Dodaj do ulubionych

przejazdy tirów przez Zgon

15.10.14, 20:46
PRAWO CO DNIA
Rzeczpospolita 27-28 XI. 1999 ( 277)
REWIZJA NADZWYCZAJNA

Czy zakaz jest dozwolony

Nocne przejazdy tirów przez Sochaczew

Rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że Rada Miejska w Socha­czewie
miała prawo zakazać prze­jazdów tirów nocami przez miasto. Zaskarżył
rewizją nadzwyczajną wyrok Naczelnego Sądu Admini­stracyjnego, który
ocenił taki za­kaz jako sprzeczny z prawem. Po­przedziły go głośne
protesty miesz­kańców przeciwko masowemu ru­chowi ciężkich pojazdów
przez centrum miasta.

Sochaczewianie żądają budowy ob­wodnicy która wyprowadziłaby samo­
chody poza miasto, a dopóki jej nie bę­dzie - przynajmniej doraźnego
ogra­niczenia ruchu, zwłaszcza tirów jadą­cych tędy tranzytem. W
czerwcu minionego roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
ograniczenia w So­chaczewie ruchu pojazdów samocho­dowych o
dopuszczalnej masie całko­witej powyżej 10 t w godzinach od 22.00 do
6.00. Miesiąc później uchwałę unieważnił wojewoda skierniewicki,
zarzucając, że Radą przekroczyła swoje kompetencje. Należą bowiem
do niej jedynie sprawy z zakresu organizacji ruchu na drogach
gminnych, podczas gdy drogi, ,tranzytowe przebiegające, przez
Sochaczew, są drogami krajowymi i zarządzanie ruchem na nich należy
do wojewody.

Burmistrz Sochaczewa zaskarżył to rozstrzygnięcie do NSA. Jednakże w
kwietniu tego roku NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi oddalił skargę,
gdyż uznał, że wojewoda trafnie ocenił, uchwałę jako sprzeczną z
prawem i prawidłowo stwierdził jej nieważność.

Natomiast rzecznik praw obywatelskich dostrzegł w wyroku NSA „rażące
naruszenie prawa, skutkujące negatyw­nie w sferze praw i wolności
obywatelskich, gwarantowanych w konstytucji" Zgodnie z nią organa
samorządu ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na
obszarze ich działania. Również ustawa o ochronie i kształtowaniu
środowiska przewiduje możliwość wprowadzenia na podstawie przepisów
gminnych ograniczeń dla środ­ków transportu i komunikacji, jeżeli
stwarzają one uciążliwości dla środowiska powodując hałas i
wibrację. Zdaniem prof. Adama Zielińskiego uchwała RM w Sochaczewie
stanowi właśnie akt prawa miejscowego, a podstawę do jej podjęcia
dała konstytucja oraz ustawa o ochronie środowiska. D.FR.Obwodnica w Sochaczewie została zrealizowana
Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka