Dodaj do ulubionych

Ło Pomorzu i Kujawach

05.01.04, 15:52
Do Grudziondza tymat wciepna
W ślonski godce z niym łokrzepna.
Obserwuj wątek
   • naata Re: Ło Pomorzu i Kujawach 29.03.05, 22:33
    broneknotgeld napisał:

    > Byście godka rozumieli
    > Jest tyn "słownik" w rudzki szteli:
    >
    > forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=8707774


    wszystkie my tu, ja na pewno panimaju ;-)

    Bronka w szacunku tyż tu majom
    Z podziwem dla Jego wiedzy i talyntu
    Dziękujem za wpisy dla pamięci
    Pozdrawiam serdecznie naszego Bronka!
   • broneknotgeld Re: Grudziondz 05.01.04, 16:08
    Grudziondz

    Na wiślany szkarpie tyn Grudziondz se leży
    Z niego port był rzeczny krziżackich rycerzy
    Zakonu to przeca tyż twierdza solidno
    Potym tu dlo Polski zrobiyło sie widno
    W łoziymnostym wieku los sie zaś łodmiynioł
    Pruski Graudenz teroz we łoczach se miynioł
    Dyć po piyrszy wojnie do Polski nom prziszoł
    No i ze tyj drugi jakosik tyż wyszoł
    Dzisioj podziwiomy ciong spichrzy portowych
    W Europie nojwiynksze? - Niychej kto łodpowiy.
    • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 05.01.04, 22:03
     No toż sie ciesza że tymat leci
     Myśla że tukej niy bydzie śmieci
     Dyć piszcie fraszki po polsku zocne
     We tym Pomorze przeca tyż mocne
     A jak dołonczom jeszcze Kujawy
     Bydzie sie wercić ciongnońć te sprawy
     To i zabawa i "edukacjo"
     Chyba mi we tym prziznocie racjo.
     • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 07.01.04, 18:47
      Grudziondzke spichlerze

      Łod miasta to majom yno jedyn sztok
      Dyć ze drugi strony łodradzom ci skok
      Te spichrze Grudziondza przeca tyż broniyły
      Fortyfikacyjom łone mocnom były
      We cołki Europie niy ma takich tela
      Jo ło tym se szkryflom boch widzioł już wiela.
      • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 07.01.04, 18:52
       Kościoł św Mikołaja

       Tyn kościoł w Grudziondzu dość dugo stowiali
       Zaczli we czinostym - dyć lecieli dali
       Ponoć we piytnostym wieku go skończyli
       Co Bog doł to było - z tego sie cieszyli

       W gotyckim kościele romańsko krzcielnica
       Tym sie tu naprowdy idzie tyż zochwycać
       Mikołaja miano z miastym jest złonczone
       Jak tu jest tyn kościoł nikt niy powiy - koniec.
        • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 09.01.04, 20:48
         Niychej to już tako leci
         Ździybko rymu sie nakleci
         Pełny luz no i zabawa
         Dyć nauki to tyż sprawa
         Niych wom wyny we tym styknie
         I dlo szkoł to bydzie piyknie
         Niych rechtory zoglondajom
         Tam kaj coś z historii majom
         Przido sie i to dzieciokom
         Polekutku - krok po kroku.
            • naata Re: Ło Pomorzu i Kujawach 10.01.04, 13:21
             Gwara śląska, jak i nasza pomorska ma dużo wspólnego, przede wszystkim wiele
             naleciałości z j.niemieckiego. Ja nigdy gwara nie mówiłam ale dobrze pamiętam
             starszych. Tak, jak na Śląsku, tak i u nas wystepują regionalne odmiany gwary.
             W okolicach Olsztyna słyszy sie spiewne końcówki a u nas w Grudziądzu mówimy
             np. 'kełbasa' i take! Ale zmiękczamy, zakładając np. 'sukenkię' :))))
             O różnicach regionalnych na Śląsku nie odważę się wspominać bo mamy tu
             Specjalistę - Bronka! :))Którego pozdrawiam!
             • broneknotgeld Re: Ło Pomorzu i Kujawach 11.01.04, 10:45
              Ja - we godce som sie traca
              Po swojymu jom bogaca
              Moja jest ze familoków
              Bo jo ze tych tyż boroków

              Po prowdzie to żeby niom godać trza by mieć w polskim alfabecie jeszcze jedna
              literka łodpowiadajonco głosce miyndzy "o" a "ó". Jo przeważnie pisza
              wtedy "o", ale tyż niy zowdy. W ślonski gwarze wystympuje tyż "mazurzynie",
              bestoż nawet te "syplyniynie" wiela niy wadzi.
              Pozdrowiom. broneknotgeld
   • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 10:55
    Kaszubsko stolica

    W pradolinie Redy zocne miasto leży
    Kere Wejher tukej przed laty zbudowoł
    Kaszubsko stolica - możecie mi wierzyć
    Niy myślcie że yno mi sie to wydowo.
         • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:15
          Gora Zamkowo

          Wele wejherowa jest Gora Zamkowo
          Średniowieczny grodek - archeolog godo
          Na kurhany blikej - tyż ciekawe tukej
          Downy historyji kaj chcesz tam se szukej.
          • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:22
           W średniowieczu

           Pod zwiyrzchnośćiom Piastow kasztelanii gdański
           Ta ziymia se nojpiyrw trocha podlygała
           Dyć to se zmiyniyło wedle woli pański
           Jak pucko zrobiyli to tam zoglondała.
           • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 11:26
            XIII - XIV wiek

            Za ksionżont pomorskich Prusowie osiedli
            Łoni we tych stronach zocne życie wiedli
            Dyć w XIV wieku już w Zakonu mocy
            Kery Łokietkowi łotwar ponoć łoczy.
              • broneknotgeld Re: Wejherowo 11.01.04, 17:46
               Fraszki ło swym mieście tyż tukej szkryflejcie
               Łod sia cosik inkszym tym sposobym dejcie
               Niych pomorske miasta w tymacie blyskajom
               Rymow niy zabraknie - wszyscy coś zyskajom.
                • broneknotgeld Re: Wejherowo 17.01.04, 19:58
                 XV wiek

                 Po Grunwaldzie Zakon słaby
                 Już niy dowoł se tu rady
                 Zwionzek Pruski przeca powstoł
                 Wiatru w żagle ździybko dostoł

                 W końcu wojna przikulało
                 Z niyj biydniejszo ziymia cało
                 Przez czinoście lotek przeca
                 Wojska brały durś do neca

                 Roz pomorske roz krziżacke
                 I na zmiana tyż te lacke
                 Potym Polska zaś tu prziszła
                 Choć ze wojny nyndza wyszła.
                    • broneknotgeld Re: Wejherowo 25.01.04, 10:06
                     Z rodowych legynd

                     Legyndy rodowe głoszom - rod z Frankonii aże
                     Karol Łysy - cysorz rzymski już Wejhera znoł
                     Dyć ta bajka historyjo dzisioj cołkym marze
                     Widać yno że ambicjo tyn rod wielko mioł

                     We dwunostym wieku ponoć tyn Ryszawobrody
                     Pas rycerski przipasowoł z Wejherow jednymu
                     Bo sie wiela mu zasłużoł choć był jeszcze młody
                     I łostało to w pamiyńci na chwała istnymu

                     Wiek sztyrnosty - już ich Zakon przigarnoł do siebie
                     Mieczy tyngich poczebowoł przeca łon tu zowdy
                     W lynno wiycie co dostali? Ano godom - Łebe
                     Ale sie mie niy pytejcie wiela w tym jest prowdy.
                     • broneknotgeld Re: Wejherowo 30.01.04, 08:16
                      Historio rodu Wejherow

                      Piyrszy był Mikołoj - możno tak niy zwany
                      Mistrz Zakonu nadoł mu w Gyńsi te łany
                      Wieś ze Białogardy zocny parafiji
                      Łon tu zaczoł dzieje naszy familiji
                      Kero pryndko wziyła sie Wejhera miano
                      Ze wojtostwa Łeby tyż stała sie znano
                      Tako ło tym jeszcze wiek sztyrnosty godo
                      Niy wiym czy coś wiyncy historyjo dodo.
                      • broneknotgeld Re: Wejherowo 08.02.04, 17:50
                       Hans Wejher

                       Ło niym to my richtig już dość wiela wiymy
                       Znali go ze tego że krziżokom pszoł
                       We czinostoletniyj wojnie go widzymy
                       Dyć żech tukej szkryfnoł jako strona broł

                       Szczyńściym wloz pod krzidła ksiyńcia pomorskego
                       Bo ziymia lymborsko we ta poszła strona
                       To go uchroniyło łod gniywu polskego
                       Synkow łon mioł ośmiu - w spokoju mog konać.
                       • broneknotgeld Re: Wejherowo 14.02.04, 23:27
                        To ci fater

                        Tym tyż zasłynoł Hans Wejher tukej
                        Że ośmiu synow po niym aż szukej
                        Klaus Pyter Hanslik Jorgyn i Martin
                        Bartłomiyj Dytryk Jakub - niy żarty.
                        • broneknotgeld Re: Wejherowo 29.02.04, 17:35
                         Klaus Wejher

                         Syn Hansa Mikołaj - Klausym czyńści zwany
                         Jymu tyn wojt Łeby był tukej pisany
                         Na Słupsku starosta - urzond przeca zocny
                         W Polsce i Pomorzu pan to już był mocny

                         Ze Zofijom Rahmel czech synow uchowoł
                         Marcin sie biskupym kamiyńskim mianowoł
                         Francik w swoje rynce wzioł ziymia lymborsko
                         Ernest jednak musioł wybrać polske wojsko.
                         • broneknotgeld Re: Wejherowo 09.03.04, 09:22
                          Ernest Wejher

                          Łon Rzeczpospolityj ze oddziałym służoł
                          Kery na Pomorzu pryndko se zwerbowoł
                          Na wojnie sie wiela wzbogacioł i użoł
                          Inkszym najymnikom taki przikłod dowoł

                          W Inflantach wojowoł niy yno dlo Polski
                          Bo przi tym tyż ponoć zadboł fest ło swoje
                          Jak tyn zamek Dahlen zajmowoł ze wojskym
                          To przi czyńści skarbu pedzioł "To jest moje"

                          Co zdobył lokowoł u sia na Pomorzu
                          Rosły tukej ciyngym ziymske dobra jego
                          No i przeca tego tyż na końcu dożył
                          Że jak na magnata paczeli na niego

                          Dyć wojna to było coś co mu leżało
                          Na Gdańsk i na Moskwa poszoł ze Batorym
                          Do Szwecji za Wazom tyż mu sie lyźć chciało
                          Bo bez juchy z ajzom bywoł jakby chory

                          Urzyndow mu za to tyż krole nadali
                          Starostwa pomorske i dzierżaw dość wiela
                          Yno wojewodom go niy powołali
                          Wrogow przeca miywoł - szkryfna tukej tela.
                  • broneknotgeld Re: Wejherowo 07.07.04, 09:35
                   A jo lubia

                   Lubia na rynku piwa sie napić
                   I na Wejhera ździybko pogapić
                   Czasym mu ptoki na gowa srajom
                   Pewno uciecha tyż we tym majom

                   Bo co czowieka rożni łod ptoka
                   Kery sie bliko na mie z wysoka
                   I możno myśli ło takim dziwie
                   -Czy jego gówno wypiołbych w piwie?
                    • broneknotgeld Re: Wejherowo 29.05.05, 21:27
                     "Aquarena Wejherowo" 1999-2005

                     Wejherowsko bajka cołkym se skończyła
                     Aquaparku niy ma no i już niy bydzie
                     Szczyńściym se parcela do miasta wrociyła
                     Profit we nauce - ze tym niy som w biydzie.
        • broneknotgeld Re: Gmina Choczewo 29.09.04, 17:05
         Perseidy (11.08.2004)

         Ze Kopalina w strona Jackowa
         Keruja w nocy se moja gowa
         Jest - już ślatuje jekby do lasu
         Co sie winszuja? -Zabrakło czasu

         Dyć gwiozdka spodo zarozki drugo
         Czy szczyńście richtig do mie zamrugo?
         Już leci czecio szworto i pionto
         Styknie dobrego - w pamiyńci mom to.
  • broneknotgeld Re: Chełmno 11.01.04, 17:50
   Chełmno

   Piyrsze miasto krziżacke na piastowski ziymi
   Siedymset siedymdziesiont lot już przeszło liczy
   Problym ze Zakonym? Z rzondami ichniymi?
   Wiela ta historio na dzisioj sie liczy?
  • broneknotgeld Re: Gdańsk 19.02.04, 18:17
   Dwor Artusa

   Czi Dwory Artusa w Europie łostały
   A przeca ich było piyrwyj richtig wiela
   Gdańsk Tallin i Ryga - to już spis jest cały
   Nojpiykniejszy gdański - szkryfnońć sie łośmiela.
    • broneknotgeld Re: Gdańsk 02.03.04, 20:00
     A dyć do tego niy trza siył, yno ździybko czasu i chyńci. Mie styknie jak sie
     poczytom gazeta, abo zoglondna do jakiś ksionżki.

     Po swojymu tekst se trawia
     Tako durś rymami bawia.
   • broneknotgeld Re: Gdańsk 02.03.04, 19:57
    Grod

    Prawiom co tu Mieszko założoł grod gdański
    Tysionc lot ze hokym już to tymu było
    Rosnoł łon we siyła - luft był jakby pański
    No bo sie kożdymu robić coś werciyło.
    • broneknotgeld Re: Gdańsk 07.03.04, 17:01
     Konrad z Byczyny

     W Byczynie sie rodzioł, w Paryżu sztudiowoł
     Pioro swoje jednak Gdańskowi łoddowoł
     Szkryfnoł tyn "Labirynt" - w niym nauka świata
     Łostała sie pamiyńć - nojlepszo zapłata.
     • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.04, 18:05
      "Ukraińske Wikingi"

      Przipłynyli latoś do Gdańska na łodzi
      Wele Ołowianki drakkara cumuje
      W Kijowie "Rok Polski" no toż se to godzi
      Na bezrok zaś nazod załoga popruje.
      • broneknotgeld Re: Gdańsk 25.08.04, 18:13
       A-1

       Autobana z Gdańska na połednie "ruszy"?
       Cosik se łobiyło ło tym mi we uszy
       Ponoć piyrszy konsek w dwa lata być może
       Pociongnom pod Grudziondz - toż dej tego Boże.
       • broneknotgeld Re: Gdańsk 12.09.04, 21:01
        "Jarmark Dominikański" 31.VII - 22.VIII.2004

        Czi tydnie latoś jarmark we Gdańsku
        Zaczoł sie piyknie skończoł "po pańsku"
        Dynkmal postawić chcom patronowi
        Niychej sie Ruda tyż ło tym dowiy.
        • broneknotgeld Re: Gdańsk 15.10.04, 20:52
         "Amberia"

         Niyjedna we Gdańsku bursztynu galeria
         Na Mariacki jednak jest zocno "Amberia"
         Cudami z jantaru napasiesz tu łoko
         Z tego nawet serce ponoć czasym skoko.
         • broneknotgeld Re: Gdańsk 17.11.04, 19:57
          Gdańsk - St.Petersburg

          Miasta se łoba kamracom fest
          Wiela uciechy czasym z tym jest
          Łostatnio gdańsko tam delegacjo
          Tyż se zrobiyła piykno libacjo

          Jednak niy cołko - yno jyj ćwierć
          Chciała sie zapić jakby na śmierć
          Choć Ruski mieli wiela z tym szpasu
          We Gdańsku teroz wiyncy marasu.
          • broneknotgeld Re: Gdańsk 18.11.04, 18:41
           Wielki Plan Inwestycyjny 2005 - 2009

           Gdańsk inwestować chce u sia wiela
           Ponoć nojwiyncy we drogi
           Toż możno wygro na tym ta sztela
           Abo popadnie we długi.
           • broneknotgeld Re: Gdańsk 20.11.04, 22:42
            Gdańsk marszałkym stoji?

            Zbiyrajom na pomnik Zefla Piłsudskiego
            Wrzeszcz - tam ponoć miejsce nojlepsze dlo niego
            We rocznica śmierci na bezrok postawiom
            Tako se w tym Danzig teroz władze bawiom.
              • broneknotgeld Re: Gdańsk 07.02.05, 12:48
               "Pachołek"

               Niych cie na "Pachołek" gyry zaprowadzom
               Ze niego mosz widok na piykno Oliwa
               Chocioż skiż Sopotu nikierzy sie wadzom
               Jo w ta strona jednak byda se durś dziwać.
               • broneknotgeld Re: Gdańsk 07.02.05, 12:50
                Potok Oliwski

                Zdo sie Oliwa piyrwyj "budowoł"
                Przeca tu kozdy młyn dlo sia stowioł
                Coś ze dwadziścia było aż tego
                Siył wiela brało ciyngym z istnego.
                • broneknotgeld Re: Gdańsk 07.02.05, 12:53
                 Oliwa 1186

                 Staraniym sie stało Sambora I
                 -Przeca dobrze znocie ksiyńcia pomorskego
                 Co ło swoje ziymie jak umioł tak dboł
                 Łon tutejszo ziymia tym cystersom doł.
                 • broneknotgeld Re: Gdańsk 07.02.05, 12:56
                  Opat Dithard

                  Ze duńskego Esrom se opat wywodzioł
                  Wpiyrw w Kołbaczu jednak klasztor "dziełym" jego
                  Potym we Oliwie se nowy "narodzioł"
                  Staraniym Sambora no i tyż istnego.
                  • broneknotgeld Re: Gdańsk 08.02.05, 08:35
                   "Olyuna" -18.III.1188

                   Princ Sambor wtedy nadanie doł
                   Bo przeca w zocy tyn klasztor mioł
                   Dokumynt łostoł - w niym miano take
                   Zdo sie z dzisiejszym chnetko jednake.
                    • broneknotgeld Re: Gdańsk 08.02.05, 21:58
                     Poczontek klasztoru 1186-1188

                     Toż princ Sobisław myśloł już ło tym
                     Ściongnońć cystersow - niy dlo gupoty
                     Łostawioł jednak to Samborowi
                     Synym był jego - to kożdy powiy

                     Konwynt mnich Dithard tukej przikludzioł
                     Z Kołbacza karlus tako se trudzioł
                     Bo miało to być ich "kolanijom"
                     Chocioż cysterskom tyż familijom

                     Zamek myśliwski princa w tych stronach
                     No toż niy myśloł ło jakiś kromach
                     Yno kwatera w niym przirychtowoł
                     I ze mnichami klasztor już stowioł

                     Tako minyły dwa lata z Bogym
                     Już braty chwolom sie swojim progym
                     Akt fundacyjny Sambor wystawioł
                     Gdańsk ponoć wtedy za to go sławioł

                     Nadoł przi tymu majontku tela
                     Że pryndko rosła oliwsko sztela
                     Prziwilejami sie tyż cieszyła
                     Z nich tako samo zakonu siyła.
                     • broneknotgeld Re: Gdańsk 09.02.05, 08:36
                      "Oława"

                      Czy Potok Oliwski piyrwyj tako zwali?
                      Czy ze ty "Oławy" miano szteli dali?
                      Po prowdzie to niy wiym - tako yno szkryfna
                      No i rymym ło tym terozki se gichna.
                      • broneknotgeld Re: Gdańsk 11.02.05, 23:25
                       Oliwa 1224

                       Poł Kympy Oksywski doł Świyntopełk II
                       Z czasym spis majontkow bydzie bardzi dugi
                       Bo po Warcisławie Ziymia Gniewsko doszła
                       Sława ło klasztorze we Pomorze poszła.
                      • broneknotgeld Re: Gdańsk 11.02.05, 23:31
                       Oliwa 1226

                       Skiż wypraw krziżowych tako tragedyjo
                       Prusy se łodgryźli no i stond mecyjo
                       Wypolony klasztor kościoła tyż niy ma
                       Opata z mnichami już niy nosi ziymia

                       Choć na łoczach gdańszczan ich pomordowali
                       Jedni tu skończyli - inksi zaczynali
                       Bo zaś ze Kołbacza mnichow prziszło tela
                       Że łodrosła chnetko ta cystersko sztela.
                        • broneknotgeld Re: Gdańsk 14.02.05, 18:32
                         Oliwa 1236

                         Zaś tu Prusy polom i mnichow mordujom
                         Przeciw krześcijanom tako durś wojujom
                         Cystersow skiż misji podwojnie niy znoszom
                         Bestoż tyż litości na darmo ich proszom.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 15.02.05, 15:55
                          Oliwa - 1243, 1247, 1252

                          Czi razy Krziżaki tukej se panoszom
                          Na krześcijanina miecz zakonny wznoszom
                          Toż cystersy skiż nich niy mieli tyż leko
                          Zdo sie - co nojgorsze jeszcze ich tu czeko.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 17.02.05, 00:24
                          Kościoł św Jakuba (ok. 1300)

                          Dlo parafian świontynia tako postawiyli
                          Toż tukej cystersy se bogato żyli
                          Łobrośli w majontki - stać ich na to było
                          Dyć tyż Ponboczkowi tako sie sie służyło.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 17.02.05, 20:39
                          Oliwa 1303

                          Krol Władysław II doł im Swornegacie
                          Cystersy tam siedzom teroz "na etacie"
                          Przez czidziści rokow dobrze gospodarzom
                          Dyć se tyż Krziżakom przeciwić niy ważom
                          Za ta sztela wziyli jednak Domatowo
                          No i tyż Darżlubie co przi Pucku stowo.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 18.02.05, 19:45
                          Oliwa 1308

                          Krziżaki Gdańśk wziyli - krew przi tymu loli
                          Krześcijan - Ponboczka sie cosik niy boli
                          Se opat Rudiger tymu fest dziwowoł
                          Zwłoki yno zbiyroł - we Oliwie chowoł.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 19.02.05, 14:10
                          W krziżackich czasach

                          Wielki Mistrz Zakonu krziwo paczoł na to
                          Że Oliwa ciyngym zdo sie tu bogato
                          Kaj umioł tam dojoł cystersow solidnie
                          Myśloł co im życie we wspolnocie zbrzidnie

                          Braciszki z opatym jednak se czimali
                          Przeca niy som po to coby wojowali
                          Bog i gospodarka to jejich zadanie
                          Łaska we tym trwaniu łod Cia zowdy Panie

                          Tako wieki całe ciyngym sie tu dzioło
                          Cystersy oliwske w gorze majom czoło
                          Krziżakow szczimali - som w łaskach Korony
                          Dyć los figle niesie - dobrze my to znomy.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 20.02.05, 15:34
                          Oliwa 1350

                          Zdo sie cołko sztela jedna jest fojera
                          I kościoł i klasztor wziyła ta cholera
                          Poł wieku chnet trwało niym łodbudowali
                          Dyć jakoś utropa czekała tyż dali.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 22.02.05, 16:19
                          Oliwa 1433

                          Wojna Polska wiedzie srogo z Krziżakami
                          Przi tym se kamraci nawet z Husytami
                          Toż prziszli Pepiki - Oliwa złupiyli
                          Szczyńściym sie cystersy do Gdańska schroniyli
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 24.02.05, 21:26
                          Oliwa 1460

                          Dyć "czinostoletnio" wojna fest szalała
                          We klosztorze jazda se kwaterowała
                          Ze tym polskim wojskym ciyngym jakeś straty
                          Szczyńściym że niy łoni zebrali tu baty.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 27.02.05, 14:17
                          Opat Kaspar Geschkau

                          Toż biskup Wrocławia karlusa tu wspiyroł
                          Dyć i Zygmunt August w Oliwa spoziyroł
                          Wpiyrw Geschkau go tropioł - ze czasym ucieszoł
                          Bo już przeciw Polsce łon tukej niy zgrzeszoł.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 28.02.05, 17:36
                          Oliwa 1577

                          Toż gdańszczanie wtedy Oliwa złupiyli
                          Za "polskość" Geschkaua tako se zymściyli
                          Krol na nich nałożoł dukatowo kara
                          Ło klasztor zniszczony musieli sie starać.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 01.03.05, 12:18
                          Opat Dawid Konarski

                          Przi niymu zaś wszysko zakwitło łod nowa
                          Blysnyła fest sztuka - we tym jego gowa
                          Wystrojym sie asić mog kościoł terozki
                          Aże do nastympny richtig wielki troski.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 02.03.05, 21:05
                          Oliwa 1626

                          Gustawa Adolfa terozki tu momy
                          Łon na kunszt był "czuły" - zaczoł se rabunek
                          Ano "samo żecie" przeca tyż to znomy
                          Dlo cystersow jednak wielki z tym frasunek.
                         • broneknotgeld Re: Gdańsk 05.03.05, 15:39
                          Oliwa 1697

                          Ksionże Conti ze wojskym prziloz po korona
                          Trza było Sasowi tukej go pokonać
                          No i uciyrpiało przi tymu opactwo
                          Przeca do rabunku zdolne jest żołdactwo.