Dodaj do ulubionych

Przekop Mierzei Wiślanej

03.11.18, 11:46
Historia i podłoże projektu
Za datę pierwszego pomysłu przekopania Mierzei Wiślanej podaje się rok 1577, kiedy to król Stefan Batory w związku z buntem Gdańska wobec Rzeczypospolitej wyszedł z pomysłem przebicia Mierzei Wiślanej pod Skowronkami. W tym celu wysłał kasztelana wiślickiego Mikołaja Firleja wraz z sekretarzem królewskim Piotrem Kłoczewskim. Po obejrzeniu terenu wyznaczyli właśnie wieś Skowronki jako miejsce nadające się na przekop i budowę portu. Po zawarciu porozumienia z Gdańskiem pomysł zarzucono[6].

Następnie z propozycją budowy kanału wystąpił w 1945 roku Eugeniusz Kwiatkowski, przedwojenny wicepremier, bezpośrednio po II wojnie światowej Delegat Rządu dla spraw Wybrzeża[7].

Decyzja o realizacji tego projektu została ogłoszona przez premiera Jarosława Kaczyńskiego 10 listopada 2006 w Elblągu, tuż przed wyborami samorządowymi, jako efekt rozmów z tamtejszymi aktywistami.

Planowany, przed wykonaniem odpowiednich ekspertyz i ocen oddziaływania na środowisko, koszt budowy kanału o długości 1100 metrów i szerokości 40 m w dnie i 80 m na powierzchni, to około 80 mln euro. Pogłębienie toru wodnego i dostosowanie go do statków o wymaganym przez port elbląski tonażu, a także budowa specjalnych śluz i mostów, podniesie koszt inwestycji do około 230 mln euro. Projekt wchodzi w kolizję z unijnym programem ochrony przyrody Natura 2000.

Opinie o wymogu konsultacji transgranicznych skutków inwestycji w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z wiążącej Polskę Konwencji z Espoo z 1991 r.[8] (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context) nie mają uzasadnienia, bowiem Federacja Rosyjska jako jedyne państwo w regionie nie ratyfikowała konwencji. Federacja Rosyjska dzięki temu mogła nie wchodzić w konsultacje o skutkach transgranicznych inwestycji Nord Stream (chociaż były prowadzone w ograniczonym zakresie w stosunku do Polski ze względów politycznych), albo obecnie nie prowadzić żadnych konsultacji w sprawie elektrowni atomowej budowanej na północny-wschód od Kaliningradu. Tymczasem Polska ze swej strony występuje o konsultacje w sprawie przekopu[9]. Nikt także nie zwraca uwagi na transgraniczne skutki środowiskowe dla polskiej części Zalewu w sytuacji, w której wielkie niemal półmilionowe miasto (Kaliningrad) ma problemy z utrzymaniem norm oczyszczalni ścieków.

Planowana pierwotnie lokalizacja kanału to wieś Skowronki w gminie Sztutowo.

Koncepcję budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną opracował profesor Tadeusz Jednorał[10].

Obecnie przejścia z Zalewu Wiślanego na Bałtyk prowadzą przez rzekę Szkarpawę i przez rosyjską Cieśninę Piławską. Na początku maja 2006 Rosjanie wstrzymali możliwość wpływania polskich statków turystycznych i pasażerskich do rosyjskich portów oraz rosyjskich statków do polskich portów nad Zalewem Wiślanym. Przez Cieśninę Piławską pływać mogą jedynie jednostki tranzytowe polskie i rosyjskie, przez Szkarpawę wszystkie. Ponieważ przed restrykcjami rosyjskimi port w Elblągu w ponad 90% obsługiwał transport turystyczny i towarowy między Polską a obwodem kaliningradzkim, ruch w nim praktycznie zamarł. Dopiero w 2009 roku została zawarta umowa polsko-rosyjska regulująca możliwość przepływu statków przez granicę (zob. szerzej o problemach z żeglugą transgraniczną na Zalewie Wiślanym w artykule Cieśnina Piławska).

Budowa kanału miała być początkowo rozpoczęta w 2009 i zakończona w 2012 roku, jednakże w listopadzie 2009, w związku z zawarciem umowy z Rosją, Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że budowa kanału rozpocznie się w 2017 roku[9]. Przez kolejne lata rząd nie podejmował aktywnych działań na rzecz budowy kanału. Informacje o chęci powrotu do tego projektu pojawiły się w lecie 2014[11]. Decyzja o realizacji projektu ma zapaść w drugim kwartale 2016[12].

22 lutego 2016 minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk zapowiedział rozpoczęcie inwestycji pod koniec 2018, a zakończenie jej w roku 2022[13].

Podczas posiedzenia w dniu 24 maja 2016 rząd podjął uchwałę w sprawie budowy kanału żeglugowego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Koszt tej inwestycji, która ma zostać wykonana w latach 2017-2022, oszacowano na 880 mln zł. Budowa zostanie sfinansowana z budżetu państwa[14]. Jego realizację ma nadzorować minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad inwestycją będzie Urząd Morski w Gdyni, konsorcjum firm Mosty Gdańsk i Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego zrealizuje projekt budowy, natomiast wykonawca inwestycji zostanie wyłoniony w przetargu w 2018 roku. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia[15].

24 lutego 2017 Sejm uchwalił, a 3 kwietnia prezydent podpisał specustawę w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej[16].

19 października minister gospodarki morskiej poinformował, że kanał powstanie w miejscu dawnej osady Nowy Świat, pomiędzy Skowronkami a Przebrnem[17]. Projektowana trasa kanału prowadzi przez niezabudowany teren zalesiony. Miejscowość Nowy Świat (niem. Neue Welt) po II wojnie światowej pozostała opuszczona, a jej zabudowania zostały rozebrane[18].
cdn...
Obserwuj wątek
  • rena-ta49 Re: Przekop Mierzei Wiślanej 03.11.18, 11:47
   Wskazania
   Możliwość szerszego wykorzystania portu morskiego w Elblągu, rozbudowanego dzięki funduszom unijnym. Na terenie portu, który kosztował 21 mln zł znajdują się: terminal masowy, terminal zbożowy, infrastruktura do przeładunków drobnicowych, terminal pasażerski, punkt odpraw granicznych oraz basen jachtowy.
   Transport morski jest najbardziej przyjazną środowisku formą transportu. Z tego względu Unia Europejska preferuje przenoszenie strumieni ładunkowych z lądu na morze. Dzięki wykonaniu kanału port w Elblągu może stać się portem odciążającym drogi i linie kolejowe prowadzące do portu gdańskiego.
   Utworzenie na terenie portu elbląskiego ukraińskiej bazy logistycznej w ramach projektu Bałtycka Ukraina[potrzebny przypis].
   Wykorzystanie terenów w porcie gdańskim jest kosztowne, a długoterminowe składowanie w nim towarów może być nieopłacalne i obniżać atrakcyjność transportu przez port Gdańsk na korzyść przewozu ładunków nieekologicznym transportem samochodowym[potrzebny przypis]. Rozwijane w Elblągu od 2012 roku z Funduszy Unijnych centra logistyczne Terkawka[19] i Modrzewina[20] wraz z planowanym przekopem mają stanowić uzupełnienie infrastruktury transportowej w rejonie.
   Rozwój gospodarczy Elbląga i gmin ościennych - wg analizy Urzędu Morskiego w Gdyni korzyści do 2045 roku wyniosą ok. 3,2 mld złotych, ponadto powstanie ok. 3300 nowych miejsc pracy w sektorze transportowym i turystycznym[21].
   Miasto i port liczą na rozwój turystyki jachtowej i windsurfingu po zrealizowaniu przekopu. Z tego względu wspieranie międzynarodowych działań na rzecz oczyszczenia dorzecza Wisły i jej odnóg (Nogatu), a w konsekwencji Zalewu Wiślanego, jest dla władz miejskich i portowych priorytetem[potrzebny przypis].
   Zwiększona ochrona przeciwpowodziowa dzięki możliwości otwierania kanału dla wypływającej wody w sytuacjach jej spiętrzenia[22].
   cdn...
   • rena-ta49 Re: Przekop Mierzei Wiślanej 03.11.18, 11:47
    Przeciwwskazania
    Pomimo, że istniejące analizy[21][23][24][25] potwierdzają sens ekonomiczny przekopu Mierzei Wiślanej, istnieje pewne naturalne ryzyko ekonomiczne. Inwestycja wymagać będzie corocznych nakładów na utrzymanie toru wodnego i jego pogłębianie. Konieczność spełnienia szeregu wymagań dotyczących utrzymania walorów przyrodniczych Zalewu spowodowała wzrost szacunkowych kosztów inwestycji z 40 mln dolarów (150-180 mln złotych zgodnie z kursem dolara w latach 90.) w latach 90., przez 215 mln złotych w roku 2004 do wartości 880 mln złotych przyjętej w szacunkach Skarbu Państwa na lata 2016-2022[26].
    Obawa o ciągłość Mierzei Wiślanej po wykopaniu przekopu – analogicznie do kłopotów Mierzei Helskiej po zbudowaniu portu we Władysławowie[potrzebny przypis]. Ratowanie Mierzei Helskiej wymaga corocznych, kosztownych prac (3 mln zł w 2007 r.)
    Konieczność wykopania kanału żeglugowego o głębokości przekraczającej obecne maksymalne głębokości w Zalewie istotnie zmieni chronione, wrażliwe siedlisko dna Zalewu (planowany Specjalny Obszar Ochrony Siedliska Natura 2000, chronione siedlisko priorytetowe). Pojawią się nowe nisze ekologiczne, które dzięki dodatkowemu połączeniu z głęboką Zatoką Gdańską będą zasiedlane przez obce, ekspansywne gatunki (np. babkę byczą), zmieni się skład gatunkowy ryb i zmniejszy się (o kilkanaście km²) powierzchnia miejsc dających możliwość rozrodu ryb ważnych gospodarczo (gł. sandacza i śledzia)[potrzebny przypis]
    Konieczność znalezienia miejsca na zrzut urobku pochodzącego z pogłębienia kanału żeglugowego. Prace pogłębiające realizowane w przeszłości na tym akwenie prowadziły do szeregu poważnych zniszczeń tarlisk ryb i kolonii ptaków.
    Zmiany w składzie gatunkowym ryb oraz wzmożony ruch statków, na spokojnej dotąd zachodniej części Zalewu Wiślanego, negatywnie wpłynie na zimujące ptaki wodne, dla ochrony których powołano Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
    Przeciwni pomysłowi są samorządowcy i mieszkańcy Krynicy Morskiej, leżącej prawie na samym końcu polskiej części Mierzei obawiając się, że przekop może spowodować spadek zainteresowania turystów przyjazdem do tego morskiego kurortu
    Przeciwni są również niektórzy mieszkańcy Kątów Rybackich i Skowronek, obok których ma powstać przekop, z powodu przewidywanego zanieczyszczenia wody zarówno w Zatoce Gdańskiej jak i w Zalewie Wiślanym oraz hałasu wywołanego natężonym ruchem statków, co bezpośrednio wpłynie na czystość plaż oraz spadek zainteresowania wypoczynkiem w tym rejonie
    Zalew Wiślany zamarza średnio na 4 miesiące w roku. Utrzymanie toru wodnego w miesiącach zimowych wymagać będzie dodatkowych kosztów.
    pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_%C5%BCeglugowy_na_Mierzei_Wi%C5%9Blanej
    • rena-ta49 Re: Przekop Mierzei Wiślanej 03.11.18, 11:57
     Elżbieta Gelert -(z poparciem D. Tuska senator PO) -ufundowała pomnik : Miedzianą łopatę w 2006, jako symbol konieczności przekopania Mierzei Wiślanej. "Przekop jest konieczny, możliwy, " - można przeczytać na pomniku. ( a dziś PO się nabija z własnego pomysłu )
     PO tłumaczyła, że przekop Mierzei za drogi, więc ze swojego pomysłu zrezygnowała. Nie dziwię się : po serii afer PO " PINIĘDZY " - jak mawiał sir Vincent-Rostowski- na nic już nie było...

     www.umgdy.gov.pl/?page_id=8064
     Ruskie trolle kontestują wszystko co najpierw sami popierali!

     • rena-ta49 Jest zgoda na przekop przez Mierzeję Wiślaną 15.02.19, 16:09
      Wojewoda pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności i dotyczy części znajdującej się w Pomorskiem poinformowało 15 lutego biuro prasowe wojewody pomorskiego.

      Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej zapowiada, że pierwsze jednostki będą mogły przepłynąć przez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną w 2022 roku.

      Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł i będzie finansowana w całości z budżetu państwa.

      businessinsider.com.pl/wiadomosci/wojewoda-pomorski-wydal-decyzje-na-przekop-przez-mierzeje-wislana/ytp0ffc?utm_source=tw&utm_medium=social&utm_campaign=tw_bi
      • czarek_sz Re: Jest zgoda na przekop przez Mierzeję Wiślaną 15.02.19, 17:08
       Region w wyborach samorządowych głosował przeciwko tej inwestycji. Można powiedzieć że głosował na sowietów. To się nazywa Polak przed szkodą i po szkodzie debil. Aby zrobić na złość.
       • rena-ta49 Re: Jest zgoda na przekop przez Mierzeję Wiślaną 15.02.19, 17:27
        czarek_sz napisał:

        > Region w wyborach samorządowych głosował przeciwko tej inwestycji. Można powied
        > zieć że głosował na sowietów. To się nazywa Polak przed szkodą i po szkodzie de
        > bil. Aby zrobić na złość.

        No,Nord Stream2 ok,ale przekop be.
        Antypolskie zaprzaństwo zawsze na NIE!
        • rena-ta49 Re: Jest zgoda na przekop przez Mierzeję Wiślaną 15.02.19, 17:32
         Elblążanin:
         Fajnie, bo jeśli przyjrzeć się tematowi bez zacietrzewienia politycznego, bez jakiś wydumanych/nieracjonalnych wyliczeń, które mają przesądzać o nieopłacalności /bez podania źródeł/, to na zdrowy rozsądek każdy Polak powinien tę inwestycję popierać
         Jeśli uderzamy w te tony, to tylko 1/153 zawiniętej kasy z #OFE i 1/19 środków, które przy tej operacji "wyparowały"🤑 Inna sprawa, to bursztyn wydobyty przy okazji, szacuje się, że może zrównoważyć koszta. Zresztą wolność żeglugi jest trudna do oszacowania
         twitter.com/elblazanin/status/1084066885677838338
         • al-szamanka Re: Jest zgoda na przekop przez Mierzeję Wiślaną 15.02.19, 18:01
          rena-ta49 napisała:

          > Elblążanin:
          > Fajnie, bo jeśli przyjrzeć się tematowi bez zacietrzewienia politycznego, bez j
          > akiś wydumanych/nieracjonalnych wyliczeń, które mają przesądzać o nieopłacalnoś
          > ci /bez podania źródeł/, to na zdrowy rozsądek każdy Polak powinien tę inwestyc
          > ję popierać
          > Jeśli uderzamy w te tony, to tylko 1/153 zawiniętej kasy z #OFE i 1/19 środków,
          > które przy tej operacji "wyparowały"🤑 Inna sprawa, to bursztyn wydobyty przy
          > okazji, szacuje się, że może zrównoważyć koszta.
          Zresztą wolność żeglugi jest t
          > rudna do oszacowania
          > ‏twitter.com/elblazanin/status/1084066885677838338

          A to ciekawostka! O tym nigdy nie pomyślałam.
          • rena-ta49 Re: Jest zgoda na przekop przez Mierzeję Wiślaną 18.02.19, 16:48
           Banda kretynów z gatunku tych co to na złość PiSowi obcięli by gałąź na której siedzą!
          • rena-ta49 Re: Jest zgoda na przekop przez Mierzeję Wiślaną 18.02.19, 16:55
           Ja tez nie, ale są ludzie znacznie lepiej zorientowani, od durnych pseudoekologów.
           • rena-ta49 Sami za tym głosowali 19.02.19, 08:41
            https://pbs.twimg.com/media/DzsXbJFXgAAHMkl.jpg
            • rena-ta49 Re: Sami za tym głosowali 19.02.19, 17:34
             Przekop Mierzei Wiślanej jednak jest opłacalny? Rząd Tuska wydał już na to 5 mln zł
             Maciej Sandecki
             25 czerwca 2013 | 00:30
             wyborcza.pl/1,75398,14161762,Przekop_Mierzei_Wislanej_jednak_jest_oplacalny__Rzad.html
             • czarek_sz Re: Sami za tym głosowali 19.02.19, 18:17
              Gdy kanał będzie gotowy Tusk oznajmi że to PO rozpoczęło jego budowę a PiS tylko ją dokończył. Dam głowę że każdy leming ślepo w to uwierzy.
              • rena-ta49 Re: Sami za tym głosowali 19.02.19, 21:56
               czarek_sz napisał:

               > Gdy kanał będzie gotowy Tusk oznajmi że to PO rozpoczęło jego budowę a PiS tylk
               > o ją dokończył. Dam głowę że każdy leming ślepo w to uwierzy.


               W tym przypadku możesz miec racje,a lemingi mu bedą kibicowaćsmile
               • rena-ta49 Timmermans znów w akcji. 20.02.19, 09:36
                i szuka dziury w całym.
                Widać rosyjskie interwencje
                i donosy totalnej zadziałały.
                KE niech pilnuje ruskiej i niemieckiej rury przez Bałtyk
                • rena-ta49 Re: Timmermans znów w akcji. 20.02.19, 10:02
                 https://pbs.twimg.com/media/Dz1M-IdWsAYrK8A.jpg
                 twitter.com/antylewus/status/1098118539398078464
                 • rena-ta49 GW-no prawda 20.02.19, 13:42
                  https://pbs.twimg.com/media/Dz121LYW0AEU_uv.jpg
                  • rena-ta49 Przedstawiciele KE potwierdzili konieczność 01.03.19, 14:52
                   budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną
                   www.tvp.info/41549163/ministerstwo-przedstawiciele-ke-potwierdzili-koniecznosc-budowy-kanalu-przez-mierzeje-wislana
                   Po tej informacji opozycja chyba popełni zbiorowe seppuku https://www.beruska8.cz/smajlici/smajlici2/70.gif
                   • rena-ta49 I z samolotów wodę zrzucać 07.03.19, 19:14
                    wyborcza.pl/7,75400,24521169,przekop-mierzei-wislanej-moze-zniszczyc-plaze-w-krynicy-morskiej.html
                    Kury przestana sie niesc, krowy dawac mleko, swinie beda latac jak ptaki i slonce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. https://www.beruska8.cz/smajlici/smajlici2/70.gif
                    https://pbs.twimg.com/media/D1CuYfHX4AAIxUi.jpg
                    • rena-ta49 Lemingi się zawyją na śmierć! 11.03.19, 18:50
                     https://pbs.twimg.com/media/D1ZMjVBWkAEnGur.png
                     • rena-ta49 Re: Lemingi się zawyją na śmierć! 11.03.19, 20:56
                      rena-ta49 napisała:

                      > https://pbs.twimg.com/media/D1ZMjVBWkAEnGur.png

                      www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/gigantyczne-ilosci-bursztynu-podczas-budowy-przekopu-mierzei.html
                      • m.maska Re: Lemingi się zawyją na śmierć! 12.03.19, 01:00
                       No i super... smile
                       • rena-ta49 Re: Lemingi się zawyją na śmierć! 12.03.19, 07:58
                        m.maska napisała:

                        > No i super... smile
                        >

                        Czekam,aż PO powie że wiedzieli o tych złożach i planowali przekop tylko PiS ukradł im pomysł !
                        • rena-ta49 Re: Lemingi się zawyją na śmierć! 30.04.19, 12:29
                         https://pbs.twimg.com/media/D5WrktBWkAE99ri.jpg
                         twitter.com/JacekWronaCBS/status/1122992336118718464
                         • rena-ta49 Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 02.09.19, 18:56
                          www.tvp.info/43510694/rozstrzygnieto-oferte-na-przekop-mierzei-wislanej
                         • rena-ta49 Re: Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 17.09.19, 20:12
                          Coraz bliżej rozpoczęcia prac przy przekopie Mierzei Wiślanej. Dzięki decyzji Krajowej Izby Odwoławczej otwarta została droga do podpisania umowy na realizację inwestycji.
                          www.money.pl/gospodarka/jest-zielone-swiatlo-dla-umowy-na-przekop-mierzei-wislanej-6425434645584001a.html
                         • rena-ta49 Re: Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 17.11.19, 09:19
                          Woda z Wisły ucieknie do morza i będzie susza
                          www.tvp.info/45367641/poslanka-zielonych-o-przekopie-mierzei-wislanej-woda-z-wisly-ucieknie-do-morza-i-bedzie-susza

                          Jakby głupota mogła latać to kosmos byłby przeludniony..Kto tych duraków wybiera?
                         • al-szamanka Re: Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 17.11.19, 16:27
                          rena-ta49 napisała:

                          > Woda z Wisły ucieknie do morza i będzie susza
                          > www.tvp.info/45367641/poslanka-zielonych-o-przekopie-mierzei-wislanej-woda-z-wisly-ucieknie-do-morza-i-bedzie-susza
                          >
                          > Jakby głupota mogła latać to kosmos byłby przeludniony..Kto tych duraków wybier
                          > a?

                          No coz, dla takich zielonych to susze powoduje deszcz padajacy do gory.
                          Nie rozumiem, co jeden/jedna to bardziej bezmozgowa.
                         • rena-ta49 Re: Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 17.11.19, 21:11
                          Zapłacili rublami,kazali mówić ,to mówi.
                          mózg nie brwi...
                          Jak nie ma, nie narysujesz.
                         • rena-ta49 Dubler- Czaskoski przeciw przekopowi Mierzei 03.06.20, 21:40
                          Kandydat na Kandydata z Berlina.,nie podoba mu się PRZEKOP MIERZEI , TAK JAK NIEMCOM BUDOWA PORTU W GDYNI.
                          Czy to przypadek, że byli agenci SB z
                          totalnej Targowicy RP i Rosja Putina są przeciw budowie Mierzei Wiślanej?
                         • m.maska Re: Dubler- Czaskoski przeciw przekopowi Mierzei 04.06.20, 17:05
                          rena-ta49 napisała:

                          > Kandydat na Kandydata z Berlina.,nie podoba mu się PRZEKOP MIERZEI , TAK JAK N
                          > IEMCOM BUDOWA PORTU W GDYNI.
                          > Czy to przypadek, że byli agenci SB z
                          > totalnej Targowicy RP i Rosja Putina są przeciw budowie Mierzei Wiślanej?

                          Nic nie dziwi... Czaskoski potrzebuje pieniedzy i juz sobie policzyl, ze z tego mialby 2 mld... tylko ciekawe jak on to chce zrobic? durny czy co? przy zalozeniu, ze Polske spotka tak wielkie nieszczescie jakim bylaby jego wygrana to i tak nawet jako prezydent g... moze zrobic - bo rzad rzadzi, a PAD zatwierdzil juz te ustawe - nie ma takiej opcji zeby sobie przyszedl taki konfident, wyciagnal jakas dawno zatwierdzona ustawe i cofnal wszystko. Idiotokracja kwitnie.
                         • rena-ta49 Re: Dubler- Czaskoski przeciw przekopowi Mierzei 04.06.20, 20:11
                          m.maska napisała:

                          > rena-ta49 napisała:
                          >
                          > > Kandydat na Kandydata z Berlina.,nie podoba mu się PRZEKOP MIERZEI , TAK
                          > JAK N
                          > > IEMCOM BUDOWA PORTU W GDYNI.
                          > > Czy to przypadek, że byli agenci SB z
                          > > totalnej Targowicy RP i Rosja Putina są przeciw budowie Mierzei Wiślanej?
                          >
                          > Nic nie dziwi... Czaskoski potrzebuje pieniedzy i juz sobie policzyl, ze z tego
                          > mialby 2 mld... tylko ciekawe jak on to chce zrobic? durny czy co? przy zaloze
                          > niu, ze Polske spotka tak wielkie nieszczescie jakim bylaby jego wygrana to i t
                          > ak nawet jako prezydent g... moze zrobic - bo rzad rzadzi, a PAD zatwierdzil ju
                          > z te ustawe - nie ma takiej opcji zeby sobie przyszedl taki konfident, wyciagna
                          > l jakas dawno zatwierdzona ustawe i cofnal wszystko. Idiotokracja kwitnie.
                          >
                          >

                          Te ruskie pachoły działają w interesie Rosji i Niemiec ! Tusk w 2009 roku podpisał umowę z Rosją na korzystanie z cieśniny Pilawskiej na gorszych warunkach niż w czasach ZSRR!
                         • al-szamanka Re: Dubler- Czaskoski przeciw przekopowi Mierzei 04.06.20, 21:07
                          rena-ta49 napisała:
                          >
                          > Te ruskie pachoły działają w interesie Rosji i Niemiec ! Tusk w 2009 roku podpi
                          > sał umowę z Rosją na korzystanie z cieśniny Pilawskiej na gorszych warunkach n
                          > iż w czasach ZSRR!

                          Tusk podlizywał i podlizuje się do każdego według niego ważnego. Bzdurne podpisy, podawanie marynarki, klękanie przed makrelą... taki oślizły robal po prostu.
                         • rena-ta49 Re: Dubler- Czaskoski przeciw przekopowi Mierzei 10.09.20, 16:49
                          al-szamanka napisała:

                          > rena-ta49 napisała:
                          > >
                          > > Te ruskie pachoły działają w interesie Rosji i Niemiec ! Tusk w 2009 roku
                          > podpi
                          > > sał umowę z Rosją na korzystanie z cieśniny Pilawskiej na gorszych warun
                          > kach n
                          > > iż w czasach ZSRR!
                          >
                          > Tusk podlizywał i podlizuje się do każdego według niego ważnego. Bzdurne podpis
                          > y, podawanie marynarki, klękanie przed makrelą... taki oślizły robal po prostu.
                          >
                          >
                          Tym razem Rózia Pazerwagen nie widzi zagrożenia w Nord Stream 2 . Ona widzi zagrożenie w Mierzei Wiślanej.
                         • rena-ta49 Pachołki kacapów niech wyją 10.09.20, 16:56
                          Nie pierwszy raz przedstawiciele lewactwa udowadniają, że nie reprezentują polskich interesów w PE.
                          Piąta kolumna.
                          www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2579434,Roza-Thun-zamierza-zablokowac-przekop-Mierzei-Wislanej-Chce-w-tej-sprawie-interwencji-UE
                         • m.maska Re: Pachołki kacapów niech wyją 10.09.20, 18:58
                          rena-ta49 napisała:

                          > Nie pierwszy raz przedstawiciele lewactwa udowadniają, że nie reprezentują pols
                          > kich interesów w PE.
                          > Piąta kolumna.
                          > www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2579434,Roza-Thun-zamierza-zablokowac-przekop-Mierzei-Wislanej-Chce-w-tej-sprawie-interwencji-UE

                          Niedobrze sie robi, jak sie slucha tej szwabsko-ruskiej szmaty.
                         • m.maska Re: Pachołki kacapów niech wyją 10.09.20, 19:02
                          Oni sie panicznie boja, przed tym ze rzad moglby odniesc jakis sukces, zyskal dodatkowe poparcie np. wsrod mieszkancow Elblaga i okolic - bo kazdy taki sukces odsuwa ich powrot do koryta w coraz odleglejsza przyszlosc. Ma byc źle, ma byc coraz gorzej bo tylko na fali niezadowolenia wiekszosci maja szanse powrotu do wladzy.
                         • m.maska Re: Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 17.11.19, 17:37
                          rena-ta49 napisała:

                          > Woda z Wisły ucieknie do morza i będzie susza
                          > www.tvp.info/45367641/poslanka-zielonych-o-przekopie-mierzei-wislanej-woda-z-wisly-ucieknie-do-morza-i-bedzie-susza
                          >
                          > Jakby głupota mogła latać to kosmos byłby przeludniony..Kto tych duraków wybier
                          > a?

                          hahaha... czytalam o tym... Boooooosz jakie tumany zasiadaja w Sejmie...
                          Moze nalezaloby dopytac te "mędrycznię" dokad teraz splywa Wisla.
                         • rena-ta49 Re: Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 17.11.19, 20:58
                          Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…" - a tę panienkę jakiś nasz uniwersytet musiał wykształcić, więc chyba z tym młodzieży chowaniem coś poszło nie tak!

                          Wiem,nie miała w szkole wychowania seksualnego!
                          A wiecie kto tych kretynów wybiera? Tacy jak tu:


                          16.11.19, 17:13
                          Zwolennicy PISu nie widza zadnego nie bezpieczenstwa z zewnatrz.
                          Ukraina sie zbroji na protege. We Wroclawiu juz sa apele o drugi jezyk oficjalny...ukrainski.
                          A niedouki chca niedouczenia seksualnego dzieci!
                          forum.gazeta.pl/forum/w,50394,168977579,168977579,Folksdojcze_gorsi_sa_od_Niemca.html
                         • al-szamanka Re: Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 10.09.20, 20:47
                          Spurek melduje, że trzeba inaczej, bo KE potrzebuje parę lat na interwencję, a tymczasem przekop będzie już dawno gotowy. Ciekawa jestem, co ci zdrajcy wymyślą, aby tylko Polsce zaszkodzić.
                         • rena-ta49 Re: Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 11.09.20, 07:51
                          al-szamanka napisała:

                          > Spurek melduje, że trzeba inaczej, bo KE potrzebuje parę lat na interwencję, a
                          > tymczasem przekop będzie już dawno gotowy. Ciekawa jestem, co ci zdrajcy wymyśl
                          > ą, aby tylko Polsce zaszkodzić.
                          >


                          Ja jestem ciekawa kiedy ci zdrajcy odpowiedzą za szkodzenie Polsce.
                         • al-szamanka Re: Będzie duży kopniak w ruskie dupsko 11.09.20, 18:49
                          rena-ta49 napisała:


                          > Ja jestem ciekawa kiedy ci zdrajcy odpowiedzą za szkodzenie Polsce.


                          Niestety, mam wrażenie, że nigdy.
                         • rena-ta49 Wygibasy GW-no prawdy 06.04.21, 10:05
                          Najpierw pie*dolą dla lemingów ,że młodzi uważają Krzysztofa Krawczyka za obciach,
                          a kiedy Prezydent ich zacytuje to leci na niego hejt.
                          https://pbs.twimg.com/media/EyRihBDXIAIm62o?format=jpg&name=360x360
                          https://pbs.twimg.com/media/EyRihZtWQAAEGpa?format=jpg&name=small
                         • al-szamanka Re: Wygibasy GW-no prawdy 06.04.21, 13:43
                          Bo oni zawsze musza byc na NIE, przez to wychodza na jeszcze bardziej ograniczonych niz sa.
                         • rena-ta49 Pamiętacie te heheszki bolszewików 12.05.21, 13:20
                          Jak to Kaczorowi ukradli drąg,który wkopał pod przekop Mierzei?
                          forum.gazeta.pl/forum/w,29055,167046202,167046202,Ukradli_draga_kaczorowi_.html
                          To mówicie bolszewiki,że to dla kajaków? Nima miejsca na wiosła! Za wonsko pszecie

                          tu widać jaki ogrom prac juz wykonano i jak szybko postępują prace:
                          twitter.com/czaplinskiii/status/1392141302112915464
                         • al-szamanka Re: Pamiętacie te heheszki bolszewików 12.05.21, 20:45
                          rena-ta49 napisała:

                          > Jak to Kaczorowi ukradli drąg,który wkopał pod przekop Mierzei?
                          > forum.gazeta.pl/forum/w,29055,167046202,167046202,Ukradli_draga_kaczorowi_.html
                          > To mówicie bolszewiki,że to dla kajaków? Nima miejsca na wiosła! Za wonsko psz
                          > ecie
                          >
                          > tu widać jaki ogrom prac juz wykonano i jak szybko postępują prace:
                          > twitter.com/czaplinskiii/status/1392141302112915464

                          Dalej będą zakłamywać rzeczywistość, bo przecież nic innego nie potrafią!
                         • rena-ta49 Re: Pamiętacie te heheszki bolszewików 12.05.21, 21:50
                          Patoopozycja chciała być w nieskończoność u władzy i nic nie robić bo przyswajanie sobie korzyści finanowych i zawłaszczanie intratnych stołków to była dla nich praca, na nic więcej nie było czasu ani sił.
                          I tak u Sowy jeden rzekł ,że ch*j tam z Polską wschodnią ,a drugi o własnej ojczyżnie ,że to ch*j ,dupa i kamieni kupa.To by im odpowiadało zaprzańcom!
                         • a74-7 Re: Przekop idzie pełną parą, 10.07.21, 18:49
                          Pieknie przekopuja , moj stary regularnie doglada budowy na YT ;-D
                          Jezdzilismy na Mierzeje dawno temu ,oni tam czekali na ten przekop latami .

                         • al-szamanka Re: Przekop idzie pełną parą, 10.07.21, 20:14
                          Pięknie robota idzie, aż serce rośnie.
                          A lewizna i tak wyje, że PiS żadnych inwestycji, nic.
                         • rena-ta49 Re: Przekop idzie pełną parą, 17.03.22, 19:57
                          al-szamanka napisała:

                          > Pięknie robota idzie, aż serce rośnie.
                          > A lewizna i tak wyje, że PiS żadnych inwestycji, nic.
                          >

                          Masz racje serce rośnie ,jak sie patrzy na postęp prac.
                          Ciekawe czy bolszewicy tez powiedzą ,że jest niepotrzebny i nie ma znaczenia to, że Rosja kontroluje kwestię wpływania na Zalew Wiślany?
                          www.youtube.com/watch?v=I1qR811mksA&t=26s
                         • al-szamanka Re: Przekop idzie pełną parą, 17.03.22, 20:56
                          rena-ta49 napisała:

                          > al-szamanka napisała:
                          >
                          > > Pięknie robota idzie, aż serce rośnie.
                          > > A lewizna i tak wyje, że PiS żadnych inwestycji, nic.
                          > >
                          >
                          > Masz racje serce rośnie ,jak sie patrzy na postęp prac.
                          > Ciekawe czy bolszewicy tez powiedzą ,że jest niepotrzebny i nie ma znaczenia to
                          > , że Rosja kontroluje kwestię wpływania na Zalew Wiślany?
                          > www.youtube.com/watch?v=I1qR811mksA&t=26s


                          Jeszcze troche, a bedzie oddane do uzytku. Lemingi dostana biegunki.
                         • m.maska Re: Przekop idzie pełną parą, 19.03.22, 17:21
                          Nie moge wyjsc z podziwu nad dalekowzrocznoscia obecnego rzadu... mogli to jeszcze odwlekac, mogli jak Tusk odwlekac budowe Baltic-Pipe, a tymczasem jakos tak sie sklada. Mogli odwlekac uruchomienie terminala LNG zgodnie z po-wska maksyma: piniendzy nie ma i nie bedzie. To wszystko jakos tak na szczescie dla Polski dzieje sie w odpowiednim czasie.
                         • rena-ta49 Re: Przekop idzie pełną parą, 19.03.22, 19:23
                          m.maska napisała:

                          > Nie moge wyjsc z podziwu nad dalekowzrocznoscia obecnego rzadu... mogli to jesz
                          > cze odwlekac, mogli jak Tusk odwlekac budowe Baltic-Pipe, a tymczasem jakos tak
                          > sie sklada. Mogli odwlekac uruchomienie terminala LNG zgodnie z po-wska maksym
                          > a: piniendzy nie ma i nie bedzie. To wszystko jakos tak na szczescie dla Polski
                          > dzieje sie w odpowiednim czasie.
                          >

                          Oczywiście,gdyby nadal rządziła PO z PSL, to tych inwestycji by nie było. Piniendzy nie ma i nie bedzie
                          Oni kochali i kochają Putina darowali Gazpromowi miliardy!!
                          A dzięki Baltic Pipe już pod koniec roku będziemy mieli w dupie Gazprom!
                         • rena-ta49 Re: Przekop idzie pełną parą, 19.03.22, 19:34
                          m.maska napisała:

                          > Nie moge wyjsc z podziwu nad dalekowzrocznoscia obecnego rzadu... mogli to jesz
                          > cze odwlekac, mogli jak Tusk odwlekac budowe Baltic-Pipe, a tymczasem jakos tak
                          > sie sklada. Mogli odwlekac uruchomienie terminala LNG zgodnie z po-wska maksym
                          > a: piniendzy nie ma i nie bedzie. To wszystko jakos tak na szczescie dla Polski
                          > dzieje sie w odpowiednim czasie.
                          >

                          Człowiek Putina w Warszawie!
                          https://pbs.twimg.com/media/FOOgwEPXsAEnoPe?format=png&name=small
                         • al-szamanka Re: Przekop idzie pełną parą, 19.03.22, 19:46
                          rena-ta49 napisała:

                          >
                          > Człowiek Putina w Warszawie!
                          > https://pbs.twimg.com/media/FOOgwEPXsAEnoPe?format=png&name=small


                          A to co za durny bełkot? Czy ten dupek rozumie, co powiedział?
                         • rena-ta49 Re: Przekop idzie pełną parą, 30.03.22, 21:10
                          al-szamanka napisała:

                          > rena-ta49 napisała:
                          >
                          > >
                          > > Człowiek Putina w Warszawie!
                          > > [img]https://pbs.twimg.com/media/FOOgwEPXsAEnoPe?format=png&name=small[/i
                          > mg]
                          >
                          >
                          > A to co za durny bełkot? Czy ten dupek rozumie, co powiedział?
                          >

                          Putin płacił ,Putin żądał!!
                         • rena-ta49 Re: Przekop idzie pełną parą, 30.03.22, 21:11
                          https://pbs.twimg.com/media/FPHopifWQAANndK?format=jpg&name=small
                         • al-szamanka Re: Przekop idzie pełną parą, 30.03.22, 21:54
                          rena-ta49 napisała:

                          > https://pbs.twimg.com/media/FPHopifWQAANndK?format=jpg&name=small

                          Taaaa, oni wyszystko kiedys wymyslili big_grin
                          I dopiero teraz o tym mowia, a wczesniej wysmiewali.
                         • rena-ta49 Re: Przekop idzie pełną parą, 31.03.22, 10:29
                          Taaaa,PO wymyśliło
                          - 500+
                          - 13 emeryture
                          - WOT!
                          - zostawiło środki na realizację wszystkich planów gospodarczych!
                          Każdy Polak mógł pomagać Niemcowi zbierać szparagi!

                          I jak to się dzieje że przegrywaja wybory?
                         • al-szamanka Re: Przekop idzie pełną parą, 31.03.22, 21:47
                          rena-ta49 napisała:

                          > Taaaa,PO wymyśliło
                          > - 500+
                          > - 13 emeryture
                          > - WOT!
                          > - zostawiło środki na realizację wszystkich planów gospodarczych!
                          > Każdy Polak mógł pomagać Niemcowi zbierać szparagi!
                          >
                          > I jak to się dzieje że przegrywaja wybory?

                          ... chyba malo kto im wierzy w te bzDety, co ? big_grinbig_grinbig_grin
                         • rena-ta49 Re: Przekop idzie pełną parą, 02.04.22, 08:01
                          Lemingi uwierzą we wszystko co im wrzuci GW-no prawda i TVN,a że nie ma to żadnego potwierdzenia w faktach nie jest wazne.
                         • rena-ta49 17.09.22 oficjalne otwarcie Mierzei!! 06.04.22, 08:10
                          Piękna data!!
                         • rena-ta49 Re: 17.09.22 oficjalne otwarcie Mierzei!! 06.06.22, 09:42
                          Gdyby natura chciała to by Kidawie i bolszewikom rozum dała:
                          https://pbs.twimg.com/card_img/1533707696918102017/1P3QWjgJ?format=jpg&name=small

                          Kanał na Mierzei Wiślanej został całkowicie napełniony wodą:
                          https://twitter.com/PiS_Pomorski/status/1532419804908363777
                         • rena-ta49 Re: 17.09.22 oficjalne otwarcie Mierzei!! 17.09.22, 14:34
                          Bolszewicy nie dowiedzą się o oficjalnym otwarciu Kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną,bo TVN im tego nie pokaże. Pamiętam ile się napluli ,że gdyby natura chciała..... Na pochybel bolszewikom!!
                         • rena-ta49 Widziały bolszewiki te kajaki? 17.09.22, 14:39
                          Tyle ich tam było i przepłynąć nie mogly 😂😂
                         • rena-ta49 Re: 17.09.22 oficjalne otwarcie Mierzei!! 17.09.22, 14:40
                          rena-ta49 napisała:

                          > Bolszewicy nie dowiedzą się o oficjalnym otwarciu Kanału żeglugowego przez Mier
                          > zeję Wiślaną,bo TVN im tego nie pokaże. Pamiętam ile się napluli ,że gdyby natu
                          > ra chciała..... Na pochybel bolszewikom!!
                         • a74-7 Re: 17.09.22 oficjalne otwarcie Mierzei!! 17.09.22, 21:17
                          No,ba
                          oni oczekiwali czegos na miare Kanalu Sueskiego czy Panamskiego w 3 lata ....
                         • rena-ta49 Re: 17.09.22 oficjalne otwarcie Mierzei!! 20.09.22, 17:00
                          a74-7 napisał:

                          > No,ba
                          > oni oczekiwali czegos na miare Kanalu Sueskiego czy Panamskiego w 3 lata ....


                          Popatrz co te qrwy zdradzieckie zrobiły w 2009 roku, dlatego byli tak przeciwni temu przekopowi i lemingom w pustych łbach mieszali.
                          https://pbs.twimg.com/media/Fc3KYfCWIAAEA-f?format=jpg&name=large

  • a74-7 Re: Przekop Mierzei Wiślanej 17.09.22, 21:30
   Rowniez uwazam ,ze pierwsza jednostka ,ktora powinna przeplynac przez przekopany kanal powinna byc
   symboliczna zolta Kaczka .smile Serio.
   Mogla przeplynac taka Tamiza pod Tower Bridge ,czy w Kanadzie - nie powinno zabraknac jej w Polsce .
   Symboliczny Kaczus ! smilesmile
   https://media2.s-nbcnews.com/i/MSNBC/Components/Video/__NEW/nn_11bwi_duck_121212.jpg
   • rena-ta49 Re: Przekop Mierzei Wiślanej 20.09.22, 17:03
    a74-7 napisał:

    > Rowniez uwazam ,ze pierwsza jednostka ,ktora powinna przeplynac przez przekopa
    > ny kanal powinna byc
    > symboliczna zolta Kaczka .smile Serio.
    > Mogla przeplynac taka Tamiza pod Tower Bridge ,czy w Kanadzie - nie powinno za
    > braknac jej w Polsce .
    > Symboliczny Kaczus ! smilesmile
    > https://media2.s-nbcnews.com/i/MSNBC/Components/Video/__NEW/nn_11bwi_duck
> _121212.jpg


    Gdyby nie ta symboliczna data: 17 wrzesień , napaści sowietow na Polskę,to tez bym była za takim otwarciem.
    Wtedy bolszewików jeszcze bardziej by dupska bolałysmile
    • rena-ta49 Re: Przekop Mierzei Wiślanej 20.09.22, 20:04
     https://pbs.twimg.com/media/FdHat2qXkAAq1B4?format=jpg&name=small
     • m.maska Re: Przekop Mierzei Wiślanej 21.09.22, 00:52
      Wyobrazam sobie jak rozne Kidawy i Tuski zgrzytaja zebami, bo tego juz odwrocic sie nie da.
      • al-szamanka Re: Przekop Mierzei Wiślanej 21.09.22, 12:59
       m.maska napisała:

       > Wyobrazam sobie jak rozne Kidawy i Tuski zgrzytaja zebami, bo tego juz odwrocic
       > sie nie da.
       >
       Wczoraj czytalam niemieckie artykul, gdzie bardzo przekop chwala i pisza, ze Polska niejako wygrzebala sobie calkowita niezaleznosc od Rosji. Nawet Niemcy to widza, pomimo ze im to nie na reke... lewizna nadal slepa.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka