Dodaj do ulubionych

Tyn Gorny Konsek Ślonska

22.01.05, 23:00
Zdo sie - bydzie to sztimować
Sami chciyjcie tyż coś dować.
Obserwuj wątek
   • broneknotgeld Re: Opole 24.01.05, 08:06
    Opolski festiwal

    Sztyrdziści lot Opole festiwalym żyje
    Niyjedny freli przi tym serce mocniyj bije
    A jo jak wsuchom sie we stare piykne szlagry
    To wiym że wcale mi niy czeba jeszcze viagry.
    • broneknotgeld Re: Opole 24.01.05, 08:20
     Osmańczyk w Opolu

     Po śmierci Osmańczyk tyż niy mo spokoju
     Ciyngym mu maraszom dynkmal na kerchowie
     Życie już niy dźwignie go z truły "do boju"
     Dyć mści sie durś na nim jakiś "polski czowiek".     "Pieśń Rodła"

     Osmańczyk jom łoblyk w słowo
     Za to po śmierci mu sie dostowo?
  • broneknotgeld Re: Otmuchów 22.01.05, 23:06
   Otmuchów

   To piyrsze miasto co je pod krychom
   Jak ło tym myśla to ciynżko dychom
   Ponoć to wszysko je skuli szkoł
   Tam dugi wielge majom jak woł

   Yno że niy je to tyż przijymne
   Że za rzondzynie brali durś prymie
   Choć kasa gminy na krycha żyła
   I zaległości ciyngym mnożyła

   Teroz szukajom tam łoszczyndności
   Możno kumisorz u nich zagości
   Życza im z serca - niych sie poradzom
   I wiyncy robiom a myni wadzom.
   • broneknotgeld Re: Prudnik 24.01.05, 08:13
    Pod Prudnikym

    Wele tyj Rudziczki pod Prudnikym w lesie
    Źrodełko cudowne - wieść sie tako niesie
    Dyć za Niymca jeszcze na pont tam chodziyli
    I dzisioj to samo - niy mogom sie mylić.
  • broneknotgeld Re: Głogówek 22.01.05, 23:12
   We Głogowku

   U Oppersdorfa na zamku
   Beethoven kedyś zagościoł
   Koncert tu dowoł dlo pankow
   Kery zakończoł sie złościom

   Bo zamiost suchać muzyki
   Szwandrali wszyscy po cichu
   Take tam mieli nawyki
   Żodyn niy widzioł w tym grzychu.
  • broneknotgeld Re: Moszna 24.01.05, 08:09
   Zamek w Mosznej

   Tiele-Wincklerow to był zakontek
   Tako perełka jak nad Loarom
   Mioł blyszczeć przeca ślonski majontek
   Graf sie już ło to dobrze postaroł

   Kajzer tu z Franckym lubioł polować
   Bo lasy pełne były zwierzyny
   Zamek gryfniejszy chcioł durś sie stować
   Blyszczeć bogactwym naszy dziedziny

   Dzisioj mosz forsa - tyż tu przikulej
   By wykurować se słabe nerwy
   Przidziesz do zdrowia ale niy fulej
   Groszym trza sypnońć by nabrać werwy.
  • broneknotgeld Re: Krasiejów 24.01.05, 08:11
   Stowarzyszynie Dinopark

   Coś sie w Krasiejowie dzieje
   Dinozaurland możno bydzie
   Szczyńście jednak sie łośmieje
   Jak ze unii euro przidzie

   Za rok hala możno stanie
   Dlo tych gadow ślonski ziymi
   Coby były podziwiane
   Trza sie przeca asić niymi.

   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=261
  • broneknotgeld Re: Głuchołazy 24.01.05, 08:13
   W Głuchołazach

   W Głuchołazach pod Gorom Parkowom
   Łod lot źrodełeczko wodom swojom siko
   Choć za jeji jakość gowy jo niy dowom
   Niyjedyn już tukej ze szczyńścio aż rzykoł.
  • broneknotgeld Re: Kochcice 24.01.05, 08:16
   Kochcicki park

   Park przepiykny tukej we dwoch stylach stoji
   Połnoc mo angelsko francuske połednie
   Pałac Ballestrema czyńści jakby kroji
   Werci sie tu zajrzeć - dyć nojlepi we dnie.
  • broneknotgeld Re: Katowice 24.01.05, 23:43
   Katowice

   We Katowicach Korfanty stoji
   Wele marszałka na koniu
   Widać że ździebko Zefla sie boji
   Choć tyż sie mu tu niy skłonioł.


   Katowice

   Winkler Grundmann i Holtze
   To Katowic som łojce
   Kere wylecieli jakoś ze pamiyńci
   Dopiyro terozki słychać ło nich wiyncy.


   Z Kostuchny

   Pszonie to jest "utropa"
   Co siodme poty wyciongo z chopa


   Agnieszka

   Łod huty cynku szło jeji miano
   Bo jom tu piyknie "Agnes" nazwano
   Konsek a byliby my w Chorzowie
   Dyć jom przigarła gmina Wełnowiec
   Kto z wos pamiynto te piykne zdjyńcie?
   Co biydaszyby przi "Prezydyncie"
   W latach kryzysu pokazywało
   Z tego słynyła Agnieszka cało
   Dzisioj sie wspomnij ta kolanijo
   Jak czasym droga Agnieszki mijosz.


   Kostuchna

   W Kostuchnie miyszkali na "Murckach" robiyli
   No a potym jeszcze na tych "Bożych Darach"
   Coby ze grubami tu sie niy pomylić
   "Emanuelssegen" - wspomna nazwo stara

   Potym to cuzamyn we "Murcki" zebrali
   Miano łod bergmonow kere szli z roboty
   Ta gruba w Kostuchnie fedruje nom dali
   Jak na niyj durś robisz to nosisz galoty.

   I geld łostatni tyż na dodatek
   Z Kostuchny wiela to wiy mynżatek.
   • broneknotgeld Re: Katowice 24.01.05, 23:45
    Alfred

    Tyj gruby "Alfred" już tu niy momy
    Ło "Hohenlohe" zapominomy
    A na Alfredzie przeca bergmony
    We familokach byli sie pony
    To tukej po swyj ciynżki robocie
    Mieli ze życio choć trocha pociech
    W Polsce Alfreda nom podzielyli
    Do Siymianowic konsek dopiyli
    Reszta z Wełnowcym we Katowice
    W tym eku trzech miost momy granice.    Amanda

    Na mapie Katowic jom ciynżko jest znolyść
    I niy mosz dyć richtig tam za czym tyż polyść
    Choc było tu kedyś dość gwarno i ludno
    Skończyła sie gruba zrobiyło sie nudno
    Kolonia i gruba jedne miały miano
    Przepiyknie je kedyś Amandom nazwano.


    Bagno

    Bergmony z "Elfridy" tu kedyś miyszkali
    Naprowdy w marasie sie czynsto toplali
    Jak huty "Bernhardi" nastały tu czasy
    To Roździyń sie chwoloł tutejszym marasym
    A dzisioj te "Bagno" to wynzeł drogowy
    Jak z Ronda se jedziesz prosto do Mysłowic.


    Bederowiec

    Bederowiec to był Domb
    Józef Beder to był ksiondz
    Biydnie sie tu ludziom żyło
    Wiela slamsow we tym było
    Kto pamiynto te "Maroko"
    Kaj niyjedyn choncwot skokoł
    Dzisioj to jest niby szpan
    "Tysionclecie" prziszło dran
    Stojom tu wielgachne bloki
    A niy stare familoki
    Zaś po drugi stronie skarb
    Tyn nasz ślonski lunapark
    Kery dzisioj robi klapa
    Bo w niygospodarnych łapach
    Coś mi jeszcze świto teraz
    Niy ma drogi tu Bedera.    Bogucice

    Już w wieku czinostym - łod lot to godajom
    Stoła tukej wioska na prawie niymieckim
    Dyć nojstarszy papior z kerego jom znajom
    Wionże z wojewodom sie tym sandomierskim

    Otton ze Pilicy - take jego miano
    We cztyrnostym wieku wieś mu ta nadano
    Mikołaja była we tym szczyro wola
    - Ksiyńcia Raciborza no i tyż Opola

    Potym było tukej Ksiynstwo Pszczyńske sławne
    Z kerego Salamon wykroł ordynacjo
    No i w końcu prziszły czasy niy tak dawne
    Jak po Mieroszewskim Tiele-Winckler nastoł

    Bo wszyscy my wiymy że te Bogucice
    Były ważnom czyńściom "Państwa Mysłowice"
    Przipadła im przeca ciekawo kariera
    Rosnyły se razym z majontkym Wincklera.


    Kuźnica bogucko

    Staro kuźnica przi rzyce Rawie
    Stoła tu ponoć w piytnostym wieku
    To sie niy mieści we gowie prawie
    Ajza dyrś loli - mody człowieku.


    "Ferdynand"

    Jako by żyły bogucke strony
    Bez "Ferdynanda" kerego znomy
    Ta gruba dowo durś przeca życie
    Dzisioj jyj miano to "Katowice".


    "Fanny"

    "Fanny" to miano jest huty cynku
    Kaj ciongło wiela boguckich synkow
    Dzisioj już werku tego niy szukej
    "Czas cynku" skończoł sie przeca tukej.


    Kościoł bogucki

    Matko Bosko Bogucko łaskami tu słynie
    Werci sie z pielgrzimkom być i w tyj dziedzinie.


    Bibliotyka

    We bibliotyce we Bogucicach
    Tyż notgeldami szło sie zachwycać
    I chocioż downo to już jest sprawa
    Ważne że była tam ta wystawa.
    • broneknotgeld Re: Katowice 24.01.05, 23:47
     Katowicko fojerwera

     Mo gyburstag fojerwera ze naszych Katowic
     Myśla tukej ło karlusach cołkym zawodowych
     Niymcy - Polska durś na zmiana im sie to kulało
     Ważne że te fojermany gasiyli niymało
     Sto lot - przeca przez szmat czasu służyli tu co dnia
     Życzyć im trza co by mynij jeździyli do łognia.


     Borki

     Przicupły prawie nad tom Brynicom
     W Sosnowiec ciepnoł byś stond kłonicom
     Mie gruba "Polska" zaciekawiyła
     Co w miyndzywojniu tukej stanyła
     Dyć dwóch knajpiorzy jom miało przeca
     Co z niyjednego jedli chlyb pieca.


     Boże Dary

     Tu gruba "Boer" Hohberg założoł
     Do tego kolonio doszła
     Za staryj Polski wongel tyn wożoł
     Pszczyna stond jeszcze niy poszła

     Przed drugom wojnom zmiynili miano
     Kawałka tyj ślonski ziymi
     Już "Boże Dary" wszysko to zwano
     Teroz cieszymy sie nimi.


     Boże Dary

     Kedyś we pszczyński gminie Podlesie
     Potym w Kostuchna wlepiyli
     No a za Gierka - wieść ślonsko niesie
     Do tych Katowic je wpiyli.


     Brynów

     W historio sie wpisoł we tyn wiek piytnosty
     Choć nikt tu niy miyszkoł aż po siedymnosty
     Ponoć we włodaniu kedyś był Cieszyna
     A za Salamonow przigarła go Pszczyna
     Ponow tukej było chyba aż za wiela
     W dziewiytnostym wieku we rynkach Wincklera
     Pod koniec go jednak Hohenlohe capnoł
     No i już za Polski w Katowicach klapnoł.     W Brynowie

     W Brynowie Polokow zawsze było tela
     Że nawet z Katowic "wyciepli" ta sztela
     Jak zrobiyli ze nich miasto cołkym nowe
     Brynow gminom zostoł - co tyż było zdrowe
     Potym fest rozkwitło polske życie tukej
     A korzyni tego "U Rzychonia" szukej.     "Oheim" - "Wujek"

     Ksionże Hohenlohe gruba ta postawioł
     Wielgachno bo łon sie drobnicom niy bawioł
     We tych Katowicach do dzisioj fedruje
     Bo przeca ze "Wujka" durś sie wongel suje.     Burowiec

     Wedle Dombrowki tyj Mały
     Chałpy Burowca se stały
     Ziymia se leko łorali
     Aże Wincklerow poznali
     Ze hut sie tu zakopciyło
     Gruba tyż rosła aż miło
     Swoje dociepli łod Gischa
     Kajsik strociyła sie cisza
     Wongel i ajza - ołow i cynk
     Bamber ze tego tukej by pynk.     Domb

     Łod średniowieczo już Domb był tukej
     U bożogrobcow dowodow szukej
     Przeszli jak burza przez Domb Tatary
     Zniszczyli nawet tyn Chorzow stary

     Dyć miechowitow wioski to były
     Lazarytowi ciyngiym służyły
     Tymu z Bytomia - Świyntego Ducha
     Kaj wiela chorych znodło otucha.     We Dymbie

     Farorz ze Chorzowa srebra tukej szukoł
     Pieronym uparcie pod ziymia durś kukoł
     Domb kolybkom bergmonow skiż tego sie stoł
     Dyć różnistych metali rudy przeca mioł.
     • broneknotgeld Re: Katowice 24.01.05, 23:50
      Dymbowe szachty

      Ta "Ksiynżno Jadwiga" i "Jadwiga Nowo"
      Gruby parafialne - tyż farorz je stowioł
      Łone już fedrunkym wonglo sie trudniyły
      A te jejich szachty jeszcze płytke były.


      Pudlingarnia

      Baildona pudlingarnia tukej
      Teroz jom w hucie "Baildon" szukej
      Chocioż zmiyniała właścicieli
      Miano łostało bo tak chcieli.


      "Waterloo"

      "Waterloo" - gruba tako tu była
      Dusza Baildona we niyj sie skryła
      Czimoł na społa łon jom z klasztorym
      Tym co pomogoł Ślonzokom chorym

      Potym wyrosła z niyj "Eminyncjo"
      Bo w wonglu przeca była potyncjo
      Za tyj komuny "Gottwald" jom zwali
      Dyć czorne złoto sypało dali

      Złonczyli jom tyż ze "Kleofasym"
      A jak czerwone przestało straszyć
      I nikt niy kłonioł sie tymu po pas
      Zrobiyli "Katowice - Kleofas"

      Dyć nojważniejsze jest to że w Dombie
      Tyn duch Baildona durś w ścianie rombie.


      Dombrowa

      Niydowno łona we Katowicach
      Durś swojym lasym może zachwycać
      Wiedzie do niego ta droba "Saska"
      Mor tukej dopod wojsko - do diaska
      Byli na służbie Augusta Sasa
      Tukej skończyli w Dombrowy lasach.


      Dombrowka Mało

      Niy wiym czy idzie godać ze mało
      Jak z samyj nazwy by wynikało
      Gmina tu przeca dość ludno była
      Co koloniami sie łobłożyła
      Norma i Pnioki Czekaj Burowiec
      Ze niyj wyrosły te sztele nowe
      A jak dołożyć gruby i werki
      Powiym że konsek Ślonska był wielki.


      Łod Gischego

      Spadkobiercy Gischego tu wiela zrobiyli
      Bo łoni we huty geld swoj durś topiyli
      Tyn ich "Gisches Erben" tu cynk srebro ołów
      Wybiyroł garściami ze Dombrowki stołu.      "Jerzy"

      Ta gruba w Dombrowce trza tyż tu wspominać
      Bo sie niom asiyła przeca cało gmina
      Choć życie bergmona niy było wesołe
      Robota we "Jerzym" dowoł Hohenlohe
      Za tyj staryj Polski zaczły sie problymy
      Pryndko jom zamknyli ło tym tukej wiymy.      Dobro Myśl

      Terozki tu stojom yno same bloki
      A kedyś miyszkali z Wełnowca boroki
      Roboty dyć łoni w kryzysie niy mieli
      Bez to we barakach siedzieć tu musieli
      Ło te dobre myśli niy było za leko
      No i do roboty durś mieli daleko.


      Fryderyka

      Kolanijo Fryderyka kedyś tukej była
      Dyć w Wełnowiec sie dość downo cołkym nom wtopiyła
      Hohenlohe jom założoł dlo tych z werkow jego
      Miano swoje tyż dołożoł no i tela z tego.


      Giszowiec

      Ta modo osada Gischewaldym zwano
      Łod tych z "Gisches Erben" wziyła swoje miano
      Las piyrwyj należoł do Thiele-Wincklera
      Osiedle powstało piykne jak cholera

      Dzisioj by pedzieli że było wzorcowe
      Chałpy przeca tukej tyż cołkym stylowe
      Bergmon po robocie w łogrodku sie siedzioł
      Za co tak harowoł - ło tym dobrze wiedzioł

      Leciało to dalyj za tyj stary Polski
      Dyć po drugi wojnie nastoł już czas "swojski"
      Łoboczyli my to w "paciorkach rożańca"
      Jak komuna wziyła starzykow do tańca

      "Łobalić trza stare - postawić se nowe"
      Bez to momy tu tyż osiedle klockowe
      Stare ze tym nowym dziwnie pomiyszali
      Ciekawe co piyrwyj bydzie sie zaś walić.
      • broneknotgeld Re: Katowice 24.01.05, 23:52
       Huta Arnold

       Huta cynku "Arnold" i jyj kolanijo
       Janowa to była kedyś familijo
       W Katowicach dzisioj lecom im godziny
       Arnolda poszukej wele tyj Boliny.


       Janow

       Ta janowsko ziymia kedyś w Mysłowicach
       Mieroszewskich cało była okolica
       No a polske ponki hulali za wiela
       Majontek sprzedali we rynce Wincklera
       Jak tu była gmina to ci łod Gischego
       Fedrowali wongel richtig na całego

       We Polsce w Janowie wiela sie zmiyniyło
       Koncek w Mysłowice cołkym sie wtopiyło
       Reszta zaś dotrwała do Polski Lydowyj
       Dyć pryndko jom wciepli do Szopiynic nowych
       A jak w siyła rosły potym Katowice
       Połknyły tyn Janow z miastym Szopiynice.


       "Gische"

       Kopalń janowskich było bez liku
       Zrobiyli z nich jedna - "Gische"
       Wiela pokolyń naszych gornikow
       W ziymia łod lot tu sie pisze

       I chocioż teroz inksze jyj miano
       We gymbie "Wieczorek" momy
       Fedruje bergmon tukej co rano
       Durś wongel stond dobywomy.


       We Janowie

       We Janowie malować lubiyli
       Z tego downiyj już tu zasłynyli
       Piyrszy ze nich Ociepka Teofil
       Jo bych pedzioł że łon był "carbofil".


       Jozefowiec

       Miano łostało po tym Bederze
       Zeflik mu przeca godali
       Droga Bedera - naszkryflom szczerze
       Tyż Jozefowskom nazwali

       Bo jak komuna prziszła po wojnie
       A ze niom zaś inkszo nyndza
       Farorz we grobie społ niyspokojnie
       Niy chcieli patrona ksiyndza

       Dyć zamazane to jakoś dzisioj
       Jakby historio ktoś sprościoł
       Ło tym ksiynżoszku wiyncyj by słyszoł
       Kto w Katowicach by gościoł.


       Jozefowiec

       Skiż Hohenlohego - pana na Bytkowie
       Pryndko sie rozwinoł tyn nasz Jozefowiec
       Ci ze werkow jego musieli kajś miyszkać
       Po blisku - by piechty zadreptać na szychta
       Były jednak tukej tyż przeca i szkoły
       Chor i rożne zwionzki co Polsce durś pszoły
       Już we polskich czasach pryndko Jozefowiec
       Włonczyli na amyn we gmina Wełnowiec
       Jak po drugi wojnie rosły Katowice
       To sie upomniały ło te okolice
       Miano nom łostało - tako zwom osiedle
       Droga Jozefowsko co leci tyż wedle
       Yno zaginyło nazwisko Bedera
       Choć myśla ło ksiyndzu - biere mie cholera.


       Karbowa

       Dzisioj to historio - miano zaginyło
       Ze Katowicami w jedno sie stopiyło
       Była to osada Bogucki Kuźnicy
       Folwark piykny leżoł na samy granicy
       Huty i cegelnie powstały tyż tukej
       Dzisioj jednak lepiyj ich wcale niy szukej
       Jak zajrzysz to widzisz teroz blokowisko
       Kaj? -"Na Paderewskim" - powiy kto tu miyszko.


       Katowicko Hołda

       Kto dzisioj tyj nazwy używo?
       Chyba jakiś trocha dziwok
       Wyleciała już ze mapy
       Choć tam czynsto niesom szłapy
       Jak w Kościuszki żeś jest parku
       To na Hołdy tyj kawałku
       Rondym Mikołowskym karniesz
       Zaś ta Hołda cie przigarnie
       Nawet konsek autobany
       Tukej jest wyrychtowany
       No i "Wujek" durś fedruje
       Przeca Brynow prawie tu jest.


       Klizmowiec

       W Katowicach z Klizmowca nic niy ma
       Szłoby tukej łopuścić tyn tymat
       Dyć przez pamiyńć zocnego młynorza
       Jednak szkryflać sie ło tym łodwoża

       Domki kedyś te fińske tu stoły
       Teroz w niebo sie dropiom "pachoły"
       Beton jakoś niy cieszy mie wiela
       Wolołch staro spokojno ta sztela

       Tysionclecie tu dzisioj jest Gorne
       Chocioż życie wydaje sie chmurne
       Jada bankom i blikom ze glajzow
       Widza yno tyn kopiec amajzow.


       Kokociniec

       Konsek Katowic przi samy Rudzie
       Możno Kłodnicom spłynońć tam pódzie
       Jest tu osiedle bergmonow "Ślonska"
       To tyż ze Rudom nitka niywonska

       Piyrwyj tu były jednak dziedziny
       Łod tych Hochbergow ksionżont ze Pszczyny
       Huta i gruba tu postawiyli
       Wonglym już przeca ajza topiyli.


       Kolonio Wysockiego

       Na trasie z Giszowca do tego Nikisza
       Po drodze kolonio se leży
       Terozki niywiela jo ło niyj już słysza
       Wysocki jyj patron - uwierzysz?

       Dyć był to se karlus co Flawian mioł miano
       Łon kedyś harowoł na "Gischu"
       Komunie pszoł mocno i bestoż tak zwano
       Osada przi sławnym Nikiszu.


       Kopaniny

       Prawe i lewe te Kopaniny
       Kedyś Hochbergow piykne dziedziny
       Dzisioj przigarły je Katowice
       Przi Mikołowie te okolice.
       • broneknotgeld Re: Katowice 25.01.05, 08:32
        Kostuchna

        Staro osada to jest Piotrowic
        Kero sie tak rozwinyła
        Że nim włonczyli jom do Katowic
        Miastym być tyż już zdonżyła.        Koszutka

        Kolanijom Bogucic swego czasu była
        Ponoć łod młynorza miano swoje wziyła
        Jak te gruby i werki zaczli tukej stowiać
        To i chałpow trza wiyncyj było wybudować
        Z czasym familoki klocki zastompiyły
        We mojyj pamiyńci yno łone były.


        Kuźnica Bogucko

        Kuźnica Bogucko tukej piyrwyj była
        Łona nad Roździankom sie nom rozwinyła
        Dyć ło niyj Walynty Roździeński napisoł
        Że Jurga Kleparski kuźnikym tu prziszoł

        Bez lata jom zwali durś łod tyj kuźnice
        Choć rosła tyż tukej ta wieś Katowice
        Po myśli inkszego kuźnika - Andrzeja
        By z czasym zastompić jom we dalszych dziejach.


        Huta "Marta"

        Dzisioj jom niy ma choć dugo była
        Prawie przi rynku miasta nowego
        Tam kaj ta sławno kuźnica żyła
        Wspomnij kuźnika tu boguckego.        Ligota

        Łod Staryj Ligoty wszysko sie zaczyło
        Choć we downych czasach ciynżko tukej było
        Rzondziyła tu przeca czynsto tyż zaraza
        Po polach sie huloł wiater we tych razach

        Jak sam zaś nastały czasy huty "Idy"
        Poleku Ligota wylazła ze biydy
        Doszła jeszcze gruba kerom "Szadok" zwali
        Wongel do tyj huty we niyj dobywali

        Dobrze tyż sie stało że cug tu puściyli
        Bo małe letnisko z Ligoty zrobiyli
        Przi banhofie rosła osada łod nowa
        Ta staro przi nowyj zaczyła sie chować

        Wszysko to sie dzioło tu za Niymca jeszcze
        We powiecie pszczyńskim była wtedy - wierzcie
        A już za tyj Polski cołko okolica
        Czwortom tajlom była we tych Katowicach

        Dyć do dzisioj to jest Katowic dziedzina
        Chocioż tak niydowno włodała niom Pszczyna
        Jak tam kedyś zajrzysz wspomnij moje słowa
        I tyskego piwa chlapnij se dlo zdrowia.


        Muchowiec

        Mucha tu miyszkoł chop małorolny
        Niy mioł za wiela dyć czuł sie wolny
        Lotoł sie czynsto nad łonkom nisko
        Bestoż zrobiyli potym lotnisko.


        Murcki

        Ponoć tukej właśnie łod lot pany Pszczyny
        Dobywali wongel z tyj swojyj dziedziny
        Łodrywali chopa ze uprawy roli
        Kopać musioł w ziymi wedle jejich woli

        Chodzioł umurckany potym do zagrody
        Bo mu na tyj grubie żałowali wody
        "Emanuelssegen" kopalnia ta zwano
        Łod murckow osada pryndko wziyła miano.


        "Emanuelssegen"

        To jest richtig staro naszo ślonsko gruba
        Chop tukej fedrowoł ściongniynty łod pługa
        Tu już sztrajkowali w łoziymnostym wieku
        Bo sztajger bergmonom ubliżoł - czowieku

        W dziewiytnostym wieku ta gruba durś rosła
        I wtedy tyż tukej ajzynbana doszła
        Wonglo coroz wiyncy trza było fedrować
        Bo Hochberg we Wrocku zaczoł go przedować

        Za tyj staryj Polski zaś tu sztrajki były
        Kryzysym sie przeca gruby niy karmiyły
        Ciyrpieli bergmony wtedy wielgo biyda
        Niy było tu leko - godać ło tym byda

        Już po drugiyj wojnie "Murckami" jom zwano
        Jak piyrwyj osada - łod niyj teroz miano
        Ważne że durś tukej wongel nom fedrujom
        We Polska łon idzie - niych dalyj go sujom.
       • broneknotgeld Re: Katowice 25.01.05, 08:35
        Co to jest?

        Dzielnica i gruba jedne majom miano
        Skiż wonglo tak piyknie je przeca nazwano
        Kedyś było tukej "Wolne Państwo Pszczyna"
        Dzisioj to Katowic ciekawo dziedzina.        Nikiszowiec

        Dyć niy było by "Nikisza"
        Jakby tu zabrakło "Gischa"
        Ze tyj gruby szachty miano
        Do osiedlo przipisano

        Zillmann to zaprojektowoł
        Swojo dusza w cegły dowoł
        Wyszło piykne mini-miasto
        Juz docynić prziszoł czas to

        Bo perełka naszo ślonsko
        Tyż historio mo niywonsko
        To jest jakby jedyn świat
        W Ślonsku ślonski richtig brat.


        "Perła"

        Ta "Perła w koronie" widziołch pora razy
        Tam ze Nikiszowca som piykne łobrazy
        Dziynki Kutza sztuce Polska to widziała
        Dyć jednak pewnikym pryndko zapomniała
        Trza to jakoś zmiynić - Nikisz nom promować
        Nowe klocki przi tym powinny sie schować
        Chyba niy przipadkym ta "janowsko grupa"
        Właśnie tu sie jakoś zebrała we kupa
        Pyndzle se chyciyli - malowali piyknie
        Było tego tela że dzisioj nom styknie.


        Norma

        Piyrwyj tukej huta cynku nosiyła to miano
        I szyb gruby "Ferdynanda" tako tyż nazwano
        Katowicko kolanijo we Dombrowie Małyj
        To ślad kery nom pozostoł po imprezie całyj.


        Nowy Czekaj

        W młynie na Brynicy Czekaj mieloł zboże
        Dzisioj sie to w gowie pomieścić niy może
        Dyć łod niego nazwa osady sie wziyła
        Gmina Huta Laura dugo tukej była
        Potym to przeciepli w miasto Szopiynice
        No a teroz widzisz - som te Katowice.        Obroki w Załynżu przi Chorzowie leżom
        Rosły nom skiż gruby - w to tyż świyńcie wierzom
        Wszysko sie kryńciyło wele "Kleofasa"
        Nic sie niy zmiyniyło - jest tak we tych czasach.        Ochojec

        Nad rzekom Ślepotkom ta wioska leżała
        Z czasym sie rozrosła trocha wybujała
        No a na łostatku lazaryt tu powstoł
        Kaj niyjedyn bergmon koncek zdrowio dostoł.


        Osiedle Belojannisa

        Był pieroński pożar na tym "Kleofasie"
        Bergmonow uczciyli już we Polski czasie
        Kery na osiedlu se tukej zamiyszkoł
        Nazwiskym boroka nom czasym zablyskoł
        Bo do dzisioj drożki ze osiedlo tego
        Noszom miano ofiar - wiela w tym dobrego.


        Osiedle Modych

        Na Osiedlu Modych
        Szukej swyj przigody
        Przijedź do Zadola
        Jak mosz tako wola
        Schowej sie w malinach
        Tam zrzyndnie ci mina
        Jak szukosz dobroci
        To skryj sie w paproci
        Podzimki borowki
        Wlezom ci do gowki
        Mynczy cie rodzina
        Łostow jom w jeżynach.


        Osiedle Paderewskiego

        Paderewski możno mynczy sie we grobie
        Jak na wielgo płyta tukej gafto sobie
        Pryndko by zaś zamknoł jakoś forteklapa
        No i przi okazji komuś prziczas łapa.


        Osiedle Roździeńskiego

        Nastowiali tukej trocha tych wieżowcow
        I dali im miano Katowic "gwiazdowcow"
        Dobrze że to niy som cołkym te "gwiazdory"
        Jak żech wloz tam na wiyrch toch był ździybko chory.


        Osiedle Francka Rybki

        Do Sosnowca stond jest blisko
        Bestoż Rybka tukej blysko
        Jest w tym jednak wiela racji
        Zginoł łon za okupacji

        Za komuna dołbych krycha
        Krziżyk zrobia z tego grzycha
        To mu prziznom za Oświyńcim
        Rybka mo być we pamiyńci.
       • broneknotgeld Re: Katowice 25.01.05, 08:37
        Osiedle Staszica

        Wdepły te klocki nom do Giszowca
        Chciałyby dalyj dyć już niy potrza.


        Osiedle Tysionclecia

        Tysionclecie poleku rośnie nom tu dali
        Nawt kościoł do tego piykny zbudowali
        Doszły tukej tyż nowe jakeś "kukurydze"
        Mozno kedyś ze tego dobry "popcorn" bydzie.


        Panewniki

        Nojpiyrw był tukej jedyn Panewnik
        Starym go zowiom do dzisioj
        Panwie robiyli tu w dziyń powszedni
        Downo to było - joch słyszoł

        W cztyrnostym wieku był wele Kłodki
        Teroz żech tyż to łoboczoł
        Czimie sie jeszcze małyj Ślepotki
        I nigdy jom niy przekroczoł

        Domb tukej rosnoł wele zajazdu
        Co blikoł na Jana wojsko
        Pod Wiedyń ciongnoł łon wielkom jazdom
        Armia z łodsieczom szła polsko

        Dyć niydaleko łod Panewnika
        Klasztor zaczyli budować
        Wyrosła piykno tyż bazylika
        Stary sie zaczoł dziwować

        Bo pryndko inksze chałpy tu doszły
        Urzyndy knajpy i szkoły
        W Nowym już łone piyknie wyrosły
        Tyn kont był teroz wesoły

        Panewnik zmiynioł sie w Panewniki
        I w Polsce już tak go zwano
        Czy dzisioj wiedzom to małe smyki
        Że jest łod panwi to miano?


        We Piotrowicach

        We Piotrowicach "tyske" sie loło
        Jak yno je zaczli warzyć
        Do "ksionżyncego" łoko sie śmioło
        Szło sie tyż przi nim rozmarzyć

        Dyć tukej była ta "pszczyńsko ziymia"
        A na niyj był browar tyski
        Chocioż tych starych czasow już niy ma
        Tonknońć trza w kuflu zaś pyski.


        Piotrowice

        Wioska Uniszowy i jyj okolice
        Podzielyli kedyś - wyszły Piotrowice
        Tukej za rektora Karol Miarka robioł
        Nim sie w Mikołowie drukarni dorobioł

        Kedyś piykno gmina była ze Piotrowic
        Yno że traciyła wiela do Katowic
        Już za staryj Polski czyńść ziym jyj łodepli
        I w somsiednie miasto pryńdziutko se wepli

        Dyć jeszcze przed wojnom straciyła je Pszczyna
        Stała sie ze tego Katowic dziedzina
        Dzisioj byś niy pedzioł że z inkszego ciasta
        Bo wprzongły sie mocno już do tego miasta.


        Pnioki

        Coingnyły te Pnioki w strona Siymianowic
        Choć należom teroz do miasta Katowic
        Kolonio to była tyj Dombrowki Mały
        Z niom we Szopiynice potym sie dostały
        Jak dalyj leciało to już dobrze wiycie
        Terozki to wszysko przeca Katowice.
        • broneknotgeld Re: Katowice 25.01.05, 23:24
         Podlesie

         We pszczyńskim Podlesiu po czeskich husytach
         Niy ujrzoł żeś chopa ani tyż kobiyta
         Dyć poleku wioska sie zaś zaludniyła
         Podlesie urosło - ziymia sie blyszczyła

         A tutejszy sołtys pod Wiedniym bioł Turkow
         Z pszczyńskimi chopami nasiekoł z nich wiorkow
         Kedyś tu kwatery miały wojska Sasa
         Chop przi nich zaciskoł richtig swego pasa

         Nastoł w koncu tukej tyn wiek dziewiytnosty
         Łon tyż dlo Podlesia wcale niy był prosty
         Choć durś przeca rosła cołko okolica
         Ze klucza wyrskego hrabiego Promnica

         Kmiycie już pańszczyzny płacić tu niy chcieli
         W końcu i na swojim gospodarzyć mieli
         Bo w połowie wieku uwłaszczynie prziszło
         Kere niy kożdymu fest na dobre wyszło

         Z powietrzym morowym tu sie tyż mynczyli
         Chocioż coroz gyńści we tyj gminie żyli
         Nowy wiek im przinios same "Boże Dary"
         No i tyż sie wynios porzondek tyn stary

         Jakoś sie kulało w tyj Polsce do przodu
         I durś przibywało we gminie narodu
         Za Gierka Kostuchna jednak tu rzońdziyła
         Krotko - bo poznała tych Katowic siyła.


         Pod Młynym

         Młynorza Kaśka młyn tukej miała
         Tyż tu sie kończy Dombrowka Mała
         Mielyła zboże po naszyj stronie
         Bo przeciyż Ślonska tukej był koniec.


         Downy Roździyń

         Łon już nom wyrosł w cztyrnostym wieku
         Ponow mioł wiela - niy licz człowieku
         Tukej tyż staro kuźnica była
         Kero nad Rawom sie rozłożyła

         Wtedy jom zresztom Roździankom zwali
         Sławny Roździeński tukej był dali
         Co pisoł wierszym ło swyj robocie
         Z keryj durś wiela mioł przeca pociech

         Do wieku pary kuźnica doszła
         Z czasym historiom swojom łobrosła
         I choć jom potym wcale niy było
         Ło jyj kuźnikach durś coś sie śniyło.         Roździyń

         Łod Mieroszewskich Winckler go chycioł
         I wiela konskow pod przemysł wycioł
         Ta huta "Dietrich" i "Wilhelmina"
         "Bernhardi" - wszysko sie przipomina

         Ci z "Gisches Erben" tyż sie dociepli
         Rosł Roździyń pryndko a łoni krzepli
         Lazaryt był tu szkola wiyńziynie
         Kościoł i browar na pokuszynie

         "Konsum" na Ślonsku piyrszy był tukej
         Nawet drukarni w Roździyniu szukej
         Tych rzemieślnikow bez liku było
         Wszysko dość pryndko sie tu kryńciyło

         Dyć był wrośniynty we Szopiynice
         Niy było miyndzy nimi granice
         Za staryj Polski tyż tak łostało
         A i po wojnie dalyj kulało

         Zrobiyli z niego przeca dzielnica
         Co ciyngiym tkwiyła we Szopiynicach
         Choć to za dugo jednak niy trwało
         Jest w Katowicach terozki całość.


         Sośnina

         Była nad Rawom Sośnina
         Terozki jednak jyj niy ma
         Ta kolanijo ze Dymba
         Wyglondo choby we zymbach
         Gyjbis tu Piastow sie leży
        • broneknotgeld Re: Katowice 25.01.05, 23:26
         Stawiska

         Miano łod stawow wele Boliny
         Konsek janowski to jest dziedziny
         Łon sie rozwinoł skiż "Uthemanna"
         Szopiynic huta tak była zwana
         Dzisioj sie kończom tu Katowice
         Pryndko przekrokniesz we Mysłowice.


         Szabelnia

         Kuźnica Turzonów kedyś tukej była
         Kero sie w szabelnia pryndko zamiyniyła
         Szabla szopiynicko niy słynyła może
         Pamiyńć nom łostała i za to - szczyńść Boże.


         Kedyś w Szopiynicach

         Husyty do Szopiynic prziszli ze Zagorza
         Ciynżko dlo tyj wioski była ta ich burza
         Dyć poleku jednak zaś sie zaludniyła
         A przed wiekym pary Mieroszewskich była
         Wszysko sie zmiyniyło łod tyj "Wilhelminy"
         Cynk we niyj topiyli ze ślonski dziedziny
         A do tego doszło pryndko grubow pora
         No i cug - przemysłu ślonskego podpora.


         Szopiynice

         Roździyń-Szopiynice tako gmina była
         Zanim sie tu Polska naprowdy zaczyła
         Dyć jeszcze za Niymca sie nom rozłonczyły
         Niydugo - a jednak już osobno były

         Jak zaś tukej Polska głośno zaklupała
         Szopiynicom gminno miejskość sie dostała
         Miastym cołkom gymbom by wtedy se były
         Yno prziszła wojna i już niy zdonżyły

         Stało sie to jednak w piyńdziesiontym roku
         Nawet powiat miejski wykroli na boku
         Bo tyn Janow Ślonski i Dombrowka Mało
         Do powiatu wlazły - tako była całość

         Problym jednak we tym że te Katowice
         W końcu połaszczyły sie na Szopiynice
         I choć jest tyż ze nich osobno dzielnica
         To jakoś niy wszyscy chcom sie tym zachwycać.


         Wełnowiec

         Bogucice z Bytkowym pasły tukej owce
         I możno skiż tego nazwali Wełnowcym
         Tako myśl terozki chodzi mi po gowie
         Powiym że bajdurza ale we połowie
         Tyżłod Wełny było podobno to miano
         Yno że młynorza tako tukej zwano.


         Hohenlohe w Wełnowcu

         Nic sie tu niy dzioło bez Hohenlohego
         Bo była to przeca dziedzina łod niego
         Łon założoł kedyś piyrsze gruby tukej
         W Wełnowcu tyż jeszcze huty jego szukej
         W sawnyj "Hohenlohe" juz koksym polyli
         We piecach kaj ruda na ajza topiyli
         Dołoż tyż do tego jeszcze huta cynku
         Wiela łon roboty mioł dlo ślonskich synkow
         W końcu tu zbudowoł gmaszysko te wielke
         Kaj dyrekcjo była "Hohenlohe Werke".


         "Hohenlohe"

         Jedna gruba i dwie huty
         W nie Wełnowiec był łobuty
         Wszyske miały take miano
         Na cześć ksiyńcia je nadano.         Wełnowiec

         Za Niymca i za Polski staryj
         Była tu samodzielno gmina
         Losu niy bierom już na bary
         Dzisioj Katowic to dziedzina.
        • broneknotgeld Re: Katowice 25.01.05, 23:28
         Wilhelmina

         Na Wilhelminie już niy te czasy
         Kere tu kedyś bywały
         W łoczy sie ciepiom yno te sztrasy
         A piyrwyj świat tu był mały

         Kery sie kryńcioł wele tyj huty
         Łod "Spadkobiercow Gischego"
         Ze "Wilhelminy" suchali nuty
         Żyli do rytmu takego.


         Wymysłow

         Piyrwyj jak keryś jechoł z Wrocławia
         Tym traktym na Mysłowice
         To za Ślepotkom mioł już zabawa
         Bo bliske to okolice.         Zadole

         Na Zadolu nad Ślepotkom miyszko sie spokojnie
         Możesz nawet tu sie dychnońć jak mosz życie znojne
         Trocha jest za dużo blokow ale szczimać idzie
         Te Zadole do sie lubić i niych już tak bydzie.


         Załynsko Hołda

         Dwie Hołdy były - jedna przi drugi
         I tyj Załynski żywot jest dugi
         Bergmon z hutnikym tykej miyszkali
         Stond do roboty niy mieli dalyj
         Bo gruby huty i inksze werki
         Wszyske tu rosły - wysyp był wielki.


         Osiedle Witosa

         Na Hołdzie Załynski wyrosło osiedle
         Jak jedziesz A - 4 to łone jest wedle.


         "Bugla"

         Bugla - tak sie chop tyn zwoł
         Co gront czimoł bo durś sioł
         Ziymia łorać zboże sioć
         Niy ma co sie z tego śmioć

         Dyć choć mocno tym sie smucioł
         Kijym rzeki niy zawrocioł
         Jakbyś był tu cołkym blisko
         Wlyź na "Bugla" - kompielisko.


         Załynże

         Załynże to richtig jest staro już wiocha
         Tych kuźnic tu było łod diobła i trocha
         Panow tyż zmiyniało choby rynkawiczki
         Ważne że istniało nom przeca tu wdycki.


         Kramsta w Załynżu

         We Wrocku handlowoł
         W Załynżu fedrowoł

         "Charlotte" i "Victor" te dwie kopalynki
         "Oheim" potym capnoł - poszło to łod rynki

         Dyć Kramście sie jeszcze huta zamarzyła
         Nazwoł jom tyż "Victor" - cynk tukej topiyła.


         "Kleofas"

         Załynski "Kleofas" Godula rychtowoł
         Nojpiyrw ze wspolnikym potym som jom stowioł
         Ta Joanna Gryzik gruba dziedziczyła
         W końcu tych łod Gischa durś wonglym karmiyła.
        • broneknotgeld Re: Katowice 25.01.05, 23:30
         Wilhelmina

         Na Wilhelminie już niy te czasy
         Kere tu kedyś bywały
         W łoczy sie ciepiom yno te sztrasy
         A piyrwyj świat tu był mały

         Kery sie kryńcioł wele tyj huty
         Łod "Spadkobiercow Gischego"
         Ze "Wilhelminy" suchali nuty
         Żyli do rytmu takego.         Wymysłow

         Piyrwyj jak keryś jechoł z Wrocławia
         Tym traktym na Mysłowice
         To za Ślepotkom mioł już zabawa
         Bo bliske to okolice.


         Zadole

         Na Zadolu nad Ślepotkom miyszko sie spokojnie
         Możesz nawet tu sie dychnońć jak mosz życie znojne
         Trocha jest za dużo blokow ale szczimać idzie
         Te Zadole do sie lubić i niych już tak bydzie.


         Załynsko Hołda

         Dwie Hołdy były - jedna przi drugi
         I tyj Załynski żywot jest dugi
         Bergmon z hutnikym tykej miyszkali
         Stond do roboty niy mieli dalyj
         Bo gruby huty i inksze werki
         Wszyske tu rosły - wysyp był wielki.


         Osiedle Witosa

         Na Hołdzie Załynski wyrosło osiedle
         Jak jedziesz A - 4 to łone jest wedle.


         "Bugla"

         Bugla - tak sie chop tyn zwoł
         Co gront czimoł bo durś sioł
         Ziymia łorać zboże sioć
         Niy ma co sie z tego śmioć

         Dyć choć mocno tym sie smucioł
         Kijym rzeki niy zawrocioł
         Jakbyś był tu cołkym blisko
         Wlyź na "Bugla" - kompielisko.


         Załynże

         Załynże to richtig jest staro już wiocha
         Tych kuźnic tu było łod diobła i trocha
         Panow tyż zmiyniało choby rynkawiczki
         Ważne że istniało nom przeca tu wdycki.


         Kramsta w Załynżu

         We Wrocku handlowoł
         W Załynżu fedrowoł

         "Charlotte" i "Victor" te dwie kopalynki
         "Oheim" potym capnoł - poszło to łod rynki

         Dyć Kramście sie jeszcze huta zamarzyła
         Nazwoł jom tyż "Victor" - cynk tukej topiyła.         "Kleofas"

         Załynski "Kleofas" Godula rychtowoł
         Nojpiyrw ze wspolnikym potym som jom stowioł
         Ta Joanna Gryzik gruba dziedziczyła
         W końcu tych łod Gischa durś wonglym karmiyła.
        • broneknotgeld Re: Katowice 25.01.05, 23:32
         Kościoł pw. Niypokalanego Poczyńcia Nojświyntszy Maryji Panny

         Kościoł mariacki we Katowicach
         Neogotykym moze zochwycać
         Wiluś korony cysorza niy mioł
         A łon już w kupie sie tukej czimoł

         Przi placu ksiyndza świontynia stoji
         Bestoż ło los swoj nic sie niy boji
         Dyć tyn ksiondz Szramek był tu farorzym
         W obozie w Dachau dni swojich dożył

         Tukej zaś momy po niym witraże
         No i tabula - już sie niy zmaże
         Pamiyńć ło niymu na naszym Ślonsku
         Cołkym - niy yno malutkim konsku.         Katowice? -Tako wiocha
         Co wyrosła jakby trocha
         Na tym wonglu ajzie cynku
         Tela powiym jo ci synku.
   • broneknotgeld Re: Mysłowice 25.01.05, 23:42
    Pani Skarbnik w Mysłowicach

    Majom teroz tukej nowo skarbnik - modo
    Pedziołbych że Bozia urody tyż dodoł
    Bele by piniondze solidnie liczyła
    No i ani razu niy zamataczyła.


    • Re: Tyn Gorny konsek Ślonska
    broneknotgeld 02.10.2003 21:07 + odpowiedz

    Ze Brzynczkowic

    W Brzynczkowicach kościoł teroz łodnowiajom
    Dobrze że we zocy ta świontynia majom.


    • Re: Tyn Gorny konsek Ślonska
    broneknotgeld 02.10.2003 21:07 + odpowiedz

    Schody

    Mysłowicke schody teroz jakby pańske
    Chciało by sie pedzieć prawie że "hiszpańske"
    Yno że do przyjścio pod ziymiom prowadzom
    Tu pokazow mody zrobić niy poradzom.


    • Re: Tyn Gorny konsek Ślonska
    broneknotgeld 02.10.2003 21:08 + odpowiedz

    Kosztowy

    Stond jazda do cyntrum pierońsko kosztuje
    Nerwy - bo sie wiadukt tukej remontuje.


    • Re: Tyn Gorny konsek Ślonska
    broneknotgeld 02.10.2003 21:09 + odpowiedz

    Leśny kerchof

    Kerchof w mysłowickim lesie
    Pamiyńć tyj historii niesie
    Ło obozach drugiyj wojny
    Na uboczu i spokojny
    Ło ciyrpiyniu szymro cicho
    Nad utropom jyńcow wzdycho.


    • Re: Tyn Gorny konsek Ślonska
    broneknotgeld 02.10.2003 21:10 + odpowiedz
    • broneknotgeld Re: Mysłowice 25.01.05, 23:43
     Re: Tyn Gorny konsek Ślonska
     broneknotgeld 02.10.2003 21:21 + odpowiedz

     Urzond Miasta mo mieć swoja gowa
     Wybiyrano czasami łod nowa
     Max na jedna yno kadyncyjo
     Tako miejsko to jest elekcyjo

     W Mysłowicach to jest gowa piyrszo
     Lud powiedzioł - "Nad nami nojwyrszo"
     Choć znom tako co leży na tacy
     Wos niy spadnie już ze moji glacy.


     • Re: Tyn Gorny konsek Ślonska
     broneknotgeld 02.10.2003 21:21 + odpowiedz

     Świynty Janie Mysłowicki
     Chronić mosz te miasto wdycki
     Tam już mlyko przeca were
     Ora ludzi trocha biere.


     • Re: Tyn Gorny konsek Ślonska
     broneknotgeld 02.10.2003 21:22 + odpowiedz

     W rankingu "Trybuny" Osyra przoduje
     Ktoś pieronym szczodrze kupony mu suje
     Możno w Mysłowicach fest go majom w zocy
     Tyn cajtong niych teroz Ci sie śni po nocy.
   • broneknotgeld Re: Świyntochłowice 30.01.05, 20:53
    Lipiny

    Lipiny palcym wytykajom
    I tacy som co je kochajom
    Choć richtig biydy wiela tukej
    W Lipinach ślonski duszy szukej.


    Świyntochłowice

    Wicow stond dużo
    Yno niy swiyntych
    W Ślonsku sie nurzo
    Że idzie w piynty.


    We Lipinach

    Piyrszo społka akcyjno na tym Gornym Ślonsku
    Tukej była -we richtig dzisioj biydnym konsku
    To jest naszo kolybka wonglo ajzy cynku
    Ło tym żech sie dowiedzioł we lipińskim szynku.