Dodaj do ulubionych

trojan peacomm

IP: *.interpc.pl 22.01.07, 21:38
zaatakował mój biedny komputerek, z racji tego że jestem zielona co i jak i dlaczego właśnie ja ... proszę o pomoc jak to paskudztwo usunąć, niestety norton nie daje rady:( poradźcie plisssss
Obserwuj wątek
  • neder Re: trojan peacomm 22.01.07, 21:44
   1. usunąć Nortonem w trybie awaryjnym
   2. wkleić log w HijackThis
   (jeśli czegoś z powyższego nie rozumiesz to zajrzyj do wątku z nagłówka forum)


   pzdr
  • martelinka Re: trojan peacomm 22.01.07, 21:55
   Logfile of HijackThis v1.99.1
   Scan saved at 21:52:48, on 2007-01-22
   Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
   C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE
   C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe
   C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsrw.exe
   C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
   C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
   C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
   C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
   C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe
   C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe
   C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe
   C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
   C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
   C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
   C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE
   C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe
   C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
   C:\Program Files\Opera\Opera.exe
   C:\Documents and Settings\Marta\Pulpit\hijackthis\hijackthis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
   O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\thotkey.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient
   O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash
   O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
   O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot
   O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - Startup: Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
   O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
   O8 - Extra context menu item: &Zablokuj to okienko - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm
   O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
   O9 - Extra button: Osłona programu IE - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Osłona programu IE... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll
   O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
   O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
   O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\A
   • neder Re: trojan peacomm 22.01.07, 21:57
    Gdzie Norton to coś wykrywa? Dlaczego masz aktywne 2 antywirusy?
    • martelinka Re: trojan peacomm 22.01.07, 22:06
     teraz juz jeden, robiłam w akcie desperacji szukanie trojanów za pomoca avasta ale mi sie wieszał,... nie wiem gdzie norton to wykrywa, miga mi cały czas na pasku z wykrzyknikiem czerwonym i pokazuje ze to szybko rozprzestrzeniający sie wirus i jak robie chroń to nie daje rady .... :/
     • neder Re: trojan peacomm 22.01.07, 22:14
      no alke gdzie go wykrywa? podaj lokalizację.

      I niby, że masz jednego antywira? Dziwne bo ja wlogu widzę mnóstwo procesów
      należących jak najbardziej do dwóch.
      • martelinka Re: trojan peacomm 22.01.07, 22:21
       mówie ze w akcie desperacji miałam dwa ale teraz juz tylko jeden norton internet security a nie ma żadnej lokalizacji po prostu mi pokazuje zagrożenie i nazwę trojana:/
       • Gość: neder Re: trojan peacomm IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.01.07, 22:25
        a ja Ci powtarzam, że masz dwa antywiry. Nortona i F-secure. I nie wmówisz mi,
        że jest inaczej, chyba że ten log powyżej to nie Twój.


        pzdr
        • martelinka Re: trojan peacomm 22.01.07, 22:26
         hmmm ale ja na serio nie próbuje ci nic wmówic :) posprawdzam w programach ... rozumiem ze ten F- ... mam usunąć? ale jak pozbyc sie tego trojana?
  • martelinka Re: trojan peacomm 22.01.07, 21:56
   to udało mi sie zdziałać :) nie było tak źle ;) co dalej ?:(
   • Gość: fuckmeimfamous Re: trojan peacomm IP: *.aster.pl 22.01.07, 22:08
    aaaa też mam tego skurczysyna, nijak nie da sie go ruszyć, wszedzie w necie
    tylko info skąd sie bierze i jak działa
    ten trojan uaktywnił sie dopiero 19.01 więc widać symantec nie zrobił
    jeszcze 'lekarstwa' na niego, mam aktualnizacje najświeższą nortona i mówi mi
    że przed tym trojanem nie chroni. co robić? czekać aż z któryms update'm
    wyjdzie na to łatka czy coś?
    • martelinka Re: trojan peacomm 22.01.07, 22:12
     qle a jak działa? ogromne spustoszenie sieje? cholefcia no ....
     • Gość: Leszek1404 Re: trojan peacomm IP: *.acn.waw.pl 22.01.07, 22:30
      Ja też mam tego łobuza ? Czy wiecie już coś więcej? Czy jest bardzo
      niebezpieczny ? A co do usówania nortonem w trybie awaryjnym Win to nic nie
      daje, norton nawet tego nie wykrywa. Pomocy !!!

      • Gość: Leszek1404 Re: trojan peacomm IP: *.acn.waw.pl 22.01.07, 22:37
       Witam.

       Wklejam log.

       Logfile of HijackThis v1.99.1
       Scan saved at 22:35:24, on 2007-01-22
       Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
       C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
       C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
       C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
       C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
       C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE
       C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
       C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
       C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
       C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
       C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
       C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe
       C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
       C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
       C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
       C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
       C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
       C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
       C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
       C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe
       C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
       C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
       C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
       C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
       C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe
       C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
       C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe
       C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe
       C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe
       C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe
       C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe
       C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe
       C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
       C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       C:\Documents and Settings\L&E\Pulpit\hijackthis\hijackthis.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.onet.pl/
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
       O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
       C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
       O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
       Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
       O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
       O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} -
       C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
       O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
       Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7}
       - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
       O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
       C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program
       Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
       O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
       O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAShCut.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] sm56hlpr.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
       /Consumer
       O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat
       7.0\Distillr\Acrotray.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program
       Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program
       Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program
       Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
       O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite
       6\LaunchApplication.exe -startup
       O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Program Files\Norton
       SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz
       O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
       O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
       O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?
       O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?
       O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
       O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
       res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
       O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program
       Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
       O8 - Extra context menu item: Konwertuj do istniejącego pliku PDF -
       res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat
       7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
       O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF -
       res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat
       7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
       O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego
       pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat
       7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
       O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF -
       res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat
       7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html
       O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do istniejącego pliku PDF
       - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat
       7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
       O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF -
       res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat
       7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html
       O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF -
       res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat
       7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
       C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
       {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
       Files\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll
       O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
       C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
       O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
       C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
       {FB5F1910-F110-11d2
       • Gość: marta Re: trojan peacomm IP: *.interpc.pl 22.01.07, 22:40
        news.torrent.pl/old/internet/trojan_buduje_botnet_p2p.html
        • Gość: ania Re: trojan peacomm IP: *.chello.pl 22.01.07, 23:15
         też złapałam to dziadostwo co robić?
        • Gość: ania Re: trojan peacomm IP: *.chello.pl 22.01.07, 23:18
         proszę o sprawdzenie
         C:\WINDOWS\System32\smss.exe
         C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
         C:\WINDOWS\system32\services.exe
         C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
         C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
         C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
         C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
         C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
         C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE
         C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
         C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
         C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
         C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
         C:\WINDOWS\Explorer.EXE
         C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
         C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
         C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
         C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
         C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
         C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
         C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
         C:\WINDOWS\System32\LVComsX.exe
         C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
         C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
         C:\Program Files\WordWeb\wweb32.exe
         C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
         C:\Documents and Settings\anna\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
         www.gazeta.pl/0,0.html
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
         R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
         O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
         O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
         Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
         O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
         A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
         O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
         C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
         O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
         O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
         atboottime
         O4 - HKLM\..\Run: [OPTMOUSEMOUSE] C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
         \NvCpl.dll,NvStartup
         O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program
         Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program
         Files\Logitech\Video\ISStart.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK
         O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
         \NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
         O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\ccApp.exe"
         O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
         O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1
         \SNDMon.exe /Consumer
         O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
         Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
         O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
         O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
         O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
         O4 - Startup: WordWeb.lnk = C:\Program Files\WordWeb\wweb32.exe
         O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
         Office\Office10\OSA.EXE
         O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk =
         C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
         O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program
         Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
         O8 - Extra context menu item: &WordWeb... -
         res://C:\WINDOWS\wweb32.dll/lookup.html
         O8 - Extra context menu item: &Yahoo! Search - file:///C:\Program Files\Yahoo!
         \Common/ycsrch.htm
         O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - C:\Program Files\MP3
         Player Utilities 4.03\AMVConverter\grab.html
         O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program
         Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
         O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program
         Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
         O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
         res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
         O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file -
         C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.03\MediaManager\grab.html
         O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program
         Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
         O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program
         Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
         O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Dictionary - file:///C:\Program
         Files\Yahoo!\Common/ycdict.htm
         O8 - Extra context menu item: Yahoo! &Maps - file:///C:\Program Files\Yahoo!
         \Common/ycdict.htm
         O12 - Plugin for .mid: C:\Program Files\Internet
         Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll
         O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) -
         www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab
         O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner
         Class) - www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab
         O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) -
         www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab
         O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation -
         C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
         O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32
         \drivers\CDAC11BA.EXE
         O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
         O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
         O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
         O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
         C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
         O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
         Internet Security\ISSVC.exe
         O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1
         \LUCOMS~1.EXE
         O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
         Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton
         AntiVirus\navapsvc.exe
         O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
         C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
         O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
         Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
         O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
         C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
         O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
         Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
         O23 - Service: Symantec
       • Gość: neder Re: trojan peacomm IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.01.07, 11:25
        1. log nie zmieścił się cały
        2. w tym co widzę nic nie ma.


        pzdr

  • pacpajaca Re: trojan peacomm 23.01.07, 00:00
   Zamiast biadolić wystarczy tylko wejść na stronę symanteca, gdyż jak zawsze
   radzi Neder "google to twój przyjaciel", ale komu by się chciało!!

   www.symantec.com/pl/pl/index.jsp
   • Gość: ania Re: trojan peacomm IP: *.chello.pl 23.01.07, 06:47
    Wcześniej zajrzałam na tą stronę, ale nie wiem co zrobić, bo nie znam biegle
    angielskiego.
    • pacpajaca Re: trojan peacomm 23.01.07, 11:29
     do zrozumienia tej instrukcji żadna znajomość ang. nie jest potrzebna
     1 wyłącz przywracanie syst.
     2 zaktualizuj nortona
     3 zeskanuj system
     4 usuń w rejestrze HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wincom32
   • martelinka Re: trojan peacomm 23.01.07, 08:24

    jesli mamy juz onfo o stronie gdzie trojanek jest super opisany to moze ktos
    znający lepiej angielski niz np. ja która z tekstu tylko sie domyslam
    przetłumaczy jak usunąć tego beboka :)dzieki w imieniu wszystkich
    zatrojanowanych
    • drzejms-buond Re: trojan peacomm 23.01.07, 09:28
     a czy to nie jest tak,że Symantec wysyła JEDYNIE ostrzeżenie o trojanie?
     moze chodzi o przedłużenie licencji?
     u mnie pojawiło się w dniu wygaśniecia licencji na nortona...
     taki dziwny zbieg okolicznosci?

     czy "miganie nortona" oznacza ze juz się trojana posiada?
     • Gość: ania Re: trojan peacomm IP: *.chello.pl 23.01.07, 09:47
      Być może masz rację, że jest to tylko komunikat. Na pasku przy nortonie miga
      czerwony wykrzyknik i pisze,że komputer nie jest chroniony przed szybko
      rozprzestrzeniającymi się zagrożeniami : Trojan.Peacomm.
      Ja nortona zainstalowałam końcem grudnia i mam legalną wersję, a mimo to jak
      załączyłam usługę Live Update to nie chce aktualizować bazy wirusów. Nie wiem o
      co mu chodzi.
      • Gość: martelinka Re: trojan peacomm IP: 213.17.139.* 23.01.07, 09:48
       nie potrafi bo chciec to on moze chce - mam to samo
     • martelinka Re: trojan peacomm 23.01.07, 09:47
      miganie na czerwono z przeymiłym znakeim ! jest jak najbardziej tym o czym tu
      mowa, ale to nie chodzi o przedłuzenie bo ja mam jeszcze kupe czasu a mam ten
      shit :(
      • Gość: ania Re: trojan peacomm IP: *.chello.pl 23.01.07, 09:53
       ja też mam licencję do końca 2007r i nie wiem o co chodzi
       • Gość: Sławek62 Re: trojan peacomm IP: *.klaudyny.waw.pl 23.01.07, 11:21
        1. Wejdź na stronę:
        service1.symantec.com/SUPPORT/sharedtech.nsf/docid/2002021908382713?OpenDocument&src=sec_web_nam
        Run LiveUpdate - Run It Now
        • martelinka Re: trojan peacomm 23.01.07, 13:44
         komuś udało sie juz usunąc tego beboka;)? żyję nadzieją ze jak wróce do domu to
         się go pozbędę podanymi sposobami .... :)
        • Gość: ania Re: trojan peacomm IP: *.chello.pl 23.01.07, 17:42
         Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc. Tego trojana chyba nie miałam to było tylko
         ostrzeżenie. LiveUpdate mam już aktualny. Jeszcze raz dziękuję.
  • martelinka Re: trojan peacomm 24.01.07, 08:57
   mi niestety wszystko szlag trafił, dziwne jest równiez ta ze norton nie wykrywa
   przy pełnym skanie tego trojana - jak to możliwe? moze nie mam tego trojana
   tylko rzeczywiscie to tylko ostrzeżenie??? matko ale młyn .... acha i jeszcze
   jedno pytanko - jesli na pasku mam ikonke w postaco dówch komputerków z
   wykrzyknikiem w żółtym trójkącie i informację ograniczona łączność lub brak
   łączności to znaczy że ............. plissss help!!!!!!!!!!!
   • drzejms-buond Re: trojan peacomm 24.01.07, 09:42
    radzę! zadzwonić do sklepu gdzie kupiłaś nortona.niech sie tłumaczą i powiedzą
    co z tym zrobić.
    ja wymontowałem wczoraj całego symanteca i zaintalowałem inny ,całkiem LEGALNY
    program.
    • martelinka Re: trojan peacomm 24.01.07, 09:52
     do sklepu? a oni odpowiadają za wirusy?? :o
   • brunnet Re: trojan peacomm 24.01.07, 11:54
    edno pytanko - jesli na pasku mam ikonke w postaco dówch komputerków z
    > wykrzyknikiem w żółtym trójkącie i informację ograniczona łączność lub brak
    > łączności to znaczy że .........

    tzn. że masz ograniczoną łączność lub brak łączności
    • martelinka Re: trojan peacomm 24.01.07, 12:57
     nie no, serio?? dżisas ..........
  • martelinka Re: trojan peacomm 24.01.07, 09:54
   qle juz nic z tego nie wiem :( acha no ido tego net mi nie działa w zwiazku z
   tym wszystkim bo jak dzwoniłam do administratora to u mnei sygnał
   jest ....abuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
   • drzejms-buond Re: trojan peacomm 24.01.07, 12:23
    sklep nie odpowiada za wirusy ale jeśli coś nie hula, czyli nie chce pobrać
    aktualizacji
    to oni MUSZĄ wiedzieć czemu?
    jest też telefon do symanteca ale to o ile mnie pamięc nie myli jest w IRLANDII
    (miałem niezły problem z symanteciem w ub.roku)
    • martelinka Re: trojan peacomm 24.01.07, 12:57
     juz se zadzwoniłam i mam przeinstalowac a jak nie bedzie hulac to mam przyniesc
     bo pewnie sie cos spierniczyło .... ech....
    • brunnet Re: trojan peacomm 24.01.07, 14:15
     przestań wreszcie trollować i ogłupiać ludzi, fachowcu od siedmiu boleści.
     • martelinka Re: trojan peacomm 24.01.07, 14:19
      kto cie prosił o zdanie frajerze ? nie wiesz o co chodzi to dziubek w kubeł i
      nie wtracaj sie w nieswoje sprawy,
      • belinek Prośba do Neder 24.01.07, 15:27
       trzy w jednym - martelinka + drzejms-buond + marta
       usuń tego trola Neder, o ile możesz.
       • drzejms-buond Ponawiam Prośbę do Neder 24.01.07, 16:05
        o co chodzi? a to forum nie jest dla takich nieuków jak my?
        na czym ma to trollowanie polegać?
        na tym,że wypowiadamy się niepochlebnie na temat symanteca?
        jezu!
        belinek.
        litości!
        po co tu zaglądasz jak ci nie pasi?
        nie rozumiem takich ludzi? płacą ci za chwalenie nortona czy jak?

        neder! czemu belinek przeszkadza?
        czy nie na tym właśnie polega trollowanie?
        • belinek Re: Ponawiam Prośbę do Neder 24.01.07, 17:11
         o co chodzi? a to forum nie jest dla takich nieuków jak my?
         > na czym ma to trollowanie polegać?

         Troll za Wikipedią

         trolle są kamiennymi istotami (forma życia oparta na krzemie), najdłużej
         zamieszkującymi Dysk. Przystosowane są do życia w niskich temperaturach – w
         cieple ich krzemowe mózgi tracą zdolność nadprzewodnictwa, więc zaczynają bardzo
         powoli myśleć. Z tego powodu są, mimo swej siły, lekceważone przez ludzi.
         Podobnie jak u krasnoludów, ich naturalnym środowiskiem są góry, co jest
         przyczyną wzajemnej nienawiści rasowej.

         W górach trolle tradycyjnie zajmowały się siedzeniem pod mostami i czyhaniem na
         nieuważnego podróżnego, obecnie zajęcie to jest rzadko spotykane z powodu
         emigracji trolli do terenów zamieszkanych przez ludzi. Jako kamienne stworzenia
         jedzą kamienie i ignorują rośliny (dla trolli wszystkie rośliny to jedno i to
         samo – mają tylko jedno słowo opisujące rośliny) jako rzeczy niejadalne.
         Większość zwyczajów (także zaloty) ma bardzo bliski związek z biciem się
         kamieniami po głowach. Gdy troll zaczyna "filozowować" i coraz bardziej
         rozmyślać nad sensem istnienia, zmienia się w kamień na zawsze.
  • kolobos Re: trojan peacomm 24.01.07, 19:40
   Nie jest czasem tak, ze Norton wyswietla wam komunikat, ze nie chroni przed tym trojanem? Jezeli tak to nie ma to zwiazku z żadna infekcja.
   • Gość: dżejms Re: trojan peacomm IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.01.07, 09:34
    Ba! on właśnie sobie żąda pobrania aktualizacji ale potem mówi, że nic z tego!
    i na tym wic polega.
    • Gość: Kolobos Re: trojan peacomm IP: *.escom.net.pl 25.01.07, 09:40
     Wiec moze zainstaluj normalny program antywirusowy, nikt Cie nie zmusza do uzywania Nortona.
    • martelinka Re: trojan peacomm 25.01.07, 09:41
     ja przeinstalowałam windowasa, usunęłam nortona ( i tak konczyła mi sie
     licencja) zainstalowałam avasta i jest wszystko w jak najlepszym porządku,
     dziękuje wszsytkim za pomoc a złośliwych informuję ze wypraszam sobie nazywanie
     mnie trollem bo daleka jestem od zasmiecania forum
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka