Dodaj do ulubionych

Dni Grunwaldu 16-18 lipca 2004r

16.07.04, 20:55
Więcej informacji www.album - grunwaldzki.iq.pl Tam też znajdziesz
szczegółowy program obchodów "Dni GRunwaldu" oraz Oblężenia Malborka 24-25
lipca.
Obserwuj wątek
  • Gość: mewa Re: Dni Grunwaldu 16-18 lipca 2004r IP: *.inteko.com.pl 20.07.04, 10:28
   Można popatrzeć na inscenizację bitwy grunwaldzkiej na www.grunwald.olo.com.pl/
   • mw66 Re: Dni Grunwaldu 16-18 lipca 2004r 12.06.05, 16:41
    2005r. Tegoroczne obchody "Dni Grunwaldu" Program na stronie. www.grunwald
    1410.pl./index.php?module=articles&action=view&id=1
    • mw66 Ciekawe forum bitwy grunwaldzkiej 19.03.06, 15:48
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=36556&w=38745467&v=2&s=0
     • mw66 Kod Władysława Jagiełły 09.04.06, 10:16
      www.mowiawieki.pl/artykul.html?id_artykul=1717
      • mw50 Zobowiązanie rycerza krzyżackiego 18.07.06, 14:51
       Zobowiązanie rycerza krzyżackiego do zapłacenia wykupu z niewoli polskiej z
       dnia 20 XII 1410 roku
       20 XII 1410, Kraków
       Holbracht von Loym, rycerz zaciężny Zakonu, wzięty do niewoli w bitwie pod
       Grunwaldem, zobowiązuje się do zapłacenia wykupu w wysokości 150 kop groszy
       czeskich oraz dostarczenia jednego pancerza i dwóch kusz.
       Komentarz: Najpoważniejszą konsekwencją klęski poniesionej przez zakon
       krzyżacki pod Grunwaldem była konieczność uwolnienia dużej liczby jeńców,
       którzy dostali się do polskiej i litewskiej niewoli. Zapłacenie za nich okupu
       stanowiło spore obciążenie dla finansów Zakonu i było przyczyną wielu
       wewnętrznych konfliktów w państwie krzyżackim.

       Holbracht von Loym zobowiązał się do zapłacenia wykupu w wysokości 150 kop
       groszy czeskich oraz dostarczenia jednego pancerza i dwóch kusz. Część
       wziętych pod Grunwaldem jeńców krzyżackich, po spisaniu - uwolniono, pod
       warunkiem stawienia się w Krakowie 29 IX 1410 r. Jednak jeszcze pod koniec 1411
       r. w niewoli przebywało nadal 600-900 jeńców. Wzięci do niewoli zaciężni
       Zakonu, których tymczasowo zwolniono, zażądało od wielkiego mistrza zapłacenia
       za nich okupu oraz podjęcia natychmiastowych starań w celu uwolnienia innych
       jeńców. W tej sytuacji okazało się, że dalsze prowadzenie wojny przez Krzyżaków
       było niemożliwe, gdyż po bitwie pod Grunwaldem trzon siły militarnej Zakonu
       składał się przeważnie z wojsk zaciężnych. Dlatego wielki mistrz Henryk von
       Plauen musiał zgodzić się na ich żądanie i 9 XII 1410 r. nastąpiło zawieszenie
       broni (z Polską i Litwą) do 11 I 1411 r., które następnie przedłużono, a
       wkrótce potem podpisano ostateczny układ pokojowy w Toruniu. 20 XII 1410 r. w
       Krakowie Holbracht von Loym, jeden z zaciężnych Zakonu wziętych do niewoli,
       zobowiązał się w wystawionym dokumencie do zapłacenia 150 kop groszy czeskich
       oraz dostarczenia jednego pancerza i dwóch kusz. Tego dnia jeszcze trzech
       innych zaciężnych Zakonu wystawiło w Krakowie podobne dokumenty o zapłaceniu
       okupu od 100 do 200 kop groszy czeskich.
       Zgodnie z warunkami pokoju toruńskiego porozumienia te winny zostać
       unieważnione. Mimo, iż nie zachowały się żadne pieczęcie, dokumenty nie noszą
       śladów przecinania i wydaje się niemożliwe, aby ich wystawcy zadowolili się
       tylko zwrotem pieczęci. Najprawdopodobniej Władysław Jagiełło przechowywał te
       dokumenty, w których wystawcy zobowiązali się nie wspomagać Zakonu w razie
       nowej wojny z Polską. 31 I 1411 r., jeszcze przed podpisaniem pokoju w Toruniu
       (1 II 1411) wielki mistrz zaakceptował ugodę, na mocy której Zakon zobowiązał
       się zapłacić królowi polskiemu sumę 100 tys. kop groszy czeskich w czterech
       równych ratach w zamian za uwolnienie wszystkich jeńców. W przypadku
       niezapłacenia w terminie którejś z rat Krzyżacy zobowiązali się zapłacić
       grzywnę w wysokości 12 tys. kop groszy.
       Spłacenie dwóch pierwszych rat okupu okazało się dla Zakonu poważnym wysiłkiem
       finansowym. Jego zadłużenie wynosiło wówczas 30 tys. grzywien, co stanowiło
       równowartość srebra i naczyń liturgicznych, zastawionych w związku ze
       spłacaniem dwóch pierwszych rat okupu. Trudności finansowe spowodowały, że
       władze zakonne zostały zmuszone do poszukiwania różnych źródeł dochodów, m.in.
       rozpisano na całą ludność i wszystkie miasta Prus specjalny podatek tzw. szos.
       Z kraju ściągano złoto i srebro tak z kościołów jak od rycerstwa. Miastom
       zakazano wywozu i sprzedaży złota i srebra, które nakazano oddawać do mennicy
       zakonnej według określonych stawek celem przekucia na monetę. Równocześnie
       Henryk von Plauen podjął rokowania w sprawie pożyczek z królami Anglii i
       Francji, kupcami paryskimi, burmistrzem Londynu, z miastami: Rygą, Gandawą,
       Hamburgiem, Bremą, Amsterdamem, Lejdą i Antwerpią oraz przedstawicielami Hanzy
       w Londynie i Brugii. Także w 1411 r. wielki mistrz kilkakrotnie starał się
       (bezskutecznie) o pożyczkę u króla czeskiego Wacława IV Luksemburskiego.
       (Janusz Grabowski)
       tegoroczne obchody na forum Olsztyn forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
       f=64&w=45309758&v=2&s=0
       • pupa12 Dwa szlaki walczących wojsk 12.01.07, 14:01
        W związku z uroczystymi obchodami 600 Rocznicy Zwycięskiej Bitwy Grunwaldzkiej
        Regionalna Komisja Turystyki przy Oddziale Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie
        postanowiła wytyczyć dwa piesze szlaki walczących wojsk. Pierwszy z nich,
        czarny został już wyznakowały, drugi czerwony (m.in. Gmina Lidzbark) jest w
        trakcie realizacji. Zgodnie z instrukcją ZG PTTK znakowanie pieszych szlaków
        turystycznych dokonuje się farbami ekologicznymi na drzewach i słupach. Na
        terenie gminy Lidzbark dodatkowo umieszczonych zostanie 14 tabliczek – Bryńsk,
        skrzyżowanie z drogą do Jamielnika, Jezioro Zwórzno, Ośrodek Wypoczynkowy LECH,
        Hotel Parkowy, Słomiany Rynek, Mleczarnia, droga do Słupa, Kurojady, Chełsty,
        Ciechanówko, Wąpiersk, Jeleń, Koty. Powstały szlak z pewnością przyczyni się do
        zwiększenia ruchu turystycznego w Naszej Gminie.
        • mw50 krzyżacy przegrali 16.07.07, 14:47
         Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem przyciąga ok. tysiąca rycerzy. Dla setki
         spośród nich najważniejszy jest wieczór przed bitwą. Wtedy rozgrywa się
         prawdziwa walka grupowa na miecze i topory, czyli bohurt.
         miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,4315204.html
         • mw50 Wystawa "Grunwald dzisiaj" 30.05.08, 12:29
          Burmistrz Lidzbarka serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy
          pt. "Grunwald Dzisiaj" autorstwa znanego fotografika, rodowitego
          Lidzbarzaka Gerarda Waleszkowskiego.

          29 maja 2008 r. w Lidzbarku ul. Sądowa 23, godz. 17.00,

          sala MGOK.
          • mw66 GRUNWALD 2008 31.05.08, 18:10
           W 2008 roku "bitwa" odbędzie się w dniu 12 lipca, koło godziny 14, szczegółowe
           informacje będą się ukazywać na tej stronie od marca.
           grunwald.hanzeatycki.pl/index.php?module=news
           • pupa12 Bitwa pod Grunwaldem 11-13 lipca 2008 30.06.08, 10:19
            Kolejna inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem zbliża się wielkimi
            krokami. W tym roku bitwa odbędzie się 12 lipca od 14 do 15.
            W imieniu organizatorów tegorocznych Dni Grunwaldu zapraszamy
            Państwa do Pola Grunwaldzkie w dniach 11-13 lipca 2008 roku. Program
            Dni Grunwaldu przedstawia się następująco:

            11 lipca (piątek):

            - Turnieje, gry i zabawy w obozie rycerskim
            - Średniowieczny festyn i jarmark w osadzie rzemieślniczej u rycerzy
            - Koncerty muzyki dawnej - na scenie u rycerzy
            - 18.00 - Horpyna, 19.00 - Wici Rycerskie, 20.00 - Dancerie, 21.00 -
            Klub Św. Ludwika, 22.00 - Shanon
            21.00 - 1.00 - Wspólna zabawa na powietrzu z zespołami

            12 lipca (sobota):

            9.00 - 10.00 - Uroczysta Sesja Rady Gminy u harcerzy (Harcerskie
            Miasteczko Zlotowe).
            10.00 - 11.00 - Msza Święta
            11.30 - Apel Grunwaldzki na Wzgórzu Pomnikowym
            - wręczenie drużynom harcerskim Tytułów i Odznak Grunwaldzkich
            - ogłoszenie Grunwaldzkich Wici na 2008 r.
            - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldzkim
            - pokaz musztry paradnej orkiestry wojskowej
            - pokaz sprawności bojowej pododdziałów wojska
            - pokaz działań dynamicznych Straży Granicznej z użyciem specjalnych
            samochodów i psów służbowych
            13.00 - 14.00 - Rycerstwo wychodzi w pole
            14.00 - 15.00 - Inscenizacja „Bitwy Grunwaldzkiej”
            15.15 - Występ zespołu ludowego z Litwy
            16.00 - 18.00 - Prezentacja artystyczna „Piosenka harcerska i
            turystyczna” - gry i zabawy dla dzieci - symultana warcabowa
            18.00 - 22.00 - Koncerty muzyki dawnej /scena przy gastronomii/
            18.00 - Korzuh, 19.00 - Whitegarden, 20.00 - Holland, 21.00 - Tuhaj
            Bej
            22.00 - 23.00 - Gwiazda wieczoru
            21.00 - 24.00 - Ogniobranie - harcerskie widowisko plenerowe
            (organizator harcerze)
            20.00 - III Grunwaldzki Turniej Konny – u rycerzy
            23.00 - 1.00 - Wspólna zabawa z zespołami muzycznymi

            13 lipca (niedziela)

            11.00 - 14.00 - IV Grunwaldzkie Spotkania z folklorem. Przegląd
            kapel i zespołów ludowych.
            14.00 - Występ zespołu góralskiego z Żywca /po zakończeniu przeglądu/
            orientacja.wm.pl/Bitwa-pod-Grunwaldem-11-13-lipca-2008,48895
            • zwalkam Re: Bitwa pod Grunwaldem 11-13 lipca 2008 02.07.08, 08:31
             Tutaj są dokładne dane + dodatkowo rozkład jazdy w wiosce rycerskiej. Dla tych,
             którzy jadą kolejny raz wioska rycerska jest większą atrakcją.
             P.s.
             Chyba nie będzie gwiazdy wieczoru :(
             www.be-free.com.pl/6,aktualnosci.html?more=15
           • zwalkam Re: GRUNWALD 2008 02.07.08, 08:28
            Tutaj są najaktualniejsze dane + to co będzie się działo w wiosce rycerskiej.
            Jeśli ktoś jedzie po raz kolejny - to wioska będzie największa atrakcją
            www.be-free.com.pl/6,aktualnosci.html?more=15
            • pupa12 Czy Grunwald ma być tylko patetyczny? 08.12.08, 17:56
             Mam kilka refleksji w sprawie Grunwaldu i nie tylko. Nieraz myślę, że mieszkamy
             na terenach pozbawionych historii. Nieliczne ślady stanowią zamki gotyckie. W
             muzeach wieje nudą, widzę, że miejsce, takie jak Grunwald, też ma pozostać
             puste, patetyczne i dalej nudne.
             Gdybym chciała pokazać komuś coś ciekawego - od początku były by problemy - od
             niedrogiego zakwaterowania począwszy poprzez czas, jaki trzeba poświęcić, żeby
             pojeździć po naszych krętych drogach i pokazać cokolwiek to tu, to tam. W jakim
             muzeum są wystawione zbroje rycerskie, broń, stroje ludowe (za wyjątkiem
             Olsztynka), pokazana ciekawie historia naszego regionu (młodzież nie interesuje
             się oglądaniem w martwej ciszy podobnych wszędzie skorup)? Gdzie, niezamożny
             turysta, ma spędzić czas po wyjściu z muzeum? Gdzie ma zjeść smacznie,
             regionalnie i niedrogo? Gdzie wypocząć aktywnie (na rowerze, podczas wędrówki)?
             Gdzie ma kupić wartościowe pamiątki, a nawet strój warmiński?

             Wyobrażam sobie okolice Grunwaldu, gdzie są wybudowane tanie drewniane hotele (w
             stylu nawiązującym do średniowiecza- niech się ekologiczne budownictwo
             popisze!), gdzie gość nie będzie zmuszany do zjedzenia na kolację drugiego
             obiadu, będzie za to miał mapę okolic i rower z wypożyczalni do dyspozycji.
             Takie hotele mogą być bazą spotkań młodzieży i turystów z Polski, Litwy, Niemiec
             przez cały rok. Wyobrażam sobie w Stębarku muzeum historii naszego regionu
             wyposażone we wszystko, co wiąże się z historią: nie tylko eksponaty, ale
             bibliotekę, czytelnię, kafejkę internetową, z organizowanymi konkursami np. na
             amatorskie filmy o Grunwaldzie). Wyobrażam sobie lokaliki, gdzie można dobrze
             zjeść przez cały rok i nie czuć się ograbionym - do których będzie wiodła
             czytelna informacja z drogi Warszawa-Gdańsk, żeby trafili tam wszyscy głodni.
             Wyobrażam sobie informację turystyczną (kompetentną i wyposażoną w mapy), która
             zajmie się wynajmem transportu dla grupek turystów - przecież to może być
             świetna baza wypadowa we wszystkich kierunkach od Malborka do bunkrów w Mamerkach.

             No, ale jak zwykle to tylko wyobrażenia. Rzeczywistość jest taka, że na
             wypoczynek połączony z edukacją trzeba jechać za granicę i tylko zazdrościć
             cudzoziemcom.
             Pozdrawiam
             Ewa Kurowska /Cyt z wm.pl/
             • mw66 Program Grunwaldu 2009 15.07.09, 20:29
              Program Grunwaldu 2009

              Program Dni Grunwaldu 2009 znajdziecie Państwo na stronie gminy Grunwald
              www.grunwald.info.pl/bitwa.php
              PROGRAM GRUNWALDU 2009
              To co będzie się działo w obozie odtwórców historycznych („rycerzy”)


              15.07.2009 – ŚRODA


              Rozpoczęcie warsztatów "Płomieni i ognia oraz sztuk cyrkowych"
              Rozpoczęcie warsztatów czarnoprochowych - Andrzej Kubowicz
              Rozpoczęcie warsztatów tańców dawnych

              16.07.2009 – CZWARTEK
              11.00 "Grunwaldzkie wici". Przybycie Króla Władysława Jagiełły wraz z
              chorągwiami konnymi na Pola Grunwaldu. – rozpoczęcie, prezentacja uczestników,
              wręczenie glejtów.

              11.0 - 14.00 Turniej Gier Planszowych

              13.00 Turniej łuczniczy.Organizator Pan Bronisław Bartczak, dopuszczone tylko
              łuki tradycyjne, oraz drewniane strzały

              14.00 - 16.00 Międzynarodowy Turniej Piłki Średniowiecznej "Grundial 2009"
              (Mistrzostwa Europy 2009)
              16.00 – 18.00 Próby - chorągwie piesze
              16.00 – 17.00 Turniej Bojowy Martina – Panie
              17.00 – 21.00 Turniej Bojowy Martina – Eliminacje Panowie
              18.00 rozpoczęcie warsztatów chorału gregoriańskiego w kaplicy polowej - Polowym
              Oratorium Najświętszej Marii Panny - znajdującej się w centralnej części obozu
              Chorągwi Wielkiego Mistrza.
              17.30 - 19.30 Próby konni

              17.07.2009 – PIĄTEK
              10.00 – 12.00 Próby konni (od 11.00 WM i Kraków)
              10.00 – Bojowy Turniej Drużynowy
              14.00 – Msza Święta w rycie Trydenckim w oprawie średniowiecznej – obóz
              Wielkiego Mistrza
              15.00 – 16.30 Turniej Bojowy Martina – Finał Panowie
              17.00 - Próba generalna dla wszystkich chorągwi
              18.00 – 22.00 – Wieczór muzyki dawnej (scena przy obozie rycerskim)
              Scandicus
              White Garden

              Testamentum Terrae Belarus
              22.00 - V Festival "Flames of the night"
              22.00 - Wspólny pokaz uczestników warsztatów "Flames of the night”
              22.30 - Część konkursowa "Flames of the night"


              18.07.2009 – SOBOTA
              10:00 Msza De Divisione Apostolorum (ten sam formularz co w 1410!)- Msza św.
              trydencka w oprawie średniowiecznej
              11.30 - Apel Grunwaldzki
              13.00 – Zbiórka i wyjście na pole bitwy
              14.00 - Inscenizacja "Bitwy pod Grunwaldem"
              15.30 - Koncert zespołu "r.D&K"- (nowy projekt muzyczny, członków zespołu
              "Żywiołak")
              17.00 - Melee (turniej grupowych starć rycerskich "na ostre")

              18.30 - Koncert Jacka Kowalskiego z zespołem Klub Św. Ludwika - scena Lata z Radiem
              19.07.2009 – NIEDZIELA
              10:00 Msza św. według formularza z niedzieli- Msza św. trydencka w oprawie
              średniowiecznej
              14.00 - IV Grunwaldzki Turniej Konny
              Gonitwy sprawnościowe.
              Boghurt,- walki bezpośrednie na maczugi.
              Wspólny pokaz uczestników warsztatów sztuk kuglarskich
              Joust – walki bezpośrednie na kopie

              • pupa12 27-28 .06.2009. w Czerwińsku 18.07.09, 12:11
               Dawno nie widziane tłumy gości odwiedziły w weekend Czerwińsk nad Wisłą.Impreza
               związana z przyszłorocznymi obchodami 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, którą
               zorganizowano w ostatni weekend (27-28 czerwca) w Czerwińsku, już za nami.
               Przybyły tłumy gości a miasteczko tętniło życiem, jak rzadko kiedy. Na starych,
               wąskich uliczkach, przesiąkniętych klimatem przeszłości tłoczno było od
               samochodów przywożących gości spoza granic powiatu. Wiele osób, szczególnie po
               raz pierwszy odwiedzających Czerwińsk, ruszyło najpierw na zwiedzanie tej
               pięknie położonej miejscowości, a dopiero potem przyłączało się do zabawy
               zorganizowanej w ogrodach tamtejszego klasztoru.
               W Czerwińsku nad Wisłą, osadzie o bogatym zapleczu historycznym i dodatkowo
               osadzonej w przepięknym otoczeniu krajobrazowym, tak naprawdę do niedawna nie
               istniała żadna forma propagowania i odtwarzania wydarzeń historycznych z 1410
               roku. Oprócz zajęć szkolnych, na których młodzież poznawała fakty historyczne,
               mieszkańcy nie mieli żadnych możliwości poznawania i prezentowania swojego
               dziedzictwa narodowego, którego są naturalnymi spadkobiercami. Mało tego, zdarza
               się, że niektórzy nawet nie są w świadomi wydarzeń historycznych, które niegdyś
               miały miejsce w miejscu ich narodzin, życia i pracy. A przecież to właśnie w
               Czerwińsku w 1410 r. Władysław Jagiełło przeprawiał się przez Wisłę przez most
               łyżwowy i stacjonował 3 dni ze swoimi wojskami w drodze na Grunwald. Tutaj
               również połączył swe siły z wojskami księcia Witolda, a w Bazylice Zwiastowania
               NMP przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia modlił się o siłę, odwagę i zwycięstwo.
               • pupa12 Ruszyli na Grunwald, a przystanek mieli w Lidzbark 19.07.09, 19:55
                Wyruszyli 30 czerwca z Czech na wezwanie Najjaśniejszego Nam Panującego Króla,
                aby wziąć udział w bitwie z Krzyżakami. Chorągiew Czarnego Rycerza oraz Bractwo
                Rycerskie –Podzamcze byli witani przez mieszkańców Lidzbarka, Jelenia i
                Wapierska. Odpoczywali nad jeziorem Jeleńskim. Dzięki zaangażowaniu władz miasta
                oraz przedstawicieli wsi Jeleń goście czuli się u nas wspaniale. Uroki
                krajobrazu oraz serdeczność mieszkańców zrekompensowała im zmęczenie. Następnego
                dnia ruszyli do celu, czyli na Grunwald. Obiecali, że za udzieloną pomoc chwalić
                i sławić będą nasz Gród.W skład chorągwi z taborami wchodzą: 22 konie, 3 wozy
                taborowe, 25 osób oraz obsługa techniczna (samochody z przyczepami z ciężkim
                sprzętem).

                • mw66 Grunwald produktem turystycznym Warmii i Mazur 25.09.09, 16:24
                 Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem została uznana za produkt turystyczny Warmii i
                 Mazur. Nagrodę, przyznaną Fundacji Grunwald 23 września 2009 roku, odebrał Wójt
                 Gminy Grunwald.
                 Inscenizacja ma szansę zdobyć w tym roku jeszcze jedno wyróżnienie, przyznawane
                 tym razem przez Polską Organizację Turystyczną. Bitwa ma już na koncie
                 certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej (została uznana produktem
                 turystycznym 2004 roku), więc może się ubiegać wyróżnienie specjalne, czyli tzw.
                 Złoty Certyfikat.
                 Według regulaminu konkursu przysługuje on produktom turystycznym, który
                 otrzymały Certyfikat POT w ubiegłych latach i od tego czasu rozwinęli swoją
                 działalność.
                 Na zwycięzcę czeka 700 tys. zł. Nagroda ma zostać przeznaczona na promocję
                 wydarzenia, m.in. reklamę radiową i telewizyjną, w gazetach i czasopismach czy w
                 wydawnictwach Polskiej Organizacji Turystycznej.
                 Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi w październiku 2009 roku.

                 cyt.Informacja prasowa Gabinetu Marszałka
                 • mw66 Grunwald za 29 mln zł 13.02.10, 12:16
                  Wielka inwestycja na Polach Grunwaldzkich. Jutro urząd marszałkowski w Olsztynie
                  podpisze umowę z wykonawcą. Koszt to 29 mld zł. Pieniądze pochodzą z RPO Warmii
                  i Mazur na lata 2007-2013.
                  - W 2010 r będziemy świętować 600-lecie zwycięstwa pod Grunwaldem. Rozpoczynamy
                  do tego przygotowania. Święto będzie miało rozmach, jak nigdy dotąd, na skalę
                  europejską - zapewnia marszałek regionu Jacek Protas.
                  Co roku na lipcową inscenizację bitwy ściąga tysiąc rycerzy z wielu krajów i
                  30-40 tysięcy widzów z całej Polski. Jednak warunki jakie są dziś na polach pod
                  wsią Stębark, trudno nazwać mianem europejskich. Jedna restauracja, parkingi na
                  ubitej ziemi, przenośne toalety, wąskie zapchane drogi, stare i brzydkie
                  muzealne obiekty...

                  Najnowsza inwestycja ma to zmienić. Powstanie nowy budynek recepcyjny, parkingi,
                  szlaki turystyczno-poznawcze; odnowiony zostanie pomnik i kaplica pobitewna;
                  zbudowane stałe miejsce widokowe, pola namiotowe i camping z zapleczem
                  gastronomicznym; drogi, ciągi piesze, kanalizacja, oświetlenie całego terenu itp.

                  Oznacza to, że tegoroczny inscenizacja bitwy odbywać się będzie na wielkim placu
                  budowy. Jeżeli w ogóle się odbędzie...
                  • pupa12 Rybno: Dzień Otwarty w Zespole Szkół 06.06.10, 09:28
                   Poznając przeszłość, lepiej rozumiemy teraźniejszość - pod takim hasłem w
                   Zespole Szkół odbyły się obchody Dnia Europejskiego i Dzień Otwarty Szkoły. A
                   głównym tematem imprezy była 600 rocznica Bitwy Grunwaldzkiej.Chcemy
                   upowszechniać wśród młodzieży i społeczeństwa Rybna wiedzę o historii
                   średniowiecznej naszego regionu — powiedziała dyrektor Zespołu Szkół w Rybnie
                   Magdalena Anczykowska. — Poniedziałkowa (31 maja) uroczystość była zwieńczeniem
                   wielotygodniowych przygotowań uczniów naszej szkoły. Klasy pierwsze gimnazjum
                   zaprezentowały inscenizacje fragmentów „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza.
                   Uczniowie wykonali też chorągwie wojsk polskich z okresu średniowiecza oraz
                   szaty z epoki. Odbyły się dwa quizy związane z Bitwą Grunwaldzką i historią
                   najnowszą. Brali w nich udział także zaproszeni uczniowie klas VI-tych z terenu
                   gminy – przyszli gimnazjaliści. Były też średniowieczne tańce i występy Bractwa
                   Rycerskiego im. Św.Katarzyny. Rycerze opowiadali o dawnych zwyczajach i
                   zaprezentowali sztuki walki rycerskiej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły
                   się ich zbroje i broń. Uczniowie mogli je nawet przymierzyć. Zabawa skończyła
                   się wspólnym posiłkiem, a następnie uczniowie klas VI Szkół Podstawowych i
                   zaproszeni goście zwiedzili szkołę.
                   • pupa12 ZHP organizuje: Festyn Grunwaldzki w Lidzbarku 09.07.10, 18:18
                    W programie: gry i zabawy dla najmłodszych, sprawdziany sprawności dla
                    starszych, jarmark i otwarty pokaz mody średniowiecznej. Oprócz warsztatów
                    typowo historycznych uczestnicy uczyć się będą wyrabiać papier czerpany,
                    poznawać dawne rodzaje broni, zgłębiać tajniki heraldyki czy genealogii. Bedą
                    tez gry rycerskie i uroczyste ogniobranie.
                    Początek o 16.00, 11 lipca 2010 w Parku sportowo-rekreacyjnym przy ul. Garbuzy w
                    Lidzbarku.?z wm.pl
                    • pupa12 Konny orszak na Grunwald 13.07.10, 20:08
                     W sobotę 10 lipca około godziny 10.30 – 11.00 spodziewany jest w Mławie konny
                     orszak królewski, który zmierza pod Grunwald. Trasa przemarszu orszaku przez
                     Mławę najprawdopodobniej będzie przebiegała ulicami: Szreńska, Sienkiewicza,
                     Wyspiańskiego, Spichrzowa, Stary Rynek, Padlewskiego, Piłsudskiego, Gdyńska,
                     dalej orszak uda się w stronę Iłowa i Działdowa.
                     W sobotę 10 lipca około godziny 10.30 – 11.00 spodziewany jest w Mławie konny
                     orszak królewski, który zmierza pod Grunwald. Trasa przemarszu orszaku przez
                     Mławę najprawdopodobniej będzie przebiegała ulicami: Szreńska, Sienkiewicza,
                     Wyspiańskiego, Spichrzowa, Stary Rynek, Padlewskiego, Piłsudskiego, Gdyńska,
                     dalej orszak uda się w stronę Iłowa i Działdowa.

                     Innowłodzkie Bractwo Rycerskie wraz z innymi rycerzami z Polski bierze udział w
                     realizacji projektu pod nazwą „Historyczny przemarsz wojsk Władysława Jagiełły z
                     Sulejowa pod Grunwald” .
                     Przemarsz rozpoczął się 23 czerwca, trasa orszaku konnego składającego się z 30
                     koni, wiedzie przez miasta: Sulejow, Lubochnia, Czerwińsk, Rzewin, w dniu
                     jutrzejszym orszak znajdzie się w okolicach Mławy, dalej przez Działdowo,
                     Dąbrówno pod Grunwald.
                     Konie z orszaku królewskiego będą nocowały pod Mławą z 9 na 10 lipca, w
                     Korbońcu, w gospodarstwie Pana Jacka Żywca.
                     Finałem przemarszu jest udział w Inscenizacji Bitwy Grunwaldzkiej w dniu 17
                     lipca na polach bitewnych.

                     W ramach obchodów 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem w nocy z dnia 7 na 8 lipca
                     w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 na ul. Granicznej nocowała grupa 220
                     harcerzy, biorących udział w Rajdzie Grunwaldzkim. Informacje o rajdzie na
                     stronie www.rajdgrunwaldzki.zhp.pl www.mlawa.pl/index-2-1456.html
                    • pupa12 Przez Czerwińsk na Grunwald 13.07.10, 20:10
                     Rok 2010 jest dla Polski czasem przeżywania wielkiej narodowej rocznicy -
                     600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Zwycięstwo z początku pierwszej połowy XV wieku
                     wpisało się także w historię województwa mazowieckiego. Na Mazowszu organizowane
                     są wydarzenia upamiętniające militarny sukces polskiego oręża. Główne obchody
                     rocznicowe w regionie odbyły się w dniach 26-27 czerwca br. w Czerwińsku nad
                     Wisłą. W uroczystościach wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego
                     Adam
                     Struzik.www.mazovia.pl/aktualnosci/art,2281,przez-czerwinsk-na-grunwald.html
                     • pupa12 <a href="http://www.grunwald1410.pl/" target="_blank" rel="nofollo 19.07.10, 19:55
                      www.grunwald1410.pl/index.php?cat=3
                      www.grunwald.info.pl/bitwa.php
                      • mw66 Obchody 600 lecia zakończone 19.07.10, 19:57
                       www.bitwapodgrunwaldem.pl/
                       Och ale było gorąco.
                       • mw66 Re: Obchody 600 lecia zakończone 19.07.10, 20:00

                        Obchody 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem zakończone

                        Tegoroczna inscenizacja przyciągnęła na pola Grunwaldzkie około 180 tyś widzów.
                        Oczywiście zgodnie z historią, wojska polsko-litewskie pokonały po zażartej
                        walce armię zakonu krzyżackiego. W 40 stopniowym upale, rycerze w pełnym
                        rynsztunku stoczyli zacięte walki konne oraz piesze pojedynki na miecze i
                        tarcze. Wygranymi okazali się wszyscy, uczestnicy jak i sami widzowie którzy
                        byli częścią tego wspaniałego widowiska.

                        Ogromny tłok i doskwierający upał panował do samego końca, rekordowa ilość osób
                        sprawiła że wyjazd z inscenizacji trwał długie godziny.
                        • mw50 Obchody Rajdu Grunwaldzkiego w Lidzbarku 24.07.10, 11:20
                         12 lipca 2010 r. podczas Rajdu Grunwaldzkiego władze miasta - burmistrz Jan
                         Rogowski oraz zastępca Andrzej Wiśniewski wraz z delegacją Głównej Komendy ZHP
                         złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Króla Władysława Jagiełły.
                         12 lipca 2010 r. podczas Rajdu Grunwaldzkiego władze miasta - burmistrz Jan
                         Rogowski oraz zastępca Andrzej Wiśniewski wraz z delegacją Głównej Komendy ZHP
                         złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Króla Władysława Jagiełły. Po złożeniu
                         kwiatów w kościele św. Wojciecha odbyła się msza święta, w której udział wzięli
                         harcerze z całej Polski.

                         Po zakończeniu mszy św. przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lidzbarka
                         zebrani przemaszerowali ulicami Lidzbark do parku rekreacyjno-wypoczynkowego
                         przy ul. Garbuzy, gdzie odbył się apel harcerzy, który był upamiętnieniem
                         600-letniej rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
                         • mw50 Program „Dni Grunwaldu 2011”Program „Dni Grunwaldu 05.06.11, 14:09
                          Czyli to co chcielibyśmy Państwu przedstawić poza obozem rycerskim i jarmarkiem rzemieślników w dniach 13-16 lipca 2011r.,- a nie to na co pozwolą nam środki finansowe.                          UWAGA: rozpoczęcie Inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem o godz. 16.00


                          13.07.2011 – ŚRODA

                          14.00 - Turniej Miecza Długiego
                          - Turniej Bardów

                          14.07.2011 – CZWARTEK

                          X.00 - Turniej Gier Planszowych
                          X.00 - Turniej łuczniczy.(Chorągiew Podolska)
                          10.00 - 13.00 Turniej Bojowy Miecza Jednoręcznego – Eliminacje cz. I
                          13.00 - Międzynarodowy Turniej Piłki Średniowiecznej "Grundial 2011" (Mistrzostwa
                          Europy 2011)
                          15.00 - 18.00 Turniej Bojowy Miecza Jednoręcznego – Eliminacje cz. II
                          20.00 – Melle (turniej grupowych starć rycerskich „na ostre”)

                          15.07.2011 - PIĄTEK

                          12.00 - "Grunwaldzkie wici".
                          13.00 – Msza Święta w rycie Trydenckim w oprawie średniowiecznej – obóz Wielkiego
                          Mistrza (po Wiciach)
                          13.00 - Turniej łuczniczy – pole bitwy - (po Wiciach) (Chorągiew Mazowiecka ks.
                          Janusza)
                          14.00 – 16.30 Turniej Bojowy Miecza Jednoręcznego – Finał
                          17.00 - Próba generalna Inscenizacji Bitwa pod Grunwaldem
                          19.00 – Bojowy Turniej Pięcioosobowych Pocztów Rycerskich

                          16.07.2011 - SOBOTA

                          10.00 - Msza De Divisione Apostolorum - Msza św. trydencka (ten sam formularz co
                          w 1410)
                          11.00 – Apel Grunwaldzki na Wzgórzu Pomnikowym
                          15.00 – Wyjście rekonstruktorów historycznych na pole bitwy
                          16.00 – Inscenizacja „Bitwy pod Grunwaldem”
                          17.00 - Koncerty muzyki dawnej – na scenie u rycerzy
                          20.00 - Grunwaldzki Turniej Konny - Boghurt (gaciohurt),- walki drużynowe na
                          maczugi.(4x4)
                          21.00 - Grunwaldzki Turniej Konny - Gonitwy sprawnościowe dla Dam i Młodzieży
                          22.00 - Grunwaldzki Turniej Konny - Joust – walki bezpośrednie na kopie

                          17.07.2011 - NIEDZIELA

                          10:00 - Msza św. według formularza z niedzieli- Msza św. trydencka w oprawie
                          średniowiecznej
                         • mw66 Sztandar dla ZHP Lidzbark 05.11.13, 19:31
                          Nadanie imienia Bohaterów Ziemi Lidzbarskiej i wręczenie sztandaru Hufcowi Lidzbark Welski

                          ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMENDA HUFCA LIDZBARK WELSKI

                          SERDECZNIE ZAPRASZA

                          NA UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA BOHATERÓW ZIEMI LIDZBARSKIEJ

                          I WRĘCZENIA SZTANDARU

                          HUFCOWI LIDZBARK WELSKI,
                          KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09.11.2013 r.
                          W PROGRAMIE:

                          - godz. 11 00 – zbiórka uczestników Złazu Harcerskiego z okazji Święta Niepodległości na boisku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku                          - godz. 16 00 - kościół pw. św. Wojciecha, ul. Działdowska 3: uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, podczas której zostanie poświęcony sztandar Hufca ZHP Lidzbark Welski                          -godz. 17 00 - hala sportowa Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki: wieczornica z okazji Święta Niepoległości połączona z nadaniem Hufcowi Lidzbark Welski imienia Bohaterów Ziemi Lidzbarskiej i wręczeniem sztandaru dla Hufca.
                          Komendant

                          Hufca ZHP Lidzbark Welski

                          hm. Daniela Gawińska
                          UMiG Lidzbark


                          Wiadomość wysłana ze strony www.lidzbark.pl


Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka