Dodaj do ulubionych

Sąd Apelacyjny w Łodzi!

15.04.11, 10:29
Proszę o informacje i opinie na jego temat.
Obserwuj wątek
    • ordynat.uchleja względem elewancji budynku SA 28.05.11, 16:04
     andrzejdziaba napisał:

     > iszkariota napisał:
     >
     > > andrzejdziaba napisał:
     > >
     > > > Proszę o informacje i opinie na jego temat.
     > >
     > > Elewacja od strony pl. Dąbrowskiego mogłaby zostać odnowiona.
     >
     > Ok!

     Wal pan do męcenasa Bogdana Janickiego, Zielona 1.:Zamówienia publiczne

   • andrzejdziaba Re: Sąd Apelacyjny w Łodzi! 18.04.11, 16:53
    Gość portalu: skunk.s napisał(a):

    > A miałbyś ochotę nazwać jakiegoś sędziego 'stalinowskim' i ustalasz, który speł
    > nia kryteria?

    Podam fakty. Będę unikał komentarzy, a tym bardziej nazywania kogolwiek tak, jak sugerujesz.
   • andrzejdziaba Pismo do Prezesa! 19.04.11, 08:54
    W piśmie z dnia 18.03.2011 r. poprosiłem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dwojga sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku oraz czworga Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim za rażące naruszenie norm kodeksowych prawa stanowionego, zapisów Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz moralnych.
    W odpowiedzi Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi w piśmie z dnia 29.03.2011 r. odpowiedział mi, że przeprowadzona analiza przebiegu postępowania - zarówno rozpoznawczego, jak i odwoławczego - we wskazanej sprawie, nie dostarczyła podstaw do postulowanego przeze mnie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec wymienionych przeze mnie sędziów.
    Poproszę o tę analizę. Spróbuję dostrzec w niej istotne błędy oraz uchybienia, które wskazane Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi, pozwolą na wszczęcie postulowanych przeze mnie postępowań dyscyplinarnych.
    • gosiakz Prezes SA - Michał Kłos 20.04.11, 20:25
     lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/449446,michal-klos-nowym-prezesem-sadu-apelacyjnego-w-lodzi,id,t.html
     To tak dla informacji. I nie spodziewałabym się ważkich rozstrzygnięć w sprawie.

     • andrzejdziaba "Kruk krukowi oka nie wykole"! 15.05.11, 07:34
      gosiakz napisała:

      > lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/449446,michal-klos-nowym-prezesem-sadu-apelacyjnego-w-lodzi,id,t.html
      > To tak dla informacji. I nie spodziewałabym się ważkich rozstrzygnięć w sprawie

      Miałeś rację w sprawie nowego Prezesa SA. Stwierdził, że skazanie mnie na podstawie pomówienia najpierw przez Sąd Rejonowy w Radomsku na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata, a później Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim na 12 miesięcy pracy społecznie - użytecznej nie stanowi podstawy, aby wnioskować o wszczęcie postepowań dyscyplinarnych. Poradził mi, abym wystąpił przeciwko sędziom z Radomska Annie Hanus - Klara i Szczepanowi Stawczykowi oraz sędziom z Piotrkowa Trybunalskiego Tadeuszowi Weglarkowi, Stanisławowi Tomasikowi, Ireneuszowi Grodkowi i Andrzejowi Szawelowi do organów ścigania z doniesieniem o popełnieniu przestepstwa. A jak mam potraktować Panie Prezesie nie dopełnienie obowiązków przez kierownictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi?
     • andrzejdziaba Re: Prezes SA - Michał Kłos 16.05.11, 17:13
      gosiakz napisała:

      > lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/449446,michal-klos-nowym-prezesem-sadu-apelacyjnego-w-lodzi,id,t.html
      > To tak dla informacji. I nie spodziewałabym się ważkich rozstrzygnięć w sprawie

      Mgr inż. Andrzej Dziąba Częstochowa, 16.05.2011 r.
      42 – 200 Częstochowa
      ul. Pużaka 15/34      Prezes
      Sądu Apelacyjnego
      w Łodzi
      ul. G. Narutowicza 64
      90 – 136 Łódź


      W związku z Pana stanowczą odpowiedzią z dnia 4 maja 2011 r. (Ka VIII 1185/8/11) oraz oświadczeniem mojego obrońcy w sprawie II Ako 26/11 złożonym w trybie art. 84 § 3 kpk o braku podstaw do złożenia wniosku o wznowienie postępowania na wniosek strony wraz z wnioskiem o wznowienie z urzędu postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem, proszę o potwierdzenie swojego stanowiska.
      Skoro akta wspomnianych spraw zostały zbadane, o czym Pan wspomina w cytowanym piśmie, a Wiceprezes Sądu Apelacyjnego Pan Zdzisław Klasztorny zawiadamiał w piśmie z dnia 29 marca 2011 r., że została przeprowadzona analiza przebiegu postępowania – zarówno rozpoznawczego jak i odwoławczego, to jak mam potraktować Panów oświadczenia w kontekście oświadczenia mojego obrońcy adwokata Wojciecha Górskiego? Poświadczenia nieprawdy, nie dopełnienia obowiązków?
      Proszę o jednoznaczne ustosunkowanie się do moich wątpliwości.
      Z poważaniem
      • andrzejdziaba Pismo do Prezesa! 18.05.11, 06:12
       Mgr inż. Andrzej Dziąba Częstochowa, 19.04.2011 r.
       42 – 200 Częstochowa
       ul. Pużaka 15/34
       Prezes
       Sądu Apelacyjnego
       w Łodzi
       ul. G. Narutowicza 64
       90 – 136 Łódź       W nawiązaniu do mojego pisma z dnia 18.03.2011 r. oraz odpowiedzi udzielonej przez Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi Zdzisława Klasztornego, uprzejmie proszę o przesłanie mi analizy, która wg relacji w/w osoby nie dostarczyła podstaw do postulowanego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec wymienionych przeze mnie sędziów.
       Jestem doświadczonym analitykiem i bez trudu mogę wskazać na popełnione zapewne błędy w analizie, które nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Poza tym jestem także diagnostykiem i potrafię przewidzieć, do czego może doprowadzić nie dostrzeganie rażących naruszeń norm kodeksowych prawa stanowionego, zapisów w Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz moralnych przez funkcjonariuszy publicznych. Załączam moje osobiste i zawodowe dossier do ewentualnego wykorzystania.
       Z poważaniem


       Andrzej Dziąba
  • andrzejdziaba Adwokat Wojciech Górski! 17.05.11, 08:32
   Bardzo dziękuję mec. Wojciechowi Górskiemu mojemu obrońcy z urzędu w sprawie II Ako 26/11 Sądu Apelacyjnego w Łodzi za kompetentnie napisane i złożone oświadczenie wraz z wnioskiem o wzniowienie z urzędu postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Kilkanaście lat mam do czynienia z instytucjami prawa, prawnikami i nie często mi się zdarzało mieć powody do zadowolenia z ich pracy. Dziękuję.
   • Gość: gagawa56 Re: Adwokat Wojciech Górski! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 17.05.11, 20:46
    Dla mnie również Pan mecenas W. Górski napisał zażalenie na umorzenie sprawy przez Prokuraturę a następnie w innej sprawie wygłosił piękne uzasadnienie i sąd uchylił sprawy do ponownego rozpoznanania . Dziękuję Panu . Pan Mecenas jest bardzo kompetentny,spokojny ,rzeczowy i ma dobrego aplikanta Pana Włodarczyka ( imienia nie pamietam). Świetnie pisze zażalenia ,przysłowiowej szpilki już nie da się wetknąć .Polecam
    • andrzejdziaba Re: Adwokat Wojciech Górski! 17.05.11, 21:04
     Gość portalu: gagawa56 napisał(a):

     > Dla mnie również Pan mecenas W. Górski napisał zażalenie na umorzenie sprawy pr
     > zez Prokuraturę a następnie w innej sprawie wygłosił piękne uzasadnienie i sąd
     > uchylił sprawy do ponownego rozpoznanania . Dziękuję Panu . Pan Mecenas jest ba
     > rdzo kompetentny,spokojny ,rzeczowy i ma dobrego aplikanta Pana Włodarczyka ( i
     > mienia nie pamietam). Świetnie pisze zażalenia ,przysłowiowej szpilki już nie
     > da się wetknąć .Polecam

     Dziękuje bardzo. W Częstochowie trudno kogoś takiego znaleźć.
  • andrzejdziaba Skarga do RPO! 23.05.11, 06:04
   Mgr inż. Andrzej Dziąba Częstochowa, 16.05.2011 r.
   42-200 Częstochowa
   ul. Pużaka 15/34
   tel./fax (34) 362 26 47, (510) 261 787
   E-mail: andrzejdziaba@op.pl

   Rzecznik Praw Obywatelskich
   00 - 090 Warszawa
   Al. Solidarności 77
   Prof. Irena Lipowicz

   Uprzejmie proszę o zainteresowanie, pilną interwencję oraz podjęcie energicznych działań w związku z bezprawnymi działaniami podjętymi przeciwko mnie, naruszającymi przepisy prawa w obowiązujących kodeksach, Konstytucji RP, a szczególnie art. 54 oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
   W wyniku bezprecedensowej nagonki na mnie przez częstochowskich funkcjonariuszy publicznych po doniesieniu złożonym przez prokuratora Jana Jarosa, zostałem oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu (załącznik: odpis aktu oskarżenia w sprawie 1 Ds. 1367/07) o popełnienie czynu z art. 226 § 1 kk. W sprawie nie było żadnych dowodów. Prokurator Jan Jaros prowadził wcześniej trzy sprawy związane z moją osobą, z których w jednej wydał nieuzasadnione postanowienie o zatrzymaniu mnie i przymusowym doprowadzeniu na przesłuchanie, w drugiej oskarżył mnie o kradzież również mojej wartości rzekomo dużej wartości, a w trzeciej odmówił wszczęcia postępowania na mój wniosek przeciwko funkcjonariuszom publicznym w Częstochowie działającym na moją szkodę.
   Sprawa trafiła po decyzji Sądu Najwyższego do Sądu Rejonowego w Radomsku, który w trybie nakazowym skazał mnie na 2.000 zł grzywny (załącznik: wyrok w sprawie VI k 904/08 z dnia 9 września 2009 r.). Złożyłem sprzeciw od tego wyroku (załącznik: sprzeciw z dnia 6 października 2009 r.). Sprawa trafiła do trybu normalnego, lecz toczyła się nienormalnie: odmówiono mi możliwości nagrywania, nie uwzględniono wniosku o przydzielenie obrońcy z urzędu, w sposób naruszający przepisy kpk rozpatrzono wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku, podjęto wobec mnie nieformalne działania wspólnie z funkcjonariuszami publicznymi z Częstochowy, co poskutkowało zatrzymaniem mnie przez Policję 22 lipca 2009 r. Uwieńczeniem tych bezprawnych działań było wydanie wyroku 4 lutego 2010 r., w którym skazano mnie na 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata (załącznik: wyrok w sprawie VI K 145/09 z dnia 4 lutego 2010 r.).
   Złożyłem apelację od tego wyroku (załącznik: apelacja z dnia 26 marca 2010 r.). Sąd Okręgowy w Piotrkowie zmienił zaskarżony wyrok zmieniając kwalifikację prawną oraz karę pozbawienia wolności na ograniczenie wolności (załącznik: wyrok w sprawie IV Ka 389/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r.).
   26 stycznia 2011 r. stawiłem się na wezwanie kuratora sądowego (załącznik: wezwanie z dnia 10 grudnia 2010 r. oraz pouczenie do wykonania kary ograniczenia wolności). Kurator sądowy Jakub Jarosz zachowywał się w sposób prowokacyjny i impertynencki. Przyjąłem od niego pouczenie, ale zastrzegłem, że nie mogę wykonywać orzeczonej mi pracy. 7 lutego 2011 r. skierowałem pismo d Sądu Rejonowego w Radomsku, w którym złożyłem trzy wniosek o wznowienie postępowania, sporządzenie kasacji oraz odroczenie wykonania kary (załącznik: pismo z dnia 7 lutego 2011 r.).
   Z Sądu Rejonowego w Częstochowie otrzymałem datowane 22 kwietnia 2011 r. dwa wezwania o posiedzeniach zaplanowanych na 27 maja 2011 r.: na godz. 9 30 w przedmiocie odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności oraz na 9 40 w przedmiocie zamiany kary ograniczenia wolności na karę zastępczą pozbawienia wolności. Z treści wezwań wynika, że Sąd nie zamierza rozpatrzyć merytorycznie wniosku o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności, a jedynie po jego formalnym odrzuceniu zamienić ją na karę pozbawienia wolności.
   W przeszłości wielokrotnie nadużywano wobec mnie uprawnień oskarżając bez dowodów winy, skazywano bez przeprowadzenia rzetelnego procesu, a kiedy ja kierowałem do organów ścigania doniesienia o popełnieniu przestępstw, lekceważono je, odmawiano wszczęcia postępowania lub je umarzano.
   Śledziłem ostatnio Pani inicjatywę dotyczącą oskarżeń z art. 226 kk. Mam nadzieję, że zaowocuje pozytywnie i podobne przypadki jak moje, a wśród nich ten, o którym piszą, zdarzać się będą coraz rzadziej.   Z poważaniem
   Andrzej
  • Gość: jeremi Re: Sąd Apelacyjny w Łodzi! IP: *.toya.net.pl 14.10.20, 16:10
   Za rządów postkomuny a póżniej PO i PSL podjęto kroki by ukarać emerytów za głosowanie na PIS , przypomnijcie sobie jak nazywano Polskę zieloną wyspą dla oszustów .Nastąpił wysyp operatorów TV,pokazy garów i pościeli,Amber Gold , na wnuczka i dotyczyło to w 90 % emerytów ,wszystkie (dosłownie wszystkie - sprawdżcie w rejestrach sądów i prokuratur ) były umarzane na podstawie art . 17 par. 1 pkt. 2 kpk czyli wobec braku znamion czynu zabronionego .(emeryt sam podpisał ,nie czytał umowy,wszystko robił dobrowolnie bo oszuści nikogo nie zmuszali na tym polega oszustwo i wyłudzenie.)Ale prokuratury i sądy otrzymały od sejmu postkomuny art. który zezwalał umarzać dochodzenia bez uzasadnienia i emeryt otrzymywał druczek z informacją ,że na podstawie w/w art. umorzono a sąd utrzymywał w mocy zakończając sprawę i emeryt może się bujać.Niestety ten proceder trwa nadal (łatwo sprawdzić orzeczenia w prokuraturze i sądzie w sprawach o oszustwa w/w typu) wszystkie są umarzane bo taka jest umowa od 2000 r.Niedowiarkom radzę sprawdzić czego dotyczy art.17 par.1 pkt 2 - obrona konieczna i stan wyższej konieczności i dopasujcie sytuację w przypadku oszustwa mając na uwadze ,że ten przepis dotyczy oszusta i na jego podstawie zostaje uznany za niewinnego. Jak będziecie mieli okazję uczestniczyć w rozprawie (można się dostać jako osoba towarzysząca) to zobaczycie jak sędziowie się zachowują na sali -arogancja,buta -kpina z wymiaru sprawiedliwości i dotyczy to większości sędziów w sprawach emerytów.(materiał dowodowy prokuratura Łódż-Górna).
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka