Dodaj do ulubionych

Ech, te Niymcy!

02.05.07, 21:31
"Oktoberfest"

Z wrześniym jednak go fajrujom
Dyć chmiel wtedy fest żniwujom
Ze dwa tydnie piwo żłopiom
Ponoc niy som nic "pod kropom".
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 21:33
   Czowiek Heidelberski

   Czwiek z Heidelbergu piyrszym we Europie
   Poł miljona rokow na zadek se kopie
   Dyć przeca we Niymcach trefiyło nom spotkać
   Takego zocnego ludzkości praprzodka.


   Lodowce

   Skuwały lodowce pora razy ziymia
   Dyć ktosik juz myśloł - "jo to wszysko szczimia".   Neandertalczyk

   Rzeka Neander pewnikym znocie
   W jeji dolinie Felhof jaskinia
   Tako tyż sztela praprzodka mocie
   Zdo sie co jego teroz dziedzina.
   • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 22:44
    Szworty lodowiec

    Ponoć szło go szczimać w kupie
    Szczyńściym niy chcom przeca zgupieć
    I choć trocha se tyż pszajom
    Z lodym wygrać szansa majom.


    Wielki rzeźbiorz

    Toż lodowiec kunszt pokozoł
    Ziymia po niym jest gryfniejszo
    Kożdy bydzie to powożoł
    Prawie kecka dyć dzisiejszo.    La Madeleine

    Magdalyńsko kultura z dzisiejszy Francyji
    Prziszła na te ziymie dyć niy bez mecyji
    Szczyńściym co sie ciepli terozki zrobiyło
    Toż i na połnocy znośni jakoś żyło.
    • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 22:59
     Kultura azylsko (Mas d'Azil)

     Zaś starom drogom co nowe idzie
     Kolybka inkszo dyć tu se bydzie.


     Kultura tardynosko (La Fere-en-Tardenois)

     Zdo sie - tref tako samo durś plecie
     We mezolicie już my som przecie.


     Kultura maglemosko (Maglemose - Zelandia)

     Widać w tych stronach już wiyncy mocy
     Toż ta kultura przeca z połnocy
     -Sie na połednie terozki wcisko
     Czowiek i na tym ździybeczko zysko.
     • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:00
      Wspolnota rodowo

      Toż niy som czowiek swoj los budowoł
      Cywilizacjo z rodu wyrosto
      Rada naturze tako tyz dowoł
      Ze krewniokami żyje se prosto.


      Wierzynia

      Kult przodkow - tako samo przirody
      To religijo ty piyrszy wody.


      Kunszt

      Kunszt tyż u ludzi piyrwotnych widać
      Szwabji jaskinio za przikłod by dać
      Wogelherd - take jest jeji miano
      W niyj już portrety "grawiyrowano".
      • broneknotgeld Re: Ech, te Niymcy! 02.05.07, 23:00
       We neolicie

       Ze myśliwego no i zbiyracza
       We neolicie momy oracza
       Co i w zogrodzie gowiydź hoduje
       Z tym krok do przodka - to forsztelujesz.


       Urmitz k. Koblyncji

       Neolityczno zdo sie warownia
       Wrogow se boli jako i łognia.


       Gorki lepiom

       Gorki lepiom w neolicie
       Ze tych szkorup wiyncy wiycie
       Jako im se wtedy żyło
       -Dyć poleku lepi było.
    • broneknotgeld Re: Bawaria 05.05.07, 15:55
     Bawario (land)

     Land wielki bogaty - umynczysz tu gyry
     Dyć idzie Bawario podzielić na sztyry
     Jest Gorno i Wschodnio tyż Szwabia Bawarsko
     Zaś szworto Frankonia se głosi tu dziarsko
      • broneknotgeld Re: Bawaria 05.05.07, 15:56
       Bawaria

       Zdo sie land Niymiec to piyrszy
       Bo przeca żodyn niy wyrszy.


       Perełka

       Znosz Wittelsbachow perełka?
       Przeciyrej zaroz se szkiełka
       Przeca w Monachium żeś jest
       Tu sie zabawisz tyż fest.


       Bawarske zamki pałace
       Zodziwiom zowdy kożdego
       Zdo ci sie - mało jest paczeć
       Dyć jako wkludzić do tego?
       • broneknotgeld Re: Bawaria 05.05.07, 15:57
        "Krachledern"

        Ano - skora ciyngym trzeszczy
        Na to Niymka dyć niy wrzeszczy.


        To dziwo

        Ponoć niyjednago to naprowdy dziwo
        Co w krotkich galotkach lepszy smak mo piwo.


        Gryfne karlusy

        Pastyrz i feszter przewodnik tako
        W krotkich galotkach gryfne jednako.
    • broneknotgeld Neuschwanstein 05.05.07, 15:58
     "Krolewski zamek"

     Nałoglondoł se bajek łod Walta Disneya?
     Myśloł - Mom piniyndzy podobnoś za wiela
     -Toż sie piykny zamek tukej wybudowoł
     Choć godali ło niym że richtig zwarjowoł

     Dyć dzisioj Bawarjo asi sie tym cudym
     Skiż krola Ludwika myni jakby nudy
     I chocioż przi tymu prawie zbankrutowoł
     Łon to przeca cołki historyji dowoł.
     • broneknotgeld Re: Neuschwanstein 05.05.07, 15:58
      Krol Ludwik II Bawarski
      W Hochenschwangau se karlus przezocnym wychowoł
      Możno bestoż ideje romantyka stowioł
      Zowdy z przodka choć przeca dziwaczne to było
      No i zdo sie Bawarii jakoś niy służyło

      Ludwik w gowie mioł czynsto średniowiecze downe
      Abo tyż to co starsze a ponoć cudowne
      Stond te zamki turnieje pieśni trubadurow
      I Ryszarda Wagnera głos germańskich chorow

      Nić że bez to Bawario nawet ziymie traci
      Nic że skarbiec durś ciyrpi bo za wiela płaci
      Wieczne zamki pałace wieczno tyż muzyka
      W tym kunszt co krolowi zdoł sie Nieba tykać.


      Bawarske dzisioj

      Co wpiyrw krolewske bawarske dzisioj
      Bych na Ludwiku nudli niy wiyszoł
      Łostoł w legyńdzie w piśmie we gowie
      Co? -Że niyrichtig był z niego czowiek?
    • broneknotgeld Monachium 05.05.07, 15:59
     Monachium

     Co nojgryfniejsze bywo po lecie?
     Grod nad Izarom w tym recht jest przecie
     Turystow ciongnom tu richtig krocie
     Toż Oktoberfest wtedy tu mocie

     Ludwik princesa Tereska broł
     Toż przi weselu gest wielki mioł
     "Theresienwiese" jeszcze niy było
     Dyć se tu wiela piwa wypiyło

     I łod tych czasow - chnet dwiesta lot
     Po lecie Bawar richtig jest rod
     Słonko se skryło we biyrze złotym
     Uciechy trza nom - to niy gupoty.


     "Niymiecki Paryż"

     "Niymieckim Paryżym" Monachium tyż zwom
     Cosik mi sie zdowo - inksze zdanie mom.


     Blik na Monachium

     Z telewizyjny zoglondnij wieży
     Atrakcjo piykno możecie wierzyć
     Przeca z niyj Alpy tyż widać czynsto
     Bele we lufcie niy było gynsto.
    • broneknotgeld Bamberg 05.05.07, 16:00
     Bamberg

     Bamberg Frankonii perłom jest przeca
     Ze bawarskego landu tyż neca.


     "Rauchbiyr"

     Yno z Bamberga jest take piwo
     Dyć niychej wos to wcale niy dziwo
     Toż recyptura znoł wiek szesnosty
     Słod przipolony w tym koncept prosty
     Choć zdo sie jeszcze że cosik wiyncy
     No to pijymy - niy trza sie mynczyć!


     Kajzer Hynryk II

     Kajzer Hynryk II w jedynostym wieku
     "Rzym" chcioł tu zbudowć - poskopisz czowieku?
     Choćcioż se dziwujesz dyć dobrze sie stało
     Przeca cosik z tego do dzisioj łostało.
    • broneknotgeld Brackenheim 05.05.07, 16:06
     Brackenheim

     W południowych Niymcach te miasto jest zocne
     Kaj wino czerwone robiom nawet mocne
     Winorośl "Lamberger" tukej sie udowo
     Godajom co łona jest jak ta krolowo

     Z czinostego wieku już znomy ta sztela
     Rudolf Habsburg miastu przisłużoł sie wiela
     Możno tyż lubowoł sie w tutejszym winie
     Kere ciyngym majom w niymiecki dziedzinie.
     • broneknotgeld Re: Brackenheim 05.05.07, 16:07
      Muzeum Heussa

      Heuss Theodor tukej przeca sie urodzioł
      Swojym piorym łostro we Hitlera godzioł
      Dyc skrył sie na Ślonsku w małym Gościszowie
      Historio nom godo że wielki był czowiek

      We tym NRFie zostoł prezydyntym
      Dziesiyńć lot kraj czimoł co już niy był "dynty"
      Niy dziwota tymu że muzeum tu mo
      Europa pamiynto i nad niym tyż dumo.
    • broneknotgeld Stuttgart 05.05.07, 16:08
     Stuttgart

     Stuttgart stolicom landu jest tego
     Znojdziesz we Niymcach se bogatszego
     Miasta co tako miyszkańcom zdo sie
     Na samym wiyrchu te przeca mo sie.


     Stadnina (Stutengarten) 950

     Ano skiż koni se tu zaczyło
     We downych Niymcach cosik znaczyło.


     Stolica krolewsko

     Toż "napoleońsko" stolica sie zdo
     Wirtembergio krola już terozki mo
     Choć yno stulecie jedne take było
     Dyć sie ze tym richtig miasto podźwignyło.
     • broneknotgeld Re: Stuttgart 05.05.07, 16:08
      Ludwigsburg

      Ze Stuttgartu metrym drapko se tu znojdziesz
      Przi pałacu tako do zochwytu dońdziesz.


      Pałac

      Niymiecki barok w pełny swyj krasie
      Toż tukej wybrać naprowdy trza sie.


      "Marhengarten"

      Łogrod dlo bajtli ze baśni braci
      Grimm jejich miano - pewnikym znocie
      Zoglondnońć tukej wom se łopłaci
      Wiela radości dzieciom tyż docie.
      • broneknotgeld Re: Stuttgart 05.05.07, 16:09
       Cannstatt

       Podzim - toz trza tyż zoglondnońć tukej
       W Cannstatt radości życia poszukej.


       Festiwal piwa

       Nic że bawarski "Oktoberfest"
       Richtig we Niymcach nojwiynkszy jest
       Wola we Cannstatt piwa se napić
       Niy na Bawario ciyngym se gapić.


       Biyr

       Biyr jest słonkym
       We niym życie
       Ło tym tukej
       Wszyscy wiycie.
       • broneknotgeld Re: Stuttgart 05.05.07, 16:09
        Łogrod "Wilhelma"

        Zwiyrza i ziela
        Tu coś za wiela
        Toż we Europie tyn łogrod znajom
        I sie tyż jymu wiela dziwajom.


        "Mineralbad Lauze"

        Potoplać se możesz
        W mineralny wodzie
        Zdrowie poratujesz
        -Pokłonisz tyż modzie.


        Telewizyjno wieża

        Ze wieży na miasto niy yno se blikniesz
        Łoczami na Alpy przeca tako mykniesz.
        • broneknotgeld Re: Stuttgart 05.05.07, 16:10
         Chocioż niymiecko to cołkym łonka
         www.stuttgart.de/sde/menu/frame/top_11021.htm
         Możno se przido tu tako stronka.


         Muzeum Mercedes-Benz

         Tu mosz auta historyjo
         To dlo Niymca niy mecyjo.


         Muzeum Porsche

         Łod Mercedesa łone niy gorsze
         Pewno zochwyci Muzeum Porsche.
    • broneknotgeld Kolonia 05.05.07, 19:56
     Kolońsko katedra

     Szejset lot dźwigali
     W koncu zrychtowali
     Niychej se niom aszom nojmni druge tela
     Bo czym bez katedry jest ta miejsko sztela?


     "Żywo siyła"

     Z fligow tepichym Kolonia pokryli
     Yno katedra durś stoła
     W Niebo wołała - Bydymy tu żyli!
     Nawet sie łognia niy boła

     Kaj łona przeca - chnet wszysko łodrośnie
     W niyj siyła żywo "zaklynto"
     Czowiek - nadzieja - blikanie ku wiośnie
     A niy zaś jakeś "memynto".
     • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:56
      20 Światowe Dni Młodzieży

      Co czi dni znaczom w historii miasta?
      Z krześcijańskego dyć rosło ciasta
      I tako dali niychej tu bydzie
      Ze Dni Młodzieży dobro w świat idzie.      Jako ku dobru?

      Jan Paweł II zwołoł tu modych
      Papiyż Benedykt jednak ich witoł
      Jedyn zakonczoł życio przigody
      Drugi za Niego Ponboczka pytoł

      Jako ku dobru wiyźć modych dali?
      Jako w ich dusze wloć pszonie świata?
      W ty intyncyji tyż z Niym rzykali
      Ci przed kerymi prziszłe som lata.      "Przybyliśmy oddać Mu pokłon"

      Dyć prziszli młodzi - w Kolonii siyła
      pont znakym wiary dlo nich głymbokim
      Co ciyngym bydzie jako i była
      Pokłon dać Jymu richtig głymboki.
      • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:57
       Mu ulżyło

       Już dwa tysionce rokow niom rod
       Zdo sie w ramiona jeji łon wpod
       Prawiom - Rynowi przi niyj ulżyło
       Wpiyrw gorzi ze niym podobnoś było.


       Kolonia 33 r.p.n.e

       Ciśli w ta strona łostro Rzymiany
       Chocioz broniyli se fest Germany
       Tako nad Rynym rodzi se sztela
       Historio do jyj gyszynkow wiela.


       Kolonia 50 r.n.e.

       Sie Agrypina Młodszo w niyj rodzi
       Co za cysorza Rzymu wychodzi
       Klaudiusz szczyńśliwy nadaje prawa
       Miasta rzymskego - toż niy zabawa
       Stond tyż Koloniom zwać sie już może
       Rzymskom - tref ze tym wcale niy korze.
       • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:57


        Kolonia IV w.

        Stolicom biskupstwa Kolonia sie stała
        Krześcijaństwu tako wiela łod sia dała.


        Krzescijaństwo

        Z połnocy cysorstwa zdo sie być na kraju
        Bestoż krześcijany myślom tu ło raju?
        Dyc stare we nowe sie leko niy miyni
        Mynczyństwym znaczono przemiana ty ziymi.


        Seweryn Gereon Urszula

        Wspomnieć trza te miana
        Jejich śmierć za wiara
        Łokwieci se rana
        Zdo sie już na marach

        Życiym bogobojnym
        Świyntości służyli
        Przikłodym dostojnym
        Dlo pokolyń byli

        Z jejich mogił aże
        Wyrosły kościoły
        Ponboczek niy karze
        Z Niymi jest wesoły

        Chwała tymu światu
        Za dzieci przezocne
        Z niych mosz wiela blasku
        I korzynie zocne.
        • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:58


         Wolne Miasto Rzeszy

         Łod średniowieczo po nowsze czasy
         Biydom Kolonia Niymiec niy straszy
         Toż ciyngym rośnie - durś sie bogaci
         Profity zbiyro rzodko zaś traci.


         Woda kolońsko (XVIIIw.)

         Ze Italyji koncept tyn wziyła
         Se na ty "wodzie" tyż wzbogaciyła
         Niuchoł ktoś kwiotki na szpyrytusie
         Toż ze tym jakby kłonioł i tu sie.


         "Eau de Cologne"

         Yno jom niy myl z "wodom łognistom"
         Zdrowi jak gymba przepłokosz "czystom".
         • broneknotgeld Re: Kolonia 05.05.07, 19:58
          Katedra kolońsko

          Toż drugo wojna jom łoszczyńdziyła
          Stoji durś tako jako wpiyrw była
          Alianckim fligrom latarniom zdo sie
          Poczebnom - z tego cud jakby mo sie.


          12 kościołow

          Dwanoście kościołow romańskich tu przeca
          Kożdy zocnom gwiozdom na kolońskim niebie
          Łozdoby to wielke tutejszego neca
          Na chwała dźwignione Ponboczku dyć Ciebie.


          Kościoł sw Gereona

          Konstrukcyjom swojom zodziwi kożdego
          Bydziesz we Kolonii zoglondnij na niego.
    • broneknotgeld Brema 05.05.07, 20:00
     Roland w Bremie

     Rycerz Roland na rynku we tym mieście stoji
     "Muzykantow z Bremy" łon sie nic niy boji
     We "Freimarkt" mo przeca serce ze piernika
     Luftbalony czimie - gro mu durś muzyka.


     "Freimarkt" - 1035

     Dyć skiż tego łon jest "frei"
     Że dlo wszyskich przeca naj
     Cieszy biydnych i bogatych
     Tych w pelcmantlach i "sagatych"
     Chnetko cołke tysionc lot
     Ze jarmarku kożdy rod.
    • broneknotgeld Rugia 05.05.07, 20:06
     Przilondek Arkona

     Ponoć łon Rugia przed morzym broni
     Dyć czas rachunek dowo niytoni
     Kredowo skała niy szczimie wody
     Arkonie z falom brakuje zgody.
     • broneknotgeld Re: Rugia 05.05.07, 20:06
      W Sassnitz

      Blikej na piykne kredowe ściany
      Jeszcze brzeg cołkym morzu niy dany.


      Sassnitz

      Leży se te Sassnitz we rugijski wyspie
      Dyć trza tyż pamiyntać że i na połwyspie
      Kery tu Jasmundu nosi przeca miano
      Klif z kredy podziwej se tukej co rano.


      "Tron"

      Na kredowym klifie tyn "tron" se znojdziecie
      Pewne że na niego zarozki wyńdziecie
      Przeca kto tam zicnie krolym Rugii bydzie
      Dyć czy richtig tako wom we życiu przidzie?

      Ponoć wiynkze szanse we tym jednak mo sie
      Jak prosto łod morza wylyźć tukej zdo sie.
    • broneknotgeld Rostock 05.05.07, 20:07
     Rostock - 1161

     Nad rzekom Warnow już Rostock stoł
     Słowiański przeca rodowod mioł
     Dyć chnetko se to fest pomiyniyło
     Bo coroz wiyncy Niymcow tu było.
      • broneknotgeld Re: Rostock 05.05.07, 20:08
       W Rostocku

       W NRD na stoczniach tu se bogaciyli
       Toż zdowo sie teroz że cosik straciyli


       Port

       Port ciyngym jest w ruchu - nojwiynkszy w tych stronach
       Niy szkryfna ładunku wom tukej we tonach
       Dyć przeca i promow wiela dali wpływo
       Rostock se podździgnie - niych to wos niy dziwo.
    • broneknotgeld Anklam 05.05.07, 20:09
     Anklam

     Kaj rzeka Piana durś wody toczy
     Tam miasto Anklam możesz łoboczyć
     W kerego herbie gryf jest na murach
     Sławne czowiekym co lotoł w chmurach.
      • broneknotgeld Re: Anklam 05.05.07, 20:10
       Anklam 1243

       We papiorze znodli starym
       Że w tym roku Anklam było
       Niy wiym czy grod cołkym jary?
       Dyć dość ludzi tukej żyło

       A jak przeszło lot sztyrdziści
       Miasto z Hanzom se rozrosło
       Swe bogactwo ze tym ziści
       Przeca do znaczynio doszło.
    • broneknotgeld Krakow 05.05.07, 20:11
     Krakow

     Miast Wisły mo tukej Jezioro Krakowskie
     Dyć grod ło tym mianie tyż wpiyrw był słowiański
     Ano - niyzbadane som wyroki boske
     Krakow jednak mały i niy "wielkopański".
    • broneknotgeld Darss 05.05.07, 20:12
     Połwysep Darss

     Czi wyspy kedyś to były
     Cołkym łosobno se żyły
     Jedna Fischlandym tu zwali
     Darss Zingst - te były zaś dali

     "Kraj ryb" w lond jednak se wklejoł
     Darss drugi był za kolejom
     Zingst zrobioł to na łostatku
     Bo ktoś mu pedzioł - gagatku.


     Wustrow

     Choć to malutko rybacko wiocha
     Zdo sie zoglondnońć tukej na trocha
     Na "pniu słowiańskim" kościoł tu stoji
     Domki pod trzcinom. -Łogyń niy broji?
    • broneknotgeld Hiddensee 05.05.07, 20:12
     Hiddensee

     Wiycie - dyć były tu take czasy
     Jak rosły stare i gynste lasy
     Wallenstein jednak ze wojskym wloz
     Łogołociyli z niych wyspa w roz.


     Grob Hauptmanna

     Na kerchofie Hiddensee Hauptmanna znojdziecie
     Choć pszoł łon Ślonskowi tukej pomarł przecie.
    • broneknotgeld Berlin 05.05.07, 20:14
     Kolin i Berlin

     Kolin i Berlin w jedno sie zloły
     Z tym jakby szwongu dostały
     Brandenburg w końcu łostoł se goły
     Margrabia dwor tu doł cały
        • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:16
         "Parada Miłości"

         Dyć piyrszo skiż pszonio parada zrobiyli
         Niym jeszcze w Berlinie tyn mur łobalyli
         Wolnościom i sexym wiela sie radujom
         Ołpy tyż se tymu coś chyntnie dziwujom.
         • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:17
          4 miliony

          Chnet berlińczykow sztyry miljony
          Zachod ze wschodym już se wymiyszoł
          Blisko tyn Berlin tyż łod sia momy
          Za Odrom chnetko go bydziesz słyszoł.


          Turecki Berlin

          Wiyncy ich yno we Turcji szukej
          Jak ci tu mało tam se pokukej.


          Lata dwudzieste

          Lata dwudzieste dlo berlińczyka
          To nojciekawszo ponoć "muzyka".
          • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:17


           Dwanoście dzielnic

           Dwanoście dzielnic - Berlin Zachodni
           Żyło se ludziom tu przeca godni
           A co za murym sie kedyś dzioło?
           -Ano niy było wcale wesoło

           Dyć to już przeszłe terozki czasy
           Zdo sie stolica jedny jest krasy
           Ossis łod Wessis daleko niy som
           Jeszcze roz rymym yno zamiyszom.


           Brama Brandynbursko

           Mioł kedyś Berlin sztyrnoście bram
           Jedna łostała sie teroz sam
           Toż niy tak downo Berlin dzielyła
           A dzisioj zdo sie nowo w niyj siyła.


           Zjednoczynie Niymiec

           Zdo sie ta brama symbolym tego
           Na dziyń dzisiejszy styknie kolego.
           • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:18
            Brama Brandynbursko 1791

            Lanhaus wzioł muster peryklesowy
            To Propyleje! Akropol kaj?
            Toż niych i dzisioj czowiek se dowiy
            -Z militaryzmu niy wyńdzie raj.


            Brama Brandynbursko 1806

            Była w tym roku tukej parada
            Napoleońsko dyć defilada
            Cysorz z kwadrygi łograbioł wrota
            Dyć czas pokozoł co w tym gupota
            Wiktoria cudzo niesie utropa
            Ło tym wiy przeca cołko Europa.


            Krziż Żelazny

            Na wiyńcu Wiktorii Krziż Żelazny widać
            Łod kedy? -Ta fraga dyć tukej trza by dać
            Zdo mi sie ze czasow jak tyn order był
            No i "pułkom ślonskim" dokłodoł już siył.
            • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:19
             Dzieło Schadowa

             Kwadryga z Nike - dzieło Schadowa
             Dźwignij se wyży karlusie gowa
             Wiktoriom zowiom jom tyż nikerzy
             Dyć to ganc-egal możecie wierzyć.


             Nike wygrała

             Jak kwadryga z Nike na brama wrocała
             Schinkel wiyniec z orłym i ajzynkrojc dowo
             Terozki to richtig już na Prus jest chwała
             W kerych chyńć do glorii zdo sie ciyngym nowo.


             Brama Brandynbursko 1815

             To historyjo ty bramy zno
             Tu defilada - po Waterloo
             Prusy radościom sie zachłysnyły
             Napoleońske jarzmo ściepnyły..
             • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:19


              Brama Brandynbursko 1871

              Zaś tukej wojokow krok
              Toż Drugi Rzeszy to piyrszy rok
              Francjo na klynczkach - Niymcy we gorze
              We wagnerowskim słysza to chorze.


              Cholera

              Ano - choć biere przi tym cholera
              Grały te wrota tyż za Hitlera.
              • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:20
               Reichstag 1884-1894

               Rosnoł parlamynt Niymiec w tych latach
               Godali - Bismarck to jego tata
               Cysarstwo zdo sie tyż richtig sławioł
               Wcale niy naskwol tako se "bawioł".


               Reichstag 1918

               Z balkonu tukej to łogłosiyli
               Że w republice bydom se żyli
               "Weimar" w Reichstagu zaczoł se przeca
               A Wiluś uciyk ze tego neca.


               Reichstag 22.II.1933

               Pożar - nojgorszy zdo sie tu dziyń
               We cołkich Niymcach bronotny ciyń.
               • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:20
                Reichstag po wojnie

                Po łostatni wojnie ło niym zapomnieli
                Stoł choć go łodnowić tu przeca niy chcieli
                Zdo sie cicho czekoł aż przidom te czasy
                Jak we cołkich Niymcach nabiere zaś krasy.


                Nowy Reichstag 1998

                Ano w końcu prziszoł tyn czas przebudowy
                Łoddali go w rynce teroz Anglikowi
                Forster se nazywoł dyć był tyż Normanym
                Ze tym parlamyntym tako poszoł w tany
                Że łostała staro sie yno fasada
                Reszta nowomodno już cołkym parada
                W kero durś zoglondo czecie tysionclecie
                Tako se historio fest ciekawie plecie.


                Szpacyr

                Na wiyrchu Reistagu se poszpacyrujesz
                Możno zjysz wypijesz - jak geld w kapsi czujesz.
                • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:20
                 Plac Poczdamski

                 We miyndzywojniu pympek stolicy
                 Zdo sie na cołko Europa rycy
                 Źle mu sie dzioł w tym NRD
                 Teroz łod nowa pympkym być chce


                 "Sony"

                 We połokryngu wieżowcow siedym
                 Przeca niy styknołby im tu jedyn
                 Siyła w tym widać - niy yno zdo sie
                 Reszpekt przi tymu naprowdy mo sie.


                 "Deimler Benz"

                 Wyglondo jakby mało dzielnica
                 Toż wielko fyrma - wielko stolica.
                 • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:21
                  "Tiergarten"

                  Piyrwyj elektory tukej wiydli gon
                  Bestoż take miano mo do dzisioj łon.


                  "Zwierzyniec"

                  W łoziymnostym wieku już były tu planty
                  Zwiyrza im zabrakło - czy to jakeś kanty?


                  W XIX wieku

                  W dziewiytnostym wieku zrobiyli te cudo
                  Zrychtować go lepi chyba sie niy udo
                  Peter Lenne przeca kunszt swoj w park tyn wsadzioł
                  "Tiergarten" wygryfnioł i dobrze se radzioł.
                  • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:21
                   "Złoto Elza"

                   Łoziym mo metrow - stoji dyć dumnie
                   Ciyngym w Berlinie na ty kolumnie
                   W kery jest chwała pruskich wojokow
                   I gańba wrogow - zdo sie borokow.


                   Na "Wielki Gwioździe"

                   Na "Wielki Gwioździe" "Elza" stanyła
                   Wpiyrw przi Reichstagu przeca tyż była
                   A wszysko ponoć to skiż mecyji
                   Łod Austrio-Wyngrow, Danii, Francyji.

                   Przeca bogini wygrany wojny
                   W zocy jak ciyngym czas niyspokojny
                   Se na nia blikosz ło tym pamiyntej
                   Czasy pokoju som richtig świynte.


                   Kolumna Zwyciynstwa

                   Choć richtig blyszczy "Elza" we gorze
                   Zoglondosz teroz co tu "na murze"
                   Postać Bismarcka we ślyp se ciepiesz
                   I ciyngym wojna - aż z tego hepiesz.
                   • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:22
                    Charlottenburg

                    Tako sie zowie cołko dzielnica
                    W kery krolowy kryjom se lica.


                    Park

                    Szprewa zoglondo na park ciekawie
                    Toż serenady słychać tu prawie.


                    Sophie-Charlotte

                    Sophie-Charlotte ślubno łod Fryca
                    Tu pałac jyj barokowy
                    I park co krasioł niyjedne lica
                    Kożdy w Berlinie to powiy.
                    • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:22
                     Charlottenburg 1695

                     Fundnoł Fryc ślubny tukej pałacyk
                     Choć piyrszy muster ciynżko złonaczyć
                     Dyć cosik ciyngym przeca zmiyniali
                     Na koniec w rynce Schinklowi dali.


                     Wielki Elektor - 1700

                     Fryderyk Wilhelm posong durś mo tu
                     Schulter na koniy tako posadzioł
                     Ano - po wojnie wrocajom go tu
                     By zaś se Berlin niym poparadzioł.


                     Dzisiejszy Charlottenburg

                     Skiż wojny chnetko cołko ruina
                     Dyć zaś niymiecko zdobi dziedzina
                     Piyknie go przeca łodbudowali
                     Wiela roboty w to jednak dali.
                     • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:23
                      Porcelanowo Izba
                      W Charlottenburgu tuż porcelana
                      Dwor pruski mioł jom we zocy
                      Zoglondnij tukej se możno z rana
                      Napaś cudami zaś łocy.


                      W Sali Koncertowy

                      W Sali Koncertowy kroluje rokoko
                      Z łobrozami Watteau przed łoczy ci skoko.


                      Galeryjo Romantyzmu

                      Na Friedricha płotna tu se fest dziwujom
                      Sie w ty galeryji romantycznie czujom?
                      • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:23
                       Taki "zomb"

                       Po starym kościele wieża se łostała
                       By ło drugi wojnie nom przipominała.


                       Kościoł Pamiyńci Kajzera Wilhelma I

                       Piyrszy kajzer nowych Niymiec
                       W świontynia se wpisoł
                       Czy to był dlo niego wiyniec?
                       Ktoś coś ło tym słyszoł?


                       "Silos dusz"

                       Eiermann dźwignoł po nowy modzie
                       Wiernym tyn "silos" by żyli w zgodzie
                       Jak w ulu tukej terozki zdo sie
                       Czy ze piszczoły zaroz coś mo sie?
                       • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:23
                        Europa Center

                        Logo Mercedesa na Europa Center
                        Kryńci se i kryńci - czy ktoś kliknie "enter"?


                        Do Europa Center

                        Do Europa Center jo przida se popić
                        Szłoby tam niyjedna utropa "utopić".


                        "Wodny klops"

                        Wiela w fontannie ty płynie wody
                        Tela w Berlinie dzisioj jest zgody.
                        • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:24
                         KeDeWe

                         Fest nom richtig wloz do gowy
                         Tyn Zachodni Dom Handlowy.


                         Szolom

                         Szolom ze glasu se tukej jedziesz
                         Zdo sie do raju cie łona wiedzie
                         Dyć to jest yno tyn KeDeWe
                         Bez geldu psinco - chocioż sie chce.


                         Na łostatnim sztoku

                         Kusi cie w KeDeWe tyn łostatni sztok
                         Piykny z niego Berlin w dziyń i jak już ćmok.
                         • broneknotgeld Re: Berlin 05.05.07, 20:24
                          Kreuzberg

                          W Berlinie Zachodnim zdoł sie "końcym świata"
                          Dyć już muru niy ma - "pympkym" zaś po latach.


                          Berliński pympek?

                          W Kreusbergu łonczy se wschod z zachodym
                          Świat stary ze tym kery durś mody.


                          Kolory świata

                          Jak cie pokuszom kolory świata
                          Szykej w Kreuzbergu choćby we ratach.