Dodaj do ulubionych

Kościół na ziemi

08.06.10, 07:19
No to pięknie nasz kraj wydoili,chapnęli najlepsze kąski.
Obserwuj wątek
  • vontomke komisja działa niezgodnie z konstytucją 08.06.10, 07:24

   Art. 77 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

   Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności
   lub praw.


   Kilka przykładów działań Komisji Majątkowej

   1. Kwiecień 2004 – franciszkanie przejęli w Lwówku Śląskim budynek, w którym
   mieścił się Zespół Szkół Zawodowych. 900 uczniów i 40 nauczycieli wyrzucono.
   Mnisi argumentowali, że mieścił się tam klasztor franciszkański. Tylko że został
   skonfiskowany przez władze Prus w roku 1810, a ustawa przewiduje zwrot
   nieruchomości odebranych z naruszeniem prawa przez władze PRL, czyli w latach
   1945–1989.
   2. Od początku lat 90. zakon oblatów zabiega o zwrot wszystkich nieruchomości na
   Świętym Krzyżu. Odebrał je im car po powstaniu styczniowym w 1864 r.
   3. Komisja Majątkowa przyznała w Krakowie zakonowi cystersów 7 działek o łącznej
   wartości 24 mln zł. To nie zadowoliło braciszków i żądają 90 mln
   zadośćuczynienia. Problem polega na tym, że w tej sprawie zakonnicy zawarli
   ostateczną ugodę z miastem w latach 90. Teraz zmienili zdanie.
   Kościół dzięki ofiarnej działalności Komisji Majątkowej ma co najmniej 162 tys.
   ha ziemi. Więcej niż przed wojną.
    • big.ot Wszystko co zostało zagrabione 08.06.10, 07:43
     ...powinno zostać oddane

     Tyczy się to wszystkich i wszystkiego. I to nawet nie Kościół
     powinien się domagać zwrotu majątku tylko sami wierni, bo to są tak
     naprawdę ich pieniądze (ich dziadków,pradziadków, prapra.....).

     Problem tkwi tylko w tym OD KOGO powinni się domagać tych pieniędzy.
     Oczywiście od systemu władzy który sobie ich majątek zawłaszczył.
     Obecna RP walczyła z tym systemem więc niby czemu ma oddawać
     pieniądze? Proponuję udać się do bezpośrednich spadkobierców PZPR -
     do SLD i powiesić paru lewaków na latarniach.


     Pozdrawiam
     Niewierzący
     • vontomke Re: Wszystko co zostało zagrabione 08.06.10, 07:52
      Komisja Majątkowa zajmująca się rozliczeniami państwo – Kościół to twór będący
      nieślubnym dzieckiem konającej komuny i młodziutkiej „Solidarności”. Poród
      nastąpił 17 maja 1989 r. Ale nie da się popatrzeć na poczynania Komisji
      Majątkowej bez małej wycieczki w przeszłość.

      Zaraz po zakończeniu II wojny światowej ustalono nowe granice w Europie. Polska
      utraciła ziemie na wschodzie, a zyskała na północy i zachodzie zwane Ziemiami
      Odzyskanymi. Uregulować należało kwestię własności nieruchomości na tych
      terenach. Przeszły one na własność państwa polskiego. I nie miało znaczenia,
      czyje były do tej pory. Nie mogło być zatem mowy o tym, by Kościół polski żądał
      czegoś dla siebie w użytkowanie powołując się na fakt, że w tym miejscu
      funkcjonował na przykład niemiecki kościół katolicki. Owszem, polscy księża
      działali na tych terenach, obejmowali kościoły, organizowali parafie i
      prowadzili działalność duszpasterską w obiektach sakralnych, ale było to
      wyłącznie wynikiem dobrej woli państwa polskiego, a nie z mocy prawa. Zresztą
      katolicka hierarchia świetnie sobie radziła, metodą faktów dokonanych przejmując
      obiekty sakralne, które nigdy do tego wyznania nie należały. Mowa oczywiście o
      zborach protestanckich. Szacuje się, że w pierwszych latach po wojnie Kościół
      katolicki przejął prawem kaduka około 2000 obiektów należących do kościołów
      protestanckich. Jeszcze raz, żeby nie umknęło: na Ziemiach Odzyskanych Kościół
      nie miał żadnego prawa do żadnej nieruchomości.

      Trzeba pamiętać, że w roku 1950 na ziemiach, które przed wojną należały do II
      RP, komunistyczne państwo znacjonalizowało kościelne majątki tworząc w zamian
      Fundusz Kościelny (tzw. martwej ręki), z którego obiecano płacić coś w rodzaju
      ekwiwalentu za odebrane dobra. Wiele majątków kościelnych przejęto z naruszeniem
      obowiązującego wówczas prawa.

      Po odejściu w niebyt stalinizmu państwo systematycznie poprawiało stosunki z
      hierarchią kościelną, ba, zaczęło zabiegać o jej życzliwość. Używało do tego
      jedynego skutecz-nego i zrozumiałego dla kościelnej struktury argumentu, czyli kasy.

      W latach 1951–1973 na drodze ustawowej oraz uchwał Rady Ministrów Kościół kat.
      uzyskał własność obiektów sakralnych pozostających do tej pory w jego
      użytkowaniu. Oznacza
      to, że stał się właścicielem, nawet jeśli wszedł w posiadanie z naruszeniem norm
      prawa. Kościelne osoby prawne nabyły ponad 4500 kościołów i kaplic, ok. 1500
      budynków i ok. 900 ha ziemi. Wartość otrzymanych nieruchomości była ogromna,
      wielokrotnie przekraczająca wartość znacjonalizowanych w 1950 r. dóbr
      kościelnych. I ten stan trwał do roku 1989, kiedy to pojawił się akt prawny
      powołujący potworka prawnego, czyli Komisję Majątkową.

      Ustawa z 17 maja 1989 r. opracowana przez rząd Rakowskiego o stosunku państwa do
      Kościoła katolickiego wprowadziła po raz pierwszy reprywatyzację. Dóbr
      kościelnych oczywiście. Postanowiono przywrócić Kościołowi własność
      nieruchomości, które odebrano z naruszeniem prawa. Przy okazji stworzono coś, co
      przeczy podstawowym zasadom cywilizowanego prawa. Kościół zażądał wszystkiego.
      Tego, co mu odebrano z naruszeniem prawa, ale i tego, co wydawało mu się, że
      powinno być jego. I wygrywał.

      Wprowadzono w tej ustawie szczególny tryb postępowania. Nie administracyjny, z
      możliwością kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny czy przez sądy
      powszechne, lecz szczególny zwany postępowaniem regulacyjnym. Jest to
      postępowanie, w którym na zasadzie parytetowej spotykają się dwie strony, czyli
      państwo i Kościół. I teoretycznie te dwie strony na zasadzie postępowania
      polubownego lub arbitrażowego ustalają zasady zwrotu lub rekompensaty za
      odebrane z naruszeniem prawa nieruchomości. Praktycznie zaś Kościół żądał, a
      strona rządowa pokornie przyklepywała jego zachcianki. Nie patrzono oczywiście
      ani na interes społeczny, ani na interesy dotychczasowych wieloletnich
      użytkowników, którzy w dobrej wierze zasiedlali otrzymane od państwa
      nieruchomości. Ile było przy tym tragedii i zwykłego gangsterstwa, trudno
      zliczyć. Tygodnik „NIE” pisał o tym od samego początku, kiedy cała polska prasa
      robiła w majty na sam dźwięk słowa Kościół. Artykułów na ten temat było w naszym
      tygodniku setki.

      Mnóstwo żądań Kościoła dotyczyło zwrotu nieruchomości właśnie na Ziemiach
      Odzyskanych, często powołując się na fakty własności sprzed setek lat. I państwo
      uznawało te wzięte z czapki i niezgodne z prawem żądania.

      Następnym draństwem i prawnym absurdem zawartym w ustawie było postanowienie, że
      od ustaleń komisji regulacyjnej, czyli majątkowej, nie można się odwołać.

      Jest to naruszenie konstytucyjnego prawa do skutecznego środka odwoławczego.

      Niemożność odwoływania się może funkcjonować w chamskiej dyktaturze, a nie w
      państwie prawa, które podobno wtedy obiecywano budować. Nikt przez te wszystkie
      lata nie zmienił tego zapisu sprzecznego z konstytucją z 1997 r. Choć próby
      były, za rządów, przepraszam za wyrażenie, lewicy, ale zawsze koniunkturalne
      podejście i strach przed hierarchią katolicką brały górę i nigdy nic z tego nie
      wyszło. Obrażający poczucie sprawiedliwości i podstawowe normy prawne akt prawny
      funkcjonuje bez przeszkód.

      Postanowienia Komisji Majątkowej łamią również jedną z podstawowych norm prawa,
      że nikt nie może być sądzony dwa razy za to samo: ne bis in idem. Nikt ze składu
      komisji nie widzi niczego nagannego w tym, że komisja zmienia arbitralnie swoją
      decyzję sprzed kilku lat opatrzoną pieczęcią, że jest prawomocna i podlega
      wykonaniu. W żadnym normalnym kraju taka rzecz nie miałaby prawa się zdarzyć.

      Komisja Majątkowa działa tajnie. Wydaje decyzje bez powiadomienia stron, których
      to dotyczy. Nie sposób dowiedzieć się o tak podstawowe dane, jak choćby pełną
      nazwę tego ciała. Wiem coś o tym, bo w redakcji próbowaliśmy to ustalić. W
      MSWiA, mimo dobrych chęci, nie udzielono nam odpowiedzi, nie potrafiono nawet
      powiedzieć, jak się z komisją można skontaktować. Nie wspominam, że nie
      słyszałem o jakiejkolwiek kontroli działania komisji.

      Nie ma więc silnych na Komisję Majątkową? Jest pewna nadzieja. 21 września 2002
      r. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał skargę Związku Nauczycielstwa
      Polskiego przeciw Polsce w sprawie odebrania im nieruchomości należącej w roku
      1950 do zakonnic w Przemyślu. ZNP chciał odszkodowania za nakłady poniesione na
      utrzymanie i remonty tej nieruchomości. Niestety, zgodnie z prawem nie miał jak
      się odwołać. Sprawa skończyła się właśnie w Strasburgu. Trybunał wydał wyrok
      korzystny dla ZNP, ale najważniejsze w tym wyroku jest to, że Trybunał
      zakwestionował zasady, na postawie których działa Komisja Majątkowa. Chodzi o
      ostateczność orzeczeń i praktycznie brak możliwości odwołania się od jej decyzji
      do sądu. Według Trybunału naruszone zostały prawo dostępu do sądu i możliwość
      zastosowania skutecznych środków prawnych, co oznacza rażące złamanie
      Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Otwiera to drogę do Strasburga dla
      wszystkich, którzy zostali poszkodowani przez Komisję Majątkową. Można
      przewidzieć, jakie wyroki będą tam zapadać. Komisja Majątkowa jako
      niekonstytucyjna struktura powinna być zlikwidowana albo trzeba tak znowelizować
      ustawę, by odpowiadała normom prawa krajów cywilizowanych.

      www.nie.com.pl/art9734.htm
     • bella96 Re: Wszystko co zostało zagrabione 08.06.10, 07:52
      Ciekawe spostrzeżenie, aczkolwiek nie wiem, czy jakakolwiek instytucja
      niepubliczna da radę udźwignąć ciężar tych roszczeń. Obawiam się, że nawet gdyby
      zlicytować SLD wraz z partyjnymi działaczami na emeryturze, to by brakło.

      Swoją stroną, jeśli "wypłacającym" odszkodowanie jest Skarb Państwa, to znaczy,
      że to "idzie" z moich podatków. Patrząc w drugą stronę - skoro nasi dziadowie,
      pra i prapra jak to ktoś wcześniej napisał tworzyli tę potęgę, to trochę tak,
      jakbym jako wierny żądał odszkodowania sam od siebie. Właściwie to w takiej
      sytuacji taca kościelna powinna działać w drugą stronę ;-) ??

      P.
     • maura4 Re: Wszystko co zostało zagrabione 08.06.10, 08:20
      Tak powinnozostac oddane i na tych samych warunkach , niezależnie
      od tego czy to instytucja KK czy prywatny człowiek. Jakimś dziwnym
      trafem prywatni całymi latami ciagają się po sądach, a KK nie musi.
      No i faktycznie majątek kościoła jest wypracowany przez pokolenia
      Polaków, ale czy on jest ich ?. Mówi się, że majątek należy do
      parafii, ale nie do parafian a instytucji. A nad wszystkim łapę
      trzyma Watykan. Ja już nie raz prosiłam, aby ktoś wytłumaczył mi jak
      to jest z własnością majątku kościelnego i nie doczekałam się. Co
      np. stanie się z pieniędzmi po zlikwidowanej parafii ?. Czy zasilą
      one kasę np. gminy i posłużą tym ludziom, którzy przez pokolenia go
      gromadzili czy komuś zupełnie innemu ?. Sądząc z tego, jak
      sprzedawano w USA parafie na odszkodowania dla ofiar pedofili
      katolickich, komuś innemu.
     • vigilansx Re: Wszystko co zostało zagrabione 08.06.10, 08:55
      big.ot napisała:

      > ...powinno zostać oddane
      >
      > Tyczy się to wszystkich i wszystkiego. I to nawet nie Kościół
      > powinien się domagać zwrotu majątku tylko sami wierni, bo to są
      tak
      > naprawdę ich pieniądze (ich dziadków,pradziadków, prapra.....).
      >
      > Problem tkwi tylko w tym OD KOGO powinni się domagać tych
      pieniędzy.
      > Oczywiście od systemu władzy który sobie ich majątek zawłaszczył.
      > Obecna RP walczyła z tym systemem więc niby czemu ma oddawać
      > pieniądze? Proponuję udać się do bezpośrednich spadkobierców PZPR -

      > do SLD i powiesić paru lewaków na latarniach.
      >
      >
      > Pozdrawiam
      > Niewierzący
      ja bym powiesił klechów, wszystkich, co do jednego, za sam udział w
      tym wielkim oszustwie, jakim jest religia
     • znawca Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 07:58
      Kościół przyniósł Polsce cywilizację. Przez stulecia wykonał
      olbrzymią pracę, której efektem są również nieruchomości. O wiele
      więcej kościół dał naszemu krajowi. Edukacja, kultura, sztuka.
      Dzięki zakonom stworzono w średniowieczu szeeg dóbr
      infrastrukturalnych. Cała historia uczy, że bez kościoła nie byłoby
      Polski. A teraz GW robi aferę o to, że wreszcie w wolnym kraju,
      państwo oddaje to, co wcześniej w imię chorych idei ukradło.
      • sus.scrofa Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 08:36
       znawca z ciebie taki, jak z koziej du.py trąba, historia Polski to
       jeden ciąg kościelnych, szkodzących państwu intryg, spisków,
       prowokacji, wikłania nas w niepotrzebne wyprawy wojenne, to celowe
       utrzymywanie przez kościół społeczeństwa w ciemnocie, wyzysk i
       grabienie cudzych majątków - dzisiaj nic (poza formą i jeszcze
       doskonalszymi metodami) się nie zmieniło
       • l_zaraza_l Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 08:58
        sus.scrofa napisał:

        > znawca z ciebie taki, jak z koziej du.py trąba, historia Polski to
        > jeden ciąg kościelnych, szkodzących państwu intryg, spisków,
        > prowokacji, wikłania nas w niepotrzebne wyprawy wojenne, to celowe
        > utrzymywanie przez kościół społeczeństwa w ciemnocie, wyzysk i
        > grabienie cudzych majątków - dzisiaj nic (poza formą i jeszcze
        > doskonalszymi metodami) się nie zmieniło

        Oczywiście. Jeden z przykładów (pisałam o tym w innym wątku
        dotyczącym
        relikwii
        .

        "[...]Kuria rzymska i polski kler obawiali się, że Polacy nie poprzestaną na
        Konstytucji, lecz pójdą dalej - wzorem rewolucji francuskiej - pozbawią
        wszelkich funkcji państwowych, zlikwidują przywileje kleru, położą rękę na jego
        majątku, a księży przeniosą na państwowe pensje. Co już częściowo miało
        miejsce po uchwaleniu w roku 1789 przez Sejm Wielki ustawy przeznaczającej
        dochody z diecezji krakowskiej na wojsko polskie. Zaborcy zaś gwarantowali
        Kościołowi nienaruszalność praw i dóbr. Papież Pius VI dał Rosji zielone
        światło do wojny z Polską i jej rozbioru, kierując 24.02.1792 r. brewe
        dziękczynne do Katarzyny II, w którym nazwał ją heroiną stulecia i sławił jej
        podboje. Wśród nich wymienił pierwszy rozbiór Polski.[...]
        [...] Głównymi działaczami spisku byli: Franciszek Ksawery Branicki,
        Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski oraz biskupi: Józef Kossakowski, Ignacy
        Massalski, Wojciech Skarszewski i Michał Roman Sierakowski, który pełnił funkcję
        naczelnego kapelana konfederacji. Papież Pius VI pobłogosławił targowicę i
        wyraził życzenie:
        "aby stworzenie konfederacji stało się początkiem niewzruszonej spokojności i
        szczęścia Rzeczypospolitej".[...]
      • 4g63 Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 08:46
       > Kościół przyniósł Polsce cywilizację. Przez stulecia wykonał

       dobry jesteś, co przyniósł kościół polsce?! stosy, cierpienie, ból i płacz, nic więcej... gdyby nie kościół, Polska była by dzisiaj pięknym, prężnym, silnym krajem, a jest ledwo dyszącym karłem..
       jakoś Szwecja i inne kraje ateistyczne poradziły sobie świetnie bez kościoła, poziom cywilizacji w tych krajach jest znacznie wyższy niż w tym, ale z kim ja gadam - z klaunem...
      • markus_pol Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 08:55
       Kościół nie przyniósł cywilizacji ludziom. Nigdy im nie zależało aby ludziom
       lepiej się żyło- bieda nie była wykształcona i można było wcisnąć im każdy kit,
       a i na msze chodziła i na tace cokolwiek dawała. Kościół jeśli już to tworzył
       "cywilizację" sam sobie, aby im się lepiej żyło.
       Niech mi ktoś powie. Dlaczego wraz z postępem i coraz to lepszym wykształceniem
       kościoły zaczynają świecić coraz większymi pustkami? Nie mówię, że wykształceniu
       ludzie nie chodzą do kościołów - zdarza się - tym bardziej na Podlasiu - gdzie w
       większości ludzie chodzą na msze aby się pokazać. Buziaki zakłamańcom!
      • orxor Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 09:11
       aha to juz wiem czemu w Grecji, Rzymie, Chinach, Indiach,
       Egipcie ... itd nie było cywilizacji, a sztuka, nauka i kultura
       wogóle się nie rozwijały - nie było tam KK :)

       Bardziej serio: znasz historię, ale źle ją rozumiesz. Cywilizacja
       europejska dotarła do nas pierwotnie z kierunku kultury germańskiej.
       Ale nie dlatego że tam był KK tylko dlatego że to było potężniejsze
       państwo, Gdyby wówczas panował tam Islam bylibysmy krajem islamskim.
       A więc to nie KK był nosnikiem kultury, sztuki itp tylko silniejsze
       głownie militarnie państwowości.
       Inna sprawa - w czasach sredniowiecza gdy kosciół był najsilniejszą
       władzą w Europie kraje islamskie były pod względem cywilizacyjnym
       duuużo przed Europą. Raczej nie świadczy to o pozytywnym wpływie
       władzy KK na rozwoj cywilizacyjny.
       • 13ronin Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 10:16
        orxor napisał:

        > aha to juz wiem czemu w Grecji, Rzymie, Chinach, Indiach,
        > Egipcie ... itd nie było cywilizacji, a sztuka, nauka i kultura
        > wogóle się nie rozwijały - nie było tam KK :)
        >
        > Bardziej serio: znasz historię, ale źle ją rozumiesz. Cywilizacja
        > europejska dotarła do nas pierwotnie z kierunku kultury germańskiej.
        > Ale nie dlatego że tam był KK tylko dlatego że to było potężniejsze
        > państwo, Gdyby wówczas panował tam Islam bylibysmy krajem islamskim.
        > A więc to nie KK był nosnikiem kultury, sztuki itp tylko silniejsze
        > głownie militarnie państwowości.
        > Inna sprawa - w czasach sredniowiecza gdy kosciół był najsilniejszą
        > władzą w Europie kraje islamskie były pod względem cywilizacyjnym
        > duuużo przed Europą. Raczej nie świadczy to o pozytywnym wpływie
        > władzy KK na rozwoj cywilizacyjny.

        Prawda.
      • 13ronin Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 10:08
       znawca napisał:

       > Kościół przyniósł Polsce cywilizację. Przez stulecia wykonał
       > olbrzymią pracę, której efektem są również nieruchomości. O wiele
       > więcej kościół dał naszemu krajowi. Edukacja, kultura, sztuka.
       > Dzięki zakonom stworzono w średniowieczu szeeg dóbr
       > infrastrukturalnych. Cała historia uczy, że bez kościoła nie byłoby
       > Polski. A teraz GW robi aferę o to, że wreszcie w wolnym kraju,
       > państwo oddaje to, co wcześniej w imię chorych idei ukradło.

       Twoja wypowiedź również zaśmieca !
      • stek22 Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 10:08
       Tak. Pamiętasz jak wprowadzano chrześcijaństwo w Polsce za Mieszka i Chrobrego - opornym woje wybijali zęby! Jak arystokracie dziecko się urodziło zimą i trzeba je było ochrzcić to klecha pierwszy bieżał. A zwykły człowiek musiał czy zawieja czy nie przynieść do Kościoła.

       Mylisz się. Kościół Krk przez wieki tylko sprytnie się podpinał pod różne inicjatywy w ten sposób ślizgając się. Mecenat materialny nad sztuką zawsze sprawowało państwo! A Krk tylko z tego korzystało.
       Wystarczy popatrzeć na początki powstania Krk z religii judeochrześcijańskiej. Słyszałeś o donacji Konstantyńskiej sfałszowanej przez Krk dla swych celów politycznego panowania nad Włochami. Słyszałeś o zdradzie Merowingów, przez Krk który poparł Majordomów. Krk w ten sposób skończył ze sporem o inwestyturę. Pantha rei.
      • gp56 Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 10:26
       Polska przyjmując chrzest nie miała innego wyjścia.Mogła zostać zagarnięta siłą lub wybrać tzw mniejsze zło i przyjąć chrzest.Gdyby nie chrześcijaństwo kto wie czy świat nie rozwinąłby się szybciej.Co do bogactw kościoła.Czy kościół je wypracował? Raczej nie fizycznie. Manipulacja, oto w czym jest dobry kościół.Kościół to instytucja jak każda inna, tylko bardziej pazerna, zawsze w imię Boga oczywiście.      • antrop Re: A ja myslałem że szkoła powszechna 08.06.10, 10:56
       Ty mówisz jak moja koleżanka z pracy w wieku emerytalnym - gdy jest jakaś robota
       to ona tłumaczy ze już się narobiła. A ja się pytam czy do tej pory robiła za darmo?
       I tak jest z Kościołem! Co więcej jak się dobrze przyjrzeć to niestety nie każde
       działanie Kościoła było pozytywne i nie zawsze służyło krajowi (o ludziach już
       nie wspomnę).
       Słynny z mądrości i innych zalet JPII nie odciął od Watykanu Śląska (a może
       jeszcze czegoś) i dalej znajduje się on pod administracją Watykanu. Mimo że jest
       to teren polski od 1945 r. Gdy Niemcy zajęli Polskę w 1939 r. do końca tegoż
       roku, wszystko było już pod kościelną władzą niemiecką! odebrane kościołowi
       polskiemu!
      • szpak01 Re: Kościół przyniósł Polsce cywilizację!!! 08.06.10, 11:20
       Po wiele z tych dóbr niech się do zaborców zwróca. A JAK kk
       wchodził w posiadanie tych dóbr: wyłudzeniami od omamionych
       spadkodawców, którzy wielokrotnie wydziedziczali dzieci by dać
       świętoszkowatym oszustom? A dziesięcina? itp. itd.


       znawca napisał:

       > Kościół przyniósł Polsce cywilizację. Przez stulecia wykonał
       > olbrzymią pracę, której efektem są również nieruchomości. O wiele
       > więcej kościół dał naszemu krajowi. Edukacja, kultura, sztuka.
       > Dzięki zakonom stworzono w średniowieczu szeeg dóbr
       > infrastrukturalnych. Cała historia uczy, że bez kościoła nie
       byłoby
       > Polski. A teraz GW robi aferę o to, że wreszcie w wolnym kraju,
       > państwo oddaje to, co wcześniej w imię chorych idei ukradło.
     • birkut44 Re: kościół...??? raczej mafia w sukienkach...hah 08.06.10, 09:13
      vontomke napisał:

      > Kościół katolicki od mafii różni się jedynie tym, że działa w
      majestacie prawa.
      > Cała reszta - wpływy na szczytach władzy, zabór majątków, Bóg i
      miłosierdzie na
      > gębach - to już cechy dobrej, klasycznej mafii.

      Biskup, generał dywizji Wojska Polskiego Głódż pobiera miesięcznie
      12 tysięcy złotych emerytury mundurowej. Budowa nowego pałacu bo w
      tym co siedzi jest mu za głośno. Inne budowle też są znane.
  • normal-55 Kościół na ziemi 08.06.10, 07:25
   Z zasady tu w internecie nie używam "bluzgów" ale widzę że nie da
   się inaczej - DZIKI KRAJ, I SKUR.....STWO!!! Piepszona sekta, i
   banda durnych polityków - w d..e im zaraz wejdą, w imię czego?
   PYTAM, Tak to nawet Islam nie sprofanowano. Jak długo jeszcze te
   pasibrzuchy Tu będą GRABIĆ ten kraj W IMIĘ BOGA - TYLKO CZYJEGO?
   • jotka24 Mafia, czarna mafia 08.06.10, 07:58
    pazerna, zlodziejska, oglupiajaca ludzi. PRL byl koszmarny, ale z perspektywy
    lat wydaje sie, ze czerwoni w jednym sie nie pomylili...zdławic czarną
    mafie...szkoda, ze nie wyszlo
    • antrop Re: Pora obciąć mafijne macki kleru 08.06.10, 11:06
     To wciąż jest możliwe! Sekularyzacja przeprowadzona prze Prusy nigdzie nie była
     (o ile wiem) kwestionowana! Zabrać majątek poza ściśle kościelnym (służącym
     kultowi), księży na etat ale pozbawić prawa nauczania religii w szkole, określić
     limity bezżennych i wprowadzić przysięgę na wierność państwu polskiemu!
     Skończą się niepotrzebne dyskusje, roszczenia i wyjaśnianie czy na pewno
     Piotrowin św. Stanisławowi zapisał nieboszczyk kiwając po śmierci głową! (I
     dziwicie się że Śmiały się wk..wił na taką machlojkę w żywe oczy? jako dobro
     pozostawione bezpotomnie należało się państwu! A wiecie jak wodę z mózgu
     staruszkom robią zakonnice nakałaniając do zapisu na Kosciół?)
  • vontomke Wyborcza się budzi, w NIE już było o tym 40 art 08.06.10, 07:27

   „Zakonnica bierze działkę”
   (nr 30/2008) – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo otrzymało
   wartych kilkanaście milionów zł 15 ha uzbrojonych gruntów Wałbrzyskiej
   Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu.
   „Czarno-Czarni”
   (nr 18/2008) – Kto zasiada w Komisji Majątkowej? Przedstawiciele rządu i strony
   kościelnej. Jednak niektórzy przedstawiciele strony rządowej reprezentują
   również stronę kościelną.
   „Najazd Krzyżaków na Kraków”
   (nr 15/2008) – Obszar przejętych przez Kościół od państwa i samorządu
   nieruchomości w Krakowie (ponad 1000 ha) 22-krotnie przekracza wielkość
   Watykanu. Czarni przejęli m.in. kilkadziesiąt kamienic, w których mieszczą się
   hotele, sklepy, restauracje i siedziby firm. Na zbity pysk z przejętych budynków
   wypieprzyli szkoły, domy dziecka, szpitale. W kolejce czekają kolejne nieruchomości.
   „Kościół do zajezdni”
   (nr 9/2008) – Komisja Majątkowa przekazała zakonom bonifratrów i dominikanek
   atrakcyjny teren po dawnej zajezdni autobusowej w podwarszawskim Piasecznie – 10
   ha ziemi wycenianej na 40 mln zł. Czarni migiem wystawili ziemię na sprzedaż
   żądając 115 mln zł.
   „Pingwiny na plaży w Międzyzdrojach”
   (nr 4/2008) – Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
   otrzymała warte 3 mln zł uzdrowisko nad Bałtykiem.
   „Ziemia idzie do nieba”
   (nr 31/2007) – Państwo oddaje, czego Kościół sobie życzy, często łamiąc prawo.
   Absurdy działania komisji.
   „Chrześcijanin i katolicy”
   (nr 19/2007) – W Lwówku Śląskim Kościół przejął zabytkowe kamienice oraz budynek
   Zespołu Szkół Zawodowych wyrzucając na bruk nauczycieli i młodzież.
   „Biskup też sierota”
   (nr 13/2007) – Caritas Archidiecezji Warmińskiej otrzymał rządowy ośrodek
   wypoczynkowy w Rybakach nad jeziorem Łańskim. Atrakcyjnie położony kompleks o
   powierzchni 90 ha składa się m.in. z Domu Wędkarza, kilku budynków hotelowych,
   restauracji, sali bankietowej, siłowni, bloków mieszkalnych.
   „Zakon drapieżników”
   (nr 51–52/2006) – Kuria Prowincjonalna Misjonarzy Świętej Rodziny przejęła
   neogotycki zamek w Szczytnej, w którym mieścił się Dom Pomocy Społecznej dla
   ponad 100 upośledzonych umysłowo mężczyzn.
   „Proboszcz kręci ziemią”
   (nr 31/2005) – W podejrzanych okolicznościach cztery parafie podlegające
   wrocławskiej kurii archidiecezjalnej otrzymały 60 ha atrakcyjnych gruntów, które
   władze Wrocławia przeznaczyły pod inwestycje. Czarni szybko sprzedali ziemię za
   kilkadziesiąt milionów złotych.
   „Księża uziemieni”
   (nr 22/2005) – Po 15 latach odbierania państwowego majątku w kolejce czeka 400
   nowych wniosków Kościoła o ziemię i budynki.
   „Bóg zapłać”
   (nr 51–52/2002) – Parafie katolickie z Dolnego Śląska otrzymały kilkadziesiąt
   hektarów leśnych gruntów.
      • mariaczczi1 Re: Zastanawiam się co GW chce ugrać? 08.06.10, 10:36
       Też to wiem od dawna. To chyba dobrze , że GW sie budzi i też o tym
       pisze . Lepiej późno niż wcale. Może za jakiś czas inne media też
       się obudzą i powstanie siła polityczna , która rozpie... tą
       polityczno-kościelną mafię. Nietety na dzień dzisiejszy wszystkie
       siły polityczne robią loda czarnym.
       tornson napisał:

       > mariaczczi1 napisał:
       >
       > > Musi od razu coś ugrać ?? Może tylko informuje . Wolałbyś nie
       > > wiedzieć o tym '' oddawaniu'' ????????
       > Ja wiem o tym już od dawna bo czytam niezależną prasę (NIE, FiM).
       • tornson Re: Zastanawiam się co GW chce ugrać? 08.06.10, 11:16
        mariaczczi1 napisał:

        > Też to wiem od dawna. To chyba dobrze , że GW sie budzi i też o tym
        > pisze . Lepiej późno niż wcale.
        Chodzi właśnie oto że nie za bardzo się budzi, bo cały czas ślepo wspiera
        kleszych sługów z PO i wykładowcę z seminarium ultra-konserwatystę Komorowskiego
        w wyścigu prezydenckim. Stąd dziwi mnie ta ich dwulicowość.

        > Może za jakiś czas inne media też
        > się obudzą i powstanie siła polityczna , która rozpie... tą
        > polityczno-kościelną mafię.
        Dobrze by było, tyle że jak na razie cały mainstream wspiera patologiczny POPiS.

        > Nietety na dzień dzisiejszy wszystkie
        > siły polityczne robią loda czarnym.
        No SLD kleszych sługusów odsunęł na drugi tor, za co m.in. wyzywany jest od
        najgorszych przez żmije pokroju Cimoszewicza czy Nałęcza.
        • mariaczczi1 Re: Zastanawiam się co GW chce ugrać? 08.06.10, 11:30
         Z tym SLD to się niezgadzam. O ile rozumiem ustępstwa w czasie gdy
         głos czarnych był potrzebny do wejścia do UE , to nastepne ustępstwa
         ( czyli nic nie robienie po wejściu ) , to już zwykłe robienie loda.
         Te '' nowe młode'' SLD jest bez jaj ( dlatego liże innym.). To są
         nieśmiałe ciche głosy , że jak wygramy , to coś tam zrobimy z
         czarnuchami. Wzmocnimy konkordat zaklepany przez Kwacha ?????????
         Dzisiejsze SLD nie potrafi nawet podglądac jak inni to robią ( Vide
         Spain ). Pozdrawiam

         > > Nietety na dzień dzisiejszy wszystkie
         > > siły polityczne robią loda czarnym.
         > No SLD kleszych sługusów odsunęł na drugi tor, za co m.in.
         wyzywany jest od
         > najgorszych przez żmije pokroju Cimoszewicza czy Nałęcza.
    • maaac Re: Zastanawiam się co GW chce ugrać? 08.06.10, 10:22
     Co? Przecież to proste. Nie wspierają "prokościelne PO i ultra-
     katolika Komorowskiego" w konflikcie z kimś kto jest katolikiem
     umiarkowanym, a w zakresie państwowości podkreśla rozdział Kościoła
     od Państwa. Popierają go w konflikcie z kimś kto JESZCZE bardziej
     niż Komorowski posługuje się ultrakatolicką frazeologią i jest
     szefem partii jeszcze bardziej klerykalnej niż PO (z wzajemnym
     poprciem - ludzie kościoła głównie popierają PiS, a im kto
     bardziej "ultra" tym robi to częściej).

     GW jak i reszcie "wykształciuchów" nie podoba się kościół
     triumfujący, kościół władzy ziemskiej, kościół żyjący w ścisłym
     związku z władzą. Bardziej podoba im się kościół Chrystusa
     który "sam nic nie miał", kościół św. Franciszka. Kościół pomagający
     ludziom, wspierający ich, będący dla nich ostoją, gromadzacy ich, a
     nie kościół wymagający, kościół rzadający, kościół pełen pychy.
  • shroeder1970 Kościół na ziemi 08.06.10, 07:32
   A dawnych prywatnych właścicieli państwo nadal ma w dupie. Ani ziem nie
   zwraca, a jeśli, to po kosztownych procesach, reguluje czynsz w prywatnych
   kamienicach nie pozwalając tego robić właścicielom...
   Jak widać kościół ma wyższą pozycję w państwie, niż obywatel tego państwa,
   pomimo, że to obywatel, a nie kościół, pracuje na dobro tego państwa.
   Chyba czas zmienić władze na takie, które ponoszą odpowiedzialność za państwo,
   a wywalić tych wszystkich letkiewiczów...
  • sangay Kościół na ziemi 08.06.10, 07:35
   Brawo panie Posle Kopycinski! Taka postawe powinni przejawiac wszy-
   scy poslowie lewicy (i nie tylko, jezeli daza do sprawiedliwosci
   spolecznej). Przeciez tu nie chodzi o walke z Kosciolem. Z niedowie-
   rzaniem czytam, ze Kosciol sam wycenia nieruchomosc, ktora ma otrzy-
   mac. Coz to za zapis, ze ,,postanowienia Komisji Majatkowej sa nie-
   odwolalne"? A wszystko to przez Konkordat wprowadzony (bez pytania
   spoleczenstwa) przez pania Suchocka i jej swite. Ta pani teraz w na-
   grode siedzi w Watykanie jako ambasador panstwa, ktore tak okrada
   nie tylko Polske. Ciekawe, jaki bylby glos KRK, gdyby chciano zwro-
   cic nieruchomosci w calosci Zabuzanom, Zydom i innym poszkodowanym?
   Czy Gazeta Wyborcza nie moglaby upublicznic zapisy Konkordatu? A
   moze chociaz fragmenty najbardziej kontrowersyjne? Czyz nie bylby
   to krok idacy w kierunku upodmiotowienia spoleczenstwa w ramach de-
   mokracji? Pozdrawiam!
   • tymon99 Re: Kościół na ziemi 08.06.10, 11:28
    sangay napisał:

    > Brawo panie Posle Kopycinski!

    pan poseł kopyciński zapomina, że to za rządów jego ugrupowania odbierano
    kościołowi (a także obywatelom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom itd.)
    własność. wszystkie ewentualne nadużycia przy dzisiejszym zwracaniu
    nieruchomości są kwestią wtórną: gdyby partia pana posła kopycińskiego nie
    odbierała, nie trzeba by dziś zwracać, więc i przekrętów by nie było. a zatem
    pan poseł znów zmarnował piękną okazję do milczenia, a nie na brawa zasłużył..
   • janonet4-4 Re: Kościół na ziemi 08.06.10, 07:45
    państwo wyzioniowe- budowe od lat oto mamy efekty podbno
    naszej "wolnosci i demokracji' -oto polska wolnośc -tak jest gorzej
    za KUMUNY,tak potem mamy to mamy panstwo czyli my polacy
    walczyliśmy o TZW DEMOKRACJE -TO MAMY - demokracja w/g kleru -czyli
    CIEMOGRODZIE -tak jestemy poszegani w europie za nierefowalny wrecz
    wrogi-ale nam dobrze-ciekawe czym skaczy jak w naszym kraju wubuchna
    afery zwiazae z kosciłem!!!
   • marekmarek44 Re: Kościół na ziemi 08.06.10, 07:47
    m1r4640 napisał:

    > to sie nazywa usankcjlonowana kradziez

    Usankcjonowaną kradzieżą było zagrabienie przez komunistów majątku zgromadzonego
    przez wieki,przez wierzący naród.
    To co w tej chwili oddano to tylko jedna trzecia tego co oddać należy.
    Przypomnę,że kościół przed wojną posiadał ok. 180 000- 200 000 ha
    posiadłości,a wg. tego artykułu oddano mu tylko 60 000 ha,to bardzo
    niesprawiedliwe,zwłaszcza,że gminom żydowskim oddaje się wszystko,choć żydów w
    Polsce praktycznie nie ma i ten majątek żydzi spieniężają i wywożą za granicę.
    • magda.only Re: Kościół na ziemi 08.06.10, 08:26
     marekmarek44 napisał:

     > m1r4640 napisał:
     >
     > > to sie nazywa usankcjlonowana kradziez
     >
     > Usankcjonowaną kradzieżą było zagrabienie przez komunistów majątku zgromadzoneg
     > o
     > przez wieki,przez wierzący naród.
     > To co w tej chwili oddano to tylko jedna trzecia tego co oddać należy.
     > Przypomnę,że kościół przed wojną posiadał ok. 180 000- 200 000 ha
     > posiadłości,a wg. tego artykułu oddano mu tylko 60 000 ha,to bardzo
     > niesprawiedliwe,zwłaszcza,że gminom żydowskim oddaje się wszystko,choć żydów w
     > Polsce praktycznie nie ma i ten majątek żydzi spieniężają i wywożą za granicę.


     A po ch.."czarnej zarazie" taki majatek? Sorry,ale mnie ta ich pazernosc poraza! Ciekawe co na to "Ten co z gory" temu wszystkiemu sie przyglada.
    • yan.nick Re: Kościół na ziemi 08.06.10, 10:40
     marekmarek44 napisał:

     > m1r4640 napisał:
     >
     > > to sie nazywa usankcjlonowana kradziez
     >
     > Usankcjonowaną kradzieżą było zagrabienie przez komunistów majątku zgromadzoneg
     > o
     > przez wieki,przez wierzący naród.
     ...tyle że to nie była własność narodu, tylko Kościoła czyli Watykanu, daniej
     Państwa Kościelnego.


     > To co w tej chwili oddano to tylko jedna trzecia tego co oddać należy.
     > Przypomnę,że kościół przed wojną posiadał ok. 180 000- 200 000 ha
     > posiadłości,a wg. tego artykułu oddano mu tylko 60 000 ha,to bardzo
     > niesprawiedliwe,zwłaszcza,że gminom żydowskim oddaje się wszystko,choć żydów w
     > Polsce praktycznie nie ma i ten majątek żydzi spieniężają i wywożą za granicę.
     ...ha, ha, a co robi Kościół, zapytam? O ile żydzi byli właścicielami, bo
     majątek nabyli, to Kościół go wyłudził.
    • szpak01 Re: Kościół na ziemi 08.06.10, 11:30
     A jak do tych posiadłosci doszedł?/ Jakim prawem wogóle je miał?
     To Polska ziemia, nie watykańska. Grabili od zarania.

     marekmarek44 napisał:

     > m1r4640 napisał:
     >
     > > to sie nazywa usankcjlonowana kradziez
     >
     > Usankcjonowaną kradzieżą było zagrabienie przez komunistów majątku
     zgromadzoneg
     > o
     > przez wieki,przez wierzący naród.
     > To co w tej chwili oddano to tylko jedna trzecia tego co oddać
     należy.
     > Przypomnę,że kościół przed wojną posiadał ok. 180 000- 200 000 ha
     > posiadłości,a wg. tego artykułu oddano mu tylko 60 000 ha,to bardzo
     > niesprawiedliwe,zwłaszcza,że gminom żydowskim oddaje się
     wszystko,choć żydów w
     > Polsce praktycznie nie ma i ten majątek żydzi spieniężają i wywożą
     za granicę.
   • yogikim1 Re: Kościół na ziemi 08.06.10, 07:47
    problem jest taki ze kosciolowi oddaje sie to czego juz dawno nie mial lub
    dostal odszkodowanie w PRL powstal fundusz koscielny za majatek zabrany
    kosciolowi z niego polska co roku od kilkudziesieciu lat placi za zakonikow
    skladki zus ksiezom doplaca do skladek zus oraz finansuje remonty kosciolow
    moze wiec warto zlikwidowac ten fundusz skoro "oddaliśmy" kosciolowi juz te majatki
    slynnych jest kilka spraw tak jak PGR Brudno itd
    to ze nie ma odwolania od komisji to skandal i zlamanie prawa przychodza siostry
    mowia ze bylo ich i komisja im oddaje i zwykly czlowiek nie moze nic zrobic heh
  • longinagda Kościół na ziemi 08.06.10, 07:38
   Ba, żeby to było wszystko. Należy pamiętać że radni gminni, miejscy i inni
   z cochotą podlizują się klerowi i masowo dają mu co tylko dusza zapragnie.
   I to nie tylko prawicowi radni , ale ci z SLD też .
  • hiperon59 Kościół na ziemi 08.06.10, 07:39
   szkoda, że nie podano też ile wynosi tak zwany fundusz kościelny i
   ile każda gmina przeznacza rocznie na tych obiboków. I niech nikt
   nie próbuje mówić, że Polska nie jest państwem wyznaniowym.
   • aetj Re: Kościół na ziemi 08.06.10, 10:02
    hiperon59 napisał:

    > szkoda, że nie podano też ile wynosi tak zwany fundusz kościelny i
    > ile każda gmina przeznacza rocznie na tych obiboków. I niech nikt
    > nie próbuje mówić, że Polska nie jest państwem wyznaniowym.

    (wikipedia)
    Aktualnie - na mocy konkordatu - Fundusz Kościelny jest finansowany z budżetu
    państwa.

    W 2003 otrzymał on z budżetu państwa dotację w wysokości 78,3 mln zł, co stanowi
    0,04% wydatków budżetu państwa w tym roku.

    W latach poprzednich (w mln. zł):

    * 2008: 97,908
    * 2003: 78,333
    * 2002: 95,719
    * 2001: 92,280
    * 2000: 67,834
    * 1999: 36
    * 1998: 28,579
    * 1996: 12,7
    * 1995: 9
    * 1994: 5,16
    * 1991: 2
    • aetj Re: Kościół na ziemi 08.06.10, 10:06
     Tutaj coś jeszcze

     Stałymi źródłami finansowania Kościoła katolickiego, uwzględnionymi w budżecie są:

     * Dotacje na Fundusz Kościelny[5][6]. W budżecie na 2008 przeznaczono na ten
     cel 97,9 mln zł.[7]
     * Finansowanie uczelni katolickich. W 2008 wyniosło ono łącznie 273,7 mln zł
     (w tym dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który ma status uczelni
     publicznej[8]); ponadto udzielana jest dotacja na pomoc materialną dla alumnów
     seminariów duchownych oraz w strukturze uczelni publicznych znajdują się
     wydziały teologiczne, finansowane na zasadach ogólnych.
     * Finansowanie nauczania wyznaniowego zgodnie z art. 12 ust. 1 Konkordatu.
     Finansowanie nauczania religii w szkołach. Według MENiS w 2002 wynosiły one ok.
     560 milionów złotych samych pensji w szkołach (bez przedszkoli). Do tego
     dochodzi bezpłatne udostępnienie sal i innej infrastruktury.
     * Utrzymywanie kapelanów w armii[9]. Państwo utrzymuje kapelanów wojskowych
     na etatach oficerskich. Kapelani pracują też w innych służbach mundurowych,
     m.in. w policji, straży granicznej i państwowej straży pożarnej.
     * Inne wpłaty od spółek skarbu państwa. Według szacunków ministerstwa
     skarbu, w 2001 r. wynosiły one 3,78 mln zł w gotówce i 1,06 mln zł w majątku
     rzeczowym[potrzebne źródło].

     Oprócz tego, pośrednie wsparcie finansowe od Państwa, Kościół uzyskuje przez

     * Zwolnienie księży z podatku dochodowego. Księża nie pracujący etatowo
     płacą jedynie ryczałt.
     * Ulgi celne przysługujące Kościołowi[potrzebne źródło].

     Inne źródła finansowania Kościoła to:

     * Dotacje na konserwacje obiektów zabytkowych znajdujących się w ich posiadaniu.
     * Dotacje na budowę obiektów sakralnych, jak Świątynia Opatrzności Bożej (30
     mln zł. w budżecie na 2008 rok[10])
     * Przekazanie Kościołowi nieruchomości na ziemiach zachodnich i północnych,
     które przed wojną należały bądź do niemieckiego Kościoła katolickiego, bądź
     ewangelickiego.

     [edytuj] Oszacowania

     Nie istnieją dokładne podsumowania rozmiaru dotacji przekazywanych przez Państwo
     Polskie Kościołowi Katolickiemu i innym kościołom.

     Całkowity ich wymiar został oszacowany przez tygodnik Polityka na 1–1,5 mld
     złotych rocznie.[11]

     Wnioskodawcy projektu ustawy o zniesieniu funduszu kościelnego oszacowali
     majątek zwrócony po wojnie kościołom na 160 tys. ha, w tym Kościołowi
     Katolickiemu na 120 tys. ha. Do tej liczby nie zostało wliczone ponad 2 000
     pozycji, które Kościół przejął na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1971 r. o
     przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i
     związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach
     Zachodnich i Północnych (Dz. U. z 1971 r. Nr 16, poz. 156).
  • dzingis_cham To zapłata za pochówek na Wawelu 08.06.10, 07:41
   ...i za poparcie wyborcze dla PIS.

   W normalnym, kapitalistycznym kraju to osoby prywatne w pierwszej kolejności
   otrzymałyby zwroty majątków lub rekompensaty a w tym kato-bolszewickim chlewie
   kościół i partyjne świnie dostają w pierwszej kolejności a jak zostaną ochłapy
   to może dadzą ludziom.
  • gemciu83 Kościół na ziemi 08.06.10, 07:42
   A kiedy Kościół odda rekompensaty pokrzywdzonym przez księży
   pedofilii ?

   Chyba tak pazernemu organowi jakim jest Kościół wypadało by odmówić
   roszczenia się nieruchomości i majątek oddać potrzebującym
   (spieniężyć). Księży wygonić na pensje 1317zł brutto i cały Kościół w
   końcu opodatkować, a nie robi pod habitem szarą strefę.
  • pope1 oddajcie emerytury 08.06.10, 07:44
   To w takim razie skoro tyle Państwo kościołowi oodało, niech teraz
   kościół zrezygnuje z emerytur, które dostają księża z naszych
   podatków. A były one wprowadzone w ramach rekompensaty za odebrane
   majatki w PRLu. A tak w ogóle, to prędzej więlbłąd przejdzie przez
   ucho igielne...
  • sverir Kościół na ziemi 08.06.10, 07:45
   "To najprawdopodobniej jedna trzecia tego, co do niego należało przed wojną."

   Po pierwsze, strona kościelna sama nie wie ile miała. Innymi słowy nie
   spocznie, dopóki się nie nasyci.
   Po drugie, strona kościelna domaga się zwrotu majątku zagrabionego jeszcze
   przez carat po powstaniu styczniowym.
   Po trzecie, w kilku przynajmniej sprawach dowodami na prawo do ziemi są
   dokumenty datowane jeszcze na XVII wiek i nie ma późniejszych.

   "Gdyby wciąż należał do Kościoła, byłby tak samo cenny. "

   Gdyby wciąż należał do Kościoła, to zapewne dawno stałby tam kolejny w okolicy
   kościół, a to oznaczałoby prawdopodobnie zerową wartość tego gruntu.
  • ksks3 Nieodpowiedzialne państwo ! 08.06.10, 07:48
   Przekazując tak olbrzymi majątek w ręce organizacji nad którą nikt
   nie sprawuje żadnej kontroli, państwo świadomie tworzy środowisko
   które jest i będzie coraz większym matecznikiem patologii w
   dziedzinie finansów. Hierarchowie co prawda mówią że kościół to
   wspólnota wiernych. Ale świeccy tej wspólnoty nie mają n i c do
   powiedzenia w sprawach majątkowych !! Każdy przedsiębiorca, każda
   instytucja jest przez organa państwa prześwietlana - kościół nie.
   Tak dalej w dobrze zorganizowanym kraju być nie może. Pod tym
   względem mamy gotowe wzorce ze starych demokracji. Tylko czy te
   fujary - czyli polska klasa polityczna odważy się na jakiś ruch ?
   Wątpię !
   A przecież tylko połowa rozdanego majątku pokryła by straty
   tegorocznych powodzi.
  • padakarodaka Kościół na ziemi 08.06.10, 07:50
   Tylko w Polsce jest możliwe aby czarny koncern był nieopodatkowany i ma
   jeszcze roszczenia do gruntów.Około roku temu czytałem że Nasze państwo już
   dawno oddało ilość gruntów z nawiązką.
  • monikaadams4 Kościół na ziemi 08.06.10, 07:50
   To szokujące, nie myślałam, że Kościół polski jest aż tak bagaty...
   To, że na początku XX wieku Kościól miał o wiele więcej ziem, nie
   znaczy, że mamy je do hektara zwrócić! Takie oddawanie ziem
   (nieswoich) oraz przeliczniki (zaniżane na korzyść Kościoła, przez
   samego zainteresowanego) godzą w samą naukę K o uczciwości i
   skromności (chociaż ja się nie łudzę). Ponadto minęły czasy gdzie K
   był jednym z głównych "graczy na scenie politycznej", chociaż w
   Polsce ta era wciąż trwa. Biedniejszy K może mniej wtrącał by się do
   polityki i zajął się tym czym powinien....
  • 01zefka Kościół na ziemi 08.06.10, 07:52
   rozwiązać natychmiast konkordat
   niech wierzący płacą podatki na swoje kościoły
   zobaczymy ilu wiernych ma każdy z kościołów
   dość zabierania podatków niewierzącym !

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka