Dodaj do ulubionych

ANTEK I FRANCEK

08.09.06, 09:47
Antek i Francek poszli rous do restauracji. Zjedli, wypiyli i wyszli. Jak byli
jusz na dworze, Antek pyto Francka:
- Ty, czys´ ty zgupiou? Po jakimu doues´ portierowi asz 100zl?
- A czys´ ty widziou jaki on mi dou mantel?
Obserwuj wątek
  • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:47
   - Antek co robisz jutro?
   - Kanarka piera!
   - Cos´ ty, on ci zdechnie!
   - Ale skond!
   Po dwoch tydniach jusz zajs´ sie spotykajom.
   - Co tam z kanarkym? - pyto Francek.
   - Zdechnou ale niy pszi praniu ino pszi wykryncaniu!
   • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:47
    - Antek! Co ty tak zle wyglondosz?
    - Czuowieku dziwisz sie? Tako robota! Cauy dziyn´ na kolanach!
    - A dugo tam jusz robisz?
    - No, w ponidziauek mom zaczynac´.
    • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:48
     Rous Antek i Francek wyjechali se do Paryza. Siedli se w takim fajnym lokalu i
     chcieli cojs´ dobrego zjejs´c´. Jednak Antek sie bou, ze sie ze kelnerym nie
     dogodajom, bo pszeca nie znajom francuskego.
     - Nic sie niy boj Antek - pado Francek. - Jo znom francuski i jak ino kelner
     pszidzie to zaroski wszystko zamowia.
     No i psziszou kelner i Francek pado:
     - La kelner, dwa razy la supa, la kotlet, la kapusta, la lody i la piwo.
     Kelner zamowienie pszijon, przinios obiod, zjedli i chcieli puacic´.
     - La kelner - zawouou Francek - la puacic´.
     Kelner wypisywou rachunek a Francek pado do Antka:
     - No i widzisz, takes´ sie bou, a jo pszeca umia po francusku. Widzisz to czeba
     ino pszed kazdym suowym dodac´ "la".
     A na to kelner: - Ty bys´ pieronie guodny chodziou jak by jo niy bou ze
     Siymianowic!
     • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:48
      Antek jak miou kaca to zawsze kwasnica piou. Roz tysz przinios na szychta
      kwasnicy, a ze wiedziou, ze inni tez kaca majom, napisou pszy niyj kartka:
      - "Nie pic kwasnicy boch do niyj naplul. Antek".
      Jak prziszou z chodnika, to na kartce byuo dopisane:
      - "Jo tysz. Francek".
      • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:48
       Rous Antek chciou wyprobowac´ swojego kamrata i pedziou mu tak:
       - Wiysz Francek, jak jo umrza, to bych bardzo chciou, zebys tak pszi mie czi
       noce wachowou. Mogesz mi to pszisionc?
       - Do ciebie wszystko - pado Francek. - moga i tydziyn´ nawet.
       No i dobrze. Antek chciou sie pszekonac´, czy to prowda i udowou umrzyka. Lezou
       w trumnie a okem ukradkem spozierou czy Francek umowa doczimo. Francek jednak
       bou szewcym i zol mu byuo tych czech nocy to se trzewiki do zolowanio przinios
       i kouki wbijou. Narous Antek z trumny godo:
       - Pszi trupie sie niy klupie!
       - A umarty mo pysk zawarty - pado Francek.
       • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:48
        - Antek pozycz mi 200 zuotych.
        - No dobrze, ale mom pszi sobie ino sto.
        - No to dej te sto, a drugie sto bydziesz mi winiyn - pado Francek.
        • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:49
         Roz sie Antek rozchorowou, wzion i umar. Franckowi to tak blisko ku sercu
         psziszuo, ze niy trwauo dugo i on tysz wnet stou pod bramom rajskom. Klupie i
         klupie w te dzwiyrze, ale dostac´ sie niy mog, bo ci anieli tak w niebie
         guos´no spiywali. Nojbardziyj to jednak byuo suychac´ Antka. Nic ino
         wrzeszczou "Hosanna Alleluja, Hosanna Alleluja!".
         Tego jusz byuo Franckowi za dugo. Czekou i czekou, klupou i klupou, asz sie
         rozez´lou i zaczon szpetnie przeklinac´. Te "ogniste pierony" to ino tak jedyn
         za drugim furgaly. Teroz byuo mu jusz blank jedno czy pudzie do nieba czy do
         piekua. Narous brama sie otwarua i wyskoczou z niyj Antek w biouyj, dugiyj
         koszuli z lelujom w ryku i wouo na caue garduo:
         - Suchejcie anieli! To jest dlo mie prawdziwo niebiansko muzyka, to jest balsam
         dlo moich uszow. Czy suyszycie te dzwony ojczyzny? To som guosy mojego Slonska.
         Wpuscie kamrata do nieba! - No i tak Francek sie tam dostou.
         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:49
          Antek z Franckym robiyli rous we wsi. No i dobrze. Robiom i robiom. No ale
          narous sie Antek straciou. Francek go poszou szukac´ i patczy, a Antek stoji
          nad wychodkym i kijym tam miyszo a mieszo.
          - Antek! Coz ty tu robisz?
          - Adyc´ widzisz, ze szukom. Zaket mi tam wpod i niy moge go znojs´c´.
          - Smol go, pszeca i tak go juz nosic´ niy bydziesz!
          - No prowda godosz, ino widzisz w kabzie mom sniodanie - pado Antek i dalej
          szuko i szuko.
          • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:50
           Do Francka psziszou rous Antek pra, no i pado mu:
           - Francek wejrzij tam ino pszez okno, niy chca ci sam powiedziec, ale zdaje
           sie, ze twojego psa przejechauo!
           Francek wyjrzou, spojrzou i pado:
           - Skond! To pszeca niy je moj Azor.
           - No ale wejrzij se dobrze - pado Antek - to jest na pewno twoj pies. Mo taki
           som czorny ogon z tymi biouymi plamami.
           - Dyc ci padom, ze to niy je moj pies! - pado Francek i jeszcze rous wejrzou a
           potem dodou:
           - Przeca moj pies niy je taki plaskaty.
           • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:50
            Rous Antek z Franckym poszli do restauracji. Tam zamowiyli kotlety. No tyn
            kelner im po jakis´ chwili przynios. Ten jeden kotlet ale byu wiekszy. Antek se
            go zaros dou na talyrz.
            - Polekku, polekku - pado Francek - po jakimu akurat ty tyn wiynkszy bieresz?
            - A ty jakbys´ zrobiou? Pyto Antek
            - No jo by na pewno wzion tyn myn´szy!
            - No to co chcesz? Joch zaroski tak pomyslou i bez toch wzion tyn wiynkszy!
            • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:51
             - Antek, jak mys´lisz co je bardzi ciynszke kilo piyrza abo zelaza? - pyto
             Francek.
             - Ty guptoku, pszeca kilo jest kilo!
             - No to jakes´ taki mondry to spus´c´ se kilo piyrza a potem kilo zelaza na
             noga a pszekonosz sie co je ciynzejsze!
             • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:51
              Do auta wsiado Antek i Francek. Auto ruszo łostro, jedzie, jedzie aż zahaczyło
              ło jakoś dziura.
              Niywiela brakowało a by sie przekopyrtło.

              - dej pozor - godo Francek - jak jedziesz, bo sie w końcu rozwalymy
              - Jo mom dować pozor? A to niy ty kierujesz autym?
              • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:52
               Francik pyto sie Antka:
               - co robić coby długo żyć?
               - niy pić, niy kurzić, niy "używać"
               - i co, byda dłużyj żyć?
               - dłużyj to możno niy, ale życie sie bydzie panu strasznie dłużoło...
               • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:52
                - Jak mogleś wczora calować moja baba ? Pado Francik do Antka.

                - Kej inoch wyczyźwioł, tyż niy poradza tygo spokopić. Łodpedziol mu pytany.
                • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:52
                 Rous Antek z Franckym szli wele koscioua. Narous Antek syjmnou czopka na znak
                 pozdrowiynio.
                 - Jo mys´lou - pado Francek - zes´ ty z Ponboczkym na baker?
                 - No bo tak je - pado Antek - my sie ino pozdrowiomy ale ze soba niy godomy
                 • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:52
                  Pszed wojnom byuo na Slonsku mocka skorkorzy. Jezdziyli na wozku abo na kole i
                  wouali: Skorki, skorki! Od krolika, zajaca a moze byc´ i od baby!
                  Antek i Francek tesz byli skorkorzami. No ale zmierzuy im sie skorki od
                  krolikow czy zajoncow. Chcieli se upolowac´ grubszom zwierzyne. No i poradziou
                  im jedyn, coby se pojechalli do Afryki, bo tam mogom od razu i lamparta i
                  kamela abo nawet lwa upolowac´. Posuchali, pojechali i zamiyszkali na pustyni.
                  No ale cza pszea wybudowac jakos´ chaupa? No to Francek pado Antkowi:
                  - Tu mosz drzewo, postow jako buda, a jo ida w tym czasie cojs´ upolowac´!
                  Poszou i idzie. Narous paczy... Maryjko s´wiynto, lew, prawdziwy lew! Wrzasnou,
                  zapomniou o polowaniu, o skorce, o wszystkim i leci do tej nowozbudowany budy.
                  Przewrociou sie przez prog a lew pszez niego i buch - prosto do srodka. Francek
                  drapko stanou, zaczasnou dzwi i zawouou pszes szpara do Antka:
                  - Ty go tam zedrzyj ze skory, a jo ida Antek po drugego!
                  • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:53
                   Rous jusz zajs´ Antek pado Franckowi, ze w Afryce to roz polowou na lwa. Pado
                   mu:
                   - Ci padom, tyn lew na mnie swidrzy, a jo na niego. Jo blizyj, on blizyj.
                   Narous jo na piyncie zwrot a lew za mnom. Juz miou mie miec´ a tu
                   narous...ciach,
                   obalyu sie i lezy. No to jo paf, paf w niego i zabiyuech go.
                   - Tos´ ty ale odwazny Antek, jo by jusz chyba ze strachu do galot narobiou!
                   - A cos´ ty mys´lou? Na czym on sie pos´liznou?
                   • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:53
                    Niy tak downo tymu, we Tychach pucowal Antek i Francek dno jyziora
                    Paprocyńskigo.
                    Tosz keregoś raza we tym mule naszli poniymiecki motor.
                    Docie wjara, iże łon boł jeszcze na światłach.
                    • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:55

                     Antek i Francek byli w Berlinie na Schlesischen Bahnhowie i S - bahna chcieli
                     do Treptow jechac,
                     Na Peronie stouy se takie fajne frelki, jedna z nich boua frelka1 ;)
                     Naroz pszijechou Zug, taki zolty, co se dwirze same uotwiyrajom i zamykajom
                     No to Francek, wielki GENTLEMAN, stanou kouo drzwi i fajnie se kuaniou i yno
                     do tych frelkow - Bitte, Bitte, Bitte !
                     Naroz se drzwi zatrzasuy i Zug pojechou
                     To ci se ale Antek wkurzou, pedziou mu :
                     - Ty yno p.ty, pi.y, p.ty, a p..y wlazuy, zug pojechou a my stojymy jak dwa
                     ci.le!
                     • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:56
                      Antek prziłazi do Framcka i pado, ize coś się s nim dzieje. Pizła mu
                      łoziymdziesiontka, a durch zyrko za gryfnymi frelkami. Francek kej to usłyszoł
                      zacon mu gratulować.
                      Nale Antek ciongniy dali, iże problym je wtym, bo niywjy czamu tak robi.
                      • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:56

                       Antek i Francek pojechali kejś do dalekich Mjymcow,siy przirobić.I wylondowali u
                       bambra,musieli zborze cepym prać.Wrzynli siy richich do roboty.
                       Bambrowo woło wele 9-ty woło:
                       -frisztik-
                       Antek do Francka:
                       -słyszołś!!,do roboty,wszystek-
                       zaś bambrowo woło,kajś wele 14-ty:
                       -mitag-
                       Francek do Antka:
                       -słyszołś!,niy tak-
                       kajś wele 19-ty,bambrowo zaś wrzescy:
                       -vesper-
                       i sam siy Antek z Franckym pieronym znerwowali i pedzieli:
                       -co?! fest pier!?!?,cołki dziyń my prali,a nawet nom zezrić niy dali-

                       Bamber z bambrowom siy dziwajom:
                       -Jysus,co to ludzie te Slonsoki?,kupa dobry roboty zrobiyli,a nawet zjyś niy
                       chciyli.
                       • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:57
                        Antek i France chcom Zugiem do Katowic jechac
                        ale zapatrzeli se w takou jedna frelka (frelka1)
                        i za nim wlezli do zugu
                        Przychodzi Konduktorka co se paula zwaua;)
                        i godou :
                        - Bilety do kontroli prosze,
                        Antek podowou ji bilety, bo francik mou zawsze dziurawe kabzy, jego baba je
                        przeca krawcowou ;)

                        Konduktorka patrzy i godou;

                        - panoczki, - Wy mocie bilet do Katowic a jedziecie Cugiem do Raciborza!

                        Jak se Francik wkurzou!!
                        Jak zaczou przywac:

                        - Nie wie tyn pieronik maszynista kaj uon jedzie ?

                        Antek zaroz dodou:

                        - Moze se tyn piernik tak jezdzic po tych szynach kaj uon chce ??
                        • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:58
                         Antek i do Niymiec. Chodzom se tak po tym Berlinie, a Antek
                         pado:
                         - Wiysz Francek, tak bych zjod bratheringa, yno niy wiym, jak sie to
                         pieron´stwo po niymiecku nazywo!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:58
                          Francek niy chciou is´ do wojska i udowou takigo, ze to niby niy widzi. Antek
                          mu pedziou, jak mo rynkami macac´, oczami pszewrocac´, no i dobra. Kozali mu
                          is´ do lokulisty. Tyn mu tak:
                          - Jako to litera?
                          - Kaj panie dochtorze?
                          - No tu!
                          - Ale kero, panie dochtorze?
                          - No na tyj tablicy, tu - pado tyn dochtor.
                          - No, ale jo zodny tablicy niy widza!
                          - No to wy tysz ani nie mozecie we wojsku sluzyc´!
                          No i zwolniyli Francka. Ale rous Francek se z Antkym na wieczor do kina poszli.
                          Siedli se i paczoom. A tu prawie tyn dochtor siodo kole Francka.
                          - A pan co tu robi? - pyto tyn dochtor - Pszeca pan bardzo suabo widzi? Do kina
                          pan psziszou?!
                          - Jak to do kina? To, to niy je autobus do Mikouowa? Antek pieronie?! Kajzes ty
                          mie zakludziyu?!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:58
                          Antek z Franckym podali sie za masorzow. Chodziyli po wsi i zabijali swinie. A
                          Antek swidrzyu na jedne loko. Rous psziwionzali wieprzka i Antek miou go
                          zabijac´. Jusz sie zamachnyu, jak Francek ryknyu:
                          - Antek, jak bijesz tam, kaj sie dziwosz, to se som tego wieprzka czimej!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:58

                          Antek i Francek jechali cugiym do Katowic i kajś wele Chebzio naroz tyn cug
                          zamiast po glajzach zaczon po polach jeździć.
                          Po jakimś czasie wszystko przyszło nazot do norma i szczynśliwie dojechali do
                          tych Katowic.
                          Wysiedli łoba z cuga i idom do maszynisty i sie do pytajom:
                          Czamu wele Chebzio tyn cug tak po tych polach gupioł?
                          Na to maszynista:
                          Bo jakiś gorol siedzioł na torach.
                          To cza było go przejechać - pado Francek.
                          Na to maszynista:
                          A coś ty gupku myśloł, że co jo robioł?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:59
                          Na Herminie w Laband kaj Antek dyrektorem bou, przyjou se francek do roboty,

                          kedys jest besuch w Hucie, - Moczar przijechou, idzie z delegacjom, naroz
                          stowou i patrzy i se pytou,
                          - Panie Dyrektorze ten co tam tym pilnikiem zasuwa, nie jest to Franciszek K.?

                          - tak Panie Ministrze, - pedziou Antek

                          Moczar pojechou, Antek zrobiou Francka zaroz Majstrym

                          Przyjezdzou ale juzas Gierek do Huty

                          Idzie z Antkem i se pytou

                          - Ten w tym biouym Kasku, nie je to Francik K.

                          Ja, pedziou Antek i go zaroz zrobiou swojim zastympcom

                          ale tera przyjezdzou Brezniew, do zakuadu

                          Antek i Francek idom go przed brama przywitac, Brezniew se ani na Antka nie
                          wejrzou, zaroz se zaczli z Franckiem cauowac i sciskac i godac jak se to juz
                          dugo nie widzieli:

                          Tera Antek strachu dostou, zawouou Francka do biura i powiedziou mu tak
                          - W Polsce Cie wszyscy znajom to wiym, ale jak Cie jeszcze Papiez znou, to
                          fundujam ci ta raiza do Rzymu.

                          Francik pedziou,

                          - to jutro lecymy!

                          przylecieli (Ta rajza tysz lustig boua, uopowiym innym razym)

                          Stojom na Placu Sw.Petra

                          Franci se pytou

                          - Antek co mom zrobic, zebys mi uwierzou, ze mnie i Papiez znou (wtedy tego
                          Poloka jeszcze w Rzymie nie bouo)

                          Antek pedziou:
                          - dzisiej uo 15.00 pokoze se Papiez na Balkonie i bedzie nos tu pozdrowiou,
                          jak ty z niym wyleziesz i bydziesz nom winkowou, to wiym, ze Cie i Papiez znou!

                          Punkt 15.00 wychodzom Papiez I Francek K. i winkujom wiernym a Petersplatz bou
                          pouny!

                          kolo Antka stoi taki Chinczyk, pyrtnou (szturchnou go) go i se go pytou:
                          Ej co to je za Facet, - co dzisiej z Francikiem tym ludziom tak winkuje !!
                          (czytej tych ludzi pozdrowiou??)
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:59
                          Antek ze Franckym byli we domie ciu.....tych(dom wariatów)
                          Francek pado Antkowi:
                          -dzisioj w nocy byda uciekoł-
                          Antek:
                          -jak?,mor jes taki wielki,a drabina co momy jes za krotko-
                          Francek:
                          -ja,ale brama jes kupa niyrzszo i tam ja przistawia-
                          Na drogi dziyń,Francek dali w domie ciu.....ch,a Antek siy go pyto:
                          -czamoś we nocy niy uciyk?-
                          Francek:
                          -bo brama boua łotwarto-
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 09:59
                          No to tera uopowiem uo tym locie do Rzymu!
                          Lecieli uoba jak zwykle w Bisnessclass ( zreszta jou tysz zawsze tak lecam)
                          caukym na przodku samolotu siedzili.
                          Naroz suyszom, jak pilot do Coopilota godou ( zapomnieli uosoiuki dwa
                          ausszaltowac mikrofon i wszyscy ich w samolocie suyszeli co godajom)
                          Pilot do Coopilota:
                          - Robert, znosz ta Sophie ta blondynkla, ta stewardes z tymi niebieskymi jak
                          niebo uoczoma ?
                          - ja znom a co Siegfried, mosz na nia smak ?
                          - a jaki, tera bych tak dobrou czornou kawa wypiou a potym jom tak uot .....
                          przeleciou, tak, zeby se tymu automatycznymu pilotowi w uebie zawrociouo.

                          Sophie boua na samym koncu samolotu, CZERWONOU JAK RAK, leci do ty kabiny

                          Ale Francek jom na samym przodku zatrzymou i ji pedziou:

                          - Pani Stewardes, niech se Pani tak nie spieszy, niech se Pani zaroz wroci,
                          Pani przeca ta Kawa zapomniaua.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:00
                          Antek po skonczony schychcie na dole łostawil "Barbora"i Pyrlik bo był
                          za zgniły smycyc to do komory i naschkryfloł Fronckowi swistek, Antek
                          wez moje klamory! a Antek mu łodschkryfloł pierona mie tu nie było!!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:01
                          Antek se chciou na kopalnia pszyjonc, poszou do biora i se pytou

                          - wela to dostan u wos na godzina
                          - 10 zloty a pozni 15 zloty
                          - no to pszidam pozni!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:01
                          Roz bolo dwoch elwrow . Antek i Francek . Antek bol jeszcze wiyncyj lyniwy jak
                          Francek . Jak tysz roz jechol na dol fedrowac , a niy chcialo mu sie hercowy
                          brac mit , to ostawiol jom na wiyrchu i powiesiol na niyj kartka : "Francek ,
                          kej pojedziesz na dol , wez moja hercowa , bo zech jom zapomniol . Antek "
                          Francek se tyn cetel pszeczytol i no okopyrtce szkryknol :
                          "Hercowy`ch niy widziol . Francik " .
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:02
                          Antek pije piwo we knajpi,kaj je kupa lôdzi,no i môsił iś do haźla,a bôu siy ło
                          piwo i naszkryflou przi tym piwie:
                          -jo sam naharkôu-
                          coby mu go niy wrzynli.
                          Francek niy miôu piwa,i doszkryflôu:
                          -jo tysz-.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:03
                          Rous robiou Antek i Francek na grubie . No i niy zauozyli jak sie nolezy tych
                          sztympli . Narous duplo i oba lezom pod wonglym .Antek maco rynkami po c´moku i
                          narous trefiou na sagato zic´ od Francka
                          i ryczy :
                          - Francek ! Ty wiysz ze zes´ ze strachu wyuysiou !?

                          A teroski to samo ino pszetuplikowane z jynzyka sloonkego na gwara polsko:

                          Pewnego razu pracowali Antoni i Franciszek na kopalni. No i nie założyli jak się
                          należy tych stojaków. W pewnym momęcie dupnęło i obaj leżą pod węglem. Antoni
                          dotyka rękami w ciemności i naraz natrafił na goły tyłek od Franciszka i krzyczy:
                          Franiu! Ty wiesz żeś od strachu wyłysiał!?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:03
                          Antek oskarzou Francika skuli obrazy.
                          Syndzia przi rozprawie we Sondzie Powiatowym we Toszku: Skuli czego czujecie
                          sie obrazone ?
                          Antek: Francek mie spieronowou !
                          Syndzia: No,no, pieron u nos to niy je obrazliwe przezwisko !
                          Antek: Jak tak, to zegnej ty pieronski Syndzio !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:04
                          Antek i Francek szli se fajnie kole Klodnitzkanal(u)a myslami byli kajsik choby
                          filozofy, i tak se szli a szli richtunk Laband. Naroz Antek stanou, kuknou se
                          richtik na Joska choby go chciou przeswidrowac slypiami i pedziou:
                          "Wiysz co, Jozek, jo to juz zowdy chciou wiedziec, poczamu fisze wcale niy
                          poradzom godac." Jozek se pomylou konsek i sie spytou zdziwiony "To cie
                          dziwuje?"
                          - "Jezdyrkusie, ja to mie dziwuje!"
                          Ty dupo, padou Jozek, " ty sie niymosz co dziwowac! Padej ty ino cosik jak
                          bydziesz miec gymba pod wodom!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:04
                          Antek und Josek bummeln in philosophischem Schweigen am Klodnitzkanal entlang,
                          so auf Laband zu. Auf einmal bleibt Antek stehen, guckt sich den Josek
                          durchdringend an und sagt:
                          "Weißt du, Josak, da macht ich ja schont lange wissen, warum den Fische und
                          kenn ieberhaupt nich sprechen." Josek überlegt eine Weile und fragt dann
                          verwundert: "Waas, das wundert dich?"
                          "Jäsder, ja, das wundert mich."
                          "Du Duppa" ‚ sagt Josek, "da brauchs dich je kein bissel wundern! Sprich du
                          doch mal, wenn du und du hast dem Frässe unten im Wasser!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:05
                          - Francek skond mosz nowy rower?
                          - Ach wiysz byuech z Marikom na kompielisku. Kompalimy my sie, potym cauowali
                          my sie, potem my sie juzas´ kompali, a potem... Marika powiedziaua: "A teroz se
                          Francik wez to na co mosz ochota". No to mie niy cza dwa razy godac´. Laps za
                          kolo i jusz je moje.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:05
                          Bergmony robiyli na dole a pilnowol ich sztajger kery bol z Gorolowic . Roz
                          paczy tyn sztajger , co na scianie drzewo je w poru miejscach fest polomane i
                          sie pyto Antka :
                          - Kto to zrobil ?
                          - Druk ! (pado Antek)
                          - To powiydzcie mu ze sie ma zaraz u mnie zglosic !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:06
                          Antek z Franckym poszli sie wypinkac .
                          Antek kuko na Francka i sie go pyto :
                          - Te , a poczamu ty sikosz dwoma szprycami ?
                          - A bo to ze wojny je . Roz mi przeszczelolo tyn interes i tak juz od tego
                          czasu pinkom choby z dwoch dziurkow . Ale , ale poczamu ty jak lejesz to je
                          szesc szprycow . Bols tysz na wojnie ?
                          - Niy jo se kedys prziczas rajsferszlusym
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:06
                          Antek , pamiyntej , ze dzisiej mosz nos odwiedzic´ .
                          - Ja , ale niy wiym przeca kaj wy miyszkocie ?
                          - No to suchej , to je pszeca ganc ajnfach : Ston se na busszteli nr 126 . Kej
                          tyn bus pszijedzie , kopniesz drzwi i wleziesz . Jak stanie kole fuzbalplacu ,
                          kopniesz juzajs´ drzwi i wyleziesz .
                          Potym obejrzysz taki dupny haus . Szturchniesz kolanym i otworzy sie furtka .
                          Potym stoniesz kole windy .
                          Kicholym nacisniesz knefel i pojedziesz na ostatnie piyntro . Tam kaj je numer
                          102 klupnij czi razy gowom i my ci juz otworzymy .
                          - Wszysko kapuja . Ino po jakymu gyrami , kolanym i kicholym ?
                          - Dyc w ryncach bydziesz czimou flaszki z gorzouom !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:06
                          Francek spotkou Antka i padou mu:
                          - Alech cie pieronie dugo nie widziou
                          - Boch siedziou
                          - A za co to
                          - Za to zech gowa o mur biyu
                          - Za to tysz jusz fsadzajom
                          - Ja ! Bo widzisz to nie byua moja gowa
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:07

                          Antek miou geburtstag i FRANCIK przykarowou z calom familiom mu gratulowac.
                          No antek zrobiou dupny fajer ale juz bylo pou czworty rano a Francik sie do dom
                          nie ruszou to Antek ej Francik u somsiada tyz byl fejer ale tam juz 0 drugi
                          wszyscy poszli do dom, na to Francik, JA ALE UONI MIELI NAPAKOWANO A
                          NAPAKOWANO.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:07

                          Antek z Franckym byli rous guodni i umowiyli sie, ze kozdy pudzie w inkszo
                          strona miasta i cojs´ tam do jedzynio zuorganizuje. Za godzina Antek widzi, jak
                          milicjo Francka prowadzi.
                          - A ty kaj idziesz? - pyto sie go
                          - Na gon - pado Francek - a loni mi flinty niesom.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:07
                          Antek i Francek jechali rous na motorze. No, ale Franckowi tam dojs´ na zadku
                          wiouo i byuo mu zima po karku. Tak zawouou Antkowi do ucha, coby stanyu na
                          chwila. Stanyli i Francek przewrociyu se szakiet i miol z przodku kark zakryty
                          a ze zadku zawarte knefle. No i teroz jadom dali. Ale ani sie Antek nie
                          lobejrzou, a tu Francka ni ma. "Musiou sleciec" - pado se Antek i wartko
                          lobrociyu nazod. Przyjechol, stanyu i widzi jak Francek lezy na ziymi, nie
                          ruszo sie, a peuno ludzi kole niego.
                          - Co mu sie stauo? - pyto sie.
                          - No nic. - padajom ludzie - Lezou, ale miou gowa na opak obrocono. Jak my mu
                          jom chcieli nazod obrocic, to yno cos trzasuo i borok pszestou dychac´.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:08
                          - Antek powiydz mi ino , jako sie nazywo to , co ryba w rzece po sobie ostawio ?
                          - Ganc ajnfach , rybentrop !
                          - No , niych widzom , jake to je leke !
                          - A jak sie po slonsku nazywo brytyjsko flaga ?
                          - Francik , tego oni niy zgadnom !
                          - No przeca brytfana !
                          - Tysz blank leke !
                          - No widzisz a padajom , co ta slonsko godka je niy do zrozumiynia !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:08
                          Wiysz, Antek, dzisiej w nocy tak mie zymby bolały, żech pieronie ani niy umiou
                          usnonc´. Znosz tyn bol?
                          - Niy, bo jo ze zymbami niy s´pia
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:08
                          Antek robiol na grubie na przigotowce na V odzielei sziol po fajrancie do dom.
                          Spotyko Francka i tyn mu godo. Czesc Antek. Antek nato: Ty mi juz nie godej
                          Antek yno Antek szczynsciorz!!!!!!!!!!! A co sie to stalo pyto Francek. To ty
                          gupieloku jeszcze nic niy wiysz!!!! Niy ,godej???? Dzisiej moj sztajger poslol
                          mnie na zastympstwo na VII odzial bo ich kombajnista Wincynt wczora musiol
                          lokropicznie zapic i niy prziszol do roboty. I wylobroz sie ze jak jechali do
                          drugego ringu na V to tomplo i caly przodek ze cieslom i sztygarem Muszalikem
                          zabiolo. 8 chopa zodyn niy wyloz caly , i keby Wincynt dzisiej niy zabrol to
                          bys tera zy mnom tyz niy godol! Ja ty mosz recht to je szczynscie pedziol na to
                          Francek. Dwa dni po tym............. Francek spotyko Antaka i rycy . Czesc
                          Antek szczynsciorz !!!!!! Franceeek . Ty mi jurz niy godej Antek szczynsciorz
                          yno Antek szczynsciorz szczynsciorz. A co to sie stalo. To ty gupku gupi
                          jeszcze nic niy wiysz. Niyy.??????????? Przy wyjezdie o drugi urwala sie szola
                          i wszytkich chopow co w klotce byli zabiolo , a jo juz tyz zech driny bol yno
                          przez ta moja lampa, sygnalista niy umiol gitrow zamknonc i mie ze klotki nazot
                          wytargol. Jaaaa ty mosz richtich szczynscie. Od jutra byda ci godol Antek
                          szczynsciorz szczynsciorz.. Dwa dni po tym ............. Francek widzi Antka i
                          rycy : Czesc Antek szczynsciorz szczynsciorz!!! Francek ty mi juz niy godej
                          Antek szczynsciorz szczynsciorz yno Antek szczynsciorz szczynsciorz
                          szczynsciorz !!!!!!!!!!!! Co juzas bol wypadek na grubie?????? Niy , ale jak
                          zech wczora wieczorym na moi staryj Indze lezol to mi na zic sleciol
                          zyrandol !!!! No i co to mo byc za szczynscie dziwi sie Francek. No wiysz ale
                          kwila wczesnij zech miol tam gowa!!!!!!!!!!!!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:09
                          Duchy Antka i francika walazly za brama cmyntarno, bo stol tam fajny motor
                          Honda. - Patrz Antek, ale piykny, za naszych czasow takich gibkich niy bolo -
                          No to co nom przeszkodzo teraz sie na nim karnonc- lodpedziol Antek - Wcale niy
                          gupi pomysl. To wiysz co, ty juz go zapusc, a jo yno skocza po cos do dom. Za
                          chwila cisnie nazot z dwoma plytami nagrobnymi pod parzom. Francek wejrzol na
                          niego zdziwiony i spytol sie, czamu to przyczy. Jako czamu, bez papiorow nikaj
                          sie niy ruszom- odpedziol Antek
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:09
                          -Antek , czego sie uczysz? -Esperanto. -A co , chcesz tam pojechac ?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:11
                          Roz Francik pojechol Warszawa lodwiedzic. Lazi tak i lazi po tych sklepach.
                          Wloz do takiygo ze lachami. Ta ekspediyntka pyto go sie co lon potrzebuje. Na
                          to Francek: - Jo szukom ancugi. - A co to jest - pyto sie sklepowo -No galoty,
                          westa i szakiet!- pado Francek.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:11
                          We Francyji w restauracji:
                          Antek: Ty, majóm tu strasznie dobre ślimoki.
                          Francek: Ja, tóż nie mów?
                          Antek: No, jedyn nas prawie obsłóguje.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:12
                          Antek z Franckiem robili roz we wsi. No i dobrze. Robią i robią. No ale naroz
                          sie Antek stracił. Francek go poszoł szukać i patrzy, a Antek stoi nad
                          wychodkiem i kijem tam mieszo a mieszo.
                          - Antek! Coż ty tu robisz?
                          - Adyć widzisz, że szukom. Żakiet mi tam wpodł i nie mogę go zność.
                          - Smol go, przecież i tak go już nosić nie będziesz!
                          - No prowda godosz, ino widzisz w kabzie mom śniadanie - pado Antek i dalej
                          szuko i szuko.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:13
                          Francek powiydz mi czymu jak jou cedzam to tak suszczy a u ciebie niy?
                          Po jou ci po nogawicy cedzam !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:14
                          Przychodzi Francek do swojego kumpla Antka i mówi:
                          - Ty masz taki fajny czarny garnitur. Pożycz mi go. Rozumiesz... Ojciec mi zmarł.
                          Antek, jak to Antek. W takich sytuacjach się nie odmawia. Pożyczył mu garnitur,
                          Francek go wziął i przestał dawać znaki życia.
                          Po jakimś czasie spotykają się na ulicy. Antek delikatnie zagaja:
                          - Jak tam garnitur?
                          - A wiesz, ojcu nawet było w nim do twarzy...
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:14
                          Na rynku w Katowicach,polski żołnierz na motocyklu,motocyklu,który chciał
                          sprzedać,a kupcy - proszą o próbną jazdę -,no i kupiec pojechał na
                          próbę;żołnierz polski czekał,no i......... czekał,w końcu powiedział - jak
                          kupiłem,tak sprzedałem -.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:15
                          Francek skąd mosz nowe koło?
                          - Ach wiesz byłech z Mariką na kąpielisku. Kąpalimy my sie, potem całowali my
                          sie, potem my sie już zaś kąpali, a potem... Marika powiedziała: "A teroz se
                          Francik weź to na co mosz ochotę". No to mie nie trza dwa razy godać. Łaps za
                          koło i już moje.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:15
                          Francek : " Antek ,jak niy przestoniesz z tym piciym wina , to sie
                          zestarzejesz !" Antek : Mosz prawie ! Jo tyz tak padom ! Dobro kropla czimie
                          modo !"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:15
                          Antek ze Franckym sie zegnali bo Antek jechol do Niyniec . Francek godo mu : Ty
                          sie mosz fajnie , tam je roboty w pierony , a piyniondze " lezom na ziymi " ,
                          ino sie schylic .

                          Antek przijechol do Hamburga , wysiado z cuga , idzie i paczy lezy 20 DM , juz
                          sie schylo i chce je podniys , ale se pomyslol "niy , pierona , piyrszy
                          dziyn ... , niy byda robiol " .
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:16
                          Francek zaprosiol roz jednego gorola do dom na kolacjo . Gorol prziszol
                          szykownie oblecony w ancugu ino jakos tak trocha go czuc bolo na gnoj . To
                          Francek mu godo:- zanim sie siednymy do jedzynio , to tam je laziynka idz sie
                          okompej . Zakludziol go , pokozol mu kaj je wanna kaj ryncznik . Francek
                          siewdzi i czeko , czeko , czeko - nic . Naroz gorol cos ryczy . Francik otwiyro
                          dzwiyrza od laziynki , wlazi a tyn tam stoi i czimie ta wanna w rynkach i blank
                          czerwony godo :- Te , kaj ci to wyloc ?!!!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:16
                          Francek i Hyjdla zyli cuzamyn do kupy jusz dwadziyscia lot a jeszcze sie niy
                          hajtli . Niy hajtli sie bo rous ona niy chciaua kej on bou ozarty , a on
                          juzajs´ niy chciou kej bou czezwy .
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:16
                          - O farona ! Francik , kto ci tako bula na czole trzasnol ? - pyto sie górnik
                          kolegi .
                          - A moja staro gornkiym mie pizla .
                          - Tos ty , glupieloku , niy umiol sie schylic ?
                          - Dzisz go , madry ! Myslisz zech tego niy zrobiol ? Ale ona to wyrachowala i
                          zaroz nizej celowala
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:16

                          Antek sie roz naprol w knajpie z kamratami i turlo sie do dom . Fest mu ciynzko
                          bola ta droga do dom i chytol sie za co i kaj ino móg . Yntlich odbiol sie od
                          sciany jednego domu i wleciol na sup ogloszyniowy . Blank fro , co trefiol na
                          cos kaj sie oprzyc poradzi , maco rynkom , maco , lazi w kole tego supa , az na
                          roz ryczy :
                          - Retung ! Pieronie retung , bo mie zamurowali !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:17
                          - Te Francik , co to ci si stalo ? Kery ci te zymby wybiol ?
                          - Moja baba !
                          - Przecas godol , co pojechala na kur !
                          - Bo zech tyz tak myslol !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:17
                          Wtos klupie do drzwi i wolo : - Otwiyrac policja .
                          Za drzwiami pieronski rumor i za chwila otwiyro wystraszony Antek , a tam
                          uradowany Francek godo : - Bez strachu , to ino jo i przinioslech halba .
                          Na to Antek - Ty gupku , a jo do kibla spusciol colki dymion .
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:17
                          Przisol Antek do piekarni i sie pytol: mocie suche bulki ?
                          : - Pani , dejcie Ja, padou tyn piekorz. A Antek nato: dobrze wom tak, po
                          coscie tela napiekli !!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:18
                          Antkowi we restauracji podali ozur.
                          I on oburzony godo:
                          -To je niy smaczne, jak to mogecie podowac´ cojs´ takigo, niy, jo nigdy niy
                          wezna do gymby, tego co ktos´ jusz miou w gymie, niy
                          -To co podac´ (pyto sie kelner)
                          -Prosza o dwa jaja!!!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:18
                          Francik Bula prziszol roz do aptyki i chciol kupic ... no wiycie co , te gumowe
                          pieronstwo ...
                          Aptykarka sie go pyto :
                          - A kere byscie chcieli ? Momy biole , czorne i z take fajne z mikimausym :
                          - A dejcie no te czorne . - Pado Francik .
                          Za dziewiync miesiyncy urodziol mu sie synek nyger .
                          Jak tyn synek trocha urosnol , to sie tak roz pyto Francika :
                          - Tata a czamu jo je czorny ? Przeca mama je biolo , ty zes je bioly a jo
                          czorny ?!
                          Francik mu na to :
                          - Byc lepiyj cicho i byc rod ze niy wyglondosz jak mikimaus !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:18
                          Sztajger pyto sie Francka:
                          -Jak dugo byues´ w poprzednim zakuadzie?
                          -Piyn´c´ lot - odpowiado Francek.
                          -To bardzo dobrze. A czemus´ stamtond poszeu?
                          -No, to przeca proste! Oguosili amnestio.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:18
                          France jechol roz autym ze zefom (kero prawie poznol). Jednom rynkom kerowol a
                          drugom "pszol" tyj frelce . Naroz sztopla ich policja . Tyn policmajsrer pado :
                          - A co wy tak jednom rynkom kerujecie ?
                          - A czym mom do pierona kerowac !?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:19
                          - Wiysz Antek - pado Fraancek - jo bych tak chciol fedrowac na polnocnym
                          biegunie.
                          - Ale coz ci sie tysz zachcialo ?
                          - Bo widzisz , tam jest pol roku noc , to bych spol i lezol , ze az hej .
                          - No ja , ales ty zapomniol ,ze tam je pol roku dziyn , to bys ale fedrowol !!
                          - Cos ty , przeca mie obowionzuje osmiogodzinny dziyn pracy .
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:19

                          Francik siedziol 15 lot we wiynziyniu . Zbiyro sie prawie coby wylysc na
                          wolnosc a tu mu straznik godo ze dostol brif od baby . Francik uradowany
                          otwiyro tyn brif i czyto :
                          " Kej bydziesz szol do dom , to mosz kupic , chlyb , margarina i piync kilo
                          kartofli .
                          Twojo Marika "
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:19
                          Francek godo Antkowi:Ej Antek jak poczebujesz kartofli to ci moga zaro do
                          miecha nakopac´!!!!!!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:19
                          Antek i Francek jadom autobanom do Niymiec . Kole Legnicy sztopli coby pomuc
                          jednyj frelce naprawic auto . Po robocie ona ze maszkytnom minom na gymbie pyto
                          sie :
                          - A jak bydzie ze placyniym ? Chcecie piyniondze abo majteczki ?
                          - A dejcie piyniondze - Pado Antek .
                          Kej ona juz bola furt , Antek godo do Francka :
                          - Ale gupio ta frelka , niy ? Na co nom od niyj majtki ?
                          - Gynau . Ani mie ani ciebie by niy pasowaly .
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:20
                          - Co ci sie stalo w oko ? - Pyto sie Antek Francka .
                          - Dostolech srubokryntym od Pyciny .
                          - Bez cufal ?
                          - Niy , bez dziurka od klucza .
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:20
                          Francka wezwali na komisja wojskowo , ale tymu pieronowi sie to niy
                          widzialo .Tak sie tysz pyto Antka , co mo zrobic .
                          - wyrwij se wszyske zymby - pado Antek - to cie na zicher niy weznom.
                          Francek tak zrobiol. Za pora dni spotyko Antka.
                          - I co Francek, idziesz do wojska?
                          - Niy bo mom platfus.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:20
                          Na piyrszyj mustrze kapral rozkazowuje:
                          - Bacznosc !... Na prawo pacz!.. Spocznij!...W lewo zwrot!...Naprzod marsz!...
                          Pluton stuj!...,bacznosc!...
                          Naroz Francek wylazi ze szerega i idzie ku koszarom .
                          - Gdzie idziesz ofermo ! - ryczy kapral.
                          - Wiycie wy aby , o co wom idzie ?
                          - Co takiego ?
                          - Psinco! Zmiyniocie decyzja co dziesiync sekund . Mom tego dosyc!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:21
                          Roz jechol Francek autobanom kole Legnicy , i naroz uwidziol taki dupny
                          szyld : "Restauracja pod dwoma pedalami"
                          - To je niymozne ! - dziwuje sie Francek i wlazi coby se pojesc . Wlazi rajn i
                          sie pyto kerownika restauracji :
                          - Poczamu ta restauracja sie nazywo "Pod dwoma pedalami"?
                          - Sam nie wiem - pado kerownik i ryczy do kuchni - Jozku , Juzku ! ... Dlaczego
                          ta nasza restauracja nzywa sie "Pod Dwoma Pedalami"?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:21
                          Godo rous Antek do Francka:
                          -Nic cie pieronie niy rozumia, godosz co ci
                          ukradli auto, no i wiysz gdo go ci ukradnou a niy idziesz na policyjo?
                          - Czekom az tyn pieronski zlodziyj karoseryjo polakuje!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:21

                          Idom Antek i Francek kole lasa . Paczom taki wielki kamiyn , a no nim stoi "Kej
                          mocie serce to sie zlitujcie i mie obroccie" . Nasztachali sie , ale to szafli
                          i go obrociyli , a na tyj drugyj zajcie stolo "Fajne dziynki , bo mi sie bok
                          odlezol"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:22
                          Antek: - Wiysz czymu ślimok nimoze wartko zastawić?
                          Francek: - Ni. Czymu?
                          Antek: - No, aby mu nie wypadły oczy.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:22
                          Antek: Wiysz na co mo dziyncioł dziub?
                          Francek: Nie wiym.
                          Antek: No aby głowóm nie walił do stróma.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:22
                          Antek: Wiysz czymu mo bocian dłógi nogi?
                          Francek: Nie wiym.
                          Antek: Aby mu żaby nie nakopały do dupy
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:22
                          - Wiesz, Antek, jak bys byl tak dlugi jak glupi, to by my dzis drabiny nie
                          potrzebowali.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:23
                          Francek, czy to jest Szopen?
                          - Chyba nie, ale poczekajmy, az sie obróci!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:23
                          Antek z Franckiem pracuja w kopalni. Po fajrancie ida sie wymyc.
                          - Antek wziales juz kapiel? - pyto Francek.
                          - A co brakuje jedna?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:23
                          - Francek, cos ty sie tak chichrol w tym autobusie?
                          - No, bo patrz, tyn co stol obok mie wsadzil mi w tym scisku portmonetka do
                          moich galot!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:23
                          Antek, co ty sie tak smiejesz?
                          - Jo sie zawsze tak smieja, jak widza tako glupio geba!
                          - To jak ty sie czlowiecze golisz?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:23

                          - Wiesz - pado Antek - jo robia u bardzo nerwowego majstra. Jak sie znerwuje,
                          to sie zaroz czerwony na gebie robi.
                          - To jeszcze nic, bracie! Jak mój majster sie nerwuje, to jo mom czerwony pys
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:24
                          Roz Antek z Franckiem szli na piwo i zagrali przy tym w karty. Antek przegrol i
                          pado:
                          - Francek, jutro ci oddom, boch nie wzion ani grosza!
                          - No wiesz - pado Francek - to jest chryja, widziol swiat, zeby przyjsc w karty
                          grac i ani grosza nie wziac? Czym jo teroz te piwa zaplaca?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:24
                          Antek z Franckiem wybrali sie na mecz. Antek miol bilet, ale dla Francka juz
                          zabraklo. Totez bileter nie chciol go wpuscic na stadion i powiedziol
                          mu : "Wszystko zajete do ostatniego miejsca". A Francek na to: "Tez jo akurat
                          chca na to ostatnie miejsce".
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:24

                          Francik, jak mi powiesz, jakie dobre cyganstwo, to dostaniesz jeden litr
                          gorzoly.
                          - Co to znaczy jeden, powiedziales dwa litry!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:24
                          Roz Antek podlewol w ogródku kwiotki. Przyszedl Francek i pyto go, co robi.
                          - No, nie widzisz, ze kwiotki podlewom?
                          - No dyc ty nie mosz w konewce wody?
                          - No, bo chca, coby mi suche kwiotki wyrosly - pado Antek.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:25
                          Franzek wurde aushilfsweise zu den Rentenzahlungen in Przelaika herangezogen .
                          Pflichtbewußt versieht er stolz seinen Dienst hinter dem Schalter . Laut
                          schallt seine Stimme :
                          "Kaczmarek ! 20,-Mark".
                          "Hier".
                          "Rudzinski! 18,50Mark".
                          "Hier".
                          So geht das weiter , bis die Seite herunter ist . Franzek blättert um und ruft
                          dann mit schallender Stimme :
                          "Ibbertrag!586,-Mark".
                          Keine Antwort . Franzek wiederholt mit lauter Stimme , als sich noch niemand
                          meldet , meint er :
                          "Pierronje , immer die Leute , wo das meiste Geld kriegen , sind nicht da ".
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:25
                          Antek: "Was kochst du, Franzek?"
                          Franzek: "Koch ich mir Eier!"
                          Antek: "Was für Eier?"
                          Franzek: "Koch ich Eier, Rührt euch!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:26
                          "Antek , was is Unterschied zwischen Heflichkeit und Takt ?
                          "Hab ich erläbt vorigen Montag . Kommt ich mit Liste in Villa von Bergrat .
                          Kein Mensch da . Ich durch alle Zimmer und zulezt in Badestube . Frau Bergrat
                          mit ohne alles und hält sich Hände erschrocken vor Gesicht .
                          Ich sähr erschrocken , sofort raus und brille von Fluhr :
                          Verzeihung , Härr Bergrat !
                          Siehstu , das ich hab mich entschuldigt , war Heflichkeit . Das ich aber
                          gebrillt Herr Bergrat - das war Takt !"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:26
                          Antek po wojnie 1949 z reichu wrociou i nie wiedziou jak pieniondze zarobic,
                          spotkou francka, francek mu doradziou, powiedziou ston se na rogu
                          Wilhelmstrasse w Gliwicach ubier sie uniforma z wehrmachtu to ci te stare
                          niemcy bydom do mycki zlotowki ciepac.
                          Za trzy dni spotykou francek antka a antek caly krzywy.
                          Cos Ty narobiou?, Antek na to , tys mi ale doradziou , ciepac to zoden nic nie
                          ciepou , tylko kazdy cp przechodziou mnie po ramieniu walou(klepou) i godou :
                          “ to jeszcze byly czasy, to jeszcze byly czasy.”
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:26
                          Antek : "Wo bist du so lange gewesen ?"
                          Franzek : "Im Gefängnis ."
                          Antek : "Du im Gefängnis , wo du kannst kein Wässerchen trüben ?"
                          Franzek : "Wegen Bestechung ?"
                          Antek : "Du wegen Bestechung !"
                          Franzek : "Ja wegen Beamtenbestechung ."
                          Antek : "Beamtenbestechung ? Du armes Luder ! Wie
                          denn ?"
                          Franzek : "Mit Messer !"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:26
                          Antek trifft den Sefflik, der vor einiger Zeit
                          geheiratet hat.
                          Antek: "Na, Sefflik, wie geht es?" Wie ist es so,
                          verheiratet zu sein? Wie ist die Frau?"
                          Sefflik: "O, meine Frau ist ein Engel!"
                          Antek: "Da hast Du Glück. Meine lebt noch!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:26

                          Doktor pedziol: "Franzek, ty musis mynij duldac; zawsze jak mos durst to zjydz
                          sie jedna apfelsina zamiast tyj zupy chmielowyj!" Na to Franzek: " Pieronie
                          doktor, cztyrdziysci apfelsinow na dziyn, to musicie mi nojpiyrw sami pokozac!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:27
                          Roz w pooniydziauek majster niy wyczimou i ustawiou
                          wszyskich murorzy w dwooch rajach :
                          - Kerymu sie niy chce robic, nich wystoompi !
                          Wszyske wystoompiyli ino niy Francek .
                          - A poczamu tys´ niy wystoompioou ?
                          - Bo mie sie niy chce ani kroku zrobic´.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:27

                          Antek spotkou Francka .
                          - Poodz´ zy mnoom , Rubinstein bydzie grou .
                          - Jak ze Ruchym , to ida zaros !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:27
                          Antek i Francek byli szwagrami . Rous poszli se na piwo i jak jusz couke
                          piynioondze pszesuepali to sie im spoomniauo ze s´wiykra mo gyburstag i
                          obiecali jyj kupic´ zuote kolczyki .Policzyli te ostatnie grosiki kere im sie
                          ostauy i na kooniec Francek godo :
                          - Wiysz co Antek , te kolczyki to jyj mozno na drugi rok kupiymy a w tym roku
                          doomy jyj ino uszy pszedziurawic´.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:27
                          Francek je we muzeum i ogloondo rostoman´te meble .
                          Pszewodnik godo :
                          - To soom pieroonym droge i niyspotykane meble hebanowe .
                          - Ach, niy fandzolcie sam takich gupot. Pszeca widac´ ze to soom na zicher
                          blank stare!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:28
                          - Poczamu zoondo pan rozwodu ?
                          - Bo zech je zyniaty .
                          - Dobra , dostonieci rozwood , ale , niystety , to wy bydziecie winny .
                          - A niych bydzie - pado Francek . - Wola byc´ winny rozwiedzony nisz niywinny
                          zyniaty .
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:28

                          Francek blank downo niy suepou. Wreszcie poszou do szynku . Wlazi , widzi blank
                          ozartego i ryczy do kelnera :
                          - Kelner doo mie gynau to samo !
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:28

                          Reine Verschwendung

                          Beim Karliner am Germaniaplatz in Gleiwitz trifft Franzek den Seffik,Franzek
                          Schön,daß du da bist! Darauf gebe ich einen aus zum Essen und zum
                          Trinken.Seffik hier sind drei Mark kaufen wir ordentlich Schnaps und und für
                          zwanzig Pfennig Semmeln Seffik Warum so viel Semmeln?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:28
                          Antek i Francek siedzieli w celi i mieli pieroon´sko langywajla. Antek pado
                          Franckowi: zagroomy w sklep, tukej byda mjou lada, tam rygal z toworym, jo byda
                          sprzedowou a ty kupowou. Francek puko do dz´wiyrzow
                          i godo: prosza foond mooki, foond cukru, sztanga mydua, Antek sie schylo,
                          Francek mu kopnou do dupy! Antek sie obrooco kto to byu? Niy wiym w sklepie je
                          peuno ludzi.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:29
                          Antek uoskarzyu Francika skuli uobrazy. Syndzia pszi rosprawie we Soondzie
                          Powiatowym we Toszku: Skuli czego czujecie sie uobrazyni ? Antek: Francek mie
                          spieroonowou! Syndzia: Noo,noo, pieroon u nos to niy je uobrazliwe przezwisko!
                          Antek: Jak tak, to zegnej ty pieroon´ski Syndzio!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:29

                          Francek psziszou do dochtora. Dochtoor wejrzou jego czerwoony kichol i pado:
                          - Za duzo pijecie, a za mało jycie.
                          - Co zrobic´, na wszystko niy styknie.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:29
                          - Czymus´ ty tego chopa pszi dz´wiyrzach dwa razy w zadek kopnoou?
                          Pyto sie Antek Francka
                          - Noo bo stoji na dz´wiyrzach "Eintritt verboten"- odpowiado Francek.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:30
                          - Antek cos´ taki zauoomany? Pyto sie Francek kolegi.
                          - A boch dwa tydnie tymu erbnyu dwa milijoony, a w zeszuym tydniu wygrouech
                          milijoon w totka. Odpowiado Antek.
                          - Tos´ powiniyn byc´ szczyns´liwy pado mu Francek.
                          - Ja, ale widzisz w tym tydniu choc´bys´ norzym ucioon.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:30
                          Francek jako Feuerwehrman odsuwo reportera od pozaru
                          - Blizyj niy wolno podchodzic´!
                          - Ja, ale jo musza jakis´ raport napisac´.
                          - Niy trzeba, jutro se mozecie wszystko w gazecie poczytac´.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:30
                          Antek szuko jakiej izby.
                          - Z goory, ale zapowiadoom, zodnych kobiyt tu niy chca widziec´.
                          - Ale chopy mogoom pszijs´c´?,
                          - Czy Chopy? - Ja!
                          - To dobra to wynajmuja ta izba dlo mojyj Hyjdli - pado Antek.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:31
                          Antek i Francek uowioom ryby. Po czech godzinach Antek pszesunyu jedna noga o 5
                          cm w prawo.
                          - Antek, pieroonie, abo uowiymy ryby abo tan´cujymy rumba! - ryknyu Francek.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:31
                          - Suyszouech Antek, ze sie pszestawiyu na gymisy.
                          - Ja, bo rzeznik nie chce mi jusz nic dac´ na krycha.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:31

                          - Niy chcesz se siednoonc´.
                          Godo tramwajorz do Antka zanim rusza.
                          - Niy bo mi sie spieszy.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:32
                          www.adalbertus.katowice.opoka.org.pl/francek.jpg
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:32
                          Antek i Francek wybrali sie do fryzjera. Antek pado po drodze:
                          - Ty Francek, jakbyś mi tak gwóźdź wbił do głowy, to by se fryzjer zepsuł
                          maszynkę, wyłomoł by zęby, zrobimy to?
                          - Dobrze pado Francek, bierz i wal!
                          Antek wziął gwóźdź i chce wbić, ale Francek coś sie zatrząsł.
                          - Co to? Strach cie oblecioł!
                          - Nie, ino tak myślę, żebyś tego gwoździa nie minął, bo bych wtedy pieronie
                          prosto w łeb dostoł!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:33
                          Dwóch pijoków zamiast po chodniku to szło torem kolejowym. Ten jeden cos
                          zmiarkowoł i rzecze:
                          - Pierona, Francek - patrz jakie te schody są długie!
                          - Te schody, jak te schody, ale patrz jakie te gelendry są niskie.

                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:33
                          Antkowi umarła teściowo, a była ona pieronsko wścibsko - tako marki "Heksa". Toż
                          przyszedł do roboty i pado że umarła mu teściowo. Na drugi dzień jak go Francek
                          w robocie widzioł, to mu pado:
                          - Co tu robisz? Przeca mosz w rodzinie pogrzeb?
                          - Po lekku Francek! Jo jest z tych co to padają: "Naprzód obowiązki a potem
                          uciechy" .
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:33
                          www.muzeumokd.cz/grafika/antek.gif
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:34
                          Antek i Francek stare powstance.

                          Przeca wszyske znocie Antka i Francka, pra? Ale przeca niy wszyske wiycie ize
                          Antek bou ze Glywic a Francek ze Laband. Ja, to je prowda! Jo wom sam to godom,
                          a kej jo to godom, to tak musi byc i tela. Tera ale, kej juz wiycie kaj sie te
                          elwry chowali, to wom jeszcze opowia jak one byli we powstaniach, bo te dwa
                          pierony zyli downo tymu, jak prawie naszym oupom sie szczylac zachciauo i lotac
                          z gywerom po houdach. No to jak juz oni poszli do tego powstanio to prziszli
                          tysz do lasa kole Laband. Antek se siod a Francek poszou kuknonc co je tam
                          dalyj kole lasa loz i sie tysz ino jeszcze chciou wypulac. Naroz leci Francek
                          nazod i ryczy do Antka:
                          - Antek wstowej! Orgesze powstancow mordujom!
                          - Jerona-pierona! Ryknou Francek – Dyc muszymy leciec im na pomoc!
                          No i polecieli. Jak wylezli ze lasa to uwidzieli ize richtik cos je loz. Legli
                          se w trowie i suchajom godki po niymiecku; - Ta gowa ty, ta gowa jo, ta gowa
                          ty, ta gowa jo!
                          Francek i Antek niy szczimali i wylecieli na tych co tam to godali. Juz im
                          chcieli rombac, ale sie kapli ize to som dwa zuodzieje. Te dwa co to po
                          niymiecku gowy rachowali, to ukradli ze pola kapusta i sie niom dzielyli. Antek
                          i Francek trocha postraszyli tych „Orgeszow” i wziynli im ta kapusta, a oddali
                          jom kucharzowi, coby wszyskim cosik z niyj uwarzou. Od tego czasu jak Antek abo
                          Francek chcieli isc sie wypulac abo cosik, to zaro sie ich pytali eli idom
                          kapusta rachowac.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:34
                          Francek godo do Antka: W niydziela wybiyroom sie ze tesciowoom na gieude
                          staroci. - A wiela chcesz za nia dostac´?
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:35
                          Francek psziszou rous do weterynorza ze swojim dyklym i pado: - Panie
                          weterynorz obetnijie mu ogoon! - Jamnik pszeca musi miec´ ogoon . - A jo chca
                          cobyscie mu go utli i szlus! - Ale pszeca kto to widziou jamnika bes ogoona . -
                          Ucinejcie i kooniec! - ryczy Francek. - Nic niy rozumia - godo weterynorz. -
                          Niy rozumicie?! - pyto Francek - to jo woom to wyklaruja. Jutro pszijyzdzo doo
                          nos swiykra i beztoosz w dooma niy mo byc´ nojmyn´szyj oznaki radosci ...
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:35
                          Antek i Francek byli szwagrami . Rous poszli se na piwo i jak jusz couke
                          pinioondze pszesuepali to sie im spoomniauo iz swiykra mo gyburstag i obiecali
                          jyj kupic´ zuote kolczyki . Policzyli te ostatnie grosiki kele im sie ostauy i
                          na kooniec Francek godo: Wiysz co Antek , te kolczyki to jyj mozno na drugi rok
                          kupiymy a w tym roku doomy jyj ino uszy pszedziurawic´!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:35
                          - Antek, powiydz mi ino po jakimu Adam z Ewoom tak dobrze w raju zyli? - Noo to
                          pszeca je proste! Niy mieli tesciowyj!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:36
                          Antek miou tako baba, co nigdy sie z nim niy wadziyua. Umiaua wszysko
                          po dobroci zrobic´. Rous tysz Antek psziszou ze szychty, a byu pieroonsko zuy.
                          Baba mu zaroski obiod dowo i pszinosi najpszood zupa. Antek woonio, paczy, zur
                          z
                          kartoflooma, bes suowa wyciep talysz ze zupoom pszez okno. Baba nic. Bes suowa
                          pszyrychtowaua druge danie: rolada, s´wiatuo kapusta i kluski. Antkowi sie na
                          tyn widok
                          oczy s´miejoom, biere jusz widelec do rynki, w tym baba biere talysz i wyciepua
                          go
                          za okno. - Ale babeczko, co ty robisz, tako fajno rolada. - Jakes´ wyciepnoou
                          talysz toch mys´laua, ze dzisio chcesz obiadowac´ w ogroodku.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:36
                          Symbolik von der 3. Kompanie

                          In Gleiwitz wurde nach dem ersten Weltkrieg ein Krieger-Denkmal enthüllt, das
                          damals zum Stadtgespräch wurde; denn es stellte einen nackten Soldaten mit einem
                          Stahlhelm bekleidet dar.
                          Antek steht fassungslos vor diesem »Mahnmal« und fragt Franzek: Du, Franzek, was
                          soll nacktes Soldat auf Denkmal? Franzek: Tummer Kerl, das is Symbolik!
                          Antek: Ach, Symbolik, von die 3. Kompanie, ja, das war schon immer so ein Schwein!


                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:38
                          Antek und Franzek beim Militär

                          „Die Fahne" Antek und Franzek sind
                          im Deutsch-Französischen Krieg. Der Hauptmann
                          schickt Soldat Antek auf die feindliche Seite, um
                          die Fahne zu stürmen. Nach einer Weile kommt
                          Antek freudestrahlend zurück.
                          Fragt Franzek: „Hast Du Fahne erobert?"
                          Darauf Antek: „Nu, siehstu, habe ich doch Bratfane."
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:39
                          „Franzek bei der Musterung" Bei der
                          Musterung entsetzt sich der Stabsarzt über die
                          schmutzigen Füße von Franzek. Er läßt eine große
                          Schüssel mit Lysol kommen und fordert Franzek
                          auf, sich da hineinzustellen.
                          Stabsarzt: „Wissen Sie, was das zu bedeuten
                          hat?"
                          Franzek: „Jawoll, muß ich zur Marine."
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:39
                          „Schwimmkünste Antek will zur Marine.
                          Bei der Musterung fragt ihn der Stabsarzt: „Können
                          Sie schwimmen?"
                          Antek: „Zu was? Hamse dort keine Schiffe
                          mehr?"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:40
                          „Antek und der Wochenendurlaub"
                          Antek erhält als Soldat seinen ersten Wochenendurlaub.
                          Er meldet sich mit einem Tag Verspätung
                          zurück. Der Spieß tobt und will eine Erklärung.
                          Antek: „No, wie ich da so kam bei zu Hause, da lag
                          Frau im Waschtrog. Hat gebadet, wie immer am
                          Sonnabend."
                          Spieß: „Na und?"
                          Antek: „No ja, weil ich sie nicht hab gesehen sechs Wochen, na ja, da
                          mußte Uniform hängen zwei Tage bis sie trocken war.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:40
                          „Ein zweifelhafter Sieg"/„Der Gefangene" Antek ist
                          Soldat und macht den Frankreichfeldzug mit. Bei der Erkundung brüllt
                          er auf einmal aus dem Dunkeln. „Herr Leutnant, Herr Leutnant hierher,
                          habe ich einen Gefangenen gemacht!"
                          Der Leutnant: „Nun so bring ihn her!"
                          Antek: „Kann ich doch nicht! Hält mich doch fest!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:41
                          „Die K a r t e n " Die Frau Major instruiert den neuen Burschen
                          Franzek folgendermaßen: Also hier haben sie die Besuchsliste, mein
                          Mann und ich bleiben in der Droschke und sie geben überall eine Karte
                          ab. Die Karten liegen auf dem Schreibtisch meines Mannes.
                          Alles geht ganz glatt, nachdem die Herrschaften bereits zweieinhalb
                          Stunden herumgefahren sind, tritt Franzek an den Wagenschlag und
                          sagt: Gnädige, hab sich noch vier auf der Liste und hab sich nur noch
                          zwei Karten, die Herz-Aß und den Schell-Dupek.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:41
                          „Symbolik" Antek und Franzek gehen über den Marktplatz.
                          Dort steht eine steinerne nackte Brunnenfigur.
                          Antek: „Was bedeutet nackter Mann dort?"
                          Franzek: „Verstehst Du nicht. Ist sich doch Symbolik!"
                          Antek: „Ach, Symbokik von vierte Kompanie — war sich immer schon
                          so ein Schwein."
                          6
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:41
                          „ D e r T i s a n " Man erzählt sich eine ähnliche Sache aus den Partisanenkämpfen
                          an der Ostfront.
                          Hier ruft Antek: „Herr Leutnant, habe ich Tisan gefangen!"
                          Leutnant: „Aber Antek, heißt doch „Partisan"!"
                          Antek: „Nein, Herr Leutnant, sind nicht paar, ist nur einer!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:42
                          „Die b l i n d e M u n i t i o n " Antek ist beim Militär und sie üben gerade
                          Schießen mit blinder Munition. Der Unteroffizier sieht wie Antek
                          beim Schießen die Augen zu hat.
                          Warum machen sie denn die Augen zu? schreit ihn der Unteroffizier
                          an. Worauf Antek: „Herr Unteroffizier, is sich doch Übung mit blinder
                          Munition!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:42
                          „Der Süden" Antek marschiert beim Militär in südliche Richtung,
                          worauf ihn der Offizier fragt: „An was erkennen Sie, daß Sie nach Süden
                          marschieren?" Prompt antwortete Antek: „Herr Offizier, mir wirds
                          immer heißer!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:42
                          „Antek und der G e n e r a l " Der Unteroffizier belehrt Antek,
                          daß man den General an den breiten Busen, an den Hosen erkennt.
                          Darauf Antek: „Ja , und wie erkenne ich, wenn General keine Hosen
                          anhat?"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:43
                          „Antek und das M i l i t ä r " Franzek trifft eines Tages die Frau
                          vom Antek, welcher zur Zeit beim Militär ist. Diese beklagt sich bitter
                          bei Franzek, wie teuer das Militär für sie ist.
                          Ja, wieso denn? fragt Franzek.
                          Nu, sagt sie, zuerst war Antek bei der Infanterie, und ich mußte ihm
                          Stiefel kaufen. Dann kam er zur Kavalerie, da mußte ich ihm Pferd kaufen.
                          Kann mir nicht ausdenken, wenn Antek zur Marine kommt.
                          Ja, wieso denn, fragt Franzek?
                          Nu, da muß ich Schiff kaufen, sagt die Frau vom Antek.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:43
                          „Antek und der Kühlschrank" Der Feldwebel meldet dem
                          Hauptmann, daß der Soldat Antek krank sei, er habe Arme und Füße
                          erfroren.
                          Darauf der Hauptmann: „Ist doch nicht möglich, jetzt im Sommer.
                          Doch, Herr Hauptmann, antwortet der Feldwebel, denn der Soldat Antek
                          war bei seiner Liebsten und als die Herrschaften nach Hause kamen,
                          versteckte sie ihn in den Kühlschrank.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:44
                          „Der unbekannte Soldat" Antek und Franzek sind auf einer
                          Ferienreise, in irgend einer Stadt stehen sie vor dem Denkmal des Unbekannten
                          Soldaten. Plötzlich fängt Antek zu weinen an.
                          „Antek, warum weinste?" — „Weil ich endlich meinen Vatersehe." „Wieso
                          denn das?" — „Immer, wenn ich meine Mutter fragte, wer mein Vater
                          is, sagte sie, ein unbekannter Soldat."
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:44
                          „Antek als K o c h " In der Bataillons-Küche wird ein neuer Koch
                          gesucht, es meldet sich der Schütze Antek. Nach einigen Tagen wird
                          Antek aus der Küche herausgeworfen. Da fragt ihn Franzek: „Warum
                          bist Du weg von Küche?"
                          Worauf Antek: „Nu, war ich doch Eisenkocher in der Laurahütte!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:45
                          „Antek und der K a f f e e " Antek war Ordonnanz beim Hauptmann
                          und brachte jeden Morgen Kaffee ans Bett und verschüttete diesen,
                          worüber der Hauptmann sehr ärgerlich war. Als am nächsten Tage
                          die Tasse nicht verschüttet war, lobte der Hauptmann den Antek
                          und fragt, wie er das fertiggebracht hat.
                          Nu, melde gehorsamst, Herr Hauptmann, habe ich bei der Küche von
                          der Tasse einen großen Schluck weggetrunken und kurz vor ihrer Tür
                          diesen wieder in die Tasse zurückgegeben!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:45
                          „Antek beim Rapport" Antek ist zu Rapport beim General
                          wegen einem Betrunkenen.
                          Melde ich gehorsamst, Herr General, habe ich Besoffenem Stiefel ausgezogen,
                          auf Bett gelegt, Kübel vor Bett gestellt und auf Kopf Umschlag
                          gemacht. Darauf der General: „Famous, Famous, wo haben sie
                          denn das gelernt?" Darauf Antek: „Nu, bin ich doch schon drei Jahre
                          Ordonnanz beim Hauptmann!"
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:45
                          „Antek und d e r O f f i z i e r " Der Offizier fragt den Soldaten
                          Antek: „Sag mal, was ist der Soldat dem Offizier schuldig?"
                          Darauf Antek: „Melde gehorsamst, Herr Offizier, gar nichts!", denn ein
                          Offizier borgt dem Soldaten Antek gar nichts!
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:46
                          „Antek als Ordonnanz" Antek ist Ordonnanz beim Oberst,
                          dieser befahl ihm niemanden in sein Zimmer herein zu lassen. „Jawohl,
                          Herr Oberst", sagt Antek.
                          Nach einiger Zeit kommt eine Dame und wünscht den Oberst zu sprechen.
                          Hab Befehl, niemand zum Oberst herein zu lassen, sagt Antek.
                          Ich bin aber die Frau des Oberst.
                          Hat sich, sagt Antek, waren schon viele da und wollten Frauen vom
                          Oberst sein.
                         • hanys_hans Re: ANTEK I FRANCEK 08.09.06, 10:46
                          „Das Christkind und das Korpskommando" Da hat
                          doch an der Ostfront zu Weihnachten ein armer Soldat einen Feldpostbrief
                          an das Christkind geschrieben. „Ich bitte Dich, liebes Christkind,
                          schicke mir 50 DM, ich bin ein armer Teufel, und niemand denkt an
                          mich!"
                          Ein hoher Offizier vom Korpskommando hat den Brief in seine Hände
                          bekommen und in Kameradenkreisen eine kleine Sammlung veranstaltet.
                          Da sind 30 DM zusammengekommen. Das Geld haben sie dem
                          armen Soldaten geschickt:
                          „Vom lieben Christkind durch das Korpskommando!"
                          Nach einigen Tagen kommt wieder ein Brief:
                          „Liebes Christkind, ich danke Dir sehr, und wenn Du mir wieder einmal
                          etwas schickst, dann bitte nicht durch das Korpskommando! Die Brüder
                          haben mich um 20 DM beschumme