Dodaj do ulubionych

CIEKAWO Chorzów-LITERATURA ("biblioteczka")

28.05.05, 02:18
Zakladam nowy wontek " CIEKAWO Chorzów-LITERATURA("biblioteczka") " :
Zestawiomy lista szczegolnie ciekawych ksionszek o naszym Miescie.
Coby sie trocha lokalhistorycznie potszkolic, pra.

Generalnie "ciekawych" tzn. wartych poznania, a takie moga przeciez byc
stare/nowe, (nie)prawdziwe, (nie)poprawne, obj./subj., dobre/slabe, .....
(a ganc bezmankamentowych i wszystkozawierajacych napewno niy ma + bydzie)

Proponuja:
1) Tytul, autor, wydawnictwo/gdzie/kiedy, ewent.cena
2) krotko recenzja i wlasne zdanie
3) "objektywno" ocyna: 1(marne)-5(genialne)
4) kaj znalezc (sklep,bibiotyka,internet,...)


No to, niych wontek nom kfitnie..... - START!
Obserwuj wątek
  • hermann5 Re: CIEKAWO Chorzów-LITERATURA ("biblioteczka") 29.05.05, 00:04
   Żodyn jeszcze nic niy napisoł, to byda piyrszy:

   Chorzowski słownik biograficzny, red. J. Modrzyński,Muzeum w Chorzowie, Chorzów
   1997

   Trocha za chudy (88 haseł) i za bardzo prómujący polske rozdziały historii
   miasta ze szkodóm dlo tyj wcześniyjszyj. Biogramy niyrówne, jedne trocha za
   krótke, druge - za duge. Srogi byk: brak Franza Wachsmanna - w kóńcu wiela mómy
   ludzi z Chorzowa, kere dostali Oskara?

   Łocyna: 2-3

   Nakład wyczerpany, w przigotowaniu nowe, móm nadzieja, że lepsze,
   łobszerniyjsze i bardzij łobiektywne wydanie.
   • amoremio Re: CIEKAWO Chorzów-LITERATURA ("biblioteczka") 30.05.05, 00:43
    Wklejom sam ta lista, co jom nom podala Gosik w zwionsku
    z prof.dr.Wagnerem. Coby sie niy zgubila/uciykla, to jom
    sam chytom i marsz na kupa (lista, niy Gosik!).

    Apropos kupa: mój Mini miol "wypadek" na nachttopfie i mi pado:
    "Jo sie >>usmarkol kupom<< - alesmy sie usmiali (myslol "usmarowol") :))
    ------------------------------------------------------------------------

    1.Archiwum Państwowe w Katowicach, Zespół Akta Miasta Chorzowa, 2039 – Das
    Professor Wagner-Denkmal 1907-08;

    2.Archiwum Państwowe W Katowicach, Zespół Akta Miasta Chorzowa, Biographie –
    Prof. Dr. Wilhelm Wagner 1943-44;

    3.Buchfelder M., Ljunggren B., Wilhelm Wagner (1848-1900): A Forgotten Pioneer,
    Surgical Neurology 30, 6, 1988, s. 423-427;

    4.Gałuszka M., Chorzowski słownik biograficzny, Chorzów 1997, s. 160;

    5.Jedynak Z., Mauer-Górska B., Ślęzak W., Słownik medycyny i farmacji Górnego
    Śląska, T. 1, Katowice 1993, s. 277-278;

    6.Nadolski P., Pomniki Królewskiej Huty, Hajduk Wielkich i Chorzowa (do 1945
    r.), w: Chorzów w kulturze Śląska:. Materiały z sesji naukowej 9-10 października
    1996 r., Chorzów Batory 1997, s. 156-157;

    7.Pagel J. L., Biographisches Lexikon hervorragender Arzte des neunzehnten
    Jahrhunderts, Basel 1901, kol. 1801 (portret);

    8.Perlick A., Landskunde der oberschlesische Industriebezirk, Breslau 1943, s.
    396-397;

    9.Paryska-Radwańska Z., Paryski W. H., Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin
    1995, s. 1310;

    10.Schmidt R., Kleines Stadtbuch von Königshütte, Königshütte 1941, s. 97-98
  • hermann5 Coś ło Wolce 30.05.05, 19:27
   1. Dawna ulica Wolności, Zbigniew Kapała, Muzeum w Chorzowie, Chorzów 2001

   2. Ksiónżka ta była wydano przi okazji wystawy ło tym samym tytule. Tekst niy
   za dugi, ale zawiyro dużo informacji ło downyj Wolce, jak sie rozwijała, co
   było przi nij ciekawego. Bogato bibliografia, a potym kupa (nó, może kupka, bo
   45) richtig piyknych zdjynć.

   3. Łocyna: dołbych 5

   4. Myśla, że do sie jeszcze kupić w Muzeum i niykerych ksiyngarniach w
   Chorzowie. Cyny niy pamiyntóm, ale niy była kosmiczno, jak mie było na nia
   stać.
  • hermann5 "Chorzowianie" 30.05.05, 20:14
   Dociepuja sam, tak jak żech łobiecoł, informacja ło "Chorzowianach":

   1. Chorzowianie: obrazek ludowy w pięciu aktach ze śpiewem i tańcami,
   Franciszek Teofil Borys; redakcja, wstęp i opracowanie: Katarzyna Awdziewicz-
   Rott; Chorzów: III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, Katowice:
   Fundacja "Pallas Silesia", 2002

   2. Klasyka, cóż wiyncyj moga pedzieć...

   3. a skuli tego, że to klasyka, ciynżko byłoby wystawiać łocyna.

   4. Niy wiym, czy idzie jeszcze kajś kupić, może w Batorówie.
  • hermann5 Reden 02.06.05, 16:03
   Friedrich Wilhelm von Reden i jego czasy. Praca zbiorowa pod red. Z. Kapały.
   Muzeum w Chorzowie, Chorzów 2002, 135 str.

   W środku:

   E. Kościk, Społeczeństwo Górnego Śląska na progu industrializacji
   Z. Kwaśny, Hutnictwo żelaza na Śląsku w drugiej poł. XVIII i na pocz. XIX w.
   W. Długoborski, Friedrich Wilhelm von Reden jako człowiek oświecenia
   K. Fuchs, Hrabia Friedrich Wilhelm von Reden (przedruk z niemieckiego wydania)
   M. Wirska-Parachoniak, R. Kurek, Zarys dziejów huty "Królewskiej"
   P. Nadolski, Dzieje pomnika hrabiego Friedricha Wilhelma von Redena w
   Królewskiej Hucie (Chorzowie)

   Dugo niy było niczego ło Redenie (chyba że bydymy liczyć ta jedna marno
   stróniczka, kero mu poświynciyli we chorzowskim słowniku biograficznym i mój
   artykuł w "Góncu" ze siedym lot tymu). Terozki zaś mómy łodbudowany pómnik
   (prowda że niy na Rydynie, a na Rynku, ale niych bydzie) i dość fajno ksiónżka.
   Mogymy pedzieć, że w kóńcu Chorzów zaś zaczyno docyniać tych zasłużónych dlo
   rozwoju miasta ludzi, kerzy niy byli w POW, ZHP, AK i PZPR. Je sie z czego
   cieszyć.

   Łocyna: skuli dugij posuchy na rynku w tym tymacie dowóm 5

   Kupić idzie jeszcze w muzeum i chorzowskich ksiyngarniach. Cyny niy pamiyntóm
   dokładnie, ale coś wele trzech dych.
  • hermann5 Bożogrobcy i pudlyrze 05.06.05, 20:15
   Antoni Halor, Bożogrobcy i pudlyrze: podania i legendy chorzowskie, Chorzów-
   Mikołów 1997

   Chorzów mo historia dugo, ale w kupie to aż tak dużo ło nij niy wiymy. Niy ma
   sam żodnych zabytków starszych niż z XIX w., na szczynście sóm roztomajte
   łopowiastki, kere przechodziyły z pokolynio na pokolynie. Terozki już poleku
   zaczynajóm zanikać, beztóż dobrze się stało, że Halor dużo z nich zebroł i
   wydoł w tyj ksiónżce. A zapisane to je tak, jak mu ludzie godali, tj. po
   naszymu.
   Czyto sie dobrze. Je tu ło widmowyj karycie, kero jeździyła z Siymianowic przez
   krajcok na cmyntorz ewangelicki przi Elżbiecie, i ło innyj, kero jeździyła
   ulicóm Bożogrobców. Aż dziwne, że sie ani razu niy szczasły na krajcoku, pra?

   Łocyna: 5 i to take zdecydowane

   Kupić już chyba niy idzie, jak kto niy mo, to łostaje ino bibliotyka. We
   Chorzowie majóm ta ksiónżka chyba wszyske bibliotyki.
  • hermann5 Re: CIEKAWO Chorzów-LITERATURA ("biblioteczka") 10.06.05, 00:47
   Biydny tyn wóntek, łopuszczóny, no, istno siyrota, to żech pomyśloł, że trza
   zaś coś napisać:

   Tym razym bydóm to dwie ksiónżeczki ło Stecklu:

   1. P. Hnatyszyn, B. Małusecki, Karl Ludwig Max Steckel, fotograf górnośląski
   1870-194[.], Muzeum Miejskie w Zabrzu, Zabrze 1998, 28 s. + 16 zdjęć na
   wkładkach.

   2. Czarne diamenty. Fotografie z Górnego Śląska Maxa Steckla (1870-1947),
   Biblioteka Śląska, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
   Muzeum Miejskie w Zabrzu, 2001, tekst. P. Hnatyszyn, 60 s. (61 zdjęć).

   Myśla, że Steckel dó nos, Chorzowian, je doś ciekawóm postacióm, bo choć sie
   urodziył we Frankfurcie nad Odróm, to we latach 1891-1912 miyszkół we
   Królewskij Hucie, kaj mioł zakład fotograficzny. Mioł tyż atelier we Katowicach
   łod 1896 i w Siymanowicach łod 1906, beztóż idzie pedzieć, co łón był potyntat.
   We latach 1912-33 miyszkoł we Katowicach, potym we Zabrzu i łod 1936 we
   Glywicach. We latach 1942-45 miyszkoł we Łosiowie w powiecie brzeskim. Umar w
   Unterroeblingen am See we Saksónii-Anhalt.

   Zdjyńć Steckla je wszyndzie połno, bo idzie je dlo przikładu znolyźć we
   podryncznikach dlo hutników i górników, sóm tyż w ksiónżkach przirodniczych.
   Jego zdjyncia sóm we albumach "Vereinigte Königs- und Laurahütte", "Vom
   oberschlesischen Steinkohlen-Bergbau", "Lebensbilder aus der
   Tierwelt", "Schwarze Diamanten", "Die Fürstliche Brauerei in Tichau".
   Steckel wydoł tyż ksiónżka ło fotografowaniu zwierzónt "Kamera-Weidwerk".
   Nojbardzij jednak znane sóm jego serie postkartów, miyndzy kerymi je tyż dużo
   ze Królewskij Huty.

   Łocyna: już choby ino skuli zdjynć dowóm piynć

   Kupiyłech łobie ta ksiónżeczki we Muzeum w Zabrzu i myśla, co je tam jeszcze
   pódzie kupić. Trocha szkoda, nawiasym godajónc, że je terozki coroz wiyncyj
   takich fajnych wydawnictw, ino problym z tym, że majóm tako fest łograniczóno
   dystrybucjo.
  • hermann5 Niemcy Górnośląscy 10.06.05, 01:06
   Dociepuja, pokel pamiyntóm, jeszcze jedna, dość świyżo:

   Niemcy Górnośląscy, leksykon biograficzny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
   Gliwice/Opole 2004, 166 s. (119 krótkich biografii).

   Tytuł, jak dó mie, to trocha maszketny, bo fto to niby mo być - "Niymiec
   Górnoślónski"? Czy to mo łoznaczać, że sóm tyż "Poloki Górnoślónske"? A mie to
   chyba w takim razie trza bydzie posłać do psychologa, bo móm problymy z
   tożsamościóm!

   Tymat je szyroki, ale sam jak widać - 119 nazwisk - potraktowany tak wónsko, że
   już sie chyba barzij niy dało. Ale jest poru Chorzowioków: Alder, Wachsmann,
   Kalide, i niy-Chorzowioków, ale z Chorzowym zwiónzanych: Reden, Willimowski.

   Łocyna: skuli nadmirnyj zwiynzłości i maszketnego tytułu "3"

   Widzołech we Chorzowie, Bytoniu, Glywicach i Opolu, to myśla, że niy bydziecie
   mieli problymów z kupiyniym. Kosztowało ino 13 zł.
  • gosik12 Re: CIEKAWO Chorzów-LITERATURA ("biblioteczka") 11.06.05, 21:01
   Mały słownik gwary Górnego Śląska, Bożena Cząstka-Szymon, Jerzy Ludwig, Helena
   Synowiec, wyd. Leksykon, Katowice 2000
   Z braku laku i ten słownik jest dobry, choć brakuje dużo wyrazów. Napisano, że
   jest to część pierwsza, ale narazie drugiej części nie widać.
   Ocena to 3+
   Napewno jeszcze można dostać w kasie skansenu w parku,( bylismy dzisiaj i
   widzieliśmy) cena 23 zł
  • hermann5 Mapy, mapy... 18.06.05, 00:01
   Tak siedza przed monitorym i widza, że coś słaby ruch dzisioj na naszym forum.
   I tak mi sie pomyślało, że dociepna zaś co nowego do starego wóntku, kery
   zaczón nasz niyłocynióny amoremio. No i jadymy:

   Moje miasto Chorzów w ujęciu historyczno-przestrzennym. Red. A. Złoty, KORAL,
   Chorzów 2003

   W 2003 łodbyła sie we Chorzowie sesjo popularnonaukowo ło edykacyji regiónalnyj
   i downyj kartografii górnoślónskij. Ksiónżka zawiyro materiały ze tyj sesji, na
   keryj wystómpiyli M. Gałuszka, J. Rostropowicz, P. Greiner, A. Złoty i A.
   Konias.
   Nojlepsze sóm w nij mapy, m.in. kónsek mapy Hindenberga z 1636, na keryj pónoć
   je Chorzów, mapa Wielanda z 1736 i jyj powiynkszóny kónsek ze Chorzowym,
   piyrszo pónoć reprodukcjo mapy Wredego ze połowy XVIII w., dwa arkusze pruskigo
   zdjyncia topograficznego 1:25000 z 1827 i inksze.

   Łocyna: Już ino skuli samych map noleży sie "5".

   Kupiyłch ta ksiónżka dwa lata tymu i downoch ji niy widzioł, ale jak dobrze
   posznupać, to może sie jeszcze kajś znojdzie. Cyna niy była wygórowano.
   • rico-chorzow Re: Mapy, mapy... 18.06.05, 20:54
    hermann5 napisał:

    > Tak siedza przed monitorym i widza, że coś słaby ruch dzisioj na naszym forum.
    > I tak mi sie pomyślało, że dociepna zaś co nowego do starego wóntku, kery
    > zaczón nasz niyłocynióny amoremio. No i jadymy:
    >
    > Moje miasto Chorzów w ujęciu historyczno-przestrzennym. Red. A. Złoty, KORAL,
    > Chorzów 2003
    >
    > W 2003 łodbyła sie we Chorzowie sesjo popularnonaukowo ło edykacyji regiónalnyj
    >
    > i downyj kartografii górnoślónskij. Ksiónżka zawiyro materiały ze tyj sesji, na
    >
    > keryj wystómpiyli M. Gałuszka, J. Rostropowicz, P. Greiner, A. Złoty i A.
    > Konias.
    > Nojlepsze sóm w nij mapy, m.in. kónsek mapy Hindenberga z 1636, na keryj pónoć
    > je Chorzów, mapa Wielanda z 1736 i jyj powiynkszóny kónsek ze Chorzowym,
    > piyrszo pónoć reprodukcjo mapy Wredego ze połowy XVIII w., dwa arkusze pruskigo
    >
    > zdjyncia topograficznego 1:25000 z 1827 i inksze.
    >
    > Łocyna: Już ino skuli samych map noleży sie "5".
    >
    > Kupiyłch ta ksiónżka dwa lata tymu i downoch ji niy widzioł, ale jak dobrze
    > posznupać, to może sie jeszcze kajś znojdzie. Cyna niy była wygórowano.    Hermann,dyć zyskynoj(jak umis)pora,a sam pokos.
    • hermann5 Re: Mapy, mapy... 18.06.05, 21:32
     Skaner móm, ale sie boja, że jak bych sam wciep na forum mapy ze tyj ksiónżki,
     to by mi sie mógli do rzici dobrać skuli tych wszyskich "copyrightów" :)
     Prywatnie moga Ci jednak, Rico, posłać co niyco mailym.

     Pzdr
     • rico-chorzow Re: Mapy, mapy... 18.06.05, 21:49
      hermann5 napisał:

      > Skaner móm, ale sie boja, że jak bych sam wciep na forum mapy ze tyj ksiónżki,
      > to by mi sie mógli do rzici dobrać skuli tych wszyskich "copyrightów" :)
      > Prywatnie moga Ci jednak, Rico, posłać co niyco mailym.
      >
      > Pzdr


      Hermann,wciepni mjy jy na kastla,jo gupot niy robia,choć pisa.
  • gosik12 Re: CIEKAWO Chorzów-LITERATURA ("biblioteczka") 20.06.05, 22:00
   Mimo, że jest to książka kulinaro, to myśla, że moga ją tu podać, bo jest cało
   napisano po śląsku.
   Ślónskie parszczynie, Elżbieta Łabońska, wyd. it@tis, rok wydania 2001
   Ksiązka ciekawo skuli tego, że pisano po śląsku, duzo ciekawych przepisów np.
   na mazidło z tunfisza, tuste z majorankiym,, wodziónka, likier szekuladówy
   Polecom, bo nie dość, że mozna poćwiczyć naszo godka to i warzyć przy okazji
   tyż sie idzie nauczyć
   Ocena - jak dlo mnie to 5 bo lubia książki kulinarne
   Ceny nie znom bo dostałach w prezencie,
   Chyba można zamówić na stronie internetowej www.it@tis.pl

   Ps. co tu ostatno tak cicho na tym forum, kaj sie wszyscy podzieli, czyżby już
   urlopy? Pozdrawiom
     • rico-chorzow Re: Gosik! 22.06.05, 00:13
      gosik12 napisała:

      > Eeee Rico, napewno jeszcze nieroz cie "ponerwujemy", ale czytom tu że prosisz
      > Słoneczko na jakiś kołocz i kawa, czy my z Olką tyż sie załapiemy:) Pozdrowieni
      > a.


      tysz pytanie?!;)),frajlich majn Got.Sonecko je ze Glywic,a richich fajnie,co sam
      na Kroolesko Hoota/Chorzow "zajrzało",i je goś sam u nos we Krooleski Hoocie
      eli Chorzowie,miy siy to podobo.
  • sloneczko1 Re: 20.06.05, 23:07
   prziszuach sam z ciekawosci,ale Chorzowa niy znom,wiym yno kaj je tako piynkno
   poczta podobno do glywicki ,i deptak zwiedziyuach kiedyś wieczorym , no i
   autostrada co sie niom leci na Katowice--poczytom sie sam i zas kiedy
   przida--pozdrowiom wszystkich
  • palec1 Re: CIEKAWO Chorzów-LITERATURA ("biblioteczka") 01.07.05, 14:33
   Nie o Chorzowie, ale moze tez kogos zaciekawi....

   Co poleca RAS :

   www.raslaska.org/ras/pol/oslasku/02a/0206HistoriaSlaska.htmhistoria

   www.raslaska.org/ras/pol/oslasku/02a/0208Herbyipieczecie.htmherby

   www.raslaska.org/ras/pol/oslasku/02a/0206HistoriaSlaska.htm
   caly slonsk

   www.raslaska.org/ras/pol/oslasku/02a/0205wpowiescirkurpiuna.htmtarnowskie

   www.raslaska.org/ras/pol/oslasku/02a/0208KonfliktGrazynskiKorfanty.htmkorfanty

   www.raslaska.org/ras/pol/oslasku/12/12nowks.html
   historia lokalna

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka