Dodaj do ulubionych

Ech, te Niymcy!

02.05.07, 21:31
"Oktoberfest"

Z wrześniym jednak go fajrujom
Dyć chmiel wtedy fest żniwujom
Ze dwa tydnie piwo żłopiom
Ponoc niy som nic "pod kropom".
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 21:32
   3.X. - Dziyń Jedności Niymiec

   Majom w Niymcach Dziyń Jedności
   Poczdam wszyskich latoś gości
   Co sie dzisioj tym radujom
   Toż uciecha ze tym czujom.
   • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 16.06.07, 00:02
    W Niymcach tynge gowy majom
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34281&w=54533390
    Czy Ślonskowi richtig pszajom?
  • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 21:33
   Czowiek Heidelberski

   Czwiek z Heidelbergu piyrszym we Europie
   Poł miljona rokow na zadek se kopie
   Dyć przeca we Niymcach trefiyło nom spotkać
   Takego zocnego ludzkości praprzodka.


   Lodowce

   Skuwały lodowce pora razy ziymia
   Dyć ktosik juz myśloł - "jo to wszysko szczimia".   Neandertalczyk

   Rzeka Neander pewnikym znocie
   W jeji dolinie Felhof jaskinia
   Tako tyż sztela praprzodka mocie
   Zdo sie co jego teroz dziedzina.
   • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 22:44
    Szworty lodowiec

    Ponoć szło go szczimać w kupie
    Szczyńściym niy chcom przeca zgupieć
    I choć trocha se tyż pszajom
    Z lodym wygrać szansa majom.


    Wielki rzeźbiorz

    Toż lodowiec kunszt pokozoł
    Ziymia po niym jest gryfniejszo
    Kożdy bydzie to powożoł
    Prawie kecka dyć dzisiejszo.    La Madeleine

    Magdalyńsko kultura z dzisiejszy Francyji
    Prziszła na te ziymie dyć niy bez mecyji
    Szczyńściym co sie ciepli terozki zrobiyło
    Toż i na połnocy znośni jakoś żyło.
    • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 22:59
     Kultura azylsko (Mas d'Azil)

     Zaś starom drogom co nowe idzie
     Kolybka inkszo dyć tu se bydzie.


     Kultura tardynosko (La Fere-en-Tardenois)

     Zdo sie - tref tako samo durś plecie
     We mezolicie już my som przecie.


     Kultura maglemosko (Maglemose - Zelandia)

     Widać w tych stronach już wiyncy mocy
     Toż ta kultura przeca z połnocy
     -Sie na połednie terozki wcisko
     Czowiek i na tym ździybeczko zysko.
     • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:00
      Wspolnota rodowo

      Toż niy som czowiek swoj los budowoł
      Cywilizacjo z rodu wyrosto
      Rada naturze tako tyz dowoł
      Ze krewniokami żyje se prosto.


      Wierzynia

      Kult przodkow - tako samo przirody
      To religijo ty piyrszy wody.


      Kunszt

      Kunszt tyż u ludzi piyrwotnych widać
      Szwabji jaskinio za przikłod by dać
      Wogelherd - take jest jeji miano
      W niyj już portrety "grawiyrowano".
      • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:00
       We neolicie

       Ze myśliwego no i zbiyracza
       We neolicie momy oracza
       Co i w zogrodzie gowiydź hoduje
       Z tym krok do przodka - to forsztelujesz.


       Urmitz k. Koblyncji

       Neolityczno zdo sie warownia
       Wrogow se boli jako i łognia.


       Gorki lepiom

       Gorki lepiom w neolicie
       Ze tych szkorup wiyncy wiycie
       Jako im se wtedy żyło
       -Dyć poleku lepi było.
       • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:01
        Kultura pucharow lejkowych

        Poł Europy łogarnyła
        Na połnocy wszyndy była
        Tako w kontynyntu środku
        Ta kultura tyż napotkom.


        Kultura michelsbersko

        Z Michelsbergu szła do przodka
        Idzie tako jom napotkać
        Na dziedziny tyj połedniu
        Kaj Men Neckar inksze blednom.


        Kultura cyramiki sznurowy

        Prziszła tu ze wschodu
        Niy yno jo godom.
        • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:01
         Kultura amfor kulistych

         We Brandynburgji richtig widoczno
         Na wschod se cisła pieronym mocno
         Cołkym zonikła ze neolitym
         Toż wszysko tako pomiyni przi tym.


         Kultura pucharow dzwonowych

         Z Pirenejow tu wandruje
         Bronz na drodze swoji suje
         Zdo sie koniec neolitu
         Toż ło niego już niy pytom.


         Plymie

         Ano - rody już łonczyło
         Ze wodzym na przodku było
         Tako naczelnikow radom
         Z dymokracjom co tyż zwadom.
         • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:01
          Pochowki

          Toż megalityczne grobowce znojdziecie
          Kaj ińdzi we ziymi cmyntorze com przecie
          I ciałopolynie tyż praktykowane
          A prochy we urny ze gliny dowane.


          Bronz

          Kaj gory Harzu tako Rudawy
          Już unietycko ludność umiała
          Wytopiać ruda niy dlo zabawy
          Stond jeji siyła przeca se brała.


          Laubinger

          Grupa laubingersko cosik tukej znaczy
          Se turyngsko-sasko dziedzina łonaczy.
       • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:03
        58 r.p.n.e.

        Germany Galijo chcieliby ucapić
        Tako se rzymianom niy trza teroz gapić
        Stanyły legije pod wodzom Cezara
        Ech - ze tym Teutonom przidzie se fest starać.
        • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:04
         "Limes"

         Przed Germanami "limes" łobroni
         Tako se zdowo dyć czas pogoni
         Choć umocniono richtig granica
         Kedyś łodmiyniom se jeji lica.
         • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:04
          Państwo Frankow

          Toż miyndzy Rynym a tom Sekwanom
          Franki z potyngom swojom powstanom
          Na wschod pociongnom - tyż na połednie
          Rośnie ich siyła w nocy i we dnie.
          • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:04
           Tolbiac 496

           Aleman richtig tukej pobity
           Dyć Chlodwig yno rośnie zaś przi tym.
           • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:05
            Poitiers 732

            Toż majordom merowiński Francyjo łobroni
            Muzułmanow ze ty ziymi pod Poitiers przegoni
            Łod Karola Młota wyńdzie wielko dynastyjo
            Dlo mamlasow Merowingow yno tragedyjo.
            • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:05
             Karol Wielki (786)

             Po Merowingach dynastjo owo
             o ze tym władcom we chwale stowo.
             • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:06
              Cuzamyn

              Co piyrwyj łosobno terozki cuzamyn
              Frank German Rzymianin - jednak niy na amyn
              Dyć w końcu zabraknie Karola Wielkego
              Chcom być zaś se łod sia - fest ciongnom do tego.
              • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 09.05.07, 17:17
               Wilijo w Rzymie (800)

               Rzym władcy Frankow rozgłoszo chwała
               Stond tyż se siyła cysorza brała.
               • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 09.05.07, 23:11
                Ludwik II Niymiecki (843-876)

                Toż wschodni konsek cysorstwa jego
                Niymcy wyrosnom richtig ze tego.
                • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 10.05.07, 22:38
                 Otton I

                 Syn łod Hynryka w boj Niymcy wiedzie
                 Łon przeca krolym tako na przedzie
                 Ło władza prince se czasym wadzom
                 Przeskoczyć jednak go niy poradzom.
                 • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 11.05.07, 23:06
                  Świynte Cysorstwo Nacyji Niymiecki (962)

                  Z Ottonym I już I Rzesza
                  Przeca niyprowdom jo tu niy grzesza.
                  • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 12.05.07, 23:12
                   Krol Hynryk IV

                   Arcybiskupa krol Hynryk Szworty
                   Mediolanowi dowo - czy worty?
                   Papiyż wnerwiony tyż richtig wiela
                   Łon krześcijaństwym rzońdzi - toż tela
                   Wiela poradzi łodpor w tym dowo
                   Ekskomunika przed władcom stowio.
                   • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 13.05.07, 21:05
                    Rzym 1084

                    Z wojskym do Rzymu krol se wyprowio
                    Toż "Wieczne Miasto" na łasce jego
                    Gyszynk z korony cysorski dowo
                    Co Hynrykowi potrza do tego?
   • broneknotgeld Bawaria 05.05.07, 15:55
    Ponoć Bawaria jest echt niymiecko
    Ło tym tu godo i małe dziecko
    Dyć w Niymcach kożdy pszaje landowi
    Toż i Bawarczyk to zowdy powiy.
    • broneknotgeld Re: Bawaria 05.05.07, 15:55
     Bawario (land)

     Land wielki bogaty - umynczysz tu gyry
     Dyć idzie Bawario podzielić na sztyry
     Jest Gorno i Wschodnio tyż Szwabia Bawarsko
     Zaś szworto Frankonia se głosi tu dziarsko
     • broneknotgeld Re: Bawaria 05.05.07, 15:56
      Zugspitz

      Ze Alp niy cołkym gora wysoko
      W Niymcach na piyrsze miejsce se skoko
      Ździybko brakuje do czech tysiyncy
      Dyć to Bawarow wcale niy mynczy.
      • broneknotgeld Re: Bawaria 05.05.07, 15:56
       Bawaria

       Zdo sie land Niymiec to piyrszy
       Bo przeca żodyn niy wyrszy.


       Perełka

       Znosz Wittelsbachow perełka?
       Przeciyrej zaroz se szkiełka
       Przeca w Monachium żeś jest
       Tu sie zabawisz tyż fest.


       Bawarske zamki pałace
       Zodziwiom zowdy kożdego
       Zdo ci sie - mało jest paczeć
       Dyć jako wkludzić do tego?
       • broneknotgeld Re: Bawaria 05.05.07, 15:57
        "Krachledern"

        Ano - skora ciyngym trzeszczy
        Na to Niymka dyć niy wrzeszczy.


        To dziwo

        Ponoć niyjednago to naprowdy dziwo
        Co w krotkich galotkach lepszy smak mo piwo.


        Gryfne karlusy

        Pastyrz i feszter przewodnik tako
        W krotkich galotkach gryfne jednako.
    • broneknotgeld Neuschwanstein 05.05.07, 15:58
     "Krolewski zamek"

     Nałoglondoł se bajek łod Walta Disneya?
     Myśloł - Mom piniyndzy podobnoś za wiela
     -Toż sie piykny zamek tukej wybudowoł
     Choć godali ło niym że richtig zwarjowoł

     Dyć dzisioj Bawarjo asi sie tym cudym
     Skiż krola Ludwika myni jakby nudy
     I chocioż przi tymu prawie zbankrutowoł
     Łon to przeca cołki historyji dowoł.
     • broneknotgeld Re: Neuschwanstein 05.05.07, 15:58
      Krol Ludwik II Bawarski
      W Hochenschwangau se karlus przezocnym wychowoł
      Możno bestoż ideje romantyka stowioł
      Zowdy z przodka choć przeca dziwaczne to było
      No i zdo sie Bawarii jakoś niy służyło

      Ludwik w gowie mioł czynsto średniowiecze downe
      Abo tyż to co starsze a ponoć cudowne
      Stond te zamki turnieje pieśni trubadurow
      I Ryszarda Wagnera głos germańskich chorow

      Nić że bez to Bawario nawet ziymie traci
      Nic że skarbiec durś ciyrpi bo za wiela płaci
      Wieczne zamki pałace wieczno tyż muzyka
      W tym kunszt co krolowi zdoł sie Nieba tykać.


      Bawarske dzisioj

      Co wpiyrw krolewske bawarske dzisioj
      Bych na Ludwiku nudli niy wiyszoł
      Łostoł w legyńdzie w piśmie we gowie
      Co? -Że niyrichtig był z niego czowiek?
    • broneknotgeld Monachium 05.05.07, 15:59
     Monachium

     Co nojgryfniejsze bywo po lecie?
     Grod nad Izarom w tym recht jest przecie
     Turystow ciongnom tu richtig krocie
     Toż Oktoberfest wtedy tu mocie

     Ludwik princesa Tereska broł
     Toż przi weselu gest wielki mioł
     "Theresienwiese" jeszcze niy było
     Dyć se tu wiela piwa wypiyło

     I łod tych czasow - chnet dwiesta lot
     Po lecie Bawar richtig jest rod
     Słonko se skryło we biyrze złotym
     Uciechy trza nom - to niy gupoty.


     "Niymiecki Paryż"

     "Niymieckim Paryżym" Monachium tyż zwom
     Cosik mi sie zdowo - inksze zdanie mom.


     Blik na Monachium

     Z telewizyjny zoglondnij wieży
     Atrakcjo piykno możecie wierzyć
     Przeca z niyj Alpy tyż widać czynsto
     Bele we lufcie niy było gynsto.
     • broneknotgeld Re: Monachium 05.05.07, 15:59
      Wele Monachium

      Kaltenberg wele Monachium leży
      Tukej turnieje wielke rycerzy
      Prawnuk Ludwika tako zrychtowoł
      By sie land cały tymu dziwiwoł.
    • broneknotgeld Bamberg 05.05.07, 16:00
     Bamberg

     Bamberg Frankonii perłom jest przeca
     Ze bawarskego landu tyż neca.


     "Rauchbiyr"

     Yno z Bamberga jest take piwo
     Dyć niychej wos to wcale niy dziwo
     Toż recyptura znoł wiek szesnosty
     Słod przipolony w tym koncept prosty
     Choć zdo sie jeszcze że cosik wiyncy
     No to pijymy - niy trza sie mynczyć!


     Kajzer Hynryk II

     Kajzer Hynryk II w jedynostym wieku
     "Rzym" chcioł tu zbudowć - poskopisz czowieku?
     Choćcioż se dziwujesz dyć dobrze sie stało
     Przeca cosik z tego do dzisioj łostało.
    • broneknotgeld Marktl am Inn 05.05.07, 16:01
     Marktl am Inn

     Mało mieścina latoś coś budzi
     Toż stond se karlus w Watykan kludzi.
     • broneknotgeld Re: Marktl am Inn 05.05.07, 16:02
      W Wielko Sobota (16.IV.1927)

      W Wielko Sobota Zefel rodzony
      Toż we Wielkanoc zarozki krzczony
      Wodom co była świyncono rano
      Z niom wiara wielko bajtlowi dano.
      • broneknotgeld Re: Marktl am Inn 05.05.07, 16:02
       Żywiciel

       Inn Marktl tyż żywioł tako jak niwy
       Z rzekom i ziymiom czowiek szczyńśliwy.
       • broneknotgeld Re: Marktl am Inn 05.05.07, 16:02
        Czi sklepy

        Toż pamiontkarske czi sklepy majom
        Ze Janym Pawłym tyż coś sprzedajom
        Jednak Benedykt we raji piyrszy
        Dlo Marktl łon przeca teroz nojwyrszy.
       • broneknotgeld Re: Marktl am Inn 05.05.07, 16:03
        Gyszeft

        Gyszeft przestawić na Ratzingera?
        Profitu z tego może być wiela.
   • broneknotgeld Badenia - Wirtembergia 05.05.07, 16:05
    Z Bawarii na zachod pódziesz we tyn land
    Toż przeca tu Niymiec jakby jedyn rand.
    • broneknotgeld Re: Badenia - Wirtembergia 05.05.07, 16:05
     Czi krainy w tym landzie przepiykne znojdziecie
     Badynio i Szwarcwald - te już znocie przecie
     Wirtembergia miejscowi ciyngym Szwabiom zowiom
     Toż na take miano jo tyż tukej stowiom.
    • broneknotgeld Brackenheim 05.05.07, 16:06
     Brackenheim

     W południowych Niymcach te miasto jest zocne
     Kaj wino czerwone robiom nawet mocne
     Winorośl "Lamberger" tukej sie udowo
     Godajom co łona jest jak ta krolowo

     Z czinostego wieku już znomy ta sztela
     Rudolf Habsburg miastu przisłużoł sie wiela
     Możno tyż lubowoł sie w tutejszym winie
     Kere ciyngym majom w niymiecki dziedzinie.
     • broneknotgeld Re: Brackenheim 05.05.07, 16:07
      Muzeum Heussa

      Heuss Theodor tukej przeca sie urodzioł
      Swojym piorym łostro we Hitlera godzioł
      Dyc skrył sie na Ślonsku w małym Gościszowie
      Historio nom godo że wielki był czowiek

      We tym NRFie zostoł prezydyntym
      Dziesiyńć lot kraj czimoł co już niy był "dynty"
      Niy dziwota tymu że muzeum tu mo
      Europa pamiynto i nad niym tyż dumo.
    • broneknotgeld Stuttgart 05.05.07, 16:08
     Stuttgart

     Stuttgart stolicom landu jest tego
     Znojdziesz we Niymcach se bogatszego
     Miasta co tako miyszkańcom zdo sie
     Na samym wiyrchu te przeca mo sie.


     Stadnina (Stutengarten) 950

     Ano skiż koni se tu zaczyło
     We downych Niymcach cosik znaczyło.


     Stolica krolewsko

     Toż "napoleońsko" stolica sie zdo
     Wirtembergio krola już terozki mo
     Choć yno stulecie jedne take było
     Dyć sie ze tym richtig miasto podźwignyło.
     • broneknotgeld Re: Stuttgart 05.05.07, 16:08
      Ludwigsburg

      Ze Stuttgartu metrym drapko se tu znojdziesz
      Przi pałacu tako do zochwytu dońdziesz.


      Pałac

      Niymiecki barok w pełny swyj krasie
      Toż tukej wybrać naprowdy trza sie.


      "Marhengarten"

      Łogrod dlo bajtli ze baśni braci
      Grimm jejich miano - pewnikym znocie
      Zoglondnońć tukej wom se łopłaci
      Wiela radości dzieciom tyż docie.
      • broneknotgeld Re: Stuttgart 05.05.07, 16:09
       Cannstatt

       Podzim - toz trza tyż zoglondnońć tukej
       W Cannstatt radości życia poszukej.


       Festiwal piwa

       Nic że bawarski "Oktoberfest"
       Richtig we Niymcach nojwiynkszy jest
       Wola we Cannstatt piwa se napić
       Niy na Bawario ciyngym se gapić.


       Biyr

       Biyr jest słonkym
       We niym życie
       Ło tym tukej
       Wszyscy wiycie.
       • broneknotgeld Re: Stuttgart 05.05.07, 16:09
        Łogrod "Wilhelma"

        Zwiyrza i ziela
        Tu coś za wiela
        Toż we Europie tyn łogrod znajom
        I sie tyż jymu wiela dziwajom.


        "Mineralbad Lauze"

        Potoplać se możesz
        W mineralny wodzie
        Zdrowie poratujesz
        -Pokłonisz tyż modzie.


        Telewizyjno wieża

        Ze wieży na miasto niy yno se blikniesz
        Łoczami na Alpy przeca tako mykniesz.
        • broneknotgeld Re: Stuttgart 05.05.07, 16:10
         Chocioż niymiecko to cołkym łonka
         www.stuttgart.de/sde/menu/frame/top_11021.htm
         Możno se przido tu tako stronka.


         Muzeum Mercedes-Benz

         Tu mosz auta historyjo
         To dlo Niymca niy mecyjo.


         Muzeum Porsche

         Łod Mercedesa łone niy gorsze
         Pewno zochwyci Muzeum Porsche.
   • broneknotgeld Hesja 05.05.07, 16:12
    Sercym Niymiec mi sie zdo
    Dyć czy rola tako gro?
    • broneknotgeld Frankfurt n. Menem 05.05.07, 19:29
     Frankfurt

     Zaroz we gowie mi franfuterki
     Burczy coś cicho ze brzucha
     Skiż nich tyn Franfurt tyż przeca wielki
     Bo dbo ło ciało i ducha.
     • broneknotgeld Re: Frankfurt n. Menem 05.05.07, 19:29
      Torgi Ksionżki

      Nojwiynksze na świecie tu jest ksionżki świynto
      Zowdy we "Oktober" - piwosz zapamiynto
      Choć do chmielu ksionżka cosik niy pasuje
      Bo pryndko sie wtedy ćmok we łoczy "suje".
   • broneknotgeld Nadrenia-Palatynat i Saara 05.05.07, 19:30
    Ren ze Mozelom se tukej płynom
    Do końca świata tego niy minom
    A jo wesoło ciyngym mom mina
    Jak tutejszego wypija wina.
    • broneknotgeld Re: Nadrenia-Palatynat i Saara 05.05.07, 19:31
     Land Katedr romańskich - takim go znocie
     We Spirze Wormacji te kościoły mocie
     Moguncjo i Trewir dołożcie do tego
     Wiela dlo Kościoła znaczyły naszego.


     Niymiecki Szlak Winny

     Łoj bych se puścioł jo szlakym tym
     Na razie musi wystyknońć rym.


     Dolina Mozeli

     W Dolinie Mozeli rizling zocny płynie
     Trza łostać na dugo w ty piykny dziedzinie.
     • broneknotgeld Re: Nadrenia-Palatynat i Saara 05.05.07, 19:31
      Mozelske zamki

      Arras Eltz i Cochem - zamki przi Mozeli
      Niymi tyż se idzie zochwycić w ty szteli.


      Lorelei

      Se Rynym płyna - ślyp szuko skał
      Możno na keryś ta Lorelei.


      Ryńske Gory Łupkowe

      Kaj Ryn se wcisko w Gory Łupkowe
      Zochwyt na gymbie mo zowdy czowiek
      Choćbyś Lorelei niy spotkoł nawet
      Zdo ci sie - cuda widzisz na jawie.
    • broneknotgeld Bad Dürkheim 05.05.07, 19:32
     Z Mannheim

     Z Mannheim do Bad Dürkheim bankom se zajedziesz
     Dej pozor na glajzy jak Bachus cie wiedzie.
     • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:33
      Bad Dürkheim ok.1000 r.p.n.e.

      Ano - już Celty tukej siedzieli
      Radochy jednak z winnic niy mieli
      Niy rosły jeszcze we ty dziedzinie
      Dyć se niy tropcie - to przeca minie.

      --

      Rzymiany nad Rynym

      Jakby niy godać - coś szteli dali
      Wonorośl drapko zielyni wzgorza
      Na dobrym winie tyż se już znali
      Hehe - co dali przeca niy wroża.
      • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:33
       Kaj jest?

       Kaj tyn Bad Dürkheim?
       Chciyjcie mi wierzyć
       To już połnocne
       Richtig Wogezy.
       • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:34
        Z XIV wiekym

        Z sztyrnostym wiekym już miejske prawa
        Dziedzina rośnie richtig na winie
        Ech - we Bad Dürkheim zocno zabawa
        Niychej i ciebie to niy łominie.
        • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:34
         "Bad Dürkheim" - 1904

         "Badym" już na gymba cało
         Moga tako szrajbnońć śmiało
         Bo im wlazło to do miana
         -Se kurujom tukej z rana
         Solankami miejscowymi
         Potym winkym - przeca wiymy.
         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:34
          Bad Dürkheim 1969

          Kreisu z rokym tym stolica
          Toż weselsze ciyngym lica
          Teroz se naprowdy kraszom
          Tako tyż mieszczany aszom.
          • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:35
           Kaplica św. Michała 1990

           Ano - kapliczka stanyła nowo
           Worsztu trza pojeść i popić zdrowo
           Przeca to miastu richtig na chwała
           No i ucieszy tako Michała.
           • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:35
            1,7 mln litrow

            Łoj - tela wina jako wysłepia?
            Na tako beka niy idzie hepać.
            • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:35
             Targi wina i szampana

             W targi wina i szampana
             Bych bych zabawioł se łod rana
             Z bachantkami tyż gryfnymi
             Dlo mnie prawie raj na ziymi.
             • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:36
              Łod wiosny

              Łod wiosny na podzim festyny w winnicach
              Życiym se raduje cołko okolica
              Przi zimie se cosik robi tu smutnawo
              Jakoś to szczimiymy by wiośnie bić brawo.
              • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:36
               Skiż kamracynio

               Skiż kamracynio - to se niy zdowo
               Kluczbork z Bad Dürkheim winko dostowo
               Trza by z tym eksra fajer zrychtować
               Za zdrowie wypić - podegustować
               Kto se kamraci - dobrze to wiycie
               Dbo coby wszyscy byli w proficie.
               • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:37
                Klasztor Limburg

                Miano łod rzeźbiorza - znomy
                Dyć tu klasztor downy momy
                Co w dostojny już ruinie
                Ciyngym stoji - to niy minie.
                • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:37
                 "Dom Catoir" (1781)

                 "Dom" mo muster barokowy
                 Ano - niy jest tyż łon nowy
                 Dyć ośrodkym tu kultury
                 Ciyngym dźwigo jom do gory
                 Tako w niym muzeum majom
                 Historyji przeca pszajom.
                 • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:37
                  Uzdrowisko

                  Ech - uzdrowiskym Bad Dürkheim słynie
                  Werci tyż wspomnieć ło ty dziedzinie
                  Wodom już mnichy se kurowali
                  Tako nom dzisioj swoj muster dali.
                  • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:38
                   W herbie powiatu
                   --

                   W herbie Bad Dürkheim
                   oreł jest bioły
                   Bliko na wino
                   toż fest wesoły.
                   • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:38
                    Kreis Bad Dürkheim 1.VII.1969

                    Z tym rokym Bad Dürkheim
                    Powiatu stolicom
                    Kerego grynościom
                    I jo se zochwycom.
                    • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:39
                     W środku

                     W środku powiatu Bad Dürkheim lezy
                     Przi "Drodze Winny" - możecie wierzyć
                     Toż napijymy se tu biołego
                     Potym skosztować trza czerwonego.
                     • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:39
                      Las Palatynacki

                      Bor to nojwiynkszy zdo sie we Niymcach
                      Tako w Bad Dürkheim do lasu skrynca.
                      • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:40
                       Na "winny sztrasie"

                       Hambach ty sztrasy pympkym se zdowo
                       Dyć i Bad Dürkheim we łoczach stowo.
                       • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:40
                        Risling - krol wina

                        Ano - nad Rynym zdo sie kroluje
                        Tako w Bad Dürkheim dobrze tyż czuje.
                        • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:40
                         Winno turystyka

                         Tako łona richtig winno
                         Dyć niy może być dziecinno
                         Pełnoletnim w tym być trza
                         By po winko siyngać - pra?
                         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:41


                          "...heim"

                          Kaj z "...heim" se kończy dziedziny miano
                          Sztela łod Frankow pewnikym brano.
                         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:41
                          Gryfno sztela

                          Sztela Celtow, Rzymian tyż
                          -Z winoroślom se wkludziyli
                          Zdroj - to przeca dobrze wiysz
                          Z konskym raju idzie mylić.
                         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:42
                          Limburg (XI w.)

                          Benedyktynow piyrwyj to sztela
                          Toż dlo kultury znaczyli wiela
                          Jak Konrad II tukej ich wkludzioł
                          Ze tym ta ziymia do życio budzioł.
                         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:42
                          Zamek Hardenburg 1212

                          Z czinostego wieku - już szteli pilnowoł
                          Schroniynie rycerzom duge wieki dowoł.
                         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:42
                          Dynkmal Bismarcka 1903

                          Dynkmal Bismarcka richtig łogromny
                          Kto go zbajstlowoł zdoł sie niytomny
                          Sztyrdziści metrow dźwigli kanclerza
                          Toż przeca richtig to jakby wieża.
                         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:43
                          W "Brunnenhall"

                          W "Hali Studziynny" muzyka bywo
                          Tu przeca koncert wcale niy dziwo
                          Tela że czasym jakiś "dźwiynk studni"
                          Aże we duszy głośno zadudni.
                         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:43
                          Winogronowe kuracyje

                          z dwudziestych rokow łońskego wieku
                          Tu je stosujom zocny czowieku
                          Werci se zowdy tako kurować
                          Jeszcze flaszeczkom zdrowio dodować.
                         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:44
                          Wrzesiyń w Bad Dürkheim

                          Wrzesiyń w Bad Dürkheim "Wurstmarktym" blyśnie
                          Aże sie ślina na jynzyk ciśnie
                          Wina ryńskego trza pokosztować
                          Prowda co inksze mogom sie schować?
                         • rita100 Re: Bad Dürkheim 05.05.07, 19:50
                          >Wina ryńskego trza pokosztować
                          >Prowda co inksze mogom sie schować?

                          Prawda, reńskie mszalne jest znakomite.
                         • broneknotgeld Re: Bad Dürkheim 06.05.07, 08:20
                          Z "mszalnym" człowiek bliży Boga?
                          Handszrift dać jo pod tym moga?
     • broneknotgeld Hassloch 05.05.07, 19:44


      Hassloch

      We cołkich Niymcach nojwiynkszo wioska?
      Dyć se niy tropiom tym ani troszka
      Niy chcom być miastym - tako im lepi
      Bo jak luft wiejski to ciało krzepi.
      • broneknotgeld Re: Hassloch 05.05.07, 19:45
       20,5 tys. dusz

       Jak na wioska - dużo luda
       Ze tym Hassloch take cuda.
       • broneknotgeld Re: Hassloch 05.05.07, 19:46


        Łoczyszczalnio na biogazie

        Łoczyszczalnio w Hassloch
        Jest tako frechowno
        Niczego jyj niy trza
        Do tego szykowno
        Styknie piyńciu chopa
        I wszysko se kulo
        Toż w tym niy utropa
        Prziroda niy fulo.
        • broneknotgeld Re: Hassloch 05.05.07, 19:46
         Virofly - Francjo
         Gebesse - Niymcy
         Silifke - Turcjo
         Wołczyn - Polska

         Kamrat kamrata
         -tyż konsek brata.
         • broneknotgeld Re: Hassloch 05.05.07, 19:46
          Ratusz w Hassloch

          Łod niego zwiydzać ta sztela trza
          Choć yno gminny dyć zocny - pra?
         • broneknotgeld Re: Hassloch 05.05.07, 19:47
          Holiday Park

          Łod marca do października
          Idzie tukej wiela brykać
          Pozowiścić tako gminie
          "Parku" tego we dziedzinie.
     • broneknotgeld Deidesheim 05.05.07, 19:47
      Deidesheim

      W skuplowany gminie
      Jest take miasteczko
      Trza ło ty dziedzinie
      Rymow wciepać deczko.
      • broneknotgeld Re: Deidesheim 05.05.07, 19:48
       Ratusz XVI w.

       Na placu targowym ratusz stoji stary
       Dlo istny dziedziny łon nojlepszy miary.
       • broneknotgeld Re: Deidesheim 05.05.07, 19:48
        Kościoł w Deidesheim 1440-1480

        Katolicki koscioł ta dziedzina stroji
        Dugo budowany ciyngym mocno stoji.
        • broneknotgeld Re: Deidesheim 05.05.07, 19:49
         W łogrodzie botanicznym

         Łogrod zodziwi wos florom swojom
         Tako rośliny dziedzina strojom.
     • broneknotgeld Grünstadt 05.05.07, 19:50
      Grünstadt

      We średniowieczu już handlym kwitło
      I wino zocne robiyło
      Szczyńście ze Grünstadt nikaj niy pitło
      Jest jako piyrwyj tu było.
      • broneknotgeld Re: Grünstadt 05.05.07, 19:50
       Dzisioj na zamku

       Dzisioj na zamku jest bibliotyka
       No i muzeum dziedziny
       Zoglondnońć w ksionżki wola niż klikać
       Czas przidzie - znojda se driny.
       • broneknotgeld Re: Grünstadt 05.05.07, 19:51


        1 luty w Grünstadt

        Jak karnawał to karnawał
        Wielko w mieście z tym zabawa
        Korowody przebiyrańcow
        Wina wiela, śpiywu, tańcow.
        • broneknotgeld Re: Grünstadt 05.05.07, 19:51
         Grünstadt - Carrieres-Sur-Seine

         Grod se kamraci ze Francuzami
         Tyż pszajom winu - to wiycie sami.
         • broneknotgeld Re: Grünstadt 05.05.07, 19:52
          Grünstadt - Westerburg

          Na Grünstadt bliko turyngsko sztela
          Bo se kamraci ze niym już wiela.
     • broneknotgeld Neustadt 05.05.07, 19:52
      Hambacher Schloss w Neustadt

      Znojdziesz taki zamek w tutejszy dziedzinie
      Skiż niego tyn powiat w cołkich Niymcach słynie.
      • broneknotgeld Re: Neustadt 05.05.07, 19:53
       Zamek Kasztanowy

       Ano gryfnie se szlos zwoł
       Dugo take miano mioł?
       • broneknotgeld Re: Neustadt 05.05.07, 19:53
        "Maxberg" 1842

        Maksymilian Bawarski erbnoł go przi ślubie
        Drapko we tych murach se istny podubie.
        • broneknotgeld Re: Neustadt 05.05.07, 19:54
         Zamek Hambach dzisioj

         Dzisioj zamek Hambach przi Bad Dürkheim mocie
         Powiatu perełkom - z ty strony go znocie.
   • broneknotgeld Nadrenia Północna - Westfalia 05.05.07, 19:55
    Wiela tu znojdziesz ludzi ze Ślonska
    Kierzy ściongnyli do tego konska
    Tako łod downa już przeca było
    Zdo sie - niywiela z czasym zmiyniyło.
    • broneknotgeld Iserlohn 05.05.07, 19:56
     Iserlohn

     Z jegłow i szpyndlikow słynie
     W cołki niymiecki dziedzinie.
    • broneknotgeld Kolonia 05.05.07, 19:56
     Kolońsko katedra

     Szejset lot dźwigali
     W koncu zrychtowali
     Niychej se niom aszom nojmni druge tela
     Bo czym bez katedry jest ta miejsko sztela?


     "Żywo siyła"

     Z fligow tepichym Kolonia pokryli
     Yno katedra durś stoła
     W Niebo wołała - Bydymy tu żyli!
     Nawet sie łognia niy boła

     Kaj łona przeca - chnet wszysko łodrośnie
     W niyj siyła żywo "zaklynto"
     Czowiek - nadzieja - blikanie ku wiośnie
     A niy zaś jakeś "memynto".
     • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:56
      20 Światowe Dni Młodzieży

      Co czi dni znaczom w historii miasta?
      Z krześcijańskego dyć rosło ciasta
      I tako dali niychej tu bydzie
      Ze Dni Młodzieży dobro w świat idzie.      Jako ku dobru?

      Jan Paweł II zwołoł tu modych
      Papiyż Benedykt jednak ich witoł
      Jedyn zakonczoł życio przigody
      Drugi za Niego Ponboczka pytoł

      Jako ku dobru wiyźć modych dali?
      Jako w ich dusze wloć pszonie świata?
      W ty intyncyji tyż z Niym rzykali
      Ci przed kerymi prziszłe som lata.      "Przybyliśmy oddać Mu pokłon"

      Dyć prziszli młodzi - w Kolonii siyła
      pont znakym wiary dlo nich głymbokim
      Co ciyngym bydzie jako i była
      Pokłon dać Jymu richtig głymboki.
      • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:57
       Mu ulżyło

       Już dwa tysionce rokow niom rod
       Zdo sie w ramiona jeji łon wpod
       Prawiom - Rynowi przi niyj ulżyło
       Wpiyrw gorzi ze niym podobnoś było.


       Kolonia 33 r.p.n.e

       Ciśli w ta strona łostro Rzymiany
       Chocioz broniyli se fest Germany
       Tako nad Rynym rodzi se sztela
       Historio do jyj gyszynkow wiela.


       Kolonia 50 r.n.e.

       Sie Agrypina Młodszo w niyj rodzi
       Co za cysorza Rzymu wychodzi
       Klaudiusz szczyńśliwy nadaje prawa
       Miasta rzymskego - toż niy zabawa
       Stond tyż Koloniom zwać sie już może
       Rzymskom - tref ze tym wcale niy korze.
       • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:57


        Kolonia IV w.

        Stolicom biskupstwa Kolonia sie stała
        Krześcijaństwu tako wiela łod sia dała.


        Krzescijaństwo

        Z połnocy cysorstwa zdo sie być na kraju
        Bestoż krześcijany myślom tu ło raju?
        Dyc stare we nowe sie leko niy miyni
        Mynczyństwym znaczono przemiana ty ziymi.


        Seweryn Gereon Urszula

        Wspomnieć trza te miana
        Jejich śmierć za wiara
        Łokwieci se rana
        Zdo sie już na marach

        Życiym bogobojnym
        Świyntości służyli
        Przikłodym dostojnym
        Dlo pokolyń byli

        Z jejich mogił aże
        Wyrosły kościoły
        Ponboczek niy karze
        Z Niymi jest wesoły

        Chwała tymu światu
        Za dzieci przezocne
        Z niych mosz wiela blasku
        I korzynie zocne.
        • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:58


         Wolne Miasto Rzeszy

         Łod średniowieczo po nowsze czasy
         Biydom Kolonia Niymiec niy straszy
         Toż ciyngym rośnie - durś sie bogaci
         Profity zbiyro rzodko zaś traci.


         Woda kolońsko (XVIIIw.)

         Ze Italyji koncept tyn wziyła
         Se na ty "wodzie" tyż wzbogaciyła
         Niuchoł ktoś kwiotki na szpyrytusie
         Toż ze tym jakby kłonioł i tu sie.


         "Eau de Cologne"

         Yno jom niy myl z "wodom łognistom"
         Zdrowi jak gymba przepłokosz "czystom".
         • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:58
          Katedra kolońsko

          Toż drugo wojna jom łoszczyńdziyła
          Stoji durś tako jako wpiyrw była
          Alianckim fligrom latarniom zdo sie
          Poczebnom - z tego cud jakby mo sie.


          12 kościołow

          Dwanoście kościołow romańskich tu przeca
          Kożdy zocnom gwiozdom na kolońskim niebie
          Łozdoby to wielke tutejszego neca
          Na chwała dźwignione Ponboczku dyć Ciebie.


          Kościoł sw Gereona

          Konstrukcyjom swojom zodziwi kożdego
          Bydziesz we Kolonii zoglondnij na niego.
   • broneknotgeld Brema i Dolna Saksonia 05.05.07, 19:59
    Piyrwyj w tych ziymiach Sasy miyszkali
    Toż je po wojnie tako nazwali.
    • broneknotgeld Brema 05.05.07, 20:00
     Roland w Bremie

     Rycerz Roland na rynku we tym mieście stoji
     "Muzykantow z Bremy" łon sie nic niy boji
     We "Freimarkt" mo przeca serce ze piernika
     Luftbalony czimie - gro mu durś muzyka.


     "Freimarkt" - 1035

     Dyć skiż tego łon jest "frei"
     Że dlo wszyskich przeca naj
     Cieszy biydnych i bogatych
     Tych w pelcmantlach i "sagatych"
     Chnetko cołke tysionc lot
     Ze jarmarku kożdy rod.
    • broneknotgeld Bremerhaven 05.05.07, 20:01
     Tako se czasym ciekawie plecie
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=59&w=19764660&a=21495082&s=1
     Ze Bremerhaven szif to jest przecie.
   • broneknotgeld Hamburg i Szlezwik-Holsztyn 05.05.07, 20:02
    Dania z Niymcami durś se spiyrała
    U sia te ziymie mić przeca chciała
    Był kedyś nawet plebiscyt tukej
    Po piyrszy wojnie w historii szukej.
    • broneknotgeld Lubeka 05.05.07, 20:03
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=15994312&a=19831921
     • broneknotgeld Re: Lubeka 05.05.07, 20:04
      Mocno tyn Hammerhus Lubeka czimała
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=67&w=10225394&v=2&s=0
      Stond cołkym Bornholmym toż przeca włodała.
   • broneknotgeld Meklemburgia - Pomorze Przednie 05.05.07, 20:05
    Miyndzy Odrom a Łabom leży ta dziedzina
    Tu czasy komuny tyż przidzie wspominać
    • broneknotgeld Rugia 05.05.07, 20:06
     Przilondek Arkona

     Ponoć łon Rugia przed morzym broni
     Dyć czas rachunek dowo niytoni
     Kredowo skała niy szczimie wody
     Arkonie z falom brakuje zgody.
     • broneknotgeld Re: Rugia 05.05.07, 20:06
      W Sassnitz

      Blikej na piykne kredowe ściany
      Jeszcze brzeg cołkym morzu niy dany.


      Sassnitz

      Leży se te Sassnitz we rugijski wyspie
      Dyć trza tyż pamiyntać że i na połwyspie
      Kery tu Jasmundu nosi przeca miano
      Klif z kredy podziwej se tukej co rano.


      "Tron"

      Na kredowym klifie tyn "tron" se znojdziecie
      Pewne że na niego zarozki wyńdziecie
      Przeca kto tam zicnie krolym Rugii bydzie
      Dyć czy richtig tako wom we życiu przidzie?

      Ponoć wiynkze szanse we tym jednak mo sie
      Jak prosto łod morza wylyźć tukej zdo sie.
    • broneknotgeld Rostock 05.05.07, 20:07
     Rostock - 1161

     Nad rzekom Warnow już Rostock stoł
     Słowiański przeca rodowod mioł
     Dyć chnetko se to fest pomiyniyło
     Bo coroz wiyncy Niymcow tu było.
     • broneknotgeld Re: Rostock 05.05.07, 20:08
      We Hanzie

      Choć sercym Hanzy Lubeka była
      Toż Rostockowi tyż dałą siyła
      Przi niyj urosnoł bałtycki port
      Ze roku na rok wiyncy był wort.
      • broneknotgeld Re: Rostock 05.05.07, 20:08
       W Rostocku

       W NRD na stoczniach tu se bogaciyli
       Toż zdowo sie teroz że cosik straciyli


       Port

       Port ciyngym jest w ruchu - nojwiynkszy w tych stronach
       Niy szkryfna ładunku wom tukej we tonach
       Dyć przeca i promow wiela dali wpływo
       Rostock se podździgnie - niych to wos niy dziwo.
    • broneknotgeld Anklam 05.05.07, 20:09
     Anklam

     Kaj rzeka Piana durś wody toczy
     Tam miasto Anklam możesz łoboczyć
     W kerego herbie gryf jest na murach
     Sławne czowiekym co lotoł w chmurach.
     • broneknotgeld Re: Anklam 05.05.07, 20:09
      W Muzeum Lilienthala

      Na krzidłą tukej przidź se poblikać
      Zawiodły Otta - niy zdonżoł rzykać.
      • broneknotgeld Re: Anklam 05.05.07, 20:10
       Anklam 1243

       We papiorze znodli starym
       Że w tym roku Anklam było
       Niy wiym czy grod cołkym jary?
       Dyć dość ludzi tukej żyło

       A jak przeszło lot sztyrdziści
       Miasto z Hanzom se rozrosło
       Swe bogactwo ze tym ziści
       Przeca do znaczynio doszło.
       • broneknotgeld Re: Anklam 05.05.07, 20:10
        W łoziymnostym wieku

        Teroz pruski Anklam już
        Dyć za Piana ani rusz
        Ciyngym jeszcze tam Szwecyjo
        Choć czas pryndko przeca mijo.
    • broneknotgeld Meklemburgia 05.05.07, 20:11
     Jezioro Muritz

     Zdo sie jakby godali Słowianie
     Jejich słowo ukryte w tym mianie
     Dyć jezioro jest wielke jak "morze"
     Sztorm cie chyci - Bog yno pomoże.
    • broneknotgeld Krakow 05.05.07, 20:11
     Krakow

     Miast Wisły mo tukej Jezioro Krakowskie
     Dyć grod ło tym mianie tyż wpiyrw był słowiański
     Ano - niyzbadane som wyroki boske
     Krakow jednak mały i niy "wielkopański".
    • broneknotgeld Darss 05.05.07, 20:12
     Połwysep Darss

     Czi wyspy kedyś to były
     Cołkym łosobno se żyły
     Jedna Fischlandym tu zwali
     Darss Zingst - te były zaś dali

     "Kraj ryb" w lond jednak se wklejoł
     Darss drugi był za kolejom
     Zingst zrobioł to na łostatku
     Bo ktoś mu pedzioł - gagatku.


     Wustrow

     Choć to malutko rybacko wiocha
     Zdo sie zoglondnońć tukej na trocha
     Na "pniu słowiańskim" kościoł tu stoji
     Domki pod trzcinom. -Łogyń niy broji?
    • broneknotgeld Hiddensee 05.05.07, 20:12
     Hiddensee

     Wiycie - dyć były tu take czasy
     Jak rosły stare i gynste lasy
     Wallenstein jednak ze wojskym wloz
     Łogołociyli z niych wyspa w roz.


     Grob Hauptmanna

     Na kerchofie Hiddensee Hauptmanna znojdziecie
     Choć pszoł łon Ślonskowi tukej pomarł przecie.
   • broneknotgeld Berlin i Brandenburgia 05.05.07, 20:13
    Stolica Niymiec we samym środku
    Wlyźć tukej pódzie z niyjednom godkom.
    • broneknotgeld Berlin 05.05.07, 20:14
     Kolin i Berlin

     Kolin i Berlin w jedno sie zloły
     Z tym jakby szwongu dostały
     Brandenburg w końcu łostoł se goły
     Margrabia dwor tu doł cały
     • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:15
      Dwa niydźwiedzie herbowe

      Czorny i bronotny teroz w godle som
      Miyndzy niymi oreł - czy jo fioła mom?
      • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:15
       Z łobrożom

       Niydźwiedz bez orła bywo łodmianom
       Dyć ze łobrożom zowdy dodanom.
       • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:16
        1.X.1875

        Już niydźwiydź niy mo znaku niywoli
        Tym sie w cysorstwie Berlin chce chwolić.
        • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:16
         "Parada Miłości"

         Dyć piyrszo skiż pszonio parada zrobiyli
         Niym jeszcze w Berlinie tyn mur łobalyli
         Wolnościom i sexym wiela sie radujom
         Ołpy tyż se tymu coś chyntnie dziwujom.
         • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:17
          4 miliony

          Chnet berlińczykow sztyry miljony
          Zachod ze wschodym już se wymiyszoł
          Blisko tyn Berlin tyż łod sia momy
          Za Odrom chnetko go bydziesz słyszoł.


          Turecki Berlin

          Wiyncy ich yno we Turcji szukej
          Jak ci tu mało tam se pokukej.


          Lata dwudzieste

          Lata dwudzieste dlo berlińczyka
          To nojciekawszo ponoć "muzyka".
          • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:17


           Dwanoście dzielnic

           Dwanoście dzielnic - Berlin Zachodni
           Żyło se ludziom tu przeca godni
           A co za murym sie kedyś dzioło?
           -Ano niy było wcale wesoło

           Dyć to już przeszłe terozki czasy
           Zdo sie stolica jedny jest krasy
           Ossis łod Wessis daleko niy som
           Jeszcze roz rymym yno zamiyszom.


           Brama Brandynbursko

           Mioł kedyś Berlin sztyrnoście bram
           Jedna łostała sie teroz sam
           Toż niy tak downo Berlin dzielyła
           A dzisioj zdo sie nowo w niyj siyła.


           Zjednoczynie Niymiec

           Zdo sie ta brama symbolym tego
           Na dziyń dzisiejszy styknie kolego.
           • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:18
            Brama Brandynbursko 1791

            Lanhaus wzioł muster peryklesowy
            To Propyleje! Akropol kaj?
            Toż niych i dzisioj czowiek se dowiy
            -Z militaryzmu niy wyńdzie raj.


            Brama Brandynbursko 1806

            Była w tym roku tukej parada
            Napoleońsko dyć defilada
            Cysorz z kwadrygi łograbioł wrota
            Dyć czas pokozoł co w tym gupota
            Wiktoria cudzo niesie utropa
            Ło tym wiy przeca cołko Europa.


            Krziż Żelazny

            Na wiyńcu Wiktorii Krziż Żelazny widać
            Łod kedy? -Ta fraga dyć tukej trza by dać
            Zdo mi sie ze czasow jak tyn order był
            No i "pułkom ślonskim" dokłodoł już siył.
            • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:19
             Dzieło Schadowa

             Kwadryga z Nike - dzieło Schadowa
             Dźwignij se wyży karlusie gowa
             Wiktoriom zowiom jom tyż nikerzy
             Dyć to ganc-egal możecie wierzyć.


             Nike wygrała

             Jak kwadryga z Nike na brama wrocała
             Schinkel wiyniec z orłym i ajzynkrojc dowo
             Terozki to richtig już na Prus jest chwała
             W kerych chyńć do glorii zdo sie ciyngym nowo.


             Brama Brandynbursko 1815

             To historyjo ty bramy zno
             Tu defilada - po Waterloo
             Prusy radościom sie zachłysnyły
             Napoleońske jarzmo ściepnyły..
             • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:19


              Brama Brandynbursko 1871

              Zaś tukej wojokow krok
              Toż Drugi Rzeszy to piyrszy rok
              Francjo na klynczkach - Niymcy we gorze
              We wagnerowskim słysza to chorze.


              Cholera

              Ano - choć biere przi tym cholera
              Grały te wrota tyż za Hitlera.
              • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:20
               Reichstag 1884-1894

               Rosnoł parlamynt Niymiec w tych latach
               Godali - Bismarck to jego tata
               Cysarstwo zdo sie tyż richtig sławioł
               Wcale niy naskwol tako se "bawioł".


               Reichstag 1918

               Z balkonu tukej to łogłosiyli
               Że w republice bydom se żyli
               "Weimar" w Reichstagu zaczoł se przeca
               A Wiluś uciyk ze tego neca.


               Reichstag 22.II.1933

               Pożar - nojgorszy zdo sie tu dziyń
               We cołkich Niymcach bronotny ciyń.
               • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:20
                Reichstag po wojnie

                Po łostatni wojnie ło niym zapomnieli
                Stoł choć go łodnowić tu przeca niy chcieli
                Zdo sie cicho czekoł aż przidom te czasy
                Jak we cołkich Niymcach nabiere zaś krasy.


                Nowy Reichstag 1998

                Ano w końcu prziszoł tyn czas przebudowy
                Łoddali go w rynce teroz Anglikowi
                Forster se nazywoł dyć był tyż Normanym
                Ze tym parlamyntym tako poszoł w tany
                Że łostała staro sie yno fasada
                Reszta nowomodno już cołkym parada
                W kero durś zoglondo czecie tysionclecie
                Tako se historio fest ciekawie plecie.


                Szpacyr

                Na wiyrchu Reistagu se poszpacyrujesz
                Możno zjysz wypijesz - jak geld w kapsi czujesz.
                • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:20
                 Plac Poczdamski

                 We miyndzywojniu pympek stolicy
                 Zdo sie na cołko Europa rycy
                 Źle mu sie dzioł w tym NRD
                 Teroz łod nowa pympkym być chce


                 "Sony"

                 We połokryngu wieżowcow siedym
                 Przeca niy styknołby im tu jedyn
                 Siyła w tym widać - niy yno zdo sie
                 Reszpekt przi tymu naprowdy mo sie.


                 "Deimler Benz"

                 Wyglondo jakby mało dzielnica
                 Toż wielko fyrma - wielko stolica.
                 • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:21
                  "Tiergarten"

                  Piyrwyj elektory tukej wiydli gon
                  Bestoż take miano mo do dzisioj łon.


                  "Zwierzyniec"

                  W łoziymnostym wieku już były tu planty
                  Zwiyrza im zabrakło - czy to jakeś kanty?


                  W XIX wieku

                  W dziewiytnostym wieku zrobiyli te cudo
                  Zrychtować go lepi chyba sie niy udo
                  Peter Lenne przeca kunszt swoj w park tyn wsadzioł
                  "Tiergarten" wygryfnioł i dobrze se radzioł.
                  • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:21
                   "Złoto Elza"

                   Łoziym mo metrow - stoji dyć dumnie
                   Ciyngym w Berlinie na ty kolumnie
                   W kery jest chwała pruskich wojokow
                   I gańba wrogow - zdo sie borokow.


                   Na "Wielki Gwioździe"

                   Na "Wielki Gwioździe" "Elza" stanyła
                   Wpiyrw przi Reichstagu przeca tyż była
                   A wszysko ponoć to skiż mecyji
                   Łod Austrio-Wyngrow, Danii, Francyji.

                   Przeca bogini wygrany wojny
                   W zocy jak ciyngym czas niyspokojny
                   Se na nia blikosz ło tym pamiyntej
                   Czasy pokoju som richtig świynte.


                   Kolumna Zwyciynstwa

                   Choć richtig blyszczy "Elza" we gorze
                   Zoglondosz teroz co tu "na murze"
                   Postać Bismarcka we ślyp se ciepiesz
                   I ciyngym wojna - aż z tego hepiesz.
                   • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:22
                    Charlottenburg

                    Tako sie zowie cołko dzielnica
                    W kery krolowy kryjom se lica.


                    Park

                    Szprewa zoglondo na park ciekawie
                    Toż serenady słychać tu prawie.


                    Sophie-Charlotte

                    Sophie-Charlotte ślubno łod Fryca
                    Tu pałac jyj barokowy
                    I park co krasioł niyjedne lica
                    Kożdy w Berlinie to powiy.
                    • broneknotgeld Re: Berlin