Dodaj do ulubionych

Prosba z ludzi znajacych C++

IP: *.core.lanet.net.pl / *.core.lanet.net.pl 16.07.05, 19:21
Czy moglby ktos sprawdzic te zadania i opisac slownie te zadania (tzn.
wytlumaczyc co po kolei sie robi)? Jesli tak to bylbym wdzieczny.
W kolejnych postach podam zadania bo chyba sie w jednym wszystkie nie
zmieszcza.
Obserwuj wątek
  • Gość: + zadanie 1 IP: *.core.lanet.net.pl / *.core.lanet.net.pl 16.07.05, 19:21
   Dla tablicy całkowitych liczb (a1, a2, a3, a4, a5, ... )
   przykład: (34, 21, 2, 17, 21, ... )
   wyjaśnić czy są jednakowe między sobą.
   Przykład:
   jeśli a1=a8 to wydrukować „liczby a1, a8=34”
   jeśli a2=a5 =a13 to wydrukować „liczby a2, a5,a13=21”
   itd.
   Jeśli jednakowych między sobą nie istnieje to podać odpowiedni komunikat.

   Rozwiazanie:
   #include <iostream>

   const int n = 5;

   int main()
   {
   int licznikN = 0;
   int licznikN2 = 0;
   int array[n];
   int pozycjaArray;

   while (licznikN < n) // wpisywanie wartośći do tablicy array[n]
   {
   std::cout << "jakie A" << licznikN << " :";
   std::cin >> array[licznikN];
   licznikN++;
   }

   licznikN = 0;

   while (licznikN < n) // wyświetlanie tablicy array[n]
   {
   if (licznikN==0) std::cout << "Podałeś tablice: \n";
   std::cout << array[licznikN] <<" ";
   licznikN++;
   }

   pozycjaArray = 0;
   licznikN = 0;

   std::cout << "\n";

   while (licznikN <n) // procedura porownania
   {
   pozycjaArray = array[licznikN];
   licznikN2=licznikN + 1;
   while (licznikN2 <n) // zlicznie po elementach array[n]
   {
   if (pozycjaArray == array[licznikN2]) // wyświetla jeśli równe
   {
   std::cout << "a" << licznikN << " = " << "a" <<licznikN2
   <<"\n";
   }
   licznikN2++;
   }
   licznikN++;
   }
   std::cin >> licznikN;
   return 0;
   }
   • diabel-tasmanski Re: zadanie 1 17.07.05, 00:29
    mam zastrzerzenia do "procedura porownania"
    to nie zadfziala zgodnier ze specyfikacja.
    1. format wyswietlania danych niezgodny z wymaganiami ( niweielki bład )
    2. wielokrotnie sa wyświetlane te same indeksy array sprawdz co sie stanie jak
    np. array={1,1,1,1,1}
    3. brak odpowiedniego komunikaru przy braku tych samych warosci.
  • Gość: + zadanie 2 IP: *.core.lanet.net.pl / *.core.lanet.net.pl 16.07.05, 19:22
   Program powinien mnożyć matryce rzeczywistych liczb A(n,n) na wektor
   rzeczywistych liczb b(n), który jest wyliczany według algorytmu:
   i=1,2,3,4, .... n
   jeśli i jest parzystą liczbą to b(i)= 1/(ii+2)
   jeśli i jest nieparzystą liczbą to b(i)= 1/ i
   i wpisać rezultat do wektora c(n) według algorytmu:
   c(1)=A(1,1)b(1)+ A(1,2)b(2)+... A(1,n)b(n)
   c(2)=A(2,1)b(1)+ A(2,2)b(2)+... A(2,n)b(n)
   ...................
   c(n)=A(n,1)b(1)+ A(n,2)b(2)+... A(n,n)b(n)
   Wydrukować  A(n,n), b(n), c(n)

   Rozwiazanie:
   #include <iostream>

   const int n = 5;

   int main ()
   {


   int m;
   int n;
   int licznikM;
   int licznikN;
   int k; // sluzy do zatrzymywania nam programu
   float array[n,m];
   std::cout << "Podaj wielkosc macierzy (kolumny oraz wiersze)";
   std::cout << "\n";
   std::cin >> n;
   std::cin >> m;
   std::cout << "Stworzyles macierz " <<n <<" x" <<" " <<m << ". Teraz
   musisz podac dane do niej! Podaj pierwsza zmienna" << "\n";
   licznikM = 1;
   licznikN = 1;
   while (licznikM <= m)
   {
   while (licznikN <= n)
   {
   std::cin >> array[licznikM,licznikN];
   licznikN++;
   }
   licznikN = 1;
   licznikM++;
   }// mamy wszystko do wprowadzania danych do dowolnej naszej
   macierzy
   //std::cin >> k;
   int i;

   float c[n];
   float b[n];
   while (i<=n)
   {
   if ( i%2 == 1) b[i] = 1/i;
   else b[i] = 1/(i*i/2);

   i++;
   }

   licznikM=1;
   i=1;
   c[i]=0;
   float l;

   while (i <= n)
   {
   c[i]=l;
   while (licznikM <= m)
   {
   l=array[i,m]*b[m];
   licznikM++;
   }
   i++;
   } l=c[i];

   licznikM=1;
   i=1;

   while (i <= n)
   {
   std::cout << c[i] << " | ";
   i++;
   }
   std::cin >> k;
   }
  • Gość: + zadanie 3 IP: *.core.lanet.net.pl / *.core.lanet.net.pl 16.07.05, 19:23
   Program powinien wyliczać ilość dźwięcznych i bezdźwięcznych liter w podanym
   stringu.
   Przykład:
   jeśli mamy tekst „he_is_my_friend” to wydrukować
   „tekst ma 5 dźwięcznych i 7 bezdźwięcznych liter”.

   Rozwiazanie:
   #include <iostream>
   #include <string>
   int main()
   {
   int k=0;
   char m;
   m = '_';
   char arr[8]={'p','t','k','s','ś','c','ć','f'};
   int licznik_tabeli;
   int sumabez;
   sumabez = 0;
   int suma = 0;
   using namespace std;
   string name;//można od razu przypisac np. „Smith”
   cout << "\nPodaj imie\n";
   cout << suma;
   cout << sumabez;
   cin >> name;


   for(int i=0; i<name.length(); i++)
   {
   if (name[i]==m)
   { k++;}

   int n = i+1;
   cout << "\n" <<n << "-litera to " << name[i] << "\n" ;


   {

   for (licznik_tabeli=0; licznik_tabeli<7;
   licznik_tabeli++ )
   {
   if (arr[licznik_tabeli] == name
   [i])
   sumabez = sumabez++;   }


   }

   }
   suma=name.length()-sumabez-k;
   cout << "\n" <<"suma liter dzwiecznych= " << suma << "\n" ;
   cout << "\n" <<"suma liter bezdzwiecznych= " << sumabez << "\n";

   cin >> k;
   return 0;
   }
  • Gość: + zadanie 4 IP: *.core.lanet.net.pl / *.core.lanet.net.pl 16.07.05, 19:24
   Program powinien wyliczać ilość trzypozycyjnych całkowitych liczb, które nie
   mieszczą jednakowych cyfr, oraz wyświetlać pierwsze i ostatnie 20 liczb oraz
   odpowiednie komentarze.

   Przykład:
   pierwsze 10 liczb 
   012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021

   Rozwiazanie:
   #include <cstdlib>
   #include <iostream>

   using namespace std;

   int main(int argc, char *argv[])
   {

   int i;
   int j,l,m; // dotyczy liczb od 10 do 99
   int n,o,p,s; // dotyczy liczb od 99 - 999
   float k,r;
   int z=0;

   for (i=10; i<99 && z<20;i++)
   {
   if (10<i<99)
   {
   m=0;
   int j=i/10; //j dziesiętna liczba
   k=i%10; //k jest liczbą jednostkową
   }
   if (m!=j && m!=k && j!=k)
   {
   cout << m << i << endl;
   z++;
   }
   }
   z=0;
   for (i=999; i>99 && z<20 ;i--)
   {
   o=i-((int (i/100))*100); // o jest liczba
   jedności i dziesiętnch
   p=i/100; // p jest setną
   //cout << p << "to jest setna";
   r=o%10; // jednostkowa
   //cout << r << "to jest jednostkowa" << endl;
   s=(i/10)%10; // dziesiętna
   //cout << s << "to jest dziesietna" << endl;
   if (p!=s && p!=r && r!=s)
   {
   cout << p << s << r << endl;
   z++;
   }


   }
   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
   }
  • Gość: + zadanie 5 IP: *.core.lanet.net.pl / *.core.lanet.net.pl 16.07.05, 19:24
   Program powinien wyliczać perwiastki równania f( x ) = 0 w przedziale (a,b)
   metodą prostej iteracji xk+1= ( xk ). Oznaką zakończenia iteracji jest
   warunek | xk+1 - xk |  eps. Pierwsze przybliżenie x0 wybierać z przedziału
   (a,b). Jeśli warunek |xk+1 - xk |  eps nie spełnia się po wyznaczonej ilości
   kroków k to podać odpowiedni komunikat i wybrać nowe pierwsze przybliżenie x0 .
   Przykład:dla równania f( x ) =x2-c = 0 metoda prostej iteracji ma algorytm
   xk+1= x2k + xk -c.
   Program skonstruować z wykorzystaniem odpowiednich funkcji.

   Rozwiaznie:
   #include <cstdlib>
   #include <iostream>
   #include <cmath>
   using namespace std;

   const float eps=0.1;
   double a, b, c, x, x0, xn, xk;
   int krokstop, k;


   int main(int argc, char *argv[])
   {

   cout << "Podaj przedział : (a,b) \n a -->";
   cin >> a;
   cout << "b -->";
   cin >> b;
   cout << "podałeś przedział (" << a << "," << b << ")\n";

   krokstop = 15;
   c = 0.5;
   if (b<a) x0 = (((a - b)/2)+b);
   else x0 = (((b - a)/2)+a);

   cout << "Ustalamy X0 = " << x0 << "\n";

   xk = x0;
   xn = xk*xk + xk + c;

   // while (fabs(xn - xk)< eps )
   // {


   while (krokstop!=0)
   {
   cout << "|" << xn << " - " << xk << "|\n";

   if (fabs(xn - xk)< eps)
   {
   krokstop = 1;
   cout << " jest spełnione |Xn+1 - Xn| < eps ";

   }
   xk = xn;
   xn = xk*xk + xk - c;


   krokstop--;
   }


   // }

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
   }
  • Gość: + zadanie 6 IP: *.core.lanet.net.pl / *.core.lanet.net.pl 16.07.05, 19:25
   Napisać program do obsługi konta bankowego który ma trzykrotnie sprawdzać prawo
   dostępu klienta do konta poprzez kod z liter i cyfr oraz wypełniać na jego
   życzenie następne czynności: wpłaty na rachunek; wypłaty z rachunku;
   sprawdzanie sumy rachunku.
   Po każdej operacji wpłaty lub wypłaty pieniędzy program powinien obliczać sumę
   rachunku i zawiadamiać o tym klienta.
   Program skonstruować z wykorzystaniem odpowiednich funkcji.

   Rozwiazanie:
   #include <cstdlib>
   #include <iostream>

   using namespace std;

   int Wplata, Wyplata, Suma, Stan;

   void DaneKlienta(int DaneNr)
   {
   //dane klienta
   switch(DaneNr)
   {
   case 1: cout << "ZAPAMIETAJ DANE KLIENTA:" << endl; break;
   case 2: for(int j=0; j<80; j++) cout << "-"; break;
   case 3: cout << "Imie: Jan" << endl; break;
   case 4: cout << "Nazwisko: Kowalski" << endl; break;
   case 5: cout << "Pin kod: 1234" << endl; break;
   case 6: cout << "Nr dowodu os: dd123456789" << endl; break;
   default :cout << DaneNr;
   }
   }

   void Rachunek(int liczba)
   {
   //obliczenia
   switch(liczba)
   {
   case 1: cout << "Stan rachunku 1000zl"; break;
   case 2: Stan = Stan + Wplata; break;
   case 3: Stan = Stan - Wyplata; break;
   case 4: cout << ""; break;
   case 5: cout << ""; break; //puste gdyby ktos mial atak i chcial cos
   dodac
   case 6: Stan;break;
   default :cout << liczba;
   }
   }

   // menu mozliwosci
   void MenuOperacji(int MenuO)
   {
   switch(MenuO)
   {
   case 0: cout << "0 - Wyjscie z programu\n-------------------------" <<
   endl; break;
   case 1: cout << "1 - Pokaz stan rachunku." << endl; break;
   case 2: cout << "2 - Chce wplacic pieniadze." << endl; break;
   case 3: cout << "3 - Chce wyplacic pieniadze." << endl; break;
   default : cout << MenuO;
   }
   }

   int main(int argc, char *argv[])
   {
  • Gość: + zadanie 7 IP: *.core.lanet.net.pl / *.core.lanet.net.pl 16.07.05, 19:26
   Napisać program który wyświetla na ekranie komputera „formę” mnożenia dwóch
   liczb całkowitych, wprowadzonych z klawiatury
   Przykład:
   624
   503
   1872
   3120
   313872

   Rozwiazanie:
   #include <iostream>
   #include <string>
   #include <iomanip>

   using namespace std; // To dodaj w tamtych programach

   long l,k,h;

   void swap(int& pierwsza, int& druga); // Funkcje
   void rozbicie(int* rozb);


   int main(int argc, char *argv[])
   {

   int a,b,mnozenie1,mnozenie2,mnozenie3,temp=0,tak;

   cout << "Podaj liczbę 1: ";
   cin >> a;
   cout << "Podaj liczbę 2: ";
   cin >> b;

   if (a<b) { // Jezeli pierwsza liczba mniejsza niz 2 to zamien miejscami
   swap(a,b);
   tak=1; // Zmianna ktora potem nam przyda sie w wyniku
   }

   rozbicie(&b); // Rozbicie wiekszej liczby na cyfry

   mnozenie1=l*a; // Dzialanie pierwsza cyfra * liczba
   mnozenie2=k*a; // Dzialanie druga cyfra * liczba
   mnozenie3=h*a; // Dzialanie trzecia cyfra * liczba

   // system("clear"); // Czyszczenie ekranu pod Unixem

   cout << "\n\n";
   cout << setw(10) << a << "\n";
   cout << setw(6) << "x" << setw(4) << b << "\n";
   cout << setw(10) << "-----" << "\n";
   cout << setw(10) << l*a << "\n";
   if (tak==1) { // Jezeli zamienilismy liczby, wyniki tez musimy zamienic
   if (mnozenie3!=0) {
   cout << setw(8) << mnozenie3 << "\n"; }
   if (mnozenie2!=0) {
   cout << setw(9) << mnozenie2 << "\n"; }
   } else {
   if (mnozenie2!=0) {
   cout << setw(9) << mnozenie2 << "\n"; }
   if (mnozenie3!=0) {
   cout << setw(8) << mnozenie3 << "\n"; }
   }
   cout << setw(10) << "------" << "\n";
   cout << setw(10) << a*b << "\n";
   cout << "\n\n";


   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
   }

   void swap(int& pierwsza, int& druga) // Kody funkcji
   {
   int temp = pierwsza;
   pierwsza = druga;
   druga = temp;
   }

   void rozbicie(int* rozb)
   {
   h = (*rozb/100);
   k = ((*rozb-(h*100))/10);
   l = *rozb-((k*10)+(h*100));
   }

   Program skonstruować z wykorzystaniem odpowiednich funkcji.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka