Dodaj do ulubionych

O Darłowie

27.12.04, 19:54
Miasto w pow. sławieńskim, w woj. zachodniopomorskim, na Wybrzeżu Słowińskim,
nad Wieprzą i u jej ujścia do Morza Bałtyckiego. 15 700 mieszkańców. Dawna
osada rybacka; prawa miejskie w 1312; od 1361 członek Hanzy; XIV-XVII w.
rezydencja książąt zachodniopomorskich. Do 1945 Rügenwalde. Przemysł spożywczy
(rybny, młynarski), obuwniczy, maszynowy, wytwórnia sieci rybackich. Port
handlowy i rybacki. Kąpielisko morskie (Darłówek). Zamek książąt
zachodniopomorskich z XIV-XVI w., fragmenty murów miejskich z XIV w., gotycki
kościół z XIV-XV w., barokowy ratusz z XVIII w., kamienice z XVII-XIX w.
Muzeum. Na zamku w Darłowie przebywał od 1449 i tu zmarł Eryk I Pomorski
(1382-1459), zdetronizowany król Szwecji, Danii i Norwegii.
Obserwuj wątek
  • sloggi O Darłowie - lata 1227-1600 07.01.05, 19:54
   do 1227 - Książęta pomorscy rządzili Słupskiem i Sławnem. Swiętopełek II rządził
   do 1227.
   1235 - Książę Swiętopełek II Pomorski zamieszkał na zamku w Darłowie.
   1260 - Został utworzony klasztor w Bukowie.
   1270 - Prawdopodobnie pierwsze ustanowienie Darłowa.
   1271
   - 5 Luty 1271 miasto Darłowo zostało wspomniane pierwszy raz przez księcia
   Wisława II, księcia Rugii, w akcie darowizny Darłowa dla klasztoru Buckow.
   - Prawdopodobny początek konstrukcji Kościoła Mariackiego.
   1283 Zamek Darłowski został wspomniany po raz pierwszy w dokumentach.
   1296 W wyniku starcia Pomorza i Polski zamiek w Darłowie został zniszczony.
   Stary obszar zamku został prawdopodobnie placem budowy późniejszego zamku.
   1312 - 21.05.1312r. - święcowie nadają miastu Darłowo nowy przywilej lokacyjny
   na prawie lubeckim
   1321 - Kościół Mariacki został po raz pierwszy wspomniany w dokumentach.
   1333 - Dokument od 21 wrzesień 1333 zajmuje obecność szkoły w Darłowie.
   1340-1360 ściana i cztery miejskie bramy zostały zbudowane.
   1350 - Miasto Darłowo dołącza do federacji Hanse (pośrednio).
   1365 - Po klęsce Hanzy przeciw królowi Waldemarowi IV. z Danni, zostało
   narzucone embargo handlowe na Hanzę przez Danię . Miasto Darłowo nie przylegało
   jednakże do bariery i zostało wykluczone z Hanzy.
   1372 - Na zamku w Darłowie spotkanie książąt Wschodniego, środkowego i
   Zachodniego Pomorza.
   1379 Miasto Darłowo zostało ponownie przyjęte do Hanzy (pośrednio).
   1382 Król "Eryk Pomorski" urodził się. Jego młodzieńcze lata przeminęły w Darłowie.
   1407 - Ustanowienie klasztoru w Darłowie.
   1412 - Burmistrz, Henricus Keteliss został wysłannikiem miasta Darłowo do Hanzy.
   Odtąd miasto było członkiem bezpośrednim Hanzy .
   1418 - Miasta Słupsk, Sławno i Darłowo zawarły stowarzyszenie obrony, by
   ochronić handel wewnętrzny, przeważnie przeciw bandytom.
   1449-1459 Król Eryk, król związku nordyckiego (1412-1439) i książę Słupsko -
   Pomorski, z 7 Darłowskimi i Słupskimi statkami przystąpił do oblężenia zamku w
   Wisby (na Szwedzkiej wyspie Gotlandii).
   1459 - 16 czerwca Eryk I. "Pomorski" umarł w wieku 77 lat w Darłowie.
   1464 - 5 czerwiec został podpisany układ handlowy z Amsterdamem.
   1497 - 17. wrzesień największy na wybrzeżu sztorm .
   1502 - została zbudowana Kaplica św. Jerzego.
   1523 - Miasto Darłowo miało 3000 mieszkańców.
   1558 - potężny sztorm niszczy dużą część miasta.
   1566 - W Darłówku były 34 paleniska.
   1563-1570 Wojna siedmioletnia była najpomyślniejszym okresem w historii Darłowa.
   1576 - Przez pierwszy raz zstała wspomniana apteka w Darłowie.
   1584 - Książęca cegielnia została przesunięta z Bielkowa do Darłowa.
   1589 - 4 czerwiec Pierwszy wielki pożar w Darłowie. Oprócz wielu domów też
   kościół Mariacki został ciężko uszkodzony.
   1600 - Cech rzemieślniczy liczył 110 członków.
  • sloggi O Darłowie - od 1600 roku do dziś 07.01.05, 19:55
   1624
   - 11 listopad drugi wielki pożar Darłowie. Spaliło się 566 domów i kościół Mariacki.
   - Książę Bogislaw XIV. przemienił zamkowe audytorium rycerskie w zamkową kaplicę.
   1627 - Zamkowy młyn spalił się.
   1629 - Darłowo nawiedziła plaga - 200 ofiar.
   1630 - 19 sierpień Szwedzi wysiedli w pobliżu Vitte. Szwedzkie oddziały zostały
   rozgromione w Darłowie.
   1636 - "Szwedzkie wojny" zostały skończone.
   1648
   - W Darłówku było 21 palenisk.
   - 10 sierpnia po raz trzeci Darłowo spaliło się, tym razem niemal zupełnie. 353
   budynków zostało zniszczonych. Miasto miało 1200 mieszkańców po pożarze.
   1654 -Trumny króla Eryka Denmark " Pomoskiego", księżnej Elżbiety i księżnej
   Jadwigi zostały przeniesione do krypty Kościoła Mariackiego.
   1656 - 23 February na zamku odbyła się ostatnia próba wiedźmy.
   1666 - Ogromny sztorm zniszczył infrastrukturę portu.
   1670 - Załorzony w mieście urząd pocztowy, właścicielem był Jakob Panten.
   1679 - Darłowo zostało częściowo zniszczone do czwarty dużego pożaru.
   1684 - Zbudowano pierwszy most przez River Wieprzę w Darłówku.
   1714 - Wprowadzenie do Darłowa garnizonu Pruskiej piechoty (Regiment 17).
   1720 - W Darłówku były 22 paleniska.
   1722 - Piąty duży pożar zniszczył 94 domy i ratusz.
   1725
   - Nowy ratusz zbudowano na cmentarzu, na południe od kościóła Mariackiego.
   - Założono zegar przed wejściem do ratusza.
   1740 - Miasto Darłowo miało 1983 mieszkańców.
   1750 - Wschodnie skrzydło zamku zostało przemienione do depozytu soli.
   1756 - Rozpoczęła się Wojna siedmioletnia.
   1760
   - Stary młyn został zastąpiony przez młyn ziarna.
   - Rosyjskie oddziały podłożyły ogień w Darłówku, most uległ zniszczeniu.
   1763 - Zakończyła się Wojna siedmioletnia.
   1770 - W Darłowie było 381 domów z pokryciem z dachówki ceramicznej i 162 stodół.
   1772 - Port w Darłówku odbudowano po zniszczeniu w wojnie siedmioletniej.
   1781-1782 W stoczni zbudowano 12 dużych statków.
   1782 - Miasto Darłowo miało 2255 mieszkańców.
   1806-1808 Po, przegranej bitwie Prusko- Napoleońskiej Darłowo pełniły Francuskie
   oddziały.
   1807 - Zamek staje się francuskim szpitalem wojskowym.
   1814 - Darłówko zostje umieszczone przez lekarza Dr. Georg Büttner'a do pierwszy
   Pruskiego spisu kurortów nadmorskich.
   1831 - Miasto Darłowo miało 3393 mieszkańców.
   1833 Zachodnie skrzydło zamku został zniszczone zupełnie w pożarze.
   1836 - Zbudowano Szkołę podstawową w Darłowie.
   1841 - zakład psychiatryczny został zbudowany na wschodnim brzegu Wieprzy.
   1848 Utworzono miejską kasę oszczędności.
   1850 - Południowe skrzydło zamku zostało przemienione w sądu i więzienie a
   wschodnie skrzydło w magazyn ziarna.
   1852 Miasto Darłowo miało 5060 mieszkańców.
   1853 - Epidemia Cholery w Darłowie.
   1856 - W porcie Darłowo cumuje 50 statków równoczesne.
   1861 - Miasto Darłowo miało 5466 mieszkańców.
   1863 - Darłowo otrzymuje sieć telegraficzną.
   1871 - Miasto Darłowo miało 4893 mieszkańców.
   1873-1879 Zbudowano molo w Darłówku. Długość zachodniego mola ma 479.5 m. ,
   wschodnie 240 m.
   1877-1878 Rozbudowa portu w Darłowo.
   1878
   - 1 październik kolej dociera do Darłowa
   - zbudowano miejski port (basen) w Darłowo.
   1883 - Spalił się zamkowy młyn.
   1885 - W Darłówku zbudowano latarnię morską ze światłem kierunkowym.
   1892 - odnowiono kościół św. Gertrudy.
   1893 - Darłowo zostało zelektryfikowane dzięki zamkowemu młynowi.
   1897 - Odnowiono kościół Mariacki.
   1898 - Miasto Darłowo otrzymało połączenie telefoniczne.
   1900 - Zbudowano gazownię i rzeźnię.
   1904 5 kwietnia otwarto mleczarnię.
   1906 - Kościół Mariacki otrzymał nowy zegar na wieży.
   1908 - W Darłowo oddano pomnik Bismarcka.
   1912
   - Sześćsetna rocznica założenia miasta .
   - Odnowiono kościół św. Gertrudy.
   1914 - 1 stycznia sztorm zniszczył część obiektów na wschodniej plaży w
   Darłówku. W okolicy Dąbek, pomiędzy Jeziorem Bukowo a morzem Bałtyckim utworzyła
   się wyrwa w lądzie.
   1922 - Kościół Mariacki otrzymał nowe dzwony. Poświęcono je 18 kwietnia.
   1924 - Pierwszy raz w Darłowie, nagrano transmisję.
   1927 - Powiększona latarnię morską w Darłówku.
   1932-33 W Darłowo uruchomiono sieć wodociągową z wieżą ciśnień.
   1936
   - Na zachodniej plaży w Darłówku zbudowano kawiarnię na wydmie.
   - 26 i 27 marca przez miasto leciały sterowce "Hindenburg" i "Graf Zeppelin".
   - W Darłówku rozpoczęto budowę poligonu doświadczalnego (baterii doświadczalnej)
   najcięższych armat lądowych.
   1937 - W Darłówku otwarto fabrykę mąki rybnej.
   1939-1941 Zbudowano w miejskim porcie dwa duże silosy dla ziarna.
   1942 W Darłówku założono stocznie dla betonowych statków.
   1943
   - W tajemnicy trwa produkcja pierwszego betonowego statku.
   - 19 Maca 1943 Adolf Hitler odwiedziła poligon i obserwuje próbne strzelanie z Dory.
   Angielski samolot rozbił się na zachodniej plaży, (7 martwych i 1 rany).
   1944
   - Szkoła Hanzy stała się w październiku wojskowym szpitalem.
   - obywatele, którzy byli w stanie się do pracy, zostali zobowiązani do budowy
   umocnień Wału Pomorskiego
   - Pierwsi Wschodni- pruscy uchodźcy przyjechali w listopadzie.
   1945
   - Od 15 stycznia do 10 maja ewakuowało przez niemiecką marynarkę wojenną 5556
   obywateli.
   - 4 marca pierwsze Radzieckie oddziały ukazało się w okolicy miasta.
   - Wieczorem 6 marca ostatnie dwa statki z uchodźcami opuściły port w Darłówku
   - 7 marzec miasto zdobyte przez wojska radzieckie.
   - 25 lipca pierwszym burmistrzem Darłowa mianowano Stanisława Dulewicza
   - 27 września zniszczono wojenne pomniki 1813, 1870/71, 1914/18.
   - Pierwsze deportacje przeprowadzono 17 października i 6 listopada.
   - 15 listopada trzeci deportacja ludności z okolicznych wiosek.
   - uruchomiono elektrownię, gazownię, wodociągi i młyn zamkowy
   -zmiana nazwy z niemieckiegi Rügenwalde i Rügenwalde-Bad na polskie Darłowo i
   Darłówko
   1945/46 - odgruzowano i uruchomiono fabrykę pieców
   1946
   - Szkoła Hanzy stała się na 9 Kwietnia Polską szkołą średnia.
   - 12 Maja 6 kościół Mariacki został poświęcony przez polskiego biskupa.
   1947 -1948 - masowe deportacje ludności niemiekiej
   1948
   - 9.01. uruchomiono port handlowy
   - rozpoczęła działalność firma rybacka - początkowo jako filia gdyńskiej "Arki",
   od 1950r. kołobrzeskiej "Barki", a od 1952r. jako samodzielne Przedsiębiorstwo
   Połowów i Usług Rybackich "Kuter"
   09.05.1961 - odsłonięcie Pomnika Zwycięstwa na Placu Tysiąclecia.
   1971 - rozpoczęcie remontu kapitalnego Zamku Książąt Pomorskich.
   1977 - demontaż mostu zwodzonego i złożenie konstrukcji w Kręgu.
   22.10.1988 - udostępnienie Zamku dla zwiedzających po długoletnim remoncie.
   1997 - Rada Miejska w Darłowie ustanowiła dzień 7 marca ''Dniem Osadników
   Darłowskich''.
   1998 - ustanowiono tzw. Denar Eryka.
   1999 - miasto posiada hymn Króla Eryka Pomorskiego, którego pierwsze takty
   stanowią jednocześnie hejnał miejski.
   1999 - Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu "Zarządu Portu Morskiego
   Darłowo". W niedługim czasie w Darłowie powstanie morskie przejście graniczne.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka