Forum Dom Dom
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  Demografia vs rynek nieruchomości w Polsce

  IP: *.aster.pl 18.04.09, 22:51
  I. Zmiana na rynku nieruchomości – z deficytu w nadwyżkę
  Strukturalny niedobór mieszkań, obliczony przez GUS w trakcie spisu
  powszechnego z 2002 roku, wynosił 1,7mln mieszkań. Pamiętajmy, że
  deficyt ten dotyczył również niedoborów wśród zupełnych nizin
  społecznych jak np rodzin alkoholików i innych patologicznych. W
  przeważającej większości ci ludzie niestety nigdy nie będą w stanie
  nabyć mieszkania nawet gdyby m.kw. kosztował 2tys zł (bo brak
  środków własnych i/lub zero zdolności kredytowej). Można więc
  śmiało założyć, że o ile zapotrzebowanie w 2002roku wynosiło ok
  1,7mln mieszkań, to realny popyt wynosił istotnie mniej. Ile mniej?
  Otóż szacuje się, że około 20% społeczeństwa w Polsce żyje w
  warunkach tzw. biedy umiarkowanej, uprawniającej do korzystania z
  pomocy społecznej.
  www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl/pliki/1179995085.pdf
  Wiem, że zabrzmi to brutalnie, ale myślę, że tych ludzi, pomimo ich
  bezdyskusyjnego zapotrzebowania na mieszkania, można
  spokojnie ‘wypisać’ z realnego popytu. Ile więc zostaje tych,
  którzy chcieliby i mogą? Trudno precyzyjnie wyliczyć, ale na pewno
  jest to dużo mniej niż te 1,7mln

  Uważam więc, że obecnie strukturalny niedobór mieszkań w Polsce
  został zaspokojony.
  Jak to się stało? Po prostu w ostatnich ośmiu latach zbudowało się
  od cholery mieszkań:

  1. W latach 2002-2008 oddano do użytku 900tys mieszkań

  2. Obecnie w trakcie budowy jest około 650tys

  3. Zatem: 900tys oddanych plus 650 tys w budowie daje razem około
  1,5mln mieszkań na rynku, co oznacza, że podstawowe potrzeby
  mieszkaniowe zostały z pewnością zaspokojone a być może właśnie
  powstaje strukturalna NADWYŻKA mieszkań.
  Pamiętajmy też, że Polska to nie słoneczna Hiszpania i żaden z
  zagranicznych inwestorów nie kupuje tu mieszkań czy działek po to,
  żeby tu się osiedlić. Bez żartów – to była czysta spekuła –
  wjechali z kasą, podkręcili hossę a teraz czym prędzej muszą opylić
  te mieszkania.

  Powyższa analiza znajduje pełne potwierdzenie w badaniu
  CBOS „Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych” przeprowadzonym w
  2007roku. To bardzo ważne, że badanie jest świeże, bo deweloperzy i
  inne kreatury naganiające na kupowanie kosmicznie
  przewartościowanych nieruchomości wyciągają dane sprzed 10lat i
  posługują się nimi jakby to były bieżące informacje.

  Poniżej kilka cytatów oraz link do tego badania.

  „Większość rodzin (59,5%) określa swoje warunki mieszkaniowe jako
  dobre, w tym jedna szósta (16,4%) jako bardzo dobre, a ponad dwie
  piąte (43,1%) jako raczej dobre. Co trzecia rodzina (33,3%) uznaje
  swoje warunki mieszkaniowe za przeciętne, a tylko co dwudziesta
  (5,3%) za raczej złe. Stosunkowo nieliczne (1,9%) oceniają je
  bardzo źle.”
  „Obecnie prawie wszystkie gospodarstwa domowe (94%) zajmują
  samodzielne mieszkania, co świadczy o wysokim poziomie zaspokojenia
  potrzeb mieszkaniowych. Warto zauważyć, że jeszcze osiem lat temu
  ponad jedną czwartą gospodarstw domowych stanowiły takie, które
  dzieliły mieszkanie bądź dom z osobami prowadzącymi odrębne
  gospodarstwo domowe.”
  www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_039_08.PDF
  Tak było już w 2007, zatem obecnie jest jeszcze lepiej bo w latach
  2007-2008 oddano do użytku kolejne 300tys mieszkań.

  Z góry uprzedzam – wszelkie analizy przygotowane przez podmioty
  żerujące na rynku nieruchomości uważam za fałszywe i nierzetelne i
  nie będę się do nich ustosunkowywać.

  II. Kredytowe szaleństwo – z euforii w depresję
  Szalony wzrost cen był spowodowany TYLKO i WYŁĄCZNIE tanim i zbyt
  łatwo dostępnym kredytem.
  Przez głupotę ‘jeleni’, brak wyobraźni bankowców, pazerność
  deweloperów oraz obłudę pośredników i mediów napompowana została na
  rynku nieruchomości i to w skali globalnej największa w dziejach
  ludzkości bańka spekulacyjna. Nota bene - w Polsce udało się to
  zrobić to w iście rekordowym tempie 2-3 lat. Trzeba tu powiedzieć,
  że kretynizmu ekonomicznego w takiej skali nie odnotowało w
  historii rynków nieruchomości żadnego cywilizowanego kraju.
  Teraz jednak rynek się nasycił (co udowodniłem w pkt I), a do tego
  Kryzys bezpowrotnie zamknął drzwi do kredytowego ‘eldorado’.
  Skutkiem tego Kryzysu będzie bowiem NIEODWRACALNA zmiana modelu
  funkcjonowania systemy bankowego i finansowego, bo jak pokazało
  ostatnie 20 lat na świecie (w Polsce wystarczyły 3-4 lata) przy
  zbyt łatwym i tanim kredycie ludzie popełniają dramatycznie
  nieodpowiedzialne i po prostu głupie decyzje ekonomiczne.
  Wmawiało się ludziom w Polsce, że stali się bogatsi, a prawda jest
  taka, że w ostatnich latach to NIE ZAMOŻNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA ROSŁA,
  ALE ZADŁUŻENIE w bankach. I to na co? Na coś, co wmówiono ludziom
  jest warte fortunę a w rzeczywistości nie było warte nawet połowę
  tego, co ludzie zapłacili. Stworzono jakiś 'matrix' z wirtualną
  wyceną nieruchomości, za które ludzie zapłacili realne pieniądze.
  Obserwuj wątek
   • Gość: spec Demografia vs rynek nieruchomości w Polsce - cd IP: *.aster.pl 18.04.09, 22:52
    III Demografia
    Mamy więc obecnie nadwyżkę mieszkań (być może juz strukturalną),
    potężny kryzys gospodarczy oraz skokowy i trwały spadek dostępności
    kredytów - to wszystko spowoduje ostre spadki cen w najbliższym
    czasie.
    Natomiast fatalna demografia, będzie przysłowiowym gwoździem do
    trumny dla rynku nieruchomości, który spowoduje, że potężna
    dekoniunktura na rynku nieruchomości będzie trwała co najmniej 10-
    15 lat.

    Fakty:

    1. Przyrost naturalny oscyluje blisko zera. Liczba ludności w
    Polsce spadała nieustannie przez 10 lat od 1997 do 2007roku!
    www.stat.gov.pl/gus/5840_3906_PLK_HTML.htm
    2. Około 1-2mln Polaków wyemigrowała, jakaś część na stałe

    3. Idzie potężny niż demograficzny. Roczniki '90 oraz ‘00 są
    przeciętnie o połowę mniej liczne niż te z lat '75-'85. Opracowana
    przez GUS prognoza ludności Polski na lata 2008 – 2035 mówi o
    szybkim spadku ludności. Data badania: lipiec 2008. Poniżej cytat i
    link:

    „Wyniki najnowszej długookresowej prognozy ludności Polski na lata
    2008-2035 wskazują, że w perspektywie najbliższych 28 lat, tzw.
    horyzontu prognozy, liczba ludności Polski będzie systematycznie
    zmniejszać się, przy czym tempo tego spadku będzie coraz wyższe
    wraz z upływem czasu (p. tabl.1.). Przewiduje się, że w 2010 roku
    ludność Polski osiągnie prawie 38092 tys. osób, w 2020 – ok. 37830
    tys., zaś w 2035 roku – ok. 35993 tys. - przy założeniu scenariusza
    prognozy określanego jako najbardziej realistyczny.”
    www.stat.gov.pl/gus/5840_4559_PLK_HTML.htm
    Ja wiem, że obecnie rodzi się więcej dzieci. Jest to oczywiste,
    ponieważ teraz rodzi wyż demograficzny z lat ’75-’85. Dla części
    tych kobiet powoli zbliża się ostatni dzwonek na macierzyństwo
    (wiek 35lat+) odkładane do tej pory na rozkręcanie kariery
    zawodowej, stąd też teraz wiele kobiet nadrabia zaległości.
    Tak więc rzeczywiście jest więcej dzieci w liczbach bezwzględnych,
    ale w relacji do liczby kobiet w wieku rozrodczym to nadal jest
    dramatycznie mało – większość ludzi posiada 1-2 dzieci, troje
    dzieci to obecnie prawdziwa rzadkość. Wskaźnik dzietności jest
    wręcz katastrofalny. Poniżej cytat z opracowania na podstawie
    danych GUS (wg stanu na koniec 2008rok !):

    „Pomimo rosnącej liczby urodzeń - w dalszym ciągu poziom
    reprodukcji nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, nadal
    utrzymuje się obserwowany od 1989 r. okres depresji urodzeniowej. W
    2007 r. współczynnik dzietności wynosił 1,31, co oznacza wzrost (o
    0,09 pkt) w stosunku do odnotowanego w 2003 r., w którym wskaźnik
    ten był najniższy od ponad 50 lat.”
    www.egospodarka.pl/tematy/wspolczynnik-dzietnosci
    Pamiętajmy też o jednym – gdy te dzieci (których niby teraz tak
    dużo się rodzi) będą dorastać i myśleć o własnym mieszkaniu, to w
    tym samym czasie umierać będzie powojenny wyż (tzw baby boomeres) a
    mieszkania mają to do siebie, że do grobu się ich nie zabiera.

    Przedsmak tego, co się będzie działo za parę lat na rynku
    nieruchomości w związku z nadejściem niżu demograficznego można już
    odczuć na wyższych uczelniach. Blady strach padł zwłaszcza na
    prywatne szkoły wyższe. Na studia idą już bowiem roczniki z
    początku lat ’90 i już widać, że uczelniom po prostu brakuje
    studentów! Teraz jeszcze te biznesy jakoś przędą, bo starsze
    roczniki zapewniają dopływ kasy, ale im dalej rocznikiem w lata ’90
    tym gorzej i za parę lat masa prywatnych wyższych uczelni
    zbankrutuje.

    W związku z niżem demograficznym pierwszy padnie rynek wynajmu
    mieszkań, bo niby kto będzie wynajmował te mieszkania, skoro
    najlepsza klientela (i jakże ulubiona przez naganiaczy-piewców
    opłacalności wynajmu) w postaci studentów będzie się szybko kurczyć
    z roku na rok.
    Żeby zrozumieć skalę zjawiska, podaję poniżej kilka danych o
    liczbie urodzin:
    rok 1980 – 701tys
    rok 1990 – 552 tys
    rok 1995 – 436 tys
    rok 2000 – 380 tys
    rok 2005 – 366 tys
    rok 2007 – 390tys

    IV. Podsumowanie
    Obstawiam, że otrzeźwienie i przyspieszenie procesu normalizacji
    cen przyjdą na nasz rynek nieruchomości już na jesieni 2009 lub na
    początku 2010, wtedy bowiem nastąpi kumulacja niekorzystnych
    zjawisk:

    1. Nasi nowi ‘landlordzi’ (świeżo przekwalifikowani z ‘ynwestorów’)
    połapią się jak głęboko zostali z ręką w nocniku, bo potencjalnych
    chętnych (głownie studentów) będzie w tym roku dużo mniej.
    Wkraczający na studia niż demograficzny i kryzys drastycznie
    przerzedzą liczbę chętnych do studiowania.

    2. Jednocześnie kryzys przestanie być już tylko wirtualny a będzie
    konkretnie odczuwalny w sferze realnej m.in. poprzez rosnące
    bezrobocie, obniżki wynagrodzeń, brak ofert pracy

    3. Utrzymująca się nadpodaż niesprzedanych mieszkań będzie już
    mocno uwierać deweloperom (bo płynność bieżąca, koszty
    finansowania, kowenanty w umowach kredytowych etc)

    4. „Ynwestory” dostaną swoje mieszkanka kupowane w systemie 10/90
    i... fakturki do zapłaty. A przecież to nie tak miało być – te
    mieszkania miały być już dawno opylone jeleniom, full kasy na
    koncie i wieczne wakacje zapewnione, a tu taka ‘siurpryza’. Ci
    goście też coś będą musieli zrobić z niechcianym towarem.

    5. No i oczywiście sytuacja na rynku kredytowym absolutnie się nie
    poprawi a niewykluczone, że jeszcze się pogorszy. Dlaczego?
    - Już koniec 1.półrocza może pogorszyć sytuację, ponieważ banki
    będą musiały się rozliczyć ze swoich niezabezpieczonych kredytów
    wobec audytorów/spółek matek/KNF. Potencjalny wzrost potrzeb
    kapitałowych = spadek akcji kredytowej.
    - Bankom będzie się kończyć finansowanie w chf, które brały na 2-3
    lata, a górka w udzielaniu tych kredytów przypadła na lato 2007,
    więc zapewne wiele banków stanie przed problemem zrolowania
    potężnych pozycji. Jak to zrobią, zwłaszcza te małe, najbardziej
    agresywne banki, na które prawie nikt już nie ma limitów – nie mam
    pojęcia. Jedno jest pewne – nowy funding w chf będzie bardzo drogi
    i rentowność portfeli kredytowych zjedzie na mocno ujemne poziomy.
    To spowoduje określone potrzeby kapitałowe i dalszy spadek akcji
    kredytowej zwłaszcza w nisko marżowym segmencie kredytów
    hipotecznych
    - Być może do jesieni NPL-e zaczną być już problemem, albo stanie
    się jasne, że będą problemem w nieodległej przyszłości. I znowu:
    wzrost rezerw = potrzeby kapitałowe = spadek akcji kredytowej

    6. W programie Rodzina na swoim (czyli inaczej polski subprime)
    skokowo spadną limity cenowe, bo do kalkulacji wejdą nowe koszty
    budowy, niższe od poprzednich o dobre kilkadziesiąt procent. Nota
    bene - ten chory program powinien zostać jak najszybciej
    wstrzymany, bo spowoduje więcej złego niż dobrego dla ludzi, którzy
    do niego przystępują i niczego nieświadomi pakują się w totalny
    kanał.

    Wszystkie w/w czynniki spowodują, że na przełomie 2009/2010 żarty i
    pieśń o szybkim odbiciu się definitywnie skończą i wtedy nastąpi
    potężne tąpnięcie cenowe, a nie takie tam ‘popiardywanie’ o 15-20%
    jak teraz.
    Oczekuję następujących docelowych poziomów cenowych w Warszawie:
    mieszkania w wielkiej płycie: 3-4 k pln za m2 (to i tak około 1k
    EUR, więc baaardzo dużo za taki syf)
    mieszkania nowe standardowe: 4 - 5k pln za m2
    dom z działką ok. 1000m2 w odległości do 20km od centrum – 400-500k
    działki do 20km od centrum ok 80-200zł za m2
    • Gość: spec Re: Demografia vs rynek nieruchomości w Polsce IP: *.aster.pl 19.04.09, 14:37
     Pro publico bono :)
     Próbuję jakoś edukować ludzi, żeby drugi raz nie dali się wyru***ć
     klice deweloperskiej.

     Napisanie takiego artykułu zajmuje około 1h, wystarczy trochę
     pogooglać. A i jest w tym też jakiś element samoedukacji.

     W tym kontekście jeszcze bardziej szokujący jest kompromitująco
     niski poziom artykułów profesjonalnych dziennikarzy, którzy
     przecież zawodowo trudnią się pismaczeniem na wybrane tematy. Gros
     takich (łże-)artykułów na temat nieruchomości to przeklepywanie
     opinii deweloperów i pośredników. Zero obiektywności ze strony
     dziennikarzy i jakichkolwiek refleksji nad tematem.
     • ernest31 Re: Demografia vs rynek nieruchomości w Polsce 19.04.09, 23:04
      A ja przewiduję, że bedziesz mocno zawiedziony twoimi prognozami.
      Pamiętaj, kij ma zawsze dwa końce. Znaczny spadek cen zachęci
      spekulantów do wykupywania na wynajem. Ludzie muszą gdzieś mieszkać.
      To z kolei rozkręci zwyżkę cen.
      Mentalność rodaków się zmienia. Młodzi nie chcą już mieszkać z
      mamusią i parcie na własne czy wynajęte będzie coraz większa. Co rok
      wchodzi w nowe, dorosłe życie kilkaset tysiący ludzi młodych. Rodacy
      zwolna przyzwyczają sie do wysokich opłat za wynajęcie i zaczną
      liczyć co im się bardziej opłaca. Płacić dla siebie czy płacić komuś.
      Zgadzam się z Tobą w jednym pukcie. Było kompletnym idiotyzmem
      bankowców, udzielanie kredytów przekraczyjących wartość rynkową
      mieszkania. W krajach funkcjonujących na zdrowych, finansowych
      zasadach banki udzielały max. 80% kredytu. Na resztę kupujący
      znaleźć musiał innego sponsora lub mieć własną gotówkę. Tak też
      teraz musi być w Polsce.
      Nigdzie na świecie nie ma tak, że na własne mieszkanie stać
      wszystkich poza marginesem społecznym. Stać jednak większość. Muszą
      się jedynie zmienić priotytety a mianowicie, najważniejsze to
      mieszkanie i dopiero po długiej przerwie samochód i reszta
      przyjemności.
      Aby ceny nie rosły pod niebiosa muszą być kryzysy. Musi być tzw.
      załamanie i jest to wpisane w system kapitalistyczny. Po każdym
      kryzysie następuje odbicie w góre co też jest nierozerwalnie
      związane z tym systemem. Wszystkie inne przewidywania są demagogią
      lub fatalizmem. Możemy się sprzeczać co do przewidywań kiedy się
      odbijemy i w jakim tempie ale nie czy się odbijemy. Póki mądre głowy
      tego świata nie wymyślą mądrzejszego systemu będziemy się bujać jak
      na huśtawce a jak wiesz, dołek nie trwa tam długo.
      Co do samego budownictwa znaczy jego jakości. Jestem święcie
      przekonany, że te nowe za kilka, w szczcęśliwym przypadku może za
      kilkanaście lat będzie dokładnie takim samym syfem jak
      te "betonowe". Są na to przykłady już teraz. Wystarczy być uważnym
      obserwatorem jak to się buduje i wykańcza. Jeśli ktoś będzie chciał
      mieć "naprawdę solidne" a nie jakiegoś syfa to będzie musiał za to
      dobrze zapłacić i chętnie zapłaci choćby dla samego prestiżu. No i
      kółko się zamknie bo czym wyższe ceny "tych solidnych" tym wyższe
      ceny także tych syfowatych a to z tego powodu, iż średniaków będzie
      stać tylko na syf zaczem musi wzrosnąć na nie popyt bo takie są
      prawa wolnego rynku. OK, jest alternatywa, powrot do komunizmu. Tam
      dawali i nikt nie musiał się martwić o ceny i pożyczki.


      • Gość: spec Re: Demografia vs rynek nieruchomości w Polsce IP: *.aster.pl 20.04.09, 00:45
       > Ludzie muszą gdzieś mieszkać
       A teraz gdzie mieszkaja??? W lasach, pod mostami!? Człowieku,
       przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem te dwa moje posty z początku
       wątku. Przecież właśnie o tym pisałem, że zapotrzebowanie na
       mieszkania zostało już zaspokojone, a w miarę upływu lat i
       wkraczania niżu na rynek, PODAŻ mieszkań na wynajem/sprzedaż będzie
       coraz bardziej przewyższać POPYT.
       • ernest31 Re: Demografia vs rynek nieruchomości w Polsce 20.04.09, 09:19
        e tam, najwyraźniej sam nie wiesz o czym piszesz

        Ty statystykę dopasowujesz do własnych potrzeb, ta która nie pasuje
        do Twojej koncepcji oczywiście jest mylna i oszukańcza, snujesz więc
        własną subiektywną wizję
        nie moj drogi, Twój post jest fatalistycny, mijasz się z
        rzeczywistością na mile,
        popatrz, w krajach zachodnich buduje się od dzisiątków lat a
        mieszkań wcale nie jest za dużo i ciągle są chętni na nowe, stare,
        syfowate i jak byś je nie nazwał, i to za drogie pieniądze
        Twoja wizja jest tyle warta co zasłyszane ostatnio stwierdzenie, że
        Warszawa jest najdroższa w Europie po taka wersja komuś pasuje,

        > > Ludzie muszą gdzieś mieszkać
        > A teraz gdzie mieszkaja???

        zapytam inaczej bo widzę, że nie kapujesz - a gdzie do tej pory
        mieszkali ?
        dziś chcą mieszkać gdzie indziej i inaczej niż do tej pory
   • al9 spec bardzo ciekawy post 20.04.09, 14:29
    jestem pod duzym wrażeniem, sporo ciekawych wniosków i celnych
    przemyśleń...
    Brawo!
    Nie mniej przeprowadzony tok rozumowania ma - moim zdaniem -kilka
    błędów. Po pierwsze - zakłada, ze popyt związny jest wyłacznie z
    niezaspokojonymi potrzebami mieszkaniowymi rodzin, które nie mają
    nieruchomosci. czyli na rynkach rozwinietych - np we Francji czy
    Anglii - nie ma niezrealizowanych potrzeb - czyli nie ma transakcji.
    To fałszywe załozenie - dobrym przykładem jest rynek amerykański.
    Ludzie ZAWSZE chcą MIESZKAC LEPIEJ. W lepszych lokalizacjach, w
    wiekszych domach, mioeszkaniach, chcą domy letnie, zimowe,
    wakacyjne...
    Rozwój rynku związany jest zatem z rosnącą zamożnością
    społeczeństwa..
    Dobrym przykładem jest Hiszpania. Jasne - około 30% popytu
    wygenerowali cudzoziemcy. Ale setki tysięcy mieszkań w suburbiach
    Madrytu, Kadyksu czy Santandera - kupowali lokalni mieszkańcy. A
    rynek tam jest kilka razy większy niż w Polsce - choc ilość ludzi
    podobna.
    Kolejny błąd w rozumowaniu zakłada, że dzisiejszy sopadek transakcji
    jest związany z zbyt wysokimi cenami. Moim zdaniem tylko w jakijś
    części. Najwazniejsym czynnikiem jest spadek poczucia bezpieczeństwa
    związanego z narastajacym kryzysem. kłopoty z finansowaniem to
    jedno, ale wazniejszy jest drastyczny spadek składanych wniosków.
    Kiedy atmosfera na rynku sie odwróci, media przestaną straszyć -
    kupujacy wrócą na rynek. Juz wrócili, tylko czekają.. wberw temu co
    piszesz spec - większość Polaków (nie 2 miliony nie mających
    mieszkań tylko 25 milionów gdzieś tam mieszkających) chce zmienić
    sowje nieruchomości. Na lepsze, drozsze, wieksze...
    Proces wzrostu cen - w dłuzszej perspektywie - jest zatem nie do
    zatrzymania. Przynajmniej w Europie, gdzie jest duże zagęszczenie i
    deficyt ziemi...
    Pozostaję zatem z innym zdaniem i pozdrawiam serdecznie.
    al
   • Gość: seiw83 Re: spec bardzo ciekawy post IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.10.09, 20:53
    ludzie nie maja kasy :
    wszyscy znajomi zajmujacy sie projektowaniem mieszkaniowki przerabiali
    nowoprojektowane bloki na uklady 2P- i takie sie teraz sprzedaja. Zgadza sie
    ludzie zawsze chca mieszkac lepiej, i jest grupa ludzi ktora zapokoi te potrzeby
    boi ich stac jeszcze. Wzrost zamowien w mojej branzy jest bardzo nie mily dla
    mnie, problemy z praca. Owszem pare inwestycji zawieszono i wracaja do zycia-
    prztarg na wykonawce z jakas nadzieja ze bedzie lepiej. A jak jest zbudowany
    kapitalizm jest w mojej sygnaturce, teraz jest czas zjadania ludzi co nie dadza
    rady spalac kredytow- system pieniadza z dlugiem to gnialny system niwolnictwa i
    wyzsku. jak ktos powiezial ze najlepszy niweolnik to taki ktory nawet nie wie ze
    nim jest.Spec ma racje ale moje pokolenie wyzu np rocznik 83 nie ma jeszcze w
    wieksozci wypadkow wlasnego lokum, jakos te potrzeby trzeba zaspokoic. W
    hiszapni jest 1 mln niesprzedanych domow to jest dopiero nadpodaz, u nas tez
    taka wytworzono.(nie ta skala) rynek sie reguluje ale przy naszej mentalnosci
    nie spiodziewalbym sie narazie spadku mieszkan, ktos juz przeliczyl kase i
    ciezko bedzie mu sie pogodzic ze jednak tej kasy nie ujrzy, narazie mozna
    zaciskac pasa, zobaczymy jak dlugo.
    A tak wogole to z moich zarobkow to w miescie gdzie zyjet warszawa to moge sobie
    pomarzyc o wlasnym lokum.:(

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka