Dodaj do ulubionych

proszę o sprawdzenie loga

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.09.07, 02:13
Witajcie, radość z nowego laptopa trwała pięć miesięcy-od dzisiaj
wolno chodzi, pomóżcie

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 02:11:55, on 2007-09-02
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Keyboard Manager\Manager Utility\KeyboardManager.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.911.3380
\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Windows\system32\igfxext.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.BIN
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Users\JanekP\HiJackThis_v2.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL
= go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?
LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-
784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-
A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet
Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-
0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-
CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file
missing)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -
c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows
Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program
Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix
Storage Manager\Iaanotif.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Keyboard Manager Utility] "C:\Program
Files\Keyboard Manager\Manager Utility\KeyboardManager.exe" /lang
en /H
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program
Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON
Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft
Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common
Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program
Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program
Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows
Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program
Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.911.3380
\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-
88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common
Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows
Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe
oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows
Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.2.lnk = C:\Program
Files\OpenOffice.org 2.2\program\quickstart.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft
Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-
AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01
\bin\npjpi160_01.dll
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-
8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-
7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12
\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} -
C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-
3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash
Object) -
fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-
3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon -
{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32
\browseui.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB -
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL
Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program
Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program
Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program
Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) -
Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage
Manager\Iaantmon.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7
\Nero BackItUp\NBSe
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka