Dodaj do ulubionych

Nowy pomnik

06.05.09, 05:19
Ma powstać pomnik upamiętniający Polaków - ofiary zbrodni dokonanych na
Kresach Wschodnich przez UPA.Co sądzicie o lokalizacji pomnika na na zieleńcu
przy al. Piłsudskiego ?
Obserwuj wątek
   • ole707 Re: Nowy pomnik 07.05.09, 05:27
    donpedro72 napisał:

    > Miejsce OK. Tylko nie wycinajcie już drzew, i tak ich coraz mniej... A papież p
    > ewnie się nie pogniewa, jak niektórzy sugerują.
    Przecież Papież nie żyje, a B16 daleko!
   • martyn159 Re: Nowy pomnik 08.05.09, 20:58
    Przypomnę, że UPA i oddziały lokalnej samoobrony obywatelskiej chroniły
    mieszkańców ukraińskich wsi Chełmszczyzny przed akcjami zaczepnymi ze strony
    polskiej partyzantki. A pomnik i tak nie powstanie...
    • ole707 Re: Nowy pomnik 14.05.09, 17:14
     Co powiesz na taką opinię o UPA zaczerpniętą z innego forum:
     "Wyobraźmy sobie, że Rada Miasta Warszawy postanawia którąś z ulic na terenie
     dawnego getta przemianować na "Bohaterów SS"? Jak przyjęliby taki pomysł Żydzi i
     opinia publiczna krajów zachodnich? Jakie padłyby słowa i jakie autorytety
     uznałyby za stosowne zabrać głos?
     Wiem, że to przykład absurdalny, ale tylko tak absurdalny przykład oddaje to, co
     zrobiła zdominowana przez ukraińskich nacjonalistów rada Lwowa, która właśnie
     teraz, w 65. rocznicę rzezi wołyńskich postanowiła przemianować jedną z ulic
     tego zamieszkanego niegdyś głównie przez Polaków miasta na "Bohaterów UPA".
     Dostaliśmy jako Polacy w pysk, i nie to najbardziej boli - ale to, żeśmy sobie
     na to w pełni zasłużyli.
     Postępowanie kolejnych rządów i innych oficjalnych instytucji niepodległej
     Polski w tej sprawie jest bowiem splotem wyjątkowej głupoty, tchórzostwa i
     nieudolności. Bez lęku żądamy dziś od Rosji prawdy o Katyniu (i słusznie), ale w
     kwestii Wołynia sami gorliwie współuczestniczymy w zakłamywaniu zbrodni. A
     przecież sama jej skala jest przeraźliwa: ofiarą ludobójstwa padło, wedle
     różnych szacunków, sto, sto dwadzieścia tysięcy Polaków i - pamiętajmy o tym -
     kilkanaście tysięcy etnicznych Ukraińców, których winą było sprzyjanie polskim
     sąsiadom, spowinowacenie z nimi, jak określali to banderowcy: "schłopienie".

     czytaj dalej

     Ten ostatni fakt jest bardzo ważny, bo wbrew przekonaniu naszych tchórzliwych
     elit politycznych nie mówimy tu o rozniecaniu polsko-ukraińskich antagonizmów,
     ale o potępieniu zbrodni wyznawców ukraińskiego hitlerka, Doncewa, dokonanych w
     imię obłędnej, bliskiej faszyzmowi ideologii, której ofiarami padali nie tylko
     Polacy, choć oni przede wszystkim.
     Przeraźliwa jest nie tylko skala zbrodni, ale i sposoby jej dokonywania. Zapewne
     hitlerowskie i stalinowskie maszynerie śmierci działały z większym rozmachem,
     ale SS-manom ani NKWD-ystom nie chciało się rozrywać ludzi żywcem końmi,
     wydłubywać im oczu, wyrywać języków, rżnąć piłami ani dokonywać innych
     potworności, w jakich wyspecjalizowali się rezuni z OUN-UPA.
     Najbardziej przeraźliwe jest jednak dzisiejsze ukraińskie zakłamanie i polskie
     przyzwolenie na kłamstwo. Wszystko, na co państwo polskie zdołało się zdobyć, to
     parę oświadczeń i przemówień wypełnionych bełkotem o bliżej niesprecyzowanej
     tragedii, sugerujących, że polska ludność Kresów padła ofiarą jakiejś klęski
     żywiołowej. Niepodległa Ukraina zaś wprost włączyła UPA do narodowego panteonu i
     z tym samym uporem, z jakim rząd Turcji zaprzecza zbrodni na Ormianach,
     propaguje kłamliwą tezę o symetrii wzajemnych krzywd. Mało tego, wyciąga rękę do
     pojednania - na gruncie stwierdzenia: "Polacy zabijali Ukraińców, Ukraińcy
     Polaków, czas już o tym zapomnieć".
     Ukraińska propaganda przypisuje Armii Krajowej odpowiedzialność za śmierć
     wspomnianych już ukraińskich ofiar terroru OUN-UPA, a potomkowie żołdaków
     SS-Galizien płodzą elaboraty usprawiedliwiające rzezie tym, iż Polacy rzekomo
     odmawiali wspólnej walki z Niemcami i masowo wstępowali do niemieckiej policji,
     aby wespół z hitlerowcami podpalać ukraińskie chaty.
     Nie wolno się godzić. Na Wołyniu nie było żadnej wojny domowej, żadnych
     symetrycznych krzywd. Było masowe ludobójstwo, zaplanowane, przygotowywane
     latami, dokonane na rozkaz. Nie wolno go porównywać z działaniami polskiej
     samoobrony. Podczas gdy do żołnierzy AK płynęły rozkazy surowo zakazujące
     wywierania zemsty na cywilach, kobietach i dzieciach, a za ich złamanie stawiano
     winnych pod sąd polowy, komenda główna OUN-UPA słała podległym oddziałom
     dyrektywy, by "niszczyć Polaków z korzeniami", nie tylko mordować wszystkich,
     kobiety, dzieci i starców, ale burzyć domy i kościoły, wycinać sady, niszczyć
     całe wsie, tak, by po "Lachach" nie pozostał żaden ślad.
     Jak zareagowaliby Żydzi, gdyby niemieccy politycy mówili im: cóż, wyście
     mordowali nas, my was, czas już o tym zapomnieć! A my reagujemy na takie oferty
     ochoczo. Bo przecież Wiktor Juszczenko naszym przyjacielem jest. Szczerym
     demokratą, choć wynosi bandytów z OUN na cokoły, a w swym politycznym zapleczu
     ciągnie coraz bardziej wpływowych neobanderowców z UNA-UNSO.
     Tak się głupi Polacy zapamiętali w popieraniu "pomarańczowych", że nijak
     spostrzec nie mogą, iż popierają brunatnych."
     • martyn159 Re: Nowy pomnik 18.05.09, 21:16
      Ciekawe i daleko posunięte wnioski. Każdy ma prawo wyrażać swoją opinię. Mam takie pytanie: a gdzie w przytoczonym tekście Chełmszczyzna? Sądzę, że umiejscowienie pomnika w Chełmie nie jest dobre. Historia XX w. tej ziemi przelana jest krwią i cierpieniem ukraińskich mieszkańców Chełmszczyzny. Bieżeństwo w głąb Rosji. Później powrót do zniszczonej ojczyzny przodków. Odbudowa. Następnie burzenie cerkwi prawosławnych w 1938 r. Akcja "Wisła" to następna krwawiąca rana. Był to cios zadany rodzinom, które zostały rozbite i skazane na wygnanie. Oczywiście każda śmierć jest straszna i należy ją godnie upamiętnić. Ale należy pewne sprawy umieć wyważyć i robić tak żeby wygaszać konflikty.Uważam, że pomnik nie powstanie. Jeszcze dodam, że po II Wojnie Światowej na Chełmszczyźnie szukano pewnego rewanżu. Tutaj także polska partyzantka mordowała bezbronną ukraińską ludność. Ofiary są po obu stronach z tym wyjątkiem, że na Chełmszczyźnie mordowano już po zakończeniu wojny!!! Dlaczego? ... a pomnik i tak nie powstanie...
      • ole707 Re: Nowy pomnik 19.05.09, 06:05
       martyn159 napisał:

       > Ciekawe i daleko posunięte wnioski. Każdy ma prawo wyrażać swoją opinię. Mam ta
       > kie pytanie: a gdzie w przytoczonym tekście Chełmszczyzna? Sądzę, że umiejscowi
       > enie pomnika w Chełmie nie jest dobre. Historia XX w. tej ziemi przelana jest k
       > rwią i cierpieniem ukraińskich mieszkańców Chełmszczyzny. Bieżeństwo w głąb Ros
       > ji. Później powrót do zniszczonej ojczyzny przodków. Odbudowa. Następnie burzen
       > ie cerkwi prawosławnych w 1938 r. Akcja "Wisła" to następna krwawiąca rana. Był
       > to cios zadany rodzinom, które zostały rozbite i skazane na wygnanie. Oczywiśc
       > ie każda śmierć jest straszna i należy ją godnie upamiętnić. Ale należy pewne s
       > prawy umieć wyważyć i robić tak żeby wygaszać konflikty.Uważam, że pomnik nie
       > powstanie. Jeszcze dodam, że po II Wojnie Światowej na Chełmszczyźnie szukano p
       > ewnego rewanżu. Tutaj także polska partyzantka mordowała bezbronną ukraińską lu
       > dność. Ofiary są po obu stronach z tym wyjątkiem, że na Chełmszczyźnie mordowan
       > o już po zakończeniu wojny!!! Dlaczego? ... a pomnik i tak nie powstanie...
       W latach 80 XX w byłem w Obrowcu koło Hrubieszowa >padał deszcz więc z kolegą
       schroniliśmy się pod najbliższym domem. Wyszedł właściel i trakcie rozmowy
       opowiedział jak jego wieś została napadnięta w latch po II wojnie przez UPA.
       Człowiek ten płakał jak to opowiadał. Nie rozumiem dlaczego Ukraińcy wielbią
       UPA, która wg Polesiuka (historyka kanadyjskiego zapewne ukraińskiego
       pochodzenia), oprócz 160 tys ludzi innych narodowości zamordowała na też 40 tys
       Ukraińców na Wołyniu.
       • martyn159 Re: Nowy pomnik 19.05.09, 15:41
        Na Chełmszczyźnie stroną bardziej pokrzywdzoną są Ukraińcy. UPA i oddziały
        lokalnej samoobrony działały w obronie mieszkańców. Chęć rewanżu była po stronie
        polskich partyzantów. Chołmszczaki niesprawiedliwie mocno wycierpieli. Możemy
        tutaj mówić o zagładzie społeczności ukraińskiej Chełmszczyzny. Początków można
        doszukiwać się już przed II Wojną Światową. Jednak okres powojenny i
        prześladowania były mocno niesprawiedliwe. Najlepszym przykładem było
        wymordowanie wsi Wierzchowiny pod Chełmem. Były też inne próby najazdu na wsie
        ukraińskie. Ale dzielna postawa tych mieszkańców skutecznie odstraszała
        napastników.
        • ole707 Re: Nowy pomnik 19.05.09, 16:35
         martyn159 napisał:

         > Na Chełmszczyźnie stroną bardziej pokrzywdzoną są Ukraińcy. UPA i oddziały
         > lokalnej samoobrony działały w obronie mieszkańców. Chęć rewanżu była po stroni
         > e
         > polskich partyzantów. Chołmszczaki niesprawiedliwie mocno wycierpieli. Możemy
         > tutaj mówić o zagładzie społeczności ukraińskiej Chełmszczyzny. Początków możn
         > a
         > doszukiwać się już przed II Wojną Światową. Jednak okres powojenny i
         > prześladowania były mocno niesprawiedliwe. Najlepszym przykładem było
         > wymordowanie wsi Wierzchowiny pod Chełmem. Były też inne próby najazdu na wsie
         > ukraińskie. Ale dzielna postawa tych mieszkańców skutecznie odstraszała
         > napastników.
         Wierzchowiny to był odwet za Obrowiec!
        • aaapap Re: Nowy pomnik 19.05.09, 20:09
         Predststawiasz Pan ukraiński punkt widzenia.
         Jak do tej pory nikt tu nie odważył się przytaczać wyjąków tekstu Dekalogu Nacjonalisy.
         Moim skromnym zdaniem wiążącą w internacjonalnej dyskusji jest punkt 6 tego dokumentu:
         Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба.
         Translejt in to polisz:
         O sprawie nie mów z kim można, ale z kim trzeba
         Warto pamiętać że postawa osób utoższmiających się w w Chełmie z UPA nawet do dziś nieco drażni.
         By nie było ,że konfabulacja:
         pl.wikipedia.org/wiki/Dekalog_ukrai%C5%84skiego_nacjonalisty
         Jeśli jakoś przypadkiem wątpicie o wajnie:
         www.youtube.com/watch?v=6CmjOympb3o
             • ole707 Re: Nowy pomnik 20.05.09, 07:11
              martyn159 napisał:

              > A wracając do głównego wątku. Ofiary były po obu stronach i należy o tym pamięt
              > ać.
              Nie chcesz powiedzieć,że AK-owcy(jak by byli to oni, choć istnieje wersja, że to
              nie oni)w Wierzchowinach rżneli dorosłych piłami do drewna, a dzieci przybijali
              gwoździami do drzew.
              • martyn159 Re: Nowy pomnik 20.05.09, 16:37
               Jeszcze raz. Zabijały obie strony. Nasze licytowanie się nie ma sensu. Jeszcze raz podkreślam, jeżeli stawiając pomnik nie będzie brało się pod uwagę strat jakie również poniosła strona przeciwna ten pomnik nie może powstać z moralnego punktu widzenia. Krzywdy jakie wyrządzano ukraińskim mieszkańcom Chełmszczyzny na przestrzeni XX w. też zasługują na poszanowanie i pamięć. Tylko wspólny pomnik podkreślający męczeństwo obu ze stron, byłby oddaniem czci niewinnie pomordowanym. Chełm mógłby być przykładem jak należy godnie i z honorem pokonywać bariery w imię chrześcijańskiego przebaczania win i wspólnej jednoczącej się Europy!!!
               • ole707 Re: Nowy pomnik 21.05.09, 04:16
                martyn159 napisał:

                > Jeszcze raz. Zabijały obie strony. Nasze licytowanie się nie ma sensu. Jeszcze
                > raz podkreślam, jeżeli stawiając pomnik nie będzie brało się pod uwagę strat ja
                > kie również poniosła strona przeciwna ten pomnik nie może powstać z moralnego p
                > unktu widzenia. Krzywdy jakie wyrządzano ukraińskim mieszkańcom Chełmszczyzny n
                > a przestrzeni XX w. też zasługują na poszanowanie i pamięć. Tylko wspólny pomni
                > k podkreślający męczeństwo obu ze stron, byłby oddaniem czci niewinnie pomordo
                > wanym. Chełm mógłby być przykładem jak należy godnie i z honorem pokonywać bari
                > ery w imię chrześcijańskiego przebaczania win i wspólnej jednoczącej się Europy
                > !!!
                Rozumiem teraz,że prezydent Juszczenko przeprosi naród polski za zbrodnie
                dokonane przez towarzyszy broni związani z rodziną jego żony czyli UPA, a
                prezydent Kaczyński za zbrodnie dokonane przez towarzyszy broni związani z jego
                ojcem czyli AK. Później powstanie może pomnik. Może nawet w Chełmie???
                • martyn159 Re: Nowy pomnik 21.05.09, 12:59
                 Może powstać w formie, którą nakreśliłem wcześniej. Pomysł uważam za świetny. Wojna dawno się skończyła pora złożyć broń żołnierzu! Pomyśl o przyszłości, wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej.
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka