Dodaj do ulubionych

Windykacja długów

04.11.05, 08:50
W jaki sposób we wspólnocie mieszkaniowej skutecznie windykować należnosci od
właścicieli? Czy Wywieszanie na tablicy ogłoszeń listy dłużników bez
ujawniania nazwisk, tylko nr lokalu i kwotę zadłużenia będzie zgodne z
przepisami prawa?
Obserwuj wątek
  • dobud Re: Windykacja długów 04.11.05, 11:47
   Wieszać to mozesz pranie w suszarni.....
   Masz prawo zawiadomoć WŁAŚCICIELI o zadłużeniu pozostałych właścicieli, a nie
   ludzi z ulicy wchodzących na kl. sch.
   Wysyłać wezwania do zapłaty, pozywać do sądu o zapłatę.
   • java9 Re: Windykacja długów 04.11.05, 13:48
    Ja w podobnym temacie - u nas tez dużo mieszkań nie płaci...
    Czy można uznać, że właściciele zostali poinformowani o zmianie
    numeru konta bankowego wspólnoty, gdy informacja taka została
    wywieszona na klatce ( czyli bez kwitowania odbioru).
    Dodać należy, że blok jest nowy, mieszkania są wynajmowane,częśc lokali
    usługowych jest nieczynna - czyli właściciele nie przebywają w budynku.

    Ja np nie mieszkam, bywam czasem pod tym adresem stąd wiem o zmianach,
    ale zarzad nigdy nie prosił członków wspólnoty o podanie adresu zameldowania,
    który mógłby posłużyć do korespondencji, a budynek został przejęty od
    developera w październiku br . Czy zarząd ma obowiązek zebrać aktualne dane,
    czy raczej obowiązek poinformowania o adresie zameldowania ( nie zmianie adresu
    tylko podanie aktualnego) spoczywa na właścicielu mieszkania ?

    • serafin666 Re: Windykacja długów 04.11.05, 14:09
     wybrany zarząd ma działać tak, by nikt nie mógł mu zarzucić niestaranności w
     realizacji przepisów ustawy , w szczególności :
     Art. 21. 1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją
     na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami
     lokali.
     2. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową
     składają przynajmniej dwaj jego członkowie.
     3. Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa
     oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust.
     3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.
     Art. 22. 1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.
     2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
     potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej
     czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów
     stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem
     przewidzianej.
     • xxxll Re: Windykacja długów 04.11.05, 15:13
      za ten post wpisuj sie naswoja listę Głup...
     • java9 Re: Windykacja długów 04.11.05, 16:13
      a dostanę odpowiedź na moje pytanie ? :)
    • xxxll Re: Windykacja długów 04.11.05, 16:33
     java9 napisała:

     > Ja w podobnym temacie - u nas tez dużo mieszkań nie płaci...
     > Czy można uznać, że właściciele zostali poinformowani o zmianie
     > numeru konta bankowego wspólnoty, gdy informacja taka została
     > wywieszona na klatce ( czyli bez kwitowania odbioru).
     > Dodać należy, że blok jest nowy, mieszkania są wynajmowane,częśc lokali
     > usługowych jest nieczynna - czyli właściciele nie przebywają w budynku.
     >
     > Ja np nie mieszkam, bywam czasem pod tym adresem stąd wiem o zmianach,
     > ale zarzad nigdy nie prosił członków wspólnoty o podanie adresu zameldowania,
     > który mógłby posłużyć do korespondencji, a budynek został przejęty od
     > developera w październiku br . Czy zarząd ma obowiązek zebrać aktualne dane,
     > czy raczej obowiązek poinformowania o adresie zameldowania ( nie zmianie
     adresu tylko podanie aktualnego) spoczywa na właścicielu mieszkania ?
     ****************[*]

     Jest to niewystarczajace . Każdy własciciel winien zostać powiadomiony na
     piśmie o zminaie o nr konta bankowego WM


     Wspólnota winna przejąć od dewelopera spis adresów do korespondencji z
     właścicielami lokali , mozna wezwać każdego właściciela do okazania aktu
     notarialnego i na jego podstawie stworzyć zbiór adresów.

     Z czasm w regulamie wewntrznym( zwanej inaczej umowie włascicieli lokali)
     zobowiazać właścicieli do okresowego uaktualniania ich pod rygorem że WM nie
     bieze odpowiedzialności za niedostarczenie korespondencji ( to narazie
     skutkuje) Zarządca NW tez może wykonać te czynnosci.
     • java9 Re: Windykacja długów 04.11.05, 19:37
      No widzisz,takie to oczywiste,a jakoś nasz zarząd na to nie wpadł,
      mimo, że zarząduje od czerwca i mimo, że odbyło się już
      pierwsze "bezdeveloperskie" spotkanie wspólnoty, na którym była możliwość
      uaktualnienia danych niektórych właścicieli.
    • okemot Re: Windykacja długów 05.11.05, 14:31
     > Ja np nie mieszkam, bywam czasem pod tym adresem stąd wiem o zmianach,
     > ale zarzad nigdy nie prosił członków wspólnoty o podanie adresu zameldowania,
     > który mógłby posłużyć do korespondencji, a budynek został przejęty od
     > developera w październiku br . Czy zarząd ma obowiązek zebrać aktualne dane,
     > czy raczej obowiązek poinformowania o adresie zameldowania ( nie zmianie
     > adresu tylko podanie aktualnego) spoczywa na właścicielu mieszkania ?

     A dlaczego zarząd ma Cię prosić o adres zameldowania? Jeśli mieszkasz pod innym
     adresem i korespondencję chcesz otrzymywać na ten adres podaj go zarządowi lub
     administratorowi, bo jest to w Twoim interesie, a nie wymagaj, że się sami
     domyślą. Mają przy każdej sposobności wypytywać czy aby przypadkiem Szanowna
     się gdzieś nie przeprowadziła? Tym bardziej że:
     a) developer nie ma obowiązku przekazania danych osobowych wspólnocie
     b) można zawrzeć w statucie obowiązek przekazania kopii aktu notarialnego, ale
     z wyegzekwowaniem tego zapisu i tak będą trudności, a adres w akcie notarialnym
     nadal może nie być zgodny z rzeczywistym miejscem przebywania
     c) nie musisz mieszkać pod adresem zameldowania lub możesz go wielokrotnie
     zmieniać.
     Podsumowując, trochę zdrowego rozsądku by się przydało...
     O zmianie numeru rachunku powinnaś być poinformowana skutecznie i IMHO
     wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, to co najwyżej działanie
     uzupełniające. U mnie numer rachunku jest podawany każdorazowo przy wszelkich
     rozliczeniach, które są dostarczane osobiście lub poleconym. Jako zarząd,
     dyspozycji o zmienie adresu do korespondencji wymagał bym na piśmie, aby nie
     dać później podstawy do posądzenia o nieskuteczne dostarczenie np. wezwania do
     zapłaty.

     Miłego dnia
     Tomek
     • xxxll Re: Windykacja długów 05.11.05, 14:51
      okemot napisał:

      >>Tym bardziej że:
      >> a) developer nie ma obowiązku przekazania danych osobowych wspólnocie

      A skąd takie rewelacje !?

      Wykaz właścicieli lokali nie jego własnością tylko stanowi dokumentację
      wspólnoty tak jak dokumentacja techiczna, skarbowa WM, GUS, naliczenia, teczki
      lokali- osobowe właścicieli lokali, itp.
      • okemot Re: Windykacja długów 05.11.05, 15:00
       Prowadzenie i przekazywanie ich aktualnych danych kontaktowych też? Może znasz
       jakiś paragraf na tą okoliczność, to chętnie się nim posłużę w najbliższej
       rozmowie z moim developerem.

       Tomek
       • xxxll Re: Windykacja długów 05.11.05, 15:19
        Przeczytaj uważnie

        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=31435334&a=31503342
        A jeżeli jest to własność WM to nalezy przekazać nastęnym ; Zarządowi lub
        Zarządcy NW.Jak nie to do sadu oich wydanie, gdzieś był nawet wyrok w tej
        sprawaie dwa trzy lata temu nie wiem czy niedotyczył Łodzi?
     • okemot Re: Windykacja długów 05.11.05, 15:09
      okemot napisał:
      > a) developer nie ma obowiązku przekazania danych osobowych wspólnocie

      Precyzuje wypowiedź. Chodziło mi o dane kontaktowe, bo o tym dystkutujemy.

      Tomek
      • java9 Re: Windykacja długów 07.11.05, 11:41
       Dane osobowe to też adres zameldowania - z tego adresu korespondencję
       odbierzesz, ja miałam problem aby odebrać list polecony wysłany na adres,
       pod którym nie jestem zameldowana.
     • java9 Re: Windykacja długów 07.11.05, 11:39
      Zdrowy rozsądek przede wszystkim, masz rację !!!
      Ja nie zmieniam adresu,założenie zarządu, że przebywam akurat
      pod wybranym przez nich jest lekko mówiąc bezmyślnością.
      Oczywiście, że podam adres na który powinna być kierowana
      korespondencja,ale uważam, że zarzad powinien wystąpić z inicjatywą
      i ogłosić akcję uaktualnienia danych skierowaną do wszystkich.
      Potem mamy takie kwiatki, że ludzie nie wiedzą iż odbyło się jakieś
      spotkanie wspólnoty, albo nie płacą zaliczek bo nie wiedzą o zmianie
      numeru konta.

      Zarząd nie może działać jak dziecko we mgle i powinien zrobić
      wszystko aby mieć aktualne dane, a nie zrobił kompletnie nic,poza zarzutami, że
      np ja nie odbieram korespondencji .

      Nawet nie mają aktualnych udziałów, a chcą liczyć głosy pod uchwałami.

      Zdrowy rozsądek przede wszystkim !!!
      • okemot Re: Windykacja długów 08.11.05, 09:48
       > Oczywiście, że podam adres na który powinna być kierowana
       > korespondencja,ale uważam, że zarzad powinien wystąpić z inicjatywą
       > i ogłosić akcję uaktualnienia danych skierowaną do wszystkich.
       > Potem mamy takie kwiatki, że ludzie nie wiedzą iż odbyło się jakieś
       > spotkanie wspólnoty, albo nie płacą zaliczek bo nie wiedzą o zmianie
       > numeru konta.

       Zarząd jest od zajmowania się nieruchomością wspólną i z tej perspektywy
       interesujesz ich wyłącznie jako właściciel lokalu w ich nieruchomości. To jak
       często w niej przebywasz i gdzie mieszkasz i inne podobne sprawy, to sfera
       Twojego życia prywatnego i im nic do tego. Fakt że chcesz dostawać
       korespondencję na inny adres to Twoja wygoda.

       Żeby niepotrzebnie nie bić piany podam przykład. Właśnie niedawno wpłynęła
       spora wpłata od jednego cwaniaka z mojej wspólnoty, który migał się od
       płacenia, bo miał dokładnie takie same wyobrażenia na temat obowiązków zarządu.
       Zresztą analogicznie jak Ty argumentował przed sądem - twierdził że o niczym
       nie wiedział, biedny żuczek, bo nie był informowany /oczywiście na
       nieruchomości bywał, nawet spotykał się z administratorem, ale poleconych nie
       odbierał/. Pomyślunek zawitał na tyle wcześnie, że zapłacił wyłącznie odsetki i
       koszty postępowania sądowego, ale za to bez kosztów komornika.

       Miłego dnia
       Tomek
       • java9 Re: Windykacja długów 08.11.05, 23:02
        gdzie był zameldowany "ten cwaniaczek" ?
        tutaj gdzie miał własność mieszkania czy gdzieś w innym miejscu ?
        • okemot Re: Windykacja długów 09.11.05, 09:25
         Gdzieś w innym miejscu, którego to adresu wspólnota nie zna. Cała
         korespondencja była, jest i do czasu pisemnej dyspozycji o zmianie adresu, na
         który należy wysyłać korespondencję, będzie wysyłana na adres lokalu w
         nieruchomości.
       • java9 Re: Windykacja długów 08.11.05, 23:40
        Art. 21. 1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją
        na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami
        lokali.

        Jak rozumiem informowanie o wszelkich zmianach, aktualnych działaniach itd
        mieści się w tym artykule.
        Adres zameldowania i adres do korespondencji to chyba dwa różne adresy, tak ?
        mój adres do korespondencji jest taki sam jak adres zameldowania i nie jest to
        adres mieszkania własnościowego.Załóżmy, że mieszkam i zameldowana jestem za
        granicą i taki adres wpisany mam w akcie notarialnym jako właściciel.

        Zaproszenie na pierwsze spotkanie wspólnoty ostaję od developera, bo to on
        organizuje spotkanie - nie moge na tym spotkaniu być, nie wiem, że wybrano nowy
        zarząd spośród właścicieli, skoro nie otrzymałam żadnej informacji na ten temat
        na adres, który od 30 lat jest moim niezmiennym adresem zmeldowania.Skąd mam
        znać adresy zarządu i skąd mam wiedzieć gzdie wysłać powiadomienie o moim
        adresie zameldowania ?

        Na jakiej podstawie ( chodzi mi o przepisy) mam obowiązek podać nowemu
        zarządowi adres zameldowania niezmienny od 30 lat ?
        • dobud Re: Windykacja długów 08.11.05, 23:53
         Nowy zarząd powinien od starego dostać Twoj akt (notarialny oczywiscie :-) -
         lub wyciąg z niego z niezbędnymi danymi.
         • okemot Re: Windykacja długów 09.11.05, 09:30
          O ile właściciel taki akt notarialny i dane wspólnocie przekazał. W UWL nie ma
          przymusu przekazania kopii, czy odpisu aktu notarialnego. Zarząd może tylko
          żądać _okazania_ dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.
          • dobud Re: Windykacja długów 09.11.05, 18:12
           Ale koleżanka tweirdzi, że przekazała devoleperowi.......
           • okemot Re: Windykacja długów 09.11.05, 21:20
            Ależ ja nie kwestionuję faktu, że koleżanka podała developerowi dane o
            zameldowaniu. To jest oczywiste, bo musieli, choćby umowę kupna sprzedaży
            sporządzić, a potem akt notarialny. Zauważ jednak, że koleżanka cały czas
            najeżdża na zarząd, a nie na developera. To wcale nie jest pewne, że zarząd w
            ogóle jej dane meldunkowe otrzymał, a juz w szczególności z dyspozycją, że na
            ten adres ma być kierowana korespondencja.
            Dla przykładu mój developer przekazuje wyłącznie protokół odbioru lokalu, plus
            aktualizuje wykaz udziałów gdzie jest, lokal w naszej nieruchomości, imię,
            nazwisko, udział, data podpisania aktu notarialnego. Koniec. Aktów notarialnych
            nie przekazuje, bo nie chce i przynajmniej ja nie znam podstawy prawnej aby go
            do tego zmusić.
            Mieliśmy problem, bo na mojej nieruchomości mam też garaże, których część
            została sprzedana ludziom spoza osiedla. Tu ustaliliśmy z developerem, że na
            protokole przekazania lokalu /garażu/ dołączane są dane adresowe z
            zastrzeżeniem, że jest to adres do korespondencji dla wspólnoty i jest to
            podpisane przez właściciela. To jest konieczne, bo trudno korespondencję na
            garaż wysyłać.
          • java9 Re: Windykacja długów 09.11.05, 19:33
           skąd nowy zarząd zna moje dane adresowe ? skąd wie, że właścicielem mieszkania
           jest pan pibździński ? nikt z nowego zarządu nie uaktualniał z właścicielami
           danych a ja ani nikt z moich sąsiadów nie ma tabliczki z nazwiskiem na drzwiach.
           Jesli nowy zarząd wysyła na adres mieszkania listy polecone to skąd mają
           nazwisko ? ja nie podawałam. zarząd może zarządać okazania aktu własności do
           lokalu, zgoda, ale musi w tej sytuacji wysłać pisemko z prośbą o okazanie -
           skąd wie do kogo wysłać ?

           Jeśli kupuje mieszkanie od developea, podpisuję umowę i podaję adres do
           korespondencji ( lub nie, bo jest taki sam jak adres zameldowania) i mam
           obowiązek podać aktualny adres zameldowania developerowi bo z nim zawarłam
           umowę.Wszystkie inne instytucje z którymi zawierałam jakies umowy musze
           poinformować o zmianie adresu zameldowania.Z zarządem noym nie zawierałam
           żadnych umów, nie zobowiązałam się na piśmie do podawania adresu zameldowania.
           Developer przekazując dokumentację do nowego zarządu ( ja nie musze wiedzieć,
           że powstał nowy zarząd, to nowy zarząd informuje mnie, że przejął budynek i
           teraz "zarządza") przekazuje aktualne dane ( bo ja ich nie zmieniłam).

           Tak może tłumaczyć się każdy, kto kupił mieszkanie od developera.
           Na tej zasadzie może tłumaczyć brak wpłat na nowe konto wspólnoty, czy brak
           uaktualnienia dnych osobowych ( a taką daną jest nowy adres zameldowania).

           Wspólnota ma długi, bo nie wpływają zaliczki na opłaty eksploatacyjne, odcięty
           prąd, wodę i co - kto za to zapłaci ? oczywiście cała wspólnota a nie Ci,
           którzy z powodu braku informacji nie zapłacili i mają możliwość takiej
           argumentacji. A w dobrym zarządzaniu chodzi chyba o to, aby nie stwarzać takich
           sytuacji, które potem mogą skutkjowac procesami sądowymi.

           Dla jasności sytuacji - ja swoje zobowiązania reguluję w terminie i nie mam
           takich problemów, ale może je mieć wspólnota.Co mi z tego, że będzie proces, że
           można zlicytowac mieszkanie, nasłać komornika i odzyskać pieniądze, skoro
           najpierw ja solidarnie z innymi płacącymi będę musiała odpowiedzieć za te długi
           finansowo i kiedyś odzyskam te pieniądze, które teraz mogę przeznaczyć "na
           waciki".

           Jaka jest podstawa prawna zobowiązująca właściciela mieszkania do podania
           adresu zameldowania nowemu zarządowi ? jakie powinny być w tej sytuacji
           działania zarządu, które pozwolą uniknąć problemów wspólnoty ?

           Rozsądny zarząd skorzystałby z danych, które przekazał developer, ale jak ich
           do tego zobowiązać ?
           • okemot Re: Windykacja długów 10.11.05, 09:36
            > Jaka jest podstawa prawna zobowiązująca właściciela mieszkania do podania
            > adresu zameldowania nowemu zarządowi ? jakie powinny być w tej sytuacji
            > działania zarządu, które pozwolą uniknąć problemów wspólnoty ?
            >
            > Rozsądny zarząd skorzystałby z danych, które przekazał developer, ale jak ich
            > do tego zobowiązać ?

            O co Ci chodzi i co chcesz udowodnić? Chcesz w końcu podać ten adres, czy
            koniecznie robić problem zarządowi?
            Zrozum, że to w jakim kraju mieszkasz lub jesteś zameldowana, w jakim mieście,
            po jakim adresem, jak długo i czy Ci z tym dobrze, to Twój prywatny dramat.
            Nikogo to nie obchodzi! Nie masz obowiązku przekazania wspólnocie adresu
            zameldowania, a zarząd nie ma podstawy prawnej aby go od Ciebie skutecznie
            wyegzekwować. Ale też na szczęście nie musi, bo dysponuje dokładnym adresem
            Twojego lokalu i polecony dostarczony na ten adres uznawany jest przez sąd jako
            skutecznie doręczony. Z drugiej strony Ty masz obowiązek współdziałać w
            zarządzie nieruchomością wspólną. Myślę że przeprowadzenie dowodu, iż
            otwieranie skrzynki na listy raz na 2 tygodnie wykracza poza ten obowiązek jest
            co najmniej karkołomne.
            Napisz oświadczenie, że wymagasz aby korespondencja była dostarczona na
            wskazany adres, w Twoim przypadku adres zameldowania, podpisz i przekaż
            zarządowi. Dla pewności zatrzymaj dla siebie kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
            To prosta czynność i dużo mniej pracochłonna niż uzasadnianie swojego lenistwa
            lub pieniactwa cudzą wyimaginowaną powinnością.
            EOT

            Tomek
            • java9 Re: Windykacja długów 10.11.05, 16:16
             może mniej emocji a więcej konkretów Tomku(a)


             a ten polecony jak dostarczysz :
             wpiszesz adres i kogo jako adresata ?
             skąd znasz nazwisko ?

             skąd oprzypuszczenie, że adres nie został podany ?

             poprosze o podanie numeru sprawy na którą powołujesz się.

            • java9 Re: Windykacja długów 10.11.05, 16:25
             oprócz tego , ja to ja, a co, jesli takich ludzi, którzy nie zostali
             poinformowani jest 30 ( a wszystko na to wskazuje) czyli jest to 15 %
             niepłacących zaliczek.
             Jak drogi okemocie zapłacisz dostawcom za media ?
             A co by było, gdyby to było 80 % niepłacących ?
             co wtedy ?

             jak proponujesz rozwiązać problem z pocztą gdy nie chce wydać listu na awizo,
             bo nie jesteś zameldowany ?
             • okemot Re: Windykacja długów 10.11.05, 18:43
              Wpisuje imię i nazwisko właściciela, które otrzymuję od developera, który
              zarządzając nieruchomością do czasu wyłonienia zarządu ma obowiązek prowadzić
              spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
              Spis ten ma obowiązek przekazać wybranemu zarządowi. Poza tym developerzy
              bardzo chętnie przekazują protokoły odbioru lokalu, bo najczęściej od momentu
              przekazania zobowiązują nabywcę do pokrywania zaliczek.
              Nie wypowiadam się na temat kompetencji Twojego zarządu, bo to nie jest tematem
              dyskusji. A na temat wysyłania korespondencji na adres zameldowania spójrz z
              innej niż wyłącznie Twoja własna perspektywy. Załóżmy, że masz akty notarialne,
              bo developer przekazał Ci kopie. Jeśli przyjmiesz, że wysyłasz korespondencję
              na adresy z aktów notarialnych to możesz się nieźle przejechać. Jeśli
              właściciel już się przemeldował na nowe osiedle lub gdziekolwiek indziej,
              doręczenie jest nieskuteczne. Inna, mniej groźna formalnie, ale uciążliwa
              sytuacja, a myślę że dużo częściej spotykana niż zakup kolejnego mieszkania -
              młode małżeństwo, dla którego jest to pierwsze mieszkanie, więc zameldowani są
              gdzie bądź np. u rodziców - jedno w Ustrzykach, drugie w Szczecinie. Tam chcesz
              to wysłać?
              A z awizo to już bez przesady. W obecnym, własnym mieszkaniu mieszkałem przez 2
              lata nie zameldowany, wielokrotnie otrzymywałem listy i paczki i nigdy nie
              miałem żadnego problemu z odbiorem na poczcie. Gdyby mi się ujawnił jakiś
              służbista, choć z tego co obserwuję sprawy idą wręcz w przeciwnym kierunku, to
              bym poszedł z aktem notarialnym, aby udowodnić, że to rzeczywiście mój adres.

              Miłego dnia
              Tomek
              • java9 Re: Windykacja długów 10.11.05, 20:23
               napisałeś : "Jeśli
               właściciel już się przemeldował na nowe osiedle lub gdziekolwiek indziej,
               doręczenie jest nieskuteczne."

               Dlaczego jest nieskuteczne ? Dlaczego zakładasz, że wysłanie korespondencji na
               adres mieszkania własnościowego będzie skuteczne, a na poprzedni adres
               zameldowania nie będzie skuteczne ?

               Dla pewności można przesłać korespondencję na adres podany w akcie i na adres
               mieszkania.Gdzie jest napisane, że developer ma możliwość przekazania czego
               chce- jest to gdzieś prawnie uregulowane ?

               Nie patrzę ze swojej własnej perspektywy, tylko z perspektywy członka
               wspólnoty, który będzie musiał pokryć koszty zadłużenia ( na które nie ma
               wpływu).

               Jakie przepisy regulują skuteczne doręczenie krespondencji ( mam na mysli czas
               i miejsce) ?
               Jeśli zawiadomienie o zebraniu ma być na 7 dni przed zebraniem, to wysłanie
               powiadomienia listem poleconym z datą stempla pocztowego na 7 dni przed
               zebraniem wspólnoty ( gdzie z góry wiemy iż list polecony idzie 3 dni)można
               uznać za skuteczne doręczenie ? Co jest wazne, data nadania 7 dni przed czy
               uwzględnienie ile idzie taki list i kiedy najwczesniej mogę go otrzymać - czyli
               wysłanie go z datą 10 dni przed zebraniem ?  • miro_mx Re: Windykacja długów 05.11.05, 13:48
   Witaj
   Sprawę windykacji długów należy potraktować poważnie. To, że w naszym kochanym
   kraju odzyskać pieniądze jest bardzo trudno nikomu Tu mówić nie trzeba – chodź
   nie wiem dlaczego Fiskus radzi sobie dobrze? I nawet Sądy nie każą umarzać –
   fiskusowi - połowy kwoty na rzecz nie płacącego – równe prawo dla wszystkich (:-
   ()!!!! Znam sprawę w której Sąd NAKAZAŁ umorzyć połowę długu!!!!!! Dlatego ja
   od samym początku wysyłam upomnienie pisemne do Pana Kowalskiego. Potem Drugie.
   Propozycja spotkania w celu rozwiązania sytuacji i propozycja odpracowania na
   rzecz WM, np. sprzątanie(:-))) Na spotkaniu wyjaśniam, Co może czekać
   właściciela, który zalega z płatnościami.
   Podaje ci przykład upomnienia, które ja wysyłam, może ci się przydać.
   Pozd.
   Miro   Państwo


   XXL


   Ul. BE BE


   Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. BE BE informuje, że na
   dzień 27.04.2005r. zaległości Państwa z tytułu kosztów zarządu nieruchomością
   wspólną budynku naszej Wspólnoty wynoszą 91,01zł. Zaległości te występują
   zarówno w zakresie kosztów eksploatacji i wynoszą 316,60zł, jak i we wpłatach
   na fundusz remontowy Wspólnoty, gdzie wynoszą 39,82 zł. Łączna kwota zaległości
   to, - 447,43zł.
   Wzywamy Państwa do natychmiastowego uregulowania zaległości do dnia
   10.05.2005r. Przypominamy, że zgodnie z art. 15 ustawy o własności lokali,
   należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu
   upominawczym. Długotrwałe zaleganie z zapłatą należnych opłat może również
   spowodować nasze wystąpienie do sądu o sprzedaż lokalu w drodze licytacji i
   egzekucję z nieruchomości.


   Za Zarząd Wspólnoty

   1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   • xxxll Re: Windykacja długów 05.11.05, 17:07
    Poczytajcie sobie to pod linkiem;

    www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051105/prawo/prawo_a_12.html
   • ewa.gaska Re: Windykacja długów 06.11.05, 19:24
    czy można wyłączyc CO jezeli zalega się na kwotę równowartą 1,5 m-ca czynszu i
    płacę co miesiąc ile mogę z reguły ponad połowę normalnego czynszu.Czy wpłacaną
    kwotę mogę zalicza np.za zużyte media
    • xxxll Re: Windykacja długów 06.11.05, 19:45
     poczytaj k.c art 687
     • ewa.gaska Re: Windykacja długów 06.11.05, 19:53
      xxxll napisał:

      > poczytaj k.c art 687

      zgadza sie ale to dotyczy najemców a ja jestem włascicielem od 6 lat
      • xxxll Re: Windykacja długów 06.11.05, 19:55
       Ale sądy przez analogie stoują tę zasadę i do właścicieli lokali. Znam z
       autopsji.
       • ewa.gaska Re: Windykacja długów 06.11.05, 19:58
        w takim razie dzieki wielkie pisze własnie pismo i dobrze bedzie odwołac sie do
        jakiegos aspektu prawnego.
        A mozna np.upierac sie przy tym że ta czesc czynszu płacona co miesiąc jest
        właśnie za zuzywane media i fundusz rem.Co o tym myślisz
        • xxxll Re: Windykacja długów 06.11.05, 20:06
         Możesz napisac, że to co płacisz to są opłaty za media, a nie na utrzymanie NW.

         a czy u was nie ma regulaminu wspólnotowego wg jakiej kolejnosci pokrywane są
         wpłaty zaliczek jeżeli nie są wpłacane w wysokości naliczonej?
         • ewa.gaska Re: Windykacja długów 06.11.05, 20:13
          nie ma regulaminu ani nawet statutu, nie ma kolejnosci ustalonej co jest
          ważniejsze, czynsz wynosi 400 zł razem z funduszem 43,5 zł a ja płacę co
          miesiąc nie mniej niż 250 zł
        • powerslim600 Re: Windykacja długów 06.11.05, 20:07
         Wystarczy napisać na poleceniu przelewu (kwicie wpłaty) że ta kwota jest
         przeznaczona na media.
         • ewa.gaska Re: Windykacja długów 06.11.05, 20:14
          o wielkie dzięki tak zrobię w tytule przelewu przynajmniej narazie
  • kalwary Re: Windykacja długów 09.11.05, 14:58
   Jest jedyna i bardzo prosta droga. Należy wnieść do sądu pozew o zapłatę w
   postępowaniu upominawczym (opłata za wpis sądowy = 2% żądanej kwoty) co jest
   bardzo szybko rozparzone. Należy wnieść o zasądzenie żądanych kwot wraz z
   odsetkami, o zasądzenie kosztów postępowania, o nadanie wyrokowi rygoru
   natychmiastowej wykonalnosci, o rozpoznanier sprawy także pod nieobecność
   powoda i o wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia odpowiednich
   przesłanek. Należy do pozwu załączyć specyfikację księgową zadłuzenia
   pozwanego, kopię pisma do pozwanego z przedsądowym żądaniem zapłaty, uchwałę
   wspólnoty mocująjacej reprezentujący i występujący jako strona w sądzie
   zarząd. Gdy wyrok się uprawomocni, uzyskać na nim w sądzie klauzulę
   wykonalnosci (12 zł)i zanieść do komornika, któremu należy podać ewentualne
   źródła, z których może wyegzekwować tę kwotę. Gdy takich nie ma, to należy
   wnioskowąąć sprzedaż lokalu na drodze licytacji. W trakcie tej ostatniej
   procedsury, dłuznik przeważnie bardzo szybko reguluje wszelkie zadłuzenia.
   Należy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet gdy dług jest np. 5.000, a
   mieszkanie warte 150.000, to też mozna je zlicytować na zaspokojenie należności
   wierzyciela, no i ...kosztów komornika.
   • xxxll Re: Windykacja długów 09.11.05, 19:50
    Do kalwary.

    ...i dalej nie płaci a komornik umaża-zawiesza ściąganie długu ze względu na
    brak możliwości ściągniecia długu i co teraz nalezy zrobić p. KALWARY
    • kalwary Re: Windykacja długów 09.11.05, 21:24
     Po prostu zlicytować mieszkanie. Komornik nie moze odmówic.
     • xxxll Re: Windykacja długów 09.11.05, 21:35
      Życzę sukcesu.!!!!! może się uda. Teoria nie koniecznie równa sie z praktyką.
      • kalwary Re: Windykacja długów 09.11.05, 22:55
       To co piszę wynika wyłącznie z doświadczenia, gdyż jestem praktykiem od 5 lat,
       a nie teoretykiem.
    • kikibobo Re: Windykacja długów 10.11.05, 10:34
     Czy komornik wydaje protokół o nieściągalności z powodu braku majątku?
     Tego rzeczywiście nie powinien robić bo pozostaje mieszkanie.
     A wierzyciel uzna taki protokółu za zgodny ze stanem faktycznym?.
   • to_jest_mysl pytanie do praktyków 10.11.05, 09:56
    kalwary napisał:

    > Jest jedyna i bardzo prosta droga. Należy wnieść do sądu pozew o zapłatę w
    > postępowaniu upominawczym Należy do pozwu załączyć specyfikację księgową
    >zadłuzenia pozwanego, kopię pisma do pozwanego z przedsądowym żądaniem zapłaty,
    uchwałę wspólnoty mocująjacej reprezentujący i występujący jako strona w sądzie
    > zarząd.

    Czy rzeczywiście niezbedne jest dołączanie oryginału dokumentów (np chwały dot.
    umocowania zarządu)?
    Czy wystarczy specyfikacja księgowa czy konieczne są uchwały? W sytuacji, gdy np
    150 włascicieli podpisuje się na osobnych kartach do głosowania, jest z tym
    trochę zamieszania, a wymagania sądów - rózne.
    • java9 Re: pytanie do praktyków 10.11.05, 16:30
     a karta do głosowania nie powinna być jedna i zawierać treści uchwały ?

     w jaki sposób oddając głos na takiej "ruchomej kartce" udowodnię, że
     głosowałam ? nagle okaże się, że połowa głosów "za" spośród 50 % uprawnuionych
     gdzieś zginęła i trzeba dozbierać głosy- a nóż widelec pozostali będą przeciw
     to sobie dobierzemy karteczki.
     • to_jest_mysl Re: pytanie do praktyków 10.11.05, 17:11
      java9 napisała:

      > a karta do głosowania nie powinna być jedna i zawierać treści uchwały ?
      >
      > w jaki sposób oddając głos na takiej "ruchomej kartce" udowodnię, że
      > głosowałam ? nagle okaże się, że połowa głosów "za" spośród 50 % uprawnuionych
      > gdzieś zginęła i trzeba dozbierać głosy- a nóż widelec pozostali będą przeciw
      > to sobie dobierzemy karteczki.

      Widzę bojowe nastawienie do "władzy" w tym wątku ...
      Na każdej karteczce (do podmiany?) jest treść uchwały, za która głosujący
      opowiada się tak lub nie.
      • java9 Re: pytanie do praktyków 10.11.05, 20:24
       nie ma treści uchwały na pojedyńczej karcie do głosowania. Są tylko numery
       uchwał i rubryka za przeciw i wstrzymuję się.
      • java9 Re: pytanie do praktyków 10.11.05, 20:26
       i nie jest to bojowe nastawienie do "władzy" tylko zasada ograniczonego
       zaufania :)
    • okemot Re: pytanie do praktyków 10.11.05, 18:47
     Zależy od sędziego. Ostatnio nam kazali dostarczyć uchwałę o wyborze zarządu
     poświadczoną notarialnie.

     Tomek
     • ulot Re: pytanie do praktyków 10.11.05, 21:22
      Witam.
      Coraz większy desant „skoczków” na tym forum, Ale jeżeli naprawdę jest tak jak
      przedstawiają to trzeba rozważyć możliwość wyjazdu z tego kraju do „prawdziwych
      demokracji”.
      Bo po nas tylko popiół.
      • okemot Re: pytanie do praktyków 10.11.05, 21:54
       Możesz rozwinąć o co Ci chodzi pod poęciem skoczków?
    • xxxll Re: pytanie do praktyków 10.11.05, 22:38
     I po to sa komisje uchwał , wniosków i skrutacyjna, że robia pod treścia uchwał
     tabelke jak głosowano i podpisująe się czyli potwierdzają wynik głosowania.

     Drugą osoba która sie podpisuje pod takim dokumentem jest przeodniczący
     zebrania. dotkowym dokumentem jest protokół z głosowania w drodze ind. zbier.
     głosów pod którym podpiuje sie dwóch członków zarządu
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka