Dodaj do ulubionych

Apel do rządu: lepiej chrońmy Mazury

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.08.09, 21:48
Nie Mazurski Park Narodowy, ale tak samo jak urząd wojewódzki nazywa się
Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, a uniwersytet Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim - analogicznie Park narodowy powinien nazywać się
WARMIŃSKO-MAZURSKIM Parkiem Narodowym.
Co do reszty artykułu, w 100% zgoda.
Obserwuj wątek
  • Gość: swiatowy Redo* IP: 91.104.78.* 04.08.09, 23:08
   W tym przypadku nie bo o ile Warmia i Mazury to region geograficzny
   a przedewszyskim historyczny to Park lezy w czesci Mazur a nie na
   Warmi i nie ma to nic wspolnego z Muzeum Warmi i Mazur czy np.FWM :)
   • Gość: farelka Re: Redo* IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.08.09, 23:43
    Gość portalu: swiatowy napisał(a):

    > W tym przypadku nie bo o ile Warmia i Mazury to region geograficzny
    > a przedewszyskim historyczny to Park lezy w czesci Mazur a nie na
    > Warmi i nie ma to nic wspolnego z Muzeum Warmi i Mazur czy np.FWM :)

    To dlaczego Olsztyn jest stolicą Warmii i Mazur, skoro nie leży na Mazurach?
    A w ogóle, to jak jedno miasto może być stolicą dwóch regionów jednocześnie?
  • Gość: krasny Apel do rządu: lepiej chrońmy Mazury IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 05.08.09, 06:48
   A Ja jestem przeciwny. Mieszkam tu od urodzenia i znam realia. Przemysł
   drzewny i turystyka to podstawa na tych terenach. Stworzenie parku mocno
   ograniczy i tak już nieciekawe warunki gospodarcze. Przecież na terenie PN nie
   można nawet prowadzić zwykłego rolnictwa,ani rozbudowywać bazy turystycznej,
   więc co się dziwić samorządom i ludziom, że protestują. Bieda aż piszczy, a to
   tylko więcej nowych ograniczeń.
   • Gość: Konik polny Re: Apel do rządu: lepiej chrońmy Mazury IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.08.09, 19:22
    Chcę zauważyć ,że park narodowy jest zaprojektowany tylko na
    gruntach skarbu państwa ,czyli obejmuje lasy i wodę . Wioski i
    miasteczka pozostają poza parkiem i właśnie one będą miały
    największe możliwości rozwoju dzięki temu ,że w pobliżu będzie
    park .Goście zaczną ( jak do Białowieży ) przyjeżdzać przez cały
    rok ,gdzieś muszą przenocować ,zjeść itd. To właśnie daje nam szansę
    na pracę nie tylko sezonową ,ale stałą .
  • Gość: krasny A ja jestem przeciwny PN IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 05.08.09, 06:53
   A Ja jestem przeciwny. Mieszkam tu od urodzenia i znam realia. Przemysł
   drzewny i turystyka to podstawa na tych terenach. Stworzenie parku mocno
   ograniczy i tak już nieciekawe warunki gospodarcze. Przecież na terenie PN nie
   można nawet prowadzić zwykłego rolnictwa,ani rozbudowywać bazy turystycznej,
   więc co się dziwić samorządom i ludziom, że protestują. Bieda aż piszczy, a to
   tylko więcej nowych ograniczeń. Wszyscy ewentualni krytykujący niech sobie
   przyjadą pożyć tutaj załóżmy, przez okrągły rok za typową stawkę godzinową 6-7zł.
    • Gość: mazurka Nie dla P. Worobca i MPN IP: 46.186.51.* 18.02.11, 21:48
     Jest kompetentny czy przebiegły!! sami piszecie że od tylu lat przyroda nie ucierpiała dalej zachowuje swoje naturalne zasięgi!!! Mam dość ja muszę być przeciwna skoro tak cudownie jest w PN to dlaczego trzeba za wstęp płacić??? żeby na spacer pójść??? w Tatrzańskim Parku może jest mniej turystów??? zacznijcie myśleć!! przyroda eksploatowana jest w podobny sposób (oprócz pozyskania ) wiec zmieniamy tylko statut prawny do ochrony tych terenów będzie o 70% mniej pracowników PN niż jak do tej pory samofinansujących się Lasów Państwowych gdzie kompetentni ludzie czuwają nad niepowołanym wstępem do lasów!!!! OPAMIĘTAJMY SIĘ
  • lubicz Apel do rządu: lepiej chrońmy Mazury 05.08.09, 08:09
   Dyskusja czy lepiej chronić unikalne w skali świata walory
   przyrodnicze, czy bogacić się na wyrębie lasu i betonowaniu brzegów
   jezior (jak długo?) jest chyba nie do przyjecia. Trzeba natomiast
   dyskutując o utworzeniu Parku Narodowego mieć na uwadze tak interesy
   ogółu ludzi wynikajace z zachowania tych walorów dla potomnych, jak
   też interesy społeczności lokalnych. Moim zdaniem można to pogodzić.
   Właśnie wróciłem z wczasów w Białowieży. Tam Park Narodowy przyciąga
   rzesze turystów i daje godziwe zarobki miejscowym, szczególnie jeśli
   potrafią "wpisać się" w atmosferę otaczającej ich przyrody
   architekturą swoich siedlisk, znajomością regionu oraz
   pielegnowaniem tradycyjnych elementów miejscowej kultury. Co do
   nazwy to Warmia i Mazury bedące jedną wspólną jednostką
   administracyjną nie są jednolite ani przyrodniczo, ani kulturowo,
   ani historycznie. Tak więc Park powinien nosić nazwę zgodną z jego
   miejscem położenia. Jesli leżeć ma wyłącznie na terenie Mazur -
   Mazurskiego, jeśli na terenie Warmi i Mazur - Warmińsko-Mazurskiego,
   jeśli wyłącznie na terenie Warmii - Warmińskiego. To chyba
   oczywiste? Inaczej nazwa będzie wprowadzała w błąd i będzie "ni
   priczom"
  • Gość: Kempol Apel do rządu: lepiej chrońmy Mazury IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.08.09, 14:59
   Chcąc chronić przyrodę nie zapominajmy o ludziach tu mieszkających. Gdzie mają pracować, czym jeździć i gdzie inwestować? Żyjemy w najbiedniejszym regionie Polski i jeszcze ogranicza się możliwości zarabiania pieniędzy.
   Jeśli poza obietnicami, że "jakoś to miejscowej ludności zrekompensujemy" pójdą konkretne propozycje (ulgi podatkowe, specjalne strefy ekonomiczne itp.), to jestem za parkiem. Jeśli politycy będą tylko obiecywać, to niech mnie w "park" pocałują. O przyrodę dbać mogę kiedy mi dziecko z głodu nie płacze.
  • Gość: gość demagogia i stereotypy wg Worobca IP: 94.254.238.* 05.08.09, 18:15
   Tylko niektóre "stereotypy" wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
   ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
   Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody
   zabrania się:
   1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń
   technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku
   narodowego albo rezerwatu przyrody;
   2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony
   albo w zadaniach ochronnych;
   ...
   5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin
   oraz grzybów;
   ...
   10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł
   światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez
   dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ
   uznający obszar za rezerwat przyrody;
   ...
   14) amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w
   planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
   15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej
   wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych
   przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
   organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
   16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną,
   z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów
   pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na
   których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;
   ...
   18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami
   położonymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku
   narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w
   rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat
   przyrody;
   ...
   23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora
   parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający
   obszar za rezerwat przyrody;
   ...
   27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym
   bez zgody dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez
   zgody organu uznającego obszar za rezerwat przyrody.
  • Gość: K. Worobiec Apel do rządu: lepiej chrońmy Mazury IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.08.09, 01:06
   1.
   OBSZAR PLANOWANEGO MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO (MPN) JEST MNIEJSZY
   NIŻ ISTNIEJĄCEGO OBECNIE MAZURSKIEGO PARKU KRAJOBRAOWEGO.
   Jaki jest więc sens pisać, że istnienie MPN zagrozi rozwojowi całego
   województwa?!
   2.
   Polecam mapkę zamieszczoną w krajowym wydaniu GW: planowany MPN
   obejmuje głównie wody i lasy.
   3.
   Cytowane przez "Gościa" zakazy nie są żadną nowością, bo w
   większości już realnie obowiązują!!! Są one zapisane między innymi w:
   USTAWIE O LASACH z dnia 28 września 1991 r.:
   Art. 29. 1.
   Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie
   dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami
   leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane
   drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to
   inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich
   potrzeb.
   1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi
   wyznaczonymi przez nadleśniczego.
   2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest
   dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
   Art. 30. 1.
   W lasach zabrania się:
   1) zanieczyszczania gleby i wód,
   2) zaśmiecania,
   3) rozkopywania gruntu,
   4) niszczenia grzybów oraz grzybni,
   5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
   6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i
   technicznych oraz znaków i tablic,
   7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach
   zabronionych,
   8) rozgarniania i zbierania ściółki,
   9) wypasu zwierząt gospodarskich,
   10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu
   lub nadleśniczego,
   11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich,
   a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
   12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących
   zwierząt,
   13) puszczania psów luzem,
   14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem
   przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

   USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
   (zmieniona ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o
   ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw[1]

   Art. 17.
   1. W parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:
   1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
   środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
   Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.5));
   2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich
   nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i
   złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
   czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej
   i łowieckiej;
   3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i
   nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony
   przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
   lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
   urządzeń wodnych;
   4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz
   skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
   minerałów i bursztynu;
   5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę
   terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem
   przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
   budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
   6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą
   ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej
   lub rybackiej;
   7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od
   linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
   obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
   8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od
   krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
   9) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych,
   starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
   10) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów
   rolnych;
   11) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
   12) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
   13) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
   14) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na
   otwartych zbiornikach wodnych.

   Poza tym już obecnie obowiązują zapisy dotyczące obszarów Natura
   2000, ustawy o planowaniu przestrzennym, etc. etc….
    • surfen Re: Apel do rządu: lepiej chrońmy Mazury 13.09.09, 17:52
     Swoje "nie nie nie" przypomnij sobie za 20 lat, jak nie będzie już do czego
     jechać. Twój wzrok sięga końca nosa i nigdzie dalej. Niestety.

     Gość portalu: antymenel napisał(a):
     > Teraz nie wolno niszczyć grzybów-i słusznie!Potem nie będzie
     > można ZBIERAĆ grzybów.Zamiast pisać głupoty niech sie pan przejedzie
     > nad Wigry i tam porozmawia z mieszkańcami i turystami.

     > DLA PARKU NIE,NIE,NIE.
  • Gość: azet NIE ! NIE ! NIE ! IP: *.aster.pl 10.08.09, 08:13
   Uważam, że trzeba bardziej pilnować rozwydrzonych turystów,
   żeglarzy, motorowodniaków, a NIE robić parku narodowego, z którego
   nas się wygoni kretyńskimi przepisami o ogniskach, grillach,
   wędkowaniu, zbieraniu grzybów i wchodzeniu do lasu. A może jeszcze
   wzorem Tatr - "zabiletować" wjazd nad te jeziora? NIE, NIE, NIE !!!
   • Gość: gość Re: NIE ! NIE ! NIE ! IP: *.adsl.inetia.pl 10.08.09, 09:11
    pilnować rozwydrzonych turystów.......jakie to prostei stereotypowe.......a prawda jest taka , że całość zanieczyszczeń związanych ruchem turystycznym to ok.5 % całości zanieczyszczeń dotykających teren wielich jezior. co ciekawe jakość wody stale polepsza się . głównym czynnikiem zanieczyszczającym mazury jest rolnictwo, a szczególnie stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. więc trzeba by ograniczyć to na terenie ok 1mln hektarów :D :D :D kto to zrobi? NIKT!!!! po drugie ten park ma być malutki i co ciekawe w miejscu gdzie teraz jest rezerwat.a my stali bywalcy tych miejsc już widzimy , że takiemu łukajno rezerwat nie służy - park narodowy to jeziorko po prostu zabije i będziemy mieć piękne bagnisko. no ale co to za turystyczne województwo bez parku narodowego?
  • nowak11 Chrońmy póki jeszcze jest co! 10.08.09, 09:05
   Tu się nie ma co zastanawiać i wielce dyskutować nad nazwą parku, tylko trzeba
   go utworzyć. Samorządy lokalne w całej Polsce nie radzą sobie z ochroną
   środowiska, więc powinny się tym zająć instytucje państwowe i unijne. A ci
   wszyscy biedni mieszkańcy leśnych okolic niech najpierw przestaną kłusować,
   wyrzucać śmieci do lasu i kraść drewno. Przydałoby się też zrobić trochę
   porządku w obejściach. Generalizuję i upraszczam, ale naprawdę wnerwia mnie
   postępująca dewastacja środowiska naturalnego w naszej, pięknej jeszcze Polsce.
    • Gość: justyna "małe" niezgodności IP: *.nat.umts.dynamic.eranet.pl 22.09.09, 10:10
     Jest kilka faktów które się nieco niezgadzają:
     1. Projektowany park narodowy ma byc na terenie MPK, nawet mniejszy od niego,
     obejmować ma jedynie tereny należące do skarbu państwa. Dlaczego to twierdzenie
     nie zgadza sięz mapą projektowanego parku narodowego, dostępną na
     stronie MPK? Mój dom NIE STOI na terenie MPK a według tej mapy może stać na
     terenie przyszłego parku narodowego
     2. ważne słowo - otulina parku, wg prawa obejmująca prawie tyle samo terenu, co
     sam ark narodowy, z bardzo dużymi ograniczeniami. Jesli I wariant parku
     narodowego dojdzie do skutku, to całe tereny okoliczne mojej wioski znajdą się w
     otulinie - jakie są tego konsekwencje?
     3. Białowieża przez ustaleniem parku narodowego była wioską, do której mało kto
     przyjeżdżał. Niech ktoś sensownie pomyśli, czy argument, ciągle powtarzany,
     zbudowania 4 hoteli ma jakiś sens na mazurach?! Przecież my tu mamy naprawdę
     dobrze rozbudowaną sieć turystyczną, z pensjonatami i agroturystyką dostępną dla
     każdego, jak i z hotelami wyższej klasy, "nieco" droższymi, kto ma na tym
     zarabiać to zarabia, nie wydaje mi sie, aby utworzenie parku narodowego mogło to
     wydatnie poprawić.
     4. znam ustawę o lasach, znam prawo parków krajobrazowych i narodowych. Niech
     ktoś mi powie, na jakiej zasadzie panowie twierdzą że nic sie nie zmieni - w
     parku narodowym nie wolno zbierać jagód, grzybów i td, łowic ryby tylko w
     dozwolonych miejscach za opłatą. Ciekawe z czego utrzyma się kilka rodzin w
     mojej okolicy po wprowadzeniu PN - zatrudnią tych kilkadziesiąt osób na bramkach
     parku??? absurd, wszyscy wiemy jak rozdawane są takie posady.
     5. Wspomniany przeze mnie wariant parku obejmuje wraz z otuliną (bo taka musi
     być wokół parku i koniec - tak stanowią przepisy i omijanie tego tematu w
     gazetach nic nie da) to teren kilku nadleśnictw, kilku leśnictw. Można twierdzić
     że ci leśnicy dostaną potem pracę w parku narodowym, ale.... znów wracamy do
     polskiej rzeczywistości. Jeśli teren parku objąłby 4 lesnictwa, do zwolnienia
     jest wtedy 8 osób (leśniczy i podleśniczy), 8 rodzin, z których 50% jest na
     utrzymaniu tylko męża (warunki Mazur, tu troszkę trudniej znaleźć pracę niż w
     Warszawie, zwłaszcza, że do najbliższej pracy jest min. 20 km z ciężkim dojazdem
     zimą - bo autobusy tutaj to abstrakcja). W samym tatrzańskim PN czy pienińskim
     potrzeba tylko 3-5 strażników parku, a w POlsce taką pracę dostaje się tylko po
     znajomości. Czyli w najlepszym przypadku kilka rodzin traci dochody. A co z
     miejscowymi firmami - tartakami i td - z czego oni mają wtedy żyć? Jechać do
     Warszawy i pracowac na czarno?
     6. zakazy kąpieli, żeglugi i wędkowania na mazurskich jeziorach. Jeśli nic ma
     się nie zmienić, to ciekawe jak maja zamiar wprowadzić park narodowy? może ktoś
     mi wytłumaczy w jaki sposób pogodzić przepisy dotyczące parków narodowych z "nie
     zmianą niczego"? Niech ktoś zainteresuję sie Wigrami.
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka