Dodaj do ulubionych

notariusz w Polsce - do ekspertów

20.11.08, 18:54
Uprawnienia [edytuj]
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania
publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom
publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter
dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych
notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw
i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność
ta może powodować skutki prawne.
>>> Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej
jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i
bezpieczeństwa obrotu. <<<

właściwie niby wszystko jasne ale czy napewno i do końca ?

w jakim więc celu widnieje zapisek w umowie u pośrednika, iż można
dochodzić swoich praw przez sądy i komornika, skoro natariusz ma
zapobiegać sporom sądowym ?

proszę nie argumentować, iż "istnieją sytacje nieprzewidywalne" i w
tym celu itd,itp., nie będzie to całkiem poważne, bowiem takie prawo
ma każdy obywatel, w każdej sytuacji i bez takiej uwagi w umowie,
sytuacje nieprzewidywalne można przewidzieć ( z praktyk sądowych i
opisać ich konsekwencje ) w akcie notarialnym w odpowiednich
paragrafach, w sumie nie ma tego aż tak dużo w odniesieniu np. do
sprzedaż-kupno nieruchomości,-
jeśli notariusz zagwarantuje poprzez akt notarialny, iż nieruchomość
bezwarunkowo musi być zapłacona w takim to a takim terminie na
podstawie wystawionej gwarancji bankowej kupującego na nazwisko
sprzedającego oraz, iż nieruchomość musi być przekazana w tym samym
terminie dla kupującego to inne "niespodzianki" będą już naprawde
bagatelne,-

nie znając prawa czy dobrze rozumuje ?

Obserwuj wątek
  • baret Re: notariusz w Polsce - do ekspertów 20.11.08, 21:59
   na tym forum nie uzyskasz odpowiedzi.
   W Polsce większość notariuszy jest nastawiona na robienie kasy, i w nosie mają
   art. 80 i 81 ustawy o notariacie. Zresztą kto im krzywdę zrobi? ich koledzy z
   korporacji??? wolne żarty.
   zajrzyj do mojego wątku:
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=897&w=86154471
   który pozostał bez odpowiedzi.
   Dodam ze w międzyczasie developer przegrał sprawę w sądzie konsumenckim o
   stosowanie "klauzul niedozwolonych", notariusz o tym wie, i dalej w draftach
   umów znajdują się tożsame zapisy.
   Rżnie głupa? nie, po prostu nie kąsa się ręki(developera) która żywi (daje
   zarobić łatwą kasę od wieeelu klientów)
   • pozew Re: notariusz w Polsce - do ekspertów 22.11.08, 08:08
    Doczytałem się, iż w prawie niemieckim opartym na tych samych
    łacińskich zasadach jak polskie, notariusz odpowiada majątkiem
    własnym za błędy i niedopatrzenia wynikłe z jego winy.
    Odpowiedzialność mjątkowa wynosi minimum 500 000 euro.

    Czy w Polsce jest podobnie ?
    • decort Re: notariusz w Polsce - do ekspertów 22.11.08, 11:00
     tak, w Polsce jest podobnie. I zupełnie nie rozumie Pan zapisu,
     który Pan zacytował. To, że w "umowie u pośrednika" jest zapis,
     który pozornie kłóci się z tym jaką rolę i znaczenie ma akt
     notarialny nie znaczy, że tak rzeczywiście jest ani że przez to
     ranga aktu notarialnego spada. Zapis w "umowie u pośrednika" jest
     zapisem w umowie cywilnej nie notarialnej (obie umowy są ważne, ale
     rodzą nieco inne konsekwencje dla stron takiej umowy); jest też
     zapisem w umowie przedwstępnej, a nie ostatecznej i dotyczy zapewne
     spraw, ewentalnych konfliktów między stronami do któryh mogłoby
     dojść przed zawarciem umowy końcowej (notarialnej). Zapis ten ma
     charakter czysto informacyjny - takie prawa stronom przysługują z
     Ustawy i nie muszą być w umowach powtarzane, jeśli to się robi to
     tylko po to by strony nie musiały samodzielnie wertować Kodeksów i
     swoje podstawowe prawa miały opisane w umowie. Gdyby Pośrednik nie
     zaproponował ich w umowe przedwstępnej i tak by Państwu
     przysługiwały. W umowie końcowej (sporządzanej przez notariusza)
     znajdują sie np. zapisy zbezpieczające w trybie "artykułu
     egzekucyjnego" co do zapłaty ceny i wydania nieruchomości. W tym
     zakresie akt notarialny zastępuje wyrok Sądu (gdyby któraś ze stron
     umowy nie wywiązała się ze swoich zobowiązań - nie będzie trzeba się
     procesować). Poza tym notariusz tak konstruuje umowę by
     zminimalizować lub wyeliminować kwestie sporne w przyszłości, m. in.
     dlatego tak skrupulatnie opisuje stan prawny nieruchomości, pilnuje
     by wszystko zostało uzgodnione i jeśli to możliwe zapisane w umowie,
     poucza strony o możliwych konsekwencjach ich decyzji oraz przyjmuje
     oświadczenie kupujących o tym, że stan prawny i techniczny,
     faktyczny nieruchomości jest im znany. Zdarza się, że notariusz
     odmawia sporządzenia aktu notarialnego gdy ocenia, że nie jest w
     stanie zapobiec konfliktom (gdy jakieś sprawy nie zostały
     uregulowane i choć strony w danym momencie taki stan akceptują, to w
     przyszłości może się to zmienić). Ale niezależnie od wszystkiego
     stronom umowy zawsze przysługuje prawo do rozstrzygania sporów przed
     Sądem. Są sprawy, na które notariusz nie ma wpływu - np. stan
     techniczny nieruchomości, jeśli w dniu aktu notarialnego wszystko
     wydaje się OK i strony są co do tego stanu zgodne, a po roku nabywca
     stwierdzi, że pewne rzeczy zostały przed nim ukryte i ma pretensje
     do zbywcy to może dochodzić swych praw przed Sądem z tytułu np.
     rękojmji za wady ukryte. Jeśli strony transakcji zdecydowały się na
     wymianę gotówki bez jej sprawdzenia, a potem okazuje się, że
     pieniądze były sfałszowane to kto za to odpowiada? Notariusz?
     Absolutnie nie. Notariusz nie ubezwłasnowalnia stron umowy, nie
     decyduje z nie, spisuje ich wolę w taki sposób by była wyrażona w
     zgodzie z prawem i także porzez to ważna.
     • pozew Re: notariusz w Polsce - do ekspertów 22.11.08, 20:56
      dziękuję za wyczerpującą odpowiedż ale mam jeszcze następne pytanie
      a brzmi ono następująco:
      z chwilą popisania aktu notarialnego, zbywca przestaje być
      właścielem nieruchomości, w jaki sposób akt notarialny gwarantuje
      zbywcy zapłatę bez uciekania się do sądu w przypadku nieuczciwości
      kupującego czy jego banku ?
      poinformowano mnie, iż kupujący po podpisaniu otrzymuje akt
      notarialny, stając się prawnym właścicielem z którym ma się udać do
      swojego banku w celu zwolnienia kredytu,
      co ma w zamian zbywca, czy w jaki sposób akt notarialny gwarantuje
      zbywcy otrzymanie należności za nieruchomość ?
      czy notariusz wymaga, stawia warunek przedstawienia przez kupującego
      gwarancji bankowej na nazwisko zbywcy aby akt notarialny nabral mocy
      prawnej ?
      czy w tym punkcie nie ma jakiegoś prawnego niedopatrzenia zgodnie ze
      zapisem "notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym
      zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron" ?

      • decort Re: notariusz w Polsce - do ekspertów 23.11.08, 00:43
       z tym wiąże się parę problemów, ale jeśli pyta Pan o kredyt
       nabywacy, to jest tak: 1) rzeczywiście w momencie podpisania aktu
       notarialnego przez strony i notariusza, prawo własności przechodzi
       na nabywcę, chociaż zapłata jeszcze nie wpłynęła; 2) nabywca
       powinien do aktu notarialnego umowy końcowej przedstawić Panu Umowę
       Kredytową, z której powinno wynikać komu, na jaki cel, w jakiej
       wysokości i na jakich warunkach udzielono kredytu (w Polsce banki
       udzielają kredytu na określoną, konkretną nieruchomość)- i
       skrupulatny notariusz też zechce się z tą umową kredytową zapoznać;
       3) nabywca poddaje się w akcie notarialnym trybowi
       egzekucyjnemu /art. 777/ co do zapłaty ceny (co zastępuje wyrok
       Sądu); 4) w konsekwencji: jeśli nabywca nie zapłaci, tj. Jego bank -
       nie trzeba występować do Sądu o zapłatę - wystarczy udać się do Sądu
       Rejonowego o wydanie klauzuli wykonalności (pieczątka) i do
       komornika celem egzekucji z majątku nabywcy (w ramach tego majątku z
       Pana byłej nieruchomości); 5) a Nabywca ma roszczenie wobec swojego
       banku.
       • decort Re: notariusz w Polsce - do ekspertów 23.11.08, 13:58
        ad. pkt 4) poprzedniego mojego postu, bo to może nie być jasne, więc
        dopowiadam: nie trzeba się procesować z nabywcą o zapłatę ceny,
        wydanie klauzuli wykonalności przez Sąd Rejonowy jest formalnością.
        W takim wypadku, akt notarialny sporządzony przez notariusza
        zastępuje wyrok Sądu (czyli etap procesowania się zostaje niejako
        pominięty i rozstrzygnięty na korzyść zbywcyc - aktem notarialnym).
        P.S.
        I niech mi izba.notarialna jeśli to przeczyta - wybaczy mój język :-)
        • jaga90 Może też decort mi odpowie 24.11.08, 08:02
         Ponieważ decort w moim przekonaniu okazał się osobą mającą nie tylko
         wiedzę ale również i chęci wyjaśnienia dość skomplikowanych spraw
         dla szarego czytacza aktów notarialnych i ustawy o notariuszach,
         może zechce sie zajac i moim problemem opisanym w pytaniu
         zamieszczonym na tym forum. Mało zorientowanych informuje, ze
         wymieniony na końcu Bewbiak to osoba, ktora kilka lat temu udzielała
         odpowiedzi podobnych jak obecnie decort. Mam nadzieję, że i tym
         razem Izba Notarioalna opiekujaca sie niniejszym forum wybaczy
         decortowi.
         A oto moje pierwotne pytanie;

         W ramach eksperymentu na postrzeganie pewnych dość ważnych spraw
         przez spóldzielców, na forum Prawa w nieruchomościach zadałem
         pytanie, czy prawidłowe jest, aby akt notarialny w sprawie
         wyodrębnienie mieszkania w spółdzielni w jej imieniu podpisywał
         jedynie jej pełnomocnik(tylko jedna osoba). A to dlatego, iż ustawa
         Prawo spółdzielcze przewiduje, że oświadczenia woli w imieniu
         spółdzielni zawsze składają dwie osoby - dwóch członków zarządu albo
         członek zarządu i jego pełnomocnik.
         W mojej społdzielni, jak wynika z tego, co napisałem powyżej, jest
         inaczej. A pytanie jest o tyle ważne, gdyż znany mi jest przypadek,
         że informacji o stanie rozliczeń z członkami spółdzielni nie
         podpisało dwóch prezesów tylko jeden prezes i główna księgowa i
         uznano to potem za błędnie złożone oświadczenie woli.

         Ku mojemu zaskoczenoiu, jakaś mądra mada odpowiedziała mi na forum
         Prawo w nieruchomościach, że w przypadku aktów notarialnych z jednym
         tylko podpisem w imieniu spółdzielni jest OK, bo ... wszystkie
         spółdzielnie tak postepują!
         Inna forumowiczka posłała mnie na forum Notariuszy, co nieniejszym
         czynię. Ale niepokojące jest, że tak wiele ostatnio podpisuje się
         aktow notarialnych ze spółdzielcami i że to oni nie zabierają głosu
         w tej sprawie. Mój sąsiad, który podpisał taki akt, oświadczył mi,
         że skoro przygotowali go prawnicy, to można być jak
         najbardziej "spoko"! Inny twierdzi, że skoro na podstawie takiego
         aktu nastapił wpis do KW, to również "spoko" - zapomina jednak o
         jedynie domniemaniu wiarygodności KW!

         Zatem pytanie do Bebiaka - jak to jest z tymi podpisami ze strony
         spółdzielni pod aktami notarialnymi?
         • decort Re: Może też decort mi odpowie 24.11.08, 12:27
          dziękuję za tak pozytywną ocenę :-)
          Co do Pana zapytania, według mnie jest tak jak stanowi Ustawa Prawo
          Spółdzielcze: "Art. 55.[Pełnomocnictwo do dokonywania czynności w
          imieniu spółdzielni] § 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków
          zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności
          prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą
          spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo
          jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności
          określonego rodzaju lub czynności szczególnych."
          Czyli, że w imieniu Spółdzielni może występować 1 pełnomocnik, o ile
          został umocowany prawidłowo - a więc: w formie aktu notarialnego, do
          dokonania określonej czynności oraz przez 2-ch członków zarządu
          łącznie (zgodnie z porzednim paragrafem tej samej Ustawy, który Pan
          przytacza w swoim poście). Członkowie zarządu dokonali oświadczenia
          woli w pełnomocnictwie. Pełnomocnik żadnej własnej (pojedynczej;
          jednoosobowej) woli nie wyraża; oświadcza wolę zarządu.
          W przypadku "informacji o stanie rozliczeń" podpis złożył tylko 1
          członek zarządu, stąd zarzut błędu; gdyby 2-ch członków zarządu
          upoważniło księgową do złożenia w ich imieniu podpisu pod tym
          dokumentem, mogłaby sama ten dokument podpisać.
         • al9 oświadczenie woli? 25.11.08, 10:34
          informacji o stanie rozliczeń z członkami spółdzielni nie
          podpisało dwóch prezesów tylko jeden prezes i główna księgowa i
          uznano to potem za błędnie złożone oświadczenie woli.
          ---------\
          żarty
          info o stanie rozliczeń nie jest oświadczeniem woli
          moze taki kwit podpisać dowolna Pani Zosia z sekretariatu...
          al
          • jaga90 Re: oświadczenie woli? 25.11.08, 21:33
           Najpierw do al9 - podaję definicję oświadczenia woli znalezioną w
           Google - Oświadczeniem woli nazywamy takie zachowanie się osoby,
           które ujawnia jej wolę dokonania czynności prawnej w sposób
           dostateczny (art. 60 kodeksu cywilnego). Nie rozumiem zatem dlaczego
           roliczenie inwestycji nie jest oświadczeniem woli? Dwójka
           przedstawicieli spółdzielni stworzyła kwit oświadczajac w nim, że
           taki to a taki spółdzielca zapłacił wszystko za swój lokal i wobec
           tego spółdzielnia czuje się w pełni zaspokojona, nie ma do niego
           więcej żadnych roszczeń.

           A teraz do decorta - przede wszystkim dziekuję, że w przeciwieństwie
           do "opiekunów i ekspertw" tego forum odpowiada z własnej
           nieprzymuszonej woli na pytania takich jak ja. Jeden z nielicznych
           chyba pozytywnych fachmanów na tym forum.

           Niestety, dalej pomimo wyjaśnień decorta mam watpliwości. Być może
           czegoś nadal nie rozumiem. Art. 54 Prawa spółdzielczego mówi o
           składaniu oświadczenia woli w imieniu społdzielni przez dwóch jej
           przedstawicieli. Czy zatem art następny, 55 Prawa spoldzielczego nie
           osłabia tego zapisu dopuszczając taka czynność tylko dla jednej
           osoby? Bo ten artykuł nic nie mówi o oswiadczeniu woli, mówi
           o "czynnościach prawnych związanych z bieżącą dzialąłnościa
           gospodarczą spółdzielni....." Czy zatem podpisywanie aktów
           notarialnych o zmianie statusu lokalu jest oświadczeniem woli czy
           bieżącą działalnością gospodarczą? Tego po prostu nie rozróżniam
           (chyba nie tylko ja) i stąd moje oczekiwania od decorta, że poświęci
           temu zagadnieniu jeszcze trochę czasu.
           Bo na ekspertów z Izby Notarialnej w Warszawie liczyć nie można!
           • decort Re: oświadczenie woli? 25.11.08, 23:06
            art. 55 mówi dalej "... a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności
            określonego rodzaju lub czynności szczególnych." Podpisywanie aktów notarialnych
            należy do takich właśnie czynności. Pełnomocnik nie musi występować w 2-ch
            osobach. Ten sam art. 55 mówi "Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu
            lub innej osobie pełnomocnictwa ...", gdyby istniał wymóg by pełnomocników było
            więcej niż 1, ustawodawca użył by liczby mnogiej.
            Członkowie Zarządu łĄCZNIE udzielają pełnomocnictwa - co znaczy, że obaj, w
            jednym akcie notarialnym to robią; a nie każdy z nich pojedynczo - inaczej nie
            został by spełniony wymóg podwójnej reprezentacji. Obaj łącznie stwierdzają do
            czego konkretnie pełnomocnik jest upoważniony; warunki sprzedaży określa
            pełnomocnictwo (i/lub ustawa/ statut); pełnomocnik o niczym w tym wypadku nie
            decyduje; składa podpis w imieniu członków Zarządu, którzy reprezentują
            spółdzielnię. Zarząd składa oświadczenie woli w pełnomocnictwie.
            I art. ten absolutnie nie osłabia poprzedniego; raczej rozszerza.
            I dodatkowo Kodeks Cywilny: "Art. 95.
            § 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania
            pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego."
            • jaga90 Re: oświadczenie woli? 26.11.08, 06:50
             Decort wyrasta mi na najbardziej cierpliwego a do tego chyba
             profesjonalnego eksperta na tym forum.
             Kij ma dwa końce - nie wiem, czy dobrze robę pisząc to, bo teraz
             każdy taki pytacz jak ja będzie zadawał pytanie nie komu innemu jak
             tylko decortowi.
             No ale to już od niego będzie zależało, czy na wszystkie zadane
             pytania będzie chciał odpowiadać.
             W kazdym razie bardzo dziekuję za cierpliwe wyjaśnianie mego
             problemu. Podsumowując całą dyskusję, można stwierdzić, że
             oświadczenia woli (zmiana statusu lokalu) składają w imieniu
             spółdzielni dwaj członkowie jej zarządu (art.54) natomiast sam
             dokument (akt notarialnu) o tym mówiący może podpisać już tylko
             jedna osobo (wyznaczony przez nich pełnomocnik). Nie ukrywam, że
             jest to dla mnie nadal dziwne ale jest jak jest.

             Przy okazji - nasuwa mi się w związku z moim problemem taka
             refleksja - zadałem pytanie niby fachmanom, bo członkom warszawskiej
             Izby Notarialnej i żaden z nich przez przeszło chyba 3 tygodnie nie
             zajął się tematem chociaż kiedyś deklarowali i to publicznie, że
             będą odpowiadać takim jak ja. Po cholerę składali obietnice skoro
             potem mają to w nosie. Bardzo przypominają mi po prostu naszych
             polityków, którzy na prawo i lewo zajmują sią banalnymi sprawami,
             zabieraja głos mało konkretnie a o sprawach istotnych dla ludzi
             zapominają zaraz po wyborach.
        • pozew Re: notariusz w Polsce - do ekspertów 24.11.08, 10:14
         dziękuję za dość wyczerpujące wyjaśnienie, które co prawda nie
         rozwiało do końca moich wątpliwości ale dalsze zapytania musiałbym
         skierowć do bankowców
         pozdrawiam


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka