Dodaj do ulubionych

Chiński plan pokojowy

24.02.23, 11:12
1. Szanuj suwerenność wszystkich krajów. Należy ściśle przestrzegać uznanych praw międzynarodowych, w tym celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, a także skutecznie zagwarantować suwerenność, niezależność i integralność terytorialną wszystkich państw. Wszystkie kraje są równe bez względu na wielkość, siłę czy bogactwo Wszystkie strony powinny wspólnie stać na straży podstawowych norm rządzących stosunkami międzynarodowymi oraz stać na straży uczciwości i sprawiedliwości międzynarodowej. Prawo międzynarodowe powinno być stosowane jednakowo i jednolicie i nie należy stosować podwójnych standardów.

Po drugie, porzuć mentalność zimnej wojny. Bezpieczeństwo jednego państwa nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa innych państw, a bezpieczeństwa regionalnego nie można gwarantować poprzez wzmacnianie czy nawet rozszerzanie bloków militarnych. Uzasadnione interesy i obawy wszystkich krajów w zakresie bezpieczeństwa należy traktować poważnie i odpowiednio się nimi zająć. Złożone problemy nie mają prostych rozwiązań. Powinniśmy opowiadać się za wspólną, wszechstronną, kooperatywną i trwałą koncepcją bezpieczeństwa, koncentrować się na długoterminowej stabilności świata, promować budowę zrównoważonej, skutecznej i trwałej architektury bezpieczeństwa europejskiego oraz sprzeciwiać się tworzeniu własnego bezpieczeństwa na bazie niepewności innych krajów i zapobiegać powstawaniu konfrontacji obozowych.Wspólnie strzec pokoju i stabilności na kontynencie euroazjatyckim.

3. Wstrzymać ogień i zaprzestać walki. W wojnach konfliktowych nie ma zwycięzców. Wszystkie strony powinny zachować racjonalność i powściągliwość, nie dolewać oliwy do ognia, nie wzmagać konfliktów, zapobiegać dalszemu zaostrzaniu się kryzysu ukraińskiego, a nawet wymknięciu się spod kontroli, wspierać Rosję i Ukrainę w spotkaniu, jak najszybciej wznowić bezpośredni dialog możliwe, stopniowo dążyć do deeskalacji i złagodzenia sytuacji, aż w końcu dojść do kompleksowego zawieszenia broni.

Po czwarte, rozpocząć rozmowy pokojowe. Dialog i negocjacje to jedyne realne wyjście z kryzysu na Ukrainie. Należy zachęcać i wspierać wszelkie wysiłki zmierzające do pokojowego rozwiązania kryzysu. Społeczność międzynarodowa powinna trzymać się właściwego kierunku nawoływania do pokoju i promowania rozmów, pomagać wszystkim stronom konfliktu w jak najszybszym otwarciu drzwi do politycznego uregulowania kryzysu oraz stworzyć warunki i platformę do wznowienia negocjacji. Chiny są gotowe nadal odgrywać konstruktywną rolę w tym zakresie.

5. Rozwiąż kryzys humanitarny. Należy zachęcać i wspierać wszelkie środki sprzyjające łagodzeniu kryzysów humanitarnych. Działania humanitarne muszą być zgodne z zasadami neutralności i bezstronności oraz zapobiegać upolitycznieniu kwestii humanitarnych. Skutecznie chronić bezpieczeństwo ludności cywilnej i tworzyć korytarze humanitarne dla ewakuacji ludności cywilnej ze stref działań wojennych. Zwiększenie pomocy humanitarnej na odpowiednich obszarach, poprawa warunków humanitarnych, zapewnienie szybkiego, bezpiecznego i pozbawionego barier dostępu pomocy humanitarnej oraz zapobieganie kryzysom humanitarnym na większą skalę. Wspieranie koordynacyjnej roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w pomocy humanitarnej dla obszarów objętych konfliktem.

6. Ochrona ludności cywilnej i jeńców wojennych. Strony konfliktu powinny bezwzględnie przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego, powstrzymywać się od ataków na ludność cywilną i obiekty cywilne, chronić kobiety, dzieci i inne ofiary konfliktu oraz szanować podstawowe prawa jeńców wojennych. Chiny popierają wymianę jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą i wszystkie strony powinny stworzyć ku temu korzystniejsze warunki.

7. Utrzymanie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Sprzeciwiaj się atakom zbrojnym na pokojowe obiekty jądrowe, takie jak elektrownie jądrowe. Wzywamy wszystkie strony do przestrzegania konwencji bezpieczeństwa jądrowego i innych przepisów międzynarodowych oraz do zdecydowanego unikania wypadków jądrowych spowodowanych przez człowieka. Wspieranie konstruktywnej roli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w promowaniu bezpieczeństwa pokojowych obiektów jądrowych.

8. Ogranicz ryzyko strategiczne. Nie można użyć broni nuklearnej i nie można prowadzić wojny nuklearnej. Należy przeciwstawić się użyciu lub groźbie użycia broni jądrowej. Zapobiegaj rozprzestrzenianiu broni jądrowej i uniknij kryzysu nuklearnego. Sprzeciwiamy się opracowywaniu i stosowaniu broni biologicznej i chemicznej przez jakikolwiek kraj, w każdych okolicznościach.

9. Zagwarantować eksport zboża. Wszystkie strony powinny w zrównoważony, kompleksowy i skuteczny sposób realizować umowę o transporcie zboża nad Morzem Czarnym, podpisaną przez Rosję, Turcję, Ukrainę i Organizację Narodów Zjednoczonych, oraz wspierać ONZ w odgrywaniu ważnej roli w tym zakresie. Zaproponowana przez Chiny międzynarodowa inicjatywa współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego stanowi wykonalne rozwiązanie światowego kryzysu żywnościowego.

10. Stop jednostronnym sankcjom. Jednostronne sankcje i skrajne naciski nie tylko nie rozwiążą problemów, ale stworzą nowe. Sprzeciwiać się jakimkolwiek jednostronnym sankcjom, które nie zostały zatwierdzone przez Radę Bezpieczeństwa. Odpowiednie kraje powinny zaprzestać nadużywania jednostronnych sankcji i „długotrwałej jurysdykcji” wobec innych krajów, odegrać rolę w ochłodzeniu kryzysu na Ukrainie i stworzyć krajom rozwijającym się warunki do rozwoju ich gospodarek i poprawy warunków życia ludzi.

11. Zapewnić stabilność łańcuchów przemysłowych i dostawczych. Wszystkie strony powinny gorliwie chronić istniejący światowy system ekonomiczny i sprzeciwiać się upolitycznieniu, instrumentalizacji i uzbrojeniu gospodarki światowej. Wspólnie łagodzić skutki uboczne kryzysu i zapobiegać zakłóceniom międzynarodowej energii, finansów, handlu zbożem, transportowi i innym rodzajom współpracy, które mogłyby zaszkodzić ożywieniu światowej gospodarki.

12. Promowanie odbudowy powojennej. Społeczność międzynarodowa powinna podjąć działania wspierające powojenną odbudowę na obszarach objętych konfliktami. Chiny są chętne do udzielenia pomocy i odegrania konstruktywnej roli w tym zakresie.
Obserwuj wątek
  • mateusz572 Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 11:28
   Na papierze wygląda pięknie, wspaniale, fantastycznie, zjawiskowo. Majstersztyk.
   Ale zaraz, przecież większość haseł zawartych w powyższym planie już były.
   Ale zaraz przecież to już większość tego była napisana dużo wcześniej.
   Ale zaraz to już było i jest.
   I co z tego i nic. Papier przyjmie wszystko. Pytanie czy to co mieści się pod czerepem przyjmie powyższe ?
   Papier przyjmie, jest cierpliwy, w razie czego można podrzeć. Z tym co pod czerepem dużo gorzej.
   • cojestdoktorku Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 11:39
    większość była, ale wystarczy dość do punktu np.2 by znaleźc coś nowego, coś co nie bardzo się podoba niektórym i dlatego komentarz z USA "powinni sie zatrzymac na punkcie pierwszym"
    wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,29497689,usa-reaguja-na-chinski-plan-pokojowy-dla-ukrainy-mogli-zatrzymac.html#s=BoxOpMT
    • mateusz572 Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 12:12
     cojestdoktorku napisał:

     > większość była, ale wystarczy dość do punktu np.2 by znaleźc coś nowego, coś co
     > nie bardzo się podoba niektórym i dlatego komentarz z USA "powinni sie zatrzym
     > ac na punkcie pierwszym"
     > wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,29497689,usa-reaguja-na-chinski-plan-pokojowy-dla-ukrainy-mogli-zatrzymac.html#s=BoxOpMT

     Oczywiste, że sojusze nie odpowiadają Chinom. Po prostu to jedyny sposób aby Chiny nie czuły się komfortowo ze swoją wielkością, liczbą ludności, a tym samym potencjałem gospodarczym i militarnym.
     • cojestdoktorku Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 12:20

      > Oczywiste, że sojusze nie odpowiadają Chinom. Po prostu to jedyny sposób aby Ch
      > iny nie czuły się komfortowo ze swoją wielkością, liczbą ludności, a tym samym
      > potencjałem gospodarczym i militarnym.

      nie są przeciwko sojuszom, mówią tylko o tym ze sojusz który rośnie przy Twoich granicach powinien uwzględniać Twoje obawy zwiazane z tym sojuszem, czyli chiny nie miałyby nic przeciwko sojuszowi wietnamu i korei południowej
      ale jak do sojuszu który robi manewry przy chińskiej granicy wstapi USA, australia, kanada, korea, wietnam, indie USA, pakistan to wtedy juz nie jest ok bo nie beda sie czuli bezpiecznie
      • mateusz572 Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 12:22
       Na jedno wychodzi.
      • mateusz572 Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 12:25
       No i co taki sojusz dwóch takich małych krajów dla Chin znaczy śmiech na sali. Bardzo łaskawi są, że akceptują mini sojusze, natomiast uwiera ich większy sojusz, który może być rzeczywistą przeciwwagą dla takiego kolosa.
       • cojestdoktorku Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 14:44
        mateusz572 napisał:

        > No i co taki sojusz dwóch takich małych krajów dla Chin znaczy śmiech na sali.
        > Bardzo łaskawi są, że akceptują mini sojusze, natomiast uwiera ich większy soju
        > sz, który może być rzeczywistą przeciwwagą dla takiego kolosa.

        dałem przykłady które sie wydaja oczywiste, dlatego w planie wpierw stoi to o czym mówię:

        "Bezpieczeństwo jednego państwa nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa innych państw, a bezpieczeństwa regionalnego nie można gwarantować poprzez wzmacnianie czy nawet rozszerzanie bloków militarnych.

        a później to do czego masz zastrzeżenia:

        "Uzasadnione interesy i obawy wszystkich krajów w zakresie bezpieczeństwa należy traktować poważnie i odpowiednio się nimi zająć. Złożone problemy nie mają prostych rozwiązań. "

        wszystko jest kwestią negocjacji, co jest duze a co małe
        amerykanie z zsrr dogadywali sie nieźle w trakcie rozbrojenia jadrowego, podpisywana traktaty tak by potencjał był zblizony
        jeśli chodzi o siły konwencjonalne to juz nikt sie takimi parytetami nie zajmuje, a gdyby i tutaj zbrojenia konwencjonalne były kontrolowane to i trudniej byłoby komukolwiek rozpocząć konflikt z racji podobnego potencjału militarnego
    • mateusz572 Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 12:14
     I dlatego UE jest tak ważna.
   • cojestdoktorku Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 14:46

    > Ale zaraz to już było i jest.

    no to Twoje zdanie, bo "nasi" tak nie uwazaja

    wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,29498652,j-m-nowakowski-plan-chin-na-pokoj-w-ukrainie-to-kij-na-amerykanow.html#s=BoxOpImg3
  • pigeon_shit_dust Rosnie nowy lider swiata 24.02.23, 13:50
   Powazny , bo przeciez USA nie mozna w obecnym ksztalcie traktowac powaznie.
   Prawdopodobnie nie obejdzie sie bez wony przed ta zmiana warty.
   • senioryta13 Re: Rosnie nowy lider swiata 24.02.23, 16:03
    pigeon_shit_dust napisał:

    > Powazny , bo przeciez USA nie mozna w obecnym ksztalcie traktowac powaznie.
    > Prawdopodobnie nie obejdzie sie bez wony przed ta zmiana warty.


    Lloyd Austin, dzisiaj w CNN, przyznal sie, ze chinczyki go lekcewaza, nie odbieraja telefonow. Identycznie Kim traktowal Obame.
    Poza tym, Austin, ma takie maniery, ze podczas wywiadu nie patrzy w oczy, tylko szuka czegos wzrokiem po podlodze.
    Biden przyznal dzisiaj kolejne 2 billion dla Ukrainy.
    • pigeon_shit_dust Kartel Bidenos 24.02.23, 16:11
     senioryta13 napisał:

     > Biden przyznal dzisiaj kolejne 2 billion dla Ukrainy.
     >

     Pompuje kase w Ukraine, bo doskonale wie ze to kiedys trafi do jego kieszeni.
     A moze nie trafi ?
  • senioryta13 Re: Chiński plan pokojowy 24.02.23, 16:34
   cojestdoktorku napisał:
   >Bezpieczeństwo jednego państwa nie m
   > oże odbywać się kosztem bezpieczeństwa innych państw,

   I to jest najwazniejsze , tylko szalency moga myslec inaczej.
   E. Musk napisal na Twitter, ze Pani Nuland jest odpowiedzialna za wydarzenia na Ukrainie. (cos w tym rodzaju).
   To ona dazy do odbicia Krymu.
  • pepe49 Jak się przygotować do planu pokojowego? 24.02.23, 17:41
   Jesteś dyktatorem.

   1. Atakujesz inne państwo.
   2. Jak najszybciej zajmujesz jak najwięcej terenu.
   3. Wzywasz głośno do pokoju, przedstawiając rzeczowy plan pokojowy i pokazując wyraźnie podżegaczy wojennych (albo prosisz kumpla dyktatora o prezentację niezależnego planu pokojowego).
   4. Wyprawiasz przyjęcie dla krajowych przydupasów, na którym możesz się spokojnie popłakać ze śmiechu opowiadając tą historyjkę.

   *

   U. E.
   .
   • pepe49 punkt piąty 24.02.23, 17:46
    5. Uzupełniasz straty w wojsku i wyznaczasz następny cel.

    Niech mają zajęcie.

    ...
    Powtarzasz cykl.
  • pigeon_shit_dust XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemoroida? 25.02.23, 02:54

   To swietna wiadomosc.

   news.yahoo.com/zelensky-ukraine-russia-war-china-peace-plan-183137842.html
   Tak to jest jak sprochnial, stare knury bawia sie w polityke jezdzac po swiecie i machajac pomarszczonymi raczkami.

   Jesli ROsja podpisze z Ukraina pokoj, ugode, zwieszenie broni za posrednictwem CHin, to mamy fantastyczne przesuniecie w ukldzie sil. NATO, EU z cala swoja miliardowa pomoca w takiej sytuacji IDZIE PROSTO W DUPE.
   Momentlanie przesuwa sie uklad sil, dajac ogrome fory Chinczykom .
   Pytanie: Gdzie za dwa - trzy lata przebiegac bedzie wschodnia granica Polski? 3 km na wschod od Warszawy ????
   • senioryta13 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 25.02.23, 04:12
    Zelenski juz wczesniej chcial rozmawiac z Pekinem, ale chinczyki nie chcialy. Teraz , jak chinczyki sie zgodza, bedzie chcial ich przeciagnac na swoja strone, on nie chce pokoju, tylko chce bron od chinczykow i zwyciestwa nad ruskimi. VICTORY, Krymu, a wtedy bedzie panem swiata, ze pokonal wielka rosje. Ludziom odbija, niewazne, ze inni gina.
    Nawet Yellen mowila, ze beda pomagac Ukrainie w nieskonczonosc, az do samego konca. Wszyscy powtarzaja juz chorem, as long as it takes.
    • senioryta13 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 25.02.23, 04:55
     McConnell, dzisiaj w Finlandii, a jezdzi po Europie za twoje/moje piniadze, powiedzial, ze bezpieczenstwo Hameryki zalezy od bezpiecznych granic Ukrainy. Naszych nie potrzeba strzec, kazdy juz wlazi kto chce, a jest tego juz 5 milionow, wychodzi, ze druga polkula jest wazniejsza.
     L. Graham jest tez w chorze z innymi, ale chce tez przy okazji obalic wladze na Kremlu, mowi smialo, nie sciemnia juz. Dobrze maja, DC jest bezpieczne, maja tam zapewne jakis parasol bezpieczenstwa pod niebem.
    • snajper55 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 25.02.23, 18:14
     senioryta13 napisał:

     > Zelenski juz wczesniej chcial rozmawiac z Pekinem, ale chinczyki nie chcialy. T
     > eraz , jak chinczyki sie zgodza, bedzie chcial ich przeciagnac na swoja strone,
     > on nie chce pokoju, tylko chce bron od chinczykow i zwyciestwa nad ruskimi. VI
     > CTORY, Krymu, a wtedy bedzie panem swiata, ze pokonal wielka rosje. Ludziom odb
     > ija, niewazne, ze inni gina.

     No właśnie. Putin może w ciągu minuty zakończyć tę wojnę wycofując wojska z Ukrainy. Wolę jemu odbiło i nie ma dla niego znaczenia, że ludzie giną.

     S.
     • monalisa2016 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 25.02.23, 18:26
      snajper55 napisał:

      > No właśnie. Putin może w ciągu minuty zakończyć tę wojnę wycofując wojska z Ukr
      > ainy. Wolę jemu odbiło i nie ma dla niego znaczenia, że ludzie giną.
      >
      > S.

      Putin ma zakonczyc wojne w ciagu minuty a aktorek ma dalej robic to co robiono od 2014 roku z wschodnimi terenami Ukrainy. Poroszenko w pewnym wideo w Radzie, wideo ktore obieglo swiat wyrazil sie doslownie o co im z rosyjskojezyczna spolecznoscia chodzilo.
      Nie tylko Chiny pracuja nad pokojowym planem dla Ukrainy, Europa tez chce zmusic aktora do tego ale on daje do zrozumienia ze mu daleko do tego.

      jungefreiheit.de/politik/ausland/2023/ukraine-soll-verhandeln/
      Fajne zdjecie dobrali do tego artykulu, patrz "ciekawy" grymas Macrona. smile Ten kto zna zachodnia mentalnosc rozumie o co chodzi.smile
      • snajper55 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 27.02.23, 00:15
       monalisa2016 napisał(a):

       > Putin ma zakonczyc wojne w ciagu minuty a aktorek ma dalej robic to co robiono
       > od 2014 roku z wschodnimi terenami Ukrainy.

       A cóż takiego prezydent Zelenski robił z częścią swojego państwa?

       > Nie tylko Chiny pracuja nad pokojowym planem dla Ukrainy, Europa tez chce zmusi
       > c aktora do tego ale on daje do zrozumienia ze mu daleko do tego.

       A do czegoż to Europa (czyli kto?) chce zmusić Zelenskiego? Do oddania Putinowi części Ukrainy? A potem będzie ta "Europa" zmuszać Dudę do oddania Putinowi części Polski?

       S.
     • senioryta13 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 26.02.23, 00:33
      snajper55 napisał:
      > No właśnie. Putin może w ciągu minuty zakończyć tę wojnę wycofując wojska z Ukrainy.

      chyba tylko sam zostales ze swoimi marzeniami, dlaczego wiec jeszcze tego nie zrobil?
      • monalisa2016 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 26.02.23, 01:58
       Nie, nie jest Snejper nieodosobniony.

       .....

       Przypomnijmy sobie wystepy Lindsey Graham oraz niezyjacego juz John McCain na Ukrainie oraz podzeganie naiwnych do wojny przeciw Rosji. Znamy te wystepy z Syrii czy jeszcze innych okolic. Na wojnie zarabia sie ogromne pieniadze przy biedniejacych spoleczenstwach.

       "Napisane" scenariusze dla aktora powoli dobiegaja konca, jaki bedzie tego tak samo jego koniec zobaczymy.
       Nie wyglada to za rozowo, tak samo dla naszych zidiocialych poganiaczy do wojny z zielonym kolorem bez wyksztalcenia ale pelnych w gebie iluzji, ktore coraz bardziej spalaja sie na panewce w wiadomym kierunku.

       Wiemy, wiemy ze bedzie nas to kosztowac bez wzgledu na punkt siedzenia niejedno wyrzeczenie ale pozbycie sie raz na zawsze zidiocialych ideologow z gebami pelnych nierealnych frazezow niezdajacych sie w rzeczywistosci musi koniecznie nastapic by uzdrowic swiat.

       Przyjdzie czas ze swiat sie obudzi i powstanie wie Phönix aus der Asche (Google: jak feniks z popiołów) wyzwoli sie spod jarzma, tu nie trace zadnej nadziei, to jest wiadoczne juz golym okiem na horyzoncie.
       • monalisa2016 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 26.02.23, 02:13
        monalisa2016 napisał(a):

        > Nie, nie jest Snejper nieodosobniony.
        >
        > .....
        >
        > Przypomnijmy sobie wystepy Lindsey Graham oraz niezyjacego juz John McCain na U
        > krainie oraz podzeganie naiwnych do wojny przeciw Rosji. Znamy te wystepy z Syr
        > ii czy jeszcze innych okolic. Na wojnie zarabia sie ogromne pieniadze przy bied
        > niejacych spoleczenstwach.
        >
        > "Napisane" scenariusze dla aktora powoli dobiegaja konca, jaki bedzie tego tak
        > samo jego koniec zobaczymy.
        > Nie wyglada to za rozowo, tak samo dla naszych zidiocialych poganiaczy do wojny
        > z zielonym kolorem bez wyksztalcenia ale pelnych w gebie iluzji, ktore coraz b
        > ardziej spalaja sie na panewce w wiadomym kierunku.
        >
        > Wiemy, wiemy ze bedzie nas to kosztowac bez wzgledu na punkt siedzenia niejedno
        > wyrzeczenie ale pozbycie sie raz na zawsze zidiocialych ideologow z gebami pel
        > nych nierealnych frazezow niezdajacych sie w rzeczywistosci musi koniecznie nas
        > tapic by uzdrowic swiat.
        >
        > Przyjdzie czas ze swiat sie obudzi i powstanie wie Phönix aus der Asche (Google
        > : jak feniks z popiołów) wyzwoli sie spod jarzma, tu nie trace zadnej nadziei,
        > to jest wiadoczne juz golym okiem na horyzoncie.
        >
        Dodam.
        Chce zyc w spokoju i pokoju, w granicach panstwowych z poszanowaniem dla innych narodow, dla innych kultur, nie chce byc wykorzystywana dla nienawisci do innych jak i wojen podsycanych przez wiadome nam elity!!!
       • snajper55 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 27.02.23, 00:17
        monalisa2016 napisał(a):

        > Nie, nie jest Snejper nieodosobniony.
        >
        > .....
        >
        > Przypomnijmy sobie wystepy Lindsey Graham oraz niezyjacego juz John McCain na U
        > krainie oraz podzeganie naiwnych do wojny przeciw Rosji.

        To nie jest wojna przeciw Rosji. To jest wojna Rosji przeciw Ukrainie. To wojska rosyjskie zaatakowały niepodległe państwo. To Putin jest agresorem i to on tę wojnę wywołał.

        S.
        • monalisa2016 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 27.02.23, 23:33
         Snajper55 smile zaprzeczasz slowom szefa NATO Jensa Stoltemberga?
         Wiem, wiem poczytalam i posluchalam zastraszenia posiadania innego zdania przez wyrok sadu w Legincy wiec rozumiem twoja pozycje.smile
         • snajper55 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 01.03.23, 10:45
          monalisa2016 napisał(a):

          > Snajper55 smile zaprzeczasz slowom szefa NATO Jensa Stoltemberga?
          > Wiem, wiem poczytalam i posluchalam zastraszenia posiadania innego zdania przez
          > wyrok sadu w Legincy wiec rozumiem twoja pozycje.smile

          Nie znam jego słów. Jeśli powiedział, że to wojska ukraińskie zaatakowały terytorium Rosji, to tak, zaprzeczam takim słowom.

          S.
      • snajper55 Re: XI spotyka sie z Zelenskim.Efekt wizyty Hemor 27.02.23, 00:11
       senioryta13 napisał:

       > chyba tylko sam zostales ze swoimi marzeniami,

       Dlaczego marzenia? To jest stwierdzenie pewnego faktu. Putin tę wojnę zaczął, Putin tę wojnę może zakończyć.

       > dlaczego wiec jeszcze tego nie zrobil?

       A dlaczego miałby to zrobić? Nadal ma nadziej, że pokona Ukrainę.

       S.
       • senioryta13 Re: Swiat oglupial 27.02.23, 04:55
        snajper55 napisał:

        > senioryta13 napisał:
        >
        > > chyba tylko sam zostales ze swoimi marzeniami,
        >
        > Dlaczego marzenia? To jest stwierdzenie pewnego faktu. Putin tę wojnę zaczął, P
        > utin tę wojnę może zakończyć.
        >
        > > dlaczego wiec jeszcze tego nie zrobil?
        >
        > A dlaczego miałby to zrobić? Nadal ma nadziej, że pokona Ukrainę.

        Ok, w takim razie walczmy do ostatniego Ukrainca, jak to Zelenski mowi. Tylko u nas sie mowi, (general M. Milley) ze wojna zakonczy sie przy stole negocjacyjnym. Po co wiec zwlekac, chcemy wiecej trupow, zgliszczen? Na dzisiaj odbudowa Ukrainy to koszt juz okolo 1 tryliona.
        • wykrywacz_klamcow dlaczego rosja dokonuje ludobojstwa? 28.02.23, 08:33
         senioryta13 napisał:

         > Ok, w takim razie walczmy do ostatniego Ukrainca, jak to Zelenski mowi. Tylko
         > u nas sie mowi, (general M. Milley) ze wojna zakonczy sie przy stole negocjacyj
         > nym. Po co wiec zwlekac, chcemy wiecej trupow, zgliszczen? Na dzisiaj odbudowa
         > Ukrainy to koszt juz okolo 1 tryliona.

         To idź przekonaj swojego prezydenta putina, żeby chciał pokoju a nie wojny, bo jak na razie to wy towarzysze nie chcecie pokoju:

         Powtarzamy jeszcze raz, że na razie nie widzimy przesłanek do skierowania sprawy na drogę pokojową - powiedział rzecznik Kremla, odnosząc się do chińskiego planu pokojowego. - Specjalna operacja wojskowa [termin propagandowy, którym Kreml określa wojnę - red.] trwa. Zmierzamy do osiągnięcia wyznaczonych celów - dodał Dmitrij Pieskow.

         putin chce walczyć do ostatniego ruskiego sołdata, pogadaj z nim może zmieni zdane tongue_out

         a generał Milley powiedział co innego, więc nie kłam:
         Będzie również bardzo, bardzo trudno Ukrainie wypchnąć Rosjan z każdego cala okupowanej przez Rosjan Ukrainy - dodał gen. Milley. Nie mówię, że to się nie stanie... Ale będzie nadzwyczaj trudne. I będzie wymagało zasadniczo rozpadu rosyjskiej armii - ocenił.

         czyli tłumacząc dla manipulantów, Ukrainie będzie trudno wykopać ruskich bandytów ze wszystkich terenów okupowanych, ale nie jest to niemożliwe tongue_out
         chcecie pokoju? wystarczy, że się wyniesiecie z Ukrainy tongue_out
        • snajper55 Re: Swiat oglupial 01.03.23, 10:51
         senioryta13 napisał:

         > Ok, w takim razie walczmy do ostatniego Ukrainca, jak to Zelenski mowi. Tylko
         > u nas sie mowi, (general M. Milley) ze wojna zakonczy sie przy stole negocjacyj
         > nym. Po co wiec zwlekac, chcemy wiecej trupow, zgliszczen? Na dzisiaj odbudowa
         > Ukrainy to koszt juz okolo 1 tryliona.

         A co innego Ukrainie, napadniętej przez ruskich bandytów, zostaje? Oddać Putinowi część ukraińskiego państwa? Zrobić prezydentem marionetkę Putina? Które państwo wtedy będzie następne? Polska czy któreś z państw nadbałtyckich?

         S.
  • dorota_333 O czym Wy w ogóle gadacie 25.02.23, 10:35
   ...jakie to ma znaczenie, co Chiny "proponują" w tej sprawie.

   Tzw. chiński plan pokojowy to jest tylko pierdnięcie na wietrze.
   • sendivigius Re: O czym Wy w ogóle gadacie 25.02.23, 16:16
    dorota_333 napisała:

    > ...jakie to ma znaczenie, co Chiny "proponują" w tej sprawie.
    >
    > Tzw. chiński plan pokojowy to jest tylko pierdnięcie na wietrze.

    Po wybuchu wojny w Ukrainie przed ambasadą rosyjską w Addis Abebie utworzyła się kolejka Etiopczyków gotowych do walki za Rosję.

    I reszta:

    wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29460712,to-jest-wojna-bialych-ludzi-dlaczego-azji-i-afryki-nie-obchodzi.html


    Bardzo dobry artykul. Daje wiecej do myslenia.

    Polakom sie wydaje ze latami wchodzac USA w d... stana sie kolejnym stanem i to oni Moskwie beda wygrazac kijem i atomowkami, biorac odwet za 1000 lat wojen. A, trawersujac klasyka, Polska "znacy tyle co Ingacy, a Ignacy...."

    Lecz śród najgęstszych kłębów dymu ileż razy
    Widziałem rękę jego, dającą rozkazy. -
    Widzę go znowu, - widzę rękę - błyskawicę,
    Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świécę,
    Biorą go - zginął - o nie, - skoczył w dół, - do lochów"!
    "Dobrze - rzecze Jenerał - nie odda im prochów".

    • dorota_333 Re: O czym Wy w ogóle gadacie 25.02.23, 20:37
     I uważacie, Towarzyszu, że dzielni Etiopczycy przechylą szalę tej wojny? smile

     Owszem, to jest "wojna białych ludzi". Jeśli już musimy ją tak nazwać, bo proponowanie tej nazwy jest ździebko rasistowskie. W istocie jest to starcie cywilizacji. My jesteśmy po stronie demokracji, nienaruszalności granic, humanitaryzmu. Po stronie prawa napadniętego do obrony.

     Że Afryka kieruje się innymi wartościami? No i CO z tego? Ale tak przy okazji - to jest jeszcze jeden powód, żeby nie wpuszczać migrantów z Afryki.
     • dorota_333 Re: O czym Wy w ogóle gadacie 25.02.23, 20:38
      PS. Cytatu z literatury nie komentuję. Historia Polski nie ma tu nic do rzeczy.
   • pigeon_shit_dust A wcale bo nie :) 25.02.23, 17:25
    dorota_333 napisała:    >
    > Tzw. chiński plan pokojowy to jest tylko pierdnięcie na wietrze.


    NIeprawda. Zylinsky , fakt, bedzie z Xi gadal nie o pokoju raczej ale blagal, zeby Chiny nie wyslaly Rosji broni.
    Chiny maja broni wiecej i lepsza niz USA, a dodatkowa produkcje moga zaczac jutro rano. W USA proces nawet uproszczony, zajmie pol roku.

    Piknie bedzie patrzec na starcie klatami dwoch Goliatow. Cwanego zbrodniarza komunisty i starca, co wlasnie spuscil w lewa nogawke kolejna dawke luznego stolca.
    A miedzy nimi Polska - idiotka. Od 1000 lat glupia niezmiennie. Jak bylo tak jest. Zawsze wpoerdol bierze. . Zamiast siedzeic cicho i robic swoje, zaprasza stetryczalego idiote, zeby pomachal starymi piastaki, pogrozil niedobrym. Patrzcie no jakie to my "sojusze " mamy. Ohohoho.
    1000 lat panstwowosci a Polak dalej taki glupi.
    • monalisa2016 Re: A wcale bo nie :) 25.02.23, 20:39
     Amerykanska frakcja ruszyc sakiewka w przeciwnym razie popadniecie w nielaske pana. smile

     www.thegatewaypundit.com/2023/02/watch-zelenskyy-trashes-americans-who-oppose-giving-more-of-our-money-to-ukraine/

     Pozwolilam sobie wrzucic ten artykul na transalator:

     www-thegatewaypundit-com.translate.goog/2023/02/watch-zelenskyy-trashes-americans-who-oppose-giving-more-of-our-money-to-ukraine/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
    • dorota_333 Re: A wcale bo nie :) 25.02.23, 20:42
     > Zylinsky

     Przekręcanie nazwiska ma być śmieszne?

     > bedzie z Xi gadal nie o pokoju raczej ale blagal, zeby Chiny nie wyslaly Rosji broni

     To nie Zełeński może cokolwiek zrobić w tej sprawie. Chiny trzeba odciąć od najnowocześniejszych technologii, zresztą już zostały odcięte.

     > Piknie bedzie patrzec na starcie klatami dwoch Goliatow

     Tu się mogę zgodzić. Bo stawką jest nasza przyszłość, więc "piknie" będzie obserwować.
     • pigeon_shit_dust Re: A wcale bo nie :) 25.02.23, 22:14
      dorota_333 napisała:

      >
      > To nie Zełeński może cokolwiek zrobić w tej sprawie. Chiny trzeba odciąć od naj
      > nowocześniejszych technologii, zresztą już zostały odcięte.


      Nie zostaly.
      In the academic year 2019–2020, there were 372,532 Chinese students enrolled at US universities, accounting for 35 per cent of the total number of international students in the United States. US–China student exchange has been an important part of bilateral relations since 1979 when diplomatic ties were normalised between the two countries.
      Ta liczba wlasnie wzrosla o 40 000. Pono w tym roku na Ivy League dostal sie JEDEN Polak, z full scholarship.
      W USA, kraju sojuszniczym waszym. Uhm.

      Po prostu przyjada, zaplaca i ucza sie cokolwiek im nakaze partia komunistyczna, do ktorej nalezy 100% "studendow" chinskich w USA a pewnie i ich rodzicow tez. Ruski tych idiotow okradali szpiegostwem industtrialnym, chinczycy nawet sie w to nie musza bawic.
      O sprzedazy wszystkiego co papdnie przez prywatne firmy Chinom szkoda nawet pisac. Po co ?

      freebeacon.com/national-security/chinese-companies-are-buying-american-military-academies-lawmaker-warns/


      Ta szkola BTW nie byla wlasnoscia Trumpa, od razu wyjasniam jesli nie wiesz co to alma mater.

      >Piknie bedzie patrzec na starcie klatami dwoch Goliatow
      > Tu się mogę zgodzić. Bo stawką jest nasza przyszłość, więc "piknie" będzie obse
      > rwować.

      Wasza przyszlosc, no wlasnie. I nasza troche, bo od tego zalezy czy bedziemy i jak dlugo jeszcze cierpiec z woke'istami i spedalala lewica.

      Z ciekawostek, ja ja ziemie kupowalem to lecialem do gminy pokazywac ze obywatel PL jestem bo to byl pas przygraniczny podobno. A Chinska partia komunistow podstawia ludzi, ktorzy swobodnie moga kupic sobie dzialke , tuz obok ktorej na przykldad mamy nuklearne silosy. Taki to ten wasz sojuznik dobry jest . Buahahahaha.
      • dorota_333 Re: A wcale bo nie :) 27.02.23, 10:26
       No to jest szokujące, prawdę mówiąc.
  • pigeon_shit_dust Niech ta wojna lepeij trwa forever 26.02.23, 18:39
   Za wojne placimy slono, ale jakos sie wyrobimy do konca prezydentury tego starego idioty.
   Jednak na sama mysl o odbudowie ruin to skora cierpnie na jajcach. Ile nas to bedzie kosztowac ???
   Przyjdzie wpierdalac trawe z parku pewnie.
   www.money.pl/gospodarka/rywalizacja-o-odbudowe-ukrainy-polskie-firmy-stocza-boj-z-zachodnimi-o-kontrakty-6867144587045504a.html
   Nikt przeciez nie bedzie tortu dzielil wg kasy wydanej na pomoc Ukrainie, zaslug ani liczby przyjetych uchodzcow.
   Wiekszosc zgarnie Azja, troche ta Europa, ktora pomaga najmniej , pedalsko -teczowa Ameryke wydmuchaja w rurke, podobnie jak polskich idiotow. Dostana do zbudowania jedno centrum handlowe i przystanek autobusowy.
   Duzo lepeij byloby dla USA, jakby ROsja rozpirzyla i Ukraine i okolice w pyl, przynajmniej finansowo.
   Komu nie pasuje co napisalem, to prewencyjnie sle mu chuja w dupe.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka