Dodaj do ulubionych

Sprawdzenie loga z HijackThis

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.10.05, 11:35
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:27:08, on 2005-10-14
Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Northon anti virus\navapsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\nbupd64.exe
C:\WINDOWS\htpatch.exe
C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe
C:\PROGRA~1\BUTTER~1\BO1HEL~1.EXE
C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
C:\WINDOWS\gbnusia.exe
C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe
C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe
C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
C:\WINDOWS\System32\st2bp2r0.exe
C:\PROGRA~1\SEASID~1\SS1HEL~1.EXE
C:\WINDOWS\System32\msupdate32.exe
C:\program files\180searchassistant\sais.exe
C:\Program Files\Common files\updmgr\updmgr.exe
C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe
C:\Program Files\Altnet\Points Manager\Points Manager.exe
C:\Program Files\Internet Optimizer\actalert.exe
C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
D:\NORTHO~1\navapw32.exe
C:\PROGRA~1\Altnet\DOWNLO~1\asm.exe
D:\muzyka!!!!!!!\kazaa.exe
D:\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Qumpnu\Smgy.exe
C:\Program Files\SaveNow\SaveNow.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
D:\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\WinFixer2005\uwfx5.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\WINDOWS\system32\ftp.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Kinga\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.neostrada.pl
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada
TP
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no
file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no
file)
O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} -
C:\WINDOWS\nem220.dll
O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} -
C:\PROGRA~1\PERFEC~1\BHO\PERFEC~1.DLL
O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program
Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O2 - BHO: SABHO - {21B4ACC4-8874-4AEC-AEAC-F567A249B4D4} - c:\program
files\180searchassistant\saishook.dll
O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program
Files\NewDotNet\newdotnet6_90.dll
O2 - BHO: InstaFinderK - {4E7BD74F-2B8D-469E-90F0-F66AB581A933} - C:\PROGRA~1
\INSTAF~1\INSTAF~1.DLL
O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} -
C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll
O2 - BHO: BHObj Class - {8F4E5661-F99E-4B3E-8D85-0EA71C0748E4} -
C:\WINDOWS\wsem303.dll
O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} -
C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Northon
anti virus\NavShExt.dll
O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} -
C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll
O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} -
C:\WINDOWS\System32\msbe.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: DashBar Toolbar - {CC90CDA0-74A0-45b4-80EF-D89CA8C249B8} -
C:\Program Files\DashBar\DashBar30.dll
O3 - Toolbar: ISTbar - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - C:\Program
Files\ISTbar\istbarcm.dll
O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} -
C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
D:\Northon anti virus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: RX Toolbar - {25D8BACF-3DE2-4B48-AE22-D659B8D835B0} -
C:\Program Files\RXToolBar\RXToolBar.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BO1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\BUTTER~1
\BO1HEL~1.EXE /partner BO1
O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Tt3Bx] C:\WINDOWS\gbnusia.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SurfAccuracy] C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet
Optimizer\optimize.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye
Network\bin\bargains.exe
O4 - HKLM\..\Run: [st2bp2r0] C:\WINDOWS\System32\st2bp2r0.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SS1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\SEASID~1
\SS1HEL~1.EXE /partner SS1
O4 - HKLM\..\Run: [microsft Updates] msupdate32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180searchassistant\sais.exe
O4 - HKLM\..\Run: [lyv] C:\WINDOWS\lyv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Popup Blocker System8 Monitoring] PopUpBlocker8.exe
O4 - HKLM\..\Run: [updmgr] C:\Program Files\Common files\updmgr\updmgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P
Networking.exe /AUTOSTART
O4 - HKLM\..\Run: [AltnetPointsManager] C:\Program Files\Altnet\Points
Manager\Points Manager.exe -s
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] D:\NORTHO~1\Cfgwiz.exe /R
O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] D:\NORTHO~1\navapw32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] D:\muzyka!!!!!!!\kazaa.exe /SYSTRAY
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Papgyinr] C:\Program Files\Qumpnu\Smgy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Update 64] nbupd64.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SaveNow] C:\Program Files\SaveNow\SaveNow.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] E:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~1.EXE /m
O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s
O4 - HKLM\..\RunServices: [microsft Updates] msupdate32.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Popup Blocker System8 Monitoring] PopUpBlocker8.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Update 64] nbupd64.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Windows Update 64] nbupd64.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Popup Blocker System8 Monitoring] PopUpBlocker8.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Windows Update 64] nbupd64.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WinFixer2005] "C:\Program Files\WinFixer2005
\uwfx5.exe" /scan
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Windows Update 64] nbupd64.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840
\dslmon.exe
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program
Files\
Obserwuj wątek
  • Gość: Kolobos Re: Sprawdzenie loga z HijackThis IP: *.icm.edu.pl / *.icm.edu.pl 14.10.05, 15:50
   Doklej reszte, a na przyszlosc sprawdzaj czy sie zmiescil caly log!

   Albo odrazu przeskanuj tym:
   download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
   download.ewido.net/ewido-setup.exe <- zrob update przed skanowaniem, po
   przeskanowaniu odinstaluj.
   Zamknij porty tym:
   www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

   I dopiero wklej nowy log.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka