Dodaj do ulubionych

Polacy i Świat

13.04.08, 06:42
"Przyjęło się stwierdzenie,że Polakiem jest każdy kto za takowego
się uważa.

To nieprawda.Polakiem trzeba się urodzić -trzeba mieć
polską,słowiańską krew.

Pozostali ludzie identyfikujący się z Polską są tylko polskiej
kultury-nie przynależą do Polaków.

Polacy są przede wszystkim Słowianami.Są narodowości słowiańskiej.

Wszyscy ludzie w Polsce są sobie równi i mają jednakowe prawa.
Jednak nie wszyscy którzy się podają za Polaków nimi są.


Za Polaków można uznać tych co mają przynajmniej połowę krwi naszej
lub innej słowiańskiej(również litewskiej)."

"Rządy Prawe

'Polska nierządem stoi'.
Tak było dawniej,tak jest obecnie.
Dzieje się tak dlatego,że do władzy dochodzą ludzie wykreowani przez
wpływowe ,zdradzieckie sitwy.

Demokracja jest złym sposobem zarządzania.
Niemożliwym jest by jakiś człowiek,często o niewłaściwych poglądach
i złej przeszłości decydował kto będzie stał na czele kraju.
Monarchia również nie jest najlepszym systemem sprawowania władzy-
pomija osoby znakomite lecz nie mające arystokratycznego pochodzenia.

Żyjemy w epoce naukowo-technicznej gdzie liczą
się :umiejętności ,wiedza,doświadczenie.Krajem winni zawiadywać
najlepsi z najlepszych.

1.Rząd Państwowy:60 osób-wyłonieni spośród profesorów
i generałów

2.Rząd Wojewódzki:30 osób-wyłonieni spośród co najmniej doktorów i
majorów

3.Rząd Powiatowy:20 osób-wyłonieni spośród co najmniej doktorów i
majorów

4.Rząd Opolny(gminny):10 osób-wyłonieni spośród co najmniej
magistrów"

"Podział administracyjny kraju:

-Stolica Państwa-Warszawa

-3 Województwa:

1.Polska Południowa(Małopolska,Śląsk,Ziemia Sieradzka,Ruś
Czerwona,Łużyce)
-stolica w Krakowie

2.Polska Wschodnia(ZiemiaŁęczycka,Mazowsze,Podlas ie,Suwalszczyzna,
Warmia i Mazury)-stolica w Ostrołęce

3.Polska Zachodnia(Kujawy,Pomorze,Wielkopolska)-s tolica
w Poznaniu

-50 Powiatów

-600 Opoli(gmin)"
Obserwuj wątek
  • wlodyczka Re: Polacy i Świat 14.04.08, 05:42
   "Oddolne Rządy Narodu

   Każdy dorosły obywatel ma możliwość współzarządzania krajem.
   Każdy obywatel Polski,niezależnie swego etnicznego pochodzenia,od
   wykształcenia,światopoglądu i majątku,może
   przesyłać swoje postualty i projekty do odpowiednich organów
   zarządzania.Owe dokumenty muszą być zaksięgowane i rozpatrzone przez
   kompetentne osoby.W przypadku gdy dany projekt obywatelski
   w logiczny sposób udokumentowany na przykładzie pomoże i usprawni
   rządy albo doprowadzi do pozytywnych zmian społecznych-powinien
   zostać zastosowany a nazwisko owego człowieka musi zostać podane do
   wiadomości publicznej."

   "Niedozwolone jest zniesławianie kogokolwiek,podburzanie i szczucie.

   Zabronione jest opisywanie z detalami czyjejś tragedii
   (zdrady,przestępstwa,wykroczenia ).Nikogo nie powinno obchodzić,że
   ktoś takiego a takiego nazwiska zrobił coś złego i to co tam się
   stało.Wystarczy krótka,niedrastyczna informacja.

   Ludzie na stanowiskach publicznych nie są od tego by z nich lżyć
   lecz by obserwować ich poczynania.
   Wszelkie wykroczenia czy naganne zachowania winny być w delikatny
   sposób oznajmione a jeśli popełnili przestępstwo lub dopuścili się
   zdrady-obowiązkiem jest zawiadomić służby bezpieczeństwa.

   Niedozwolona jest nagonka na Kościół lub jakiś inny związek
   religijny.
   Złe poczynania jednego kapłana są tylko jego czynem.
   Kościół i inne związki wyznaniowe nie mogą otaczać ochroną swe
   czarne owce.

   Państwo sprawuje kontrolę nad wszystkim.
   Ponieważ 94% Polaków przynależy do Kościoła Katolickiego kondycja
   tej instytucji wydatnie wpływa na postawy moralne narodu.
   W interesie Polski jest by Kościół był dobrze zarządzany a źli
   ludzie wydalani z jego struktur raz na zawsze.

   Katolicy nie mogą czynić nagonek na wyznawców drugich religii lub
   niewierzących.

   Homoseksualiści nie są żadną mniejszością tak jak ludzie chorzy na
   gruźlicę czy żóltaczkę nie stanowią jakiejś odrębnej,specyficznej
   grupy społecznej."

   "Ochrona Nazwisk Dziedzicznych

   Nazwiska są częścią dziedzictwa narodowego.
   Powstawały w toku dziejów,są przypisane do danej grupy ludzi z
   konkretnego terenu lub do obszarów gdzie dane nazwisko zdobyło
   popularność w swoim czasie.

   Niedopuszczalne jest by jakiś człowiek z zewnątrz brał cudze
   nazwisko za swoje.Taki czyn należy traktować jak postępek
   złodziejski-podszywanie się pod nieswoje dziedzictwo.
   Pragnący wyrzec się swego dawnego nazwiska lub nie znający swoich
   przodków musi wymyślić nazwisko całkowicie nowe które to ani nie
   figuruje w ewidencji i które to wcześniej nigdy nie było nigdzie
   notowane w aktach."
   • wlodyczka Re: Polacy i Świat 15.04.08, 07:10
    "Przynależność

    Ludzkość klasyfikuje się w zależności od pochodzenia w następujący
    sposób:

    1.na podstawie przynależności do określonego zespołu cywilizacyjno-
    religijnego

    2.na podstawie przynależności do określonej grupy narodowo-językowej

    3.na podstawie przynależności do określonej grupy genetycznej

    4.na podstawie przynależności do określonego dziedzicznego
    stanu społecznego(kasty).

    (1)-Przyjęło się wyróżniać kilka głównych cywilizacji i
    kilkadziesiąt pomniejszych

    (2)-Z narodem jest kłopot,można widzieć go szeroko włączając doń
    wszystkich którzy są w jakiś sposób spokrewnieni ze sobą poprzez
    krew,dzieje i mowę lub zawężać do całkiem małych ,regionalnych
    etnosów

    (3)-Dawniej uporczywie czepiano się pojęcia 'rasy'

    (4)-W niemal wszystkich wyżej rozwiniętych kulturach dokonał się
    podział społeczeństwa na:
    panów(szlachta,kapłani)-zwycięzców
    plebs(wolni bez znaczenia lub częściowo uzależnieni)
    niewolnych-podbitych,kupionych


    Przynależność do narodu Polsko-Słowiańskiego

    1.Brana jest pod uwagę krew:każdy kto jest po przodkach co najmniej
    w połowie Słowianinem(i Bałtem) oraz identyfikuje się z polskością
    jest uznawany za Polaka

    2.Światopogląd:może wyznawać każdą religię lub być ateistą za
    wyjątkiem niesłowiańskich religii etnicznych(np.judaizm,shinto)

    3.Wskazane jest by znał język słowiański lecz nie musi

    4.Przynależność do dziedzicznego stanu społecznego(kasty) nie ma
    znaczenia

    Ludzie wykluczeni z polskości:

    -zdrajcy:ci którzy służą wrogom Polski i Słowiańszczyzny

    -wyznający złe poglądy:

    rasizm(dozwolona jest troska o zachowanie genów ojcowskich lecz
    zakazane jest głoszenie poglądów o wyższości jednych ludzi nad
    drugimi)

    niemoralność(brak akceptacji dla
    aborcji,eutanazji,wyzysku,nierządu,nieod powiedzialności,
    pasożytnictwa,alkoholizmu i narkomanii,'postępowości'-czyli braku
    szacunku dla hierarchii społecznej,dla głosicieli wyższości
    homoseksualizmu,małżństw i adopcji dla nich;dla szerzących
    nieobyczajność)

    fanatyzm(z różnych religii ale też i 'wojujących ateistów' a także
    dla innych dewiacyjnych subkultur:panków,metalowców,skinhedów)

    uznających,że są różnice pomiędzy stanami- 'wyżej urodzonym' należą
    się przywileje a 'doły' winny 'panów' we wszystkim słuchać..."

    "
    Ład światowy powinien opierać się na uznawaniu odrębności narodowych
    i kulturowych.
    Niedopuszczalne jest rozdrabnianie narodów na małe nienawidzące
    siebie grupki.
    Zakazane powinno być nachalne nawracanie ludzi na inną religię bądź
    ideologię.

    Napuszczactwo i antagonizowanie ludzi jest jednym ze sposobów
    zarządzania globalmafii która pasożytuje na ludach ziemi nie
    przejmując się rozmiarem krzywd jakie im -swym
    podpuszczactwem ,złodziejską zmową i indoktrnacją -czyni.

    Winno dopuścić się możliwość poznania przez ludzi obcej kultury i
    religii jeśli tego pragną.
    Należy umożliwić autonomię regionom różniącym się od pozostałej
    części narodów ze względu na ich odrębność historyczną albo
    wyznaniową."

    "Podział Narodowo-Kulturowy Świata

    I Eurosyberia

    1.Grecja i Cypr(Cypr Turecki-duża autonomia)
    2.Albania (wraz z Kosowem-za wyjątkiem części gdzie przeważają
    Słowianie-regiony chrześcijańskie o niewielkiej autonomii)
    3.Bułgaria(regiony turecko-muzułmańskie o niewielkiej autonomii)
    4.Macedonia(region muzułmańsko-albański o dużej autonomii)
    5.Serbia(Serbia,Wojwodina,Sandżak,Czarno góra,Bośnia i Hercegowina
    Serbskie-Sandżak i Wojwodina o niewielkiej autonomii)
    6.Bośnia i Hercegowina Muzułmańskie
    7.Chorwacja(Chorwacja,Chorwacja Bośniacko-Hercegowińska-Krajina o
    małej autonomii)
    8.Słowenia
    9.Węgry
    10.Rumunia(Rumunia,Mołdawia-Naddniestrze ,regiony Rumunii gdzie jest
    dużo Węgrów i Sasów o dużej autonomii)
    11.Słowacja(Południowa Słowacja o małej autonomii)
    12.Czechy
    13.Polska
    14.Niemcy(tam są kraje o małej autonomii)
    15.Austria(tam są kraje o małej autonomii)
    16.Liechtenstein
    17.Włochy(kilka regionów o małej autonomii)
    18.San Marino
    19.Watykan
    20.Malta
    21.Hiszpania(kilka regionów o dużej i małej autonomii)
    22.Portugalia(kilka regionów o małej autonomii)
    23.Francja(kilka regionów o dużej i małej autonomii)
    24.Andora
    25.Szwajcaria(tam są regiony o dużej i małej autonomii)
    26.Luksemburg(regiony o dużej autonomii)
    27.Belgia(3 regiony o dużej autonomii)
    28.Holandia( Fryzja -region o małej autonomii)
    29.Guernsey
    30.Jersey
    31.Man
    32.Irlandia
    33.Anglia(Kornwalia o dużej autonomii)
    34.Walia
    35.Szkocja(kilka regionów o małej autonomii)
    36.Irlandia Północna(regiony o dużej i małej autonomii)
    37.Wyspy Owcze
    38.Islandia
    39.Norwegia i Swalbard
    40.Szwecja
    41.Dania
    42.Litwa(region Wilna o małej polskiej autonomii)
    43.Łotwa(niektóre regiony o małej autonomii)
    44.Estonia(niektóre regiony o małej autonomii)
    45.Finlandia(niektóre regiony o małej i dużej autonomii)
    46.Rosja(regiony o małej i dużej autonomii)"
    • wlodyczka Re: Polacy i Świat 16.04.08, 06:55
     "Degeneracja Euroświata.

     Cywilizacja śródziemnomorska miała swoje wzolty i upadki.

     Mniej więcej w XV w.zaczyna się okres nowego tryumfu Europy.
     (Wcześniej były to :Starożytna Grecja i Rzym).
     W dobie Odrodzenia zaczyna się rozwój nowoczesnej nauki.Również
     wtedy udaje się Hiszpanom i Portugalczykom odkryć i zająć wiele
     nowych ziem.Za nimi wkrótce ciągną do Ameryki
     Francuzi,Niderlandczycy i Anglicy.
     Europa Zachodnia szybko się bogaci.
     W XVI w.zaczyna się Reformacja-lud coraz mocniej interesuję się
     sprawami wyższymi,rząda praw dla siebie.
     Wiek XVII obfituje w niezwykle krawawe wojny religijne.
     Po jakimś czasie skonfliktowane strony dochodzą do porozumienia .
     Rodzi się tolerancja religijna.
     Przy końcu następnego stulecia do głosu dochodzi racjonalizm.Plebs
     nie chce dalej czapkować panom i całować księży w rękę.
     Rozpoczyna się nowa ,tragiczna batalia o przebudowę społeczeństwa.
     XIX w.stanowi złoty okres dominacji Białego Luda.Praktycznie niemal
     cały glob poza niewielkimi enklawami zostaje podporządkowany kilku
     monarchiom europejskim lub USA. Słynie również z gwałtownego postępu
     na polu wiedzy(wiele wynalazków ,rozwój techniki i praktycznie
     wszystkich pozostałych gałęzi współczesnej nauki).
     Wydawać się może ,że zalanie reszty świata przez Europejczyków to
     jedynie niezadługa kwestia czasu...I europejscy myśliciele nie mają
     najmniej wątpliwości w tej materii uznając zdecydowaną wyższość swą
     nad podporządkowanymi narodami.

     W roku 1914 wybucha I wojna światowa.Chrześcijanie wybijają swoich
     przeciwników na całego .
     W różnych częściach kontynentu do głosu dochodzą
     jednocześnie:nacjonaliści i komuniści.Powstaje szereg nowych państw
     narodowych i jedno potężne komunistyczne-ZSRR(z dawnej ,okrojonej
     nieco Wielkiej Rosji).
     Ideologicznie biorąc Eurpejczycy dzielą się podówczas
     na:nacjonalistów,socjalistów(komunistów) i konserwatystów.
     W latach 30stych nacjonalizm przybiera bardziej upiorną postać-rodzi
     się rasizm.Najokrutniejszy system powstaje w Niemczech.Naziści
     likwidują wszelkie 'nieodpowiednie jednostki i narody'.W tym okresie
     komuniści w ZSRR masowo niszczą wszelką prywatną własność
     unicestwiając przy okazji 'wrogów proletariatu'.
     Hitler w roku 1939 wywołuje straszliwą zawieruchę.
     Po wojnie Europa dzieli się na 2 części:Wschodni Blok-komunistyczny
     i Zachodni -demokratyczny.

     Przyjmuje się,że Europa i Ameryka Północna najszybciej się rozwijały
     w minionym wieku.Owszem,pod względem rozwoju technologicznego i
     warunków życia jedynie kilka krajów z Azji może się z nią zrównać
     (Korea Południowa,Singapur,Japonia,Tajwan,Brune i,pare państewek
     arabskich)...Tym niemniej biorąc pierwotną bazę(poziom startu) za
     wyznacznik okaże się iż tzw.III Świat gwałtownie przyśpieszył.
     Przede wszystkim ludność Azji ,Afryki i Ameryki Łacińskiej urosła
     demograficznie(w wielu przypadkach wręcz kilkakrotnie).Rozwinęło się
     tam szkolnictwo,znikła skrajna bieda(oprócz niektórych części
     Afryki),dokonał się duży skok w rolnictwie(zielona rewolucja).Nawet
     przemysł i nauka poczyniły tu spore postępy.Poza tym Azja jest silna
     militarnie i ma własne ,nienarzucone z zewnątrz struktury władzy..."

     "
     Stany Polskie

     Każdy kto jest Polakiem (ma przynajmniej połowę krwi słowiańskiej)
     odziedziczył poprzez urodzenie przynależność do stanu społecznego.
     Przynależność stanowa ma znaczenie honorowe,nikogo nie
     umniejsza,nikogo nie wywyższa.

     1.Stan Szlachecki Polski(Rody Polskie,Słowiańskie,Litewskie)
     (Bez nobilitowanych)

     2.Stan Gospodarski Polski(Kmiecie i Mieszczanie Polscy,Słowiańscy,
     Litewscy)

     3.Stan Szlachecki Obcy(Rody Obce)

     4.Stan Gospodarski Obcy(Rody Obce).

     Krew jest ważniejsza od tytułów dlatego Gospodarze Miejscowi
     są wyżej umieszczani od nie naszych paniąt."

     "RODY POLSKIE

     Człowiek nie mający udokumentowanego pochodzenia nie istnieje-nie
     można go uznawać za Polaka .
     W dawnych,dobrych czasach,Słowianie wiedli żywot plemienno-rodowy.
     Jedynie szlachta do początku XX w. w okrojonej formie zachowała
     pradawne związki krewniacze.

     Słowianin Pan ma obowiązek przedstawić braciom
     swój znak,miano rodu,nazwisko.

     Służba Ojczyźnie i Narodowi jedno,służba Rodzinie drugie.
     Jedno bez drugiego nie może być.

     1.Na czele rodu stoi starosta mający do pomocy starszyznę(6 mężów).

     Rody są zgrupowane w :
     -Zadrugę Ziemską(danego powiatu)
     -Zadrugę Wojewódzką(Dzielnicową-wg dawnego podziału:Pomorze,
     Wielkopolska,Mazowsze,Śląsk,Małopolska,R uś Czerwona,Ruś Czarna,
     Suwalszczyzna,Kresy i Inne Kraje Słowiańskie)
     -Zadrugę Polską
     -Zadrugę Słowiańską

     Zadruga Ziemska:dowódca i 6 starszych(mężów)
     Zadruga Wojewódzka:wojewoda i 6 zastępców
     Zadruga Polska:włodarz i 6 włodyków
     Zadruga Słowiańska:Naczelnik i 6 namiestników."
     • wlodyczka Re: Polacy i Świat 17.04.08, 08:46
      "Każda Sroczka Śwój Ogonek Chwali"

      Młoda Kadra

      www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57f888289c28a795.html
      www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b27965dc302a1fff.html
      www.tygpowisla.pulawy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=26
      www.tygpowisla.pulawy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=26
      www.wislapulawy.pl/news.php?readmore=844
      www.wislapulawy.pl/news.php?readmore=844
      www.tygpowisla.pulawy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=26

      (( Typowy ,charakterystyczny i niepowtarzalny wygląd ludzi z mojego
      klanu można łatwo obejrzeć wchodząc na nasza-klasa pl. lub w grono
      net.Wystarczy wyszukać nazwisko Olszak w
      miejscowościach:Puławy,Dęblin,
      Gołąb,Borysów,Bałtów,Osiny,Żyrzyn,Żerdź,Przytoczno,Ryki.......W
      Borysowie jeden młody wygląda całkiem jak mój ojciec dawniej -
      nieprawdopobne podobieństwo...))

      PS.
      Ciekawe jak tam te 'polsko-obce' familije się teraz czują?
      (Bo oni są od nas 'lepsi'.Dali nam 'kulturę' i 'naukę'.A my tacy
      niewdzięczni mamy to ich gdzieś...)....
      • wlodyczka Re: Polacy i Świat 18.04.08, 09:19
       Wykrwawienie Europy

       pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
       pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_listopadowa_1918
       pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm
       pl.wikipedia.org/wiki/Faszyzm
       pl.wikipedia.org/wiki/Liberalizm
       pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
       A zaczęło się

       pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Rewolucja_Francuska
       ....Początek kryzysu Europy tkwi jeszcze w dawnych czasach kiedy
       rządzili monarchowie i arystokracja.
       Wyższe,dziedziczne kasty niechętne były wszelkiemu nowinkarstwu
       i z zawziętą determinacją broniły dostępu do stanowisk niżej
       urodzonym.
       Nie mogło się to spodobać pozostałej większości która również
       pragnęła uczestniczyć w życiu politycznym na równych prawach ze
       szlachtą....

       Europa mogła pójść inną drogą gdyby arystokracja sama i nie pod
       przymusem oddała władzę tym którzy naprawdę zasługiwali na nią na
       zasadzie zasługi a nie jak to się przyjęło potem,w wyniku wyborów.
       Niestety,do głosu doszli mieszczanie którzy za cel obrali sobie
       zniszczenie wszelkich barier między ludźmi.
       (Idee mieszczańskie w postaci komunizmu wraz z jego mutacjami i
       liberalizmu wciąż są żywotne właśnie tutaj,w dużych skupiskach
       miejskich).

       Dlaczego miasto było i jest złe?
       Już Biblia ukazuje ludzi zamkniętych w grodach jako grzesznych i
       oddających się rozpuście.
       I jeżeli przyjrzeć się temu zjawisku dzisiaj ,widać że im większe
       zagęszczenie ludzkie na małym obszarze tym liczba patologii
       proporcjonalnie większa.
       Wytracanie zdrowych ibnstynktów społeczno-rodzinnych przynależnych
       gatunkowi homo-sapiens bierze się z niewłaściwego środowiska
       życiowego oraz niewłaściwego trybu życia.
       Ludzie w złych warunkach przestrzenno-bytowych zachowują się
       podobnie jak zwierzęta wyrwane z lasu i osadzone w niewoli:mają
       mniejsze libido,nie rodzą,są agresywni i nastawieni na
       autodestrukcję....
       • wlodyczka Re: Polacy i Świat 19.04.08, 10:57
        "NOWA SZLACHTA" I JEJ PODDANI

        Liberalizm został wymyślony dla wolnych,drobnych właścicieli którzy
        stanowili większość w angielskich koloniach Ameryki.
        Chodziło o to by dali się złapać na hasła o:demokracji,swobodnej
        konkurencji,indywidualizmie.I rzeczywiście nawet dziś wielu całkiem
        niegłupich obywateli daje się omotać tej bałamutnej
        propagandzie.Ciemni,mało inteligentni ludzie zdają się nie
        zauważać,że siła jest po stronie kartelii,instytucji finansowych i
        mediów a oni sami w pojedynkę szamoczą się z przeciwnościami losu.
        Tymczasem tajna władza posługując się zmową i naganiactwem(poprzez
        nachalną reklamę i promocję) wyłudza z najemników i małych
        producentów duże pieniądze w zamian pozostawiając im długi do
        zapłaty.

        Drugim torem poszli komuniści.Spostrzegli,że większość Europejczyków
        to biedota bez środków do życia.Wypuścili zatem ku tej
        spauperyzowanej masie hasła odwołujące się do równości ludzkiej
        głosząc likwidację wyzysku i zaprowadzenie powszechnego dobrobytu.
        Jak w przypadku liberałów,zasadniczym celem było zdobycie władzy i
        zawiadywanie podporządkowanym partii tłumem.
        Prawdziwi komuniści mieszkali wyłącznie w ZSRR pozostali zaś
        uznawani byli przez nich za mniejszych lub większych
        heretyków.Nieprawowierność drugich
        komunistów brała się stąd,że kontestowali oni zasadność
        przyłączenia się do Kraju Rad oraz odrzucali ptrzywódzctwo Kremla
        (Chiny,Albania,Jugosławia,inne państewka w Azji i Afryce).

        Komunizm kładł nacisk na podobieństwo i jednolitość rodzaju
        ludzkiego.
        Ideałem było by wszyscy wyglądali identycznie,by czytali i oglądali
        te same filmy,ubierali się w te same uniformy,by mężczyźni i kobiety
        wykonywali te same zawody.Przede wszystkim zaś powinni słuchać się
        partii bowiem ona jest od rządzenia.

        Liberalizm natomiast wyakcentował indywidualizm.Możesz robić co ci
        się podoba i wierzyć w to co ci przypadnie do gustu.Zakładaj taki
        strój w jakim dobrze się czujesz,rób co ci sprawia przyjemność i
        interesuj się czym wolisz...Pod takim ładnym opakowaniem wszczepiono
        ciemnocie anarchizm.Udało im się w ten sposób rozbić społeczństwo
        na drobne,skłócone między sobą grupy przebierańców.Głupi toczą
        zażarty bój z innymi którzy stoją do nich w opozycji.Nad całą tą
        ujadającą sforą czuwają pouczający ją komentatorzy,troszczący się o
        dobro publiczne adwokaci a w prowadzeniu biznesu i poprawie warunków
        życia 'pomogą' zawsze chętne banki...

        • wlodyczka Re: Polacy i Świat 20.04.08, 08:44

         Rozpad Bloku Wschodniego-Wielka Hucpa

         Komuniści na opanowanych przez siebie ziemiach z wielkim zapałem
         wdrażali swoje pomysły społeczno-ekonomiczne.
         Część działaczy widząc iż nie są w stanie dogonić państw liberalnych
         przeszła na 'stronę wroga' odgrywając wielkich męczenników i
         bojowników o wolność i demokrację.
         Wierchuszka nie mając innego wyjścia postanowiła pójść za głosem
         ludu i wprowadzić tzw.'gospodarkę rynkową'.
         Bardzo dobrotliwie i z nieśmiałością spytali się o zdanie swych
         podddanych-To wy ,towarzysze,naprawdę chcecie zmian?Nie lubicie
         socjalizmu i partii?Wolicie kapitalizm,tak?Tłum poddanych
         odpowiedział zgodnym głosem swych liderów-Chcemy do
         Zachodu.Pragniemy wprowadzić demokrację i pluralizm...
         Działacze nie do końca wierzyli,że proletariusze i chłopi chcą sami
         ze siebie wyzysku jaki panuje w krajach komunistycznych.Jeszcze raz
         przezornie i z niedowierzaniem zapytali swych poddanych o to czy
         chcą zmian własnościowych.Ci zgodnym chórem swych liderów odrzekli-
         Jesteśmy za przekształceniami w gospodarce,likwidacją sektora
         państwowego i całkowitą prywatyzacją.Przedsiębiorstwa państwowe
         muszą być zlikwidowane i oddane za grosz albo z dopłatą
         inwestorom,najlepiej zagranicznym(bo oni się najlepiej znają na
         zarządzaniu...-Skoro tak,bierzmy się do dzieła,macie teraz tę swoją
         niepodległą i kapitalistyczną Polskę!!!
         I władza komunistyczna która trzymała w rękach wszelkie ważniejsze
         resorty i media przejęła je na własność za zezwoleniem i aprobatą
         swych poddanych dzieląc się w znacznym stopniu z liberalnymi
         inwestorami z zagranicy...
         W ten sposób dawna władza stała się nową władzą a dawni poddani
         stali się nowymi poddanymi ...Kto na tym skorzystał a kto stracił?
         ((Chcieliście Zachodu to macie...Dobrze się wam pracuje na cudzym
         folwarku???))
         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 21.04.08, 08:44

          Prawdziwa Demokracja

          Jak wiadomo prawdziwy raj panuje tylko w USA.
          Przepojeni miłością i troską o los świata Amerykanie pragną
          zaszczepić swój model rządów reszcie ludzkości.
          W tym celu wysyłają w różne kierunki agentów i żołnierzy aby ci
          wyzwalali narody z ciemności i niewiedzy i zaprowadzały ład na modłę
          USA.
          Polska została bez jednego wystrzału oddana w zarządzanie agentom
          Ameryki którzy robią tu z nami wszystko co tylko chcą.
          Jesteśmy wiernym satelitą i z tego tytułu nie okupuje nas się
          militarnie a tylko zarządza poprzez swą siatkę szpiegów którzy
          zawiadują u nas wszystkim od wojska i telewizji na kościele kończąc.

          Nie do wybaczenia jest twierdzenie,że USA nie są państwem
          przywódczym.Chiny,Iran,Wenezuela,Muzułmanie,Rosja -to kraje
          niedemokratyczne które za daleko pobłądziły w swoim odszczepieństwie.
          Należy wysłać ku nim brygady aktywistów i komandosów które wywołają
          bunty i obalą niedemoktratyczne reżimy.

          A sił starczy?I wszyscy na Zachodzie dalej chcą waszej hegemonii?
          (A jśli tak niezadowolenii na Zachodzie chcący się wreszcie wyzwolić
          z tej waszej demokracji złączą siły z 'heretykami'?Ojjjj!Będzie się
          działo)....
          • wlodyczka Re: Polacy i Świat 22.04.08, 08:06

           Liberalizm i Komunizm

           Co to jest ten ich liberalim?Kim oni są i co chcą przez to zwojować?
           Otóż liberalizm cięgiem bez ustanku pytluje o prywatyzacji.Oni
           wszystko chcą sprywatyzować:przedszkole,szkołę,kościół,zakłady
           pracy,banki,szpitale-zwłaszcza szpitale.Kiedy nie włączysz telewizji
           czy radia ciągle słyszysz gości bredzących o tym,że najlepi dać w
           obce,zagraniczne ,amerykańskie ręce wszystko co jest w Polsce i oni
           tak zrobią,że będziesz miał dobrze.Pódziesz do takiego
           amerykańskiego przedsiębiorstwa i se będziesz w nim u pana pracował .

           Wraz z liberalizmem dali nam nasi wyzwoliciele z niewoli
           komunistycznej pluralizm.Co to takiego będzie ten pluralizm?
           Ano takie,że możesz se gadać i pisać na każdy temat który ci
           podchodzi.Na ten przykład lubisz grube,cycate baby.No to se
           zakładasz klub miłośników grubych bab.I razem z chłopakami se
           piszeta na własnym forum internetowym o babach wymieniając się
           zdjęciami.A drugi ma problem bo łysieje.No to pisze do telewizji o
           swej przypadłości.Złażą się rózny maści specjalisty ,robią audycję o
           łysych,jak z tym się żyje i jak można się z tej choroby
           wydobyć.Pasuje ci to-przez następne 300 lat możesz se oglądać
           program o łysych i dla łysych...To jest waśnie ten cały pluralizm.

           A co to są te ich wielkie swobody i prawa obywatela?
           Z tym będzie tak- oo.Podobają ci się długie włosy na głowie a inni
           chodzą w krótkich.Nic to,przez 3 miechy nie myjesz se włosów,robi ci
           się na łbie kołtun i zlep.To ty tera jesteś hipis,zakładasz podarte
           kurtke i dziurawe spodnie,se łazisz po ulicach i nikomu nic do
           tego.Drugi jest zły na świat,to se na głowie robi z włosów take
           szczotkę,maluje ją na rudo,zakłada skórzne katane i wszystkie się
           tera go boją i schodzą kiej zobaczą takiego na bok.To jest waśnie ta
           wolność-podoba ci się jedno abo drugie ,dobrze się w tym czujesz-to
           se to robisz a stosujesz na całego.Jesteś wolny człowiek,możesz
           robić co ci sie podoba,nikomu nic do tego...Wara...

           Liberalizm rózni od komunizmu umiłowanie prywatnego(strategicznego
           inwestora z USA) i umiłowanie indywidualizmu.On chce cobyś był
           wolny,robił se po swojemu,na nikogo się nie oglądał...
           A ich drugi nurt,komunizm odwrotnie,pragnie coby wszystko było
           państwowe i coby wszystkie wyglądały jak jeden.
           To są te 2 nurty które zostały przez nich wypuiszczone w świat po to
           żebyś czuł się i coby było ci z tym(albo z drugim) dobrze...
           A po to by było szczęscie i byś miał na kogo pracować ciesząc się z
           tego dobra stworzonego na twój użytek...Realizuj się zatem
           człowiecze jako liberał lubo jako komunista-masz wybór,że hej!
           • wlodyczka Re: Polacy i Świat 23.04.08, 08:59
            Demografia w Żyrzynie

            Ludność 6723(obecnie mniej)

            Roczniki 1988-1994

            685 dzieci=14,56 urodzeń/1000 mieszkańców(o 20-30% więcej od
            średniej polskiej)

            1.Ród Wiejaków

            *Wiak- około 46 osób
            8 dzieci z wymienionych roczników=24,845 urodzeń/1000 mieszkańców-
            grubo ponad 2 razy więcej od średniej polskiej
            i o 70,6% więcej od średniej żyrzyńskiej

            *Wiejak-około 165 osób
            28 dzieci z wymienionych roczników=24,24 urodzenia/1000
            mieszkańców-grubo ponad 2 razy od średniej polskiej
            i o 66,5% więcej od średniej żyrzyńskiej

            Ogółem-około 211 osób
            36 dzieci z wymienionych roczników=24,374 urodzenia/1000
            mieszkańców-grubo ponad 2 razy więcej od średniej polskiej
            i o 67,4% więcej od średniej żyrzyńskiej


            2.Ród Olszaków-około 156 osób
            25 dzieci z wymienionych roczników=22,894 urodzenia/1000
            mieszkańców-prawie 2 razy więcej od średniej polskiej
            i o 57,2% więcej od średniej żyrzyńskiej.


            gmzyrzyn.ovh.org/index.php?o...
            • wlodyczka Re: Polacy i Świat 24.04.08, 08:24
             Sprawowanie Władzy

             Rządy nie powinny być dokonywane z wyboru .
             Nikt nie zostaje lekarzem,nauczycielem lub kierowcą dlatego,że ktoś tak
             zadecydował w głosowaniu.
             Do tego by wykonywać jakiś zawód potrzebne są odpowiednie kwalifikacje i lata
             praktyki.
             Podobnie musi być z rządem.

             Rząd to przede wszystkim wojsko i prawo.
             Wielkie imperia zostały założone przez armie.
             Mądre elity dopuszczały do władzy wszystkich zdolnych obywateli
             niezależnie od urodzenia zwiększając w ten sposób siłę
             militarną swoich krajów.
             Wielkość Anglii,Francji,Rosji,Prus brała się z werbunku jak największej liczby
             ochotników którzy chcieli walczyć dla chwały swoich królów.
             Rzeczypospolita upadła dlatego,że w odróżnieniu od swych sąsiadów nie
             przekształciła się w państwo wojskowe.
             Możliwości ku temu były znaczne,kierunek wyznaczył bardzo zdolny
             władca Stefan Batory.
             Co można było uczynić?
             Z Królewszczyzn trzeba było utrzymać 40 tys.żołnierzy .
             Szlachta powinna(poprzez opodatkowanie) wystawić kolejnych 40 tys.żołnierzy.
             Miasta powinny być zobowiązane do utrzymania dalszych 30 tys.żołnierzy.
             Oprócz tego powinno się stworzyć 'Oddziały Ochotnicze' złożone z dobrowolnych
             osadników wojskowych osadzanych na pograniczu z wrogimi państwami.Byliby oni
             zwolnieni ze świadczeń pańszczyźnianych ,zajmowaliby się gospodarstwem i wojowaniem.
             Dałoby to dalszych 100 tys.żołnierzy.(Kozacy,chłopi,drobna szlachta).
             Ogółem Rzeczypospolita mogłaby przy takim systemie wystawić
             w XVIII w. około 210 tys.stałego rekruta.

             W jakim kierunku powinna być prowadzona ekspansja?
             Należało dogadać się z Austrią i uderzyć na wrogie katolikom Prusy.
             Po wygranej Polska by na trwałe przyłączyła Prusy Wschodnie(zasiedlone na nowo
             przez żywioł polski),znaczną część Zachodniego Pomorza oraz Górny Śląsk.
             Na południu bez problemu można było podbić osłabiony Chanat Krymski(w obawie
             przed Rosją Tatarzy raczej sami by się poddali).
             • wlodyczka Re: Polacy i Świat 25.04.08, 09:00
              Nowy Ład


              Europejczycy przestali być ludźmi szanującymi własną tożsamość.
              Stali się masą ludzi prostych nastawionych jedynie na konsumpcję
              i używanie.
              Nie są świadomi swej kultury,nie szanują rodziny.
              Co gorsza,będąc zatopieni w patologiach i wszeteczeństwie mają za
              złe ludom z innych ziem,że ci ich ani nie wielbią ani nie naśladują .

              Wstąpienie do Unii Europejskiej było aktem zdrady.
              Europa winna się jednoczyć na płaszczyźnie sojuszu
              całkowicie niepodległych i niezawisłych państw.
              Polacy muszą wystąpić z Unii Europejskiej.Inne narody europejskie
              również.I dopiero później stworzyć Sojusz Niezawisłych Państw Europy.              • wlodyczka Re: Polacy i Świat 26.04.08, 09:43

               Przyrost ludności -Modelowy

               I Średnio 6 zdrowych dzieci w rodzinie

               Para:mąż i żona mają 6 dzieci.Ich dzieci mają po 6 potomków.I tak w
               każdym pokoleniu wśród następców

               1 pokolenie-6 dzieci
               10 pokolenie-118 098 dzieci
               31 pokolenie-20 mld 820 mln 705 tys.dzieci
               Po 525 latach


               II Średnio 4 zdrowych dzieci w rodzinie
               Para:mąż i żona mają 4 dzieci.Ich dzieci mają po 4 potomków.I tak w
               każdym
               pokoleniu wśród następców

               1 pokolenie-4 dzieci
               10 pokolenie-2048 dzieci
               33 pokolenie-17 mld 359 mln 734 tys.dzieci
               Po 850 latach

               III Średnio 3 zdrowych dzieci w rodzinie
               Para:mąż i żona mają 3 dzieci.Ich dzieci mają po 3 dzieci.I tak w
               każdym pokoleniu wśród następców

               1 pokolenie-3 dzieci
               10 pokolenie-115,33007
               57 pokolenie-21 mld 788 mln 710 tys.dzieci
               PO 1425 latach

               IV Średnio 2 zdrowych dzieci w rodzinie
               Para mąż i żona mają 2 dzieci.Ich dzieci mają po 2 dzieci.I tak w
               każdym pokoleniu wśród następców

               Stoją w miejscu(a po jakimś czasie na wskutek degeneracji
               wymierają)...
               • wlodyczka Re: Polacy i Świat 27.04.08, 09:15

                Rozrodczość danej populacji ściśle jest związana z:

                1.warunkami bytowymi(klimat,dostępność pożywienia,ubioru,budulca,ziem uprawnych
                itd.)

                2.zdrowotnością(wytrzymałość organizmu,płodność,inteligencja,wydolnoś ć ,odporność)

                3.mądrością (zaawansowanie cywilizacyjne:nauka,prawo,organizacja,
                wychowanie,technika)

                ...Mnóstwo rzeczy wpływa jednocześnie na kondycję narodów,rodzin i
                poszczególnych osób.

                Niekoniecznie słabszy musi zawsze przegrać-wystarczy np.że żyje na obszarze
                gdzie nie dociera jakaś wojna albo epidemia

                Nie zawsze mądrzejszy wygrywa-wystarczy,że ma chore serce lub cierpi na jakąś
                inną przypadłość a może umrzeć młodo

                Na przypadki losowe też przeważnie nie mamy wpływu

                Jednak ogólnie silniejszy człowiek jest więcej niepowodzeń przetrzymać,jest w
                stanie więcej zarobić i średnio po dłuższym czasie wygrywa z przeciętnymi i
                słabymi .(Przy czym nie musi ich wcale
                eliminować-oni sami giną na wskutek niedostosowania).

                Świat zna wiele przykładów kiedy to jakaś rodzina od wieków
                opływa w dostatki a mimo tego wcale się nie rozradza albo nawet wymiera.
                I przeciwnie,ludzie wywodzący się z bardzo ubogich rodzin są w stanie niezwykle
                szybko wydać na świat zdrowe potomstwo a ono
                z kolei płodzi następne pokolenia.

                Większość żyjących stanowią słabi i bardzo słabi.Po większości w dłuższym
                terminie pozostanie niewiele albo nic....
                Dlatego im więcej rozrodzony ród tym lepszy i im wyższy przyrost
                naturalny tym zdrowszy i mądrzejszy.

                (Urodzić,wyżywić i utrzymać w zdrowiu potomstwo to i teraz nielada sztuka.Mało
                kto sprosta)...

                Liczebność danej populacji uzależniona jest od :

                1.Warunków naturalnych
                (Najbardziej odpowiedni jest kraj o klimacie ciepłym,w którym występują dobre
                gleby i nie brakuje wody)

                2.Zdrowia poszczególnych osobników i całej gromady

                3.Mądrości
                (Wyższe cywilizacje powstały tam gdzie ludzie byli inteligentni)

                Największą ekspansywność wykazywały ludy wysoko rozwinięte .
                Wypierały one słabsze plemiona w góry,lasy,pustynie.

                Nic nie jest dane na zawsze.Wiele dawniej potężnych narodów wyginęło lub
                straciło na znaczeniu.

                Dlaczego zatem, wydawać się może, prymitywniejsze plemiona
                podbijały silniejszych sąsiadów(Arabowie,Geramanie,Turcy)?
                Owa ludność pierwotnie wywodziła się z terenów wysoko
                cywilizowanych albo była z nimi od długiego czasu w kontakcie.

                ---------------------------------------------------------------------

                Ludzie nawet nie uświadamiają sobie jak silne są więzi rodzinne...
                Z Olszaków Puławskich do swoich znajomych dodało mnie 90% osób którym wysłałem
                zaproszenie...Więcej,niektóre Olszaki naszego rodu z drugich miast sami
                przysłali mi zaproszenia...Pozostali z okolic Puław nie są już tacy skorzy by
                się spoufalać z nieznajomym(o nazwisku im znanym bardzo) chyba że mają krewnych
                albo bardzo serdecznych przyjaciół Olszaków...Z pozostałych rodów nie reagują
                choć żyjemy obok siebie setki lat...(Tak to działa...I dlatego korupcja i
                nepotyzm trudne są do wytępienia)...
                • wlodyczka Re: Polacy i Świat 28.04.08, 09:53

                 ...To jest szlachta polska?

                 Przyklady z herbarza S.Uruskiego.

                 1.Abgarowicz h.Abgarowicz.Herb ich przedstawia rycerza Ormiańskiego
                 na białym koniu.Rodzina ormiańskiego pochodzenia,pierwotnem ich
                 nazwiskiem było Sołtan,w XVI wieku byli mieszkańcami m.Kijowa i
                 trudnili się handlem

                 2.Abrek h.Lis.Rodzina miejska lwowska,a jak się zdaje pochodzenia
                 ormiańskiego,nie wiem kiedy nobilitowana

                 3.Achler h.Dąb.Rodzina miejska krakowska,już w XVI stuleciu praw
                 szlachectwa
                 używająca

                 4.Achmatowicz h.Achmat.Rodzina tatarska na Litwie ma przydomek Murza-
                 Bilał

                 5.Adelsberg.Józef Holfeld,urzędnik w Galicyi,nobilitowany 1787 roku,
                 z przydomkiem von Adelsberg

                 6.Aderkass h.Aderkass.Rodzina duńska,z której jedna gałąź osiedliła
                 się w Inflantach

                 7.Albrecht h.Miłydar.Ten herb wraz z szlachectwem otrzymał 1768
                 r.Jakób Stanisław Albrecht,jego syn Mateusz,regent podatku
                 pogłownego żydowskiego

                 8.Arcemberski h.Hertzberg.Rodzina pomorsks,którą jedni heraldycy
                 wywodzą od starej niemieckiej rodziny v.Hertzberg,już w
                 1000r.istniejącej,inni,a ci zasadniej,dają jej za protoplastę Jana
                 Herzberg,dworzanina księcia Bogusława Pomorskiego

                 9.Badeni h.Bończa.Rodzina włoska,podług miejscowej tradycji,miejska
                 krakowska

                 10.Bajer h.Leliwa.Miejska krakowska rodzina,z której Jędrzej,pisarz
                 skarbu koronnego,otrzymał nobilitację 1673 r.

                 (I jak to się wymądrzają.Jak to plebsem polskim pomiatać
                 potrafią...No.No)...
                 • wlodyczka Re: Polacy i Świat 29.04.08, 10:51

                  Polską rządzić powinni przede wszystkim rdzenni Polacy ponieważ
                  stanowią tu przytłaczającą większość a gorsi od mniejszości na pewno
                  nie są.
                  Wszędzie tak powinno być:rządzić muszą ludzie kompetentni,patrioci.

                  Religijni fanatycy,'postępowcy','lobbyści' muszą zostać odsunięci od
                  władzy.
                  Świat może istnieć jako szereg wolnych,niezawisłych bytów
                  państwowych.
                  Wszelka chęć ogrania przeciwnika skończy się nieuchronną katastrofą.

                  Rządy USA nie są dobre dla reszty ludzkości.
                  Prawdziwe elity z innych narodów nigdy się nie zgodzą na dominację -
                  z ich religią,z ich Bogiem,z ich świętymi.
                  Odpór już jest silny a będzie się jeszcze zwiększał.
                  Nasz rząd powinien wziąć to pod uwagę,że pozbawienie i usunięcie
                  najlepszych spośród innych narodów osłabia USA .
                  Rządy oligarchów kończą się rewolucją(bo wszystkich ograją i
                  doprowadzają do dziadostwa) albo rozbiorem.

                  Polska nie może być tak fatalnie niszczona jak USA.Tu,my ,najlepsi
                  musimy władać swoim krajem.A oni jeśli w uczciwej rywalizacji okażą
                  się lepsi.A nie jak do tej pory...
                  • wlodyczka Re: Polacy i Świat 30.04.08, 10:59

                   Bandyckie Rządy na Zachodzie

                   Pasożyci wspólnie działają na niekorzyść uczciwej,pracowitej
                   większości.

                   Cała istota polega na tym by głosić zasadę równości i powszechnej
                   możliwości a samemu się do tego nie stosować.
                   Konkurencję eliminuje się poprzez rozbicie społeczeńsytwa na szereg
                   zwalczających się grup.
                   W takim chaosie prym wiodą prawnicy i dziennikarze.

                   Robi się tak by inni działali w pojedynkę a oni w grupie popierając
                   swój swego.

                   Pańszczyźnianym podrzuca się ponadto niemoralność by byli jeszcze
                   łatwiejszym łupem do dojenia.

                   I cel zostaje osiągnięty.Głupi zasuwają na swych panów a oni razem
                   są ponad tłumem.
                   Dobrze?

                   W ten sposób 90% zdolnych jest niedopuszczane do stanowisk które im
                   się z racji mądrości i zasług należą.

                   Źli cwaniacy popełniają błąd bowiem potrafią tylko niszczyć a nie
                   tworzyć.
                   I teraz mają dylemat.Jeśli dopuści się lud do rządów to ten wysadzi
                   ich z siodła i nieudacznicy-naciągacze stracą swą uprzywilejowaną
                   pozycję.Nie można przecież do tego dopuścić!!!
                   No to w dalszym ciągu będą stadu przewodzić idioci-pasożyci.
                   A pod ich władzą ,rzecz znana z ZSRR,wszystko się zacznie walić.

                   Czyli inaczej:dopuszczają klasę średnią do władzy i ta ich ściera z
                   powierzcni ziemi.
                   Lub bronią się zawzięcie przed lepszymi i doprowadzają kraje do
                   moralnej i gospodarczej ruiny(jak to się dzieje obecnie w Krajach
                   Zachodu)...

                   A tu jeszcze trzeba opanować resztę świata swoją(chorą)
                   naciągacką 'dymunkrocyjum'...(Do tego celu angażuje się
                   chrześcijaństwo,postępowość itp.)

                   Z mafią się nie wygrywa.Ją trzeba zniszczyć ...
                   • wlodyczka Re: Polacy i Świat 01.05.08, 10:36

                    Upadek Zachodu jest bliski.
                    Co z kastą zła?Ci jak zwykle zwiążą się z nowymi panami
                    (Muzułmanami,Chińczykami,Hindusami) i wspólnie będą niszczyć
                    Europejczyków.
                    Ale na razie wydaje im się,że są w stanie opanować ich...
                    (Ciekawe jak?Silne są u nich rodziny,wspólne ważniejsze jest od
                    prywatnego.Ani to ugryźć.Ponadto uważają,że ich cywilizacje są
                    lepsze od naszej-całkiem słusznie).
                    Na razie gromady agentów zalewają Bliski Wschod,Afrykę i Azję siejąc
                    zamęt...Tymczasem zadłużenie Zachodu w bilionach USD.

                    Walka z towarami chińskimi?Głupszego idiotyzmu to oni chyba nie
                    wymyślili.Przecież wszystkie półprodukty są wykonywane w Azji a po
                    zmetkowaniu w Europie czy Azji sprzedawane z przebitką nawet 100
                    razy większą!!!Taki to ten bojkot!!!
                    • wlodyczka Re: Polacy i Świat 02.05.08, 11:04
                     USA są 4 państwem pod względem zasobów życiowych(za Indiami,Brazylią
                     i Chinami).Mają tylko 300 mln ludzi.Poza tym panują nad większą
                     częścią Ameryki Łacińskiej.Zwasalizowali Kanadę i Australię.
                     (Nie mówiąc o innych częściach globu)...A przecież nie żyją znowóż
                     aż tak nie wiem jak dobrze-ci przeciętni Amerykanie.
                     Tak to jest gdy rządzą ciemnotą organizacje pasożytnicze i tajne.
                     Wystarczyłoby zlikwidować monopole tu i w reszcie Ameryki a dalsze 2
                     miliardy ludzi by się w prosty sposób utrzymały..Lecz po co?Nie
                     lepiej hołocie bronić dostępu do pola i lasu?A samemu przechadzać
                     się po zagrabionym tubylcom ranchu?
                     • wlodyczka Re: Polacy i Świat 03.05.08, 11:33

                      Część szlachty chce restytucji monarchii.
                      Uznają darwinizm za ideologię szkodliwą a przecież w 100% są jej
                      wyznawcami .W ich wydaniu jest to 'statyczny darwinizm'-zakłada że
                      niektórzy ludzie są zawsze lepsi od drugich.A to jest
                      nieprawda:szlachetne rody poprzez zły dobór partnerów mogą skarleć i
                      zdegenerować się albo nawet i wymrzeć.Poza tym nie wszyscy najlepsi
                      weszli do kasty uprzywilejowanej-ta niszczyła mądrą konkurencję
                      ograniczając dostęp do władzy gminowi.W ten perfidny sposób mnóstwo
                      zdolych zostało zepchniętych na bok.Obecnie ich potomkowie
                      uaktywnili się i nie dadzą sobie na powrót kagańca założyć.

                      Tylko system zasług jest prawdziwie dobry-każdy kto potrafi powinien
                      rządzić niezależnie od tego jakiej jest narodowości i do jakiego
                      stanu przynależy.Dobre państwo troszczy się o ogół obywateli na
                      równi wyławiając najzdolniejszych już w dzieciństwie...
                      • wlodyczka Re: Polacy i Świat 04.05.08, 02:59
                       "Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz".

                       Zachód jest szczególnego rodzaju.Został on koniec końców opanowany
                       przez obce ideologie i lud z zewnątrz który przejął ster.
                       Chiny i Indie a poniekąd Islam nie złamały się.
                       Tylko stąd może przyjść kontruderzenie.Ciekawe czy ludzie na
                       Zachodzie poprą swych odwiecznych panów czy wybiorą nowych?Ale chyba
                       jednych i drugich odstawią jako obcych?Bo inaczej być nie może.
                       Nie są przecież tacy głupi by tylko żreć i oglądać debilne
                       programy...
                       • wlodyczka Re: Polacy i Świat 05.05.08, 00:19
                        Ja w ogóle nie rozumiem ludzi którzy zakładają jakieś tam partie.To jest
                        całkowite debilstwo nic więcej.
                        Przywiązanie do narodu,tradycji i krwi nie są żadnym oszołomstwem ani tym
                        bardziej rasizmem.
                        Mężczyźni mają obowiązek chronić swe kobiety i dzieci przed wrogiem.
                        Kobiety również muszą troszczyć się o dobro swych rodzin.
                        Co w tym jest nienowoczesnego?
                        On jest 'kosmopolitą'?.Głupim cepem jest a nie światowcem bo prawdziwi
                        'kosmopolici' to go ogrywają i dobrze wiedzą jakiego są pochodzenia-obcego nie
                        dopuszczą do stanowisk o czym głupi naiwnie nie wie.Jak to ciele z obory łyka
                        wszystko co mu pod nos podetkną bez zastanowienia.

                        Każdy kto nie dba o język,o rodzinę , o naród jest zdrajcą i pasożytem.
                        I wszyscy Europejczycy muszą to wiedzieć i do praw odwiecznych się stosować.
                        • wlodyczka Re: Polacy i Świat 06.05.08, 10:38
                         Najważniejsze by ,prócz złodziejstwa i naganiactwa,usunąć sadyzm i
                         masochizm które se u nas plenią na całego.
                         Okrucieństwo jest dużo gorsze od pornografii.Bigotom jednak
                         męczeństwo publiczne nie przeszkadza ale golizna tak.Nie mają nic
                         przeciwko by dzieciom te głupoty zaszczepiać.My to zniszczymy.Nie
                         będą oni dręczyć więcej świat.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 07.05.08, 01:21

                          Państwo(Naród) rządzi wszystkim.Nikt nie stoi ponad prawem.
                          Kościołowi Katolickiemu zabrania się głosić okrucieństw dzieciom.
                          -Nie mogą opowiadać o dziejach Narodu Izraelskiego który dokonywał pogromów na
                          poganach.
                          -Nie mogą opowiadać o tragicznych dziejach Jezusa i pławić się Jego męczeństwem.
                          -Nie mogą mówić,że Bóg wybrał tylko jeden naród do przewodzenia światem.
                          -Dzieci do lat 18 nie mogą czytać Biblii będącej horrorem.
                          -Nie mogą naśladować świętych(męczenników,masochistów,głodomorków).

                          Dzieci do lat 18 są zwolnione z makabrycznych widowisk takich jak komunia święta
                          i gorzkie żale.

                          I Kościół ma to zmienić by ludzie nie słuchali o odkupieniach,o piciu krwi Boga
                          i innych makabrach przez nich wymyślonych.


                          ((Idę sobie pewnego razu drogą ...a tu mnie zaczepia mój znajomy.Z przejęciem
                          opowiada o tym jak 'Jacka zabili chłopaki a teraz piją jego krew'...Gdzie on się
                          tego idiotyzmu nauczył?Chrońmy dzieci przed nimi!!!))...
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 08.05.08, 08:56

                          Książki gdzie są opisy bestialstwa zlikwidować.Fragmenty takie
                          powycinać(zwłaszcza młodym nie podsuwać Miśkiewiczów,Sienkiewiczów-
                          oni byli ostro naznaczeni ideą mesjańskiego brudu).Wszelkie
                          ochydztwa zabronić.Nie puszczać horrorów.Nie może być ,że w filmie
                          taśmowo się zabija ludzi które są traktowane jakby nic.Toto ich
                          trzeba zniszczyć i nauczyć kultury.Niech wiedzą dzicy,co czynią!

                          Sa opisy dobre i czyste.Trzeba je głosić.Poezja jest o miłości i o
                          tym jak czujesz.Nie koniecznie o męczeństwach i splugawieniu.
                          Wyzbyć się tych głupot!

                          Programy z tym i o tym pousuwać.Żadna sensacja z cierpienia.To już
                          robić jak temu przeciwdziałać.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 09.05.08, 09:22
                          Zlikwidować głupie reklamy.Nie może być takie kiedy to robią fikołki
                          w powietrzu a potem tłuką się po pysku.Żadnych reklamówek.Tylko sam
                          napis i pokazanie produktu.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 10.05.08, 08:04
                          Szkolnictwo.

                          Teraz można kształcić się w domu a egzaminy zaliczać przy komisji.
                          Ocenianie uczniów musi być zlikwidowane.Tylko punkty z opanowania
                          materiału,umiejętności praktycznych i sprawności cielesnej.
                          (Są tacy co mimo zakuwania nie mogą opanować pewnych
                          spraw.Upokarzanie ich ocenami jest barbarzyństtwem).

                          Jeśli już szkoły to z oddzielonymi rocznikami osobno:
                          1-3
                          4-6
                          7-9
                          10-12
                          13-15
                          Starsi często wykorzystują młodszych.Trzeba temu zapobiec.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 11.05.08, 10:04
                          Ocenianie nauczycieli po wynikach jego podopiecznych jest złe-
                          jednemu mogą przypaść same orły a drugiemu słabsi.

                          ((Dawniej było wielu pedagogów którzy na siłę chcieli mieć jak
                          najlepsze wyniki.Ci głupcy katowali nauką i ćwiczeniami chorych
                          uczniów.....))

                          ...Większość nauczających po niedługim okresie nabawia się choroby
                          nerwowej.(((Różnych psycholi człowiek podczas pobierania nauki
                          zaliczył.Przeważnie byli to naprawdę mądrzy,posiadający dużą wiedzę
                          ludzie.Jednak kiedy im odwaliło to robili z siebie
                          pośmiewisko...Pewna taka darła się i lała bez opamiętania
                          uczniów.Drugi miał cienkiego kija którym trzepał łapy ile wlezie..do
                          czasu...gdy cwana dziewczyneczka cofnęła raz rękę i jak się nie
                          uderzy w kolano!Od tamtej pory już nie był taki nadgorliwy w tych
                          sprawach:)To znowu drugi obsesjant próbował metod
                          hitleroewskich.Kazał zaciskać piąstki ,potem brał za rękę i starał
                          się uderzać taką piąstką o kant stołu.Ale że był słaby to się tylko
                          z dziatwą szamotał i wychodził na głupka.Był strasznie znerwicowanym
                          facetem-miał tiki na twarzy i ciągle ruszał czołem.Ponadto podciągał
                          nerwowym ruchem spodnie aż pod pachy.Dostał ksywę 'Zwodziarz'
                          za 'odstawianie zwodów'.Najśmieszniej było kiedy zaglądał gdzieś do
                          klasy mając na głowie kapelusz.To wtedy ten się tak przekręcał na
                          głowie,że dzieciaczyska piały z zachwytu.I przeważnie krzyczały na
                          cały głos:'Zwodziarz!Zwodziarz!'.Zwłaszcza niejaki Pie-rzyk z
                          Mleczkowa dla którego pan Za-onek był kimś w rodzaju błazna domowego
                          tak go on wprawiał za każdym razem w rozśmieszenie.Aż mu oczy
                          błyszczały z zachwytu na widok 'swego trefnisia'-tak go ten nakręcał
                          do dzikij zabawy:)Oj miał chłop na pieńku z mleczkowskimi!.Ale
                          najbardziej to go nie lubiły drugoroczniaki z naszej klasy:Tomek
                          Mrocz-owski i Lelo Wi-ka.Postanowili wreszcie udrutować i
                          spacyfikować niesfornego belfra.
                          Podłożyli mu kiedyś pod siedzenie śpilora zrobionego z pinezki...Oj
                          le-le była później afera ,że ho:)...Człowiek ów był jednym kłębkiem
                          nerwów,w dodatku pisał donosy na swych kolegów z pracy tak że ci
                          akuratnie go przed napastnikami za mocno nie bronili...Mój stary też
                          tłukł bez opamiętania co tępszych i niesforniejszych.I jakie toto
                          było straszne 'tatunio'.Wprowadził w domu reżim niczym na
                          Kołymie.Każdym ponierwierał a o byle głupotę karał.Jeszcze teraz
                          chodzi wokół stołu i gada te debilne prościutkie wywody...Do mojego
                          starego mam też pretensję o to,że mimo wykształcenia i niezłej
                          inteligencji jest prostalem bez ogłady.Brak mu wyższej
                          refleksji.Jako historyk powinien więcej zastanawiać się nad
                          przyczynami konfliktów międzyludzkich , nad nauką ,
                          sztuką,kulturą.Nie!Tego najmocniej interesowało,że taki a taki
                          magnat żarł za pięciu i jeździł pozłacanym powozem.Albo ,że ktoś
                          kogoś zmasakrował i wymordował pół prowincji-jaki to z niego nie
                          był 'wielki wódz' no nie?To znowu o tym jaki ów król był silny.Lub
                          że wszystkich trzymał za pysk i dusił bez opamiętania-zwłaszcza to
                          ostatnie 'tatuniowi' się podobało...Straszny wsiarz!Dziad z dziadów
                          największy!)))
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 12.05.08, 09:23
                          Matka do skończeniu 2 lat przez jej dziecko ma obowiązek z nim
                          przebywać.(Może pracować do 100 m od domu).
                          Żadne tam żłobki,przedszkola i inne tego typu dziadostwa!

                          Młode małżeństwa mogą mieć w prosty sposób domy.
                          Starzy kawalerowie powyżej 40 roku życia i stare panny powyżej 35
                          lat
                          są zobowiązani do udostępnienia pomieszczeń swoim kuzynom(bliższym i
                          dalszym).-Nie będzie tak,że ojce przepisują dom na syna pijaka a
                          pozostałe rodzeństwo tułać się musi gdzieś po świecie!Rodzice i
                          dziadki też będą zmuszeni udostępnić swym potomkom lokale jeśli
                          posiadają więcej jak 3 pomieszczenia mieszkalne(2 pokoje i
                          kuchnia).Również to się tyczy działek budowlanych-rodzice,dziadkowie
                          lub inni krewni jeśli mają powyżej 1000 m2 muszą pozostałą część
                          oddać młodym ze swych rodów.
                          To jest prawo.

                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 13.05.08, 10:46
                          Pora zlikwidować to głupie szkolnictwo-system poststalinowskich
                          represji.
                          Na ćwiczenia i lekcje najmłodsi uczniowie będą jeździć wraz z
                          rodzicami w wybrane soboty.Starsi uczniowie sami.Tam im się zada i
                          pokaże co trzeba robić.
                          Na półrocze zaliczenia punktowane.Na zakończenie roku następne
                          zaliczenia.
                          Uczniowie będą egzaminowani pod kątem opanowania wiedzy.Mierzyć im
                          się będzie inteligencję,zdrowotność i sprawność cielesną.

                          Naukę dzieci i młodzież będą pobierali samemu w domu .Będą im
                          pomagać w nauce rodzice lub rodzeństwo albo ktoś inny.
                          Dodatkowo mogą się uczyć u nauczycieli państwowych(opłacanych przez
                          państwo),nauczycieli społecznych(opłacanych przez rodziców) lub
                          prywatnych nauczycieli...(I tak większość co chce pchnąć latorośle
                          wyżej daje na korepetycje.To jaka ta nauka bezpłatna?)
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 14.05.08, 16:18

                          Etapy Nauki:

                          1.Ogólna początkowa:klasy 1-3
                          (nauka pisania,czytania,liczenia;kultura i obycie)

                          2.Ogólna szczegółowa:klasy:4-6
                          (wszystkie dziedziny w ogólnym zakresie)

                          3.Nauka zawodu i umiejętności:7-9
                          (wyuczenie się zawodu i poszerzanie ogólnej wiedzy dla
                          jednych;poszerzanie wiedzy dla drugich)

                          9 lat obowiązkowe.Wyrobienie zawodu obowiązkowe dla tych co nie chcą
                          lub nie mogą się uczyć dalej.


                          Klasy:10-12
                          (wiedza ogólna;wyrabianie zawodu wymaggającego większego myślenia)

                          Klasy:13-15
                          (licencjat)

                          Klasy:16-17
                          (magisterium)

                          ...Dalej -kariera naukowa ...
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 15.05.08, 09:35

                          Przeszkolenie Wojskowe

                          Klasy 7-9 podlegają szkoleniu wojskowemu.
                          Przez miesiąc wakacji na obozie wojskowym.
                          Nauka obronności i kursy samopomocy.
                          Treningi wytrzymałościowe.

                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 16.05.08, 09:29

                          Nauczyciele uczą lecz nie oceniają uczniów.
                          Egzaminy zdawane są przy obcych komisjach.
                          Można je zaskarżać i zdawać jeszcze raz.

                          (Wiele zdolnych osób zostaje utrąconych przez złych nauczycieli...Ja
                          w czasie swojej edukacji kilka razy spotkałem się z paniami które
                          mnie usadzały i obniżały oceny.Była taka Pisdecka-nie powiem
                          Piasecka-K'siarowa,Hujcikofwa...I inne krowy...Swojemu nadciągnąć
                          ocenkę,drugiemu obniżyć.Albo przepuścić za mliko i jojecka...Moi
                          koledzy też mieli podobne doświadczenia...Pora skończyć z dyktatem
                          idiotek...Kobiety nie potrafią rozgraniczyć uczuć od
                          praktyki...Przeważnie nadciągają oceny chłopakom którzy im się
                          podobają lub dzieciom dobrych znajomych.A kiedy taka jest skłócona z
                          tatą(było w moim przypadku) lub podopieczny jest brzydki-nie ma u
                          kurwiny żadnych szans choćby był chodzącą małą encyklopedią....I jak
                          to potrafią poniżyć tych nieudacznych te zdziry!!!Rozgonić
                          totooooo!!!).
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 17.05.08, 00:41
                          Katolo-komuchy.

                          Polacy zostali urobieni przez propagandę.
                          Około 1/4 stanowią patrioci(ci co nie głosowali za Unią).
                          Kościół Katolicki w Polsce jest za narodem?
                          A ja bym nie był tego taki pewien.Ta instytucja jest ponadnarodowa.Celem jej
                          jest ogarnięcie całego świata swoim zasięgiem.Raz wspiera Niemców,innym razem
                          Polaków -jak jej w danym momencie bardziej pasuje.
                          To co jest ważniejsze:krew i język czy religia?
                          Murzyn katolik bliższy od Czecha niewierzącego lub Rosjanina wyznającego
                          prawosławie?
                          Dla panslawisty jest oczywiste:najpierw krew i język,potem kultura...
                          Kościół musi szanować nas,Słowian.Także prawosławnych,muzułmanów i niewierzących.

                          Patrioci w Polsce najpierw mają myśleć o obywatelach Polski,dalej o najbliższych
                          nam Czechach,Słowakach i Łużyczanach.I o pozostałych Słowianach!!!I o innych
                          Europejczykach.I o innych narodach.A nie wpierw o katolikach w Hongkongu!(To tak
                          jakby dawać bułkę z masłem dziecku sąsiada a swojego syna częstować
                          zakalcem.Koszula bliższa ciału).
                          A nie przedkładać Watykan i USA ponad nasze dziedzictwo.
                          (Szkoda,że partia prosłowiańska jaką jest LPR dała się tak łatwo wymanewrować.A
                          dlatego,że dla Dmowskiego katolicyzm był dodatkiem.A oni miast myśleć o
                          Słowianach stali się dewocyjnymi ludźmi Kościoła ...Duchowni tej religii nie
                          potrzebują domorosłych uwzniaślaczy,sami się na takich sprawach znają
                          nienajgorzej...I poza tym po co do tego mieszać nacjonalizm?)...

                          PIS też się myli co do współczesnych Polaków.
                          Bardzo zakłamani ludzie o prostackiej mentalności.
                          Sprytnie udają pobożność lubując się w obrzędach i życiu na pokaz.
                          Ale są za aborcją i głosują na zdrajców.
                          Rzecz znamienna,właśnie najwięcej praktykująca ludność Polski Wschodniej
                          zagłosowała przeciwko akcesowi do Unii.Czyli nie posłuchała głosu papieża.Tak.Bo
                          niewierzący w niego a tylko przywiązani do rytuału są patriotami.Reszta to lubi
                          tą ich szopkę.
                          (Nowy idol.Idolatria.Kolejny ich człowiek).I właśnie ci 'ultrakatole' są
                          przeciwko temu banałowi.I najbardziej sceptyczni.
                          (Znam ludzi.Mój ojciec wielbi i dziś Millera z Kwaśniewskim.Ale do kościoła
                          bieży w te pędy.Jego znajomy,stary aparatczyk też się przekrzcił po upadku
                          'dawnego systemu'.Większość ludzi z miasteczka właśnie jest taka.A na wsiach nie
                          jest katolicyzm tylko dawne prawo-dla ludzi.Tylko,że tu w przybraniu katolickim)...
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 18.05.08, 10:48

                          Kościół Katolicki jest podporządkowany interesowi narodowemu.Nie
                          stoi ponad prawem,nie jest nietykalny.Żadna obca agentura nie
                          zarządza Polakami.
                          Inne religie również.

                          Zasługi Kościoła w utrzymaniu słowiańskiego języka?
                          I tak i nie.
                          Wspomagał Niemców w wlace z Husytami.Była podówczas możliwość
                          zrzucenia jarzma niemoieckiego i gdyby dobrze grać to Czechy,Śląsk i
                          Łużyce mogły się od nich wyzwolić raz na zawsze...Ale dla takiego
                          Oleśnickiego język słowiański nic nie znaczył...To niech szczeźnie
                          ten zdrajca i jemu podobni Krzyżacy!!!
                          (Stara śpiewka,że ludzie w średniowieczu nie mieli poczucia
                          narodowego.Nieprawda!Wystarczy przejrzeć stare dokumenty).
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 19.05.08, 10:42
                          Ugrupowania polityczne dzielą się na:

                          1.Lewicowe
                          2.Liberalne
                          3.Konserwatywne(w tym religijne)
                          5.Nacjonalistyczne
                          4.Prawicowe

                          Lewica jest za upaństwowieniem i uspołecznieniem.
                          Celem jej jest zniszczenie rodziny i zarządzanie niezotganizowanymi
                          jednostkami ludzkimi.
                          Propaguje niemoralność i aborcję.
                          Gardzi poczuciem narodowym i niszczy tradycje.

                          Libertynizm w najczystszej postaci głosi anarchizm.Nie troszczy się
                          o zdrowie i morale człowieka.
                          Jest za własnością prywatną(w domyśle po ograniu ciemnych-za
                          oligarchią i monolem).
                          Głosi kosmopolityzm .

                          Nurty konserwatywne odgradzają się od świata.Nie akceptują nauki i
                          techniki,są za powrotem do starych systemów rządzenia(np.ortodoksi
                          żydowscy,Amisze,monarchiści).

                          Nacjonaliści i rasiści mają za nic obce narody.Pragną innych
                          zniszczyć i wszelkimi sposobami rozszerzyć panowanie swych narodów.

                          Prawica nie jest zachowawcza ale opowiada się za uznanymi,najlepszymi
                          normami życia społecznego(wiecznymi i niezmiennymi).
                          Jest za rodziną,występuje przeciwko aborcji.Nie wzbrania się przed
                          nieszkodliwą dla zdrowia antykoncepcją(nie upiera się głupio przed
                          stosowaniem kondomów lecz nie popiera szkodliwych pigółek).
                          Występuje przeciwko postępowcom gdyż ci niszczą od wewnątrz
                          społeczeństwa.
                          Dba o naród ,o jego język i kulturę.
                          (Nie widzi wrogów w drugich nacjach póki te nie wypowiadają
                          zdecydowaną wojny ich narodowi).
                          Troszczy się o życie rodzinne i pragnie ładu między ludźmi.
                          Jest za różną własnością:prywatną,spółdzielczą(kto pierwsze
                          spółdzielnie w Wielkopolsce zakładał?),państwową.
                          Pragnie wszechstronnego rozwoju dla swego narodu i
                          świata:naukowego,duchowego,materialnego.
                          Dba o przyrodę(chce zdrowej żywności,czystej wody i czystego
                          powietrza by ludzie się nie truli).
                          Opowiada się za wolnością jednostki lecz tępi anarchizm(tzn.gdy ktoś
                          robi co chce nie przejmując się tym,że krzywdzi bliźnich).
                          Jest za rządem ludzi zdolnych,odpowiedzialnych,uczciwych,mądrych.
                          (Każdy może sprawować rządy na odpowiednim szczeblu jeśli ma
                          wiedzę,praktykę i zasłużył na to a nie ten którego ludzie wybiorą).
                          Jest za solidarnością między ludźmi i opowiada się by ci
                          rywalizowali ze sobą w uczciwy sposób(grali w otwarte karty,nie
                          zachodzili kogoś od tyłu i nie zmawiali się wspólnie przeciwko
                          niemu).
                          W myśl starych,endeckich koncepcji Polska ma być
                          WOLNA,ZDROWA,ZAMOŻNA,NASZA(z naszym językiem i kulturą),MORALNA
                          (tj.sprawiedliwa i solidarna).
                          Rząd i własność mają być w rękach polskich-jako najważniejsze z
                          najważniejszych.(Wcale nie to czy prywatne czy państwowe-po prostu
                          POLSKIE DLA NAS POLAKÓW I POLAKÓW-w 96,5% bo tyle jest nas tutaj)...

                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 20.05.08, 10:57

                          ODSZKODOWANIA WOJENNE

                          Polska w wyniku wojny straciła 6,5 miliona obywateli.Następne
                          miliony zostały okaleczone lub trwale zniszczono im zdrowie.

                          Za cierpienia Polaków odpowiadają przede wszystkim NIEMCY.
                          Okupacja niemiecka jako cała winna być uznana za Zbrodnię Przeciwko
                          Ludzkości(a ta w świetle prawa nie podlega przedawnieniu).
                          Niemcy postanowili zgładzić Żydów i Cyganów oraz wyniszczyć Słowian.
                          (Ratując tylko 'czystych rasowo nordyków).
                          Hitler w swoim ideologicznym manifeście przedstawił co chce zrobić
                          z 'mniej udanymi narodami' i ten 'program' realizowały Niemcy pod
                          jego przewodem.
                          Odpowiedzialność za zbrodnie okupacji spływa w głównej mierze na
                          nazistów,w mniejszym stopniu na pozostałych Niemców i Austriaków.
                          Można i dziś na podstawie archiwów stwierdzić kto sam dobrowolnie
                          zapisywał się we wczesnych latach rządów nazistów do NSDAP i Hitlerj.
                          Również kto potem był katem w obozach lub służył w SS i innych
                          ludobójczych formacjach.
                          Dług zaciągnięty przez rodziców przechodzi na jego potomków.
                          A czy wymordowania z premedytacją milionów istnień ludzkich nie ma
                          swojej miary finansowej?Za śmierć spowodowaną w wypadku czy
                          inwalidztwo sprawca musi płacić.A jeśli nie to odsiaduje karę.
                          Czy Niemcy jako zbrodniarze i zbóje poza nielicznymi wyjątkami
                          zadośćuczynili narodom za popełnione na nich zbrodnie?Nie!
                          Czy poszli za to do więzienia na dziesiątki lat o chlebie i wodzie
                          by słuszną odpukotować winę?Nie!
                          Miast tego zabrało im się trochę słowiańskich i bałtyjskich
                          ziem .Tylko tyle.A potem USA i ZSRR dały im wymierną pomoc finansową
                          na rozwój i darowały jakby nigdy nic wszelkie przewiny.
                          Za głosem Zachodu poszli nasi biskupi przeklęci i oświadczyli,że
                          im 'przebaczają i proszą o przebaczenie'...
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 21.05.08, 10:25
                          Świat cywilizowany od barbarzyńskiego różni się tym,że ma
                          organizację państwową i podpiera się wyżej rozwiniętym system
                          moralno-prawnym.
                          (W Starym Świecie są to cywilizacje:chrześcijańska,muzułmańska,
                          hinduska,buddyjska,chińska,naukowa).
                          Okres przedcywilizacyjny nie jest wiążącym.Argumenty niemieckie
                          jakoby Połabie i Środkowa Europa były 'odwiecznie germańskie' są
                          śmieszne.Plemiona w czasach starożytnych niejednokrotnie zmieniały
                          miejsce swego bytowania i przechodziły w różne dalekie krainy.

                          Niemcy w starciu ze Słowianami występują jako naród
                          cywilizowany,chrześcijański.Nie przeszkodziło mu to w zgładzeniu
                          wielkiej rzeszy Słowian,Bałtów i Finów.Przez całe wieki ograniczał
                          swobody pokonanym i starał się je na siłę zniemczyć.

                          Ziemie Polski poza małymi pasami na północy i wschodzie weszły w
                          skład Państwa Mieszka I.
                          Potem część zachodnia dostała się w orbitę wpływów czeskich i
                          niemieckich.
                          Później Prusy jako lenno stały się częścią Rzeczypospolitej.

                          Ziemie które Niemcy opuścili były przez dłuższy czas więcej
                          słowiańskie niż niemieckie.
                          Pomorze,Prusy,Nowa Marchia i Łużyce to pas nieurodzajnych lasów
                          usianych jeziorami z niewielkimi wyspami pól i pastwisk.
                          Jedynie Śląsk posiada lepszy klimat i więcej bogactw życiowych.
                          Straty Niemiec nie są aż tak duże.
                          Polska jako państwo pokonane straciła na wojnie dużo więcej aniżeli
                          Niemcy.Zabrane jej min.zostały ziemie Małopolski Wschodniej,bardzo
                          żyzne ,o dobrym klimacie.

                          My,Czesi,Bałtowie nie będziemy domagać się odszkodowań za wieki
                          najazdów niemieckich a oni nie mogą chcieć naszych Ziem Zachodnich.                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 22.05.08, 04:29
                          Za cierpienia wojenne Polaków odpowiadają Francja i Anglia jako
                          sojusznicy którzy nie przyszli nam z pomocą.
                          Poza tym narodowości wspierające Hitlera:Włosi,Chorwaci,Bułgarzy,
                          Słowacy,Ukraińcy Zachodni,Litwini,Łotysze,Estończycy i Finowie.
                          Do wrogów można zaliczyć Amerykanów którzy mogli zniszczyć nalotami
                          obozy zagłady a tego nie uczynili.
                          Ludność ZSRR żyjąca w komunistycznym terrorze nie ponosi
                          odpowiedzialności za zbrodnie NKWD dokonywane na Polakach.
                          Tam są tylko konkretne osoby i jednostki biorące udział w
                          eksterminacji.

                          Od wszystkich wymienionych narodów należy domagać się dużych
                          rekompensat wojennych.
                          Polska nie była państwem niepodległym i z tego powodu układy
                          podpisywane przez zarządców z czasów PRL nie są wiążące.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 23.05.08, 05:18
                          Polska w wyniku wojny wywołanej przez Niemcy znalazła się w
                          niewoli.Za to też oni jak i państwa które zabrały nam niepodległość
                          przyczyniły się do tego,muszą nam zapłacić odszkodowanie.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 24.05.08, 11:09
                          6,5 miliona zabitych.Miliony kalek.Zniszczenia i zgliszcza.
                          Życie ludzkie jest bezcenne.To znaczy,że nic nie kosztuje?Czemu
                          zatem firmy odpowiedzialne za śmierć ludzi wypłacają ich rodzinom
                          sowite odszkodowania?..No ale tam u nich przecież Zachód...
                          A nasze ofiary to 'głupi podludzie' słowiańscy i Żydzi.Kto by się
                          takimi przejmował?

                          Za każdą śmierć Niemcy zapłacą po 1,0 mln $ odszkodawnia.Ogółem 6,5
                          biliona USD.
                          Z tej kwoty 3,5 biliona otrzymują Żydzi.Nam dostaje się 3,0 biliona
                          $.

                          Za utracone tereny na Wschodzie rządamy 170 mld $ odszkodowania.
                          Połowa z tej sumy przechodzi na rzecz Żydów jako zapłata za ich
                          utracone mienie.

                          Ogółem Polacy otrzymać mają od Niemców i Austriaków 3,085 biliona
                          USD .
                          Żydzi Polscy otrzymać od nich mają 3,585 biliona USD...

                          Poza tym duże kwoty należą się Serbom,Białorusinom ,Rosjanom i
                          Ukraińcom Wschodnim -wszyscy oni straszliwie byli potraktowani
                          przez agresorów...Inne narody,np.Grecy,również mogą się dopominać o
                          rekompensaty wojenne...
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 25.05.08, 10:20

                          Za cierpienia wojenne,ból,choroby,przesiedlenia,głód Niemcy mają
                          zapłacić po 190 tys.na osobę(stan ludności II Rzeczypospolitej 35
                          mln ) czyli 665 mld $ z tego 67 mld Żydom i 598 mld Polakom.

                          Za zniszczenia wojenne Niemcy mają zpałacić 280 mld $ z tego 28 mld
                          $ Żydom i 252 mld S Polakom.

                          Ogółem Niemcy są Polakom winni:3 935 mld $(3 biliony 935 miliardów
                          dolarów).

                          Ogółem Niemcy są winne Żydom Polskim:3 680 mld $(3 biliony 680
                          miliardów dolarów).

                          Kościół i rządy III RP zapłacą za zdradę.Nie można wybaczać tego co
                          nam NIemcy uczynili.Czy oni są pozbawieni sumień?To niech Kościół
                          i 'wlny świat' zadośćuczyni nam za Niemców.Wszystko jedno!
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 26.05.08, 19:41

                          Tzw.'Wolny Świat' winien jest temu ,że nas sprzedał komunistom.
                          Możliwe,że nie był w stanie z nimi wygrać podówczas.Ale przynajmniej
                          całość długów zaciągniętych za nich trzeba puścić w niepamięć.

                          Amerykanie to świnie.To oni wspierali rewizjonistów niemieckich.Byli
                          wspierani przez CIA by straszyć Polaków.Te wszystkie ziomkostwa
                          powinny zostać rozwiązane!!!

                          Zachód też był za tym by niszczyć 'państwowe' bo wtedy 'walczy się z
                          komunizmem'.I niestety rozwalił na trwałe morale Polaków którzy
                          państwo uważają za swego wrogo(bez sensu:to państwo sami
                          wybierają!!!).
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 27.05.08, 16:33

                          Prawdziwym celem komunistów było wyniszczenie dotychczasowych elit i
                          zarządzanie swoją podbitą ludnością.
                          Komuniści wytracili w Rosji rodzimą arystokrację(ich się uchowała).
                          Potem wzięli się się za buyrżuazję i bogatych chłopów.
                          Każdy kto nie był z ich komunistycznego narodu a był zdolniejszy od
                          przeciętnej -najczęściej jeśli im nie służył-był z takiego czy
                          innego powodu likwoidowany.
                          Temn system był nastawiony na wyeliminowanie lepszych by
                          podporządkowani głupi słuchali się nowych panów we wszystkim.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 28.05.08, 08:29

                          Komuniści popełnili wiele zbrodni .Ciekawa rzecz,polskie pismaki i
                          politykiery mówią,że to 'Rosjanie'.A tych wśród oprawców nie było
                          znowuż aż tak dużo,za to innych,im bliższych po narodowości było
                          najwięcej.

                          Jeszcze jak bezczelni potrafią być owi...Że cała symfonia była ich-
                          tacy to 'zdolni'.A kogo drugiego dopuścili tu ?Każdy się bał temu
                          narazić i 'udawał głupka' by go ów nie zauważył.A tym było super
                          wtedy i dziś.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 29.05.08, 09:14

                          Od czasu Konstytucji 3 Maja polscy patrioci byli za tym by
                          likwidować przywileje stanowe.
                          II Rzeczypospolita uznawała wszystkich obywateli za równych wobec
                          prawa.
                          Była też za likwidacją wielkiej własności ziemskiej i
                          demonopolizacją.
                          Niestety,rozwój naszej polskiej,słowiańskiej cywilizacji został
                          zahamowany przez wrogów .I tak odtąd męczyć się musimy z okupantami.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 30.05.08, 09:14
                          Komunizm był złem,strasznym upodleniem i zniewoleniem dla ludzi.
                          Estończykom,Litwinom,Ukraińcom
                          Zachodnim,Słowakom,Rumunom,Bułgarom,Węgrom,Bośniakom i Chorwatom
                          darowują się winy wojenne -odpokutowali w czasach komunizmu .
                          Jedynie zbrodniarze i ich potomkowie będą odpowiadać za współpracę z
                          Niemcami.
                          Finom za kolaborację z Hitlerem nie odda się części Karelii-
                          przepadło na zawsze.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 31.05.08, 09:17
                          Zachód sprzedał Polskę Stalinowi.
                          Nowa władza wybiła lub zamęczyła
                          opozycjonistów.Pozostali,zastraszeni,nie widząc pomocy,poddali się
                          okupantom.
                          Komuniści obsadzili swymi najważniejsze urzędy,wojsko i kościoły.
                          Pozycję rodziców i dziadków przejęli ich potomkowie.Podsady w
                          telewizji,gazecie czy banku przekazane zostały swoim a Polaków się
                          tu raczej nie dopuszcza.

                          Dzieci,wnuki i prawnuki zbrodniarzy i prominentów komunistycznych
                          muszą zwrócić majątek zajęty przez ich zdradzieckich przodków.Mają
                          też wykupić zbrodnie których oni się dopuścili.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 01.06.08, 09:34

                          Za przewiny swoich przodków (do 4 pokolenia) odpowiedzą ich następcy.
                          Nie pójdą siedzieć lecz skonfiskuje im się majątki zostawiając
                          niewielką część do życia.
                          Zbrodniarzy komunistycznym zabierze się cały majątek zostawiając
                          niewielkie pokoje i dając skromne zapomoggi na utzymanie.

                          Sprawdzi się dlaczego już w czasach reżimowych niektórzy połapali
                          posady w telewizji,gazetach i urzędach.(Polacy stronili by nie
                          narażać się)...Chyba,że byli obsadzeni przez Polskę Podziemną-jeśli
                          nie-muszą spłacić.
                          Też wszelkie bogactwo zgromadzone na stanowiskach komunistycznych
                          zostaje odebrane.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 02.06.08, 12:02

                          Tzw.III Rzplita to jedno wielkie zdradzieckie złodziejstwo-rabunek
                          w biały dzień.
                          Czego komuniści nie połapali to przejęli ich następcy lub agenci z
                          Zachodu i Wschodu.
                          Sprzedawczyków trzeba osądzić.Nie ma znaczenia,że zostali wybrani
                          przez naród.Hitler też został wybrany przez naród.Żadne tłumaczenie.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 03.06.08, 09:00
                          Najpierw nastąpiła zdrada 'Okrągłego Stołu',potem agenci
                          zniszczyli 'Rząd Olszewskiego'.Sprzedawczyki zabrali Polakom majątek
                          i oddali je w obce ręce.Żadne Ameryki im nie pomogą.Odbierzemy co
                          nasze.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 04.06.08, 09:54

                          Przeprowadzi się lustrację dóbr.Ci którym udowodni się przejęcie
                          społecznego i państwowego mienia zostaną ukarani.Odbierze się im
                          majątki.Ludzie władzy zostaną zlustrowani.Za zdradę odbierze się im
                          mienie.
                          Kapitał niemiecki ma się wynieść z Polski.To oni nam są winni a nie
                          my na nich pracować!Politycy dający Niemcom polskie przedsiębiorstwa
                          i banki pod sąd.

                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 05.06.08, 18:07

                          Różne Typypy Naganiczy

                          1.Naganiactwo Religijne-ludziom wierzącym pokazuje innowierców lub
                          niewirezrzących jako złych i niegodnych szacunku.
                          Ma ono na celu skłócenie z obcymi.
                          Ci oni Słowian Prawosławnych naganiają przeciwko Katolikom nie
                          patrząc na ofiary.
                          I po co nam to ich?
                          Albańczycy,wszyscy zgodnie:Muzułmanie,Katolicy i Prawosławni
                          występują przeciwko Serbom i Grekom.
                          A Słowianie Grekokatolicy wybijają Słowian Katolików.
                          Słowianie Katolicy biją się z Muzułmanami i Prawosłsawnymi.
                          A to przez nich!!!Bo oni nas religiami skłócają byśmy krew braterką
                          przelewali...

                          2.Naganiactwo Rasistowskie.
                          Wymyślili oni ,że ludzie różnych ras nie mogą żyć zgodnie.
                          Stworzyli organizacje które szczują na obcych.
                          Zachód tuż po wojnie natworzył pełno partii rasistowskich.
                          Czemu?Przecież negowanie holokaustu jest karalne.Lecz gdy ktoś ma
                          Słowian za podludzi to już może być...I te związki wypędzonych
                          skierowane przeciwko Polsce...(Wredne USA.Banda).

                          3.Naganiactwo Liberalne.
                          Wymyślili oni hasła o równości lecz tak naprawdę omijają prawo
                          piorąc pieniądze w rajach podatkowych.A możeby tak zmniejszyć
                          obciążenia?

                          4.Naganiactwo Postępowe.
                          Niszczą rodzinę i tradycję.Plują na patriotów.Śmieją się z
                          religijnych.

                          5.Naganiactwo konserwatywne.
                          Nie uważają ludzi 'gorszego pochodzenia'.Myślą,że mogą na nich
                          psożytować.

                          Trzeba zlikwidować pasożytów.Polak nie ma prawa podbijać Urugwaju a
                          Niemcy muszą nam zapłacić.
                          Nikt nie będzie drugiego wykorzystywał.
                          I w Polsce Polacy mają rządzić bo to nasz kraj założony przez
                          naszych Ojców.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 06.06.08, 13:44

                          Skrajny fundamenatalizm(obojętnie jaki:religijny czy inny
                          ideologiczny) powinien być zakazany.
                          Rasizm i nacjonalizm powinny zostać zakazane.

                          Człowiek nie może mieć wielu poglądów na sprawiedliwość.
                          Człowiek może wybierać tylko to co dobre lub neutralne-wszelkie zło
                          jest przestępstwem(w każdej religii wyższej i w etyce).

                          Polska musi zerwać wszelkie stosunki z Niemcami dopóki ci nie
                          zapłacą nam za II wojnę światową.
                          To hańba z nimi utrzymywać kontakty:ofiara nie może pracować na
                          swego oprawcę.

                          Zdradzieckie,pacholskie rządy Polski,pacholski i amoralny Zachód
                          oraz antypolski kościół katolicki-wy dranie!6,5 miliona
                          pomordowanych i kilkadziesiesiąt lat niewoli macie za nic.
                          Wy ,śmiedzące'autotrytey'.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 07.06.08, 11:37

                          Wzorzec 'rządów sprawiedliwych' wyłonionych z najlepszych jest
                          jedynie odpowiednim.Teraz już liczy się głównie fachować człowieka-
                          wiedza i umiejętności.I coraz mocniej będzie się ta tendencja
                          umacniała w przyszłości.Stopniowo inteligencja ludzka będzie się
                          zwiększała .-Większość współczesnej ludzkości jest już do tyłu ze
                          swoją percepcją rozumienia.Powinni mieć co najmniej IQ 130 żeby nie
                          zawadzać ....(...U nas ,Olszaków średnio dużo więcej i dlatego
                          rządzimy...Tylko dlatego.Nie po uważaniu bo...chłopów się raczej
                          kopie i utrąca...Ale mózg i sprawność koniec końców zwycięzą z
                          naciągaczem i podpuszczaczem...)...
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 08.06.08, 08:40

                          Różne kultury nie są od tego by się zwalczać.Żadnego celu nie ma
                          Polak w niszczeniu Muzułmanów czy Buddystów.Kiedy oni spenetrują i
                          opanują Islam ,Chiny i Indie,wszrlkie struktury władzy będą pod ich
                          zarządem.Z tej przyczyny naganiają ciemnych katolików przeciwko Azji
                          i Afryce.Na razie są im potrzebni.A potem?Zrobi się z nich pedałów i
                          aborcjonistów .Tak zaginą pospołu z pokonanymi wcześniej.

                          Chrześcijańskie,Muzułmańskie,Buddyjskie,Dalekowschodnie i Hinduskie
                          Narody muszą żyć zgodnie.Na swoich obszarach nie dopuszczać do
                          władzy naganiaczy.

                          W Europie gdzie przeważa cywilizacja łacińsko-grecka
                          rodzime,nienaganiackie elity,muszą stworzyć rządy i zarządzać
                          narodowymi państwami.W innych częściach świata podobnie.

                          Skłócenie narodów i ludzi innych wyznań ze sobą jest wrogom świata
                          na rękę.Oni zawsze na zamieszaniu zyskują.Po Rewolucji Francuskiej i
                          Wyzwoleniu się USA ich wpływy wydatnie wzrosły.I Wojna Śiatowa dała
                          im możliwość stworzenia własnego państwa w ZSRR.Rzecz jeszcze
                          dziwniejsza-po II wojnie światowej gdzie pełno ich postradało życie-
                          umocnili się mocniej w Europie i Ameryce oraz na Bliskim
                          Wschodzie...Po obaleniu komunizmu znowu rozpanoszyli się
                          bardziej...Następna nowa wojna np.z Islamem czy Chinami?...Nie dość
                          tej niewoli w której jesteśmy?To o to im chodzi by elity w
                          niepotrzebnym naganiactwie likwidować...Muzułmanie i Chrześcijanie
                          muszą żyć zgodnie dla dobra własnych siebie.Kto nie rozumie tego-
                          100% zdrajca z plemienia zła.

                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 09.06.08, 08:47

                          Chrześcijaństwo oprócz ogólnoludzkich mitów , wszeczepieniu miłości
                          oraz poddaństwa do narodu wybranego niosło też wiele wartości
                          moralno-etycznych a najbardziej zakaz niszczenia ludzkiego życia.
                          Poza tym przejęło dorobek starożytnej Europy i ten rozpowszechniało
                          na północnych ,przedcywilizacyjnych obszarach naszego kontynentu.
                          W dawnych czasach nie było alternatywy dla chrześcijaństwa-kto nie
                          chciał wyznawać tej religii-ginął,stąd też pomysł przyjęcia chrztu
                          przez księcia polańskiego Mieszka I był jak najbardziej słuszny.
                          Chrześcijaństwo dało też Europie i Światu dużo zła:
                          -skłonność do masochizmu i poniżania się
                          -niechęć do spółkowania i uciech cielesnych
                          -przesadny strach przed popełnieniem grzechu
                          -rozpowszechnienie feudalizmu
                          -walka z nauką
                          -zdegradowanie osiągnięć Europy i pokazanie Żydów oraz Żydowskiej
                          Rodziny Świętej jako najlepszej ze wszysatkich
                          -fanatyzm i nietolerancja dla odmiennych przekonań( w tym nachalne-
                          też drogą miecza- nawracanie).
                          Mnóstwo patologii zawdzięczamy chrześcijaństwu lecz ogólnie dawniej
                          więcej dobrego dawało niż złego.

                          Współczesna cywilizacja Europy jest mieszaniną nauki,kultur(z
                          różnych stron globu) i rodzimych tradycji.
                          Europa to nie tylko Kopernik,Galileusz i Dostojewski.Są też
                          tak 'wybitne postacie' jak Hitler,Stalin,Napoleon.

                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 10.06.08, 09:10

                          Z kim powinni Polacy współpracować?
                          Ze wszystkimi uczciwymi ludźmi na ziemi bezw względu na to do jakiej
                          cywilizacji przynależą:z
                          Chrześcijanami,Muzułmanami,Hindusami,Buddystami,Dalekim
                          Wschodem,Ludami Rodzimych Kultur,Niewierzącymi,Żydami.
                          Przeciwko komu Polacy muszą wystąpić?Przeciwko tym którzy nie
                          stosują zasad prawa-obojętnie za kogo się mają.

                          A co to jest PRAWO?
                          Nauka,sprawiedliwość,tradycja.
                         • wlodyczka Re: Polacy i Świat 11.06.08, 10:05

                          Świat Zachodni zarządzany przez Przedstawicieli Nrodów Krajowych
                          (Polską-Polacy,Litwą-Litwini,Hiszpanią-Hiszpanie itd.) przy głównej
                          tradycji nienaganiackie i toleracyjne chrześcijaństwo z antykiem i
                          naukowością w tle.
                          Przede wszystkim należy tu osądzić najpierw:
                          -fanatyków religijnych
                          -rasistów i nacjonalistów
                          -zbrodniarzy komunistycznych
                          -naganiaczy i naciągaczy(niszczących narodowe zasoby-'liberałów k'
                          sobie')
                          -zwyrodniałych 'postępowców'.

                          Na pewno naród niemiecki zostanie osądzony i odpracuje krzywdy
                          jakich się dopuścił.Nie ma 'lberalizm'-i wszystko im puszczamy w
                          niepamięć.Nie ma 'chrześcijaństwo'-i kochamy zbrodniarzy.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka