20.01.10, 19:41
Łówam bandó słoweczka na literka 'U'
Obserwuj wątek
  • rita100 Re: ubogasy - niebogaty 20.01.10, 19:41
   ubogasy - niebogaty
   Jygo brat to człoziek łubogasi, mo tilo jenygo konia i to lichygo.
   • rita100 Re: ubzdrzyć sobie - uroić sobie 20.01.10, 19:43
    ubzdrzyć sobie - uroić sobie, ubrdać sobie
    Co to znów łubzdrzułeś sobzie ? Czi miślisz, że wszisći zaro zrobzió to, co ti
    chcesz ?
    • rita100 Re: uchajtać - uchlapać; uciąć 20.01.10, 19:44
     uchajtać, uchajtnąć - uchlapać; uciąć zamaszyście
     Rzeźnik łuchajtnół kowoł połcia i doł go za darmo bziedni kobziycie.
     W tam błocie łuchajtałam sobzie kitel aż do kolon.
     • rita100 Re:uchal - ucho 20.01.10, 19:49
      uchal - ucho, ucho zwierzęcia
      Nie stuloj tak łucholów, bo cia tu zaro trzepna.
      • rita100 Re:uchlapać się - polać się wodą 20.01.10, 22:14
       uchlapać się - polać się wodą, zmoczyć sobie ubranie

       Zidzisz, łuchlapołeś sobzie przi studni cało łobleka.
       • rita100 Re:uchlapać się - upoić się alkoholem 20.01.10, 22:15
        uchlapać się - upoić się alkoholem
        Tak sia łuchlapoł w mnieście, ze razu lyść ni móg.
        • rita100 Re:uciarać - ubrudzić 20.01.10, 22:20
         uciarać - ubrudzić, powalać
         Łuciorołeś sobzie jegodami gamba i wiglóndasz jek taki cigon.
         Wpod gźiś do błota i łuczoroł sobzie cało łobleka.
         • rita100 Re:uciarać się - ubrudzić się 20.01.10, 22:23
          uciarać się - ubrudzić się, uwalać się
          • rita100 Re:uciekaniec - uciekinier 20.01.10, 22:24
           uciekaniec - uciekinier
           Jek Ruski sia zblirzali, gwołt łuciekańców z Mazur nocowało łu noju.
           • rita100 Re:ucierzpić - ucierpieć 20.01.10, 22:25
            ucierzpić - ucierpieć
            Łón gwołt łucyrzpśiuł przed śniyrció.
            • rita100 Re:uciesać - uczesać 20.01.10, 22:27
             uciesać - uczesać
             • rita100 Re:uczba - nauka; nauczanie 20.01.10, 22:28
              uczba - nauka; nauczanie
              Jygo dzieci do łuczbi ni mojó głowi.
              Sin sójsiada je nauczicielam, ale mózi, ze łuczba to tyż nie je letki chlyb.
              • rita100 Re:ud - udo 20.01.10, 22:31
               ud - udo
               Kernos zaciół baba w łud,
               baba mózi das war gut.
               • rita100 Re:udać - oskarżyć, zaskarżyć 20.01.10, 22:32
                udać - oskarżyć, zaskarżyć
                Gróski łudali młodych, że jam nie dajó całi wimowi.
                Zambok łudoł Falka, że strzylo do zajonców.
                • rita100 Re:udawić - udławić, udusić 20.01.10, 22:33
                 udawić - udławić, udusić
                 Psiszó w gazycie, że jekiś chłopok łudoziuł dziywczina.
                 • rita100 Re:udawić się - udławić się 20.01.10, 22:34
                  udawić się - udławić się, udusić się
                  Mnioł śniyrć tako nierspodzywano, jod kruszka i sia nió łodoziuł
                  • rita100 Re:uderty - oddarty, zerwany 21.01.10, 18:06
                   uderty - oddarty, zerwany; chodzący luzem

                   Chodzi w zaku z łudertami knaflami.
                   Krowa je łuderto i poszła w pszanica.
                   • rita100 Re:udrzeć się - urwać się, zerwać 21.01.10, 18:10
                    udrzeć się - urwać się, zerwać sie
                    Łuder mi sia ziyszok łod żakyta.
                    Wszistkie krowi łuderuj sia z łubdzów.
                    • rita100 Re:udziakać - usiekać 21.01.10, 18:14
                     udziakać - usiekać, rozbić na papkę

                     Felka juz łudziakała rónkiel no krów.
                     Na łobziod bandó dziś łudziakane kartofle.
                     • rita100 Re:udziułać - uciułać 21.01.10, 20:39
                      udziułać - uciułać
                      • rita100 Re:ufarfonić - ubrudzić brodę 21.01.10, 20:39
                       ufarfonić - ubrudzić brodę tabaką zmieszaną ze śluzem
                       • rita100 Re:uficić - złapać, schwycić 21.01.10, 20:40
                        uficić - złapać, schwycić, złowić
                        Morcin łuficiuł zieziórka.
                        • rita100 Re:ugąć, ugnąć - ugiąć 21.01.10, 20:42
                         ugąć, ugnąć - ugiąć
                         • rita100 Re:ugąć się, ugnąć się 21.01.10, 20:42
                          ugąć się, ugnąć się - ugiąć się
                         • rita100 Re:ugnić - odpaść 21.01.10, 20:44
                          ugnić - odpaść, oderwać na skutek gnicia

                          Jena gałójś łod naszi kruszki ługniuła.
                         • rita100 Re:ugnietać, ugnieść - ugniatać 21.01.10, 20:46
                          ugnietać, ugnieść - ugniatać
                         • rita100 Re:ukarnić - utuczyć, ukarmić 21.01.10, 20:49
                          ukarnić - utuczyć, ukarmić
                          Łukornili trzi cieloki; dwa przedali a jenygo zarznyli no siebzie.
                         • rita100 Re:ukarnić się - utuczyć się 21.01.10, 20:54
                          ukarnić się - utuczyć się, nakarmić się
                          Te dwa zieprze już sia łukornili, możewa jych teroz przedać.
                         • rita100 Re:uklektać - uklepać 21.01.10, 20:58
                          uklektać - uklepać, klepiąc urobić
                          Łuklektałam dwanaście funcików masła.
                         • rita100 Re:ukluknąć - rozsiąść się jak kwoka 21.01.10, 21:01
                          ukluknąć - rozsiąść się jak kwoka, rozwalić się, siąść zajmując dużo miejsca.
                         • rita100 Re:uknować - uknuć 21.01.10, 21:04
                          uknować - uknuć
                         • rita100 Re:ukokentować - zadowolić 21.01.10, 21:05
                          ukokentować - zadowolić, ukontentować
                          Łónygo nicht nie łukokantuje, bo łón zawdi mo za mało.
                         • rita100 Re:ukokentować się - zadowolić się 21.01.10, 21:05
                          ukokentować się - zadowolić się
                          Łón sia łukokantuje i małó zopłató, jeżli tilo dostanie pora kiliszków gorzołki.
                         • rita100 Re:ukorunować - ukoronować 21.01.10, 21:06
                          ukorunować - ukoronować
                         • rita100 Re:ukosić - skosić 21.01.10, 21:07
                          ukosić - skosić określoną ilość
                          Dość koniczini łukosiuł-am no koni na noc.
                         • rita100 Re:ukować - ukuć 21.01.10, 21:07
                          ukować - ukuć
                          Am sobzie sam łukowoł łok do bosoka.
                         • rita100 Re:ukradnąć - ukraść 21.01.10, 21:08
                          ukradnąć - ukraść
                          Bziank móziuł, ze Falk mu łukradnół pora cantberów żita.
                         • rita100 Re:ukuczyć się - sprzykrzuć się 21.01.10, 21:11
                          ukuczyć się - sprzykrzuć się
                          Już mi sia ta robota łukuczuła.
                         • rita100 Re:ukuć - ukłuć, użądlić 22.01.10, 17:51
                          ukuć - ukłuć, użądlić
                          Przi sztokowaniu żita Antóś nie chcónco łukuł Jonka zidłami w ranka.
                          Pszczoła łukuła go w palec.
                         • rita100 Re:ukwaknąć się - rozsiąść się 22.01.10, 17:54
                          ukwaknąć się - rozsiąść się jak kwoka
                          Łukwaknuła sia jek tako kluka.
                          Tak sia tu łukwaknółeś, jekbi ta łowka buła tilo no ciebzie.
                         • rita100 Re:ulan - ułan 22.01.10, 17:56
                          ulan - ułan
                         • rita100 Re:ulęgałka - przedojrzała 22.01.10, 17:57
                          ulęgałka - przedojrzała gruszka, uleżała
                         • rita100 Re:ulster - jesionka 22.01.10, 17:59
                          ulster - jesionka, palto jesienne
                         • rita100 Re:ulżyć sobie - puścić wiatry 22.01.10, 18:01
                          ulżyć sobie - puścić bez żenady nagromadzone w przewodzie pokarmowym wiatry.
                         • rita100 Re:umerlak - człowiek schorzały 22.01.10, 20:10
                          umerlak - człowiek schorzały, bliski śmierci
                          Bziankofke mocno sia postarzeli, to już same łumerloki.
                         • rita100 Re:umerły - zmarły 22.01.10, 20:10
                          umerły - zmarły; martwy
                          Dała na mszo swantó za łumerłych bratów i siostri.
                          Jek wróciuła do domu, to chlop ji leżoł na ziamni łumerłi.
                         • rita100 Re:umór - wyczerpanie sił 22.01.10, 20:12
                          umór - wyczerpanie sił
                          Bandziewa jutro siec pszenica aż do łumoru.
                          Bez cało noc tancowali na umór.
                         • rita100 Re:umulać - umyć 22.01.10, 20:15
                          umulać - umyć
                         • rita100 Re:umurzać, umurzyć - umorusać 22.01.10, 20:16
                          umurzać, umurzyć - umorusać, ubrudzić
                          Ale sobzie smołó te łobleke łumurzołeś.
                         • rita100 Re:umurzać się - umorusać się 22.01.10, 20:17
                          umurzać się - umorusać się, ubrudzić się
                          Gźie tak sia łumurzaliśta ?
                          Mota pełno brudu na całi gambzie i nawet we włosach.
                         • rita100 Re:unargać - powalać, pochlapać 22.01.10, 20:21
                          unargać - powalać, pochlapać, ubrudzić
                          Łunorgoł sia jek świnia w błocie.
                         • rita100 Re:uniforma - uniform, mundur 23.01.10, 20:57
                          uniforma - uniform, mundur, przepisowy strój wojska, policji i róznych
                          służby państwowej.
                         • rita100 Re:umterok - halka 23.01.10, 20:58
                          umterok - halka
                         • rita100 Re:upacać - upaćkać 23.01.10, 21:00
                          upacać - upaćkać
                         • rita100 Re:upacać się - upaćkać się 23.01.10, 21:01
                          upacać się - upaćkać się
                          Cołyj yś sia łupaćkał łod tygo farbowanio.
                         • rita100 Re:upackać - upaćkać, ubrudzić 23.01.10, 21:03
                          upackać - upaćkać, ubrudzić, powalić
                         • rita100 Re:upackać się - upaćkać się 23.01.10, 21:04
                          upackać się - upaćkać się
                          Łupackołeś sia przi tam malowaniu jizbi
                         • rita100 Re:upadek - także strata 23.01.10, 21:06
                          upadek - także strata, wyrwa w majątku.
                          W tam roku mnielim zielgi łupodek, jedan kóń sia noma zmarnowoł i dwa
                          krowi dostałi proch i zdechłi.
                         • rita100 Re:uperciuch - uparciuch 23.01.10, 21:08
                          uperciuch - uparciuch
                         • rita100 Re:uperty - uparty 23.01.10, 21:09
                          uperty - uparty, nieustępliwy
                         • rita100 Re:upilić - upilnować 23.01.10, 21:10
                          upilić - upilnować
                         • rita100 Re:upilować - upilnować 23.01.10, 21:10
                          upilować - upilnować
                         • rita100 Re:uredzić - uradzić, udźwignąć 23.01.10, 21:11
                          uredzić - uradzić, udźwignąć
                          Łón tygo mniecha nie uradzi.
                         • rita100 Re:urejchować - uwędzić 23.01.10, 21:13
                          urejchować - uwędzić
                          Łurejchowalim prazie całygo zieprza.
                         • rita100 Re:uretować - uratować 23.01.10, 21:15
                          uretować - uratować
                         • rita100 Re:urmem - hurmem, tłumnie 23.01.10, 21:16
                          urmem - hurmem, tłumnie, gromadnie
                          Jutro pojedziewa łurmam do roboti na polu.
                         • rita100 Re:urwich - urwis, łobuz 23.01.10, 21:19
                          urwich - urwis, łobuz
                          łurzich
                          Takiych łurzichów trzeba trocha poskrómnić.
                         • rita100 Re:urwichować - swawolić 23.01.10, 21:22
                          urwichować - swawolić, dokazywać
                          Łu niejenych nołuczicieli szurki gwołt łurzichujó.
                         • rita100 Re:urwisko - wielki urwis 23.01.10, 21:34
                          urwisko - wielki urwis, straszny łobuz, nicpoń
                          Z Brónowskygo to łurzisko, nołuczycieli go bzijó, a to nic nie pomogo.
                         • rita100 Re:ury-ury - głos przywołania 23.01.10, 21:37
                          ury-ury - głos przywołania gęsi
                          uri-uri
                         • rita100 Re:uryżować - ukrochmalić 23.01.10, 21:37
                          uryżować - ukrochmalić
                         • rita100 Re:uryżyć - uryżować 23.01.10, 21:37
                          uryżyć - uryżować
                         • rita100 Re:urzenić - dojrzeć 24.01.10, 20:28
                          urzenić - dojrzeć (o zbożu, owocach)
                          Pszanica już łurzaniała, możewa jó jutro siec.
                         • rita100 Re:usadzić - utemperować kogo 24.01.10, 20:34
                          usadzić - utemperować kogo, dać komu nauczkę.
                          Jo go wnetki łusadza, łón sia zaro łuspokoji.
                         • rita100 Re:usiąść się - usiąść 24.01.10, 20:35
                          usiąść się - usiąść
                          łusiójść sia
                         • rita100 Re:usłuchać - usłyszeć 24.01.10, 20:37
                          usłuchać - usłyszeć
                          Póznam zieczoram łusłuchoł-am jekiś krzik, wiszed-am na dwór, a tam leżoł
                          Szafrina ze złamanó nogó.
                         • rita100 Re:ustać na czym - stanąć na czym 24.01.10, 20:41
                          ustać na czym - stanąć na czym
                          Łustół na stole jek na kozanici i łupsiti zaczuł prazić kazonie.
                         • rita100 Re:ustanek - przystanek, przerwa 24.01.10, 20:43
                          ustanek - przystanek, przerwa
                          Na łustonku czekało dziś gwołt ludzi.
                          Co to dzecko tak bez łustanku riczi ?
                         • rita100 Re:ustatkować - uspokoić 24.01.10, 21:05
                          ustatkować - uspokoić, utemperować
                          Jek sia nie łuspokojita, to jo woju wnet łustatkuje.
                         • rita100 Re:ustatkować się - uspokoić się 24.01.10, 21:06
                          ustatkować się - uspokoić się, utemperować się, przestać dokazywać
                          Konie tak sia zlankłi, ze nie mogłi sia ustatkować.
                          Tróncała sia po wsi i lotuła za chłopokami, a jek sia łożaniuła, to sia dicht
                          łustatkowała.
                         • rita100 Re:usterować - uspokoić , uciszyć 24.01.10, 21:07
                          łusterować - uspokoić , uciszyć
                          Tak sia rozpłakoł, ze ni mogłam go łustyrować.
                          Tego chłopoka nicht nie łustyruje, łón zawdi bandzie robziuł po swojamu.
                         • rita100 Re:usterować się - uspokoić się 24.01.10, 21:08
                          usterować się - uspokoić się, przestać się awanturować
                          W młodości to łón buł zadziorni, ale na starość sia łustyrował.
                         • rita100 Re:uszcześliwić - uszczęśliwić 24.01.10, 22:41
                          uszcześliwić - uszczęśliwić
                          łuszcześlizić
                         • rita100 Re:uszparować - uciułać 24.01.10, 22:42
                          uszparować - uciułać, zaoszczędzić
                          łuszporować
                         • rita100 Re:usztaplować - nagromadzić 24.01.10, 22:43
                          usztaplować - nagromadzić, ułożyć w sągi
                          Łusztaplowali sobzie drewków na cało zima.
                         • rita100 Re:usztrykować - udziać 24.01.10, 22:46
                          usztrykować - udziać
                          Łusztrikowałam mu na zima ciepłe źołnianne picie.
                         • rita100 Re:usztyftować - założyć, ufundować 25.01.10, 20:56
                          usztyftować - założyć, ufundować
                          Szwanty Franciszek łusztiwtowoł zokon franciszkonów.
                          Łukowski łusztiwtowoł baldach do nowygo kościoła.
                         • rita100 Re:uszykować - ustawić, przygotować 25.01.10, 20:58
                          uszykować - ustawić, przygotować; naprawić
                          Wszistko łuszikowalim na wesele: kupsili pora achtelków psiwa, pora butelków
                          gorzałki, cigarów pora kostków, zarznyli zieprza i jełozica.
                          Musza łuszikować ta duża jizba, bu już pora dni ji nie sprzóntałam.
                          Zamek nie chcioł sia zamikać, ale ślusarz go jekoś łuszikowoł.
                         • rita100 Re:uśćknąć - uszczknąć 25.01.10, 21:10
                          uśćknąć - uszczknąć
                         • rita100 Re:uślinić - poślinić 25.01.10, 21:11
                          uślinić - poślinić, zwilżać śliną
                         • rita100 Re:uślinić się - zaślinić się 25.01.10, 21:12
                          uślinić się - zaślinić się
                          Łuśliniułeś sia jek prosioczek.
                         • rita100 Re:uśniech - uśmiech 25.01.10, 21:13
                          uśniech - uśmiech
                         • rita100 Re:uśniechać się - uśmiechac się 25.01.10, 21:14
                          uśniechać się - uśmiechac się
                         • rita100 Re:uśniechnięty - uśmiechnięty 25.01.10, 21:15
                          uśniechnięty - uśmiechnięty
                         • rita100 Re:uśnierzać - uspakajać, uśmierzać 25.01.10, 21:17
                          uśnierzać - uspakajać, uśmierzać
                         • rita100 Re:uśnierzać się - uspokajać się 25.01.10, 21:18
                          uśnierzać się - uspokajać się
                         • rita100 Re:uśpić - znieczulić narkozą 25.01.10, 21:19
                          uśpić - znieczulić narkozą
                          Do operacji go łuśpsili.
                         • rita100 Re:uśwęcić - uświęcić 25.01.10, 21:22
                          uśwęcić - uświęcić
                         • rita100 Re:utarz - ołtarz 25.01.10, 21:22
                          utarz - ołtarz
                          Nosz ksióndz łodpraziuł msza przi małm łutarzu.
                         • rita100 Re:utarzowy - ołtarzowy 25.01.10, 21:23
                          utarzowy - ołtarzowy
                         • rita100 Re:utarzyk - ołtarzyk 25.01.10, 21:23
                          utarzyk - ołtarzyk
                          Nejene ludzie majó w domu łutorziki.
                         • rita100 Re:utchnąć - utknąć, ugrzęznąć 25.01.10, 21:24
                          utchnąć - utknąć, ugrzęznąć
                          Łutchnyli z furó w błocie.
                         • rita100 Re:utchwić - utkwić 25.01.10, 21:25
                          utchwić - utkwić
                          Pod paznokciam łutchsiuł mu źur.
                         • rita100 Re:utnąć - uciąć, ściąć 26.01.10, 19:52
                          utnąć - uciąć, ściąć
                          Czamu łutnyliśta ta brzoza, co stojała dicht przi stodole ?
                         • rita100 Re:utrapiony - człowiek opętany 26.01.10, 19:53
                          utrapiony - człowiek opętany przez złego ducha
                          Do Gyczwałdu przijyżdzali ludzie łutrapsione, a ksiónc wigonioł z niych czarta.
                         • rita100 Re:utszta - uczta, przyjęcie 26.01.10, 19:57
                          utszta - uczta, przyjęcie
                         • rita100 Re:utsztować - ucztować 26.01.10, 19:57
                          utsztować - ucztować
                         • rita100 Re:utścić - uczcić 26.01.10, 19:58
                          utścić - uczcić
                          Łutścili go jek nolepszygo przijociela.
                         • rita100 Re:utściwy - uczciwy 26.01.10, 19:59
                          utściwy - uczciwy
                         • rita100 Re:uwarzyć - ugotować 26.01.10, 19:59
                          uwarzyć - ugotować
                          Kobziyta chłopozi łuwarzi, łopłucze go i wszistko mu prziszikuje.
                         • rita100 Re:uwrocie - skraj pola 26.01.10, 20:05
                          uwrocie - skraj pola przy drodze, nad łąką, jeziorem itd
                          Nech szurki podpasó krowi na łuwrociu.
                         • rita100 Re:uzagować - upiłować 26.01.10, 20:06
                          uzagować - upiłować
                         • rita100 Re:uzreć - ugryźć, ukąsać 26.01.10, 20:08
                          uzreć - ugryźć, ukąsać
                          Nie bój sia, tan psies cia nie łuzre.
                         • rita100 Re:użerać - ujadać 27.01.10, 19:58
                          użerać - ujadać
                          Jek chto w noci do noju przichodzi, to psi tak łużyrajó, że wszistkich łobudzó.
                         • rita100 Re:użerać się, uzryć się - upijać się 27.01.10, 19:59
                          użerać się, uzryć się - upijać się
                          Jek buł plebiscyt, to mniemnieckie pachołki noprzód sia łużyrali, a potam śli
                          dokuczać Polokom.
                         • rita100 Re:użerty - pijany do nieprzytomności 27.01.10, 20:00
                          użerty - pijany do nieprzytomności
                          Konie mu łuciekli i same pośli do domu, a łón leżoł przi drodze kele Heroda
                          łużerti jek bela ze złomanó nogó.
                         • rita100 Re:używić - wyżywić 27.01.10, 20:01
                          używić - wyżywić, żywiąc utrzywmywać
                          Jedan łojciec łużizi i dwanaście dzieci, a łóne nie potraszó łużizić jenygo
                          starygo łojca.
                         • rita100 Re:używić się - utrzymać się 27.01.10, 20:08
                          używić się - utrzymać się, wyżywić się
                          Z tygo małygo kowałka pola łużyżi sia cała familija.
                          Te małe kozocke kóniki łużizió sia bile czam; łóne wcole łowsa nie brukujó.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka