Dodaj do ulubionych

prośba o sprawdzenie loga

IP: 207.44.180.* 28.08.05, 23:47
a to dlatego ponieważ często znikają wszystkie ikony z pulpitu ,pozostają
tylko aktywne okna np:winap lub przeglądarka itp.Skanery nic nie
wykrywają,pozostaje reset.Dlaczego?
Obserwuj wątek
   • Gość: kobo Re: prośba o sprawdzenie loga IP: 207.44.180.* 29.08.05, 00:00
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 23:30:28, on 2005-08-28
    Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

    Running processes:
    C:WINDOWSSystem32smss.exe
    C:WINDOWSsystem32winlogon.exe
    C:WINDOWSsystem32services.exe
    C:WINDOWSsystem32lsass.exe
    C:WINDOWSsystem32svchost.exe
    C:WINDOWSSystem32svchost.exe
    C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
    C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe
    C:Program Filesewidosecurity suiteewidoctrl.exe
    C:Program Filesewidosecurity suiteewidoguard.exe
    C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedVS7DEBUGMDM.EXE
    C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe
    C:PROGRA~1AGNITUMOUTPOS~1.0outpost.exe
    C:WINDOWSExplorer.EXE
    C:WINDOWShtpatch.exe
    C:WINDOWSSystem32RunDll32.exe
    C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccApp.exe
    C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity CenterUsrPrmpt.exe
    C:WINDOWSSystem32rundll32.exe
    C:Program FilesSpybot - Search & DestroyTeaTimer.exe
    C:Program FilesSpywareGuardsgmain.exe
    C:Program FilesSpywareGuardsgbhp.exe
    C:Documents and SettingsKOBOPulpitHijackThis.exe

    R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = www.onet.pl
    R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page =
    R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page =
    R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Window Title = onet
    R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Łącza
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
    C:Program FilesAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-
    0B27DDD11DB2} - C:Program FilesSpywareGuarddlprotect.dll
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:PROGRA~1
    SPYBOT~1SDHelper.dll
    O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:Program
    FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll
    O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
    C:Program FilesNorton AntiVirusNavShExt.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
    C:WINDOWSSystem32msdxm.ocx
    O4 - HKLM..Run: [HTpatch] C:WINDOWShtpatch.exe
    O4 - HKLM..Run: [SiSUSBRG] C:WINDOWSSiSUSBrg.exe
    O4 - HKLM..Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
    O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSSystem32
    NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM..Run: [nwiz] nwiz.exe /install
    O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:Program FilesCommon FilesSymantec
    SharedccApp.exe"
    O4 - HKLM..Run: [ccRegVfy] "C:Program FilesCommon FilesSymantec
    SharedccRegVfy.exe"
    O4 - HKLM..Run: [Outpost Firewall] C:PROGRA~1AGNITUMOUTPOS~1.0
    outpost.exe /waitservice
    O4 - HKLM..Run: [SSC_UserPrompt] C:Program FilesCommon FilesSymantec
    SharedSecurity CenterUsrPrmpt.exe
    O4 - HKLM..Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%system32dumprep 0 -k
    O4 - HKCU..Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
    O4 - HKCU..Run: [SpybotSD TeaTimer] C:Program FilesSpybot - Search &
    DestroyTeaTimer.exe
    O4 - Startup: Skrót do SpywareGuard.lnk = C:Program
    FilesSpywareGuardsgmain.exe
    O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions present
    O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present
    O8 - Extra context menu item: Dodaj do filtra - C:Program FilesMYIE2
    config/blacklist.htm
    O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
    res://C:PROGRA~1MICROS~2OFFICE11EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
    C:Program FilesJavajre1.5.0_02binnpjpi150_02.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
    00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.5.0_02binnpjpi150_02.dll
    O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
    C:PROGRA~1MICROS~2OFFICE11REFIEBAR.DLL
    O12 - Plugin for .mov: C:Program FilesInternet ExplorerPLUGINSnpqtplugin.dll
    O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
    v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097005846650
    O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) -
    zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
    O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) -
    fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
    O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpip..{1DD9CEC0-9FBA-49D8-9A4C-22B1CADAAE6F}:
    NameServer = 194.204.159.1,194.204.159.34
    O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpip..{F6CF7618-4ABB-47E5-8658-0D607F8872AD}:
    NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
    O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
    C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccEvtMgr.exe
    O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
    Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedccPwdSvc.exe
    O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:Program
    Filesewidosecurity suiteewidoctrl.exe
    O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:Program
    Filesewidosecurity suiteewidoguard.exe
    O23 - Service: Usługa Auto-Protect w programie Norton AntiVirus (navapsvc) -
    Symantec Corporation - C:Program FilesNorton AntiVirusnavapsvc.exe
    O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum -
    C:PROGRA~1AGNITUMOUTPOS~1.0outpost.exe
    O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
    C:PROGRA~1COMMON~1SYMANT~1SCRIPT~1SBServ.exe
    O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
    Corporation - C:Program FilesCommon FilesSymantec SharedSNDSrvc.exe
    O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:Program
    FilesCommon FilesSymantec SharedSecurity CenterSymWSC.exe

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka