Forum   hewlett packard

hewlett packard

(1 wynik)
  • Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 19:06, on 2007-01-14 Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINNT\System32\smss.exe C:\WINNT\system32\csrss.exe C:\WINNT\SYSTEM32\winlogon.exe C:\WINNT\system32\services.exe C:\WINNT\system32\lsass.exe C:\WINNT\system32\svchost.exe C:\WINNT\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashS...
Pokaż wątki z forum:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?