-bialystok.w.pl Re: Zielony interes 19.07.07, 11:45
    Gość portalu: Lopez napisał(a):

    > STOP EKO-HARACZOM !!!

    czyli niszczeniu srodowiska przez browary, hipermarkety i media reklamujace ten
    proceder


    www.zieloni.osiedle.net.pl/ekoharacze.htm - prawda o ekoharaczach, czyli
    komu "przeszkadzają" "zieloni"
    • Gość: rrr co za strona IP: *.chilan.net 19.07.07, 17:16
     Buahaha, jakieś dziecko robiło Ci tą stronę? 0 czytelności, 0 gramatyki, 0 sensu, pełno błędów html, jednym słowem porażka, haha!
     • Gość: Autor Re: co za strona IP: *.elpos.net 23.07.07, 10:34
      No własnie co za strona - i Pan Kosno wziął od browaru 15000zł na jej utrzymanie... hehe aż słów brak. Utrzymanie takiej strony to miesięcznie max 10 zł
  • Gość: Arnold Zielona prostytucja ? IP: 82.139.157.* 19.07.07, 06:24
   Przeczytawszy artykuł i opinie o temacie wniosek jest jeden: to "zielona
   prostytucja" i kompromitacja zielonych działaczy. "Cuś za cuś" ! Wstyd
   zielonoludki,wstyd.
   • Gość: zeto Re: Zielona prostytucja ? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.07.07, 07:46
    Zielona prostytucja - to mi sie podaoba!!!
  • Gość: as Zielony interes IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.07.07, 07:01
   nareszcie ktoś napisał prawdę o zielonych szantażystach
   • Gość: wkoronkiewicz Re: Zielony interes IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 07:23
    czy od czasu gdy poseł łyżwiński oskarżony został o molestowanie seksualne,
    wszyscy parlamentarzyści to zboczeńcy?
    pan kosno jest przedstawicielem organizacji o nazwie "federacja zielonych". do
    żadnych innych nie należy.
    dlaczego więc odpowiedzialnośc zrzucana jest na wszystkich ekologów?
    • Gość: zeto Re: Zielony interes IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.07.07, 07:49
     Panie koronkiewicz, pan robi za jakąś wyrocznię, mediatora? Pan mie masz
     kwalifikacji moralnych do tego!!! Pamiętasz pan, co kiedyś mówiłes o SLD.
     Przypomnę "nigdy im ręki niepodam". Tak powiedziałeś i napisałes chyba z 3 lata
     temu. I co? Nie dość, że podałeś to i wódkę w SLD piłeś!!!
     Mi nie chodzi oczywiscie, że mam coś przeciwko naszym "komuchom", ale przeciwko
     cynikom takim jak pan, mam!
    • Gość: fr to prawda IP: *.man.bialystok.pl 19.07.07, 08:41
     wojtek masz racje, kosno robi zły PR dla prawdziwych ekologów i niestety ta
     zbieżność nazw jest dla was "zielonych 2004" zabójcza

     pozdr.

     znajomy który bywał na występach "grópy obłęd":)
  • Gość: real i sta Zielony interes IP: *.gprspla.plusgsm.pl 19.07.07, 08:18
   Gratulacje Panie Kłopotowski, że w końcu ktoś się nie bał i napisał prawdę o
   zielonych. Zobaczcie z resztą jacy zieloni czujni i całą nockę nie spali pisząc
   te swoje wydumki i bzdety.
   I jeszcze prośba do autora - proszę popatrzeć na blokowanie Rospudy.
   Mówią, że tam też niezłe przekręty.
   • www.zieloni-bialystok.w.pl media zyja za reklam browaru i hipermarketów 19.07.07, 11:39
    a ile dziennikarze biora za pisanie klamliwych artukulów?


    Gość portalu: real i sta napisał(a):

    > Gratulacje Panie Kłopotowski, że w końcu ktoś się nie bał i napisał prawdę o
    > zielonych. Zobaczcie z resztą jacy zieloni czujni i całą nockę nie spali
    pisząc
    >
    > te swoje wydumki i bzdety.
    > I jeszcze prośba do autora - proszę popatrzeć na blokowanie Rospudy.
    > Mówią, że tam też niezłe przekręty.
    • Gość: r.... zielony żyje z kasy od "placacych mu"... IP: 80.54.13.* 19.07.07, 14:18
     w dodatku nie przejmuje się ich wymaganiami, sam o tym pisze na
     portalwiedzy.onet.pl/1,15,8,26343399,72951780,2826517,0,forum.html
     ...według Urzędu Miejskiego zieloni nie mają żadnego "prezesa", wystarczy
     sprawdzić
     www.bialystok.pl/files/organizacje_pozarzadowe/spis_organizacji/Spis_ngo.xls
  • Gość: ekolożek Re: Zielony interes IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.07.07, 08:31
   Hej zielony czubie !!!. Myliłem się jednak , nie Choroszcz ci grozi lecz Prokurator . Hej...
  • Gość: De Centrum Federacja to kupa śmiechu IP: *.man.bialystok.pl 19.07.07, 08:39
   ta całą federacja to tak naprawdę jedna osoba, Rafał Kosno, czasem ktoś tam sie
   sporadycznie przewija ale tylko na moment, nie ma żdanej federacji oprócz
   niego, to cwaniak, który nas skłotersów swego czasu straszył sądem bo nie
   chcieliśmy mieć z nim nic wspólnego jak odkryliśmy jego machinacje

   udaje wielkiego przeciwnika hipermarketów a sam robi w nich zakupy

   z drugiej strony niech sobie czesze kase od korporacji których nam nie żal

   DC for ever
   • www.zieloni-bialystok.w.pl De Centrum 19.07.07, 11:50
    a czy sklotersi to banda bogatcyh dzieciaków jak syn b. Prezesa WFOSIGW
    Ilkowksiego orkazonego o defraudacje kilku mln złotcyh ktorzy zajmowali sie
    pijanswtem i narkomania w pustostanie ktory im zabrano ?

    Gdy obok nich Statoil budował nielegalna stacje paliw obok miejsca wykolejenia
    sie cystern z chlorem w 1989 r ? co zrobiliscie ?

    Gość portalu: De Centrum napisał(a):

    > ta całą federacja to tak naprawdę jedna osoba, Rafał Kosno, czasem ktoś tam
    sie
    >
    > sporadycznie przewija ale tylko na moment, nie ma żdanej federacji oprócz
    > niego, to cwaniak, który nas skłotersów swego czasu straszył sądem bo nie
    > chcieliśmy mieć z nim nic wspólnego jak odkryliśmy jego machinacje
    >
    > udaje wielkiego przeciwnika hipermarketów a sam robi w nich zakupy
    >
    > z drugiej strony niech sobie czesze kase od korporacji których nam nie żal
    >
    > DC for ever
  • Gość: Tadeusz Szymanski Re: Zielony interes IP: *.autocom.pl 19.07.07, 08:44
   Cieszę się, że gazeta się tym zajęła. Może wreszcie troll internetowy zniknie z
   forum (ach te komentarze) a jak widać nie tylko internetowy. Prokuratura już się
   zajmuje sprawą?
   • Gość: Iza Re: Zielony interes IP: 212.160.236.* 19.07.07, 10:26
    Jak sierota nie ma nic innego do roboty to siedzi całymi dniami i nocami i
    skrobie te swoje wypociny. Myśli bidulek, że się w ten sposó dowarościowuje,
    ale niestety tylko on jeden tak myśli :D
   • www.zieloni-bialystok.w.pl wystarczy przesluchac rozmowy telefoniczne:) 19.07.07, 11:39

    Gość portalu: Tadeusz Szymanski napisał(a):

    > Cieszę się, że gazeta się tym zajęła. Może wreszcie troll internetowy zniknie
    z
    > forum (ach te komentarze) a jak widać nie tylko internetowy. Prokuratura już
    si
    > ę
    > zajmuje sprawą?

    PROKURATURA I CBA ZAJMIE SIE DZIENNIKARZEM , PANAMI OD HIPERMARKETÓW I
    BROWARÓW, KTORZY ŁAMIA PRAWO NISZCZA SRODOWISKO I WYKUPUJA REKLAMY W GAZETACH I
    TV
    • Gość: rrr Re: wystarczy przesluchac rozmowy telefoniczne:) IP: *.chilan.net 19.07.07, 17:13
     Tobą powinna zająć się CBA. Kto wie, może na dniach będzie jakiś wniosek do CBA ;)
     • www.zieloni-bialystok.w.pl Re: wystarczy przesluchac rozmowy telefoniczne:) 19.07.07, 18:41
      czekam w koncu kilku uzredników i inwestorow trafi do wiezienia
      • Gość: rrr Re: wystarczy przesluchac rozmowy telefoniczne:) IP: *.chilan.net 19.07.07, 22:28
       miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35235,4327245.html
       a nie mowilem? ;-)
       • www.zieloni-bialystok.w.pl aresztuja sponosrów gazety z Browaru? 20.07.07, 00:41
        oj to kiepsco:0 bo jak "współwinny" dyrektor Browaru pojdzie siedziec to kto
        wykupi reklamy w wyborczej i redaktór Klopotowski nie dostanie pieniedzy za te
        pomowienia:)

        czekam z niecierpliowoscia bo mam wiele ciekawych inforamcji do prokuratury
        np www.zieloni.osiedle.net.pl/biurokracja-i-prokuratura.htm

        NOWE FAKTY I MATERIAŁY DO : Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
        przestępstwa przez Zarząd Miasta Białegostoku, Zarząd Województwa Podlaskiego,
        Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
        Wojewodę Podlaskiego, Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Białymstoku i inne
        podmioty, dziennikarzy w latach 1998-2002

        w "Kurierze Porannym" były reklamy STATOILA nielegalnie budującego wtedy stację
        paliw w miejscu katastrofy wagonów z chlorem na Poleskiej w 1989 r, przeciwko
        czemu mieszkańców bronili "zieloni" i postępowanie o rozbiórkę nielegalnej
        budowli toczy się nie zakończone w kolejnych odwołaniach od 10 lat DO DZISIAJ) –
        dla każdego rozsądnego jasne jest, że takie powiązania finansowe pomiędzy
        firmą i gazetą zaprzeczają obiektywizmowi i niezależności – i że granice
        pomiędzy reklamą i artykułem “sponsorowanym” zacierają się...
        To "Kurier Poranny" zorganizował “ekologiczna szopkę” - na teren Narwiańskiego
        Parku Narodowego zwieźli autobusami dzieciaki ze szkół, poczęstowali je
        kiełbaskami i grochówką w plastikowych jednorazowych talerzykach które potem
        zaśmieciły okolice, nagłośnienie sceny z kiczowatym programem płoszyło
        zwierzęta i powodując hałas (imprezy masowe na tym terenie to zdaniem
        pracowników Parku nieporozumienie, dlatego następnej takiej imprezy już nie
        zorganizowano) a cała ta farsa służyła napisaniu, że “STATOIL”
        to “proekologiczna” firma bo ufundowała trochę nagród dla dzieciaków przy
        okazji tej farsy, gdy w tym samym czasie “STATOIL” budował nielegalnie stację
        paliw, wbrew przepisom i protestom mieszkańców.
        I to m.in. "Kurier Poranny" (kilka dni przed sesją Rady Miasta, na której miano
        rozpatrywać zastrzeżenia Federacji Zielonych i mieszkańców przeciwko tej
        nielegalnej stacji paliw i wniosek o wstrzymanie jej budowy) napisał 23.05.2003
        r. artykuł “Brudne Pieniądze Zielonych” w trybie domniemań i przypuszczeń po
        fałszywym oskarżeniu przez “Konferencję Inwestorów” “zielonych” o “ekoharacze” -
        oczywiście każde nawet fałszywe oskarżenie
        prokuratura "bada”, “sprawdza”, “zajmuje się”, “przypuszcza
        się”, “prawdopodobnie" itp. - a manipulacja "Kuriera Porannego" polegała na
        tym, że przedstawiono to jakby sprawa była już przesądzona, a potem "Kurier
        Poranny" “zapomniał o sprawie” i nie napisał już tak głośno na 1 stronie że się
        mylili (bo nie muszą:)) i O UNIEWINNIENIU PRZEZ PROKURATURĘ “ZIELONYCH” (w 2003
        r. dwukrotnie UMORZONO Z BRAKU ZNAMION PRZESTĘPSTWA - SYGN. RSD 13/02/A KTZ
        597/02/A; I KTZ–452/2003 i UNIEWINNIONO bezpodstawnie oskarżone organizacje
        ekologiczne - POSTĘPOWANIE AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W KATOWICACH
        PROWADZONE NA ZLECENIE PROKURATURY W KATOWICACH dotyczące 5 organizacji
        ekologicznych z: Białegostoku, Katowic, Łodzi, Warszawy, i Krakowa) - “po
        zbadaniu przez prokuraturę” okazało się ŻE FAŁSZYWE, BEZPODSTAWNE
        OSKARŻENIE “ZIELONYCH” PRZEZ NIEUCZCIWYCH BIZNESMENÓW, SKORUMPOWANYCH
        URZĘDNIKÓW I DZIENNIKARZY BYŁY WYSSANE Z PALCA - POSTĘPOWANIE “ZIELONYCH” BYŁO
        ZGODNE Z PRAWEM - I TO WŁAŚNIE PRZESZKADZA W NIEUCZCIWYCH INTERESACH TYCH
        BIZNESMENÓW, SKORUMPOWANYCH URZĘDNIKÓW I DZIENNIKARZY, ZA CO CZĘŚĆ ZOSTAŁA JUŻ
        SKAZANA A INNYCH SPRAWACH TOCZĄ SIĘ POSTĘPOWANIA.
        “MEDIALNA RACJA” należy do tego kto WIĘCEJ ZAPŁACI ZA REKLAMĘ GAZETOM?
        www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-ekoszopka-statoil-i-media-21-05-2003-
        www.zieloni.w.pl.htm
        www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-statoil-i-media-21-05-2003-
        www.zieloni.w.pl.htm
        www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-biurokracja-i-prokuratura-03-05-2003-
        www.zieloni.w.pl.htm
        www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-dlaczego-poranny-nie-pisze-prawdy-03-06-2003-
        www.zieloni.w.pl.htm
        www.zieloni.osiedle.net.pl/fzb-statoil-i-media-03-05-2003-
        www.zieloni.w.pl.htm
  • qex Kłamstwa juz w nazwie! 19.07.07, 09:03
   "Federacja Zielonych"
   Nie "federacja", bo nikt się nie łączył i nie "zielonych" tylko 1 pseudozielonego.
   Wycofam się z powyższego, jak okaże się, że w nazwie chodzi o składanie w kupki
   banknotów z prezydentami USA, co ktoś wyżej sugerował.
   • Gość: wkoronkiewicz Re: Kłamstwa juz w nazwie! IP: 85.232.247.* 19.07.07, 09:42
    "Panie koronkiewicz, pan robi za jakąś wyrocznię, mediatora? Pan mie masz
    kwalifikacji moralnych do tego!!! Pamiętasz pan, co kiedyś mówiłes o SLD.
    Przypomnę "nigdy im ręki niepodam". Tak powiedziałeś i napisałes chyba z 3 lata
    temu. I co? Nie dość, że podałeś to i wódkę w SLD piłeś!!!
    Mi nie chodzi oczywiscie, że mam coś przeciwko naszym "komuchom", ale przeciwko
    cynikom takim jak pan, mam!"

    napisałem, ze sld-owcom ręki nie podam, jeśli nie zdejmą tego przewodniczącego
    co własnego tatusia w swoje długi wrabiał. jeśli pan cytujesz moje wypowiedzi,
    to wypadałoby robić to w całości, a nie wyrywać z kontekstu.
    bynajmniej nie przedstawiam się jako wyrocznia, czy autorytet moralny.
    rzeczywiście zdarza mi się czasem napić wódki i jeszcze się przy tym oblizać.
    czy w związku z powyższym nie mam prawa napisać nic na forum?
    • qex Re: Kłamstwa juz w nazwie! 19.07.07, 12:39
     Koro (wybacz spoufalenie), ja Ci nic nie zarzucam. To nie do mnie ta odpowiedź,
     prawda? Spotykaj się z kim chcesz i pij wódkę z kim chcesz. Nic mi do tego.
    • Gość: zeto Re: Kłamstwa juz w nazwie! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.07.07, 13:49
     a co ma piernik do wiatraka? (i prosze nic nie mówić o mące!) Pan to wszystko
     sprowadza do absurdu. Więc powtarzam raz jeszcze: nie masz pan moralnych
     kwalifikacji do formuowania ocen, ajkie nieraz tu padają. Mówisz pan o
     kontekście- top prawda, że publiczne przyrzewczanie złozył pon w kontekscie
     pewnego (niepamietam naziska) szefa sld. Ale czy dalej Pan nie sięga, nieszuka
     kontekstów??? Bo dla mnie takowym jest zwykły polityczny konienkturalizm.
     Doczepił sie pan do nagonki dla skompromitowanego człowieka, żeby tylko "zapisac
     się na mapie politycznej" miasta, w pamięci wyborców, którzy to - jak by pan
     chciał - przy urnie powiedziliby: no , ten Koronkiewicz rozsądny człowiek. W
     rzeczywistosci cynik!!!
    • Gość: zeto Re: Kłamstwa juz w nazwie! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.07.07, 13:52
     I jeszcze jedno, jeden z dyskutantów ciekawie i trafnie zauwazył "Czy nie
     widzicie, że głupotą jest przenoszenie jednego przypadku na całą
     grupę" Teraz Pan , Panie Koronkiewicz wpisaujesz się w to, przeciwko czemu
     walczysz. Cynik
   • www.zieloni-bialystok.w.pl chronisz czy niszczysz? 19.07.07, 11:51
    qex napisał:

    > "Federacja Zielonych"
    > Nie "federacja", bo nikt się nie łączył i nie "zielonych" tylko 1
    pseudozielone
    > go.
    > Wycofam się z powyższego, jak okaże się, że w nazwie chodzi o składanie w
    kupki
    > banknotów z prezydentami USA, co ktoś wyżej sugerował.

    nawet z tego zmanipulowaneog atykulu widac kto chroni a kto niszczy srodowisko
    a ty co robisz w tym temacie? chronisz czy niszczysz?
    • qex Re: chronisz czy niszczysz? 19.07.07, 12:44
     Piszesz jak człowiek, to Ci odpowiem. Chronię. Rozważając najpierw, co jest
     możliwe i logiczne. No i najważniejsze: nie zmieniam mojego zdania pod wpływem
     czyichś pieniędzy.
     • www.zieloni-bialystok.w.pl Re: chronisz czy niszczysz? 19.07.07, 18:13
      alwe wprowadzasz jakies zmiany jak ja?
  • Gość: M Re: Zielony interes IP: 82.177.11.* 19.07.07, 09:53
   W EC Białystok nie spala się w tym momencie ani grama biomasy (nie licząc
   papierosów wypalanych przez pracowników)....

   Wiec na czym polegala wspolpraca?
   • www.zieloni-bialystok.w.pl Re: Zielony interes 19.07.07, 11:36
    Gość portalu: M napisał(a):

    > W EC Białystok nie spala się w tym momencie ani grama biomasy (nie licząc
    > papierosów wypalanych przez pracowników)....
    >
    > Wiec na czym polegala wspolpraca?

    ZA PIENIADZE UE ELEKTROCPIELOWNIA PRZERABIA JEDEN Z KOTŁÓW NA BIOMASE (ZOBACZ
    TABLICE INFORMACJYJNE PRZY WEJSCIU NA OGRODZENIU OD STRONY AL. 1000 PP

    POMYSŁ POCHODZI Z OPRACOWAN ZAMOWINIONYCH PRZEZ EC W FEDERACJI ZIELONYCH
    • Gość: ghost Re: Zielony interes IP: *.jelonki.robbo.pl 19.07.07, 11:53
     Ludzie, przestańcie uogólniać! Czy nie widzicie, że głupotą jest przenoszenie jednego przypadku na całą
     grupę. Trzeba walczyć z oszustami i naciągaczami ale tylko z nimi. Nie wpadajmy w schematy:
     psycholog pedofil - każdy psycholog to pedofil
     ksiądz homoseksualista - każdy ksiądz to homoseksualista
     ekolog łapówkarz - każdy ekolog to łapówkarz
  • stefan.bialystok Re: Zielony interes 19.07.07, 11:49
   Kiedyś dawałem linki do tekstów w Porannym na temat działalności Federacji Zielonych w Białymstoku. Tak więc ta wiadomość nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. A ten koleś na zdjęciu, co jest przebrany za misia pandę to nasz zielony "przyjaciel"?
   • www.zieloni-bialystok.w.pl taka"reklama" browaru i hipermarketów? 19.07.07, 11:54
    stefan.bialystok napisał:

    > Kiedyś dawałem linki do tekstów w Porannym na temat działalności Federacji
    Ziel
    > onych w Białymstoku. Tak więc ta wiadomość nie jest dla mnie żadnym
    zaskoczenie
    > m. A ten koleś na zdjęciu, co jest przebrany za misia pandę to nasz
    zielony "pr
    > zyjaciel"?

    a zauwazyles obok tych "tekstów" tez reklamy Statoil, browaru i hipermarketów?
    • stefan.bialystok Re: taka"reklama" browaru i hipermarketów? 19.07.07, 12:01
     Nie przypominam sobie, bo to stare tekty, a stare wydania gazet wyrzucam. A chyba normalne jest, że w prywatnej, dużej gazecie regionalnej udzielają się różni reklamodawcy?
    • grazz Re: taka"reklama" browaru i hipermarketów? 19.07.07, 12:04
     -Tak Tak ,lekarz kazał przytakiwać....
    • Gość: prawda Re: taka"reklama" browaru i hipermarketów? IP: *.elpos.net 19.07.07, 12:08
     zrób skany i pokaż. nawet największe chore brednie o spisku koncernów i całego
     świata przeciw rafałowi kosno nie zmienią faktu, że jest on zakałą ekologów.
     przez takich ludzi polacy plują na organizacje zielonych.
     Ekologiczna prostytutka za pieniądze zrobi każde opracowanie. kto nie płaci,
     będzie prześladowany - vide Statoil... dziś wróg publiczny, a czy kiedyś kosno
     nie żebał tam o kasę i nie został olany?
     • stefan.bialystok Re: taka"reklama" browaru i hipermarketów? 19.07.07, 13:47
      Gość portalu: prawda napisał(a):

      > zrób skany i pokaż. nawet największe chore brednie o spisku koncernów i całego
      > świata przeciw rafałowi kosno nie zmienią faktu, że jest on zakałą ekologów.
      > przez takich ludzi polacy plują na organizacje zielonych.
      > Ekologiczna prostytutka za pieniądze zrobi każde opracowanie. kto nie płaci,
      > będzie prześladowany - vide Statoil... dziś wróg publiczny, a czy kiedyś kosno
      > nie żebał tam o kasę i nie został olany?
      Szanowny kolego, już temu głąbowi nic nie pomoże. On będzie miał do końca życia kompleksy i będzie uznawać własną osobę za pępek świata.
      • www.zieloni-bialystok.w.pl antyekolodzy do czarnobyla 19.07.07, 18:15
       "postep i sprawiedliwosc" w wersji biznesu,urzednikow i czerwonych mediów
       • Gość: r... dalej "kazda kasa..." jest dla ciebie dobra? IP: 80.54.13.* 19.07.07, 18:23
        twoje słowa z
        portalwiedzy.onet.pl/1,15,8,26343399,72951780,2826517,0,forum.html pasują
        jak ulał do dzisiejszej sytuacji...Urząd miejski na
        www.bialystok.pl/files/organizacje_pozarzadowe/spis_organizacji/Spis_ngo.xls
        ciągle twierdzi, że zielonymi nikt nie kieruje...
  • Gość: Polibezkontroli Re: Zielony interes IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 12:35
   panie rafale,daj pan sobie spokoj,idz pan w ch.. ze swoim kombinatorstwem bo
   tylko opinie pan zielonym robi...dla mnie to pan na poziomie szczoty
   funkcjonuje...
   bez respektu
  • Gość: słoma z gumiaczków Zielony interes IP: *.coplan.fr 19.07.07, 12:40
   .....ale że wyborcza wsiadła na zielonego, własnym oczom nie wierzę, nawiasem
   mówiąc wygodny sposób na życie........
  • Gość: ex-urzędas Zielony interes IP: *.osiedle.net.pl 19.07.07, 13:37
   Kiedyś, pracując w urzędzie (nie Białostockim) pamiętam przedstawiciela bodajże
   Polkomtela, który żalił się że dużą częścią kosztów ustawienia nowego
   przekaźnika telefonii komórkowej jest "ekoharacz" - który musiał opłacać, aby
   jego inwestycje nie były blokowane przez zielonych. I rzeczywiście, do jego
   wniosków nigdy nie składali zastrzeżeń - ale do innych praktycznie natychmiast
   (i zazwyczaj po kolku dniach były wycofywane).
   • www.zieloni-bialystok.w.pl nie przekupuje sie zielonych ale urzedników 19.07.07, 18:14
    zamiast przekupywac zielonych lepiej przekupic urzednika
    zeby wyrzucil do kosza zastzrezenia zielonych

    + dziennikarza za pare klamstw z zemsty:)
  • Gość: Biały Ale kocioł z tym zielonym! IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 13:59
   No to Zielony masz teraz kłopot! O ile mogłeś mieć jakieś tam subiektywne
   zdanie broniąc Białystok przed cywilizacją to teraz jak poczułeś atak swoich
   oponentów, swoje brudne czy nie łapki możesz umyć tylko idąc po prawdę do sądu.
   Chętnie bedę czytał Twoje posty w tej sprawie. Jeśli jednak nie uczynisz tego
   no cóż prawda znaczy się leży po stronie GW! Więc o ile byłeś łaskaw wysyłać
   mnie kiedyś do Czernobyla pewno sam uciekniesz tam wkrótce od hańby!
  • bogo2 Re: Zielony interes 19.07.07, 14:02
   panie zielony, a po co pan pyta... ?
   czyzby zazdrosc...?


   www.zieloni-bialystok.w.pl napisał:

   > panie Andrzeju Kłopotowski a ile dostał pan od Pana Mroczki za publikacje
   > tych kłamstw?
  • Gość: wib Czarny PR dla ekologow IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 14:45
   Czarny PR dla ekologow przed powtorka tematu Rospudy? Wyborcza w ten sposob chce
   popawic swoja wiarygodnosc, ze niby taka obiektywna, i na ekologow tez potrafi
   wskoczyc jesli zli? A moze po prostu sezon ogorkowy i tanie sensacyjki? No bo
   jak inaczej tlumaczyc wygrzebanie starego tematu sprzed roku, akurat 2 tygodnie
   przed zapowiadanymi protestami ekologow nad Rospuda? Juz teraz trzeba zaczac
   dorabiac im gebe. A ze temat stary, czaly czas te same plotki, a zaden z
   inwestorow nie podal nikogo do sadu, zaden policjant ani prokurator nie wszczal
   postepowania z urzedu (chyba czytaja gazety?), nikomu nic nie udowodniono, to
   juz mniej istotne. Wazne zeby sie dzialo, ludziom pracowaly emocje, juz trzeba
   sie rozgrzewac przed konfrontacja po 1 sierpnia. Brawo Wyborcza! Trzeba rownac
   do poziomu brukowcow, potem ewentualne za 3 lata gdzies malym drukiem sie
   napisze sprostowanie, ze reporter sie pomylil i serdecznie przeprasza. No chyba
   ze juz nie bedzie tam pracowal, a przejdzie na lepsza posadke rzecznika
   prasowago Browary lub innego koncernu, jak reporter Porannego ktory wyzywal
   ekologow od najgorszych, by krotko potem przesiasc sie na lepsza posadke w
   Generalneh Dyrekcji Drog i Autostrad. A ten sam pan pisal pare tygodni
   wczesniej, ze konflikt wokol Rospudy ma sluzyc promocji dzialaczy ekologicznych
   przed Wyborami, ze niby taka kampania Wyborcza. Przez przypadek (czyzby?) do
   sejmiku jako jeden z 2 radnych Samoobrony wszedl czlowiek z Augustowa, z piana
   na ustach i krzyzem w dloni wyzywajacy ekologow od mordercow, notabene z
   zabranym prawem jazdy za jazde po pijaku w Augustowie.
   Wiec zastanowcie sie chwile drodzy internauci, zanim dacie sie wmanipulowac w ta
   cala sytuacje. Komus na tym zalezy, a Kosno w tym wszystkim to tylko trybik,
   maly pionek niewiele znaczacy, dzieki ktoremu mozna ladnie rozgrywac swoje
   interesy o wiele wieksze niz jakies raporciki za kilka tysiecy zlotych. Na sama
   dokumentacje obwodnicy Augustowa, ktora wyglada na to ze niewiele jest warta i
   pewnie wyladuje w koncu na smietniku, wydano miliony. Panowie urzednicy,
   inwestorzy i inni autorzy raportow zapewne o wiele drozszych niz raporty Kosno,
   a tyle samo wartych, beda teraz robic wszystko zeby zatuszowac zmarnowane
   miliony z publicznej kasy, zaslaniajac sie takimi pionkami jak Kosno. Bo
   reprezentuja ten sam poziom, tyle ze stolki maja wyzsze. To zalosne... A
   jeszcze bardziej zalosne ze ludzie daja sie tak latwo na to nabierac...
   • zewsi Re: Czarny PR dla ekologow 19.07.07, 15:11
    Ale na co nabierać się dadzą ludzie?
    Na to, że Kosno pisze do małych i dużych, że chętnie za opłatą przypilnuje żeby
    inwestycja była w zgodzie z "ekologią". Sawm WIEM najlepiej że to fakt, a nie
    nabieranie.
    Faktem też jest, że w sprawie jego praktyk z inwestorami odpowiednie organa
    toczyły postępowanie.
    • Gość: wib Re: Czarny PR dla ekologow IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 15:27
     Nabierac na plotki, maskujace inne, wazniejsze sprawy, takie jak w tej chwili
     konflikt wokol Rospudy, gdzie zostaly zmarnowane publiczne pieniadze w skali
     niewspolmiernej do opisywanych sytuacji, wlasnie na raporty, ekspertyzy i
     doradztwo. Wazne jest teraz zeby dla zielonych przyprawic gebe lapowkarzy i
     ekoterrorystow - przyda sie za moment pod Augustowem. Najrozniejszych protestow
     przeciwko inwestycjom jest cala masa, najczesciej blokuja sasiedzi, nierzadko
     sam urzad (vide Hotel Golebiewski), sami inwestorzy pisza na siebie donosy (vide
     sprawa Astwa - Czyścioch), oraz rywalizujacy pracownicy (sprawa lekarza juz
     przez media skazanego za lapowkarstwo, a potem sie okazalo ze to zazdrosny
     kolega mu podlozyl swinie). Teraz wszyscy tacy swieci. Potem te skargi maja
     rozny zywot, najczesciej sad uniewaznia, a czasem ktos wycofuje (moze wzial w
     lape?!). Skad wiesz jak jest teraz? Wiesz jak inwestorzy robia oceny
     oddzialywania na srodowisko? Placa firmie konsultingowej ktora tam napisze
     wszytko coi tylko chce inwestor. Wcale sie nie dziwie ze inwestor jeden z drugim
     nie chce teraz pozwac Kosny do sadu, bo jeszcze by przypadkiem wyszlo ze facet
     mial racje, i od nowa trzeba robic wielki raport za milion zl, no i masz babo
     placek. Wiec lepiej narobic w mediach rabanu, ze ekolog taki bezczelny, a biedni
     inwestorzy niewinni i tacy pokrzywdzeni. Daj spokoj stary ... Apropos - jaki byl
     efekt prowadzonych postepowan, bo nie slyszalem?
     • qex Re: Czarny PR dla ekologow 19.07.07, 16:54
      > Wiesz jak inwestorzy robia oceny
      > oddzialywania na srodowisko? Placa firmie konsultingowej ktora tam napisze
      > wszytko coi tylko chce inwestor.
      Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Płacę - wymagam. To system jest chory!
      Inwestor ma na siebie paszkwile pisać?

      > bo jeszcze by przypadkiem wyszlo ze facet
      > mial racje, i od nowa trzeba robic wielki raport za milion zl,
      Jeśli tak, to powinien być to solidny raport za milion złotych. Tylko, że tu
      pojawia się sprzeczność. Patrz wyżej.
    • Gość: pr Re: Czarny PR dla ekologow IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 15:46
     > Na to, że Kosno pisze do małych i dużych, że chętnie za opłatą przypilnuje żeby
     >
     > inwestycja była w zgodzie z "ekologią". Sawm WIEM najlepiej że to fakt, a nie
     > nabieranie.

     A co w tym zlego? Tak dzialaja m.in. wszystkie firmy konsultingowe, zajmujace
     sie doradztwem. Pisza do innych firm, malych i duzych, ze np. przypilnuja aby
     wniosek skladany do funduszy unijnych albo dokumentacja do urzedu byla zgodna z
     wymogami prawnymi. Sprawdzaja dokumenty, jesli znajda bledy, proponuja poprawki.
     Biora za to pieniadze. Czy inwestor uwzgledni te poprawki czy nie - jego
     sprawa, byc moze uzna ze taniej przekupic urzednika ktory pozniej bedzie ten
     wniosek sprawdzal, niz zastosowac zalecenia, ktore moga byc duzo bardziej
     kosztowne kosztowne. Ale juz sama wiedza co jest nie tak, jest cenna, za nia sie
     placi.
     Poprzednia ekipa Prezydenta Tura szczycila sie tym, ze Bialosctocki Urzad
     Miejski jest najoszczedniejszy w kraju, tzn. urzednicy najmniej zarabiaja. Czy
     nie zdziwilo cie nigdy, dlaczego wiec caly parking UM jest zastawiony nowymi
     samochodami? Oczywiscie, nie sugeruje ze urzednicy brali lapowki, to przeciez
     ich wspolmalzonkowie maja lepsza prace, w ktorej zarobili na te samochody. Np.
     w firmach konsultingowych i doradczych.
     • qex Re: Czarny PR dla ekologow 19.07.07, 17:02
      > A co w tym zlego?
      Federacja Zielonych nie jest firmą konsultingową! Jednakże prawdą jest, że
      każdy, nawet FZ, ma prawo napisać raport o oddziaływaniu na środowisko.

      > Pisza do innych firm, malych i duzych, ze np. przypilnuja aby
      > wniosek skladany do funduszy unijnych albo dokumentacja do urzedu byla zgodna z
      > wymogami prawnymi.
      I chętne firmy nawiązują współpracę, a niechętne nie. I co wtedy robi firma
      konsultingowa? Firma nic. Federacja Zielonych w tym momencie uruchamia moduł
      "protestujemy".
      • Gość: pr Re: Czarny PR dla ekologow IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 17:10
       > > A co w tym zlego?
       > Federacja Zielonych nie jest firmą konsultingową! Jednakże prawdą jest, że
       > każdy, nawet FZ, ma prawo napisać raport o oddziaływaniu na środowisko.
       >
       > > Pisza do innych firm, malych i duzych, ze np. przypilnuja aby
       > > wniosek skladany do funduszy unijnych albo dokumentacja do urzedu byla zg
       > odna z
       > > wymogami prawnymi.
       > I chętne firmy nawiązują współpracę, a niechętne nie. I co wtedy robi firma
       > konsultingowa? Firma nic.

       A i owszem. Np. Czyscioch pisal donosy na Astwę, i owrotnie. Sad skazal Prezesa
       Astwy prawomocnym wyrokiem po czym prezes przestal byc prezesem.

       Federacja Zielonych w tym momencie uruchamia moduł
       > "protestujemy".

       Zgodnie z prawem. Jesli zas nie zgodnie, sprawa powinna trafic do sadu, a nie na
       lamy brukowcow.
       • qex Re: Czarny PR dla ekologow 19.07.07, 17:34
        > Zgodnie z prawem.
        Tak i cały czas próbuję zwrócić uwagę innych na fakt, że to system jest zły,
        czyli prawo. FZ protestuje, bo ma prawo. Ma prawo też wykonywać opracowania. Ma
        prawo otrzymywać dotacje na działalność. Ma prawo wycofać swój protest, jak
        uzna, że tak chce.
        Prawo powinno przewidzieć taką sytuację i np. dać wybór: albo uprawnienia
        protestu bez możliwości wykonania jakichkolwiek opracowań, albo wykonywanie
        opracowań bez możliwości protestu społecznego.
        • www.zieloni-bialystok.w.pl taniej jest nie chronic srodowiska 19.07.07, 18:46
         tylko ze wtedy kto i zac o bedzie sprawdzal te dokumenty?
         ekolodzy znajdyuja bledy i proponuja zmiany by chronic srodowisko bo po
         pierwsze to ich cel, po drugie im wiecej zabezpieczen na tym wiecej zarobia:)
         oczywiscei firmy nikt nie zmusi by stosowala zabezpieczenia wieksze niz wymaga
         prawo

         natomiast partacze wynajmowani przez inwestorów opracowuja pseudoekspertyzy,
         jak nie zastosowac np. oczyszczania sscieków, nie zmniejszac emisji, halasu,
         zanieczyszczen. na papierze poswiadczaja nieprawde ze obiekt spelnia normy, w
         rzeczywistoci jest halas, scieki, zanieczyszczenia itp

         taniej jest partaczyc niz wpsolpracowac z ekologami i chronic srodowisko
      • Gość: wib Re: Czarny PR dla ekologow IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 17:32
       Uuu..., wchodzisz na grzaski teren. Firmy piora sie takimi metodami, ze Kosno
       przy nich to dzentelmen w bialych rekawiczkach.
       Niedawny raport bodajze Urzedu Marszalkowskiego, ktory przyjmowal wnioski do
       funduszy unijnych, mowil ze ponad polowa wnioskow przygotowanych przez firmy
       konsultingowe dla inwestorow byla odrzucona ze wzgledow formalnych. Co to
       znaczy, ano to, ze partacze nieznajacy sie na rzeczy naciagaja inwestorow mamiac
       unijnymi pieniedzmi, a zupelnie sie na tym nie znajac. Nie dosyc ze partacze, to
       jeszcze zwykli oszusci. Firmy konsultingowe, nie zadni ekolodzy. Straty firm
       ktore sie nadzialy na takich fachowcow sa o wiele wieksze niz te opisywane
       kilkanascie tysiecy, bo nie dosyc ze placily naciagaczom, to stracily szanse na
       wielokrotnie wieksze unijne srodki. Firmy firmom gotuja ten los. Kosno to przy
       nich maly pikus. Ale za to jak to widowiskowo brzmi - ekoharacze, ekoterrorysci,
       no nie?
       • qex Re: Czarny PR dla ekologow 19.07.07, 17:40
        Ale biznesmeni się znają i opinia o tych "fachowcach" już poszła. Dobrzy będą
        kosztować coraz więcej i będą pisać coraz więcej. A kiepskiemu może uda się
        kogoś omamić znowu. Niech żądają referencji i kontaktują się z tymi, którzy je
        wystawili.
        A tu chodzi mi o schemat: robię opracowanie - nie protestuję, nie robię -
        protestuję, dopóki nie dostanę zlecenia. Prawo powinno jasno stwierdzać:
        protestując zamykasz sobie drogę do jakichkolwiek opracowań.
        • www.zieloni-bialystok.w.pl jawnosc czy korupcja?nic sie nie ukryje 19.07.07, 18:49
         w UE np. w Holandii kazdy ma prawo oprotestowac wsyztsko:)
         urrzedy sprawnie i szybko badaja zasadnosc
         i uznaja zastzrezenia, wprowadzaja zmiany lub nie

         natomiats nie ma korupcjogennej sytuacji ze inwestycje kontroluje i wglad w
         dokumenty ma tylko kilka osob ktore latwo przekupic - gdy wglad w doukmunety i
         prawo wniesienia zastzrezena ma kazdy nic sie nie ukryje
         • Gość: r... twoje"kazda kasa jest dobra..." też się nie ukryje IP: 80.54.13.* 20.07.07, 14:33
          jest na
          portalwiedzy.onet.pl/1,15,8,26343399,72951780,2826517,0,forum.html założę
          się, że nie odniesiesz się do tego tylko do mojej osoby
      • www.zieloni-bialystok.w.pl Re: Czarny PR dla ekologow 19.07.07, 18:25
       "Piotr Znaniecki
       działacz ekologiczny z WWF "

       Piotr Znaniecki nie jest działaczem WWF
       to przyklad ze artykul jest wyssany z palca
      • www.zieloni-bialystok.w.pl rozstzrygaja i tak (przekupni) urzednicy 19.07.07, 18:26
       o tym czy zastzrezenia zielonych sa zasadne rozstzrygaja urzednicy
       jesli sa rzetelni - ok, ale jesli przekupni p-Polska pelna jest samowoli
       • qex Re: rozstzrygaja i tak (przekupni) urzednicy 19.07.07, 18:32
        A możesz zdefiniować, kto to jest przekupny urzędnik i jak działa takie przekupstwo?
        • www.zieloni-bialystok.w.pl Re: rozstzrygaja i tak (przekupni) urzednicy 19.07.07, 18:37
         w ciagu ostatnuch 2 lat ZADNA INWESTYCJA NA TERENIE BIALEGOSTOKU TYOU
         HIPERMARKETY, MASZTY TEKLEFIONII KOMORKOWEJ NIE SPELNILA TAKIEGO WYMAGANIA:
         POWIADOMIENIA OKOLICZNYCH MIESZKANCOW -CELOWO BY NIE MOGLI PROTESTOWAC

         Ze zgromadzonych informacji wynika także, że w trakcie postępowania o ocenie
         oddziaływania na środowisko nie dopełniono obowiązku umieszczenia ogłoszenia o
         postępowaniu, możliwości zapoznania się z aktami i wniesienia uwag i wniosków w
         postaci ogłoszenia w pobliżu miejsca inwestycji (np. tablicy ogłoszeń w pobliżu
         inwestycji - pomimo to nie wydłużono terminu zapoznania się z dokumentami i
         wniesienia uwag i wniosków wynikającego z USTAWY Prawo ochrony środowiska Art
         32.1. "Przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ
         administracji właściwy do ich wydania, wszczynając postępowanie: 1) podaje do
         publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
         danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków
         w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, wskazując
         jednocześnie miejsce ich składania, 2) może przeprowadzić rozprawę
         administracyjną otwartą dla społeczeństwa, 3) rozpatruje zgłoszone uwagi i
         wnioski. 2 Organ administracji właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej
         wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o
         decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, w trybie określonym w niniejszym
         dziale. 3. W przypadku, o którym mowa w ust 1-pkt 1 i ust 2, podanie do
         publicznej wiadomości powinno nastąpić także poprzez zamieszczenie informacji
         na stronie internatowej organu właściwego dc wydania decyzji, jeśli organ ten
         prowadzi taką stronę. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)19) podaniu
         do publicznej wiadomości - rozumie się przez to ogłoszenie informacji, w sposób
         zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez
         obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a w sytuacji gdy
         siedziba właściwego organu mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa
         miejscowo ze względu na przedmiot ogłoszenia - także przez ogłoszenie w prasie
         tub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych
         ze względu na przedmiot ogłoszenia. Art 31. Każdy ma prawo składania uwag i
         wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa "
         • qex Re: rozstzrygaja i tak (przekupni) urzednicy 19.07.07, 18:40
          I to jest dowód przekupstwa?
          Chyba nieudolności.
        • www.zieloni-bialystok.w.pl dlaczego sawicki, Tur, Truskolaski łamia prawo? 19.07.07, 18:39
         Ze względu na celowe uniemożliwienie wglądu do dokumentów związanych z tą
         sprawą w WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA W
         BIAŁYMSTOKU począwszy od 07.03.2006 r. na ustne polecenie NACZELNIK WYDZIAŁU
         JOANNY ŁEMPICKIEJ I WICEPREZYDENTA BIAŁEGOSTOKU KRZYSZTOFA SAWICKIEGO -
         podstawę prowadzonego przez PROKURATURĘ W BIAŁYMSTOKU postępowania Ds. 1144/06
         K-II-5511/249/06 o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, na podstawie:
         USTAWY "O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ" Art. 23: „Kto, wbrew ciążącemu na
         nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze
         ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” i ponieważ
         STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU wnioskami z dnia 07.03.2006 r.
         i 14.03.2006 r złożonymi w WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
         URZĘDU MIASTA W BIAŁYMSTOKU zgłosiło chęć uczestnictwa w toczących się
         postępowaniach dotyczących uwarunkowań środowiskowych, WYDZIAŁ GOSPODARKI
         KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU MIASTA W BIAŁYMSTOKU WYKAZAŁ BEZCZYNNOŚĆ
         NIE ODPOWIADAJĄC NA W/W WNIOSKI STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W
         BIAŁYMSTOKU, prowadząc postępowania dotyczących uwarunkowań środowiskowych
         • Gość: r... dlaczego zielony kocha kasę? IP: 80.54.13.* 28.07.07, 22:10
          bo jak sam pisze na
          portalwiedzy.onet.pl/1,15,8,26343399,72951780,2826517,0,forum.html "każda
          kasa jest dobra"...

     • zewsi Re: Czarny PR dla ekologow 20.07.07, 07:56
      Po pierwsze chłop nie ma zielonego pojęcia o tym o czym chciał pisać.
      Po drugie gdy został puszczony na bambus zaczął na tym forum pisać kłamstwa i
      głupoty na temat tej inwestycji.
    • www.zieloni-bialystok.w.pl falszywe zawiadomienie przeciwko 5 orgnizacjom 19.07.07, 18:32
     przeciwko 5 orgnizacjom zlozono falszywe zawiadomienie by w Polsce opoznic
     wprowadzenie bardziej restrykcyjncyh przepisow Unii Europejskiej w dziedzinie
     ochrony srodowiska

     po fałszywym oskarżeniu przez “Konferencję Inwestorów” “zielonych”
     o “ekoharacze” - oczywiście każde nawet fałszywe oskarżenie
     prokuratura "bada”, “sprawdza”, “zajmuje się”, “przypuszcza
     się”, “prawdopodobnie" itp. - a manipulacja "Kuriera Porannego" polegała na
     tym, że przedstawiono to jakby sprawa była już przesądzona, a potem "Kurier
     Poranny" “zapomniał o sprawie” i nie napisał już tak głośno na 1 stronie że się
     mylili (bo nie muszą:)) i O UNIEWINNIENIU PRZEZ PROKURATURĘ “ZIELONYCH” (w 2003
     r. dwukrotnie UMORZONO Z BRAKU ZNAMION PRZESTĘPSTWA - SYGN. RSD 13/02/A KTZ
     597/02/A; I KTZ–452/2003 i UNIEWINNIONO bezpodstawnie oskarżone organizacje
     ekologiczne - POSTĘPOWANIE AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W KATOWICACH
     PROWADZONE NA ZLECENIE PROKURATURY W KATOWICACH dotyczące 5 organizacji
     ekologicznych z: Białegostoku, Katowic, Łodzi, Warszawy, i Krakowa) - “po
     zbadaniu przez prokuraturę” okazało się ŻE FAŁSZYWE, BEZPODSTAWNE
     OSKARŻENIE “ZIELONYCH” PRZEZ NIEUCZCIWYCH BIZNESMENÓW, SKORUMPOWANYCH
     URZĘDNIKÓW I DZIENNIKARZY BYŁY WYSSANE Z PALCA - POSTĘPOWANIE “ZIELONYCH” BYŁO
     ZGODNE Z PRAWEM - I TO WŁAŚNIE PRZESZKADZA W NIEUCZCIWYCH INTERESACH TYCH
     BIZNESMENÓW, SKORUMPOWANYCH URZĘDNIKÓW I DZIENNIKARZY, ZA CO CZĘŚĆ ZOSTAŁA JUŻ
     SKAZANA A INNYCH SPRAWACH TOCZĄ SIĘ POSTĘPOWANIA.
  • lexar dlaczego pan Klopotowski nie poprosil o komentarz 19.07.07, 15:16
   np kogos z federacji zielonych?

   na moj rozum ten artykul jest dosyc mocno stronniczy, a dziennikarskim obowiazkiem chyba bylo w tym
   wypadku wysluchanie argumentow dwoch stron...?
   • Gość: rrr Re: dlaczego pan Klopotowski nie poprosil o komen IP: *.chilan.net 19.07.07, 17:12
    serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,4324002.html
   • www.zieloni-bialystok.w.pl jak Goebbels udaje ze inwestor ma racje 19.07.07, 18:30
    bo musialby prosic o autoryzacje-pokazac zaapisana wypowiedz przed publikacja
    dlatego zastosowal manipulacje zamiast skonfrontowac wypowiedzi inwestora jak
    Goebbels udaje ze inwestor ma racje łamiac przepisy ochrony srodowiska
    • Gość: r... czy inwestorowi podałeś swoją filozofię życiową IP: 80.54.13.* 19.07.07, 18:48
     zawartą na
     portalwiedzy.onet.pl/1,15,8,26343399,72951780,2826517,0,forum.html ?
     czemu tego nie zrobiłeś? Urząd Miejski nie zna nazwiska osoby kierującej
     zielonymi, według
     www.bialystok.pl/files/organizacje_pozarzadowe/spis_organizacji/Spis_ngo.xls ,
     czemu nie chcesz tego wyjaśnić?
     • www.zieloni-bialystok.w.pl Re: czy inwestorowi podałeś swoją filozofię życio 19.07.07, 18:51
      zapytaj uzrąd maista czemu maja balagan w aktach wystarczy sprawdzic aktualne
      dane aktualne informacje na temat Stowarzyszenia sa np. W KRAJOWYM REJESTRZE
      SADOWYM Ministerstwa Sprawiedliwości pdi.cors.gov.pl/KRSSED/Podmiot.aspx?
      nrkrs=0000214421
      • Gość: r... ręce ci się znowu trzęsą... IP: 80.54.13.* 19.07.07, 18:57
       mam pytać Urząd Miasta o twoją filozofię życiową, tą z
       portalwiedzy.onet.pl/1,15,8,26343399,72951780,2826517,0,forum.html ?
       pewnie ją znają, czemu omijasz ten wątek? niewygodny?... a może od zielonych nie
       można dowiedzieć się, kto nimi zarządza? "ładnie" wygląda twoja współpraca z
       urzędem, który powinien cię nadzorować
  • lexar paranoja 19.07.07, 15:21
   przykro mi troche jak czytem te opinie na forum. wynika z nich, ze wszyscy wierzycie w to, ze FIRMY i
   KORPORACJE sa super organizacjami, dla ktorych dobrem naczelnym i celem numer jeden jest to, zeby
   ludziom sie zylo lepiej, a przy okazji nie ucierpialo srodowisko naturalne. jednoczesnie, EKOLODZY nie
   sa zadnymi tam obroncami srodowiska, skadze, oni sa cwaniaczkami, ktorzy po prostu sie wpier%$&ja
   miedzy wodke a zakaske, zeby tylko cos dla siebie zakosic do kieszeni. to przeciez takie oczywiste...
   rospuda, sciezki rowerowe, i jeszcze ta cholerna segregacja smieci... panie, kto by to wymyslil i po co -
   to oczywiste, dla pieniedzy.

   podsumowujac, zieloni sa nowym chlopcem do bicia. niedlugo ekolog bedzie brzmialo rownie dobrze
   jak mason albo inny cyklista. ciekawe dlaczego tek kraj jest tak zacofany...
   • www.zieloni-bialystok.w.pl Re: paranoja 19.07.07, 18:28
    KTO DZIAŁA DLA ZYSKU=BIZNES!EKOLODZY PRZESZKADZAJĄ KRAŚĆ,NISZCZYĆ,OSIAGAĆ ZYSK-
    GMO,CZARNOBYL,ODPADY NUKLEARNE ZATAPIANE W MORZACH,WOJNA O
    ROPĘ,NEOKOLONIALIZM,WYCINANIE LASÓW AMAZONII TO EFEKTY ZYSKU KOSZTEM
    ZDROWIA,ZYCIA I ZNISZCZENIA SRODOWISKA.

    PROBLEM TO ZŁODZIEJSKI BIZNES I SKORUMPOWANI POLITYCY,URZĘDNICY OMIJAJACY
    PZEPISY,PRZEKUPIENI DZIENNIKARZE PISZĄCY ARTYKUŁY NA ZAMÓWIENIE FIRM
    NISZCZACYCH SRODOWISKO

    BIZNESMENI DĄŻĄ DO ZYSKU ZA WSZELKA CENE KOSZTEM SRODOWISKA,WYZYSKU
    PRACOWNIKÓW,OMIJAJA PRZEPISY PRZEKUPUJAC URZEDNIKÓW I POLITYKÓW

    EKOLODZY PROMUJA ENERGIE ODNAWIALNA. A NP.LOBBY ATOMOWE PLACI ZA KLAMLIWE
    INFORMACJE PRZECIWKO DARMOWEJ ODNAWIALNEJ ENERGII=UPADEK WSZYSTKICH KONCERNÓW!

    LASY POCHŁANIAJA TZW.GAZY CIEPLARNIANE,WIĘC ICH ZNISZCZENIE MA ZWIAZEK ZE
    ZMIANAMI KLIMATU

    KWOTA I POCHODZENIE DOTACJI DLA STOWARZYSZEN,FUNDACJI SA JAWNE,A ICH PUBLIKACJA
    OBOWIAZKOWA. ORGANIZACJE POZYTKU PUBLICZNEGO MAJA OBOWIAZEK UMIESZCZAC TAKIE
    INFORMACJE W INTERNECIE

    EKOLODZY PRZESZKADZAJA ZARABIAC PIENIADZE KOSZTEM LUDZI I SRODOWISKA.TO
    NIEKTÓRYM BARDZO PRZESZKADZA=DLATEGO POWSTAJA FALSZYWE INFORMACJE Z GAZET,TV
    UTRZYMYWANYCH PRZEZ REKLAMY FIRM NISZCZACYCH SRODOWISKO

    TYPOWY PRZYKŁAD:DZIAŁANOSC BYŁEGO SENATORA STOKŁOSY(PSL),KTÓRY ZYSKIWAŁ NA
    BRAKU W POLSCE NORMY NA SMRÓD(ODOROWEJ)BEZKARNIE ZASMRADZAJĄC OKOLICE SWOICH
    ZAKŁADÓW

    TANIEJ JEST ZAWIADOMIC PROKURATURE NIZ PLACIC EKOLOGOM-CI NIE MAJA JAK BRAC
    ŁAPÓWEK.BIORA ZA TO URZEDNICY I POLITYCY

    BEZ EKOLOGII,WEGETARIANIZMU,ODNAWIALNEJ ENERGII ZGINIECIE JAK
    DINOZAURY.ANTYEKOLODZY=DO CZARNOBYLA-ZMIANY KLIMATU TO GŁÓD,SUSZE,POWODZIE,200%
    WIECEJ HURAGANÓW...

    KATASTROFA KLIMATYCZNA TO NOWY POTOP-KARA ZA GRZECH=BRAK
    EKOLOGII,WEGETARIANIZMU,ODNAWIALNEJ ENERGII

    Minister od niszczenia środowiska co odsuwa obwodnice Warszawy w wesolej od
    swojego domu w kierunku lasu, co wymaga jego wycinki

    JAK PRZEZ BŁEDY MINISTRA ŚRODOWISKA I ŁAMANIE PRAWA UNIA EUROPEJSKA WSTRZYMA
    WSZYSTKIE DOTACJE,TEN RZĄD UPADNIE


    MINISTER OD NISZCZENIA ŚRODOWISKA CO OPÓŹNIA OBWODNICE WARSZAWY ODSUWAJĄC JĄ OD
    SWOJEGO DOMU W WESOLEJ W KIERUNKU LASU, CO WYMAGA JEGO WYCINKI

    HISZPANIA MA WIĘCEJ TERENÓW NATURA 2000,ZA KASE UE ZBUDOWAŁA SIEĆ AUTOSTRAD NIE
    ŁAMIĄC PRAWA(ROSPUDA,GÓRA SW,ANNY ITP)

    ALBO ZBUDUJEMY DROGI W EUROPEJSKIM STANDARDZIE,ALBO UE NIE DA NAM KASY JAK DO
    TEK PORY
    • Gość: jt Re: paranoja IP: *.kalisz.mm.pl 19.07.07, 23:43
     >PROBLEM TO ZŁODZIEJSKI BIZNES I SKORUMPOWANI POLITYCY,URZĘDNICY OMIJAJACY
     >PZEPISY,PRZEKUPIENI DZIENNIKARZE PISZĄCY ARTYKUŁY NA ZAMÓWIENIE FIRM
     >NISZCZACYCH SRODOWISKO

     ok.
     ale jaki to ma zwiazek z TK development, kompania czy mroczka?
     czy Rwoim zdaniem te wszystkie firmy przekupiły dziennikarzy, miasto etc?
     pzdr
     jt
  • Gość: baba Jola Re: Zielony interes IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.07.07, 16:50
   to mafia gdzie nie ma od kogo kasy wyłudzić tam nie walczą o ekologię przerywam
   bo przyszedł chudy
   • Gość: wib Re: Zielony interes IP: *.89-161.tel.tkb.net.pl 19.07.07, 16:56
    > to mafia gdzie nie ma od kogo kasy wyłudzić tam nie walczą o ekologię

    Skad wiesz? Monitorujesz wszystkie sytuacje gdzie nie ma kasy?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka