Dodaj do ulubionych

HijackThis

08.07.06, 23:57
uprzejmie prosze o sprawdzenie tego.Dziękuję.
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:51:00, on 2006-07-08
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe
C:\Program Files\Spik\Spik.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\Program Files\PSHope\PSHope.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
C:\Program Files\Batty\Batty.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\bartosz polanski\Pulpit\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.wp.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
global.acer.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: BitComet Toolbar Helper - {6A373B7E-496E-424f-A9BE-486A5E9AB018} -
C:\Program Files\BitComet Toolbar\v2.0.0.1\BitComet_Toolbar.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: BitComet Toolbar - {2E608F70-C430-4bc5-96F6-608E02EBA5B2} -
C:\Program Files\BitComet Toolbar\v2.0.0.1\BitComet_Toolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1
\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32
\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32
\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32
\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program
Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -
t
O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [VoipStunt] "C:\program
files\voipstunt.com\voipstunt\voipstunt.exe" -nosplash -minimized
O4 - HKCU\..\Run: [PECarlin] "C:\Program Files\PECarlin\PECarlin.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [PSHope] "C:\Program Files\PSHope\PSHope.exe"
O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage
Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program
Files\Spik\url_wpmsg.dll
O18 - Filter: text/html - {994D478A-45D0-4DB4-AE27-738B1E346E99} - C:\Program
Files\Batty\Batty.dll
O20 - AppInit_DLLs:
Runner.dll,obpihdkc.dll,nakdancl.dll,oghajejd.dll,SDRunner.dll,amkbpbpe.dll,Ru
nner.dll,BattyRun.dll
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies
Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owne
Obserwuj wątek
  • Gość: Kolobos Re: HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 09.07.06, 00:32
   Zamiast eDonkey2000 zainstaluj eMule.
   Odinstaluj Yahoo! Toolbar

   Zakoncz proces:
   C:\Program Files\Batty\Batty.exe
   Katalog Batty usun z dysku.

   W hjt usun:
   O4 - HKCU\..\Run: [PECarlin] "C:\Program Files\PECarlin\PECarlin.exe" <-
   katalog PECarlin usun z dysku.
   O4 - HKCU\..\Run: [PSHope] "C:\Program Files\PSHope\PSHope.exe" <- katalog
   PSHope usun z dysku.
   O18 - Filter: text/html - {994D478A-45D0-4DB4-AE27-738B1E346E99} - C:\Program
   Files\Batty\Batty.dll
   O20 - AppInit_DLLs:
   Runner.dll,obpihdkc.dll,nakdancl.dll,oghajejd.dll,SDRunner.dll,amkbpbpe.dll,Ru
   nner.dll,BattyRun.dll

   Przeskanuj system przy pomocy ewido, link masz w przyklejonym poscie.

   Doklej reszte od:
   O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owne
   • pollinia Re: HijackThis 09.07.06, 18:51
    Staram się zastosować do Twoich wskazówek,ale wybacz nie moge znaleźć tegp
    przyklejonego do postu linka ewido.
    • kolobos Re: HijackThis 09.07.06, 19:06
     Poczytaj pierwszy post na forum, ten na samej gorze, to jest wlasnie
     przyklejony.
     • pollinia Re: HijackThis 09.07.06, 19:17

      Uwierz mi, że byłoby mi wstyd prosić Cię o pomoc, nie czytając uprzednio
      wszelkich Twoich wskazówek. Być może nie jestem tak biegła w temacie kompa, ale
      w doklejonym poście nie znalazłam linka do ewido. Czy to duży problem wkleić go
      jeszcze raz?
      • neder Re: HijackThis 09.07.06, 19:21
       Może i nie problem wkelić go raz, ale uwierz że to nie byłby raz. Link do ewido
       znajduje się w poście 'to co zwykle poleca Kolobos' w przyklejonym wątku, bądź w
       google.
       pzdr
      • kolobos Re: HijackThis 09.07.06, 19:25
       Faktycznie chyba nie ma tam link'a do ewido, neder musiala go usunac ale juz
       dopisalem :-)

       download.ewido.net/ewido-setup.exe
       • kolobos Re: jednak jest ;P 09.07.06, 19:28
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=38051058&a=38492825
       • neder Re: HijackThis 09.07.06, 19:35
        > neder musiala go usunac

        nie jestem psują ;)nie zwalaj na mnie.
        • pollinia Re: HijackThis 09.07.06, 19:41

         Tak, czy owak dziękuję, już skanuje. Co jednak nie zmienia faktu, że
         ToolbarYahoo nie daje się usunąć przez panel sterowania.Program wogóle noe
         reaguje na polecenie "usuń". I w jaki sposób mam zakończyć proces C:\Program
         Files\Batty\Batty.exe i usunąć katalog batty z dysku? Nie mam pojęcia o czym
         mowa:-(((
         • kolobos Re: HijackThis 09.07.06, 19:49
          Uruchom sobie IE i w opcjach Yahoo toolbar (chyba pod olowkiem) masz opcje
          Uninstall.Proces zakoncz w menadzerze zadan (znowu klania sie przyklejony post
          w ktortym jest to opisane).Katalog usuwasz z dysku tak jak kazdy inny,
          wchodzisz do Program Files i kasujesz katalog Batty.
          • pollinia Re: HijackThis 09.07.06, 20:09

           Co to znaczy:uruchom sobie IE?
           • pollinia Re: HijackThis 09.07.06, 20:58

            Wiem, wiem moja ignorancja komputerowa czasami powala.Wybaczcie i proszę o
            cierpliwośc. Weszłąm w tajemnicze IE:-))) i w opcjach do Yahoo było removed i
            niestety nic się nie zmienia(niestety żadnego uninstall). Znalazłam również
            katalogg batty, ale zanim weszłam w program files system pokazał stronę z
            napisem, że są to katalogi systemowe, których nie należy zmieniać, czy znapewno
            go usuwać(katalog batty)?
            Jeśli chodzi o skanowanie ewido to jego wynik nie budzi optymizmu.No i znowu
            wybaczcie, ale nie wiem jak Wam przedstawić wynik skanowania:-((( Zaczynam być
            w histerii.
            • Gość: Kolobos Re: HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 09.07.06, 21:30
             W pasku yahoo kliknij na olowek i tam masz Uninstall.
             Katalog Batty masz usunac tak jak napisalem.
             Wynikow skanowania z ewido nie musisz nam przedstawiac, wystarczy, ze
             przeskanujesz i usuniesz to co znajdzie.
             • pollinia Re: HijackThis 09.07.06, 21:49

              Wszystko się sprzysięgłoprzeciwko mnie:-(( W menedzerze zadań zakończyłam
              proces batty itd, ale po próbie usunięcia folderu batty wyskoczył komunikat, że
              system odmawia dostępu. Z całego folderu usunęło się wszystko oprócz batty.dll.
              • Gość: Kolobos Re: HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.07.06, 05:47
               Wiec zrob tak:
               Start->Uruchom->regsvr32.exe /u C:\Program Files\Batty\batty.dll
               Nastepnie usun plik, a w razie problemow zawsze mozesz uzyc killbox'a (opis
               uzywania tam gdzie reszta ;P).
               • pollinia Re: HijackThis 10.07.06, 12:51

                Usunęłam tą "batte", w końcu znalazłam te posty z opisami wszelkich działań i
                zrobiłam to za pomocą killboxa. Nadal nie mogę usunąć Yahoo(myślisz, że on
                bardzo negatywnie działa na prcę kompa?)tak pozatym zrobiłam wszystko co
                zaleciłeś. W ewido zrobiłam wszystkie zalecane działania, mam wrazenie, że
                komputer działa lepiej, przynajmniej te reklamy mnie już nie nękają. Sprawdz
                proszę loga ponownie.
                Logfile of HijackThis v1.99.1
                Scan saved at 12:50:47, on 2006-07-10
                Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
                MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

                Running processes:
                C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
                C:\WINDOWS\system32\services.exe
                C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
                C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
                C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
                C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
                C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
                C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
                C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
                C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
                C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
                C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
                C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
                C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
                C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
                C:\Program Files\Spik\Spik.exe
                C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe
                C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
                C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
                C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
                C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
                C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
                C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
                C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
                C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
                C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
                C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
                C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
                C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
                C:\Documents and Settings\bartosz polanski\Pulpit\hijackthis.exe

                R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
                www.wp.pl/
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
                global.acer.com
                R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
                O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -
                C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
                O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
                C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
                O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
                Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
                O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
                c:\program files\google\googletoolbar1.dll
                O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
                C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
                O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
                files\google\googletoolbar1.dll
                O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
                O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
                O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
                O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1
                \IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
                O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
                O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32
                \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
                O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32
                \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
                O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
                O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
                atboottime
                O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
                \bin\jusched.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
                Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program
                Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart
                O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0
                \ewido.exe" /minimized
                O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
                O4 - HKCU\..\Run: [VoipStunt] "C:\program
                files\voipstunt.com\voipstunt\voipstunt.exe" -nosplash -minimized
                O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
                Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
                O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
                O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
                O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
                files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
                O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
                files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
                O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
                files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
                O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
                files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
                O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
                files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
                O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
                files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
                O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
                C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
                O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
                00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
                O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
                C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
                00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage
                Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
                O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
                www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
                O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
                www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
                O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program
                Files\Spik\url_wpmsg.dll
                O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
                O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. -
                C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
                O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
                C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
                Software\Avast4\ashServ.exe
                O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
                Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
                O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
                Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
                O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0
                • Gość: Kolobos Re: HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 10.07.06, 13:36
                 W takim razie usun w hjt:
                 O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -
                 C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
                 O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
                 C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
                 Katalog Yahoo! usun z dysku.

                 Doklej resze od:
                 O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0
                 • pollinia Re: HijackThis 10.07.06, 23:05
                  Wklejam reszte.
                  O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. -
                  C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
                  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
                  Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
                  \IDriverT.exe
                  O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program
                  Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)
                  O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner -
                  C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
                  • Gość: Kolobos Re: HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 11.07.06, 00:09
                   Zostala tylko jedna usluga do kasacji, reszta ok:
                   Start->Uruchom->sc stop MksVirMonSvc
                   oraz: sc delete MksVirMonSvc

                   • pollinia Re: HijackThis 11.07.06, 00:39

                    W ten sposób nie chce się to skasować.Mogę to zrobić przez killboxa? Wolę
                    spytać niż narozrabiać;-)
                    • Gość: Kolobos Re: HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 11.07.06, 01:49
                     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=38051058&a=38796981
                     • pollinia Re: HijackThis 11.07.06, 11:58

                      Zastosowałam się do wsszystkich Twoich wskazań i mam nadzieję, że już wszystko
                      oki. Dla pewności sprawdz proszę loga poraz ostatni.Dzięki.
                      Logfile of HijackThis v1.99.1
                      Scan saved at 11:55:27, on 2006-07-11
                      Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
                      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

                      Running processes:
                      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
                      C:\WINDOWS\system32\services.exe
                      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
                      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
                      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
                      C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
                      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                      C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
                      C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
                      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
                      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
                      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
                      C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
                      C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
                      C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
                      C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                      C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
                      C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
                      C:\Program Files\Spik\Spik.exe
                      C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe
                      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                      C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
                      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                      C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
                      C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
                      C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
                      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
                      C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
                      C:\Program Files\acer\eRecovery\Monitor.exe
                      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
                      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
                      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                      C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
                      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
                      C:\Documents and Settings\bartosz polanski\Pulpit\hijackthis.exe

                      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
                      www.wp.pl/
                      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
                      global.acer.com
                      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
                      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
                      C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
                      O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
                      Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
                      O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
                      c:\program files\google\googletoolbar1.dll
                      O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
                      files\google\googletoolbar1.dll
                      O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
                      O4 - HKLM\..\Run: [SiSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent
                      O4 - HKLM\..\Run: [SiS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
                      O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1
                      \IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
                      O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
                      O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32
                      \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
                      O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32
                      \IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
                      O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
                      O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Windows\System32\Check.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
                      atboottime
                      O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
                      \bin\jusched.exe
                      O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program
                      Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
                      O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program
                      Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"
                      O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart
                      O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0
                      \ewido.exe" /minimized
                      O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
                      O4 - HKCU\..\Run: [VoipStunt] "C:\program
                      files\voipstunt.com\voipstunt\voipstunt.exe" -nosplash -minimized
                      O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
                      Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
                      O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\system32\sistray.exe
                      O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
                      O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
                      files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
                      O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
                      files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html
                      O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
                      files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
                      O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
                      files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
                      O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
                      files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
                      O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
                      files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
                      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
                      C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
                      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
                      00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
                      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
                      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
                      00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
                      O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage
                      Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835
                      O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
                      www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
                      O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
                      www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
                      O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program
                      Files\Spik\url_wpmsg.dll
                      O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
                      O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. -
                      C:\Acer\eManager\anbmServ.exe
                      O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
                      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                      O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
                      Software\Avast4\ashServ.exe
                      O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
                      Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
                      O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
                      Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
                      O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. -
                      C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
                      O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
                      Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
                      \IDriverT.exe
                      O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner -
                      C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
                      • Gość: Kolobos Re: HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 11.07.06, 12:06
                       Log jest czysty.
                       • pollinia Re: HijackThis 11.07.06, 12:14

                        Bardzo, bardzo srerdecznie dziękuję, zwłaszcza za wyrozumiałość. Pozdrawiam.
  • pollinia Re: HijackThis 09.07.06, 11:28
   Tak się przejęłam poprawnym wypełnieniem tego postu,że zapomniałam napisać co
   się dzieje z kompem. Od kilku dni Avast pokazuje komunikat,że są TRojany i
   reklamiarze.Od jakiegoś czasu pojawia się komunikat,że pt:ERROR SAFE a w
   treści, że coś możebyć uszkodzone(niepamiętam co) Wczorajsze skanowanie avastem
   nie pokazało żadnych zarażonych plików. Nie wiem co sie dzieje.Prosze o pomoc.
   • neder Re: HijackThis 09.07.06, 12:13
    > Nie wiem co sie dzieje.Prosze o pomoc.

    a my w takim razie skąd możemy to wiedzieć, szczególnie, ze:

    > Od kilku dni Avast pokazuje komunikat,że są TRojany i
    > reklamiarze

    gdzie? co? jak? w jakich plikach przede wszystkim?

    > a w
    > treści, że coś możebyć uszkodzone(niepamiętam co)

    to sobie lepiej przypomnij, bo inaczej trzeba będzie zgdaywać.
    • Gość: Kolobos Re: HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 09.07.06, 13:16
     Erorr Safe to taki falszywy program anty, wiec nie wazne o czym informuje.
     W logu jednak go nie widac.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka