Forum   możliwość zapisu

możliwość zapisu

(1 wynik)
  • Sejmowa podkomisja rekomenduje przyjęcie rządowej noweli bez poprawek, choć jej członkowie mieli co do tego wątpliwości. Przeciwko zmianom są m.in. PTE i Lewiatan Dzisiaj po­sło­wie ma­ją przy­jąć spra­woz­da­nie pod­ko­mi­sji na te­mat zmia­ny usta­wy o OFE. Jest na­wet szan­sa, że jesz­cze w tym ty­go­dniu rzą­do­wy pro­jekt ścię­cia opłat tra­fi do dru­gie­go czy­ta­nia. Z ze­bra­nych przez „Par­kiet” in­for­ma­cji wy­ni­ka, że „za” po­win­ni gło­so­wać po­...
Pokaż wątki z forum:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?