Dodaj do ulubionych

Problem dioksyn ze spalania śmieci

10.07.13, 13:12
pae.org.pl/konferencja/files/05_wielgosinski_prezentacja.pdf
Emisja zanieczyszczeń z procesu spalania
Proces spalania tak niejednorodnego materiału, jakim są odpady, niezależnie od tego czy są to odpady komunalne, przemysłowe, medyczne czy osady ściekowe, jest źródłem emisji do atmosfery bardzo wielu substancji chemicznych, wśród których są niejednokrotnie substancje toksyczne, rakotwórcze itp. Główna cześć odpadów stanowi zazwyczaj materia organiczna, stąd też oczywista jest emisja dwutlenku węgla i pary wodnej oraz tlenku węgla, w przypadku niecałkowitego spalania. Obecność w odpadach substancji zawierających w cząsteczce inne, oprócz węgla i wodoru, pierwiastki, jak np. siarka, azot, chlor czy fluor skutkować będzie emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu, chlorowodoru czy fluorowodoru. Z kolei obecność w materiale spalanym substancji niepalnych (tzw. popiołu) skutkować będzie emisją pyłu. Mechanizm powstawania dwutlenku siarki czy tlenków azotu jest bardzo bobrze poznany i wielokrotnie opisany w publikacjach dotyczących np. energetycznego spalania paliw kopalnych. Trzeba jednak mieć świadomość, że rzeczywisty proces spalania daleki jest od idealnego - tj. spalania całkowitego i zupełnego. Proces spalania (rozkładu termicznego i utleniania) bardzo wielu związków organicznych (zwartych w odpadach) nie przebiega w sposób idealny z wytworzeniem jedynie dwutlenku węgla, tlenku węgla i wody. Powstaje w tym procesie zazwyczaj znaczna ilość produktów pośrednich rozkładu i utleniania, które nie ulegają następnie dalszemu rozkładowi. Wydawałoby się, że w drastycznych warunkach spalania, w
temperaturze około 1 000 oC wszelkie substancje organiczne muszą ulec spaleniu.
Niestety nie jest to prawda. Wiele związków chemicznych, często palnych, nie ulega
pełnej destrukcji podczas spalania odpadów. Efektem tego jest obecność w
spalinach ze spalarni odpadów między innymi takich zanieczyszczeń jak (Eduljee
1994): węglowodory C1 i C2, akrylonitryl, acetonitryl, benzen, toluen, etylobenzen,
1,2-dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, heksachlorobenzen,
fenol, 2,4-dinitrofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4,5-trichlorofenol, pentachlorofenol,
chlorometan, chloroform, chlorek metylenu, 1,1-dichloroetan, 1,2-dichloroetan, 1,1,1-
trichloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, czterochlorek węgla, 1,1-
dichloroetylen, trichloroetylen, tetrachloroetylen, formaldehyd, aldehyd octowy,
aceton, metyloeteyloketon, chlorek winylu, ftalan dietylu, kwas mrówkowy, kwas
octowy i wiele, wiele innych.

Źródła emisji dioksyn :
Źródłem powstawania polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów są wszelkie procesy wysokotemperaturowe (powyżej 200 oC), w których obecne są cząsteczki chloru i materia organiczna (Gullett 1997). W świetle dzisiejszej wiedzy źródła powstawania dioksyn można podzielić na pięć podstawowych rodzajów (Seeker 2001):
- Chemiczne reakcje powodujące zanieczyszczenie produktów organicznych: np. pestycydów i technicznych produktów takich jak chlorofenole, herbicydy będące pochodnymi kwasów chlorofenoksy-octowych oraz polichlorowanych bifenyli (PCBs).
- Reakcje termiczne. Do najważniejszych należą: spalanie różnego rodzaju odpadów (komunalnych, medycznych, przemysłowych, osadów ściekowych), produkcja stali i żelaza, przetwórstwo złomu metalowego, produkcja miedzi, cynku, ołowiu i aluminium, odlewnictwo metali, ruch samochodowy (spalanie benzyn i ścieranie opon), spalanie węgla i drewna.
- Reakcje fotochemiczne. Procesy te przebiegają w przyrodzie głównie w glebie, gdzie prekursorami mogą być np. pozostałości chlorowanych środków ochrony roślin.
- Reakcje enzymatyczne. Proces tworzenia się PCDD/F z chlorofenoli pod wpływem peroksydaz może zachodzić w warunkach naturalnych, np. w szlamach kanalizacyjnych.Procesy naturalne. Proces tworzenia PCDD/PCDF występuje również podczas wybuchów wulkanów i pożarów lasów. Szacuje się, że to źródło emisji dioksyn do środowiska istniało od niepamiętnych czasów a jego udział w całkowitej masie emisji PCDD/PCDF jest znaczący, choć bardzo trudny do ilościowego określenia. Istnieją przypuszczenia, że tzw. naturalne źródła emisji dioksyn dostarczają ich porównywalne ilości w stosunku do źródeł antropogenicznych.Brakuje aparatury pomiarowej - tylko laboratoryjna i to droga

Głównym argumentem przeciwników spalarni są silnie toksyczne związki chemiczne głównie dioksyny powstające w procesie spalania, które jeśli przedostaną się do środowiska naturalnego będą dla niego poważnym zagrożeniem. Dioksyny powstają głównie w czasie spalania przede wszystkim tworzyw sztucznych, olejów i papieru chlorowanego. Wywołują działania rakotwórcze, mutagenne, niszczą kod genetyczny, a także mogą być przyczyną uszkodzenia płodu. Podkreślana też jest emisja pyłów do atmosfery.
Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka