Dodaj do ulubionych

OSTATECZNE OBJAWIENIE PRAWDY

12.06.06, 15:02

OSTATECZNE OBJAWIENIE PRAWDY O SŁOWIANACH:

1.Praojczyzna Słowian znajduje się na lewobrzeżnym Naddnieprzu(na wschód od
Dniepru,na południe od Desny,na północ od Orela,na zachód od górnego Psioła)-
obszar o powierzchni około 80 000 km2....
Południowi Prabałtosłowianie w głębokiej starożytności mieszają się z ludami
indoirańskimi i dakoilliryjskimi co zaważy na ich mowie

2.Ekspansja ludu Prasłowian zaczyna się około roku 200 n.e.
Na ziemie Środkowej Ukrainy nasuwają się różne plemiona:ze wschodu przychodzą
Irańczycy(Sarmaci),z zachodu Germanie(głównie Goci)...Obok nich znajdują się
też Illirodakowie i być może jakieś grupki Celtów...Są też najpewniej kupcy
greccy i romańscy...
Najazd obcych wojowników powoduje,że ludność praprasłowiańska w wielkiej
liczbie uchodzi ze swoich siedzib i rozprasza się po całym Środkowym
Naddnieprzu...Tak się szczęśliwie składa iż staje się elementem dominującym
na tym obszarze...W ciągu następnych paru stuleci(do najazdu Hunów) ludność
tutejsza uległa niemal całkowitej praslawizacji(wyłaniają się PRASŁOWIANIE)...

a.Pierwotne Siedziby Praprasłowiane przed pojawieniem się Sarmatów i Germanów:
80 000 km2=2/km2=160 000 ludzi(Praprasłowianie)-umowny rok 195*

b.Rozproszenie się Praprasłowian pośród drugich plemion(ginie 1/10
populacji):144 000 Praprasłowian i 144 000 Innych Plemion
(Irańczycy,Germanie,Dakoillirowie)....Ogółem:265 600 km2(Środkowa Ukraina)
=1,2/km2...Praprasłowianie stanowią 1/2 populacji ....

3.Rok 375 (Najazd Hunów):
a.265 600 km2=1,8/km2=478 080ludzi...Nastąpuje asymilacja
innoplemieńców,mówiący po prasłowiańsku stanowią 93,7% ogółu=447 960 ....(6
pokoleń)...

b.W wyniku najazdu huńskiego ginie 1/10 mieszkańców....Pozostaje 430 270
ludzi ,przy czym mówiący po prasłowiańsku:430 160 ludzi...

c.Formacja zajmuje nowe ziemie na zachodzie i południu dzisiejszej Ukrainy...
W sumie ugrupowanie 'Prasłowiańskie' zasiedla obszar około 470 000 km2...
Ludność: 1,3/km2=611 000...Prasłowiańskojęzyczni:430 160 ludzi=70,4% ogółu...

4.
a.Rok 525 (umowny)...Liczba Ludności 'Ugrupowania Prasłowieńskiego':
1,8/km2=846 000 ludzi=Prasłowianojęzyczni=95%=803 700 ludzi...

b.Prasłowianie rozchodzą się w wielkiej masie na Zachód i Południe Europy
wypierając głownie Germanów...Ci pod ich naporem uciekają dalej(argumentacja
jakoby Germanie uciekali przed Hunami i Awarami jest mało
przekonywująca...Mogły tak uczynić germańskie plemiona bytujące na południu
od Karpat...Ale po co miałyby uciekać z odległej Polski i
Połabia?...Słowianie zostali na terytoriach awarsko-huńskich i nie dość,że
przeżyli to jeszcze się silnie rozrodzili...Germanie żyjący w Europie
Środkowo-Północnej uchodzą przed wojownikami prasłowiańskimi!!!)...:

*Czechy,Słowacja ,Północna Pannonia:130 000 km2=1,1/km2=143 000 ludzi=Nowi
Osadnicy=65%=92,950=Słowianojęzyczni=88.300 ludzi=61,75% populacji

*Połabie:125 000 km2=1,1/km2=137 500 ludzi=Nowi Osadnicy=60%=82 500
ludzi=Słowianojęzyczni=78 375 =57% populacji

*Polska:250 000 km2=0,8/km2=200 000 ludzi=65% =130 000
ludzi=Słowianojęzyczni=123 500 ludzi=61,75%

*Dacja i Panonia:150 000 Osadników=142 500 Słowianojęzyczni...

W Starych Ziemiach pozostaje 390 550 ludzi=470 000 km2=0,83/km2....

5.W końcu VI i na początku VII w. plemiona Dackich Słowian oraz przybywający
do nich słowiańskie ugrupowania z Północy rozpoczynają podbój Bałkanu...
W liczbie 300 000 osób zasiedlają Ziemie na południe od Dunaju i w stosunkowo
krótkim czasie slawizują niemal całe zdobyte nowe krainy...

Obserwuj wątek
  • borzymir Pochodzenie wczesnosłowiańskich plemion 16.06.06, 23:31

   Nazwy plemion wczesnosłowiańskich(najbardziej prawdopodobne)*:

   1.Słowiańskie :Lędzice,Golęszyce,Morzyce,Zamczyce,Lesice,Ziemczyce,Żityce,
   Koledzice,Nudzice,Niżyce,Litomierzyce,Ulicze,Dregowicze,Krywicze,
   Radymicze,Wiatycze,Smoleńcy,Smolińcy,Siedem Rodów,Druguwici,
   Sagudaci,Jeziercy

   2.Germańskie:Dudlebi,Warnowie,Wagrowie,Żyrmunty,Susły,Lemuzi,Kaszubi,Brsjacy,
   Milingowie

   3.Dakoilliryjskie:Wieleci,Obodryti('Odryski'),Nieletycy,Tywercy,Wajunici,
   Rynchini,Słoweni,Głoamacze(Dalemińcy)

   4.Irańskie:Serby,Chorwaci,Redary,Chudzicy,Czesi,Siewiery

   *Nie uwzględniam nazw 'terytorialnych' z końcówką na 'ene' gdyż pzeważnie
   pochodzły od rzek lub krain('Rugianie' i 'Stodoranie' niekoniecznie wywodzili
   się od Germanów-mogli osiąść w dawniej zajmowanych przez nich krajach i wziąć
   po nich nazwę)

   -Większość nazw germańskich wywodzi się z obszaru Połabia-były to niewielkiego
   rozmiaru plemionka.Dudlebi,Brsjacy i Milingowie oraz 'Głupie Głowy' mogą
   pochodzić z Ukrainy i Polski

   -Wieleci i Nieletycy mogą być celtyckiego pochodzenia(?)

   -Głomacze(Dalemińcy)-jest chyba osada 'Glamocz'w Jugosławi;także
   kraina 'Dalmatia'(czyżby część illirów z Bałkanów wraz z Słowianami dotarła na
   Połabszczyznę?)

   -Obodryci to plemie dakoilliryjskie(też może przybyłe nawet z Bałkanów?-to
   zesłowiańszczeni Illirowie mogli z Pannonii udać się na Północ)(plemiona
   illirotrackie:Try'ballowie,Odry'sowie,Dard'anowie,Dalmat'owie)

   -Sloweni i Rynchini mogą być celtyckiego pochodzenia('reich')(?)
   (Celtowie przemieszali się z Dakoillirami a potem najpewniej z Prasłowianami)

   -Awary-Obry-być może plemiona dakoiliryjskie zmieszane z
   Irańczykami,Słowianami i Turkami(resztkami Hunów-ci mogli pełnić rolę
   wodzowską)?

   -Ludy dakoilliryjskie możliwe,że uchodziły z ziem Cesarstwa na północ jeszcze w
   pierwszych wiekach?
   Możliwe,że dopiero po najeździe huńskim i awarskim albo(paradoksalnie) uciekali
   przed Słowianami i...na północy znowu się zetknęli z nimi ulegając do nich
   asymilacji?
   Pierwotnie to Dakoillirowie(zmieszani z Celtami) mogli wcisnąć się gdzieś do
   praojczyzny Słowian (na Ukrainie) i tam ulec w końcu asymilacji...
   Ukraina była stykiem ludów prasłowiańskich(pobałtyckich),dakoilliryjskich i
   irańskich,potem germańskich...W jakichś tajemniczych okolicznościach nastąpiła
   praslawizacja na tym obszarze...
   W Wielkopolsce jest 'Śrem' i rzeka 'Obra' -bez wątpienia pamiątka po ludach z
   Południa Europy...
   ...Jednak może nim naszli Słowianie do Polski,większość ludności stanowili
   Dakoillirowie w południowej zwłaszcza części naszego kraju...Albo żyli tu od
   czasów Kultury Łużyckiej?
   • szelakossa Rzymianie mieszkali blisko Prasłowian 18.06.06, 23:15

    Prof.Witold Mańczak udowadnia,że Prasłowianie musieli mieszkać w przeszłości
    bardzo blisko ludów zachodnioeuropejskich gdyż prasłowiański jest bardzo do
    nich podobny...
    Wg mnie wcale nie musieli żyć w Polsce aby ich język był zbliżony do języków
    zachodnioindoeuropejskich...

    Jeśli ojczyznę Prasłowian umieścimy na Środkowym Nadnieprzu(na wschód od
    Dniepru) to niekoniecznie oddalimy się tym samym od starożytnych języków
    Zachodniej Europy...
    ...Ustalmy , że południowo-zachodnia granica Praprasłowian znajdowała się u
    ujścia rzeki Worskla do Dniepru...
    Jak daleko stąd było do:

    1.Rzymian:400-450km(Dacja przez prawie 2 stulecia była pod władzą Rzymu...A
    potem też najpewniej jakaś część ludności mówiącej ludową łaciną została w tej
    prowincji....Poza tym między II-V w. Prasłowianie mogli docierać już nad
    Dniestr i niemal bezpośrednio stykać się z Dakoromanami...Dalsze wpływy
    romańskie mogły przejść do języka po zajęciu przez Słowian Dacji i Bałkanów...)

    2.Greków:około 300 km(na Krymie istniały kolonie greckie...Jakieś mniejsze
    osady handlowe założone przez Hellenów mogły być nawet i u
    Praprasłowian...Mnóstwo terminów greckich dostaje się do słowiańskiego z chwilą
    zajęcia Bałkanów Wschodnich)

    3.Irańczyków:bezpośrednia styczność przez długie wieki(Praprasłowianie
    mieszkali na północ i zachód od Scytów i Sarmatów)

    4.Bałtów:bezpośredni bardzo długi styk z Bałtami od północy

    5.Dakoillirów:bezpośredni,długowiekowy kontakt(Dakoillirowie mieszkali na
    zachód i południe od Praprasłowian też na obaszarze Ukrainy)

    6.Celtów:plemiona celtyckie zalały W III-I w.p.n.e. a także i w początkach
    n.e.całą niemal Europę Południową i Środkową
    (Polska,Czechy,Słowacja,Pannonia,Bałkany)-mieszkały niedaleko siedzib
    Praprasłowian...Dodatkowo słownictwo celtyckie mogło być roznoszone przez
    Germanów(którzy do dziś mówią pod ich wpływem) i Dakoillirów przemieszanych z
    Celtami(Wenedów,Bastarnów,Peucynów)...Niewykluczone,że grupki Celtów dotarły aż
    do siedzib Praprasłowian...

    7.Germanów:Wschodni Germanie na przełomie od II w.p.n.e. aż do IV w.n.e. żyli
    w bliskim sąsiedztwie z Prasłowianami...(Wcześniejsze kontakty językowe
    Bałtosłowian i Pragermanów najpewniej zdarzyły saię gdzieś w Północnej
    Ukrainie,potem Pragermanie powędrowali na zachód)...(Wpływ germański na język
    prasłowiański jest zupełnie zrozumiały,zwłaszcza że później jeszcze przenikał z
    obszaru Połabia i Bawarii)...

    8.Ugrofinów:około 600 km na północny-wschód od siedzib Praprasłowian(licząc od
    rzeki Sejm w środkowej części)

    9.Turków:800 km na północny-wschód(siedziba dzisiejszych Czuwaszów),(potem w
    okresie 'wędrówki ludów' bezpośredni kontakt z plemionami tiurskimi)

    10.Kaukazczyków:470 km(poprzez morze);570 km(lądem)...Dodatkowo wpływ języków
    kaukaskich poprzez pośrednictwo Scytów i Sarmatów...
    • borzymir Bastarnowie 18.06.06, 23:28
     Bastarnowie prawdopodobnie plemię celtyckie, wg informacji zawartych w dziełach
     Diodora, Polibiusza i Tytusa Liwiusza lub germańskie, jak pisał Tacyt. O
     Bastarnach autorzy antyczni wspominają już w III w. p.n.e. Według najnowszych
     badań ich pierwotne siedziby znajdowały się na Jutlandii, skąd migrowali w
     kierunku południowo-wschodnim przez Kujawy, Wyżynę Lubelską ku Mołdawii i
     osiedlili się między Prutem a Dniestrem.
     (Wikipedia)

     ...Jak widać Celtowie mieszkali niedaleko Prasłowian ..bo już na terenach
     Mołdawii...(około 300 km )....
     • borzymir Czy koniecznie 'Bałtowie'??? 21.06.06, 19:15
      W nauce przyjęło się ,że Słowianie są głownie potomkami 'Południowych Bałtów'...
      Tak sądzi większość gdyż 'słowiański jest najbardziej podobny do języków
      bałtyjskich'...
      Trudno się zgodzić z taką argumentacją....To są rzeczy niewiadome....
      Język nie zawsze informuje o pochodzeniu genetycznym ludności...
      Jeśliby sądzić po nim to Rumunów i Mołdawian należy uznać za potomków
      Rzymian,Francuzów także,nie inaczej Hiszpanów i Portugalczyków...
      A co w takim razie z posiadającym w przeważającej części indiański genotyp
      Peruwiańczykami,Meksykanami czy Gwatemalczykami?
      O,zgrozo!Przecież na Haiti też mówią po francusku...(Ba,nawet w Senegalu!!!)...
      Oni też są 'dziećmi Rzymian'?

      Francuzi i Rumuni ,mimo iż posługują się językami odłacinnymi w głównej mierze
      nie uważają legionistów rzymskich za swych protoplastów .Pierwsi za
      swych 'głównych przodków' biorą Gallów,drudzy Daków...

      Nie wiadomo jak było z wczesnymi Słowianami...Większość z nich mogła być innego
      niż 'Południowi Bałtowie' pochodzenia...Wygrała mowa 'odbałtyjska',fakt
      bezporny...Wcale to nie musi oznaczać,że 'Południowych Bałtów' było
      najwięcej...Być może(tak sądzę) żyli oni w jakimś ważnym regionie...i z tego
      powodu plemiona używające różnych dialektów dla wspólnej komunikacji
      przyjęły 'język centrum' jako swój...

      Na pewno 'język odbałtyjski' najpierw rozprzestrzenił się u ludów
      naddnieprzańskich.Stamtąd szły olbrzymie fale osadników mówiących po słowiańsku
      (zanotowani przez kronikarzy;archeologia też potwierdza)...
      Wiele wielkich plemion słowiańskich ma nazewnictwo niesłowiańskie,co dowodzi
      tego że zanim powstali 'Słowianie' doszło do gigantycznego przemieszania się
      plemion dackich(?),germańskich,irańskich i 'prasłowiańskich'....Język
      Prasłowian zwyciężył w taki sam sposób jak potem wygrał na Bałkanach(nigdy
      przecież wcześniejsza ludność całkiem nie
      wyginąła),Połabiu,Czechach,Polsce,Rusi...
      • borzymir Słowiańska Świadomość 22.06.06, 23:58
       Można i tak...
       'Grupa bałtosłowiańska' -brzmi zdecydowanie lepiej:)

       Ludzie mają tendencję do identyfikowania się z konkretnym zespołem
       językowym,etnicznym,plemiennym,religijnym,rasowym, itp.
       W przypadku Słowian mamy możliwość cofnięcia się do okresu V-VII w.
       Swoich 'głównych przodków' możemy upatrywać w plemionach słowiańskich które
       zasiedlały z powodzeniem olbrzymie połacie Europy od czasów 'wędrówki ludów'...

       Każdy naród utożsamia się z konkretnymi protoplastami...
       I tak dla przykładu Francuzi uważają się przede wszystkim za spadkobierców
       starożytnych Gallów...A przecież nim nastali Celtowie na obszarze Francji żyły
       ludy najprawdopodobniej pokrewne Baskom i Piktom...Galia została w poważnym
       stopniu zasiedlona Rzymianami i w końcu przyjęła mowę zdobywców...Potem zjawili
       się Germanie którzy założyli bardzo silne państewka...Po paru stuleciach
       Północną Francję zajeli Normanowie.......Przy takim tyglu etnicznym dzisiejsi
       Francuzi mają się za 'Gallów' mimo iż nie mówią od dawna ich językiem...


       Słowianie mieszali się z
       Hunami,Awarami,Madziarami,Romanami,Dakoillirami,Bałtami,Germanami,Bułgarami,
       Finami,Tatarami,Mongołami,Żydami i szeregiem innych etnosów...
       A mimo tego za swoich najważniejszych ojców uznają dość dzikie i prymitywne
       plemiona z czasów przedchrześcijańskich...I przez wieki tych co mówią
       zrozumiale ,mieli i mają ich obyczaj, uważają za braci...
       To jest słowiańska 'Narodowa Świadomość' wspólna dla wszystkich Słowian...
       Dlaczego właśnie taka tożsamość im odpowiada?
       Ponieważ inni przybywali do nich i po pewnym czasie ulegali
       zesłowiańszczeniu...Tam gdzie żyją współcześni Słowianie,zawsze
       wygrywała 'słowiańska świadomość'.(Tak jest w przypadku Słowaków(przez wieki
       uciskanych przez Węgrów),u Bułgarów,nawet u wymierających Łużyczan)...
       Wiele obszarów dawniej słowiańskich obecnie odcina się od pokrewieństwa z
       nimi...Na tych ziemiach wygrał inny język ale przede wszystkim 'obca
       świadomość'....(Dla potomków Wieletów i Obodrzytów najważniejsi są 'osadnicy
       niemieccy' którzy przynieśli im nowy język i nową kulturę)....
       • borzymir Dalemińcy 27.06.06, 10:24
        en.wikipedia.org/wiki/Glamoc
        en.wikipedia.org/wiki/Delmatae
        • borzymir Nazwy plemion wczesnosłowiańskich 29.06.06, 22:28

         Nazwy plemiemion wczesnosłowiańskich można podzielić na:

         1.czysto słowiańskiego pochodzenia(słowiański rdzeń i budowa:końcówki
         zakończone na 'ane' lub 'icy')

         2.nazwy częściowo słowiańskie(wywiedzione od obcego źródłosłowu i ze słowiańską
         budową:'ane',icy')

         3.nazwy niesłowiańskiego pochodzenia(takie których nie można wywieźć ze
         słowiańskiego i które mają niesłowiańską budowę)...


         Odp.1

         Nazwy słowiańskiego pochodzenia znamionują,że dane plemię było albo rdzennie
         słowiańskie albo żę główny trzon ludności był słowiański.W niektórych wypadkach
         mogą wskazywać też że ludność uległa zesłowiańszczeniu(np.zmiana nazwy 'Dulebi'
         na 'Bużanie' i 'Wołynianie')

         Odp.2

         Na obcych ziemiach Słowianie brali często nowe nazwy gł. od krain w których
         zamieszkali(Chorutanie od 'Karnioli'),miejscowości(Dukljanie od 'Doclei'),rzek
         (Strymońcy od 'Strumy')...Nazewnictwo tego typu wskazuje na adaptację
         wcześniejszej nomenklatury a nie 'niesłowiańskość' plemienia

         Odp.3

         Nazwy niesłowiańskiego pochodzenia to takie które pochodzą z obcych słów i mają
         niesłowiańską budowę(bez końcówek'ane' i 'icy'),np.:Dulebowie,Serbowie,Wagrowie,
         Warnowie,Chorwaci,Słoweni...Dowodzą tego iż ludność obca uległa
         zesłowiańszczeniu w środowisku słowiańskim...Prawdopodobnie owi obcy panowali
         nad Słowianami(analogia do'Bułgarów' i 'Rusów')....


         • borzymir Sloveni i Antowie 30.06.06, 14:07
          Sloveni i Antowie pierwotnie nie mówili po słowiańsku.
          Antowie(Serbowie,Chorwaci,Czesi?) wywodzili się od plemion sarmackich które
          zmieszały się z ludnością prasłowiańską w Południowo-Wschodniej Ukrainie(II-V
          w.).
          Sloveni(Sloveni,Dulebi?) przemieszali się z Prasłowianami w Południowo-
          Zachodniej Ukrainie...

          Ekspansję na Zachód i Południe Europy rozpoczęły plemiona zesłowiańszczone
          (Sloveni i Antowie)...Za nimi ciągnęły 'Plemiona Czyste'...

          'Plemiona Czyste' osiadły głównie w Polsce ,na Rusi i we wschodniej części
          Bałkanu...
          Połabie,Czechy,Słowacja,Bałkany Zachodnie były kolonizowane w większym stopniu
          przez 'Plemiona Zesłowiańszczone'...


          • szelakossa Lachy=Wlachy??? 03.07.06, 15:54
           ...Czyli wywodzimy się od ludności zromanizowanej???...
           Nasz język jest romański,religia semito-łacińska...
           A nazwa też!!!
           • borzymir Zwycięstwo 04.07.06, 22:42
            Słowianie zdobywali kraj za krajem...Bywało,popadali w zależność od Awarów czy
            Bułgarów,jednak potem, wespół z nimi lub samodzielnie podbijali nowe ziemie.
            (Pierwsze słowiańskie ataki na Bizancjum zaczęły się jeszcze przed przybyciem
            Awarów)...

            Germanie uciekli przed Słowianami.
            Prosty dowód.
            Polska i Połabie zostały zasiedlone przez Słowian.
            Czemu tego obszaru nie zajęli Bałtowie?(Ich osadnictwo objęlo tylko niewielkie
            skrawki Pomorza i Mazowsza).
            Także Germanie Skandynawscy którzy byli spowinowaceni ze swoimi współbraćmi
            żyjącymi w Europie Środkowej i Wschodniej doskonale orientowali się w sytuacji.
            Nie zauważyliby usunięcia się olbrzymiej gromady ludzi z Europy Środkowej?
            Około 700 n.e. Normanowie kolonizują duże obszary naszego kontynentu a 150 lat
            temu było ich tak mało?
            I dlaczego pas osadnictwa słowiańskiego od osadnictwa niemieckiego odgradzały w
            średniowieczu olbrzymie puszcze do których Niemcy bali się zapuszczać(a
            Słowianie bynajmniej lęku nie czuli)...

            To są fakty...Germanie przesuwali się na Zachód głownie przed
            Słowianami,koczowników bowiem ziemie Północy niewiele obchodziły...

            I to jest jedyne logiczne wytłumaczenie...
            • borzymir Ujednolicenie 23.07.06, 01:53
             W zasadzie 'nic nowego'.Tylko,że ja tutaj wyraźnie odcinam się od tzw.'głownych
             przodków Słowian' czyli ludności nazwijmy ją 'Południowobałtosłowiańskiej'...
             Mamy po niej język ale to o niczym nie świadczy.
             Niesłowiańskie nazwy plemion słowiańskich świadczą o olbrzymiej asymilacji
             różnoplemiennych ludów.
             Pierwotni Słowianie to była ludność pochodząca
             od 'Południowobałtosłowian',Sarmatów,Dako-Illirów i Germanów(głównie Gotów).
             Nastąpiło ujednolicenie kulturowe i językowe(może też i genetyczne) tak że nie
             można plemion noszących niesłowiańskie nazwy uważać za obcych...

             Czy Celtowie,Germanie itd.pochodzili od Słowian?
             Wydaje mi się,że to trochę nie tak.
             Wszystkie ludy mówiące językami indoeuropejskimi pochodzą w mniejszym lub
             większym stopniu od ludności Praindoeuropejskiej.
             Pierwotni Słowianie genetycznie i językowo biorąc odziedziczyli najwięcej po
             swych praidoeuropejskich przodkach.
             To prawie pewne.
             Tak zatem chodzi o to kto jest najbliższy Praindoeuropejczykom i myślę,że są
             nimi Północni Słowianie oraz Bałtowie.
  • whiterabbit444 Re: OSTATECZNE OBJAWIENIE PRAWDY 07.01.23, 18:26
   Zapraszamy na wiece śladami Lechii!
   Strona wydarzenia i informacje o wydarzeniu: pierwszyjezyk.pl/wiece-sladami-lechii/

   Film o wiecach, umieniu i morfemie UM oraz analiza słów z tym morfemem: youtu.be/9QsMgohc1hAa
   Na wiecach Śladami Lechii prowadzący poruszą bardzo ciekawe tematy związane z naszymi korzeniami. Zabytkowe budownictwo i ukryta symbolika, pielęgnacja ogRodów i życie przyRódy, odpuszczenie traum rodowych i wolność energetyczna oraz słowotwórstwo dotyczące takich tematów jak prawo, wolność, współpraca, relacje, namiętność, rodzina, religie, rytuały, starożytny Egipt.

   Spotkania są w 3 miastach: Wrocław 22.01, Gdańsk 29.01, Kraków 5.02. W każdym mieście trochę inne tematy i inni prowadzący.

   Więcej informacji dostępne na stronie: pierwszyjezyk.pl/wiece-sladami-lechii/
   Wydarzenie na FB: fb.me/e/3bpwqyP2f

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka