Dodaj do ulubionych

Proszę o pomoc w sprawie wirusów

19.01.06, 00:43
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 00:34:49, on 2006-01-19
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\PrecisionTime\PrecisionTime.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
results.dashbar.com/search?c=27440&b=17862&t=0&ce=DI&m=NTEwMDYxOTUx&ver=2.1.0.0
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1
\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: DashBar Toolbar - {CC90CDA0-74A0-45b4-80EF-D89CA8C249B8} -
C:\Program Files\DashBar\DashBar21.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program
Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program
Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe /tsr
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [OPTMOUSEMOUSE] C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program
Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program
Files\ScannerU\AM32.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Global Startup: PrecisionTime.lnk = C:\Program
Files\PrecisionTime\PrecisionTime.exe
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania
Onet.pl) - slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105120643919
O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CEC2F31-C120-40D8-9704-
2150CD1E9F2C}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)Poza tym pojawia mi się reklamiarz
Obserwuj wątek
  • Gość: lpt1 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 01:01
   Przede wszystkim: www.windowsupdate.com
   • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 01:29
    Nie mogę zaktualizować Windowsa ponieważ próbując zainstalować Service Pack 2
    wyświetla mi się komunikat: Klucz produktu używany do instalacji moze byc
    nieprawidłowy.
    • Gość: lpt1 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 13:44
     Nie instaluj od razu SP2 tylko pozostale poprawki, bo z tego co widze nie masz
     absolutnie zadnych.
  • Gość: jarek Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: 194.150.247.* 19.01.06, 08:53
   widzę tu mnóstwo badziewia chociażby Gator na początek skan spy bot,ad-awre i
   ewido znajdziesz w google a potem zapodaj loga
   • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 13:38
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 13:37:30, on 2006-01-19
    Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
    C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
    C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe
    C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
    C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
    C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
    C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
    C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
    red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
    red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program
    Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
    C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
    \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program
    Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
    O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program
    Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
    Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe /tsr
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [OPTMOUSEMOUSE] C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05
    \bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program
    Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
    O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
    Office\Office\OSA9.EXE
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
    00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
    O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
    C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
    O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
    arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
    O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
    v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105120643919
    O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
    www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
    O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
    skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CEC2F31-C120-40D8-9704-2150CD1E9F2C}:
    NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
    O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
    \Ati2evxx.exe
    O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
    O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashServ.exe
    O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
    O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

    Co mam dalej zrobić?
    • neder Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 17:40
     a po co wklejasz loga? coś się dzieje? w logu nic nie ma (oprócz zbędnych wpisów
     autostarcie, ale nieszkodliwych). Zaktualizuj system.
     • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 18:08
      Neder wyskakiwał mi reklamiarz co jakis czas i dwa dni temu restartował mi się
      komp. co kilka minut :/ A które wpisy w autostarcie moge usunąć. Juz troche
      kombinowałam więc podaje aktualny log
      • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 18:09
       Logfile of HijackThis v1.99.1
       Scan saved at 18:08:56, on 2006-01-19
       Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\Explorer.EXE
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
       C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
       C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
       C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe
       C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
       C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
       C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
       C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
       C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
       C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
       C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

       R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
       red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
       red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*http://www.yahoo.com
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
       O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program
       Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
       O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
       C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
       O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
       \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program
       Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
       O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program
       Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
       Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe /tsr
       O4 - HKLM\..\Run: [OPTMOUSEMOUSE] C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
       O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
       O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program
       Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
       O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
       O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
       O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
       C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
       00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
       O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
       C:\WINDOWS\web\related.htm
       O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
       00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
       O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
       C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
       O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
       arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
       O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
       v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105120643919
       O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
       update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1137675284687
       O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
       www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
       O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
       skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
       O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CEC2F31-C120-40D8-9704-2150CD1E9F2C}:
       NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
       O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
       C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
       O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
       \Ati2evxx.exe
       O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
       O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
       Software\Avast4\ashServ.exe
       O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
       Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
       O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
       Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

       • Gość: neder Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.01.06, 18:21
        czy ten cholerny reklamiarz to to samo co posłaniec? ludzie skąd Wy bierzecie
        takie rzeczy? Ja nawet nie wiem jak to wygląda :/
        pclab.pl/news7069.html
        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=29968894&a=29982387

        a te wpisy w autostarcie to:
        > O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
        > \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
        > O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\Program
        > Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h
        > O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\Program
        > Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe
        > O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
        > Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe /tsr -> co to w ogóle jest?
        > O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\Program
        > Files\ScannerU\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe


        widze że przeoczyłąm 2 wpisy do usunięcia:
        > O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
        > C:\WINDOWS\web\related.htm
        > O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
        > 00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm        sorry ale ja dzisiaj nie kojarze za bardzo i przepraszam, ale nie chce mis ię
        szukać:
        > R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
        >
        red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/ymsgr6/*www.yahoo.com/ext/search/search.html
        > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
        > red.clientapps.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/*www.yahoo.com
        -> sama to sobie ustawiałaś.

        ktos tam wyżej napisał, ze masz jakiś syf (gator itepe) ale ja serio nic nie widzę.

        Znajdź na forum lionk do ściągnięcia ewido i Microsoft AntiSpyware. zainstaluj,
        zaktualizuj, przeskanuj. Po skanie ewido wywalasz (to wersja trial), AntiSpyware
        może zostać.

        Sorry za bałagan w wypowiedzi ale zmeczona jestem i nikt inny tu dziś nie pomaga :(
        • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 18:31
         Nie to nie posłaniec, coś innego ale narazie nic się juz nie pojawia więc
         odpuszcze to sobie. Dzięki Ci bardzo za pomoc i sorki za kłopot. Jesteś nie
         zastąpiona :)
         Pozdrawiam.
        • Gość: mmx Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 18:39
         > Sorry za bałagan w wypowiedzi ale zmeczona jestem
         > i nikt inny tu dziś nie pomaga :(

         Wg mnie sprawdzanie loga systemu, ktory w ogole nie jest aktualizowany to
         syzyfowa praca, na ktora chyba malo kto ma ochote.
         • neder Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 18:41
          każdy je powtarza, zeby zaktualizowała, dziewczyna się opiera to nastepnym razem
          komus naprawdę się znudzi. jak zaczęłam to skończę ;P Może sprawdzisz pzoostałe?
          pzdr
  • Gość: mmx Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 18:53
   Usuwasz:

   O3 - Toolbar: DashBar Toolbar - {CC90CDA0-74A0-45b4-80EF-D89CA8C249B8}
   O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
   O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-

   potem aktualizujesz system www.windowsupdate.com
   • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 19:00
    próbuje zaktualizowac system juz od rana ale nie daje mi sie to zrobi, cały
    czas mam jakis błąd klucza
    • Gość: mmx Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 19:08
     1. Wejdz do IE, Narzędzia/Zarządzaj dodatkami - kliknij na Windows Genuine
     Advantage i wybierz 'wylacz'. Zrestartuj IE. (nie wiem czy w tej wersji IE,
     ktora masz bedzie to dzialalo)
     2. Przy aktualizacji wybierz Niestandardowa (zamiast Ekspresowej) i wtedy
     zobacz czy sa dostepne aktualizacje krytyczne.
     • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 19:39
      1. Nie mam opcji Windows Genuine Advantage w narzędziach :(
      2. W aktualizacji niestandardowej mam dodatek Service Pack 2 i inne
      aktualizacje ale nie ma mowy o aktualizacjach krytycznych :/
      • Gość: mmx Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 19:52
       > 2. W aktualizacji niestandardowej mam dodatek Service Pack 2 i inne
       > aktualizacje ale nie ma mowy o aktualizacjach krytycznych :/

       Nie pamietam juz dokladnie jak to jest nazwane ale masz dwie opcje - jedna to
       instalacja SP2 a druga pokazanie pozostalych aktualizacji. Wybierz ta druga
       opcje.
       • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 20:09
        mam pozostałe ale nie wiem co zainstalowac tyle tego jest, tu daje linka, moze
        mi pomozesz wybrac: update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?
        ln=pl
        • Gość: mmx Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 20:15
         Po prostu zainstaluj wszystkie krytyczne ... potem zrestartuj komputer i
         powtorz cala procedure az na liscie aktualizacji krytycznych bedzie 0 (slownie
         zero).
         • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 21:44
          Nic mi to nie dało niestety :( Oto log

          Logfile of HijackThis v1.99.1
          Scan saved at 21:41:43, on 2006-01-19
          Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
          MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

          Running processes:
          C:\WINDOWS\System32\smss.exe
          C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
          C:\WINDOWS\system32\services.exe
          C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
          C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
          C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\WINDOWS\Explorer.EXE
          C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
          C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
          C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
          C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
          C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
          C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
          C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
          C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
          C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
          C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

          R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
          O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program
          Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
          O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
          C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
          O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
          O4 - HKLM\..\Run: [OPTMOUSEMOUSE] C:\WINDOWS\System32\optmouse.exe
          O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
          O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
          O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
          O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
          O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
          C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
          O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
          00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
          O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
          C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
          O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
          arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
          O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
          v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1105120643919
          O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
          update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1137675284687
          O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) -
          www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab
          O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) -
          skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
          O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3CEC2F31-C120-40D8-9704-2150CD1E9F2C}:
          NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
          O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
          C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
          O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32
          \Ati2evxx.exe
          O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
          O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
          Software\Avast4\ashServ.exe
          O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
          Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
          O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
          Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

          • Gość: mmx Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 22:29
           Ale w jakim sensie to nic nie dalo? Zaktualizowalas? Zainstalowaly sie
           poprawki?
           • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 22:50
            Zainstalowalam to co sie dalo zainstalować ale jak widac po logu to nic nie
            zmienilo, dalej wymaga aktualizacji. Próbując zainstalowac SP1 lub SP2 wymaga
            klucza :/
            • neder Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 22:51
             a Ty masz oryginalny ten Windows? Bo już się pogubiłam...
             • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 19.01.06, 22:58
              No niestety piracki i co w związku z tym? Nie będe mogła aktualizowac Windowsa?
              • Gość: Antek Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: *.acn.waw.pl 19.01.06, 23:24
               Mozesz sprobowac najpierw pobrac SP2 i dopiero pozniej go zainstalowac:
               www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=049C9DBE-3B8E-4F30-8245-9E368D3CDB5A
               Niestety nie pamietam czy taka metoda zadziala na pirackim systemie ale mysle,
               ze warto sprobowac.
               • Gość: alex Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów IP: 194.150.247.* 20.01.06, 08:57
                jak zainstalujesz sp2 powinien pobrać aktualizacje nawet gdy masz wersję
                piracką ostatecznie jest taki program autopatcher ktory zainstaluje ci
                wszystkie poprawki
                www.autopatcher.com/
                • studentka211 do alex 20.01.06, 12:28
                 Możesz mi powiedzieć co ja mam ściagnąć z tej stronki? Jak próbuje ściagać SP2
                 to chce ściągać go ze strony microsofta, a stamtą się nie da :( plis pomocy.
               • studentka211 Re: Proszę o pomoc w sprawie wirusów 20.01.06, 12:20
                Niestety mimo zapisania na dysku i instalowania nie udało się, ale dzięki za
                pomoc :)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka