07.07.05, 17:26
kópywadź na metry, szy weduk koloruff okładek?
Obserwuj wątek
  • ja22ek Re: Xionszki 07.07.05, 17:47
   Psze defszyskim mószom być jednakowego roz mjaró rzeby ekstetycznie wyglondao.
   Jag marz zadórze to pszytni gilotynkom a zamae oddai na akómólatóre. dobże jezt
   posprejować o kuatki na rurzowo aby kąponowauy śe z naszom kozmodziefczynoł. soł
   specjalne zklepy gdzie morzerz kópić same okuatki jeźli czytanie cienórzy
   ichodzi tylko o pre zętacje sfoih zaingerowań ętleaktóalnyh.

   Generarnie xiourzki zajmójoł jednag mniejzce kture poczeben jezt na wuasnou
   siłke si-vi, bi-di-vi, zpszent grajoncy, terewizor, ztroje bóty i tipsy i żensy
   tfojej lazki. I kozmetyki.

   szczszała!
   • bei Re: Xionszki 07.07.05, 17:54
    ksionrzki som gópie....gróóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóbeeeeeeeee i dórzo literuf
    majom....zrzerajom czaz....morzna by sobie zamjast czytania tipsy
    pomalowac....na solarjóm isć.....popaczeć na rurzowe blóski...na misiaczgug ,
    na aótka bez dahu...
    • umfana Re: Xionszki 07.07.05, 18:08
     Noi som nódne! Ja zawrze zazypiam pszy nih sad((
     • iwonaa1 Re: Xionszki 07.07.05, 18:14
      ońi jakoź tag gópjo f tyh xionszkah piszom
      hyba stom orto-grfjom som na bakjer
      i menczom mi śe oczy jag to czytą
  • t-800 Re: Xionszki 07.07.05, 18:54
   Naljepsze so te w gróbyh obkłatkah, naljepiej ze z kóry i si miedź ęcyklpendię
   dwu gdzie sto cztero tomowom! I po óstawiać potem wedók kororów na pułce.

   Pozdry!
   • aga_piet Re: Xionszki 07.07.05, 19:12
    Dziewczyny, a kto Wam karze ich czytać??!!
    Zgadzą sie z pjecę irz najbardziej ętelektłalnie wy glądają takie wskurzanych
    okłatkach i zez złotymi literami. Nawet taka gazetka wychodziła stakimi
    dołonczonymi ksionrzkami.
    Ale pomys z okłatkami kororowymi jest niegupi i ja ruwnierz jeztę z woleńniczką
    aby w jednym pokoju mnieć takie ułorzone W TENCZE!
    • okrent9 Re: Xionszki 11.07.05, 23:29
     ah agó, ftentshe!!!! ja to bynajmńej kohą tentshe!!! i ńe rozómję tshemó
     oztatńo ve nashym pjenknym krajó tenshove flagi dziauajom jag tradytzyjna
     puahta na byka? a morze ńe ma jósh fśrut naz ńegdysiejshyh bykuf a te obetzne
     to som mótąty i tag im sie zvrok zmótątovau irz zamńazd na tshervone to na
     tentshove reagójom?
   • ja22ek Re: Xionszki 07.07.05, 21:59
    Dobże Pjecó isz pszypąniałeź te klopedie bo one sie pszy dajom jako siedzizka na
    imprah rze sie ziouo pali i rozmawja o bo lonczkah. Im droszsza i ztarsza
    ceklopedja tym lepsze wrarzenie.
    • bei Re: Xionszki 07.07.05, 22:07
     i pot kolebiejoncy siem regał morzna potłorzyc ksionrzkę....
     • t-800 Re: Xionszki 07.07.05, 23:51
      I jag ktoź ma dórzo ksionżek w domu to światczy rze on jezd mondry - tak pan
      prosesor muwił f żkole ó naz kjedyź.

      Cmokazzzki! kiss**
   • okrent9 Re: Xionszki 11.07.05, 23:25
    a fcale rze bo ńe! najlebshe som te co majom zuote bżegi, bo ja óvjelbją
    zuoto! smile))) i bynajmńej sie vje co śe ma na stoliq do kavy jag sie ma takom ze
    zuotymi bżegamy-bo take inne to mojim skrąnym zdańę to fstyd lódzią pshet otshy
    phadź. Hyba sie tó fshyscy ze mnom zgodzom.
  • nonstop Re: Xionszki 07.07.05, 23:40
   grit dzienksy gerlsy i boiki
   zate porzytedrzne po rady
   aja w góglah dzis znalazóem, rze te xionszki to wynalas jeben taki
   naźwiskjem Gótem Berg
   pewnie rzył w górahi sie mó nódzióo
   nonemonem tesz wynalas ency klop edje, Gótem Berga
   caóski foroll
   smile**
   • t-800 Re: Xionszki 07.07.05, 23:53
    Ja te go Butem Berga nieznam ale znam tylko Renate Berg (czy jakoź tag) z Samoobory.

    Pozdroofky!
    • iwonaa1 Re: Xionszki 08.07.05, 08:16
     Ta Ręnata to całkję si pomys mjała. Bo jag idę ólicą i tesz te kórfiki w oczah
     mą to myślę sze to trędi ńemaco.
     Bes pofodó f tej Samobrońe jej by ńe czymali.
     • nonstop Re: Xionszki 08.07.05, 09:23
      a ona (ta Ręnata) to jakom Sztóke Walki trenenóje dla sam obrony?
   • nonstop Re: Xionszki 08.07.05, 17:14
    noaleale, mjao bydz o xionszkah,
    som podobno takje, chture Nalerzy Znac,
    znaczy hyba pszeczytac, nohy ba, rze ktos opowje,
    napszy kuat "Stary czuowiek i moze" (to zdajesie jest o wspiczesnyh
    osiongnienciah pszemyslo farma neutycznego), abo "Zbrodnje Ikara" (jakis
    kreminau pewnie sCzasuf starorzytnyh Kretynczykuf)
    macie jeszcze jakies siXsionszki? cholidajs wkoncu, cnje?
    • iwonaa1 Re: Xionszki 08.07.05, 21:12
     a taka "samotnoś f śeci" to ńe pszypatkię o nas?

     Jakby mię taka chistoryja spotkała f rzyció to inaczej bym srobiła... sad
     • aga_piet Re: Xionszki 08.07.05, 21:21
      Toja morze "bószójący w zborzu" gdyrz lubje bószować w zborzu.
      • ja22ek Re: Xionszki 08.07.05, 22:14
       Etą, Agó, torzeź sobie wymy śliła. Bószójoncy wzborzó, teszcoź!

       Ja naj lepjej lóbjauę pany samo hodziki. Fsypa zuo czeńcuf, Pą samo hodzik i
       tępe rjósze itepe. I o porzyczalskih, dla tego tag lóbje po rzyczać ałtka besdahó.
     • nonstop Re: Xionszki 11.07.05, 17:12
      ta samotnoźdź@ to o Złotyh Rypkah?
      • aga_piet Re: Xionszki 11.07.05, 23:38
       Morze o rybaku i rypce? Czytałam takom ksiąszke, dość fajna była.
       • szwagier_z_niemodlina Re: Xionszki 14.07.05, 20:24
        Rze dziendopry hciauem popisadz (to tag jinteligntje, rzart linguizdydzny, rze
        niby pofjedziec a napisadz mjnedzy, no nie?).
        Rze, po pjerszfe primo, "Buszojoncy w sporzu" to jezd autobjpgrafja moiego
        szfagra Romcia, to jezd taga ksionszka ta autobjografja, co muwi jag siem po
        suwa auutem bez dahu. Karzdy morze sobje tako al?tobjografjem napisadc albo
        anwet al/tomotobjogragfjem.
        Rze, po wture primo, buszowac to znadzy tag a/ltem zapyhadz jag de Bilju Busz,
        rura i do pszodu, copszet nami to nijepszyjaciel czyli wruk.
        Rze, po czecie primo, to nailepij jag siem pszet q pjeniem ksinszeg
        skontagdowadz z wneczarko abo dizajnerko. Ona ftedy robi audyt wizarzowy haloopy
        i zgodnje z najnowiejszmymi osiongami zarzondzania wize rungiem wnecz doradzji
        za ile i iakiego koloroo kupidz rzeby nam fankszuji nie spjerdolilo, no nie,
        pszess okno, jag to gadzina lubi jag siem czego orzre, tak czy nje?
        Ulkuony beretko do zjemi i wracam do pradz polofyh.
        • aga_piet Re: Xionszki 14.07.05, 21:22
         Ale drogi Szfagże jak ten fększuj ma pszez okno tenteges, jak ja w Klałdji
         wyczytałam rze pod bjurkię wjatraczek a w łazięce kosz na śmjeci w pawym gurnym
         rogu rzeby sie ząknoł krąk? To niby comi ma wylecieć skoro moje fększuje są w
         bespjecznym mjejscu?
         • ja22ek Re: Xionszki 15.07.05, 10:17
          Nerozó mjerz Agó isz jag kópirz hodźby jednom ksiołszke tote caue fąkszóje
          szlak trafja? Iftedy mósirz wjatraczeg dać nabalką a sedez koo zlwó fkóhni.
          • nonstop Re: Xionszki 15.07.05, 10:59
           ooo, to ia niewiedziaóem, rze te xionszki som takje niepżespjeczne dla fększói!
           dzienks za info Jadzkó,
           ale so to to fększói???
           • iwonaa1 Re: Xionszki 15.07.05, 13:07
            Ło jejó,so to som fekszóji?
            No jag masz jakjegoś szóji pot renkom to ty mó dzienx.
            • nonstop Re: Xionszki 15.07.05, 16:41
             a to nje mósi bydź fęk szói Hincyg? abo Ja Pondżyk?
             • iwonaa1 Re: Xionszki 15.07.05, 19:46
              No ńe,askont ja wyczasne shóje hińtschyka lób ja pońtschyka?
              • szwagier_z_niemodlina Apornoz fenkszuja 15.07.05, 22:39
               To ia nje jezde rzadnem za wodowym prowizjonalizda tu, ale tag co wjem rze to
               bydlem kapryzne i w howje i chodowli zue. Jag sje zle takjemu pod sypie to
               spjepsza i siem howa po straganah z uelnezem, bpo siem tam, sucza mac, najlepiej
               bydle czooje, tak muwjom u naz. Ale, fuckt, muwjom, jak takje na uczy sie rolnig
               mnorzyc, nie, to forza z nieba leci, chodz o inseminatoruff do tego to jezdze
               troodno, no nie?
        • okrent9 Re: Xionszki 15.07.05, 22:54
         ratzje pishesh żfagże, s tom mauom rurznitzom irz ńe vyshczeulniueź irz dla
         menuf to ofshę dizajnerka ale dla lasek to povińę bydź dizajner pci menskjej.
         No hyba irz laska ma orjętatzje.

         a po drógje to ńe bende ókryvadź irz mą pevnom vontplivoś tshy fekszłej dotar
         jósh do Ameryci. Jag dętzdka shókaua domó i obglondałyźmy domy i pani agędka
         zahfalaua jedę dą to dętzdka jej povjedziaua rze ńe, tego to my ńe kcemy, bo ma
         dźvi po ńefenkszłej strońe - i ta agędka sie tag dzifńe popaczyua na ńom. jakpy
         pjershy ras o fenkszłej słyshaua.Fstyd normarńe, ńe?
         • aga_piet Re: Xionszki 15.07.05, 23:03
          No ale Ameryka to jest inny w shut nisz Hińczyki?
          • okrent9 Re: Xionszki 15.07.05, 23:04
           to zalerzy jag na to paczedź, Agó.Zapominarz irz źemńa jezd obkrongua.
           • nonstop Re: Xionszki 16.07.05, 09:37
            ooo, cóś mie sie kojaży,
            zjemja jezd obkrongóa, a branki som dfie!
            • okrent9 Re: Xionszki 16.07.05, 20:32
             ńebende ókryvadź, nąztop, irz po pshecyfrovańó tfojego oztadńego fpisó do
             dyzkósi ogarnoó mńe jeshche jedę problę, tag a pornos braneg. Tshy dvje brąki
             mogom sie vziońdź na wzaję????
             • iwonaa1 Re: Xionszki 16.07.05, 21:04
              Mogom a jaksze! Jag jędna branka myślisze ńe jes branka i bierze drógom branke.
              I fice fersa.
              tylko ńe fię czy jag ńe som a-ser tyvne to tshy śę dogadajom
              • okrent9 Re: Xionszki 16.07.05, 21:38
               ale droga ivąko ja ze pefnego żrudóa vję irz som brąki (dla poczep jaznoźtzi
               nazvijmy jom B1) tzo ftzale ńe myźlom irz ŃEsom brąkami i htzom se wziońdź
               inenom brąke (povjecmy B2), tylgo tshy ftedy taka B1 to jeshtshe jezd "brąka"
               skoro ona myźli irz to ona se bjeże tom B2??? tshy rzeby to były dvje brąki
               vźente navzaję to czeba rzeby ta B1 pozvoliua ŚE vźonć tej B2? bo tag ogulńe
               muviontz to mojim zkrąnym zdańę ńe bende ókryvadź irz myźle irz jag jakaź brąka
               myźli irz ńe jezd brąka a se bjeże drógom brąke, to to jez tag jakby se
               misiadżeg takom brąke vźoł, a to jezd inena baika.Tylgo mńe tag nashuo do
               jakjego zdopńa B1 i B2 mogom sie nawzajęńe óvarzadź za brąki i sie tym
               kfalidź.Rze se podervały brąke.Jedna drógom i odvrodńe.

               Psheprashą jeźli to jezd zbyd filologidżny temad ale tag mńe nąztop nakjerovau.
               Ze skargamy proshe do ńego.
               • nonstop Re: Xionszki 16.07.05, 23:26
                szepaszam barco, ale
                siem mnje wydai
                rze najwarzniejsza jest Mnilosc
                (i zegz)
                a nje jakiez branje branek
                smile
                • okrent9 Re: Xionszki 17.07.05, 01:22
                 ńeno, otshy viździe, Miłoźdź-Zegz-i-Kasa,tylgo rze ja pamńentą z jakjeś legtóry
                 shkolnej, rze jakaź bochaterga to mażyła irzby jom jej ókohany vzion za brąke
                 ve jasir... a morze to ve jakeś piosętze byuo? bo to tag tshasę pshyjęńe jez
                 lastze jag jom gdoś tag koha rze ash jom poryva.Pshynajmńej ve legtórah tag
                 pisali, a vję bo tshytałą zdreżdżeńa. Bo ja to lóbjałą mojom pańom ot
                 polzkjego [tag normarńe, rzeby ńebyuo...] a ona ras na mńe nakshytshaua rze ńe
                 psheczytauą gróbej legtóry.
               • szwagier_z_niemodlina Re: Xionszki 18.07.05, 09:47
                Znacz pani Okrento, jak siem kjedys upieu wyhoffaca z Ochapu, co o naz na
                zakuadzje robiua muo dzierz, o mufil rze on ocyz Fi Zygi i rze som tfie sytuacjem:
                -Klazydzna, jakiz Izak to wymysleu (hehehe) rze jag A1 dziaua na B1 to B1 dziaua
                na A1 tag samo i problema ni ma. Jezde Brango moiei Brangi i jurz, no nie, tak?
                -Nieklazydzna, jakiz Ajn Stajn to wymysleu (hehehe) rze wrzyzdgo jezd wzglednem
                i problema ni ma tyrz.
                Potemsmy rzli pszes mjej Scowosc tezdowali prafa fizygi na uokanh mjezdzowego
                sklepu PSS Spouem, skont zabralim zasopy octa i mu rzdardy, a takosz paruffkowej
                shofanej na za pleczu, pszes co zglepowa poszua sie dzeic, a my dozdalim dyplom
                uznanja od Mielicji za Zwaldzanie Przestempstff Gos Podarczyh.
  • nonstop Re: Xionszki 22.07.05, 11:07
   idem jótro na ęprę, wef swionskó ztym morzeby nabydź na gift jakomź xionszke po
   rzytecznom?
   morze qpidź tele fonicznom?
   • wave32 Re: Xionszki 23.07.05, 00:22
    Ooooo! Ja mą tele wońdżnom! Mą terz xionrzeczkem sdrofia, oras xionrzeczkem wojzkofom. Reshte miejzca na pułkah zajmójom xionrzeczki czekofe smile)))
   • t-800 Re: Xionszki 23.07.05, 15:42
    No, njewję. Ja napszykłat mam tako ksionszke f komurce sfej. Morze ten ktoź tesz
    ma take seme komurke ?

    Pozdry!

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka