Dodaj do ulubionych

Problem z internetem - proszę o pomoc.

IP: 199.67.203.* 04.01.06, 13:11
Mam internet 512 w sieci kablowej Aster i sa chwile kiedy net praktycznie nie
dziala. Strony potrafia sie otwierac kilka minut. Czasem zas hula jak trzeba.
Kiedy wylacze i wlacze modem net przez jakis czas smiga a nastepnie znowu
siada. Co moze byc przyczyna? Dziekuje za pomoc.
Obserwuj wątek
  • netsec Re: Problem z internetem - proszę o pomoc. 04.01.06, 13:16
   Próbowałaś zgłosić najpierw do Aster www.aster.pl/newsite/120.html
   Pewnie modem jest uszkodzony, zacznij najpierw od sprawdzenia przez Aster.

   --
   Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
   Może tu znajdziesz odpowiedź
   Wirusy Spyware CWS trojany
    • netsec Re: Problem z internetem - proszę o pomoc. 04.01.06, 18:29
     Jeśli łacze jest OK to wklej log z HiJackThis, tu masz opis jak go wykonać:
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=23618&w=16131117&wv.x=2&a=18632867
     --
     Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
     Może tu znajdziesz odpowiedź
     Wirusy Spyware CWS trojany
     • Gość: Phil Re: Problem z internetem - proszę o pomoc. IP: *.aster.pl 04.01.06, 19:09
      No więc proszę:

      Logfile of HijackThis v1.99.1
      Scan saved at 19:03:26, on 2006-01-04
      Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
      C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
      C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
      C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
      C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
      C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
      C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
      C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
      C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
      C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe
      C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
      C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
      C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
      C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
      C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
      C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
      C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
      C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
      C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
      C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.796\HijackThis.exe

      R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
      www.hp.com
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
      wmplayer.exe //ICWLaunch
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
      R3 - Default URLSearchHook is missing
      F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\slownik\watch.exe
      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
      C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program
      Files\NewDotNet\newdotnet6_98.dll
      O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
      C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog
      Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog
      Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04
      \bin\jusched.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update
      Manager\sgtray.exe" /r
      O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch
      Buttons\EabServr.exe /Start
      O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless
      Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ChangeResolution] C:\Documents and
      Settings\Philip\ChangeResolution.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t
      O4 - HKLM\..\Run: [ML1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\MIDNIG~1\ML1HEL~1.EXE /partner
      ML1
      O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
      \NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s
      O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software
      Update\HPWuSchd2.exe"
      O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
      O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
      O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
      Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
      O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD
      Check\DVDCheck.exe
      O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
      Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
      O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
      Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
      O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
      Office\Office\OSA9.EXE
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
      C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
      00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
      O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
      00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      O10 - Hijacked Internet access by New.Net
      O10 - Hijacked Internet access by New.Net
      O10 - Hijacked Internet access by New.Net
      O10 - Hijacked Internet access by New.Net
      O10 - Hijacked Internet access by New.Net
      O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.hp.com
      O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) -
      poczta.wp.pl/d003/mailcfg.ocx
      O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
      O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
      O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
      Software\Avast4\ashServ.exe
      O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
      Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
      O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
      Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
      O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company,
      L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
      O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
      Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
      O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
      Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
      O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program
      Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

      • netsec Re: Problem z internetem - proszę o pomoc. 04.01.06, 20:29
       Sprawa jest raczej banalna.Masz spyware w systemie :)

       Na początek zamknij wszystkie programy.

       Uruchom ponownie HiJackThis wykonaj ‘Do a system scan only’ i zaznacz(haczykiem) te pozycje:

       > R3 - Default URLSearchHook is missing
       > O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program
       > Files\NewDotNet\newdotnet6_98.dll
       > O4 - HKLM\..\Run: [ChangeResolution] C:\Documents and
       > Settings\Philip\ChangeResolution.exe
       > O4 - HKLM\..\Run: [ML1HelperStartUp] C:\PROGRA~1\MIDNIG~1\ML1HEL~1.EXE /partner ML1
       > O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
       > \NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s
       > O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

       Po zaznaczeniu wykonaj (kliknij) FIX CHECKED i potwierdź TAK/OK.

       Następnie w menu Start w Uruchom wpisz netsh winsock reset catalog kliknij OK

       Po tym uruchom komputer ponownie.

       Wykonaj skanowanie WebRoot SpySweeper'em opis w wątku
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=34045418&wv.x=2&a=34046335
       Po oczyszczeniu systemu przez WebRoot SpySweeper możesz go odinstalować.

       Na koniec wklej nowy log z HJ.

       --
       Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
       Może tu znajdziesz odpowiedź
       Wirusy Spyware CWS trojany
       • Gość: Philip Re: Problem z internetem - proszę o pomoc. IP: *.aster.pl 04.01.06, 22:41
        Witaj, zrobiłem krok po kroku to co zalecałeś. Log poniżej:
        Logfile of HijackThis v1.99.1
        Scan saved at 22:36:27, on 2006-01-04
        Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
        MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
        C:\WINDOWS\system32\services.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
        C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
        C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
        C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
        C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
        C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
        C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
        C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
        C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
        C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
        C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe
        C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
        C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
        C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
        C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
        C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
        C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
        C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
        C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
        C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
        C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
        C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
        C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
        C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.844\HijackThis.exe
        C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\Rar$EX02.250\HijackThis.exe

        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
        www.hp.com
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
        wmplayer.exe //ICWLaunch
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
        F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\slownik\watch.exe
        O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
        C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
        O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
        C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog
        Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog
        Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04
        \bin\jusched.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update
        Manager\sgtray.exe" /r
        O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch
        Buttons\EabServr.exe /Start
        O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless
        Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t
        O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software
        Update\HPWuSchd2.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
        \NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s
        O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
        O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
        Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
        O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD
        Check\DVDCheck.exe
        O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
        Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
        O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
        Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
        O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
        Office\Office\OSA9.EXE
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
        C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
        00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
        O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
        C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
        00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        O10 - Hijacked Internet access by New.Net
        O10 - Hijacked Internet access by New.Net
        O10 - Hijacked Internet access by New.Net
        O10 - Hijacked Internet access by New.Net
        O10 - Hijacked Internet access by New.Net
        O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.hp.com
        O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) -
        poczta.wp.pl/d003/mailcfg.ocx
        O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
        O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
        O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
        C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
        O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
        Software\Avast4\ashServ.exe
        O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
        Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
        O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
        Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
        O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company,
        L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
        O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
        Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
        O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
        Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
        O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program
        Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

        Teraz kilka pytan: przede wszystkim, czy jest juz OK. Po drugie: jak uniknąć
        takich sytuacji w przyszłości (używam teraz Avasta, czy to uchroni mnie przed
        tego typu sytuacjami?), no i moje pierwotne pytanie - czy usunięcie spyware'a
        wpłynie na poprawę szybkości działania netu?
        Dzękuję bardzo za pomoc, pozdrawiam.
        • netsec Re: Problem z internetem - proszę o pomoc. 05.01.06, 12:36
         Spyware jak najbardziej może mieć wpływ na zajętość pasma w łączu internetowym.
         Niestety w dalszym ciągu w Twoim HJ logu są wpisy wpływające na pozostałość po programie Spyware New.Net. Spróbuj sprawdzić czy w Dodaj/Usuń programy nie ma pozycji tu masz opis jak odinstalować New Net
         support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bpl%3B302463
         Korzystasz z programu P2P eDonkey2000, który jest uruchamiany na starcie komputera. Możliwe jest, że dzięki temu program eDonkey2000 „zabiera” pasmo z Twojego łącza do Internetu pobierając w tle pliki lub wysyłając.
         Proponuje na początek usunięcie automatycznego uruchamiania eDonkey2000.

         Usuń ten wpis w HJ:

         O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe –t

         Nie znam dobrze eDonkey200, jednak na pewno jest tam możliwość ustawienia maksymalnej prędkości z jaką mogą być pobierane dane.

         Po zrobieniu ww wklej nowy log.

         --
         Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
         Może tu znajdziesz odpowiedź
         Wirusy Spyware CWS trojany
         • Gość: Philip Re: Problem z internetem - proszę o pomoc. IP: *.aster.pl 05.01.06, 18:11
          Udało mi się odinstalować New.Net poprzez dodaj/usuń programy. Zdaje się, że
          udało się również wyłączyć automatyczne uruchamianie eDonkey2000.
          Wpisu, który podałeś nie mogę usunąć ponieważ go nie ma!
          A oto log:

          Logfile of HijackThis v1.99.1
          Scan saved at 18:06:28, on 2006-01-05
          Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
          C:\WINDOWS\system32\services.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
          C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
          C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
          C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
          C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
          C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
          C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
          C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
          C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
          C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
          C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
          C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
          C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
          C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
          C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
          C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
          C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
          C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
          C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
          C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
          C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
          C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
          C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.796\HijackThis.exe

          R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
          www.hp.com
          R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
          wmplayer.exe //ICWLaunch
          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
          F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\slownik\watch.exe
          O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
          C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
          O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
          C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
          O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog
          Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog
          Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
          O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04
          \bin\jusched.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update
          Manager\sgtray.exe" /r
          O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch
          Buttons\EabServr.exe /Start
          O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless
          Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software
          Update\HPWuSchd2.exe"
          O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
          O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
          Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
          O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD
          Check\DVDCheck.exe
          O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program
          Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
          O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program
          Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
          O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
          Office\Office\OSA9.EXE
          O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
          C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
          00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
          O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
          C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
          00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
          O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.hp.com
          O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) -
          poczta.wp.pl/d003/mailcfg.ocx
          O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
          O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)
          O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
          O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
          Software\Avast4\ashServ.exe
          O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
          Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
          O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
          Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
          O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company,
          L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
          O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
          Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
          O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) -
          Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
          O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program
          Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

          No i jak? Dziękuje ponownie za poświęcony czas.

          • netsec Re: Problem z internetem - proszę o pomoc. 05.01.06, 18:29
           Zakładam, że Avast aktualizuje się i wprowadziłeś do niego klucz, który dostałeś mailem po rejestracji. Proponuje zainstalowanie na stałe Microsoft Antispyware, będzie dobrym uzupełnieniem ochrony komputera:
           www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=321CD7A2-6A57-4C57-A8BD-DBF62EDA9671&displaylang=en
           Ponadto po jego zainstalowaniu i przeskanowaniu systemu, sprawdź w WindowsUpdate www.windowsupdate.com czy masz zainstalowane wszystkie krytyczne poprawki wybierz aktualizacje ekspresową.
           Mam nadzieje, że Internet teraz będzie działał prawidłowo.

           --
           Nadmiar zaufania jest głupotą, nadmiar nieufności nieszczęściem. Nie zniżajmy się do format C: ;)
           Może tu znajdziesz odpowiedź
           Wirusy Spyware CWS trojany

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka