Dodaj do ulubionych

Wybór Zofii

04.02.20, 16:36
Pani Zofia Romaszewska wiele w swoim życiu widziała, a najwięcej chyba w Radomiu. I dlatego na pewno nie jest dla niej tajemnicą, że każda epoka ma swoich Radzików, Tomczyńskich i Nawackich z jednej strony i Juszczyszynów z drugiej. Czy tym razem stanie po stronie tych pierwszych? Jej wybór.


Był 25 czerwca 1976 roku...


Cieślik został zatrzymany 25 czerwca 1976 r. przez milicjanta Józefa Domańskiego, funkcjonariusza ZOMO z Łodzi. Stało się to o 21.25, a więc już w nocy, w końcowej części trwających od wczesnych godzin popołudniowych walk ulicznych. Domański miał widzieć, jak Cieślik biegnie z grupą osób ulicą Żeromskiego w pobliżu parku im. Kościuszki i wykrzykuje pod adresem funkcjonariuszy MO: „Wy chamy, huje, dziady”. Sam Cieślik podawał nieco inną wersję wydarzeń. Twierdził, że wpadł w ręce patrolu milicji, gdy odprowadzał do domu dziewczynę o imieniu Mirka, z którą przygotowywał się do egzaminów na studia. Milicjanci sprawdzili, czy nie ma ubrudzonych rąk (dla funkcjonariuszy był to podstawowy dowód na udział w demonstracji), i chociaż okazało się, że nie – zupełnie bezpodstawnie zaczęli okładać go pałkami po plecach i nogach. Wówczas krzyknął do nich: „chamy, gliniarze” i rzucił się do ucieczki. Po krótkim pościgu został ujęty i doprowadzony na komendę.
Przewodowi sądowemu przewodniczył sędzia Jerzy Sawicki. Niestety, dotąd nie udało
mi się uzyskać dostępu do akt personalnych sędziów, stąd trudności w precyzyjnym odtworzeniu przebiegu pracy zawodowej większości z nich, w tym sędziego Sawickiego. Wiadomo jednak, że nie należał on do PZPR; cieszył się opinią osoby „nierobiącej kariery” i nieco zdystansowanej w stosunku do pozostałych pracowników radomskiego sądu.
Przewód ograniczył się do przesłuchania Cieślika – w charakterze podejrzanego i milicjanta Domańskiego – jako świadka zajścia. Obrońca, adwokat Antoni Krężel, wniósł wprawdzie o odszukanie i wezwanie do sądu towarzyszącej Cieślikowi dziewczyny o imieniu Mirka, ale sędzia ten wniosek odrzucił, argumentując, że „okoliczności sprawy zostały w sposób wystarczający wyjaśnione”, a oskarżony sam przyznał się do winy. Strony postępowania złożyły następujące wnioski końcowe: oskarżyciel – prokurator Stanisław Książek – zażądał dla Cieślika kary pięciu miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczenia tysiąca złotych nawiązki na rzecz PCK, obrońca wniósł o zasądzenie kary ograniczenia wolności i zmianę kwalifikacji prawnej czynu przez uznanie, że nie miał on charakteru chuligańskiego. Sam Cieślik poprosił o „najłagodniejszy wymiar kary”.
Wyrok został ogłoszony o 19.00 i z pewnością wywołał na sali sądowej konsternację.
Sędzia Sawicki uznał wprawdzie, że Cieślik jest winny zarzucanego mu czynu, ale równocześnie stwierdził, iż czynu tego nie dopuścił się z pobudek chuligańskich. To zgodne z wnioskiem obrony stanowisko zostało jeszcze wzmocnione orzeczoną karą: nie pozbawienia wolności, jak chciała prokuratura, lecz ograniczenia wolności na dziesięć miesięcy – z obowiązkiem potrącania na rzecz Skarbu Państwa 20 proc. comiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Orzeczenie to – chociaż bardzo dotkliwe finansowo – dawało Cieślikowi rzecz bezcenną: możliwość opuszczenia murów więzienia i wydostania się z trybów bezpośredniej, niezwykle brutalnej, milicyjnej przemocy. Było to zdarzenie niemal bez precedensu w historii „czerwcowego” wymiaru sprawiedliwości, za które jego autorowi, sędziemu Sawickiemu, przyszło zapłacić wysoką cenę zawodową.

[...]

Z materiałów tych wynika, że 26 czerwca – w pierwszym dniu orzekania – poza opisaną wyżej sprawą Cieślika, Sąd Rejonowy w Radomiu rozpatrzył w trybie przyśpieszonym jeszcze pięć spraw. Nazajutrz, 27 czerwca, kolejnych 45.

[...]

Efekty procesowe tych spraw były następujące: osiem z nich przekazano do dalszego prowadzenia Prokuraturze
Rejonowej w Radomiu, gdyż podejrzanymi byli recydywiści lub istniały podstawy do przedstawienia im poważniejszych zarzutów, nieobjętych procedurą trybu przyśpieszonego (np.czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego – art. 234 kk czy udziału w nielegalnym zbiegowisku publicznym – art. 275 kk); w pozostałych zapadły wyłącznie wyroki skazujące:na karę pozbawienia wolności lub aresztu – w stosunku do 42 osób oraz karę ograniczenia wolności – w stosunku do jednej osoby (wspomnianego wcześniej Cieślika). Wymierzone
kary sięgały przy tym 8–12 miesięcy pozbawienia wolności, a więc oscylowały w pobliżu górnej granicy kary możliwej do orzekania w trybie przyśpieszonym.


[...]

O tym, że obawy przed restrykcjami za ewentualne „niesłuszne” wyroki sądowe nie były bezpodstawne, świadczy przypadek sędziego Sawickiego. Sędzia ten w złożonej w 1981 r. relacji tak opisał swoje ówczesne doświadczenia: „W sobotę pracowałem do godz. 12. O godzinie 14 prezes sądu wojewódzkiego polecił mi przyjść do pracy. Wszyscy sędziowie byli. Czekałem do 19. O 19 pierwsza sprawa. Obraza słowna funkcjonariusza MO na służbie. Orzekłem ograniczenie wolności. Wziąłem akta do domu. A w niedzielę po południu zabrał je kierowca. W niedzielę do sądu nie poszedłem. Nie miałem polecenia wyrażonego na piśmie. W poniedziałek zagrożono mi
zwolnieniem z pracy i kazano mi napisać wyjaśnienie, dlaczego nie poszedłem. Nie złożyłem tego pisma. Dostałem naganę z art. 41 par. 3 w trybie prawa o ustroju sądów powszechnych. [...] W rok później ja, karnik (z ponad 20-letnim stażem) zostałem przeniesiony do Sądu dla Nieletnich. Nie objęły mnie kolejne podwyżki przy regulacji płac”
.Źródło: "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej", nr 4(125), kwiecień 2011, s. 16-17, 22.


--
A niechaj narodowie wżdy postronni znają, jako nasze pisiory zręcznie du-dukają.

twitter.com/i/status/1221493003849752578
Obserwuj wątek
  • lechutek1961 Re: Wybór Zofii 04.02.20, 20:37
   " 3 grudnia 1998 r. uchwalono ustawę o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej. Na mocy jej przepisów, które obowiązywały do końca 2002 roku, jak informowała "Gazeta Wyborcza", do sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Najwyższym trafiło 30 spraw obejmujących 55 sędziów (jeden wniosek skierował prezes sądu apelacyjnego, dwa - KRS, 27 - ministerstwo, w tym 26 za czasów Hanny Suchockiej i jeden za czasów Lecha Kaczyńskiego).

   Doszło do rozpraw czterech sędziów. Wszystkich sąd dyscyplinarny uniewinnił. Oprócz jednego, który już nie był sędzią. Na podstawie tej ustawy z zawodu nie został wydalony żaden sędzia – informowała "Gazeta Wyborcza"."
   • witek.bis Re: Wybór Zofii 04.02.20, 21:06
    Hanna Suchocka - Lech Kaczyński 26:1... Trochę to smutne, ale mogło być gorzej...

    --
    A niechaj narodowie wżdy postronni znają, jako nasze pisiory zręcznie du-dukają.

    twitter.com/i/status/1221493003849752578
     • witek.bis Re: Wybór Zofii 04.02.20, 21:36
      Że niby Lech Kaczyński jest jednym z tych POprzedników?

      A co teraz będzie z tymi tablicami, ulicami, pomnikami oraz instytucjami jego imienia?

      --
      A niechaj narodowie wżdy postronni znają, jako nasze pisiory zręcznie du-dukają.

      twitter.com/i/status/1221493003849752578
       • erte2 Re: Wybór Zofii 04.02.20, 22:39
        lechujek 1961
        Co wy pisiory macie w tych swoich tępych mózgownicach że tak nienawidzicie lekarzy, a szczególnie tych wybitnych? Onegdaj rozpętaliście nagonkę na jednego z najwybitniejszych polskich transplantologów, doktora Mirosława Garlickiego, dziś "opieką" otoczyliście profesora Tomasza Grodzkiego. Cechą wspólna ich obydwu jest to że dziesiątki, a może nawet setki pacjentów zawdzięcza im życie.
        • taniarada Re: Wybór Zofii 04.02.20, 22:45
         erte2 napisał:

         > lechujek 1961
         > Co wy pisiory macie w tych swoich tępych mózgownicach że tak nienawidzicie leka
         > rzy, a szczególnie tych wybitnych? Onegdaj rozpętaliście nagonkę na jednego z n
         > ajwybitniejszych polskich transplantologów, doktora Mirosława Garlickiego, dziś
         > "opieką" otoczyliście profesora Tomasza Grodzkiego. Cechą wspólna ich obydwu j
         > est to że dziesiątki, a może nawet setki pacjentów zawdzięcza im życie.
         A ty ignorancie dlaczego przekręcasz nicka i życie chcesz oddać za komucha ,syna ubeka.Byłeś w Solidarności .To po co teraz zmieniasz historię .
        • lechutek1961 Re: Wybór Zofii 04.02.20, 22:53
         erte2 napisał:

         > lechujek 1961
         > Co wy pisiory macie w tych swoich tępych mózgownicach że tak nienawidzicie leka
         > rzy, a szczególnie tych wybitnych? Onegdaj rozpętaliście nagonkę na jednego z n
         > ajwybitniejszych polskich transplantologów, doktora Mirosława Garlickiego, dziś
         > "opieką" otoczyliście profesora Tomasza Grodzkiego. Cechą wspólna ich obydwu j
         > est to że dziesiątki, a może nawet setki pacjentów zawdzięcza im życie.

         Żal mi ciebie erte. Mścisz się na niewłaściwej osobie. Swoje żale wylewaj na PBK który przyznał twojej żonie medal ale zapomniał jej go osobiście wręczyć. Taki miał szacunek do twojej małżonki...,...
         Wy lemingi zamiast adresować swoje żale pod właściwym adresem czepiacie się płotu.
        • lechutek1961 Re: Wybór Zofii 04.02.20, 22:58
         erte2 napisał:

         > lechujek 1961
         > Co wy pisiory macie w tych swoich tępych mózgownicach że tak nienawidzicie leka
         > rzy, a szczególnie tych wybitnych?

         My nie mamy nic do lekarzy. Mamy pretensje do lapownikow i złodziei. Nie wiem jaka jest twoja opinia o Grodzkim. Ja nie mówię że nim jest przynajmniej do momentu wydania prawomocnego wyroku
         Nie ja jestem od osadzania i wydawania wyrokow i ich nie wydaje.
         • taniarada Re: Wybór Zofii 04.02.20, 23:11
          lechutek1961 napisał:

          > erte2 napisał:
          >
          > > lechujek 1961
          > > Co wy pisiory macie w tych swoich tępych mózgownicach że tak nienawidzici
          > e leka
          > > rzy, a szczególnie tych wybitnych?
          >
          > My nie mamy nic do lekarzy. Mamy pretensje do lapownikow i złodziei. Nie wiem j
          > aka jest twoja opinia o Grodzkim. Ja nie mówię że nim jest przynajmniej do mome
          > ntu wydania prawomocnego wyroku
          > Nie ja jestem od osadzania i wydawania wyrokow i ich nie wydaje.
          Masz gumową piłeczkę ?Rzuć mu i powiedz aport .Zobaczysz co się będzie działo .
        • lechutek1961 Re: Wybór Zofii 04.02.20, 23:09
         erte2 napisał:

         Cechą wspólna ich obydwu j
         > est to że dziesiątki, a może nawet setki pacjentów zawdzięcza im życie.

         Czy taka sama wdzięcznością otaczasz swojego mechanika samochodowego? Też zawdzięczasz mu życie bo mógł przecież nie dokręcić kół w twoim aucie. Nie wspomnę o tych pieszych których mógłbyś przejechać na pasach gdyby na czas nie naprawił ci hamulców w aucie.
         O tobie nie wspomnę bo ty nie masz żadnych hamulców, dokładnie jak marszałek Grodzki .
        • margit49 Re: Wybór Zofii 04.02.20, 23:13
         erte2 napisał:

         > lechujek 1961
         > Co wy pisiory macie w tych swoich tępych mózgownicach że tak nienawidzicie leka
         > rzy, a szczególnie tych wybitnych?

         Nienawidzą inteligencji, jak to w bolszewiźmie.
         • lechutek1961 Re: Wybór Zofii 04.02.20, 23:14
          margit49 napisała:

          > erte2 napisał:
          >
          > > lechujek 1961
          > > Co wy pisiory macie w tych swoich tępych mózgownicach że tak nienawidzici
          > e leka
          > > rzy, a szczególnie tych wybitnych?
          >
          > Nienawidzą inteligencji, jak to w bolszewiźmie.

          Ty kochasz lapownikow i złodziei. Wszak to trzon POKO
         • taniarada Re: Wybór Zofii 04.02.20, 23:17
          margit49 napisała:

          > erte2 napisał:
          >
          > > lechujek 1961
          > > Co wy pisiory macie w tych swoich tępych mózgownicach że tak nienawidzici
          > e leka
          > > rzy, a szczególnie tych wybitnych?
          >
          > Nienawidzą inteligencji, jak to w bolszewiźmie.
          Na inteligentnych trzeba sobie zasłużyć. Inteligentni ludzie są często zmuszani do picia, by bezkonfliktowo spędzać czas z idiotami.

          Ernest Hemingway I jak tu nie pić.
    • lechutek1961 Re: Wybór Zofii 05.02.20, 17:17
     witek.bis napisał:

     > Hanna Suchocka - Lech Kaczyński 26:1... Trochę to smutne, ale mogło być gorzej.

     Umknęło ci to:


     "Doszło do rozpraw czterech sędziów. Wszystkich sąd dyscyplinarny uniewinnił. Oprócz jednego, który już nie był sędzią. Na podstawie tej ustawy z zawodu nie został wydalony żaden sędzia – informowała "Gazeta Wyborcza"."

     Nawet gdyby był milion to skutek byłby taki sam.
   • witek.bis Re: Wybór Zofii 04.02.20, 23:15
    Ja wiem, Taniusza, że ty rozumkiem nie grzeszysz, ale tym razem to już przesadziłaś.

    Zmarł w 1967, a sądził jeszcze w 1976... Żywych i umarłych.

    --
    A niechaj narodowie wżdy postronni znają, jako nasze pisiory zręcznie du-dukają.

    twitter.com/i/status/1221493003849752578

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka